خانه » تعبیر خواب » کامل ترین مرجع تعبیر خواب “گل” رز و سرخ و سفید و گلدان
تاریخ انتشار : 20 اسفند 1395 - 16:13

کامل ترین مرجع تعبیر خواب “گل” رز و سرخ و سفید و گلدان

تعبیر خواب گل | تعبیرخواب گل | tabirekhab

تعبیر خواب گل,تعبیر خواب گل رز,تعبیر خواب گلدان,تعبیر خواب گلابی,تعبیر خواب گلوله خوردن,تعبیر خواب گل سفید,تعبیر خواب گل رز قرمز,تعبیر خواب گل سرخ,تعبیر خواب گل محمدی,تعبیر خواب گل لاله,تعبیر خواب گل رزآبی,تعبیر خواب گل رز سفید,تعبیر خواب گل رز سیاه,تعبیر خواب گل رز سفید و قرمز,تعبیر خواب گل رز مصنوعی,تعبیر خواب گل رز بنفش,تعبیر خواب گل رز خشک,تعبیر خواب گل رز مشکی,تعبیر خواب گلدان با گل سبز,تعبیر خواب گلدان پر از گل,تعبیر خواب گلدان سفالی,تعبیر خواب گلدان شکسته,تعبیر خواب گلدان شمعدانی,تعبیر خواب گلدان آب دادن,تعبیر خواب گلدان شیشه ای,تعبیر خواب گلدان خالی,تعبیر خواب گلدان چینی,تعبیر خواب گلابی رسیده,تعبیر خواب گلابی قرمز,تعبیر خواب گلابی بزرگ,تعبیر خواب گلابی خریدن,تعبیر خواب گلابی نارس,تعبیر خواب گلابی وحشی,تعبیر خواب گلابی و سیب,تعبیر خواب گلابی کال,تعبیر خواب گلابی چیست,تعبیر خواب گلوله خوردن,تعبیر خواب گلوله خوردن با تفنگ,تعبیر خواب تیر خوردن با اسلحه,تعبیر خواب تیر خوردن به پا,تعبیر خواب تیر خوردن به قلب,تعبیر خواب دیدن تیر خوردن,تعبیر گلوله خوردن در خواب,تعبیر خواب تیر خوردن به سر,تعبیر خواب تیر خوردن از پشت,تعبیر خواب گل سفید رنگ,تعبیر خواب گل سفید و قرمز,تعبیر خواب گل سفید گرفتن,تعبیر خواب گل سفید و صورتی,تعبیر خواب گل سفید و زرد,تعبیر خواب گل رز سفید,تعبیر خواب دسته گل سفید,تعبیر خواب گل یاس سفید,تعبیر خواب گل کلم سفید,تعبیر خواب گل رز قرمز و صورتی,تعبیر خواب گل رز قرمز مصنوعی,تعبیر خواب گل رز قرمز هدیه گرفتن,تعبیر خواب گل رز قرمز طبیعی,تعبیر خواب دسته گل رز قرمز,تعبیر خواب گرفتن گل رز قرمز,تعبیر خواب دسته گل رز قرمز,تعبیر خواب یک شاخه گل رز قرمز,تعبیر خواب گل سرخ محمدی,تعبیر خواب گل سرخ و سفید,تعبیر خواب گل رز آبی,تعبیر خواب گل محمدی خشک شده,تعبیر خواب گل محمدی قرمز,تعبیر خواب گل محمدی خشک,تعبیر خواب گل محمدی سفید,تعبیر خواب گل محمدی,تعبیر خواب چیدن گل محمدی,تعبیر خواب مربای گل محمدی,تعبیر خواب کاشتن گل محمدی,تعبیر خواب گل لاله قرمز,تعبیر خواب گل لاله سفید,تعبیر خواب گل لاله زرد,تعبیر خواب گل لاله واژگون,تعبیر خواب گل لاله عباسی,تعبیر خواب گل لاله سرخ,تعبیر خواب گل لاله بنفش,تعبیر خواب گل لاله صورتی,تعبیر خواب گل لاله وحشی

تعبیر خواب گل , تعبیرخواب گل , گل در خواب دیدن

تعبیر خواب گل

اگر شما هم خواب گل دیده اید و کنجکاو هستید که تعبیر خواب گل را بدانید این مطلب را تا انتها مطالعه نمایید.در این مطلب سعی نموده ایم کامل ترین مطلب در مورد تعبیرخواب گل را برای شما فراهم نماییم

تعبیر خواب گل از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر دیدن گل در خواب می تواند شش چیز باشد

فرند-دوست-مردی که بی عرضه است-کنیزک-غلام-نامه

تعبیر خواب گل از دید جناب محمد بن سیرین

گل در خواب به دو شکل دیده می شود.گلی در روی درخت و شاخه است و گلی که جدا شده است. دیدن گل در خواب دلیلی است بر غم و اندیشه.اگر اگر بی وقت بیند، دلیل مصیبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بیند، دلیل غم و گریست بود.

