خانه » تعبیر خواب » همه چیز در مورد “تعبیر خواب مار” سیاه و سفید و سرخ
تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1396 - 18:43

همه چیز در مورد “تعبیر خواب مار” سیاه و سفید و سرخ

تعبیر خواب مار | مار در خواب دیدن | تعبیر خواب

تعبیر خواب مار,تعبیر خواب مارمولک,تعبیر خواب مار سیاه,تعبیر خواب مار سفید,تعبیر خواب مار سبز,تعبیر خواب مار قرمز,تعبیر خواب مار بزرگ,تعبیر خواب مار آبی,تعبیر خواب مار کبری,تعبیر خواب مار سیاه بزرگ,تعبیر خواب مارمولک سیاه,تعبیر خواب مارمولک حضرت یوسف,تعبیر خواب مارمولک سبز,تعبیر خواب مارمولک سفید,تعبیر خواب مارمولک روی دیوار,تعبیر خواب مارمولک از امام صادق,تعبیر خواب مار سیاه کوچک,تعبیر خواب مار سیاه بزرگ در خانه,تعبیر خواب مار سیاه و سفید,تعبیر خواب مار سیاه در خانه,تعبیر خواب مار سیاه و زرد,تعبیر خواب مار سیاه و قرمز,تعبیر خواب مار سیاه سفید,تعبیر خواب مار سیاه مرده,تعبیر خواب مار سفید بزرگ,تعبیر خواب مار سفید کوچک,تعبیر خواب مار سفید و سیاه,تعبیر خواب مار سفید و قرمز,تعبیر خواب مار سفید دو سر,تعبیر خواب مار سفید خالدار,تعبیر خواب مار سفید در خانه,تعبیر خواب مار سفید سیاه,تعبیر خواب مار سفید و سبز,تعبیر خواب مار سبز بزرگ,تعبیر خواب مار سبز رنگ,تعبیر خواب مار سبز بزرگ,تعبیر خواب مار سبز و سیاه,تعبیر خواب مار سبز کوچک,تعبیر خواب مار سبز رنگ بزرگ,تعبیر خواب مار سبز دوسر,تعبیر خواب مار سبز و زرد,تعبیر خواب مار سبز در آب,تعبیر خواب مار قرمز و سیاه,تعبیر خواب مار قرمز,تعبیر خواب مار قرمز کوچک,تعبیر خواب مار قرمز بزرگ,تعبیر خواب مار قرمز و مشکی,تعبیر خواب مار قرمز رنگ,تعبیر خواب مار قرمز و سفید,تعبیر خواب مار قرمز مشکی,تعبیر خواب مار قرمز وزرد,تعبیر خواب مار بزرگ سیاه,تعبیر خواب مار بزرگ سبز رنگ,تعبیر خواب مار بزرگ زرد,تعبیر خواب مار بزرگ قهوه ای,تعبیر خواب مار بزرگ سبز,تعبیر خواب مار بزرگ قرمز,تعبیر خواب مار بزرگ در آب,تعبیر خواب مار بزرگ در خانه,تعبیر خواب مار بزرگ زرد رنگ,تعبیر خواب مار آبی رنگ,تعبیر خواب مار آبی سبز,تعبیر خواب مار آبی در خانه,تعبیر خواب مار ابی,تعبیر خواب کشتن مار آبی,تعبیر خواب گرفتن مار آبی,تعبیر خواب مار به رنگ آبی,تعبیر خواب دیدن مار ابی,تعبیر مار آبی در خواب,تعبیر خواب مار کبری سبز,تعبیر خواب مار کبری زرد,تعبیر خواب مار کبری سفید,تعبیر خواب مار کبری قرمز,تعبیر خواب مار کبری بزرگ,تعبیر خواب مار کبری سیاه,تعبیر خواب مار کوچک,تعبیر خواب مار کوچک سیاه,تعبیر خواب مار کوچک در خانه,تعبیر خواب مار سیاه بزرگ ابن سیرین,تعبیر خواب مار بزرگ سیاه و سفید,تعبیر خواب دیدن مار سیاه بزرگ,تعبیر مار سیاه بزرگ در خواب,تعبیر خواب کشتن مار سیاه بزرگ,تعبیر خواب مار سیاه خیلی بزرگ,تعبیر دیدن مار سیاه بزرگ در خواب

 تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

تعبیر خواب مار

مار یکی از چیزهایی که زیاد بخواب می آید و نشانه دشمن پنهانی است.شکست دادن و کشتن آن غلبه بر دشمن است

تعبیر خواب مار از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دشمن پنهانی-زندگانی-سلامتی-پادشاهی-سپه سالاری-دولت-زن-مراد-پسر-سیلاب

تعبیر محمد بن سیرین در مورد دیدن مار در خواب

مار نشانه دشمن پنهانی است.اگر مار را در خانه ببینید دلیل بر دشمن خانگی است.

اگر مار را در صحرا ببیند دلیل بر دشمن بیگانه است.اگر با مار جنگ کند دلیل بر خصومت است.

اگر در خواب بر مار چیره شود تعبیر خواب این است که بر دشمن چیره می شود و برعکس.

اگر در خواب ببیند گوشت مار می خورد تعبیر خواب دلیل بر شاهی است.

اگر مار را دوقسمت کند دلیل بر خوردن مال دشمن است و اگر مار مرده باشد دفع آفت است.

اگر ببیند ماران دور او جمعند یعنی دشمنان خوشاوندان هستند

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

تعبیر خواب مار سیاه

تعبیر خواب مار از دید ابراهیم کرمانی

مار سفید: تعبیر خواب بزرگی است

مار سیاه : تعبیر خواب دشمن فراوان است

مار سبز : تعبیر خواب دشمن صالح و زاهد است

مار زرد : تعبیر خواب دشمن ضعیف و بیمار است

مار سرخ : تعبیر خواب دشمن او معاشر است

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

تعبیر خواب مار سبز

مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید

و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است

زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش

بی اطلاعید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی

نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

تعبیر خواب مار سفید

تعبیر خواب فرار از دست مار : دور شدن از ثروت یا فرار از دست دشمن است . که هر دو نا کامی و ترس می باشد .

تعبیر خواب مار چنبره زده : در قدیم به روی گنج ها مارهایی برای نگهبان قرار می دادند . دیدن خواب مار چندبره

زده می تواند نزدیک بودن به ثروت باشد . ماری که به طول چنبره زده در خواب ظاهر شود؛ به معنای لایتناهی است.

تعبیر خواب مار چند سر در خواب  ( یا مار هفت سر ) اشاره به مشکلی در زندگی فرد

است که به طور خطرناکی موجب تقسیم آن به وجوه مختلف شده باشد.

رنگ مار هم در تعبیر رویا بسیار تاثیر گذار است ؛ تعبیر خواب مار سبز رنگ اشاره به حیات و رویش دارد؛

و تعبیر خواب مار های  قرمز و سیاه تهدید کننده هستند و هشداری به رویا بین که در زندگی خود

محتاطانه تر قدم بگذارند؛ رنگ سیاه اشاره به نیروهای روانی که از دید خوداگاه مخفی مانده اند دارد.

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

تعبیر خواب مار زرد

تعبیر خواب مار از لحاظ روانشناسی

۱) ترس

انسان ها همواره ترسی غریزی از مارهای سمی داشته اند و در ناخودآگاه بسیاری از ما،

یک احساس ترس عمیق نسبت به مارها وجود دارد.

به همین دلیل دیدن خواب مار می تواند نشانگر وجود ترس یا نگرانی در زندگی شما باشد. هر موقعیتی از زندگی

که در آن احساس خطر، ترس، اضطراب، ناراحتی، یا بی اعتمادی می کنید، ممکن است باعث دیدن مار در خواب شود.

مثلاً اگر در خواب ببینید یک دسته مار می خواهند به شما آسیب بزنند، تعبیر آن این است که در زندگی بیداری

خود احساس می کنید عده ای علیه شما با یکدیگر متحد شده اند.

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

تعبیر خواب مار کوچک

۲) اطلاعات پنهان یا ممنوع

مارها اساساً به خاطر نوع حرکتشان روی زمین نسبتاً از دید ما پنهان می مانند، پس تعبیر خواب مار

می تواند چیزی باشد که از شما مخفی است یا چیزی که شما نباید درباره آن بدانید.

دیدن خواب مار می تواند به این معنا باشد که شما در بخشی از زندگی بیداری خود نوعی ترس، نگرانی،

یا تهدید پنهانی احساس می کنید که شاید از پذیرش یا رو به رو شدن با آن طفره می روید.

