خانه » تعبیر خواب » همه چیز درباره تعبیر خواب “کفش” سفید و قهوه ای
3t21
تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1396 - 18:49

همه چیز درباره تعبیر خواب “کفش” سفید و قهوه ای

تعبیر خواب کفش | تعبیرخواب کفش | tabire khab

تعبیر خواب کفش,تعبیر خواب کفش سفید,تعبیر خواب کفش قهوه ای,تعبیر خواب کفش پاره شده,تعبیر خواب کفش گشاد,تعبیر خواب کفش بزرگتر از پا,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب کفش مشکی,تعبیر خواب کفش سفید پوشیدن,تعبیر خواب کفش سفید پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش سفید رنگ,تعبیر خواب کفش سفید زنانه,تعبیر خواب کفش سفید خریدن,تعبیر خواب کفش سفید,تعبیر خواب کفش سفید عروسی,تعبیر خواب کفش سفید عروس,تعبیر خواب کفش سفید نو,تعبیر خواب کفش قهوه ای رنگ,تعبیر خواب کفش قهوه ای خریدن,تعبیر خواب کفش قهوه ای پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش قهوه ایی,تعبیر خواب کفش قهوه ای مردانه,تعبیر خواب کفش قهوه ای,تعبیر خواب کفش قهوه ای رنگ,تعبیر خواب پوشیدن کفش قهوه ای,تعبیر خواب کفش نو قهوه ای,تتعبیر خواب کفش پاره شده,تعبیر خواب کفش نو که پاره شده,تعبیر خواب کفشی که پاره شده,تعبیر خواب دیدن کفش پاره شده,تعبیر خواب کفش گشاد,تعبیر خواب کفش بزرگ,تعبیر خواب کفش بزرگ,تعبیر خواب کفش بزرگ پوشیدن,تعبیر خواب پوشیدن کفش گشاد,تعبیر خواب کفش سیاه بزرگ,تعبیر خواب گشاد شدن کفش,تعبیر کفش گشاد در خواب,تعبیر خواب گشاد بودن کفش,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند مشکی,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند سفید,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند قرمز,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند صورتی,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند قهوه ای,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند سبز,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند مشکی,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند زرد,تعبیر خواب کفش پاره شدن,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب کفش پاره شدن,تعبیر خواب کفش پاره شود,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب کفش پاره پوشیدن,تعبیر خواب کفش پاره مشکی,تعبیر خواب کفش مشکی پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش مشکی نو,تعبیر خواب کفش مشکی مردانه,تعبیر خواب کفش مشکی پاره,تعبیر خواب کفش مشکی پاشنه دار,تعبیر خواب کفش مشکی خریدن,تعبیر خواب کفش مشکی پوشیدن,تعبیر خواب خریدن کفش سیاه,تعبیر خواب کفش مشکی

تعبیر خواب کفش

خواب کفش یکی از معمول ترین و جالب ترین خوبهای ممکن است که تقریبا همه یکبار خواب کفش را دیده اند و دنبال تعبیر خواب کفش هستند.در این مطلب سعی نموده ایم بهترین مطلب برای تعبیرخواب کفش را برای شما فراهم نماییم.امیدواریم که مورد توجه قرار گیرد

تعبیر خواب کفش از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب کفش بر هفت چیز دلالت می کند

زن-خادم-کنیزک-قوت-معیشت-مال-سفر

تعبیر خواب کفش مردی است که میراث را قسمت می کند

تعبیر خواب کفش از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب کفش زن است

تعبیر خواب کفش نو و کفش جدید این است که زنی جدید است یا خریدن کنیزکی است

تعبیر خواب کفش سیاه زن توانگر است

تعبیر خواب کفش سبز زن مستوره است

تعبیر خواب کفش سرخ زن معاشر است

تعبیر خواب کفش زرد زن بیمارگونه است

تعبیر خواب کفش از دید حضرت یوسف ع

تعبیر دیدن کفش در خواب سفری است که در ان همسر آینده تان را می بینید

تعبیر خواب کفش از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب کفش زن و همسر است

تعبیر خواب کفش برای زنان، زندگی زناشویی است که شوهر اصل کلی آن است

تعبیر خواب کفش برای مردی که زن دارد به روابطش با همسرش بر می گردد

تعبیر خواب کفش برای کسی که مجرد است ازدواج است

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه جدایی از همسر است

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه برای فرد مجرد ازدواج با زنی کج خو و بد اخلاق است

تعبیر خواب کفشی که تنگ است و پا را می زند این است که با همسرتان به اختلاف می خورید

تعبیر خواب کفشی که تنگ شده است تقاضایی از سوی همسر است که توان برآوردن آن را ندارید

تعبیر خواب مردی که کفشش سوراخ شده است این است که زنش به او خیانت می کند

تعبیر خواب کفشی که بسیار فرسوده شده و قابل پوشیدن نیست این است که همسرش بیمار است

تعبیر خواب کفش از دید خانم آیتانوس

تعبیر خواب جعبه کفش مادر زن است.