تعبیر خواب گل , تعبیرخواب گل , گل در خواب دیدن

تعبیر خواب گل رز

تعبیر خواب گل از دید جابر مغربی

تعبیر خواب گل در خانه داشتن این است که به سبب فرزند خانه شما خرم می شود

تعبیر خواب انواع گل های شکفته این است که از نزدیکان خود شاد می شوید

تعبیر خواب گل می تواند مردی بی عرضه یا یک نامه باشد

تعبیر خواب گل از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب درخت گل زن خوب است و تعداد گل های این درخت فرزندان خوب هستند

دیدن گل در خواب بطور کلی خوب است به شرطی که نوع آن را تشخیص ندهیم چون هر نوع گل یک تعبی خاص دارد

تعبیر خواب گل جدا از شاخه شادی زودگذر و غم و اندوه است

دیدن گل در خواب بطور کلی خوب است

تعبیر خواب دیدن درخت گل در خانه خوشحالی است و یا دیدن دوستی است که از دیدنش خوشحال می شویم

تعبیر خواب گل محمدی و گل رز از همه گل ها بهترند

تعبیر خواب گل شقایق به دلیل کم دوام بودن آن خوب نیست.

تعبیر خواب گل های پاییزی مانند زنبق و کوکب و اختر خوب نیست

تعبیر خواب گل های زرد رنگ نیز زیاد خوب نیستند و به بیماری تعبیر شده اند

تعبیر خواب گل , تعبیرخواب گل , گل در خواب دیدن

تعبیر خواب گلدان

تعبیر خواب گل از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب گل سفید این است که مشکلات دارید

تعبیر خواب گل زرد این است که کارهایی که آغاز کرده اید نتیجه نامطلوبی خواهد داشت

تعبیر خواب گل چیده شده این است که سود و فایده می کنید

تعبیر خواب گلی که رشد میکند این است که شادی و عشق در زندگی دارید

تعبیر خواب گل گرفتن این است که دوستی وفادارانه را تجربه می کنید

تعبیر خواب گل کاشتن این است که افتخارات زیادی نصیب شما می شود

تعبیر خواب چیدن گل این است که سود می کنید

تعبیر خواب گل , تعبیرخواب گل , گل در خواب دیدن

تعبیر خواب گل سرخ

تعبیر خواب گل پژمرده  بیماری است

تعبیر خواب گل نرگس این است که بی وفایی می کنید یا می بینید

تعبیر خواب گل لاله این است که بی خیالی می کنید

تعبیر خواب چیدن گل این است که دچار سرخوردگی می شوید

تعبیر خواب هدیه گرفتن گل این است که شما یک دوست احمق دارید

تعبیر خواب دسته گل این است که شادی زود گذری برایتان اتفاق می افتد

تعبیر خواب دریافت یک دسته گل این است که عشق یکی از عزیزان به شما ثابت می شود

تعبیر خواب دسته گل درست کردن این است که به هدف رسیده اید

تعبیر خواب گل , تعبیرخواب گل , گل در خواب دیدن

تعبیر خواب گل سفید

تعبیر خواب گل از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب باغی با گل های تازه و شاداب این است که با خوشحالی تمام ثروتمند می شوید

تعبیر خواب گل سفید اندوه و غم است

تعبیر خواب گل های پژمرده ، اتفاقات ناراحت کننده و ناامیدی است

تعبیر خواب دختری که گل های رنگارنگ هدیه میگیرد این است که خواستگاران فراوانی دارد

تعبیر خواب گل های بی برگ که روی زمین روییده اند شکست در تجارت است اما می توانید با روحیه بالا و تلاش بر آن غلبه کنید

تعبیر خواب گل از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن نبات و شکر و انگبین و گل و شکر و مانند آن ها مربوط به سلامتی است.

