تعبیر خواب صدقه

تعبیر خواب صدقه

تعبیر خواب صدقه | تعبیرخواب صدقه | tabire khab تعبیر خواب صدقه دادن,تعبیر خواب صدقه دادن چیست,تعبیر خواب صدقه دادن به مرده,تعبیر خواب صدقه دادن مرده,تعبیر خواب صدقه دادن به گدا,تعبیر خواب …

تعبیر خواب بوسه مرده | 50 تعبیر بوسه مرده در خواب

تعبیر خواب بوسه مرده | 50 تعبیر بوسه مرده در خواب

تعبیر خواب بوسه مرده در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب بوسه مرده صحبت کنیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.ممکن است برای تعبیر …

تعبیر خواب گوشت مرغ | 50 تعبیر دیدن گوشت مرغ در خواب

تعبیر خواب گوشت مرغ | 50 تعبیر دیدن گوشت مرغ در خواب

تعبیر خواب گوشت مرغ در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب گوشت مرغ صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد. ممکن است برای …

همه چیز درباره “تعبیر خواب آب” دریا و استخر

تعبیر خواب آب,تعبیر خواب آب دریا,تعبیر خواب آب استخر,تعبیر خواب آب گل آلود,تعبیر خواب آب خوردن,تعبیر خواب آب زلال,تعبیر خواب آبگوشت,تعبیر خواب آب گرفتن خانه,تعبیر خواب آب روان,تعبیر خواب آب دادن,تعبیر خواب آب دریاچه,تعبیر خواب آب دریا در خانه,تعبیر خواب آب دریا,تعبیر خواب شنا در آب دریا,تعبیر خواب طغیان آب دریا,تعبیر خواب اب زلال دریا,تعبیر خواب اب شور دریا,تعبیر خواب بالا آمدن اب دریا,تعبیر خواب بالا آمدن آب دریا,تعبیر خواب اب استخر,تعبیر خواب شنا کردن در آب استخر,تعبیر خواب استخر آب گرم,تعبیر خواب استخر آب سرد,تعبیر خواب استخر اب زلال,تعبیر خواب آب و استخر,تعبیر خواب اب در استخر,تعبیر خواب دیدن استخر آب,تعبیر خواب افتادن در آب استخر,تعبیر خواب آب گل آلود دریا,تعبیر خواب آب گل آلود در خانه,تعبیر خواب آب گل آلود روان,تعبیر خواب آب گل آلود رودخانه,تعبیر خواب آب باران گل آلود,تعبیر خواب خوردن آب گل آلود,تعبیر خواب دیدن آب گل آلود,تعبیر خواب جوی آب گل آلود,تعبیر خواب شنا در آب گل آلود,تعبیر خواب آب خوردن از چشمه,تعبیر خواب آب خوردن با دست,تعبیر خواب اب خوردن مرده,تعبیر خواب اب خوردن و سیر نشدن,تعبیر خواب آب خوردن از دست مرده,تعبیر خواب آب خوردن در لیوان,تعبیر خواب آب خوردن و تشنگی,تعبیر خواب آب خوردن وسیراب نشدن,تعبیر خواب اب خوردن وسیراب نشدن,تعبیر خواب آب زلال و شفاف,تعبیر خواب آب زلال و ماهی,تعبیر خواب آب زلال رودخانه,تعبیر خواب آب زلال روان,تعبیر خواب آب زلال و روان,تعبیر خواب آب زلال جاری,تعبیر خواب آب زلال ابن سیرین,تعبیر خواب آب زلال استخر,تعبیر خواب آبگوشت نذری,تعبیر خواب آبگوشت خوردن مرده,تعبیر خواب آبگوشت پختن,تعبیر خواب آبگوشت کله پاچه,تعبیر خواب آبگوشت نذری دادن,تعبیر خواب خوردن آبگوشت,تعبیر خواب گوشت آبگوشت,تعبیر خواب ابگوشت امام حسینی,تعبیر خواب دیدن آبگوشت,تعبیر خواب آب گرفتن خانه,تعبیرخواب اب گرفتن خانه,تعبیر آب گرفتن خانه در خواب,تعبیر خواب اب روان و زلال,تعبیر خواب آب روان در خانه,تعبیر خواب آب روان زلال,تعبیر خواب آب روان گل آلود,تعبیر خواب جوی آب روان,تعبیر خواب دیدن آب روان,تعبیر خواب افتادن در آب روان,تعبیر خواب شنا در اب روان,تعبیر آب روان در خواب,تعبیر خواب آب دادن به مرده,تعبیر خواب آب دادن به درخت,تعبیر خواب آب دادن به پرنده,تعبیر خواب آب دادن به گل,تعبیر خواب آب دادن به باغچه,تعبیر خواب آب دادن به گلدان,تعبیر خواب آب دادن به گلها,تعبیر خواب اب دادن به گیاه,تعبیر خواب آب دادن به درختان

تعبیر خواب آب , آب در خواب دیدن , تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب

اگز خواب آب دیده اید و می خواهید تعبیر دیدن آب در خواب را بدانید این مطلب را بخوانید

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار


تعبیر دبدن آب در خواب را خوب دانسته اند و آن را نشانه روشنایی و صفا معرفی کرده اند. اما در چه شرایطی آب را دیده اید و کیفیت آب چگونه باشد همه بر تعبیر خواب آب موثر است. آبهای روان کم عمق که بتوان کف آب را دید و شفاف و صاف باشد، بهترین تعبیر را دارد. آب روان بهتر از آب راکد است. آب روان را جریان زندگی ببینده خواب تعبیر می کنند. اگر در این آب روان ماهی هم باشد مسلماً تعبیر بهتری دارد، علی الخصوص ماهی سرخ و سفید. آبهای روان را شادی و عمر بلند هم تعبیر می کنند. آبهای راکد نشان دهنده غم و غصه و اندوه و حتی بیماری است  و آبی که لجن شده باشد ابتلاست. ابتلا به اموری که باعث زحمت و دردسر برای ببینده خواب می شود و گرفتاری هایی برای او به وجود می آید. اگر آب دریا باشد، موجهای دریا سختی هایی باشد که بر سر راه شما قرار می گیرد و اگر موجی شما را از جای بلند کند و به ساحال پرتاب کند پس از تحمل رنج و سختی به آسایش و آرامش میرسید. اگر آب خروشان و زیادی را در خواب ببینید، که نظاره گر آن آب باشید نه در درون آن نشانگر قدرتی است که با آن روبه رو می شوید. اگر در درون این آب خروشان بودید با شخصی قوی درگیر می شود که احتمالا آسیبی به شما نمی رساند اما تمام انرژیتان را از شما می گیرد. خوردن آب رودخانه اگر آب کثیف باشد مالی آلوده  به بهره است که از راهی ناصحیح نصیب شما شده است و آب روشن مالی است که از راه صحیح به دست می آید.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مقدار فراوانی آب پاک و گوارا خورده‌ای، تعبیرش این است که عمر تو طولانی می‌شود و زندگی و معیشت تو به خوبی می‌گذرد . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ تو خم پر آبی وجود دارد و تو هم از آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال بسیاری به دست می‌آوری و در راه خوب و نیک هزینه می‌کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از پیاله آب می‌خوری، یـعـنـی با «کنیزکی» به طور شرعی آمیزش می‌کنی و از او صاحب فرزندی درستکار می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از ظرف شیشه‌ای آب می‌خوری، یـعـنـی زن می‌گیری و مال و اموال بدست می‌آوری.

تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سفید , تعبیر خواب مار سبز , تعبیر خواب مار قرمز , تعبیر خواب مار بزرگ

تعبیر خواب آب , آب در خواب دیدن , تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب استخر

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است . بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد…و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود . بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم . آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید. آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است. آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف پول ، مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری جوش همسر بد خلق و خشمگین است. کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید . اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده زنده شود , تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن , تعبیر خواب مرده در زندان , تعبیر خواب مرده شستن

تعبیر خواب آب , آب در خواب دیدن , تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب گل آلود

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است . بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد…و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود . بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم . آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید. آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است. آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف پول ، مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است .

تعبیر خواب دندان , تعبیر خواب دندان لق , تعبیر خواب دندان لق شدن , تعبیر خواب دندان لق و شکسته , تعبیر خواب کشیدن دندان لق

تعبیر خواب آب , آب در خواب دیدن , تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب خوردن

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید کهنتیجه بد آن متوجه مردم شود. جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید . اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.

تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش مرده , تعبیر خواب موش و گربه , تعبیر خواب موش سفید , تعبیر خواب موش در خانه

تعبیر خواب آب , آب در خواب دیدن , تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب زلال

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است . بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد…

تعبیر خواب الماس امام صادق , تعبیر خواب الماس ابن سیرین , تعبیر خواب الماس سفید , تعبیر خواب دزدیدن الماس , تعبیر خواب الماس ابی

و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود . بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم . آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید. آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است. آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

تعبیر خواب آب , آب در خواب دیدن , تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب گرفتن خانه

اگر درون چنین آبی غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف پول ، مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین , تعبیر خواب انار امام صادق , تعبیر خواب انار برای زن باردار

تعبیر خواب آب , آب در خواب دیدن , تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب روان

اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است . اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید کهنتیجه بد آن متوجه مردم شود. جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید . اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع نوزاد , تعبیر خواب مدفوع در دهان , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب آب , آب در خواب دیدن , تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب دادن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آب گرم همی ریختند، چنانکه او را خبر نباشد، دلیل کند که بیمار شود یا غمی سخت بدو رسد و اگر بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود و اگر بیند که آب به جام برداشت، دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود و اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد، و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده اند و آب که در کاسه آبگینه باشد فرزند و طفل بود ک در شکم مادر باشد.اگر بیند کاسه بشکست و آب بریخت، دلیل کند که جفت او بمیرد و فرزندش بماند، اگر دید که آب بریخت و کاسه تهی ماند، دلیل کند که فرزندش بمیرد و زن او بماند، اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب آبادان کند. اگر بیند که در خانه که اندر آن آب ریخته بود داخل شد، دلیل کند که غمگین و متفکر گردد. اگر بیند که آب صافی در پیاله، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند، اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد، که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی مرده , تعبیر خواب ماهی سیاه , تعبیر خواب ماهی سرخ شده , تعبیر خواب ماهی پخته

نمونه ای از سوالات شما در مورد تعبیر خواب آب بهمراه جواب

تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ چیست , دیدن تخم مرغ در خواب , خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ

تعبیر خواب آب چیست؟

آب در خواب دیدن خوب است و نشانه صفا و روشنایی است

تعبیر خواب ماهی گیر , تعبیر خواب ماهی گیری , تعبیر خواب ماهی گیری کردن , تعبیر ماهی گیری کردن , ماهی گیری کردن در خواب

بهترین خواب که آب در آن دیده می شود چه خوابی است؟

دیدن آب کم عمق و شفاف که کف آب را میتوانیم ببینیم

تعبیر خواب فندق , تعبیر خواب فندق تازه , تعبیر خواب فندق شکستن , تعبیر خواب فندق سبز , تعبیر خواب فندق و پسته

تعبیر خواب آب روان بهتر ایت یا آب راکد؟

آب روان دیدن بهتر است

تعبیر خواب فالوده , تعبیر خواب فالوده خوردن , تعبیر خواب فالوده و بستنی , تعبیر خواب فالوده بستنی , تعبیر خواب خوردن فالوده

تعبیر دیدن آب روان در خواب چیست؟

این خواب روند زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این خواب را شادی و عمر بلند تعبیر می کنند

تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , تعبیر خواب مارمولک سفید , تعبیر خواب مارمولک بزرگ , تعبیر خواب مارمولک امام صادق

آب راکد در خواب به چه چیزی تعبیر می شود؟

این خواب نشان دخنده غم و غصه و یا خطر بیماری است

تعبیر خواب مردن , تعبیر خواب مردن مادر , تعبیر خواب مردن مرده , تعبیر خواب مردن همسر , تعبیر خواب مردن برادر

تعبیر خواب آب لجن دیدن چیست؟

تعبیر این خواب مبتلا شدن به بیماری هاست و یا مشکلات است

تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه , تعبیر خواب مورچه زرد , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه امام صادق

تعبیر خواب آب دریا چیست؟

موجهای دریا سختی های موجود در مسیر شما را نشان می دهند

تعبیر خواب شیرینی , تعبیر خواب شیرینی خوردن امام صادق , تعبیر خواب شیرینی گرفتن , تعبیر خواب شیرینی فروشی , تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران

اگر در خواب ببینیم موج دریا ما را به ساحل پرتاب می کند تعبیر خواب چیست؟

تعبیر این خواب این است که شما بعد از تحمل سختی ها و مشکلات به آسایش می رسید

تعبیر خواب شیر , تعبیر خواب شیر جنگل , تعبیر خواب شیر جنگل امام صادق , تعبیر خواب شیر جنگل در خانه , تعبیر خواب شیر جنگلی

اگر در خواب ببینید که دارید به یک آب خروشان نگاه می کنید تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر این خواب قدرتی است که با آن مواجه می شوید

تعبیر خواب دعوا , تعبیر خواب دعوا با مادر , تعبیر خواب دعوا با پدر , تعبیر خواب دعوا با همسر , تعبیر خواب دعوا با برادر

خود را در درون یک آب خروشان دیدن چه تعبیری دارد؟

تعبیر این خواب روبرو شدن با یک قدرت است که به شما آسیب نمی رساند ولی تمام انرژی شما را تخلیه می کند

تعبیر خواب وضو گرفتن , تعبیر خواب وضو گرفتن و نماز خواندن , تعبیر خواب وضو گرفتن از امام صادق , تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد , تعبیر خواب وضو گرفتن مرده

تعبیر خواب خوردن آب رودخانه چیست؟

اگر آب تمیز باشد خوردن مال حلال است ولی اگر آلوده باشد خوردن مالی است که به بهره آلوده شده و حرام است

تعبیر خواب سوسک , تعبیر خواب سوسک امام صادق , تعبیر خواب سوسک بالدار , تعبیر خواب سوسک مرده , تعبیر خواب سوسک ابن سیرین

من در خواب دیده ام که مقدار زیادی آب تمیز و گوارا می خوردم تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر این خواب خیلی خوب است و به عمر طولانی دلالت دارد و زندگی همراه با سلامتی و شادی را نوید می دهد

تعبیر خواب سیل , تعبیر خواب سیل گل آلود , تعبیر خواب سیل دیدن , تعبیر خواب سیل آمدن , تعبیر خواب سیل آب

تعبیر خواب داشتن آب زیاد در خانه در بشکه یا مشک و … چیست؟

به دست آوردن مال زیاد است که این مال را به بهترین شکل در راه خیر خرج می کنید

تعبیر خواب سیب , تعبیر خواب سیب قرمز , تعبیر خواب سیب زرد , تعبیر خواب سیب سرخ , تعبیر خواب سیب قرمز بزرگ

تعبیر خواب خوردن آب در پیاله چیست؟

تعبیر این خواب این است که شما با کنیزی یا زن پایین مرتبه ای ازدواج می کنید و خداوند فرزند خوب و شایسته ای به شما می دهد

تعبیر خواب بیمارستان , تعبیر خواب بیمارستان روانی , تعبیر خواب بیمارستان دکتر آرام , تعبیر خواب دیدن بیمارستان , تعبیر خواب در بیمارستان

تعبیر خوردن اب از ظرف شیشه ای چیست؟

تعبیر این خواب ازدواج کردن است که بعد از آن صاحب مال و ثروت فراوان می شوید

تعبیر خواب سفر , تعبیر خواب سفر با هواپیما , تعبیر خواب سفر کربلا , تعبیر خواب سفر حج , تعبیر خواب سفر به خارج از کشور

تعبیر خواب آب متعفن و تاریک چیست؟

تعبیر این خواب بیماری است

تعبیر خواب بچه , تعبیر خواب بچه دار شدن , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب بچه دختر , تعبیر خواب بچه داشتن

تعبیر خواب کوزه آب چیست؟

دوست مهربان

تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سفید , تعبیر خواب اسب قهوه ای , تعبیر خواب اسب سیاه , تعبیر خواب اسب سواری

تعبیر خواب افتادن کوزه آب و شکستن ان در خواب چبیست؟

تعبیر این خواب این است که شما نسبت به دوست خوبی بی مهری می کنید و او را از دست می دهید

تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل رز , تعبیر خواب گلدان , تعبیر خواب گل سفید , تعبیر خواب گل رز قرمز

تعبیر خواب اینکه کسی در مقابل شما آب بخورد چیست؟

تعبیر این خواب این است که شما مجذوب کاری می شوید و آن را انجام می دهید و سود کلانی می کنید

تعبیر خواب زلزله , تعبیر خواب زلزله و آوار , تعبیر خواب زلزله شدید , تعبیر خواب زلزله و طوفان , تعبیر خواب زلزله و سیل

تعبیر دیدن آب ناودان چیست؟

اگر آب ناودان روشن باشد تعبیر این خواب رحمت است و اگر این آب کدر باشد تعبیر این خواب زحمت است

تعبیر خواب کفش , تعبیر خواب کفش سفید , تعبیر خواب کفش قهوه ای , تعبیر خواب کفش پاره شده , تعبیر خواب کفش گشاد

تعبیر خواب آب کثیف چیست؟

تعبیر این خواب مال حرام است

تعبیر خواب پیاز , تعبیر خواب پیازچه , تعبیر خواب پیازچه سبز , تعبیر خواب پیاز داغ , تعبیر خواب پیاز پوست کندن

تعبیر خواب نوشیدن آب گرم چیست؟

تعبیر این خواب اصلا خوب نیست و به بیماری دلالت دارد و باید به سلامتی خود بیشتر توجه کنید

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب طلا خریدن , تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن , تعبیر خواب طلای شکسته , تعبیر خواب طلا گرفتن از مرده