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

تعبیر خواب مار سیاه بزرگ

تعبیر خواب مار

۳) تغییر و دگرگونی

مارها پوست اندازی می کنند و این عمل آنان نوعی تولد دوباره محسوب می شود،

پس دیدن خواب مار می تواند نماد دگرگونی و تغییر باشد. خواب مار می تواند به این معنا باشد

که بهبود روانی یا فیزیکی در زندگیتان در حال وقوع است، یا تغییر مثبتی مشاهده می کنید.

تعبیر این خواب همچنین می تواند ایجاد دگرگونی در فرد به شکل رشد معنوی باشد. مثلاً این که

شما بیشتر به معنویات گرایش پیدا کرده اید یا بر روی فطرت خود متمرکز شده اید.

خواب مار را چگونه باید تعبیر کرد؟

اگر خواب مار دیدید سوالات زیر را از خودتان بپرسید:

آیا این روزها تحت فشار روانی هستید؟

آیا در حال بهبود یافتن از یک بیماری یا در جسمانی هستید؟

آیا گرایش بیشتری به معنویات یافته اید؟

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

تعبیر خواب مار قرمز

آیا بیشتر روی فطرت یا شهود خود متمرکز شده اید؟

آیا تغییری در زندگی تان در حال رخ دادن است؟

آیا در مورد چیزی احساس نگرانی یا اضطراب می کنید؟

آیا یک احساس بی اعتمادی در زندگیتان جریان دارد؟ مثلاً یک فرد موذی و دروغگو در زندگیتان هست؟

آیا مسئله ای دارید که می کوشید آن را پنهان نگاه دارید یا با آن رو به رو نشوید؟

آیا نوعی احساس خطر یا ناراحتی درباره زندگی خود دارید؟

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

تعبیر خواب مار بزرگ

متداول ترین خواب ها درباره مار

خواب مار در چمن

خواب مار چنبره زده

خواب لانه مار

خواب بلعیده شدن توسط مار

خواب پیچیدن مار دور اعضای بدن

خواب پیچیدن مار به دور اجسام

خواب بیرون آمدن مار از دهان

خواب ماری که دمش را می خورد

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

تعبیر خواب مار سیاه کوچک

اطلاعات عمومی در مورد مارها

مارها در حالت معمول و نرمال به انسان حمله نمی کنند مگر در حالت ترس و زخمی بودن

بشتر مارها ترجیح می دهند با انسان ها مواجه نشوند

مارهای چنبره‌ای بزرگ تنها مارهای غیر سمی خطرناک برای انسان ها هستند

در جهان حدود 725 مورد مار سمی داریم که 250 نوع آنها با یک نیش انسان را می کشند

در استرالیا هر سال یک نفر قربانی نیش مارها می شود و در هند سالانه 50 هزار نفر

بهترین درمان مار گزیدگی پادزعری از زهر همان مار است

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

تعبیر خواب مار سیاه بزرگ در خانه

محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ماری سفید بگرفت، …

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

تعبیر خواب مار سیاه و سفید

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند. جابرمغربی گوید: اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است. اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب.

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

تعبیر خواب مار زیبا

اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

تعبیر خواب سگ غریبه مانند تعبیر خواب مار دشمن است.

تعبیر خواب مار

تاکنون 375 نظر ثبت شده است.

 1. در خصوص نیش زدن مار هیچ اشاره ای نشده ؟ تعبیر آن چی میتونه باشه؟

  • آسیب رسیدن از کسی به شما

  • سلام. ببخشید.
   من در خواب دیدم که در کوهی با سه نفر از دوستان رفته بودیم که ناگهان یکی از آنها دو عدد مار بزرگ سفید رنگ روی سخره ها دید. سپس دو نفر از دوستان با عجله برای گرفتن مارها به سمت آنها دویدند و از سخره بالا رفتند، من هم از پایین نظاره میکردم. ناگهان یکی از دوستان مار بزرگتر را گرفته و به پایین طرف من پرتاب کرد. من احساس کردم که از قصد مار را طرف من پرتاب کرد. لحظات پر از ترس و استرسی بود سپس از خواب پریدم.
   لطفاً تعبیر دقیق آن را برای من بنویسید

   • اونیکه مارو به طرف شما پرتاب کرد به شما و کاراتون حسادت داره

   • سلام من خواب دیدم چندتاماربارنگای مخلف دور ور منن غذابهشون میدم ازمن حمایت میکنن

   • سلام من خواب دیدم چندتاماربارنگای مخلف دور ور منن غذابهشون میدم ازمن حمایت میکنن

   • موقعیتی برای بزرگ شدن و ثروتمندی شما پیش آمده دوستانتان به دنبال آن میروند (مثل شروع کسب و کار جدید) و یکی از دوستان که مار را به سمت شما پرتاب کرد از آنجایی که شما را دوست دارد شما را هم در آن ثروت سهیم خواهد کرد . اگر دوستانتان به شما پیشنهاد شراکت و یا کار با آنها را دادند قبول کنید.
    والله یعلم

    • سلام من در خواب دیدم یک مار سیاه
     به من حمله کرد و یک مار سفید بزرگ
     از من دفاع کرد و اورا کشت و مرا
     سوار بر پشت خود کرد و به آسمان
     پرواز کرد و بعد همیشه با من بازی میکرد
     و از من محافظت میکرد لطفا تعبیرش را
     بگوید

  • سلام خواب دیدم منزلم پر از مارهای سیاه کوچک هست.اما یکی از آنها به رنگ توسی و بزرگ است.که در پی من و دختر کوچکم میگردد به یکی از اتاق های خالی فرار کردیم.اما به سرعت از کنار شیشه شکسته شده در وارد اتاق شد چاره ای نداشتم تا آن را بگیرم که لحضه ای که سرش را محکم گرفتم یه نیش خیلی کم به انگشت شصت من زد لطفا اگه ممکنه واسم تعبیر کنید

   • باعرض سلام مار های سیاه نشونه دوست شماست توواقیعت اما انهارو توواقعیت دشمن یاحسود میبینی دربین اون مارهای سیاه که گفتین مارتوسی اون هم دشمن شماست ولی توواقعیت احساس می کنی که دوست شماست .اگر دیدی توزندگی عادیت یکی داره بی دلیل بهتون خوبی میکنه بترس ازش

  • سلام من خواب دیدم تو بیابان بودم که یه مار زرد رنگ اونجا بود و یه لاکپشت کوچک هم بهش نزدیک شد و به مار حمله کرد و اونو خورد میشه تعبیرش رو بدونم چیه

  • من خواب دیدم چندین مار کوچک زاییدم.این تعبیرش چیه؟با تشکر فروغ از آلمان

   • من خواب دیدم دو تا مار بسیار بزرگ آبی و سبز سر راه من قرار گرفته ولی من نجات پیدا میکنم ، این تعبیرش چه است ؟

 2. من خواب دیدم دو تا ماری که توی خواب به خودم میگم مار کبراست، قسمت هایی از بدن شون جدا شده و افتاده اون ور، بعد اون قسمت ها خودشون تبدیل به مار جدید شدند! این تعبیرش چی می تونه باشه؟ خیلی فکرمو مشغول کرده. ممنون میشم اگه راهنمایی کنید…

 3. تعبیر خواب مار، خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاعید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. در تعبیر خواب مار برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که …..

  • سلام من خواب میبینم که جند ماری را در یک بوجی بسته کردیم زیاد مارها تلاش میکنه که از بوجی براید و زیاد شور. میخورد من احساس ترس میکنم اما نمیبراید لطفا برایم بگو هید چه تعبیر دارد

   • تو از کجای دنیا میای؟
    این چه ادبیاتیه؟
    مردیم از خنده…

   • جواب ناشناس یکشنبه 27 تیر
    تعبیر مارهای داخل بوجی
    شما نگرانید که ثروتتان کم شود به خاطر همین همیشه سعی در حفظ آنها می کنید . خداوند به شما برکت داده نگران خرج کردن پولهایتان نباشید تا برکت به زندگی شما جاری شود.
    والله یعلم

  • تو زندگیت یخورده مواظب دوستات باش یا بهتره بگم دورو وریات .به هرکسی اعتماد نکن این یجور خوابه هشدار دهنده هست

  • سلا م در خواب دیدم که در حیاط منزل من که شبیه خانه پدری منه مارهای بسیاری دورم غل غله می خورن یکی از پشت پام داشت بالا می رفت یعنی تعبیرش چیه ممنون می شم

 4. در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار در خواب می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.