تعبیر خواب گل , تعبیرخواب گل , گل در خواب دیدن

تعبیر خواب گل رز قرمز

درخت گُل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گُل هایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن گُل به طور عام در خواب خوب است بخصوص این که فقط گُل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسائی نکنیم . معبران نوشته اند گُلی که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می شود شادی زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببینیم در خانه ما درخت گُلی است مسرور و خوشحال می شویم یا به دیدار دوستی که مشتاق او هستیم توفیق می یابیم. گُل محمدی و گُل رز از همه گُل ها خوب ترند. در مورد شقایق که کم دوام ترین گُل ها است خوب ننوشته اند همین طور در مورد گُل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گُل های زرد رنگ نیز معبران حسن نیت نشان نداده اند بخصوص گُل _ سیب زمینی ترشی _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید. این گُل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند. کلا دیدن گُل در خواب خوب است و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم.

تعبیر خواب گل | گل در خواب دیدن | تعبیر خواب گل

تاکنون 43 نظر ثبت شده است.

 1. اگر کسی در خواب مشاهده کرد خانه اش را با گل تعمیر و گل اندود می کرد، به غم و اندوه دچار می شود

 2. گل قرمز نشانه لهو و لعب است و گل سیاه نشانه غم

 3. اگر کسی در میان گل فرو رفت، به بلا و مصیبت دچار می شود. گِل در خواب هر قدر چسبناک تر و غلیظ تر باشد، ابتلا به گرفتاری و غم و رنج بیشتر است.

 4. گل را در خواب به دو صورت یکی به شاخه و دیگری جدا از شاخه می بینیم. به دلیل بی دوامی گل، دیدنش در خواب زیاد خوب نیست اما گلی که بر شاخه باشد، چون دوام بیشتری دارد، غم و اندوه کمتری در تعبیر نسبت به گلی که از شاخه جدا شده باشد دارد.

 5. هر نوع گلی نیز تعبیر خود را دارد. چنان چه ببینیم در خانه ما درخت گُلی است، خوشحال می شویم یا با دوستی که مشتاق او هستیم، ملاقات و دیدار می کنیم.

 6. گُل محمدی و گُل رز از همه گُل ها خوب ترند. در مورد شقایق که کم دوام ترین گُل ها است، خوب ننوشته اند همین طور در مورد گُل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر.

 7. در مورد گُل های زرد رنگ نیز معبران تعبیر خوبی نکرده اند بخصوص گُل سیب زمینی ترشی که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید. این گُل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند.

 8. کلا دیدن گُل در خواب خوب است و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم.

 9. محمدبن سیرین گوید:
  دیدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن که بر درخت بود. دوم: آن که از درخت جدا بود و گلی که آن بقائی نباشد، دیدن آن درخواب، دلیل غم و اندیشه بود. اگر بی وقت بیند، دلیل مصیبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بیند، دلیل غم و گریست بود.

 10. جابرمغری گوید:
  اگر بیند درخت گل در خانه داشت، دلیل که به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها را از هر نوع شکفته بیند، دلیل که از خویشان شاد گردد و دیدن گل در خواب، دلیل بر مردی دون همت بود که با کس وفا نکند یا نامه که از غایت برسد.

 11. حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  دیدن گل به خواب شش وجه بود.
  اول: فرزند.
  دوم: دوست.
  سوم: مردی دون همت (مردی فرومایه).
  چهارم: کنیزک.
  پنجم: غلام.
  ششم: نامه.

 12. درخت گل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گل هایش فرزندان خوب و برومند می آورد.

 13. دیدن گل به طور عام در خواب خوب است بخصوص این که فقط گل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسائی نکنیم .

 14. معبران نوشته اند گلی که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می شود شادی زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببینیم در خانه ما درخت گلی است مسرور و خوشحال می شویم یا به دیدار دوستی که مشتاق او هستیم توفیق می یابیم

 15. گل محمدی و گل رز از همه گل ها خوب ترند. در مورد شقایق که کم دوام ترین گل ها است خوب ننوشته اند همین طور در مورد گل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گل های زرد رنگ نیز معبران حسن نیت نشان نداده اند بخصوص گل _ سیب زمینی ترشی _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید

 16. این گل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند. کلا دیدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم.