تعبیر خواب خوردن آب خنک چیست؟

تعبیر این خواب صحت و سلامتی برای شما است

تعبیر خواب طلاق , تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر , تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد , تعبیر خواب طلاق دادن زن , تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر

تعبیر خواب سماور پر از آب چیست؟

تعبیر این خواب همسری خشمگین و بد اخلاق و غرغرو است

تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف نشسته روی زمین , تعبیر خواب برف بازی , تعبیر خواب برف و باران , تعبیر خواب برف باریدن

تعبیر خواب آب گرم روی آدم ریختن چیست؟

تعبیر این خواب بیماری است

تعبیر خواب دزد , تعبیر خواب دزدیدن , تعبیر خواب دزدیدن ماشین , تعبیر خواب دزدیدن پول , تعبیر خواب دزدیده شدن مال

تعبیر خواب گذشتن از آب رود یا رودخانه یا دریا چیست؟

تعبیر این خواب گذشتن از مشکلات است و هر چه آب بزرگتر باشد مشکل بزرگتری سر راهتان است

تعبیر خواب زایمان , تعبیر خواب زایمان طبیعی , تعبیر خواب زایمان دختر , تعبیر خواب زایمان گربه , تعبیر خواب زایمان دوقلو

اگر در خواب ببینیم روی سر کسی آب میریزیم تعبیرش چیست؟

تعبیر این خواب این است که به کسی ستم وارد می کینم

تعبیر خواب خودکشی , تعبیر خواب خودکشی دوست , تعبیر خواب خودکشی مرده , تعبیر خواب خودکشی برادر , تعبیر خواب خودکشی همسر

تعبیر جوشاندن آب در خواب چیست؟

فتنه گری است و دو به هم زنی

تعبیر خواب عقرب , تعبیر خواب عقرب سفید , تعبیر خواب عقرب زرد , تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ , تعبیر خواب عقرب قرمز

سلام من خواب میدیم یجایی بودیم بغیر از خانه .. اب همه جا رو فرا گرفته بود …منو برادرم با خاهرم و بچش یه قایق داشتیم رو اب بودیم یهو نگا کردم دیدم دختر خواهرم ک یه بچه ده ماهه اس با بالا اومدن اب رنگش پرید و خفه شد قشنگ رنگش زرد شد .. یهو من دست کردم تو حلقش اب رو در اوردم و زنده شد … تعبیر این خواب چیه ؟بقیشو زیاد یادم نمیاد چی شد

تعبیر خواب مردن عمر زیاد و سرزندگی است و تعبیر خواب غذق شدن سود و سرزندگی است و زنده شدن مرده هم مال است

تعبیر خواب هندوانه , تعبیر خواب هندوانه قرمز , تعبیر خواب هندوانه خوردن , تعبیر خواب هندوانه خراب , تعبیر خواب هندوانه زرد

مطالب مرتبط

تعبیر خواب وضو گرفتن

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب رودخانه

تعبیر خواب حوض

تعبیر خواب جنگل

تعبیر خواب آب | تعبیرخواب آب | آب در خواب دیدن

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 30 مهر 1396

164 دیدگاه

 • ناشناس جولای 2016 در 21:21

  اگر در خواب در آب زلال و صاف کم حجم خوابیده باشی تعبیرش چیست ؟

  • هيلى آگوست 2016 در 13:28

   ديدن خواب مرده كه تشنه است

   • حمید اکتبر 2016 در 03:11

    اگر در خواب در آب زلال و صاف کم حجم خوابیده باشی تعبیرش چیست ؟

    • Loosero دسامبر 2016 در 07:16

     خواب سیراب کردن تشنه

   • ناشناس نوامبر 2016 در 13:29

    اگردرخواب آبی راببینی که درحال غرق شدن درآن هستی چه تغییری دارد؟

   • فاطمه جولای 2017 در 11:01

    براش خیرات کنید

   • قاسم ژوئن 2018 در 13:15

    سلام مادرم رحمت خدا رفته
    خواب دیدم از من اب خواست بهش دادم خیلی تشنه بود گفت دوباره اب بده بهش دادم
    لطفا تعبیرش چیست

  • ناشناس دسامبر 2016 در 23:44

   خوب هست

 • امیر جولای 2016 در 21:21

  سلام…خسته نباشید من خواب دیدم که از پنجره خونمون به بیرون نگاه میکنم و همه جا خانه ای نیست و فقط اب هست که خانه ما وسطش است و دیدم کمی از اب به صورت موج دار از در بالاکن خونه به داخل ریخت و من در اقدام بستن در بالاکن بودم.تعبیر چیست؟مرسی

  • ناشناس نوامبر 2016 در 04:00

   ناراحتی پیش میاد

   • میلاد ژانویه 2017 در 09:43

    اینو فیلمش کن حیفه اینطوری

 • گلناز جولای 2016 در 21:21

  سلام اکر در خواب اب شما را ببرد و شما تماشا کنید خود را تعبیر جیه

 • گلناز جولای 2016 در 21:21

  من هرچی سایتو گشتم نبود چیزی

 • گلناز جولای 2016 در 21:22

  اچگه کسی تعبر خواب ابی که منو با خودش برد میدونه راهنمایی کنید

  • ناشناس مارس 2017 در 00:45

   سلام من در هواب دیدم دوستام از آب زیاد رد می شن من می مانم

   • ناشناس آگوست 2017 در 06:12

    گلو گلو شما را خواهد خورد ?

 • بیتا جولای 2016 در 21:22

  این به اصطلاح تعابیر خواب هم مثل همه چیزهای دیگه مردانه ست . محوریت رو با مردها قرار داده و مردها رو مخاطب قرار میده . انگار خوابیدن و خواب دیدن هم عملی مردانه ست!!! حتی تعبیر خواب مدرن که گویا مبتنی بر روانشناسیه . بنابراین هیچ اعتباری بهشون نیست . از زندگی در این جهان مردانه متاسفم .

  • ناشناس دسامبر 2016 در 07:16

   دشمن

 • هلن جولای 2016 در 21:22

  سلام خواب دیدم که تو ی جاده لوت که باریک و طولانی بود کنار جادم درختای همیشه بهار بود با دوس پسرم قبلیم که ازش جدا شدم بودم دوتامونم لباس سیاه پوشیده بودیم هرچقد صداش میکردم نگام نمیکرد واسه 4بار که صداش کردم نگام کرد ولی اب گرم ریخت روم اگه میشه تعبیرشو بگید

 • اسکندر جولای 2016 در 21:22

  مراقب باش چیزشو درنیاره بندازه دهنت

 • آرش جولای 2016 در 21:23

  سلام
  من خواب دیدیم که با مادرم حرفم شد و با نهایت گستاخی آبی که در پارچ و سر سفره بود روی مادرم ریختم.
  خیلی از این خوابی که دیدم ناراحتم
  لطفا اگه کسی تعبیرشو میدونه راهنماییم کنه ممنونم

 • علیرضا جولای 2016 در 21:23

  من خواب دیدن رفتیم شنا توی استخر وداشتین مسابقه میدایم که کی بیشتر زیر اب میمونه .رفتیم زیر اب بعد چن ثانیه همه اومدن بیرن ولی من موندم .یه روشی زیر اب کشف کردم که چگونه نفس بگشم وخوبم زیر اب نفس میگشیدم وفک کنم از استخر وارد دریا شدم وبعد گذشت چن روز من از اب اومدم بیرون ورفتم خونه ومادر خیلی نگرانم بود بهم اعصبانی شد.ممنون اگه راهنمایم کنین

  • بهنام ژانویه 2017 در 14:28

   ههههه خيلي جالب بوده

 • لیلا جولای 2016 در 21:23

  من خواب دیدم اسمون توی روز سیاه شد و شید اب رو که باز کردم مثل قیر اب سیاه شده بود. تعبیرش چیه

 • یسنا جولای 2016 در 21:23

  سلام خواب دیدم بابچه هام وبرادرم به خانه ی دوستم که از هرطرفش آب خیلی زیاده قرارگرفتیم ولی هراس دارم از اون آب بگذرم ترس داشتم لطفاتعبیرشود

 • اصلان جولای 2016 در 21:23

  سلام من خواب دیدم که از بلندی افتادم تو آب که یهو عمق آب زیاد شد و من رفتم زیر آب وقتی بیدار شدم انگار از سقفمون افتادم پایین

 • سمانه جولای 2016 در 21:23

  سلام سعید هستم 20ساله خواب دیدم توی استخر با دونفر دیگه شنا میکنم تو آب شیرجه هم زدم عمق آبم کم بود مرسی تعبیرشو بهم بدین ممنون میشم

 • تینا جولای 2016 در 21:24

  سلام میشه بدون اینکه خوابمو بنویسم ازتون تو تعبیر یه خواب کمک بگیرم؟

  • بهنام ژانویه 2017 در 14:34

   بفرما

 • میلاد جولای 2016 در 21:24

  سلام دوست عزیز.
  امکان تعبیر شخصی وجود ندارد ولی با اینحال میتونید در همین قسمت خواب خودتون رو بنویسید و منتظر بمونید تا یکی از کاربران به خواب شما پاسخ بده و تعبیرش رو براتون بگه.
  متشکر

 • پریسا جولای 2016 در 21:24

  راستی فراموش کردم ازتون تشکر کنم. یه دنیا ازتون ممنونم. هو رو خدا تعبیرشونو بهم ایمیل کنید. اجرتون با حضرت حق.