تعبیر خواب خانمی که پاشنه کفشش کند شده این است شوهرش بیکار می شود

تعبیر خواب زنی که کفش مردانه پوشیده این است که صاحب پسر می شود

تعبیر خواب کفش از دید مولف

تعبیر خواب کفش عروسی این است که اگر ازدواج نکرده اید ازدواج خواهید کرد و اگر متاهل هستید کار یا موقعیت خوبی بدست می آورید

تعبیر خواب دزدیده شدن کفش این است که کسی در زندگی خانوادگی شما مشکل بوجود می آورد

تعبیر خواب گم شدن یا گم کردن کفش نشان از طلاق و جدایی است

تعبیر خواب پا را در کفش دیگران کردن یعنی کاری می کند که از بنیاد غلط است

تعبیر خواب کفش جدید یا نو ازدواج است مخصوصا اگر رنگ کفش قرمز یا سفید یا مشکی است

تعبیر خواب کفش نو یا جدید هدیه گرفتن از عزیزان است

دیدن کفش کتانی و ورزشی در خواب نماد ازدواج یا مقام برای شماست

تعبیر خواب دیدن کفش طلایی محبت و همدلی در خانواده است و همچینین زندگی عالی با همسر است

تعبیر خواب عوض کردن کفش ازدواج مجدد خود یا نزدیکان است

تعبیر خواب کفش دخترانه یا بچگانه این است که بچه دارل می شوید

تعبیر خواب داشتن کفش کثیف و پاره این است که با نا آگاهی و انتقاد نا درست برای خود دشمن تراشی می کنید

تعبیر خواب واکس سیاه زدن به کفش این است که امور به خوبی پیش می روند

تعبیر خواب کفش نو در خواب این است که تغییرات مثبتی در زندگیتان رخ می دهد

تعبیر خواب کفش های نویی که پای شما را میزنند این است که دوستان و همکاران شما را تمسخر می کنند

تعبیر خواب کفش از دید ابن خلیل

تعبیر خواب کفش پاشنه بلند همسری است که شما را به اوج میرساند

تعبیر خواب کفش از دید جابر مغربی

تعبیر خواب کسی که پاشنه پای خود را میبرد این است که حاصل کارش را به دشمنان می دهد

تعبیر خواب افتادن پاشنه کفش این است که کارش خراب می شود و وضعیت اقتصادیش بد می شود

تعبیر خواب کفش

دیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا صورتی یا  مشکی و سیاه یا قهوه ای باشد ندارد بلکه بیشتر به حالت آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد . برای شما در این پست تعبیر خواب کفش را از زبان بزرگان تعبیر خواب که در حالت های گوناگون کفش نو و کهنه و خریدن کفش و کفش پاشنه بلند و …بررسی شده است را قرار داده ایم . برای خواندن لطفا به ادامه مطلب بروید …..

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن کفش در خواب بر هفت وجه بود.
اول: زن — دوم: خادم. — سوم: کنیزک. — چهارم: قوت. —  پنجم: معیشت.  —ششم: مال.  —هفتم: سفر. و دیدن کفش درخواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

دیدن کفش در خواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو و کفش جدید در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر در خواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

تعبیر خواب کفش از دید حضرت یوسف پیامبر ع : دیدن کفش نشانه سفری است که در آن با همسر آینده تان آشنا خواهید شد .

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش. ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند. اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود ( تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه پوشیدن). اگر مردی در خواب ببیند کفش تنگ است و پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست. اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدرکهنه و پاره و  فرسوده شده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

خانم آیتانوس می گفت: دیدن جعبه کفش در خواب مادر زن است به همین علت مردان غربی کفش خود را بدون جعبه می خرند و به خانه می برند و شرقی ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد. آن اشاره ای طنز آمیز به این نکته است که مردان غربی با مادر زن خویش رابطه صمیمانه و خوبی ندارند و در مغرب زمین بسیاری از جدایی ها به علت وجود مادر زن اتفاق می افتد اما زنان آسیائی داماد خویش را مانند پسر خود دوست دارند و به او محبت می کنند. (تعبیر خواب پاشنه کفش ) اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش

 1. کفش عروسی : اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید .
 2. ابن خلیل می گوید : دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست که شما را به اوج موفقیت می رساند .
 3. دزدیده شده کفش : حضور یک شخص که در زندگی زناشویی شما اختلال ایجاد می کند .
 4. گم شدن یا گم کردن کفش (گمشده) : نشان از طلاق و جدایی می باشد . اگر بیننده خواب ببیند که کفش کسی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد . جا گذاشتن کفش نشان از غافل بودن شما از همسراتان هست . ( به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند – باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید )
 5. تعبیر خواب کفش نو یا جدید : ازدواج  ( مخصوصا اگر خرید کفش قرمز یا سفید یا مشکی باشد ) – هدیه دادن یا هدیه گرفت کفش نیز در از نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر .
 6. دیدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی  و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست و دیدن کفش عروس و عروسی و مجلسی بیشتر نماد ازدواج یا مقام برای شماست .
 7. اگر دیدید که کفش شما خیس یا خاکی ، گلی و گل آلود، یا پاره و کهنه شده و شما بی توجه از کنار آن می گذرید  .
 8. دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل .
 9. تعویض کفش یا کفش تا به تا : ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان .
 10. دیدن کفش دخترانه یا بچگانه یعنی اینکه بچه دار می شوید .
 11. اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید ، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت .
 12. اگر خواب ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید ، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد .
 13. خریدن کفشهای نو در خواب ، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببینید کفشهای نو ، پای شما را می زنند ، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران ، شما را مورد تمسخر و ریشخند قرار خواهند داد .

تعبیر خواب کفش | کفش در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 111 نظر ثبت شده است.

 1. دیدن کفش در خواب به بخت و بالین و همسر تعبیر شده و یا به اینکه بیننده خواب، به راهی تازه و مفید قدم می گذارد که سود خواهد برد

 2. کفش های کهنه و پاره در خواب، نشانه فقر و تنگدستی است.

 3. رنگ سفید در کفش به سفید بختی و شادمانی تعبیر شده است.

 4. اگر کفش سیاه باشد، نشانه عزت است و کفش قهوه ای، نشانه آراستگی دینی است.

 5. کفش سرخ برای زنان، شادمانی و سرزندگی است

 6. اگر کسی در خواب ببیند کفش های لنگه به لنگه پوشیده، از همسرش جدا می شود و چنانچه شخص مجردی این خواب را ببیند، همسری کج خو و بدخلق نصیب او می شود.

 7. اگر کسی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند.

 8. اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده، همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست

 9. اگر ببیند کفشش سوراخ شده، همسرش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد، همسرش بیمار می شود.

  • سلام در خواب دیدم کفش سیاهی به پا داشتم در یک مراسم شلوغی آمدم و وقتی که به دنبال کفشم رفتم آن را پیدا نکردم لطفا تعبیرش را برایم بفرستید ممنون.

 10. داشتن کفش چرمی نشانه این است که بیننده خواب در راهی که در پیش دارد، ثابت قدم است و اگر کفش چرمی او نو و براق باشد، نشانه ازدیاد ثروت و اگر کهنه و فرسوده باشد، نشانه ضرر و زیان است.

 11. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کفش درخواب بر هفت وجه است:
  زن،
  خادم،
  کنیزک،
  قوت،
  معیشت،
  مال،
  سفر.

 12. دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.

 13. محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کفش درخواب، دلیل زن است.

 14. اگر ببیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد.

 15. اگر درخواب کفش خود را سیه ببیند، دلیل که زن او توانگر خواهد بود. اگر کفش را سبز ببیند، دلیل که آن زن مستوره و با حجاب است.

 16. اگر کفش را سرخ ببیند، دلیل که آن زن معاشر است. اگر زرد ببیند، دلیل که آن زن بیمارگونه است

 17. اگر در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید، خرابی های کارتان را جبران می کنید

 18. . اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست، کسی به شما یاری خواهد رسانید و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند.

 19. گالش هم تعبیر کفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین حال آسیب پذیر و کم مقاومت.

 20. دیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا صورتی یا مشکی و سیاه یا قهوه ای باشد ندارد بلکه بیشتر به حالت آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد . برای شما در این پست تعبیر خواب کفش را از زبان بزرگان تعبیر خواب که در حالت های گوناگون کفش نو و کهنه و خریدن کفش و کفش پاشنه بلند و …بررسی شده است

 21. دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو و کفش جدید در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

 22. کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش. ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند. اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود ( تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه پوشیدن). اگر مردی در خواب ببیند کفش تنگ است و پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست. اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدرکهنه و پاره و فرسوده شده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

 23. خانم آیتانوس می گفت: دیدن جعبه کفش در خواب مادر زن است به همین علت مردان غربی کفش خود را بدون جعبه می خرند و به خانه می برند و شرقی ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد.