 5. گفتم که در خواب مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز تعبیر شود . زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را تعبیری میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر در خواب دیدید ماری را کشتید ، تعبیرش این هست بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

 6. تعبیر خواب مار از محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب ، تعبیرش دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر در خواب بیند که با مار جنگ کرد، تعبیر است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، تعبیرش بر شاهی است. اگر در خواب بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

 7. تعبیر خواب مار در جیب (یا مار در خانه ) : دشمنی خانگی یا دشمنی در آشنایی نزدیک

 8. تعبیر خواب مار سفید : اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود

  • سلام خواب دیدم که مارهای سیاه با خط وخال های طلایی در حال خزیدن در خونه و رختخواب من هستند که گاهی ناپدید میشن گاهی پیدا.
   میشه بگین تعبیرش چییه؟

 9. ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، تعبیر است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، تعبیر است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، تعبیر است خویشان دشمن او باشند.

 10. تعبیر خواب مار افعی ، جعفری ، مار های چند سر ، هفت سر یا مارهای خیلی بزرگ ( اژدها ) نشان از دشمنی خطرناک یا ثروتی زیاد است که باید به حالت های مار در خواب توجه شود .

 11. جابرمغربی گوید: اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، تعبیر که فرزند دشمن او است . اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

 12. تعبیر خواب مار ازحضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب مار ده وجه است.اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب.

 13. تعبیر خواب مار زرد رنگ : دشمن او بیمار گونه است .

 14. تعبیر خواب مار طلایی و نقره ای یا هفت رنگ خوش خط و خال : دشمنی است که دوستداران زیادی دارد . بسیار دوست داشتنی و فریبکار است .

 15. تعبیر خواب فرار از دست مار : دور شدن از ثروت یا فرار از دست دشمن است . که هر دو نا کامی و ترس می باشد .

 16. تعبیر خواب مار چنبره زده : در قدیم به روی گنج ها مارهایی برای نگهبان قرار می دادند . دیدن خواب مار چندبره زده می تواند نزدیک بودن به ثروت باشد . ماری که به طو چنبره زده در خواب ظاهر شود؛ به معنای لایتناهی است.

 17. یونگ می گوید:« پدیدار شدن سمبل مار همواره نشانه ی این است که در ناخوداگاه چیز خیلی مهمی شکل گرفته و به زودی وارد عمل خواهد شد. این چیز مهم می تواند خطرناک باشد یا نجات بخش زیرا مار رویا معنایی کاملاً دوگانه دارد». پس مار سمبل مهمی از انرژی روانی به شمار می آید. نمادی از نیروهای اعماق روان که با «من» بیگانه هستند.
  “رویایی که در آن تعدا زیادی مار درهم و بر روی هم انباشته وجود دارد علامت وجود نیروهای روانی هستند که هنوز به وحدت نرسیده اند، و در سطح ناآگاهی وجود دارند

 18. تعبیر خواب مار چند سر در خواب ( یا مار هفت سر ) اشاره به مشکلی در زندگی فرد است که به طور خطرناکی موجب تقسیم آن به وجوه مختلف شده باشد.

  • سلام من درخواب دیدم که مارسفیدی روبروی من روی زمین افتاده است ومن وخانواده ام راتهدیدمیککند وبعدازخواب بیدارشدم به چه معنامی باشد

 19. برای پسران و نوجوانان مار را به طور اعم می توان نیروی جنسی که هنوز در اعماق زندگی می کند تعبیر کرد وبرای زنهایی که رویای مار در آنها ایجاد اضطراب زیاد می کند نشانه ی ترس از رویارویی با جنسیت مردانه است.” «ارنست اپلی»

 20. دیشب خواب دیدم دو تا ماهی قرمز از آب بیرون افتاده بودن یکیشون تو سینک ظرف شویی بود!!!بهش دست نزدم انداختمش تو یه سینی بعدم یکی که بزرگتر بود رو انداختم تو آکواریوم آبشم خیلی کثیف بود:2:
  یه قسمت هایی رو پیدا کردم ولی نمی دونم بیرون آب بودن یعنی چی

 21. اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید

 22. دیدن مار ، نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .

 23. اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانه آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .

 24. کشتن مار در خواب ، نشانه آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .

  • خواب ببینی مار سیاه وسفید از دمپای شلوارت بالا امد ولی خودم بیرون کشیدم و با دو تیکه اش کردم لطفا پاسخ بدید

 25. اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .

 26. اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .

 27. اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد .

 28. اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .

 29. خرید و فروش مار در خواب ، نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .

 30. اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانه آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .

 31. اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانه آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر

 32. اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانه آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .

 33. اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

 34. سلام م تعبیر خواب محمدبن سیرین رو دیدم این بود در مورد مار
  محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ماری سفید بگرفت،دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند. جابرمغربی گوید: اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است. اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب.

 35. من تعبیر خواب مار رو کامل میدونم براتون مینویسم تا استفاده کنید
  اگردرخواب ماری به رنگ سیاه دیدیدیعنی دشمن دارید
  اگرماربه رنگ سبز بود یعنی دشمن شما عابد است
  اگرمارازپشت حمله کردیعنی دشمن غریبه است
  اگراز جلوحمله کردیعنی اشنا است
  اگرماربرشماغالب شوددشمنتان پیروز است
  اگرشما ان رابکشید شماپیروز هستید

 36. من وقت پیش یک بار تو تلویزیون دیدم که یه مار داشت بچه هاش رو به دنیا می اورد وقتی بچه هاش از دهنش خارج شدن یه مایع حال بهم زن هم از دهانش خارج شد خیلی چندش بود و این تو یادم مونده بود . تا اینکه دیروز ساعت حدود نه یا ده صبح خواب دیدم که یه مار خیلی بزرگ تو خونه بابابزرگم به دو سه نفر حمله کرد و اون رو سعی می کرد قورت بده وقتی اون هر کدوم رو وارد دهنش می کرد من از پشت مار رو می کشیدم و اون فامیلمون با یک شکل نا مفهوم که شبیه به خودش نبود و نا مفهوم بود از دهنش خارج می شد و همراه اون شخص همون مایعات حال بهم زن که تو تلویزیون دیده بودم از دهن مار خارج شد و اونی که از دهنش خارج شده بود بدنش خیس از همون مایع حال بهم زن بود و حالتی مشابه همون بچه مار هایی که از دهان مادرشون تو اون مستندی که من از تلویزیون دیدم بودن . من بعد از اینکه نفر دوم از دهن مار خارج شد از خواب بیدار شدم
  فارغ از ساعتی که این خواب رو دیدم می خواستم از شما بپرسم که این خواب ممکنه که جزو خوابهای بی تعبیر باشه؟
  من یک بار تجربه دیدن مار در خواب رو داشتم و اون حالتی بود که تو خواب دیدم که مامانم با خودش یه نایلون خیار اورد خونه و تو خواب دیدم که تو اون نایلون لای خیار ها یک مار بود که سرشو از نایلون اورد بیرون و وقتی از خواب پا شدم ساعت نزدیک 9 صبح بود و شکمم به شدت درد می کرد و فردای اون روز معلوم شد که من شکم دردم اپادیسیت بوده و بعد عمل جراحی مشکلم حل شد
  جالب اینجا بود که من روزقبل اون روز که اون خواب رو دیدم مامانم از میوه فروشی خیار خریده بود و من خیار زیاد خوردم و بر طبق این خواب فکر کردم مشکل از خیارها باشه و یک شکم درد و مسمومیت ساده ولی دکتر گفت این مسمومیت نیست و مشکل تو اپاندیسیته .
  راستش می خواستم بدونم این خوابی که می دیدم که مار به فامیل هام حمله می کرد تعبیرش چی میتونه باشه؟ در هر دوبار که حمله کرد من اون مایع رو دیدم دقیقآ همونی بود که تو فیلم دیده بودم این می تونه دلیل باطل بودن این خواب باشه؟
  خیلی خیلی معذرت می خوام اگر این موضوع من کمی بی ربطه…
  خیلی خیلی ممنون میشم به سوالم جواب بدین و بعدش اگه مدیرای محترم سایت احساس کردن این پست بی ربطه پاکش کنن . ممنون میشم به سوالم جواب بدین و نگرانیم را از بین ببرید

 37. دوست عزیز می گویند خواب ها را برای تعبیر هرجا نگویید بلکه پیش فرد متخصص تعبیر ببرید چون گاهی اوقات یک تعبیر اشتباه باعث میشود که همان تعبیر اتفاق بیافتد به نظر بنده صدقه بدهید و خروسی را دم در خونتون بکشید و از روی خونش رد بشین بعد خروس و بدین به یک نیازمند
  قران را با معنی ان همیشه بخوانید مخصوصا چهار قل
  نماز بخوانید به نیت رفع بلا و …
  موفق باشید فقط خوابتان را سعی کنید هرجایی نگویید

  • دیدن مار سیاه با سر قرمز وبزرگان چه تعبیری دارد

   • سلام خواب دیدم در زیر تپه ای از دهانه سوراخی آتش بیرون مآید ومن به سمت آتش رفتم وآتش به عقب رفت و خاموش شد ومن به داخل سوراخ رفتم و وارد تپه شدم که دیدم دو راه پله وجود دارد که یکی به بالا ودیگری به زیر زمین میرود که من به سمت پایین رفتم وطلاهای بسیار زیادی پیدا کردم وچون فکر کردم که باید ماری باشد منتظر مار شدم آیا خواب من تعبیری دارد.