 17. لوک اویتنهاو می گوید :
  سفید : مشکلات
  زرد : کارهایی که آغاز کرده اید نتیجه نامطلوبی خواهد داشت
  چیده شده : سود و فایده
  گلی که رشد میکند : شادی و عشق
  گل گرفتن : دوستی وفادارانه
  کاشتن : افتخارات
  چیدن گل : سود
  گل پژمرده : بیماری
  گل نرگس : بی وفایی
  گل لاله : بی خیالی
  چیدن آن : سرخوردگی
  هدیه گرفتن آن : شما یک دوست احمق دارید
  دسته گل : شادی زود گذر
  دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان به شما
  دسته گل درست کردن : به هدف رسیده اید

 18. یوسف نبی علیه السلام گوید:
  دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

 19. دیدن باغی در گل های تازه و شاداب در خواب ، نشانه آن است که با شادمانی به ثروتی دست خواهید یافت .

 20. دیدن گل سفید در خواب ، نشانه اندوه است .

 21. دیدن گلهای پژمرده در خواب ، نشانه اتفاقات غم انگیز و نومیدی است .

 22. اگر دختری خواب ببیند گل رنگارنگی به او می دهند ، نشانه آن است که خواستگارانی بسیار خواهد داشت .

 23. اگر خواب ببینید گلهایی بی برگ بر زمین خشک روییده اند ، علامت آن است که در تجارت شکست خواهید خورد اما با روحیه عالی و تلاش و کوشش بسیار قادر خواهید شد بر اندوه و ناراحتی غلبه بیابید

 24. درخت گُل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گُل هایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن گُل به طور عام در خواب خوب است بخصوص این که فقط گُل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسائی نکنیم . معبران نوشته اند گُلی که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می شود شادی زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببینیم در خانه ما درخت گُلی است مسرور و خوشحال می شویم یا به دیدار دوستی که مشتاق او هستیم توفیق می یابیم. گُل محمدی و گُل رز از همه گُل ها خوب ترند. در مورد شقایق که کم دوام ترین گُل ها است خوب ننوشته اند همین طور در مورد گُل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گُل های زرد رنگ نیز معبران حسن نیت نشان نداده اند بخصوص گُل _ سیب زمینی ترشی _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید. این گُل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند. کلا دیدن گُل در خواب خوب است و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم.

 25. آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ دیدن باغی در ُگل های تازه و شاداب در خواب ، نشانه آن است که با شادمانی به ثروتی دست خواهید یافت .

  ۲ـ دیدن گل سفید در خواب ، نشانه اندوه است .

  ۳ـ دیدن گلهای پژمرده در خواب ، نشانه اتفاقات غم انگیز و نومیدی است .

  ۴ـ اگر دختری خواب ببیند گل رنگارنگی به او می دهند ، نشانه آن است که خواستگارانی بسیار خواهد داشت .

  ۵ـ اگر خواب ببینید گلهایی بی برگ بر زمین خشک روییده اند ، علامت آن است که در تجارت شکست خواهید خورد اما با روحیه عالی و تلاش و کوشش بسیار قادر خواهید شد بر اندوه و ناراحتی غلبه بیابید .

 26. خواب دیدم یه گلدون گل شمعدونی دارم ازخونه ی مادربزرگم میبرم…شمعدونیاش هنوز شکوفه نداده بودند…

 27. لوک اویتنهاو می گوید :

  گل

  سفید : مشکلات

  زرد : کارهایی که آغاز کرده اید نتیجه نامطلوبی خواهد داشت

  چیده شده : سود و فایده

  گلی که رشد میکند : شادی و عشق

  گل گرفتن : دوستی وفادارانه

  کاشتن : افتخارات

  چیدن گل : سود

  گل پژمرده : بیماری

  گل نرگس : بی وفایی

  گل لاله : بی خیالی

  چیدن آن : سرخوردگی

  هدیه گرفتن آن : شما یک دوست احمق دارید

  دسته گل : شادی زود گذر

  دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان به شما

  دسته گل درست کردن : به هدف رسیده اید

 28. خواب دیدم که مادر برایم یک دسته گل زیبا و تازه برایم هدیه میدهد لطفا تعبیرش را برایم بنویسید

 29. سلام خواب دیدم به کسی که دوسش دارم عاشقشم و الان میومنون باهاش شکرآبه یه شاخه گل قرمز دادم اونم از دستم ناراحت بود سکوت کرد و از دستش افتاد زمین از چشمش معلوم بود ناراحته لطفا خوابم و تعبیر کنید