 24. اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

 25. کفش عروسی : اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید .

 26. ابن خلیل می گوید : دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست که شما را به اوج موفقیت می رساند .

 27. دزدیده شده کفش : حضور یک شخص که در زندگی زناشویی شما اختلال ایجاد می کند .

 28. گم شدن یا گم کردن کفش (گمشده) : نشان از طلاق و جدایی می باشد . اگر بیننده خواب ببیند که کفش کسی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد .

 29. جا گذاشتن کفش نشان از غافل بودن شما از همسراتان هست . ( به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند – باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید )

 30. تعبیر خواب کفش نو یا جدید : ازدواج ( مخصوصا اگر خرید کفش قرمز یا سفید یا مشکی باشد ) – هدیه دادن یا هدیه گرفت کفش نیز در از نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر .

 31. یدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست و دیدن کفش عروس و عروسی و مجلسی بیشتر نماد ازدواج یا مقام برای شماست .

 32. اگر دیدید که کفش شما خیس یا خاکی ، گلی و گل آلود، یا پاره و کهنه شده و شما بی توجه از کنار آن می گذرید .

 33. دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل .

 34. تعویض کفش یا کفش تا به تا : ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان .
  دیدن کفش دخترانه یا بچگانه یعنی اینکه بچه دار می شوید .

 35. اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید ، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت .

 36. اگر خواب ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید ، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد

 37. خریدن کفشهای نو در خواب ، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببینید کفشهای نو ، پای شما را می زنند ، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران ، شما را مورد تمسخر و ریشخند قرار خواهند داد .

  • سلام، خسته نباشید
   خواب دیدم برادرم یک جفت صندل پاشنه بلند به رنگ سفیدومشکى به من هدیه دادند
   محبت میکنید تعبیرش را بفرمایید

 38. توی خواب شوهرم کفشهایی که یک ماه خریده پوشیده بود کفش اسپرت ورزشی. اما جلوی یکی از کفشش جلوی انگشت شصتش اندازه یه نوک انگشت سوراخ بود لطفاً تعبیرش رو بهم بگید

 39. سلام.من خواب دیدم کفش نو چرمی قهوه ای که نیم پوت بود به پا داشتم و مقداری گرد و خاک روی اون نشسته بود و در حالی که چادر مشکی پوشیده بودم و رنگ کفش هام با توجه به رنگ چادرم خیلی تو چشم میزد البته بگم که خودم چادری هستم.ممنون.

 40. تعبیر دکان کفش چرم وکیف چرم ودیدن کفش چرم مردانه نو که فروشی است ودیدم پا برهنه میروم وکیف کفشم گم شده ممنونم.

 41. خواب دیدم که کفش کس دیگری را که کهنه است واکس میزنم .البته دو تا کفش بود. بعد یکی از آنها را پوشیدم تا نشان دهم که بسیار نو و تمیز شده.

 42. سلام.خواب دیدم کفش ندارم و پا برهنه در حضور مردم در خیابان راه میروم و در جایی که خاک و سنگلاخ میباشدو یک جمع بار زیادی را میدیدم که به شمارش نمی آمد و همه لباس متحد الشکل به تن داشتند مثل مانتو مقنعه شلوار سرمه‌ای و مرا به یکدیگر نشان میدادند و من با فاصله از آنها راه میرفتم بقیه زیر پایشان آسفالت بود. به جایی رسیدم ‌که باید از یک دیوار سنگی بالا میرفتم فقط من بالا رفتم و همه شروع به تشویقم کردند اماهمه ان جمعیت بیشمار همانجا ماندند وقتی به بالا رسیدم ناگهان متوجه شدم بر روی یک صلیب سفید بسیار بلند ایستاده‌ام و خانمی دستم را گرفت و من به آن به خیابانی پا گذاشتم مانند جاده های شمال که البته هیچ احدی آنجا نبود و رفتم

 43. سلام خواب دیدم به سمت دری میدوم در بزرگ بود ،فکر میکنم از هتل میخواستم برم و باید چمدان ها را میگرفتم. وقتی میدویدم از توی اب گل آلود رد شدم و صندل کرم رنگم گلی شد