 38. من در کتابی خوندم که : خوابها انواع و اقسام مختلفی دارند مثلا

  1. خوابهایی که از افکار روزانه ما سرچشمه می گیرند و در واقع بازتاب زندگی روزانه ما در عالم خواب هستند. طبق شواهد و قرآئنی که فرمودید بنده فکر می کنم خواب شما از این نوع است. مخصوصا که می فرمایید شدیدا ذهن شما رو مشغول کرده است.

  2. خوابهائی که صحنهای آشفته و بی اساسند.

  3. خوابهائی که از ضمیر ناخودآگاه ما سرچشمه می گیرند.

  …..

  اما صدقه هم دادن دفع بلا می کند ،

 39. با پاسخی که دوستان دادند موافقم. شما میتونید مقدمه ی کتاب تعبیر خواب ابن سیرین رو بخونین.در خیلی از ساعات روز خوابها تعبیری ندارند.مخصوصا که یک برنامه ی تلویزیونی رو مشاهده کردین که مشمئز کننده بوده و توی ذهن شما مونده. فکر میکنم از یکی از اساتیدم شنیدم که میفرمودند گاهی خوابهامون رو هر طور تعبیر کنیم همون میشه.پس دقت کنیم همیشه خوب تعبیر کنیم و فال بد نزنیم و بعد هم خواب هامون رو برای کسی تعریف نکنیم چه خوب و چه بد. در سوره ی یوسف آمده که یا بنی لا تقصص رویاک علی اخوتک .برای بیشتر دونستن در مورد این قضیه تفسیر این آیه رو نگاه کنید . همونطور که دوستان تاکید کردند صدقه یادتون نره

 40. لام دوست عزیز
  میخواستم این مطلب رو زودتر بفرستم ولی اینترنتم سرعتش پایین بود و آخر نشد 🙁
  دوست عزیز در تعبیر خواب فقط کسانی میتونند نظر قاطع داشته باشند که عالم غیب برایشان هویدا شده باشد و به درجاتی روحانی رسیده باشند و آنها هم برای اینکه تعبیر خواب به تعبیر کننده کم بستگی دارد همیشه سعی میکنند بگویند که تعبیرش خوب است و خوب هم از آب در میاد
  من یک حدیثی خوندم که هر خوابی دیدید در وقت بیداری به سمت راست بخوابید وبگیید انشاال.. تعبیرش خوب است
  موفق ورستگار باشید 😛

 41. راستش یه سوالی داشتم من در گذشته خواب مار زیاد میدیدم که تا الان ندیده بودم ساعت ۶ به بعد صببح که دوباره خوابم برد خواب دیدم یه مار سیاه تو چمن وول میخوره بعدش نمیدونم چی شد نشستم رو چمن یکم دور تر و بعد مار اومد سمتم تو چشماش خیره بودم تا این که اومد سرش بالا و به طرف پیشونم نیش خواست بزنه که نتوست و دوباره حمله کرد و وسط پیشونیمو نیش زد شنیدم خواب صبح تعبیر نداره اما دیدن این خواب حال منو خیلی خراب کرده که دوست دارم تعبیرشو بدونم البته شب قبلش ذهنم درگیر آدمی بود که خیلی اذیتم کرد و حس حقارت بهم داد

 42. الان هم طبق تعابیر شما احساس میکنم حتما قرار دوباره از اون فرد ضربه بخورم که از یه طرف هم میدونم اون آدم اینقدر بیکار نیست خواب صبح بی تعبیره?

 43. دیشب ساعت حدودا ۲:۳۰ خواب دیدم یه مار بزرگ که ظاهرا از حالت سرش فهمیدم شبیه کبری بود، دور و برم بود تو اون خواب خانوادم هم بودن وقتی دوباره اومد من یه تفنگ بادی داشتم که خاستم بزنمش ماره فهمید رفت پایین تو خاک و از زیر خاک اومد زیر پام و به صورت مارپیج و البته توی خاک زیر پام می چرخید وقتی پریدم یه کم اونورتر دوباره اومد زیر پام و همون کار و تکرار کرد البته از خاک بیرون نمی اومد لوله تفنگ و که سمتش گرفتم که بزنم به سرش از خواب پریدم

 44. چند شب پیش مار سیاه کوچکی در خونه ی مادر بزرگم دیدم که به من می گفت دوباره به هم رسیدیم تعبیرش چیست؟

 45. خدا قوت خانم ام دیشب خواب دیده که یک مار افعی نسبتا بزرگ در داخل خانه مشاهده میکند و به همدیگر چشمشان میافتد و تا حدودی ترسیده بود و به مادر و خواهرش نشان میدهد . و مادر خانم ام با کلماتی آرام کننده با مار برخورد میکندو مار برمیگردد و خزیده از خانه خارج میشود. لطفا نظر خودتان را بنویسید نقطه نظرها : یک موضوع زمین باغ که ارثیه پدر مامان اش میباشد در جریان است. با ۴ نفر از جاری های خود قهر است و با هم مسئله دارند با یک عروس خواهر مرحوم من : شدیدا در تضاد و قهر میباشند و به خون هم تشنه

 46. سلام. من معمولا زیاد خواب یادم نمیمونه. یروز عصر خواب دیدم با همسرم داریم تو یه جاده سرسبز قدم میزنیم یه مار سفید دیدم که سرشو اورده بود بالا به ما نگاه میکرد. ولی اصلا ازش نترسیدم. بعد پرید دور ران پای خانومم پیچید. اون وقتی فهمید ترسید ولی من با خونسردی مار رو از دور پاش کشیدم و پرت کردم به یه سمتی. ضمنا همسرم ۳ ماهه حاملست. میخواستم بدونم تعبیرش خوبه یا بده؟

 47. با سلام من در فاصله دوهفته دوبار خواب مار دیدم یه بار خواب دیدم تو یه خونه بزرگ بودم که به ظاهر خونه خواهرم بود همه لوازم خونه قدیمی و سلطنتی بود یدفعه دیدم یه مار بزرگ از اطاقی بیرون اومد و به طرف من با سرعت اومد جالب بود که با هیچکی کار نداشت همه ازش فرار میکردن ولی فقط به طرف من میومد خیلی ترسیده بودم من فرار میکردم و داد میزدم همسرم منو به طرف خیاط هدایت کرد و وقتی من رفتم بیرون با یه سنگ بزرگ مارو کشت ولی اصلا رنگ مار و ندیدم خواب دوم که دیشب دیدم خواب دیدم با همون خواهرم هستم که خواب اول تو خونه اونا بودم هستم و زن برادر هم کنار ما بود وسط خواب یهو دیدم یه مار اومد به طرفم که تو این خواب من شجاع تر بودم باسنگ ضربه زدم به سر مار مار بی حال شده بود و یه چیزیکه خیلی عجیب بود مار نیش نداست بلکه زبون داشت که زنداداشم با یه چاقو زهری که زیر زبون مار بود را در اورد میشه تعبیرشو بهم بگید خیلی نگرانم

 48. سلام وقت بخیر امروز صبح بعد از اذان خواب دیدم بیرون ساختمان از لای داربست فلزی مار خیلی بزرکی داره میره بلای بعد به سمت پایین امد به من خیره شده بعد دوباره خواب دیدم جلو درب خو لای سنگ مار جمع شده باز دوباره به خیره شده بعد دوباره خواب دیدم یک مار کوچیک خودشو به سمت صورت پرت کرده از صبح بد جوری فکرمو مشغول کرده ممنون میشم بگین تعبیرش چی هست با سپاس فروان