 • پریسا جولای 2016 در 21:24

  سلام. من یه دختره 23 ساله هستم. مادره من خواب دیده که یه کاسه آب مسی تقریبا بزرگ دستمه که آبه اون خیلیم تمیز و یه مارمولک تقریبا بزرگ تر از اندازه واقعی مارمولک ها که سیاه رنگ و چاق هست و دستاشم ته کاسه باز کرده و کشونده تا گوشه ها کاسه و اندازه ی دستاشم معمولی بوده. تو رو خدا بگید تعبیره این خوابم چیه. روزه قبلشم من با دوستی که سه ساله رابطم باهاش به هم خورده بود و اونروز خودش بهم زنگ زده بود صحبت کردم.

 • آرش جولای 2016 در 21:24

  سلام
  لطفاً بگید تعبیر دیدن آب باران و باران و … چی میشه ؟

  • ناشناس نوامبر 2016 در 18:03

   تو اگه معنی خوابم و بگید ممنونتون میشم

 • سوگل جولای 2016 در 21:24

  خواب ديدم خانمم داشت بسمت يه قسمت كه گِل بود پا مي ذاشت يه دفعه جوي آب پشت سرش شكست و آب اون رو با خودش برد آبش هم گل آلود بود

  • ناشناس اکتبر 2016 در 10:31

   بركت

   • ناشناس سپتامبر 2017 در 09:24

    برو دو رکعت نماز شکر بخون،اصلا فهمیدی چی شده ؟؟؟؟خانومتو اب برده الان دیگه مجردی برو حالشو ببر،والا من که تا حالا سه بار تو واقعیت خانومم رو با قایق بردم وسط دریا ولش کردم بعد که بعد ۲ساعت پارو زدن برگشتم ،دیدم لب ساحل خیلی عصبانی و دست به کمر منتظر کنه که برسم ساحل?????حالا خانومتو اب برده اومدی دنبال تعبیر میگردی؟؟؟؟ خیر و برکته

 • بهار جولای 2016 در 21:25

  خواب دیدم ..ک توی مراسم روضه نشسته بودیم …ک مادر مرحومم وارد مجلس شد و سیاه پوشیده بود..نشست و یک لیوان شربت نذری از اون مجلس رو خورد.. و بعد شروع کرد ب گریه کردن…بنطرشما تعبیرش چی میتونه باشه

  • فاطمه جولای 2017 در 11:05

   براش خیرات کن اصولا وقتی مرده غمگینه چیزی از شما میخواد

 • ترنج جولای 2016 در 21:25

  من خواب میدیدم آب روی سرمه ..یعنی حرکت میکرد و موج میزد..ولی بالای سرم بود و من خیس نمیشدم..تعبیرش چی میشه؟

 • هوتن جولای 2016 در 21:25

  سلام خسته نباشید ممنون میشم کمکم کنید و تعبیر خوابم رو بگید.من به پسری علاقه مند هستم که ایشون قبلا میدونست ولی نمیدونم که الان هم میدونه یا نه .من در خواب دیدم که با دست راستم دست چپ ایشون رو میگیرم و ایشون هم دست من رو میگیره و ما با هم میریم و بعضی از کارهامون رو در دانشگاه با هم انجام میدهیم و بعد ایشون بصورت معمولی میره و من هم میرم پیش دوستام .ایشون تو خواب خوشحالند ومن هم خوشحالم که پیش ایشون هستم ولی در خواب احساس میکنم که ایشون متوجه علاقه من به خودش نمیشه .در واقعیت هم امکان اینکه من باایشون ارتباط برقرار کنم نیست یعنی واقعیتش اصلا درست نمیدونم چون یک بار این کار روانجام دادم ولی متوجه جواب ایشون نشدم ودیگه نمیتونم باهاشون ارتباط برقرار کنم و .ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید چون واقعا حال خوبی ندارم و در کل روز استرس دارم .خواب روقبل از سحر یا بعد از اون دیدم ولی اول شب نبوده حوالی سحر بوده یا کمی قبلش یا بعد از سحر بوده و جزء معدود خواب هایی هست که من یاد م مونده چون اکثرا خواب هام یادم نمیمونه

  • ناشناس ژانویه 2017 در 05:33

   خواهرم اون واسهتو شوهر نمیشه و بهش دل نبندید اون دوستتنداره.واصولا این رابطه ها به جایی نمی‌رسه.

 • مهسا جولای 2016 در 21:25

  لطفا” تعبیر خواب . آب رودخانه خروشانی که با نزدیک شدن به رودخانه جهت دست و صورت شستن با مقاومت دست جهت آب ریختن روی صورت مواجه شدم و نهایتن توانستم آب را بر صورت ریخته و دست و صورت خود راشستم این در شرایطی بود که آب روشن برای چند لحضه گل آلود شد و مجدد روشن شد

 • ستار جولای 2016 در 21:25

  ممنون خيلي خوب بود

 • پریسا جولای 2016 در 21:25

  مرسی خیلی خوب بود

 • سارا جولای 2016 در 21:26

  لطفا کوتاه ترش کنید و ان را به طور خلاصه بنویسد.

 • هلن جولای 2016 در 21:26

  اگرکسی رابشکل کوچکترببینیم درون تنگ آب غوطه ور باشه بعد دست وپا بزنه بگه آب سرده وبیادبیرون واندازه واقعیش بشه یعنی دیگه کوچک نباشه چه تعبیری داره؟ممنون.

  • ناشناس سپتامبر 2017 در 09:29

   تعبیرش اینکه ساقیتو عوض کن ،جنسش خوب نیست،جنسش قاطی داره،ناخالصی داره از ما گفتن بود

  • دکتر ارنست سپتامبر 2017 در 09:33

   کل زندگیو سرنوشت آدم خلاصه میشه تو دوتا کلمه جنس خوب!!!!!!!ساقیتو عوض کن

 • میلاد جولای 2016 در 21:26

  اگر ببینیم رو صورت مرده که خیلی داغه اب سرد با دست می زنیم چی؟ ازش پرسیدم حالت خوبه؟ گف اره فکر من نباش درستو بخون

 • مصطفی جولای 2016 در 21:26

  خانمی هستم در خواب دیدم به زیارت خانه خدا مشرف شدم قبل از طواف یک نفر به من گفت باید در اب زمزم شنا کنی و بعدا طواف کنی من هم در اب زمزم شنا کردم در دو طرف رود زمزم یک طرف باغ حضرت علی ع بود در طرف دیگر زمین حضرت محمد ص بود در اب شنا کردم و از اب که بیرون امدم لباس و پارچه های زیبا خریدم تعبیر خواب چیست

 • نازنین جولای 2016 در 21:27

  من خواب دیدم رفتم لب ساحل بعد کم کم رفتم تو دریا داشتم تو اب راه میرفتم که یه دفعه فهمیدم دست چپم مشت شده و بسته شده وقتی باز کردم دیدم یه حلقه پر از نگین کفه دستمه.
  میشه لطفا هرکس میدونه کمکم کنه بگه یعنی چی؟

  • مصطفی ژانویه 2017 در 05:38

   نازنین خانوم واست خواستگار میاد..اگه دستت کرده باشی یعنی شرایطش واسه ازدواج خوبه و جواب مثبت میدی.د ر ضمن طرف هم مذهبیه

 • سلمان جولای 2016 در 21:27

  سلام، من خواب دیدم خانه اى نو خریدهایم كه براى رسیدن بهش باید از مسیرى مین آب عبور كنیم. آب آرام و زیبایی در دو طرف جاده بود. ممنون از تعبیرتون.

 • ناشناس جولای 2016 در 21:27

  سلام من خواب دیدم که از هر طرف آب روان جاریه از کوهها سرازیر میشه و میاد و تو خواب هم به کسی که کنارم بود میگفتم این آبها از دریا سرازیر میشه ؛ تعبیرش چی میتونه باشه؟ تورو خدا جواب بدید

 • معین جولای 2016 در 21:28

  سلام برای نجات کسی در اب رفتن اما کسی دیگری نجات دهد تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟

 • غلامرضا جولای 2016 در 21:28

  من خواب دیدم با برادرم كه جوان مرگ شد در سن بیستو پنج سالگی همراه او روی اب راه میرویم كه كف اب هم دیده میشد مثل جلبلك و صخره بود در حین قدم زدن دیدم خواهر جوانم در كف رودخانه یا استخر نشسته و زانوی غم به بغل زده و جلو و عقب میرود البته خوابم طولانی بود اما به همین بسنده میكنم ممنون میشم تعبیرش را در ایمیلم بفرستید با تشكر نون

 • مملی جولای 2016 در 21:28

  سلام من خواب دیدم تو خونمونم میخوام از حیاط4خانه عبور کنم حیاط اول ک خونه ما باشه داره از آب پر میشه ..آبی سیز رنگ و تیره حیاط بغلی ک میرستم ترس دارم پامو زمین داخل آب بزارم از نرده ها میگیرم ولی وقتی متوجه میشم عمق آب کمه ازش عبور میکنم …بعد از خواب میپرم …تو تمام مدتم فقد میخواستم ب مقصد برسم ….تعبیرشو میخوام لطفا

 • آتنا جولای 2016 در 21:28

  سلام. من توی خواب دیدم همسرم به من برای کادو یک جایی رو میخواست بده. منو برد اونجا. یه جایی مثل اسگله بود ولی سنگفزش. مثل یک بنای قدیمی که نزدیک ساحل بود و بعضی از قسمتهاش زیر آب رفته بود. کمی از ساحل فاصله داشت و صخره هایی از بنا مونده بود که میشد به سختی از روشون پرید و به ساحل رسید. ولی من از روی آب رفتم و انگار یه کفش لاستیکی داشتم که مانع از کامل رفتنم توی آب میشد و رسیدم ساحل خودمم توی خواب تعجب کرده بودم. نمیدونم چه تعبیری داره؟!