 44. سلام خواب دیدم دو جفت کفش از هرکدوم یک لنگه را خوردم

 45. با عرض سلام
  خواب دیدم برادرم یک جفت صندل پاشنه بلند سفیدومشکى به من هدیه دادند

 46. با سلام
  خواب دیدم که یکی از کفش هایم که خیلی دوستش دارم یک لنگه ان در پای زن دیگری است و همان لنگه پاره شده ولی لنگه دیگر که در پایش نبود سالم است

 47. با سلام
  در خواب دیدم که یک لنگه از کفشم پای زن دیگری است و همان لنگه پاره هست و لنگه دیگر که پا نکرده بود سالم و نو بود

 48. او مای گاد وای خدای من یعنی من ازدواج میکنم واییییییییییی
  😊
  مبارکم باشه انشاالله قسمت شما بشه

 49. سلام شوهرم خواب دیده ک کفشهایش رو گم کرده هرچی دنبالشون میگرده نیست

 50. سلام.چند بار تا حالا خواب دیدم کفشم گم شده یعنی از همسرم جدا میشم ؟؟تعبیر خواب برای زن و مرد یکی هست؟

 51. سلام.تا حالا چندبار خواب دیدم کفشم گم شده.یعنی میگین از همسرم جدا میشم😯تعبیر این خواب برای زن و مرد یکجوره؟

 52. خواب دیدم هرچی کفش به پا میکنم یک لنگه ندارد

 53. همیشه خواب کفش های کهنه ام رو می بینم یعنی چی

 54. خواب دیدم کفش نو شوهرم که رنگ نسکافه ای بود توو پام بود و یهویی یک لنگ کفش به پام نبود
  یعنی چی؟

 55. سلام
  من خواب دیدم خواستگار اومده خونه مون بعد مادر داماد اومد از من دمپایی خواست
  کسی میدونه یعنی چی ؟؟؟

 56. سلام و وقت بخیر

  خواب دیدم صدای اذان از مسجد نزدیک خونمون میاد، خواستم با همسایه مون بریم مسجد برا نماز ، همسایه مون انگار کارداشت نمیتونست بیاد ، خودم خواستم زودی برم که به جماعت برسم ، اما کفشهام نبود جلوی در چند جفت کفش بود، یه جفت کفش کتانی آبی آسمونی خوشرنگ و نو پوشیدم کاملا اندازه پام بود، تو پام خیلی قشنگ بود . اما درشون اوردم ، گفتم می خوام برم نماز و اینها که مال نیست. بی خیال شدم و رفتم انگار قسمت مسجد برم و باید تو خونه نماز بخونم.
  (متأهل هستم)

  ببخشید میشه لطف کنید و برام تعبیرش را بگید .
  متشکرم از لطفتون

 57. سلام و وقت بخیر

  خواب دیدم صدای اذان از مسجد نزدیک خونمون میاد، خواستم با همسایه مون بریم مسجد برا نماز ، همسایه مون انگار کارداشت نمیتونست بیاد ، خودم خواستم زودی برم که به جماعت برسم ، اما کفشهام نبود جلوی در چند جفت کفش بود، یه جفت کفش کتانی آبی آسمونی خوشرنگ و نو پوشیدم کاملا اندازه پام بود، تو پام خیلی قشنگ بود . اما درشون اوردم ، گفتم می خوام برم نماز و اینها که مال نیست. بی خیال شدم گفتم انگار قسمت نیست مسجد برم و باید تو خونه نماز بخونم.
  (متأهل هستم)

  ببخشید میشه لطف کنید و برام تعبیرش را بگید .
  متشکرم از لطفتون

 58. سلام خواب دیدم کفشم را ب پسری داده وکفش اونو میپوشم
  تعبیر ان چیست؟

 59. دیدم چندجفت کفش تازه به خانه ما می اورند

 60. خواب دیدم زن عموم یه گونی کفش کهنه گم کرده و از من میپرسه نمیدونی کجاست؟

 61. خواب دیدم زن عموم یه گونی کفش کهنه شو گم کرده و از من میپرسه نمیدونی کجاست؟

 62. من خواب دیدم یه نفر اومده خونمون وبچه هاش هر کدوم یه لنگه کفش جا گذاشتن خونمون البته کفشام نو بود تعبیرش لطفا؟

 63. من خواب دیدیم که یه جفت کفش مشکی مخمل نو که داشتم تو یه امام زاده گم کردم هر چی میگشتم دنبالش پیداش نمیکردم اگه کسی تعبیرش بلده بگه لطفا

 64. من خواب دیدم مهمونی بودیم کفشمو ازپادراوردم بعدش یهویی گم شدش انقد گشتم تابلاخره پیداشکردم خیلی خوشکل بودنسیاه براق تعبیرش چی میشه