 49. سلام وقت بخیر امروز صبح بعد از اذان خواب دیدم بیرون ساختمان از لای داربست فلزی مار خیلی بزرکی داره میره بلای بعد به سمت پایین امد به من خیره شده بعد دوباره خواب دیدم جلو درب خو لای سنگ مار جمع شده باز دوباره به خیره شده بعد دوباره خواب دیدم یک مار کوچیک خودشو به سمت صورت پرت کرده از صبح بد جوری فکرمو مشغول کرده ممنون میشم بگین تعبیرش چی هست با سپاس فروان

 50. سلام من خواب دیدم ی مار بود ک بابد از روش رد میشدیم اول خواهرشوهرم میخواست مادرشوهرمو رد کنه ک مار گرفتش من تا دیدم گرفتش سسریع دخترمو بغل کردمو فرار کردم مادرشوهرم کاکان داشت جیغ میزد

 51. سلام من خواب دیدم ی مار بود ک بابد از روش رد میشدیم اول خواهرشوهرم میخواست مادرشوهرمو رد کنه ک مار گرفتش من تا دیدم گرفتش سسریع دخترمو بغل کردمو فرار کردم مادرشوهرم کاکان داشت جیغ میزد

 52. با سلا م خواب دیدم ماری سبز رنگ وارد خانه شد زیر فرش پنهان شدهر چه گشتم درخانه گم شد لطف کنید پاسخ دهید

 53. باسلام. من امروز ساعتای پنج صبحح خواب دیدم پسر خالم فوت شده. ما در مراسم ختم هستیم .ودر همون حین من کنار در بودم وکلی مارهای رنگارنگ ب درون خانه میومدن ومن یه چوب دستم بود ک اونارو نزارم بیان تو ک تعدادشون بیشتر میشد ک بلاخره جیغ زدم واز خواب بیدارم کردن ..لطفا تعبیر …ممنون

  • سلام اینکه ببینید کسی مرده تعبیر شاین است که عمرش زیاد است .مار هم نشان دشمن پنهانی است که شما بر آنها پیروز می شوید

 54. سلام خواب دیدم که دوستم ماری در دست دارد و به پشت سر من افتاد ومیخاست ک مار را بر گردن من اندازد و من فرار میکردم ولی مار اصلا نیش نداشت،باتشکر

 55. در خواب دیدم که مارى عظیم در اسمان تاب میخوره، ترسیدم، پیرمردى نزدیک شد وگفت نترس، این مار محافظ توست و کارى نداره،
  یعد دراز کشیدم ومار با نوکه زبان سرتا پاى مرا بویید و بعد از نوکه پا شروع به بلعیدن کرد و من هیچ ترسى نداشتم و پیرمرد هم نضاره گر بود…
  لطفا راهنمایی کنید
  متشکرم

 56. سلام من خواب دیدم مارها فراوان در اندازه های مختلف در اطراف همه ومن راه میرن به کسی هم کاری ندارن هیچ کس نمی ترسید فقط یه کم من میترسید م حتی در استخر هم که شنا می کردم موجودات کوچکی بودن که میگفتند مار است خیلی فراوان بود ممنون از راهنمایی تون

 57. سلام
  در خوابم میبینم که چند مار کنار هم جمع شدن در یک جایی و کسی هم انها را با چوب می زند و آنها نمیمیرند
  من میایم و چوب را میگیرم و بعد با چوب ها چند بار به سرهای مار ها میزنم و تک تک آنها میمیرند جز یکی که که یک مار نسبتا بزرگ از دیگران هست و به من خیره میشود و نمیمیرد .
  تعبیر این خواب چیست ؟
  با این بار دومین بار ی هست که در یک ماه در بار ه مار ها خواب متفاوت میبینم .
  خواب اولم این هست که در بالای کوهی نزدیک به قله ها هستم با چند نفر که در درره ی کوه یک رود خانه بزرگ هست و در آن رود مار های بسار بزرگ و طویل در کنار هم که با جریان رود حرکت میکنند .
  من کنار خودم کسانی رو میبینم و به آنها میگوییم این سنگ های خیلی بزرگ را به ته درره بیندازیم تا این مار ها بمیرند و سنگ ها را میاندازیم و بعد از خواب بیدار میشم .
  بنظزتون تعبییرش چی هست ؟ با تشکر از همه

 58. من دیدم ازپشت دیوار سه مار یکی بزرگ دوتا کوچک ومن از ان دور شدم یکی از انها مار امد وگفتد شعر که من شعری که من دوست دارم بخوان ومن خواندم وبعد فرار کرد
  ومار بزرگی من/دید ومن دوباره فرار کردم

 59. سلام، همسرم خواب دیده ماری شفاف که اجزای بدنش کاملا پیدا بوده در حال بازی دور و برشون بوده بعد همسرم میره و مار هم دنبالش حرکت کرده هر جا میرفته دنبالش بوده ولی میگه مثل ی حیوون خونگی دنبال من فقط میومد.تعبیرش چیه؟ ممنون

 60. سلام
  خواب دیدم در کوچه به اتفاق همسرم گذر میکردیم که در چند جای مختلف دیدم که مار پوست انداخته.
  این روزها گرفتاری به دلایل مختلف دارم و این خواب فکر من را خیلی مشغول کرده.
  سپاسگزارم

  • بهترین تعبیر خوب مار اینه?

   حضرت امام جعفر صادق فرماید:
   دیدن مار درخواب ده وجه است.
   اول: دشمن پنهان.
   دوم: زندگانی.
   سوم: سلامتی
   چهارم: پادشاهی.
   پنجم: سپه سالاری.
   ششم: دولت.
   هفتم: زن.
   هشتم: مراد.
   نهم: پسر.
   دهم: سیلاب (سیل).

 61. با درود
  من در خواب مار سبز و سفید راه راه دیدم که وارد ماتحت پرندگان زمینی (مانند مرغ) شد و مرغ راهی جنگل شد. مار میخواست بوسیله راه رفتن مرغ حمل شود و از آبادی دور گردد. در جنگل ازمرغ خودش را جدا کرد. یک کودک را دیدم که در جنگل گم شده بود، آرزو میکردم که آن پسر را نبیند که آسیبش نرساند که ناگهان آن مار سبز را در دست کودک آرام دیدم که نوازش میشد. مار در حال زایمان بود و از پششتش نوزادی همرنگ خودش متولد میشد. آن کودک، مار و فرزندش را نوازش میکرد و مار در حال زایمان و درد به من مینگریست. از دور صدای جمعیتی را شنیدم که آرام به دنبال کودک گم شده میگشتند. در همین حین از خواب بیدار شدم.
  اگر تعبیر این خواب رو به من بگین ممنون میشم چون من در پی تقاضای دریافت ویزای آلمان هستم برای ایجاد شغل قابل ارتقاع در آنجا. تشکر

 62. من خپاب دیدم چندتامار وکوچک بزرگ دورو برم بودن من داشتم اونا میزدم تابمیرن تعبیرش چی میشه دوستان

 63. سلام
  من حدود 10-11 صبح خوابی دیدم که ماری در خانه ما بود هر کاری میکردم باز بر میگشت در خانه و آخر دست مجبور شدم بکشمش. ولی چیزی که تو این خواب اذیتم می کرد استرس و ترس شدید بود.
  نمی دونم این خواب چوب بعد از سحر بود آیا تعبیر دارد یا نه؟
  و اینکه من نمیدونم کدام تعابیری که شما نوشتید درست هست. و کاشکی توضیح بیشتری از امام صادق(ع) در مورد مار میگذاشتین که 10 مورد مفصل تر توضیح داده می شد.
  ممنون

 64. بهترین تعبیر خواب اینه?

  حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  دیدن مار درخواب ده وجه است.
  اول: دشمن پنهان.
  دوم: زندگانی.
  سوم: سلامتی
  چهارم: پادشاهی.
  پنجم: سپه سالاری.
  ششم: دولت.
  هفتم: زن.
  هشتم: مراد.
  نهم: پسر.
  دهم: سیلاب (سیل).

 65. سلام من خواب دیدم یک مار دستم رو گاز گرفت ولی تونستم اونو از خودم دور کنم ولی بعد یه مار دیگه دستم رو گرفت و یه گوشه ای هم یه مرد نشسته بود بعد از خواب بیدار شدم اگه میشه بگید یعنی چی

 66. سلام من یه خواب دیدم . دیدم که یه دقیقه از خونه رفتم بیرون وقتی برگشتم دیدم همه جای خونه پر ماره هر جا نگاه میکردم پر مار بود یه مارم بود خیلی بزرگ بود میخواست مارو بخوره ولی من رفتم از دهنش گرفتم بعد نمیدونم چی شد همشون رفتن بعد اینکه رفتن روبروی خونه ی ما به عمارت خیلی بزرگ بود دیدم داره بد جوری میلرزه ولی نمیریزه منم گریه میکردم خواهش میکنم تعبیرش رو بهم بگین

 67. سلام …من خواب دیدم یه مارو تو خواب بوس کردم تعبیرش چیه ؟!