 30. سلام خواب دیدم به کسی که دوسش دارم عاشقشم و الان میومنون باهاش شکرآبه یه شاخه گل قرمز دادم اونم از دستم ناراحت بود سکوت کرد و از دستش افتاد زمین از چشمش معلوم بود ناراحته لطفا خوابم و تعبیر کنید

 31. خواب دیدم ب طبقه بالای خانه رفتم و پیر مردی چند گلدان بزرگ داشت از گلاایش تعریف کرد و اول چند شاخه گل سفید بعدش زرد و..بهم داد که تمام خارهاش ب دستم رفت و کسی اومد واونارودرآورد.

 32. سلام، خواب دیدم یه جایی با شوهرم رفتیم خرید بد به قسمت رز لب داره من یکی رو رنگشو رو دستم میکشم خیلی زشته ولی میبینم شوهرم یکی رو داره برام انتخاب میکنه که رنگش قرمز و یا آلبالو یی خیلی ازش خوشم میاد و بهم اشاره میکنه اینو بگیرم ورش میداره برام هالا معنی این خواب چیه؟

 33. خواب دیدم یکی از اساتید دانشگاه یه شاخه از گیاهی به من داد که ریشه داشت و گفت اگه بکارم رشد میکنه

 34. خواب دیدن توی یه ذره پر از گل های سفید هستم همکارم توی یکی از سراشیبی های دره یه لیوان پر کرد و داد بهم گفت بخور گفتم چیه گفت شیره اس منم خوردم لطفا میشه بگید تعبیرش چی میشه

  • باسلام.خواب دیدم یک مرد هیکلی بزرگ میگه زیاد وقت ندارین ،من باخودم میگم دراین فرصت کم باخداستایش کنم وبه سجده میرم وازخداطلب آمرزش میخوام ووقتی بلند میشم میبینم ازآسمان گلهای رزسفید زیادی مثل باران برسرم وهمه جا میبارد،بعداز کمی دیگه گل نمیادومیبینم ریشه های زیادی اززیر پام واطرافم بافاصله های میلیمتری ازخاک میاد بیرون وازنوک پاهام میاد بالا تمام پاهام ودربر میگیره وتابالا داشت میومد که میفهمم که دارم میمیرم ومیگم انالله وانا الیه راجعون ودوتادستهامو بالا میبرم وبه خدا میگم من بدترین وگناهکارتین بنده توام وتو مهربان ترین و بخشنده ترینی که یک هو همه ریشه ها از پاهام دور میشن واز بین میرن

   • مهسا ..سلام خابت خیلی معنا داره …گل سفید ممکنه ناراحتیهایی برات پیش بیاد که تورو کمی کم تحمل و ناامید میکنه …حواست باشه تو این ناراحتی ناصبوری نکنی که خدایی نکرده پشیمون شی که بخای بخدا کفر بگی .واینکه تو خدا تو زندگیت خیلی تاثیر داره تو مشکلات ازش کمک بخاه

 35. خواب دیدم برادرم که تازه فوت کرده آمده خوابم کنارم نشسته حرف نمی زنه موقع رفتن یک گلدان که گل سبز داشت با خودش برده.خواهش میکنم برام تعبیر کنید

 36. دوستان من هر وقت تو خواب دیدم گل چیدم برام غم و غصه و اندوه پیش اومده و هر وقت تو خواب ببینم گل میچینم حتما صدقه میندازم

 37. خواب دیدم یک زن که نسبت فامیلی سببی دارد به من ی دسته گل خیلی بزگ که به سختی تو دستم جامیشد داد نمیدونم چه گلی بود فقط سفید با ساقه بلند ممنون میشم تعبیرشا بگید

 38. خواب دیدم عشقم ک یکم مشکل داریم تو خونمون دوتا شاخه گل خیلیییییییی خوشگل مصنوعی تقریبا کریستال جلو داداشم بهم داد وقتی هم میداد بهم اشک میریخت

 39. باسلام خاب دیدم همه فامیل از جمله دایی و خاله هایم برایم گل آورده اند و به من هدیه می دهند.

 40. خواب دیدم برای خدابه سجده میروم وازخدا طلب آمرزش میکنم ووقتی از سجده بلند میشوم میبینم گلهای رز سفید ازآسمان به فروانی مثل باران میبارد