 65. من خواب دیدم مهمونی بودیم کفشمو ازپادراوردم بعدش یهویی گم شدش انقد گشتم تابلاخره پیداشکردم خیلی خوشکل بودنسیاه براق تعبیرش چی میشه

 66. با سلام
  اگر زنی متاهل در خواب ببیند مردی که فوت شده بند کفش کتانی زن را که باز شده ببند به چه معنا است؟؟

 67. با سلام،من مجرد هستم ،یک بار خواب دیدم به مراسم امام حسین رفته ام و در آنجا کفشایم که سفید رنگ بود گم شد و پیدا نشد ،و شب دوم هم در خواب دیدم براى زیارت رفته و در آنجا فیش کفش خود و سه خواهر زاده ها وپسر برادرم را گم کردم و کفشایمان را نمیدادند .

 68. سلام من خواب دیدم با دونفر ازاشناها رفتیم مسجد هنوز داخل نرفته بودیم درب ورود داخل نرفته بودیم که من داشتم کفشم رو در میاوردم یدفه همون لنگ کفشم پرت شد داخل مسجد که دیگه خواستم برم بیارمش بقیه خوابم یادم نیست ات

 69. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کفش، زن می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش مردی است که ارث و میراث را تقسیم می‌کند (تعبیرهای مختلف).

 70. رنگ‌های کفش
  ● سیاه: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفش تو سیاه می‌باشد، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی.
  ● سبز: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو سبز می‌باشد، یـعـنـی با زنی باحجاب ازدواج می‌کنی .
  ● قرمز: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو قرمز می‌باشد، یـعـنـی با زن خوش‌گذرانی ازدواج می‌کنی.
  ● زرد: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو زرد می‌باشد، یـعـنـی با زنی که مثل آدم‌های مریض رنگ پریده و زرد است ازدواج می‌کنی.

 71. رنگ‌های کفش
  ● سیاه: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفش تو سیاه می‌باشد، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی.
  ● سبز: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو سبز می‌باشد، یـعـنـی با زنی باحجاب ازدواج می‌کنی .
  ● قرمز: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو قرمز می‌باشد، یـعـنـی با زن خوش‌گذرانی ازدواج می‌کنی.
  ● زرد: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو زرد می‌باشد، یـعـنـی با زنی که مثل آدم‌های مریض رنگ پریده و زرد است ازدواج می‌کنی.

 72. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفش نو خریدی و پوشیدی، تعبیرش این است که «کنیزکی» «دوشیزه» به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی با زنی خوش‌گذران ازدواج می‌کنی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی کفش نو پوشیده‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج کرده یا اینکه کنیزکی به دست می‌آوری.
  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی کفشهایت را پوشیده‌ای و راه می‌روی، یـعـنـی به مسافرت خواهی رفت.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کفش عبارتند از: 1- زن 2- خدمتکار 3- کنیزک 4- قوت 5- معاش و معیشت 6- مال و اموال 7- مسافرت.

 73. خواب دیدم کفش مشکی براق گذاشتم پیش پسر مورد علاقم ودمپایی سفید پام کردم دارممیرم مغازش کفشموبپوشم

 74. سلام من در یک شب 2 خواب دیدم در خواب اول دیدم که همسرم وو پسرم در در کنار خیابان به خواب رفته اند بعدا فهمیدم که با پول من که در دستشان بود با پسر دایی ام رفتن یک شکم سیر غذا خورده اند بنابراین در روز روشن در وسط خیابان به خواب رفته اند چند ساعت بعد دوباره خواب دیدم که کفشهایم باید تعمیر بشوند چون زیره کفش کمی مانده که جدا شود

 75. مشکل خاصی نیست… فقط به طور کلی از اطرافیان و اصلاح و ارشاد صحیح آنها غفلت نکنید.

 76. سلام – من خواب دیدم با خواهرم در جایی بودیم شبیه بازار و هرکدام یک جفت کفش مشکی خریدیم که برای من ساده تر از کفش خواهرم بود. – ممنون میشم اگر تعبیر کنید

 77. کفشم راازپاهایم بیرون آورده ام ووقتی که می خواهم بپوشم یک لنگه کفشم نیست یااشتباه یک کفش دیگرپوشیده ام وهرچقدرمیگردم کفش خودم راپیدانمی کنم،خیلی نگرانم