 • فرامرز جولای 2016 در 21:28

  سلام من خواب دیدم قسمتی از سقف خانه چکه کرده وناگهان فرومیریزد..واب خانه را گرفته ومن در اب غوطه ور میشم..به بالا میایم وسرخود را بیرون از اب میاورم..تعبیرش چیست؟

 • نارنج جولای 2016 در 21:28

  عالی بود من یه مدت مداوم همش خواب دریای خروشان میبینم خواب میبینم اول تو ساحلم بعد از دو طرف آب منو میگیره ومن فرار میکنم

 • نازنین جولای 2016 در 21:29

  این نشون میده كه شما از یه آدم بزرگتر از خودتون ترس دارین. از رییس یا مدیر یا هركس دیگه…فرار كردن خوبه. رهاییه.

 • سمانه جولای 2016 در 21:29

  آب
  در فرهنگ‌های مختلف، اولین کلمه‌ای که پس از دیدن آب در خواب می‌بینید روشنی است. در فرهنگ ایرانی، دیدن آب، ورود روشنی و شادی به قمستی از زندگی تفسیر می‌گردد. در بعضی از مکاتب روان‌شناسی غرب، آبی که خروشان نباشد و جلوه زیبا داشته باشد میل فراوان شخص به نشان‌دادن توانایی‌های درونی‌اش است. در آسیای دور، آب نشانه نظر ِ لطف برهما (خدای هندی) به شخص است.
  ابن‌سیرین می‌گوید آب اگر روشن باشد نعمتی در راه است و برعکس آن، آب تیره خبر از بدبختی می‌دهد. مغربی نیز زیادشدن روزی و نعمت را تعبیر‌‌آب می‌داند.
  برخی روانشناسان غربی دیدن مداوم آب را نشانه احساس گناه می‌دانند چرا که آن را با مراسم غسل تعمید در مسیحیت مقایسه می‌کنند.

 • دلارام جولای 2016 در 21:29

  راه‌رفتن روی آب
  ابن‌سیرین معتقد است دیدن راه‌رفتن روی آب نشانه اعتقاد صاف و پاک و ایمان قوی فرد است و در روان‌شناسی غرب نزدیک شدن به نیمه خودآگاه است. گاهی هم میل به سکون در زندگی را نشان می‌دهد و علاقه به کسب آرامشی که در بیداری در زندگی شخص وجود ندارد. اگر فرد روی آب حرکت نداشته باشد نشانه نداشتن عشق و تعهد عاطفی است.
  فرورفتن در آب
  اگر شخص از آب ترسی نداشته باشد و این آب فرافکنی نباشد، در هر فرهنگی تعبیری دارد. از حضرت صادق (ع) نقل می‌کنند که در آب فرورفتن چند وجه دارد. اول قصد کار سخت. دوم یارگرفتن برای کار دشوار. سوم قدرت و قوت. چهارم یقین و …
  اروپاییان فرورفتن در آب را شروعی دوباره در زندگی می‌دانند و نیز شروع آگاهی.

 • ناشناس جولای 2016 در 21:29

  در آسیای دور فرور فتن در آب را نشان از رسیدن به آرامشی شبیه به آرامش در رحم مادر می‌دانند و به زنی که این خواب را می‌بیند مژده بارداری می‌دهند. در فرهنگ ایرانی فرورفتن در آب را نشانه پاک‌شدن از گناه می‌دانند. از دانیال‌ نبی نقل می‌کنند که: فرورفتن در آب سلامت می‌آورد؛ و روان‌شناسان غربی غرق شدن را فرار شخص از ضمیر ناخودآگاهش می‌دانند.

 • ناشناس جولای 2016 در 21:29

  آب‌خوردن
  ممکن است شما در طول شب تشنه باشید یا روز گرمی را گذرانده باشید و این خواب را ببینید؛ ولی در غیر این صورت ابن‌سیرین می‌گوید خوردن آب خوش و خــنک نشانه عمری دراز و با عزت و حرمت است ولی اگر آب بدطعم بخورد باید از کم‌شدن رزق و احترام خود بترسد؛ اگر در حال خوردن آب دریا خود را ببیند، به قدر آنکه از دریا می‌خورد، روزی و مال وارد زندگی‌اش می‌شود. در فرهنگ‌ شهرهای غربی ایران اگر دوشیزه‌ای در خواب، خود را در حال نوشیدن کاسه‌ای آب خنک ببیند به او خبر ازدواج زودهنگام می‌دهند.در برخی منابع تعبیر خواب نیز ذکر شده است که نوشیدن آب گرم به معنای بیماری است. در فرهنگ عامه ما نوشیدن آب تیره نشانه دشمن است و آب روشن نشانه دوست.

 • ناشناس جولای 2016 در 21:30

  آب در خانه
  در روانشناسی غربی، دیدن آب در خانه، نشانه ترس از به هم ریختن محیط خانوادگی و عدم امنیت عاطفی است. برخی معبرین می‌گویند اگر فرد در خواب به خانه‌ای وارد شود که آب آن را گرفته است، به زودی غمی به سراغش می‌آید؛ ولی در خاور دور، وارد شدن آب به خانه را نشانه ورود مهمان می‌دانند.
  آب‌دادن گل و گیاه
  از دانیال نبی نقل می‌کنند که آب دادن گل و گیاه نشانه پایان غم و اندوه است، و جابر مغربی آن را به مال فراوان نسبت می‌دهد.

 • ناشناس جولای 2016 در 21:30

  آب خروشان
  دیدن آب خروشان در خواب، از درونی پرشور و و هیجان سرچشمه می‌گیرد و اگر دایما تکرار شود یعنی شخص در زندگی معمولی دچار اضطراب است. اگر امواج خروشان دریا باشد نشانه میل به شهوات (از دید روانشناسان غربی) است. دریای توفانی نشانه شومی و هیجان مثبت یا منفی است. دریا آگاهی و معرفت کیهانی را نشان می‌دهد و مغشوش بودن آن نشانه درک مغشوش شخص از کلیات زندگی‌اش است. ریختن رودخانه به دریا نشانه تغییر عظیمی است که پیش می‌آید.

 • ناشناس جولای 2016 در 21:30

  آب رودخانه
  رودخانه نشانه مرام و اعتقادات فرد است. روانشناسان معتقدند رودخانه خروشان در خواب یعنی سرعت زندگی‌ ما زیادتر از سرعت خودمان است و این سرعت برای ما زیاد است ولی روخانه آرام نشانه رضایت شخص از روش زندگی‌اش است.

 • ناشناس جولای 2016 در 21:30

  آب‌ریختن در کاسه
  کرمانی می‌گوید اگر شخص ببیند آب زلال در کاسه‌ می‌ریزد به کاسه زندگی‌اش روشنی وارد می‌شود، اگر با جام آب بردارد شیفته مال دنیا می‌شود و اگر در کاسه‌ای بلورین به زن آب بدهد زن باردار می‌گردد.

 • ناشناس جولای 2016 در 21:30

  آب‌ریختن روی شخص
  از دانیال نبی نقل می‌کنند که اگر شخصی ببیند که دیگری بر او آب ریخته است از آن شخص خیر و برکتی به او می‌رسد.

 • ناشناس جولای 2016 در 21:30

  آب کم‌عمق
  غربیان آن را به خستگی از زندگی روزمره نسبت می‌دهند و در جایی دیگر نیز آب کم‌عمق یا چاله آب نشانه رها‌شدن از چاله مشکلات‌است.

