خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب خودکشی
تاریخ انتشار : 18 شهریور 1395 - 23:22

تعبیر خواب خودکشی

تعبیر خواب خودکشی | تعبیرخواب خودکشی | tabire khab

تعبیر خواب خودکشی,تعبیر خواب خودکشی دوست,تعبیر خواب خودکشی مرده,تعبیر خواب خودکشی برادر,تعبیر خواب خودکشی همسر,تعبیر خواب خودکشی خود,تعبیر خواب خودکشی,تعبیر خواب خودکشی پدر,تعبیر خواب خودکشی با طناب دار,تعبیر خواب خودکشی با اسلحه,تعبیر خواب خودکشی دوست دختر,تعبیر خواب خودکشی خودم,تعبیر خواب خودکشی دیگری

تعبیر خواب خودکشی , تعبیرخواب خودکشی , خودکشی در خواب

خواب خودکشی یکی از خوابهای بسیار وحشتناک است و می تواند تا ماه ها ذهن مار ا درگیر کند.اگر شما این خواب را دیده اید و دنبال تعبیر خواب خودکشی هستید باید به شما عرض کنیم که این مطلب کامل ترین مطلب در مورد تعبیرخواب خودکشی می باشد

تعبیر خواب خودکشی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب خودکشی کردن این است که بدبختی سوار بر زندگی شما می شود

تعبیر خواب خودکشی دیگران این است که شکست دیگران در زندگی شما تاثیر می گذارد

تعبیر خواب دختری که نامزدش خودکشی می کند این است که با بی وفایی نامزد خود را ناامید می کند

تعبیر خواب قتل و خودکشی از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب کشتن جانور این است که بر خصم پیروز می شوید

تعبیر خواب قتل و خودکشی از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب اینکه کشته شود طول عمر است.تعبیر خواب کشتن کسی بدون بریدن سر او منفعتی است که به او می رساند

تعبیر خواب قتل و خودکشی ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب کشته شدن خود به دست گروهی منفعت است.

تعبیر خواب قتل و خودکشی جابر مغربی

تعبیر خواب کشتن فرزند خود روزی پاک و حلال است

تعبیر خواب قتل و خودکشی لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کشتن دیگران این است که خود را عصبانی نکنید

تعبیر خواب کشته شدن شما این است که یک فداکاری می کنید

تعبیر خواب خودکشی از دید مولف

آنطور که از تعبیر معبران بزرگ اسلامی بر می آید می توانیم نتیجه بگیریم که تعبیر خواب خود کشی بد نیست و کشتن همواره به منفعت و از بین بردن ظلم تعبیر شده است.بنابراین می توانیم تعبیر دیدن خودکشی در خواب را انجام عملی بدانیم که به ما به ما سود می رساند یا مقاومت در مورد ظلمی بدانیم که به ما شده است و ما آن ظلم را از سر خود برداشته ایم

تعبیر خواب خودکشی | خودکشی در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 32 نظر ثبت شده است.

 1. اگر خواب ببینید دست به خود کشی می زنید ، نشانه آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد.

 2. اگر خواب ببینید کسی دست به خود کشی زده است ، نشانه آن است که شکست دیگران در زندگی بر منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت .

 3. اگر دختری خواب ببیند نامزدش دست به خود کشی زده است ، نشانه آن است که در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده خواهد شد .

 4. در اولین‌ نگاه‌ به‌ این‌ خواب‌، به‌ نظر می‌رسد که‌ کاملا منفی‌ باشد. ممکن‌ است‌ شخص‌ تصور کند که‌ این‌نشانه‌ به‌ معنای‌ نفرت‌ از خویشتن‌، افسردگی‌ شدید، دست‌ شستن‌ از زندگی‌ و دیگر احساسات‌ و افکار واندیشه‌های‌ منفی‌ باشد