 68. سلام .. من خواب دیدم یه مارو تو خواب بوس کردم.. میشه لطفا تعبیرشو بگین .

 69. در خواب دیدم خانواده ام ماری در حد دو متر را قربانی کرده و تکه تکه اش می کردند تا با آن غذا بپزند و خیرات کنند! رنگ مار هم سیاه با نوارهای سفید بود که در کل طرحی لوزی شکل را روی پوستش تشکیل داده بود.

 70. سلام من خواب دیدم توی یه اتاقی بودم که چند نفر از فامیل هم اونجا بودند بعد مادر شوهرم اومد توی اتاق در حالی که ماری همراهش بود مار پینتون بود و روشن بعد مادر شوهرم هر چی می گفت اون مار انجام می داد به مار گفت برو سمت چند تا از فامیل ها و اون رفت دوباره بهش گفت که بیاد سمت من من که خیلی ترسیده بودم رفتم گوشه اتاق اما همین که مار خواست بیاد سمت من تغییر مسیر داد و رفت سمت خود مادر شوهرم و دور اعضای اون پیچید می خواستم ببینم تعبیرش چیه

 71. سلام.من در زندگی حقیقیم شخصیص ک مرا دوست دارد ولی بنا ب دلایلی پدرمادرش راضی نیستن و من هم اصراری ب این وصلت ندارم و مدر مادر من هم راضی نمیشوند.حالا با توجه ب این مساعل خانواده ی این پسر که از اقوام من هستند با من دشمنی میکنند و دور از چشم پسرشان رفتارهای ناپسند به من نشان میدهند.من خواب دیدم در خانه ی همین شخص ب دسشویی رفتم و در دسشویی مارهای کوتاه و سفیدی را دیدم.هم در کاسه توالت وهم یکی از اون مارها در یقه ی لباس من بود ک گرفتمش و انداختمش زمین.خواهشا تعبیر خواب من را برام بگویید.ممنون

 72. سلام من خواب دیدم رفتم توی خونه ای که روی چمناش مارهای سفید زیادی هستند یکیشون بزرگ بود که میخواست بیاد سمت من پدر بزرگم که فوت کرده کاری کرد من از دست او مار فرار کنم برم تو خونه اما باز دور خونه یه عالمه مار سفید کوچیک بود،میخوام بدونم تعبیرش چیه

 73. سلام من خواب دیدم وارد خونه ای شدم که روی چمنهای حیاطش یه عالمه مار سفیده یکی از مارهای سفید که از همه بزرگتر بود میخواست بیاد سمت من پدر بزرگم که فوت کرده کاری کرد من از دست ماره فرار کنم رفتم توی خونه اما بازم دور خونه پر مار بود میخواستم بدونم تعبیرش چیه

 74. سلام
  خواب دیدم ماری به رنگ سفید را زخمی میکنم و دوباره از مار چوچه های بسیار خورد به اندازه کرم بیرون میشن و من هم به کشتن مار ها ادامه میدهنم اما تعداد مار ها زیاد میشن بعد داروی خسک سر مار ها میریزم تا همه یکجا بمیرن اما تمام مار ها از بین نرفته بودن که از خواب بیدار شدم و خواب مار را در منزل خودم دیدم لطفا خوابم را تعبیر کنید

 75. من خواب دیدم مار با من دوستی میکنه و خودش رو در من مخفی میکنه وتا کسی میخواد منو اذیت کنه اونو نیش میزنه این تعبییرش چیه

 76. سلام من خدا دیدم مار در خانه دوستم هست دو تاخاکسری ویکی رنگ فیروزه ای ولی خطرگرفتم ولی نکشتم نرفتند تعبیرش چیست

 77. سلام بر خواب دیدم خانه دوستم هستیم دو تا مار خاکسری ویکی فیروزه ای وبی خطر که من گرفتم ولی رهاش کردیم نرفتم تعبیرش چیست

 78. من خواب دیدم چند تا مار توی دستشویی فرنگی بودند و هر چه تلاش میکردند بیرون بیاند من با کشیدن سیفون اجازه نمیدادم
  تعبیرش چیست???

 79. منن خواب دیدم مارزیبا وزردونارنجی وخیلی بزرگ وبلند وخوشگلرا باکمک بچه هام گرفتم سرشو تا نیشم نزنه بچه هامو فرستادم رفتن. یه دفعه مار سرش رو برگردوند تو گلوی من تا نیشم بزنه احساس کردم تمام بدنم بی حس شد واز خواب پریدمتعبیرش چیه؟؟

 80. سلام خدمت دوستان،من تو خواب دیدم دنبال ماری هسم که میخواد نیش بزنه،هی دنبالش میگردم تا سرش له کنم،خیلی تلاش کردم سرمار پیدا کنم هی در می رفت اخر یکی بهم گفت سر مار اینجاست بعد من لهش کردم، کسی از دوستان تعبیرش میدونه،ممنون میشم اگه تعبیرش کنه

 81. سلام من خواب دو مار درون کفشهایم را دیدم لطفا بگید تعبیرش چیه ممنون

 82. سلام

  من دیشب خواب دیدم یک مار خاکستری یک مار خاکستری دیگری رو بلعید، تا جاییکه فقط سر مار بلعیده شده بیرون بود که هرچی تلاش کردیم نتونستیم اونو نجات بدیم.

  البته توی خواب اون ماری که بلعیده میشد پدرم بود یعنی توی عالم خواب پدرم بود و من و زن پدرم هم داشتیم ماری که پدرم رو میبلعید که به شکل مار بود هر کار کردیم نتونستیم نجاتش بدیم.

  البته ناگفته نماند روز قبلش که این خوابو دیدم بر علیه زن سابقم که ۲ ساله ازش جدا شدم بعنوان خیانت در امانت شکایت کردم چون سفته هایی که توی دفترخانه طلاق بهش داده بودم بابت اقساط وام ازدواج رو بهم نمیداد و برادرش ضامن بود.

  به هر حال خوشحال میشم تعبیر خواب منو بگید و ارتباطش با موضوع روز قبل.

  سپاس

 83. سلام.
  خواب دیدم تو محل کارم یه مار مشکی هست دائما ازم فرار میکنه من میرم سمتش. ولی بازم فرار میکنه.

 84. با سلام صبح زود خواب دیدم یک مار تقریبا روشن از اکواریم داخل خانه بیرون امد وجایی مخفی شد ومن هم کمر بند شلوارم را به هر سمت میزدم تا مار نزدیک خودم وپسرم. که خودش را پشت سرم قایم کرده بود نشود. ولی هر چه نگاه میکردم مار خودش را نشون نداد با تشکر تعبیر کنید

 85. سلام من برای اولین بار بود خواب مار میدیدم. تا به حال حتی خواب هیچ حیوون دیگه رو هم ندیده بودم. خیلی واقعی بود و من تو خداب دقیقا روی تختم بودم و بک مار رو روبروم دیدم و بعدش از خواب پریدم و سریع از اتاقم رفتم بیرون چون فکر کردم واقعیه. رنگ مار رو یادم نیست یا شکلشو همینو میدونم زیاد ترسیدم. تعبیرش چی میشه؟

 86. سلام من یه زن باردار هستم خواب دیدم که یه مار تو خونمون چمباتمه زده وکاری هم به کار هیچ کس نداره ولی من خیلی ترسیدم لطفا تعبیرش وبگید

 87. من یه زن باردارم خواب دیدم یه مار تو خونمون چمباتمه زده و کاری به کارکسی نداره ولی من خیلی ترسیدم لطفا تعبیرش وبگید ممنون

 88. من خواب دیدم که باکاروان پیاده به زیارت امام زاده ای می رویم نزدیک غروب به یک خانه قدیمی روستایی رسیدیم درآنجا برای شب ماندیم من برای پذیرایی به بیرون آمدم که چند مار کوچک اما بسیار زیبا به تعبیر ما هفت رنگ که رنگهای غالب هرکدام یکی زرد یکی دیگر سبز ویک مار که تنها به رنگ خاک بود باحرکات موزون که گویی می رقصند ازجلو درب رد شده وارد می شوند ومن که نگران از ورود فرزندانم درآن لحظه بودم شوهرم راصدا زدم وقتی شوهرم قصد کشتن مارها راداشت من به خاطر زیبایی آنها گفتم نه کاری به کسی ندارند ببین چقدر زیبا می خزند واز خواب پریدم .باتوجه به شرایطی که اکنون دارم تعبیر خواب برایم مهم است