 • ناشناس جولای 2016 در 00:44

  تعبیر خواب آب دادن به کسی

  ابراهیم کرمانی می گوید: اگر کسی خواب ببیند که رایگان آب به مردم می داد، در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب را آبادان کند.
  حضرت دانیال می گوید :آب دادن به مردمان ، دلیل بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده است

 • ناشناس آگوست 2016 در 16:15

  سلام,من دیشب خواب مادر شوهرمو که فوت کرده رو دیدم که تو یک باغ بسیار قشنگی بود,بعد یهو یه شلینگ آبی رو ورداشت وشروع کرد رو من آب پاشیدن آب خنک وتمیزی هم بود تعبیرشو میخواستم.ممنونم

 • مریم آگوست 2016 در 16:19

  سلام,من دیشب خواب مادر شوهرمو که فوت کرده رو دیدم که تو یک باغ بسیار قشنگی بود,بعد یهو یه شلینگ آبی رو ورداشت وشروع کرد رو من آب پاشیدن آب خنک وتمیزی هم بود تعبیرشو میخواستم.ممنونم

  • ناشناس اکتبر 2016 در 07:45

   سلام من تو خواب دیدم مریضم دکتر برام از دستم سرم میزنه ولی همه سرم رو یه جا از دستم زد اولش
   کمی خون اومد بعد یه عالمه اب از دستم اومد بطوریکه مطبو آب برداشت البته اب تمیز بود لطفا تعبیرش رو بگید

   • ناشناس دسامبر 2016 در 10:38

    خوبه.

  • دکتر ارنست سپتامبر 2017 در 09:52

   به هر حال مادرشوهره دیگه حالا چون فوت کرده دلیل میشه که بیخیالت بشه؟؟؟؟؟داشته شوخی میکرده باهات

 • ناشناس اکتبر 2016 در 07:43

  سلام من تو خواب دیدم مریضم دکتر برام از دستم سرم میزنه ولی همه سرم رو یه جا از دستم زد اولش
  کمی خون اومد بعد یه عالمه اب از دستم اومد بطوریکه مطبو آب برداشت البته اب تمیز بود لطفا تعبیرش رو بگید

 • الهام اکتبر 2016 در 18:36

  سلام.من خواب دیدم دارم اب باران جمع میکنم واسه مرده ای که تشنه است.تعبیرش چیه؟؟

 • سحر اکتبر 2016 در 13:59

  سلام من خاب ديدم كه با پدرم كه دو سال و نيم حمام رفتيم و داريم خودمون و سرمون رو با كف ميشوريم من دختر سي ساله هستم .تو زندگي زناشوييم مشكلات غير قابل حل زيادي هم دارم،و پدرم تو حمام با من شوهي ميكرد و خوشحال بود .اب حمام هم تمييز بود بطفا تعبير كنيد

 • سحر اکتبر 2016 در 14:01

  گندتون بزنن بااين صفحه ي تعبير خاب كردنتون

 • سحر اکتبر 2016 در 14:03

  سلام من خاب ديدم كه با پدرم كه دو سال و نيم فوت شده حمام رفتيم و داريم خودمون و سرمون رو با كف ميشوريم من دختر سي ساله هستم .تو زندگي زناشوييم مشكلات غير قابل حل زيادي هم دارم،و پدرم تو حمام با من شوخي ميكرد و خوشحال بود .اب حمام هم تمييز بود بطفا تعبير كنيد

 • علی اکتبر 2016 در 22:35

  سلام خاب دیدم کنار رودی بودم ودر ان مرده زیاد می امد و ما می یدویدیم انها را از اب بیرون می کشیدیم تعبیر چیست با تشکر

 • علی اکتبر 2016 در 22:43

  خاب دیدم کنار رودی بودم ومردهای زیادی روی اب می امد چند نفر بودیم و از انها بیرون می تعبر چیست

 • اعظم اکتبر 2016 در 09:49

  من در خواب دیدم که ابرهای آسمان دوبار شبیه گنبدی از یک‌بقعه درآمدند وخراب شدن درنهایت خراب شدن گنبد آب فراوانی شروع به قل زدن فراوان وشدید کرد آب بسیار زیاد بو دبعد از چند قل فحیح زدن شروع کرد به راه افتادن در داخل شهرولی من همون جوری صلوات میدادم و گریه میکردم ولی آب زلالو شفافی بود لطفا تعبیرش چیه فکرمو مشغول کرده

 • اعظم اکتبر 2016 در 09:53

  من در خواب دیدم که ابرهای آسمان دوبار به شکل گنبد یک بقعه ای درآمدند و خراب شدند در نهایت خراب شدن پشت کوهی آب به اندازه یک شهر شروع به قل زدن فجیح کرد بعد از دوسه قل زدن در داخل شهر روانه شد ولی آب زلالو شفافی بود منم همون جوری صلوات میدادم گریه میکردم لطفا تعبیرش چیه فکرمو مشغول کرده

 • حمید اکتبر 2016 در 03:25

  خواب دیدم که پسرم در جایی که خوابیده پر از آب زلال شده و من نگران از اینکه اون خفه شده باشه بلندش کردم و دیدم سالم است خیلی ترسیده بودم

 • مریم نوامبر 2016 در 04:16

  تعبیرخواب آب دادن ب مرده چیه.شخصی ک مرده از من آب خواست ومن آب به اون دادم آب روخوردوظرفشوبهم پس داد.

 • معصوم نوامبر 2016 در 19:23

  برادرم1سال است فوت شده خوتب دیدم بر روی یه تخت دراز کشیده و خوابیده زیر او همش آب زلال بود ولی یه چیزی زیر تخت بود که او خیس نشده بود
  تعبیرش و نمیدونم لطفا بهم بگید تعبیرش چیه

 • ناشناس نوامبر 2016 در 22:07

  اگر به مرده آب بدهید واو نخورد تعبیرش چیست؟

 • محمد نوامبر 2016 در 06:03

  سلام خسته نباسید
  در خواب دیدم تمام خیابان که بیشتر شبیه یک میدان بزرگ و مثل خیابان دو طرفه برا با اب زلال شستم با شلنگ سفید
  مر

  • ابوالفضل نوامبر 2016 در 10:22

   اگر در خواب ببینی در خیابان اب راه افتاده وتا موچ پا خیس بشوی تعبیرش چیست اب صاف نبود

  • زهرا نوامبر 2016 در 06:01

   سلام ببخشیدمن توخواب ی کانال پرازاب دیدم ک توش قورباغه های بزرگ زیادی داشت میشه تعبیرشوبهم بگیدممنون میشم

  • حمید دسامبر 2016 در 02:20

   سلام من خواب دیدم رود خانهای زلال بود فشار اب زیاد بود پسر بچه ای در حال غرق شدن بود من او را نجات دادم بعد در حال کمک ب ی پسر دیگر بودم دیدم دختر خودم دارد میافتد تو اب من در حال کمک ب هر دو بودم که خودم هم میخاستم بیفتم

 • negar نوامبر 2016 در 10:14

  سلام.من خواب ديدم كه بسيار تشنه هستم ولي به مقدار خيلييي زيادي آب گوارا ميخورم.در اطرافم درون بطري آب گوارا وجود دارد هرچقدر هم از ان آب ميخورم سير نمي شوم تعبير چيست؟؟

 • گیتی نوامبر 2016 در 08:51

  سلام خسته نباشید،من خواب میدیدم تو یه مراسمی شرکت کردم،2پارچ اب خاستم تا ببرم تو سماوری که اصن اب نداشت بریزم،موقع دادن پارچا یکی از پارچا خورد ب دیوار و کمی از آبش ریخت زمین،ولی دست اونک ب من اب میداد این اتفاق افتاد،منم نرسیدم بعد بردم اون آب هارو ریختم تو سماور،میشه برام تعبیر کنید لطفااااااا

  • لیالول نوامبر 2016 در 18:06

   نمی دونیم??

 • ناشناس نوامبر 2016 در 15:43

  سلام خواب دی دم رفتم دامنه یک کوه که توش مردم گله به گله نشستند و اب داره تیکه تیکع اب داره

 • ناشناس نوامبر 2016 در 18:27

  سلام بااینکه شنا بلد نیستم خواب دیدم به راحتی روی اب در استخر به پشت شنا می کنم اما از تمیزی اب استخر راضی نبودم کمی نا سالم به نظر می رسید

 • عرفان دسامبر 2016 در 23:25

  سلام من خواب دیدم تو دریا هستم زاجم نفر دیگه بدون هیچ مشکلی راه مریم و صحبت میکنم اب در یا هم خیلی زلال و شفاف بود تعبیرش چی میشه ممنون

 • لیلا دسامبر 2016 در 09:36

  سلام من درخواب دیدم بالای کوهی هستم یهو ازچندجااب گرم شروع به جوشیدن کرد درخواب فکر میکردم که خوب شد میام اینجاشنا میکنم

 • لیلا دسامبر 2016 در 09:39

  سلام من درخواب دیدم بالای کوه یهوزمین شروع به جوشیدن کرد واب گرم ازچندجابیرون اومدباخودفکرمیکردم که خوب شد میام اینجاشنا میکنم

 • مریم دسامبر 2016 در 22:48

  سلام خواب دیدم با دوست پسرم تو دریایی از آش بدون حبوبات که فقط رشته و سبزی پخته شده بود با لباس شنا میکنیم کسی تعبیرش میدونه مرسی

 • مریم دسامبر 2016 در 02:09

  خواب دیدم اب روان و زلال است پسر بچه ای در حال غرق شدن است من او را نجات دادم ولی بپه ی خودم که یک سال دارد داشت میافتاد تو اب البته قبلش دوباره در حال کمک کردن به ی بچه بچه خودم هم داشت میافتاد تو اب
  من میخاستم دوتاشونو نجات بدم ولی نمیتونستم