 5. خودکشی‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ پیشرفت‌ و منسجم‌ شدن‌ بیننده‌خواب‌ باشد. همگی‌ دارای‌ ابعاد و جنبه‌های‌ شخصیتی‌ زیادی‌ هستیم‌. مشاهده‌ خودکشی‌ کردن‌ درخواب‌ می‌تواند نشانه‌ و نماد این‌ باشد که‌ شما در حال‌ کشتن‌ و از بین‌ بردن‌ جنبه‌ای‌ از خویشتن‌ تان‌هستید. احتمالا جنبه‌ای‌ که‌ مضر، ویرانگر و مخرب‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر سابقا سیگاری‌ بودید وحالا آن‌ را ترک‌ کرده‌اید، ممکن‌ است‌ آن‌ جنبه‌ سیگار کشیدن‌ را در خویشتن‌تان‌ از بین‌ ببرید. اگر در خواب‌ببینید که‌ غریبه‌ای‌ مرتکب‌ خودکشی‌ می‌شود، نشان‌ دهنده‌ جنبه‌ دیگری‌ از خودتان‌ است‌.

  • زهره افرین به این تعبیر خواب در تعبیر خوابها وضع زمانی که دران هستیم خیلی مهم است ومقتضیات زمان را نیز باید به حساب اورد شاد وسلامت در پناه خدای بزرگ باشید

 6. اگر خواب ببینید دست به خودکشی می زنید ، نشانه آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد.

 7. اگر خواب ببینی کسی خورکشی می کنه تعبیر چیه؟

 8. تعبیر خواب خودکشی کردن شخصی چیست؟

 9. اگه کسی را دیدی که قصد خودکشی دارد چه تعبیر دارد؟

  • سلام خواب دیدم یکی از فامیلهای دورمان خودش وپسرش خود کشی کردن تعبیرش چیه ممنون

 10. ممنون به خاطر مطالب سایت

 11. خوب بود تشکر

 12. خودکشی اعضای خانواده را دیدن چه تعبیری دارد؟

 13. اگر خواب ببینید مرتکب قتلی شده اید ، علامت آن است که به خاطر بی تفاوتی دیگران احساس حقارت می کنید

 14. اگر خواب ببینید دوستی خودکشی کرده است ، نشانه آن است که برای تصمیم گیری راجع به موضوعی مهمی دچار تردید می شوید .

 15. خواب دیدم که توی یه آسانسور هستم با چند نفر دیگه طیقه های مختلف پیاده میشم و باز دوباره سوار میشم توی یه طیقه از من میخان که آدم بکشم من اینکارو میکنم وبعد توی یه چمدون پنهانش میکنم بعدش احساس کردم که هنوز زنده اس چون چمدون خیلی گرم بود.

 16. نزدیک صبح بود که این خوابو دیدم.. خواب دیدم که برادرم مامان وبابامو کشته ومن هم کنار برادرم بودم درست یادم نیست ولی فکرکنم من هم باهاش این کارو انجام دادم

 17. قبل ساعت 1 شب خواب دیدم با دوستام تو اردو دانشجویی بودیم
  پلیس مارو گرفت به خاطر اینکه دختر باهامون بود
  من رفتم دنبال ی چیزی که ولمون کنن
  وقتی برگشتم همرو کشته بودن
  داشتن صحنه سازی میکردن که تسادف بوده