 78. سلام من خواب دیدم که میخاستم برم یه جایی امتحان بدم ولی باوجود کفش های زیادی که بود هر چی دنبال کفشم میگشتم نبود تو ذهنم کفشم مشکی بود بعد با خواهرم رفتیم تو سالن امتحان که ببینم کی کفش من پا کرده ولی دیگه خوابم تموم شد و معلوم نشد چه اتفاقی افتاد

 79. سلام . من مجردم ولی با یکی قرار ازدواج گذاشتیم .ایشون برا من یه جفت کفش خریدن .من تو خواب دیدم کفش ها سوراخ شده با خودم گفتم الان به مامانم چی بگم بعد به ذهنم رسید بگم یه جفت دیگه از اون کفش ها برام بیاره.تو تعبیرها دیدم کفش پاره نشانه خیانت هست . خیلی نگرانم لطفاً تعبیرشو برام ایمیل کنین . ممنون

 80. سلام من خواب دیدم با ظاهری مرتب بیرون از خانه هستم بعد چشمم به پاهایم افتاد که یک جفت چکمه قهوه ای پوشیدم که روی هر دو خطهای راه راه سبز بود و در خواب از پوشیدن آنها خجالت زده شدم

 81. خواب دیدم چکمه هایی به پا داشتم که یکی از آنها مشکی و دیگری شیشه ای بود هر دو گلی بودند آنها را از پا درآوردم چکمه شیشه ای را به همسرم دادم که برایم بشوید در نهر آبی که کنارش نشسته بود.چکمه مشکی را عشق سابقم هرچه اصرار میکرد که بهش بدم تا بشوره قبول نمیکردم.مادرش هم تاکید داشتکه دخترش بشورد ولی من دستش ندادم. تعبرش چیست

 82. خواب دیدم به یک عروسی رفتم که تعدادی از فامیل در اون عروسی بودند. همراه با برادرم برای کاری که مربوط به همان عروسی بود از عروسی خارج شدیم ولی اندک زمانی که گذشت متوجه شدم کفش در پا ندارم و بدون اینکه متوجه بشم کفشهایم نیست؛ خلاصه یکی گفت وقتی از رودخانه رد می شدی کفش هایت در گل ماندند. لطفاً تعبیرش را بگویید

 83. سلام من خواب دیدم کفش شوهرم یه لنگش نیست

 84. سلام من همیشه خاب میبینم دنبال کفشام میگردم پیدا نمیکنم وقتی ام که پیداش میکنم مال خودم نیست

 85. من خواب دیدم ی لنگه کفشم گم شده یعنی جا گذاشتم تو حرم امام رضا بعد برگشتم تو باب الجواد پیداش کردم بعد اونجا چند رقم غذا بهمون دادن. میشه لطف کنید تعبیر خواب منو بگید. ممنون میشم

 86. سلآم من س شب پیش خواب دیدم کفشی ک 20روز پیش خریدم روی ی لنگه ی ان کمی پاره شده و شب بعد خواب دیدم ک با یکی از دوستام میخام برم بیرون یادم رفته کفشمو بپوشم و با عجله دویدم برای پوشیدن کفشم و شب بعدش خواب دیدم ی کفش نو خریدم بعدآ دیدگ ک روی یک لنگه ان کمی پارگی دارد اگ لطف کنید جواب بدید ممنون میشم…باتشکر فراوان…

 87. من خواب دیدم موهامو رفتم آرایشگاه که مرتب کنم گفت کوتاه کن و منم کردم. و چتری هم زد. اما دوست داشتم زودتر بلند بشه. سپس وقتی میخواستم از روی جوی کثیفی بپرم دو جفت چکمه ام افتاد و کثیف شد ولی یکی که انگار دزد بودند برام آورد بیرون و من تمیزش کردم و خوشحال شدم و از دست دزدها هم فرار کردم. تعبیرش چیه؟

 88. باسلام.من چند وقته خیلی خواب کفش میبینم.یک بار دیدم کفش هایم ک مشکی رنگ بود را یکی از پسرای فامیل که میشناسمش به اشتباه پوشیده.من در واقعیت قهوه ای همون کفش رو دارم.اما در خواب گاه مشکی بود گاه قهوه ای.و من هم در خواب کفش های مشکی اون پسر رو پوشیدم و دنبال دسته ی هیت دنبال خونه اونها میگشتم که در اخر هم کفشم رو پیدا نکردم.