 • مریم دسامبر 2016 در 02:16

  سلام من خواب دیدم رود خانهای زلال بود فشار اب زیاد بود پسر بچه ای در حال غرق شدن بود من او را نجات دادم بعد در حال کمک ب ی پسر دیگر بودم دیدم دختر خودم دارد میافتد تو اب من در حال کمک ب هر دو بودم که خودم هم میخاستم بیفتم

 • ماهان دسامبر 2016 در 10:18

  سلام میشه ی نفر کمکم کنه تعبیر خواب مو بگه . خواب دیدم که آب آنقدر زیاد شد که یک موج بسیار بلند تمام دنیا رو بر گرفته همه رفتن زیر آب خیلی ها مردن ولی من و خانواده هام رو آب نبرد البته این خابو دو سه بار است میبینم معنی این خواب چیست

 • ناشناس دسامبر 2016 در 10:18

  سلام میشه ی نفر کمکم کنه تعبیر خواب مو بگه . خواب دیدم که آب آنقدر زیاد شد که یک موج بسیار بلند تمام دنیا رو بر گرفته همه رفتن زیر آب خیلی ها مردن ولی من و خانواده هام رو آب نبرد البته این خابو دو سه بار است میبینم معنی این خواب چیست

 • حسین دسامبر 2016 در 15:12

  سلام خواب دیدم کفه اتاق خابم حدود ۲۰سانت اب جمع شده و من کفه اتاق خابیدم

 • محسن دسامبر 2016 در 10:50

  باسلام چند شب قبل بعد از اینکه از خودروم دزدی شد خواب دیدم درون یک رودخانه پر آب سرد وزلال دارم در مسیر آب راه میرم ولی آخرش به جای شبیه بن بست یا جایی که مسیر آب عوض میشد خوردم خواستم ببینم تعبیرش چیه؟

 • ناشناس ژانویه 2017 در 11:31

  من خاب دیدم ب شخص مرده ای که تشنه بود آب دادم تعبیرش چی میتونه باشه؟

 • سوده ژانویه 2017 در 11:31

  من خاب دیدم ب شخص مرده ای که تشنه بود آب دادم تعبیرش چی میتونه باشه؟

 • زهرا ژانویه 2017 در 11:43

  سلام من درخواب دیدم. که هرچی آب خنک داخل یخچال آب میخورم سیراب نمیشم خیلی تشنه بود تروخدا تعبیرش چیه من حال روحیه این روزا خوب نبوده

 • ناصر ژانویه 2017 در 14:26

  سلام.من در خواب دیدم که از یه دره خیلی بلند خودمو ول میکردم داخل دریا.تعبیرش چیه؟

 • ناشناس ژانویه 2017 در 13:03

  شهرام -سلام و روز بخیر- خواهر همسرم خواب دیده که همسرم در یک گودال است و یکی آدم که صورتش را بسته داره از روی بلندی بر روی سرش آب جوش می ریزد

  • snz ژانویه 2017 در 07:43

   mishe y nfr tabir khab mnm bege?
   khab didam y jaei atrafemon por az sakhrehaye sangi bod ab kmi harkat mikard ama zolalo shafaf bod tori k hameye mahia ta kaf darya moshkhs bod
   por az mahi bod
   mn. v y nfare dg dashtim shna mikrdim hta harfam mizadim to ab?

 • فاطی ژانویه 2017 در 02:40

  خواب دیدم که از تمام زمین آب بیرون میزنه و از فاصله دور دارم نگاه میکنم که همه زمین آب فواره میزنه بیرون هر طرفی که نگاه میکنم آبه در جریانه تعبیرش چیه

 • بهار فوریه 2017 در 11:57

  ديدن آب در خواب خوب است و نشان روشنايي و صفاست اما بايد ديد آب چه وضعي دارد و داراي چه کيفيتي و کميتي است . بهترين نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوي روان باشد

 • صدرا فوریه 2017 در 11:57

  آب جوي بهتر از آب راکد در برکه يا آبگير است زيرا جريان روشن آب جريان روشن زندگي بيننده خواب را نشان مي دهد و اين بهتر مي شود اگر در چنين آب رواني ماهي ديده شود . بخصوص ماهي سرخ و سفيد از آنگونه که در حوض و استخر نگه مي داريم

 • صمصام فوریه 2017 در 11:57

  آب راکد و تاريک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگير که زحمت و گرفتاري بوجود مي آورند و آرامش را از انسان ميگيرند.

 • قادر فوریه 2017 در 11:58

  موج ستمي است که برشما وارد مي آيد همراه با غصه و نگراني ولي چنانچه موجي برخاست و شما را ازجاي کند و به ساحل يا پاياب افکند پس از چندي تحمل ناراحتي به نجات و آسودگي مي رسيد. آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عيش و شادماني وعمر دراز است و اين بهتر مي شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوي روانست راه برويد چون اين کامروايي شما را باز مي گويد

 • رضوان فوریه 2017 در 11:58

  تعفن آب و تاريکي آن بيماری است. آب سيال و روان ولي زياد و خروشان مشروط بر اينکه شاهد تماشاي آن باشيد نه درون آن نشان قدرتي است که با آن رو برو مي شويد و با آن رويارو قرار مي گيرد. اگر درون چنين آبي غوطه ور مي خورديد با زور مندي دست و پنجه نرم مي کنيد که احتمالا زياني به شما نمي رساند ولي تمام نيرويتان را صرف مي کند و مي گيرد. اگر از چنين آبي مانند رودخانه و نهر خروشان يا سيلابي که در مسيل و بستر محدودي روانست عبور کرديد و به پاياب مقابل رسيديد از هول و هراس آفتي رهايي مي يابيد. اگر از آب رودخانه يا سيل برگرفتيد و نوشيديد دو صورت دارد. يا آب کثيف است يا روشن و صاف. آب کثيف پول ، مال و بهره است که از طريق نا مشروع و نادرست نصيب شما مي گردد و آب روشن چيزي است مادي و مالي که از راه پسنديده به چنگ مي آوريد و بهره مند مي شويد.

 • فاطمه فوریه 2017 در 11:58

  اگر بر زمين آب ريخته شود و جمع شده باشد بطوري که بدون آلودگي پا نتوانيد از آن عبور کنيد نشان آن است که در کاري ناخواسته وارد مي شويد.

 • هما فوریه 2017 در 11:58

  اگر در حالت خواب اکراه داشتيد و نمي خواستيد از آن محل آب گرفته بگذريد کاري پيش مي آيد که مطلوب شما نيست و دست و پاگير است ولي اگر با اشتياق خواستيد از آنجا بگذريد کاري سرگرم کننده سر راهتان قرار مي گيرد که در پايان بي ضرر يا کم ضرر است .

 • ایمان فوریه 2017 در 11:58

  اگر در خواب ديديد که با ليوان يا کاسه آب مي خوريد در جشني عشرت آور و عيش آميز شرکت مي کنيد که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم مي بريد. آب گرم نوشيدن تحت هيچ شرايطي در خواب خوب نيست و نشاني از بيماري است که بايد مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آينده باشيد.

 • غریبه فوریه 2017 در 11:59

  چنانچه در خواب ببينيد که کسي به روي شما آب گرم پاشيد يا آب ريخت و آن آب کثيف و آلوده و متعفن بود يک بيماري در پيش داريد و اگر ديديد شما روي کسي آب گرم ريختيد آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا مي داريد يا به يکي از بستگان بلا فصل خود آسيب وارد مي آوريد و اگر آن شخص ناشناس باشد نيتي بد در شما پيدا مي شود که بهتر است پرهيز کنيد و در روزهاي آينده دست به کاري نزنيد

 • غزال فوریه 2017 در 11:59

  جوشاندن آب فتنه انگيزي است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگين است. کوزه يا سفال پر از آب دوست مهربان است و اين دوست مي تواند يک زن باشد.اگر کوزه اي پر از آب داشتيد و شکستيد و آب آن به زمين ريخت در حق دوستي شفيق ناسپاسي مي کنيد و نعمتي را از دست مي دهيد . اگر ديديد يکي در مقابل شما با ليوان يا کاسه و يا ظرف ديگري آب مي نوشد مجذوب کاري مي شويد که فکر مي کنيد انجام آن به سود شما مي تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثيف باشد زحمت است.

 • هما فوریه 2017 در 11:59

  من دخواب دیدم که چندتا نان تنوری در دست دارم و دو عدد از تنها افتادن در جوی آب و سومی را فرزندم انداخت در جوی آب و بعد که از جوی آب درشون آوردم خشک شدن .