 89. سلام من تازگیا خواب مار زیاد میبینم هم تو صحرا هم تو خونه هر دفعه هم رنگاش متفاوته یه بار زرد سبز و سیاه.یه بار انقدر زیادن که حتی نمینونم بشمارم و یه بار تنها است دوستان من امسال کنکور دادم دعام کنید که هر چی صلاحه اتفاق بیوفته

  • سلام خواب دیدم ماری در خانه ام پنهان بوده و یکدفعه به من حمله کرده و دندانهایش را فرو کرد در سینه ام که وقتی مار را جدا کردم جای دندانهایش روی سینه ام مانده بوداما نیشش به من کاری نبوده تعبیرش چیست

 90. من خواب دیدم ماری که توگوشم رفته بودآروم درحال بیرون اومدنه یه جایی مث رودخونه هم بود رنگشم سیاه تعبیرش لطفا؟؟؟

  • سلام دوستان من از مزار شریف مینویسم :
   خواب دیدم ماری مرده و پوست خوش شکلی دارد و تقریبا پوستش کنده شده اما مقداری باقی مانده من آنرا کندم و مانند کاغذ دیواری قات کردم (تا کردم ) و به جیب گذاشتم پوستش شباهت زیادی با کاغذ دیواری داشت ، کسی دیگری هم آنجا بود نشناختم اش یا لااقل بیادم نیست کی بود؟ تعبیرش چیست دوستان؟

 91. سلام.من خواب دیدم هوا یه لحظه ابری و خاص شد منم کنار یه سد بزرگ و پر آب بودم . همون لحظه یه مار دیدم که پوست انداخته بود . وقتی جلو رفتم به سمت من اومد منم به تصور اینکه شاید دوست نداره به پوستش نزدیک بشم با کسی که تو خواب همراه من بود ازش فاصله میگرفتم.رنگ مار بیشتر طوسی میزد.آب سد هم بیشتر ساکن بود ولی باد زیاد بود

 92. سلام دوستان از مزار شریف مینویسم
  خواب دیدم ماری مرده مقداری پوستش از تنش جدا شده ومقداری به بدنش چسپیده ف من پوستش را کندم که شباهت زیادی با کاغذ دیواری داشت یعنی حین که بدستم رسید چهار گوش بود من آنرا قات کردم ( تا کردم ) و به جیبم گذاشتم ، یک شخصی دیگری هم آنجا بود بیدم نیست کی بود حالا تعبیرش چیست دوستان ؟ من خواندم که دیدن مار مرده دلیل بران دارد که آفتی از انسان دفع میشود بقیه اش را نمیدانم حالا لطفا یک دوستی مفصل تر برایم تعبیر کند

 93. سلام خواب دیدم مار طلایی به من حمله میکند و من در حال فرار هستم یکی عضو خانوادم مار را میکشه و سرشو از تنش جدا میکنه بعد همون مار را میبینم دست خاله ام هست به من میگه زهر نداره بیا پوست مار خیلی مفیدهستش بخوریم اونها میخورند و من نمیتونم .

  • سلام خواب ماری دیدم متمایل ب طلایی و کرم
   بیرون از خونه ولی چنپره زده بود ووقتی میخواست منو نیش بزنه با ی چوب دورش میکرم و هردفعه ک میخواست حمله کنه چنپره میزد حتی یبار هم دقیقا نزدیک پاهام شد ولی نتونست نیش بزنه و همونجا چنپره زد

 94. سلام خواب ماری دیدم متمایل ب طلایی و کرم
  بیرون از خونه ولی چنپره زده بود ووقتی میخواست منو نیش بزنه با ی چوب دورش میکرم و هردفعه ک میخواست حمله کنه چنپره میزد حتی یبار هم دقیقا نزدیک پاهام شد ولی نتونست نیش بزنه و همونجا چنپره زد

 95. مار متمایل ب کرم رنگ ک بیرون از خونه چنپره زده
  دقیقا جلوی در خونه وقتی بیرون اومدم ترسی ازش نداشتم چون همراهم ی چوب بود ک تا حمله میکرد دورش میکردم و وقتی نزدیک مزومد چنپره میزد دوباره حمله میکرد حتی تا کاملا کنار پاهام میومد اما نمیتونست کاری کنه

 96. سلا خواب مار دیدم که بهم پیچیده بدود
  ممنونتون میشم اگه تعبیرشو بگید

 97. من خواب دیدم توی جنگل بود ولی طرح خونمونو داشت ۳ تا مار آروم بودن خیلی بزرگ بودن ولی یکیشون کنار خواهرم بود که تا من بلند شدم بلند شد منم از ترس فرار کردم میخواست دنبالم بیاد درو بستم چون دیگه خونمون بود عجیب بود همه چی ? مار بزرگ زرد یکمم مشکی

 98. سلام من خواب 2 مار دیدم که 1 بزرگ جسته کلفت و 2 کوچک ضیف ما اپارتمان نشین هستیم 2 در داریم در در 1 مار بزرگ کلفت در 2 مار کوچک را می بنیم تعبیرش چیست ؟؟؟

 99. مارسیاه آمار طوسی دنبالم میکنه الان چندبار خواب میزنم.

 100. همسرم در خواب دیده که ماری بزرگ که سر و و نیم تنه آن یک زن است با او درگیر شده است و همسرم سخت با آن حیوان که نه میتوان گفت مار بوده و نه یک زن می جنگد. در تمام تعبیر هایی که دیدم فقط مار بود و رنگ آنها تعبیر زنی نیمه انسان نیمه مار چه می باشد. ممنون میشوم که مرا راهنمایی کنید.

 101. سلام من صبح خواب دیدم مادرم یک عالمه مار آورده تو اتاق من انگار برای من آورده بود مارها هم از من دور نمیشدند خیلی هم زیاد و بزرگ بودند و لی من از اونها شدیدا بدم میآمد و هرکدام که می امدند سمت من از اونا فرار میکردم خیلی میترسیدم تعبیرش چیه؟ممنون میشم اگه پاسخ بدید

 102. سلام من خواب دیدم همه مارارو کشتم فقط یکی ک اونم افتادم پایین منو زد حتی یکی ک زدم باز هم زنده بود میخواست منو بزنه اون ماری منو زد خاکستری بود تعبیرش چیه

 103. سلام من خواب دیدم همه مارارو زدم فقط یکی ک اونم افتادم پایین منو زد ولی اوناییم ک زدم یکیشون وقتی زدم سرش جدا شد بازهم میخواست منو بزنه تعبیر من چی میشه

 104. سلام دوتامار سیاه یکی لاغر و یکی کلفت بود تعبیرچیست ممنون

 105. سلام دیشب خواب دیدم دو تا مار سیاه از جعبه ای که لوازم شخصی ام توش بود بیرون امد یکی کوچیک بود و اون یکی بزرگ داشتن رو زمین حرکت میکردن جالب اینجاست من از اونا نترسییدم ولی خواهرم میترسید!ومادرم هم خواب بود من مار کوچک را با پا له کردم و انقد لهش کردم تا خشک شد!بعد مار متوسط داشت سمت مادرم میرفت من مادرم را بیدار کردم و به او گفتم مار کنارته!او هم مار را جمع کرد و درون جعبه ام گذاشت!بعدش گوشه جعبه که کارتونی بود پاره شد و مار سرش را بیرون اورده بود و تکانش میداد . بعدش من به اتاقم رفتم و انجا سه تا حلزون و چندتا مار بزرگ دیگر دیدم!بعدش بیدار شدم خواهش میکنم تعبیرشو بهم بگین! من 14سالمه

 106. سلام خواب دیدم از مار فرار میکنم و. یکی از فامیلم اون کشت رنگشم سبز قرمز بود

 107. سلام در خواب دیدم از ریشه درختی هزار بچه مار و مار در میان و دورش پیچیدن و ناگهلن دیدم پام سوراخ شد و از کف پام صدها بچه ماز در میومد و خانواده جمعشون میکردن و تو کیسه میریختن ک ناگهان مار بزرگی ک گویی مادر این بچه مار ها بود در اومد و برادر من این راگرفت ولی ولش کرد این ماز تهاجمی بود و بسیار خطرناک ک برادرمو ک ادم موفقی هم هست نیش زد و برادرم ب حد عجیب مسموم شد امیدوارم تعبیری حکیمانه ارائه نمایید ممنون

 108. سلام … اگر با سنگ سر مار را له کرده و مار بمیرد چه تعبیری دارد؟

 109. سلام من خواب مار سبز دیدم هیچ اتفاقی نیوفتاد فقط نمی دونم من دوست دشمن صالح هستم یا دشمن من صالحه تو رو خدا جوابمو بدید

 110. سلام متعلم استم متعلم طب امتحان دارم وساعت 3:38روزخواب دیدم که دریک قسمت کوهستان بودم بالخره ازقسمت ونزدیکی بیزه بین پاهایم سست شد کفتم که مارزده مگر مار نبوده جای دورتربوده وخواستم که باسنگ بزنم نزدیکی بیزه ام سست وبیحرکت شدم زده نتوانستم ومارهم دربدن مه نبوده لطف نموده تعبردارید

 111. سلام من خواب دیدم که از گیر مار فرار میکنم این را تعبیر کند

 112. سلام من خواب دیدم مارهای زیادی اطرافم هستند ومن هم هرچه تلاش میکنم آنها را دور کنم باز دوباره از جایی دیگر می ایند لطفا کمکم کنید زیاد خواب مار میبینم

 113. تعبیر مار قرمز و خشن با دندان های تیز و برنده.