  • سلام من سه شب خواب کفش می بینم دو شب خواب دیدم پامو تو کفش کردم زنبور تو کفش مرا نیش زد باز خواب دیدم که کسی برام از جای زیارتی هدیه کفش سفید پاشنه بلند گشاد آورده من خانمی متاهل هستم لطفا پاسخ بدهید

 89. سلام. دوستان اگر کفشهامون گم بشه و زود پیدا بشه تعبیرش چی هست؟

  • خواب دیدم دوجفت کفش سیاه نو را که زیاد راضی به انتخاب آنها نبودم ولی نمی دانم چرامجبورشودم یک جفت را انتخاب کنم وآن جفتی که انتخاب کردم پاشنه بلند بود پایم را اذیت می کرد

 90. خواب دیدم دوجفت کفش سیاه نو را که زیاد راضی به انتخاب آنها نبودم ولی نمی دانم چرامجبورشودم یک جفت را انتخاب کنم وآن جفتی که انتخاب کردم پاشنه بلند بود پایم را اذیت می کرد

 91. من خواب دیدم من کفش نداشتم و یه دختر از فامیل کفش خودش که نو بود به من داد و من پوشیدم،کفش مشکی بود،تعبیرش چه می شود؟با تشکر فراوان…… در ضمن من متاهلم

 92. سلام منباردار هستم و خواب دیدم به مشهد رفتم و یکی از خادمان حرم یک جفت کفش قرمز بچگانه به من داده است به عنوان هدیه

 93. من خاب کفش سفید دیدم که در اوردم وواهیه میخاستم پیاده برمً میشه بپرسم یعنی جی

 94. سلام من خواب دیدم از مکانی بیرون امدم وقتی کفشم رو پوشیدم دیدم پنجه ان خیلی ناجور سوراخ شده هر دو لنگه ان,کفشم مشکی بود و من هم دختری مجرد هستم

 95. من دختری مجرد هستم خواب دیدم کهاز مکانی بیرون امدم وقتی کفشای مشکیم را پوشیدم دیدم هر دو لنگه ان جلوی پنجش نا جور سوراخ شده کعه احتمالا زیر پاشنه پای دیگران به این وضع افتاده بوده

 96. خانمم خواب دیده که من برایش کفش مشکی نو خریدم . چه تعبیری دارد ؟

 97. سلام
  من خواب دیدم بیرون از خانه یک جا همه مردم بودند چند دزد با شمشیر و قمه بدست به مردم حمله کردند و سراغ من اومدن منم بچه بغل از ترس اینکه کشته نشیم التماس میکردم یکی از دزدها با تهدید و خنده با شمشیرش النگوهامو از دستم برید و برد در همین حین شوهرم با ترس و ناراحتی و عصبانیت بدنبالمون اومد اما شلوار مشکی جدید و کفش زنانه جدید مشکی بپا داشت.
  لطفا تعبیر خوابم رو ارسال کنید
  ممنون

 98. سلام خواب دیدم با 4 بچه که دقیقا نمی دونم نوه ام بودن به زیارتگاهی وارد شدیم نمیدونم چرا بچه ها از در دیگر امدن که نمی دانم کدام در بود وقتی رفتم دری که کفشهایم را در اورده بودم کفشم مشکی وپایهصاف بود ولی نبود چرا که میخواستم بگردم کفش بچه ها را پیدا کنم

 99. سلام خواب دیدم با 4 بچه که دقیقا نمی دونم نوه ام بودن به زیارتگاهی وارد شدیم نمیدونم چرا بچه ها از در دیگر امدن که نمی دانم کدام در بود وقتی رفتم دری که کفشهایم را در اورده بودم کفشم مشکی وپایهصاف بود ولی نبود چرا که میخواستم بگردم کفش بچه ها را پیدا کنم

 100. من خواب دیدم کفش نداشتم و از کسی درخواست کردم که بهم یکی از کفش هایش را بدهد . در حالیکه داشت تلاش می‌کرد از بین کفش های متنوعی که داشت یکی را به من بدهد از خواب پریدم

 101. سلام​
  من خواب دیدم کفش نداشتم و از یکی از دوستانم که مدتهاست ندیدمش درخواست کردم یکی از کفش هایش را بهم بدهد. اون چند تا کفش داشت بهش گفتم یکی که نیاز نداری رو بهم بده … داشت انتخاب می‌کرد یکی رو بهم بده که از خواب پریدم …میشه بگین چه تعبیری داره
  ممنونم

 102. سلام من خواب دیدم یه نفردوتا کفش داشت رنگش قهوه ای روشن بود و یکی بچه گانه و دیگری هم مال خودش بود که هردو رو در دست داشت و کفش بچگانه رو به من داد کفشا پسرونه بود و اون فردم پسر بود و من در خواب شناختمش…..کفشا مث هم بودن فقط بهم داد و من دیگه از خواب پا شدم…..لطفا جوب بدین خیلی مهم برام ممنون

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