 • ترانه فوریه 2017 در 11:59

  خواب دیدم رئیس مجلس به من آب داد داخل لیوان شیشه ای جواب را لطفا به ایمیلم ارسال

 • فاطیما فوریه 2017 در 12:00

  خواب دیدم که در کنار دیگران حمام میکنم که یک دستم خون بیرون امد ودر دست دیگه یک گوشت کوب تخته مانند بود که با خودم میگفتم میرم جنها را با این تخته میکشم

 • احمدعلی فوریه 2017 در 12:00

  من خواب دیدم که خواب میبینم

 • یاسین فوریه 2017 در 12:00

  سلام.دیشب خواب دیدم یک لباس نخی سفید بلند به تن دارم با یک پسر بچه تقریبا یک ساله که بغل من است و تن او هم یک لباس مثل لباس من است داخل یک ظرف بزرگ پر از اب شدم و مرتب با همان بچه در بعل زیر اب میرفتم و باز در میامدم.تعبیر ان چیست.ممنون

 • ستایش فوریه 2017 در 12:01

  سلام ببخشید من خواب دیدم که آب روشن و پاک از گوشم وتمام بدنم میزد بیرون به طوری که داشت توی محوطه حوض درست میکرد.
  ی بارم دوستم خواب دید که من ازش میخواستم برام آب بیاره ولی تا ابو میاورد اب یخ میزد میشه تعبیرشو برام بفرسین؟

 • شورانگیز فوریه 2017 در 12:01

  با سلام من خواب دیدم که مادرم نان را در برکه ای که اب روشن داشت و جاری بود میزد و میگفت نان تمیز شود تعبیرش چیست؟؟

 • زهرا فوریه 2017 در 12:01

  سلام.من خواب دیدم اولش از پریدن توی اب میترسم اما بعدش میرم تو اب و با کمک نرده شنا میکنم.اب هم زلاله..تعببرش چیه

 • اعظم فوریه 2017 در 12:01

  من الان دوشبه خواب میبینم که دراب استخر درحال شنا کردن هستم اب زلال و کم عمق

 • اعظم فوریه 2017 در 12:01

  من الان دومین شبه که خواب میبینم توی اب استخر در حال شنا کردن هستم اب زلالو صاف و کم عمق میشه تعبیر رو بدونم.

 • راضیه فوریه 2017 در 12:02

  اگر در خواب در آب زلال و صاف کم حجم خوابیده باشی تعبیرش چیست ؟

 • هاله فوریه 2017 در 12:02

  سلام اکر در خواب اب شما را ببرد و شما تماشا کنید خود را تعبیر جیه

 • لعیا فوریه 2017 در 12:02

  سلام
  من خواب دیدیم که با مادرم حرفم شد و با نهایت گستاخی آبی که در پارچ و سر سفره بود روی مادرم ریختم.
  خیلی از این خوابی که دیدم ناراحتم
  لطفا اگه کسی تعبیرشو میدونه راهنماییم کنه ممنونم

 • باران فوریه 2017 در 12:03

  من خواب دیدم اسمون توی روز سیاه شد و شید اب رو که باز کردم مثل قیر اب سیاه شده بود. تعبیرش چیه

 • ناهید فوریه 2017 در 12:03

  سلام میشه بدون اینکه خوابمو بنویسم ازتون تو تعبیر یه خواب کمک بگیرم؟

 • دانا فوریه 2017 در 12:03

  امکان تعبیر شخصی وجود ندارد ولی با اینحال میتونید در همین قسمت خواب خودتون رو بنویسید و منتظر بمونید تا یکی از کاربران به خواب شما پاسخ بده و تعبیرش رو براتون بگه.

  • ناشناس آوریل 2017 در 12:11

   خواب دیدم آب رودخونه زیاد شده اما از پل رد نشدم از میله گردای آهنی که توآب بود رد شدم ودختر 2 ساله ام اومد دنبالم که کفشم وبیاره خیلی ترسیدم براش وشروع به جیق وداد کردم ناگهان یکی که کنار رودخانه بود بچه ام برام اورد اسم دخترم فاطمه است

 • ایمان فوریه 2017 در 12:03

  راستی فراموش کردم ازتون تشکر کنم. یه دنیا ازتون ممنونم. هو رو خدا تعبیرشونو بهم ایمیل کنید. اجرتون با حضرت حق.

 • مریم فوریه 2017 در 12:03

  لطفاً بگید تعبیر دیدن آب باران و باران و … چی میشه ؟

 • یاور فوریه 2017 در 12:04

  من خواب میدیدم آب روی سرمه ..یعنی حرکت میکرد و موج میزد..ولی بالای سرم بود و من خیس نمیشدم..تعبیرش چی میشه؟

 • سجاد فوریه 2017 در 12:04

  ممنون خيلي خوب بود

 • بهار فوریه 2017 در 12:04

  مرسی خیلی خوب بود

 • پروانه فوریه 2017 در 12:04

  لطفا کوتاه ترش کنید و ان را به طور خلاصه بنویسد.

 • یاسین فوریه 2017 در 12:04

  خوب بود ولی خیلی مطلبتون بلند است.

 • سارا فوریه 2017 در 12:05

  اگر ببینیم رو صورت مرده که خیلی داغه اب سرد با دست می زنیم چی؟ ازش پرسیدم حالت خوبه؟ گف اره فکر من نباش درستو بخون

 • ناشناس فوریه 2017 در 00:57

  سلام خواب دیدم که پدرم از منزل ما آب می برخونه خودشون که آب قطعه

  • مينا می 2017 در 01:12

   شما به پدرتان سود ميرسانيد و كمك ميكنيد

 • مينا می 2017 در 01:00

  خواب ديدم كفه خانه ما رو اب زلال گرفته بود يكم اونطرفتر رو كه نگاه كردم ديدم كف اطاقهاى خونه همسايمونم اب گرفته بود اما كفه اطاقه همسايه سرسبز يا شايد چمن بود و اب زلال گرفته بود؟؟

 • مينا می 2017 در 01:06

  خواب ديدم كفه اطاقهاى ما وهمسايمون رو اب زلالى پر كرده طورى كه كفه خونه همسايه كه چمن بود رو ميشد خوب ديد اما من متعجب بودم كه چرا داخله خونشون هم سبزى سبز كردن؟؟

 • سحر حیدری سپتامبر 2017 در 08:48

  سلام من خاب دیدم که توی اب کثیف پا میذارم همکارم من هم همرایم اس او هم یک خانم اس دوباره زود بیرون میشم اما لباس هایم کثیف میشده باشه بعدش اب صاف را خاب میبینم که از سرش میگذرم تعبیرش چیه ممنون؟

 • محمد سپتامبر 2017 در 19:26

  سلام من خواب دیدم دارم رمین میکنم اب روان و تمیزی دیدم و زیر اب تصاویر زن ومردی که به نظر رو سرامیک نقش شده بود در زیر اب دیدم ممنمن میشم تعبیر خوابم بگید دو سه شب بود این خواب میدیدمکمی با هم فرق میکرد اینکه شب اول زمین کامل نکنده بودم ولی ‌میدیم اب رد میشه بازم ممنون

 • الهام اکتبر 2017 در 13:22

  سلام ، یه شب که بارون میومد خواب دیدم سقف خونم باز شده و از اون با شدت زیادی آب میاد

 • سارا سارا اکتبر 2017 در 22:35

  سلام من خواب میدیم یجایی بودیم بغیر از خانه .. اب همه جا رو فرا گرفته بود …منو برادرم با خاهرم و بچش یه قایق داشتیم رو اب بودیم یهو نگا کردم دیدم دختر خواهرم ک یه بچه ده ماهه اس با بالا اومدن اب رنگش پرید و خفه شد قشنگ رنگش زرد شد .. یهو من دست کردم تو حلقش اب رو در اوردم و زنده شد … تعبیر این خواب چیه ؟بقیشو زیاد یادم نمیاد چی شد

  • ناشناس نوامبر 2017 در 15:53

   سلام

 • ناشناس نوامبر 2017 در 10:16

  من در خواب دیدم که دارم از بالا انگار از اسمون ولی نه اوج اسمان از یه منظره رد میشم که یه جای سر سبز یه ده که کنار اون یه رود مثل رودی که بارون زده و خروشانه اما به رنگ گل وروان ومواج رد میشم این صحنه خیلی لذت بخش و نسیمی خنک به صورتم میخره انگار فصل پاییز بود صحنه خیلی لذت بخش بود و وقتی از اونجا رد میشم به پسرم قول میدم برای دیدن این صحنه لدت بخش اونو به اونجا بیارم به سرعتم رد میشم ولی بوی بارون و رود توی بینیم پیچیده ولدت بخش بود

 • نغمه دسامبر 2017 در 12:30

  سلام خواب دیدم در فاصله دور از خونه خونمون که مثل یک برج شده بود در حال ریختنه از زلزلست و من از نگرانی خونواده تا اومدم بدوم به سمت خونه زمین چنان دهن باز کرد که اب خروشان منو در خودش غرق کرد و ساکن شد دیدم در حال غرق در داخل اب افتادم و دو مرد هم به حالت مرده در اب نمیشناختمشون و در اخر هم حس کردم در اب مردم .اب هم سبز مایل به ابی روشن عمیق بود

 • ب.رضازاده مارس 2018 در 03:49

  تعبیر خواب اینکه ببینی تو خواب پیش یه دریاچه شوری که وسطش نمک بدو آب وجود داره ولی این ور اون ورش پر آبه ولی نمکا خیس نمیشن چیه (دریاچه ی ارومیه ) بود

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.