 18. در اولین‌ نگاه‌ به‌ این‌ خواب‌، به‌ نظر می‌رسد که‌ کاملا منفی‌ باشد

 19. ممکن‌ است‌ شخص‌ تصور کند که‌ این‌نشانه‌ به‌ معنای‌ نفرت‌ از خویشتن‌، افسردگی‌ شدید، دست‌ شستن‌ از زندگی‌ و دیگر احساسات‌ و افکار واندیشه‌های‌ منفی‌ باشد. اگر چنین‌ ویژگی‌ هایی‌ در شما صدق‌ می‌کند، ممکن‌ است‌ این‌ خواب‌ همین‌تعابیر را در بر داشته‌ باشد و در نتیجه‌ باید بی‌درنگ‌ از یک‌ متخصص‌ کمک‌ بخواهید. اگرچه‌، تعابیرمثبت‌تری‌ نیز وجود دارند. خودکشی‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ پیشرفت‌ و منسجم‌ شدن‌ بیننده‌خواب‌ باشد. همگی‌ دارای‌ ابعاد و جنبه‌های‌ شخصیتی‌ زیادی‌ هستیم‌. مشاهده‌ خودکشی‌ کردن‌ درخواب‌ می‌تواند نشانه‌ و نماد این‌ باشد که‌ شما در حال‌ کشتن‌ و از بین‌ بردن‌ جنبه‌ای‌ از خویشتن‌ تان‌هستید. احتمالا جنبه‌ای‌ که‌ مضر، ویرانگر و مخرب‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر سابقا سیگاری‌ بودید وحالا آن‌ را ترک‌ کرده‌اید، ممکن‌ است‌ آن‌ جنبه‌ سیگار کشیدن‌ را در خویشتن‌تان‌ از بین‌ ببرید. اگر در خواب‌ببینید که‌ غریبه‌ای‌ مرتکب‌ خودکشی‌ می‌شود، نشان‌ دهنده‌ جنبه‌ دیگری‌ از خودتان‌ است‌. ممکن‌ است‌در شرف‌ رهایی‌ از یک‌ بخش‌ بی‌ فایده‌ و غیر ضروری‌ خودتان‌ باشید و در حال‌ آغاز شیوه‌ای‌ بهتر و جدیددر رابطه‌ با انجام‌ کارها، اگر در خواب‌ ببینید که‌ یکی‌ از آشنایانتان‌ خودکشی‌ کرده‌ می‌تواند نشانه‌برداشت‌ها و نگرانی‌های‌ شما در رابطه‌ با آن‌ شخص‌ باشد. هم‌ چنین‌، احتمال‌ دارد که‌ بیننده‌ خواب‌ درحال‌ حاضر استرس‌، نگرانی‌، اضطراب‌، تنش‌، شک‌ و تردید را تجربه‌ می‌کند. پس‌ لازم‌ است‌ که‌ شادباشید و سعی‌ کنید تا در خلال‌ روز از اندیشه‌های‌ مثبت‌تری‌ برخوردار گردید.

 20. خواب دیده ام که خود کشى کرده ام ولى کسى مانند وحى به من مى گفت که نباید خود کشى کنم و من خود کشى نکردم

 21. من عادت دارم شبا تو خواب چن بار بیدار میشم و بازم میخوابم…دیشب4-5 بار این اتفاق افتاد و هر دفعه ای که خوابم میبرد خواب میدیدم رگ دست چپمو زدم و بعدشم میمردم…

 22. سلام.من خواب دیدم که یه نفر که چهره اش یادم نیست داشت با اجازه خودم رگ دست راستمو میزد.یعنی قبلش خودم میخواستم بزنم اما یهو گریه ام گرفت و اون تیغ رو به زور از دستم گرفت و رگمو زد.خون ازش میومد ولی بعدش خشک شد طوری که چند تا کار انجلم دادم و در حینش به خونی رو ساعد دستم خشک شده بود نگاه میکردم.یهو به رگم نگاه کردم که خون تو رگم نیست و لای زخم کامل بازه.دیگه از ترسم بیدار شدم.تعبیرش چیه؟

 23. من خواب دیدم یک خانم به خاطر آنکه شوهرش در جوانی عاشق من بوده و همیشه سایه برتری من را احساس میکنند و توخوابم باز شوهرش از پیش ما رد شدو مثل جوونیهاش پاک و عاشق بود زن میخواد خودشو بکشه من چاقو را میخوام ازش بگیرم بعد جو زده میشم میگم اصلا من خودم را میکشم تا همه از دست من راحت بشند آنوقت قیافه شوهرم را هم دیدم و فکرمیکردم اون را هم دارم راحت میکنم و رقیب هام را و عاشقانم و همسرانشان را با صدای گریه خودم از خواب پریدم لطفا من را راهنمایی کنید خیلی غمگینم

 24. خواب دیده ام سرطان دارم روز به روز بدتر میشدم ی روز قبله امدن همسرم خودکشی کردم

 25. اگر خواب ببینید دست به خود کشی می زنید ، نشانه آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد.

 26. گر خواب ببینید کسی دست به خود کشی زده است ، نشانه آن است که شکست دیگران در زندگی بر منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت

 27. اگر دختری خواب ببیند نامزدش دست به خود کشی زده است ، نشانه آن است که در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده خواهد شد .

 28. خواب خودکشی کردن فرزند ودرخواست کمک

 29. سلام،خواب دیدم میخواستن منو بکشن منم به اجبار خودکشی کردم،تعبیرش چیه