 114. من دیشب خواب دیدم یه مار فقط میخواد منو نیش،بزنه هرجامیرم میاد از زیر درم رد نیشد با اینکه بزرگ بود ولی تو اتاق نمیتونست مادرم میبردش تو حیاط باز میومد تو خونه دنبال من مامانم دیگه با تبر نصفش،کرد خیلی بوی بدی میداد با هیچکس کار نداشت فقط منو میخواست نیش بزنه?در ضمن همه این اتفاقا خونه ی یکی از اقوام افتاده بود که اونجا تو خواب انگار خونهی خودمون بود

 115. من دیشب خواب دیدم یه مار فقط میخواد منو نیش،بزنه هرجامیرم میاد از زیر درم رد نیشد با اینکه بزرگ بود ولی تو اتاق نمیتونست مادرم میبردش تو حیاط باز میومد تو خونه دنبال من مامانم دیگه با تبر نصفش،کرد خیلی بوی بدی میداد با هیچکس کار نداشت فقط منو میخواست نیش بزنه?در ضمن همه این اتفاقا خونه ی یکی از اقوام افتاده بود که اونجا تو خواب انگار خونهی خودمون بود

 116. من دیشب خواب دیدم یه مار فقط میخواد منو نیش،بزنه هرجامیرم میاد از زیر درم رد نیشد با اینکه بزرگ بود ولی تو اتاق نمیتونست مادرم میبردش تو حیاط باز میومد تو خونه دنبال من مامانم دیگه با تبر نصفش،کرد خیلی بوی بدی میداد با هیچکس کار نداشت فقط منو میخواست نیش بزنه?در ضمن همه این اتفاقا خونه ی یکی از اقوام افتاده بود که اونجا تو خواب انگار خونهی خودمون بود

 117. سلام من خواب دیدم که ی مار سیاه و زرد از روی درخت بسمت من جهش کرد و پای من رو نیش زد دوبار اینکار رو کرد هرچی هم بمن نزدیکتر میشد بزرگتر بنظر میرسید. میخواستم بدونم تعبیرش چیه?

 118. سلام من درخواب دیدم درخانه ای که من ومادرم هستیم دوتامارخاکستری یکی بزرگ ودیگری کوتاه تربودکه باکمک مادرم درگونی انداختم ودرش رامحکم بستیم امابه سختی این کارو انجام دادیم تعبیرش چیست؟

 119. سلام من درخواب دیدم درخانه ای که من ومادرم هستیم دوتامارخاکستری یکی بزرگ ودیگری کوتاه تربودکه باکمک مادرم درگونی انداختم ودرش رامحکم بستیم امابه سختی این کارو انجام دادیم تعبیرش چیست؟

 120. من خواب دیدم مارهاى خیلى بزرگ، ٣-٢تا سیاه و ٣-٢ تا قزمز با هم مى جنگیدند و من فقط ایستاده بودم و نگاه مى کردم. وقتى همدیگرو مى کشتند، جسدشون مثل کرم کوچک میشد وجلوى پام میفتاد.
  ممنون میشم اگه تعبیر خوابم رو بهم بگین. توى متن بالا چیزى در این مورد پیدا نکردم.

 121. با سلام و خسته نباشید
  من تو خواب دیدم که با ماشین در جاده به جایی میرفتم که جاده پر از مار بود شاید ببشتر از هزار تا مار بعضیها خیلی خیلی بزرگ بودن و من با ماشین به سرعت از روسون رد میشدم و در اخر به مقصدم سالم رسیدم این تعبیرش چی میتونه باشه
  باسپاس

 122. سلام خواب دیدم ماری در خانه ام پنهان بوده و یکدفعه به من حمله کرده و دندانهایش را فرو کرد در سینه ام که وقتی مار را جدا کردم جای دندانهایش روی سینه ام مانده بوداما نیشش به من کاری نبوده تعبیرش چیست

 123. سلام من در خواب دیدم که در خانه یک مار زرد به من و پسر عمم حمله کرد رضا میرزایی 13 ساله از کرج

 124. با سلام و خسته نباشید بنده حقیر دو سه روز است درخوابم مار می بینم وامروز در خواب دیدم یک مار سیاه کوتاه قد به اندازه نیم متر وارد حیاط ما شده و پشت سرم می آمد قصد داشتم بکشم ولی نسبت به کشتنش دو دل بودم و به من می گفت می خواهم با دخترت دوست شوم وکاری ندارم خیلی نگران هستم لطفا راهنماییم کنید.

 125. سلام من تو خواب دیدم با پسرم داخا هتل هستیم وپسرم رو بردم داخل فضای بازی بچه ها هیچ کس اونجا نبود در یک لحظه یک مار کبری سیاه حالت حمله گرفت و من با احتیاط سعی کردم هر دو نفرمون فاصله رو باهاش حفظ کنیم وعصبانیش نکنیم تعبیرش رو میشه به من بگید ممنون

 126. سلام من خواب دوتامار قرمز که هرکدوم به اندازی پنچ متر شاید یکم کمتر بیشتر باشه دیدم که من صاحب اون دوتا مار هستم وسرکوچه دوستام با مار ها بازی میکنن منهم گفتم مارمو بدین انها هم مارمو لول کردن اوردن گذاشتن تو جای نونی خونمون که همراه من سره کوچه بود ترو خدا کمکم کنید من خیلی از مار میترسم

 127. ❌دوستان عزیز لطفا پاسخ بدید به من❌
  من ١٧ سالمه و سال اخر دبیرستانم. پنج سال یک دوست ظاهرا دوست مدام اذیتم کرد طوریکه مدرسم رو عوض کردم بخاطر کنکور امروز دیدمش تو مدرسه قبلیم. یک دوست دیگم مدام میگ برگرد اما از اون بارها صدمه دیدم و دیدم که با همون دوست قدیمیم علیه من بودن. ساعت 4 اینا ظهر تا ٨-٩ خونه خوابیدم اصلا هم بعشون فک نکردم اما خواب دیدم همون دوست قدیمی بامن دعوا میکرد و میگفت نیا و اینا. یهو یادمه تو خواب ی مجسمه مار دیدم سنگی بود یکدفعه دور بازوم پیچیده بود و داشت جون میگرفت به رنگ قرمز و من وحشت زده بودم که چطور سنگ داره جون میگیره اما خودمو باز گذاشنم و مار هم ب من اسیب نزد. خزید و یادم نیس ب یک خانومی نیش زد و انکار اون خانوم از قبل ب نوعی خبر داشتن و یادم نیس روی دست یا پاشون رو چهار سوراخ درست کرده بودند و سم مار خارج شد و اتفاقی براشون نیفتاد!
  من خیلی دودلم برگردم ب اون مدرسم یا ن اما حس کزدم این خواب هشدار از طرف خداست چون چتدین وقته اصلا خواب هام یادم نمیمونه و انقد واضح حس نمیکنمش. نظرات خوبتون هم خوندم و به نیت خیر گرفتم و صدقه هم میدم ان شا الله

 128. سلام در خواب دیدم ماری سبز که متعلق به یکی از آشنایان بود که چشمهایش دوخته شده بود دور بدنم حلقه زد و گاز گرفت که یکی از دندوناش افتاد و در قسمتی دیگه دیدم دندان عقل و کرسی پایینم کنده شد بدون خونریزی ممنون میشم تعبیرشو بگید

 129. من خواب دیدم داخل حیاط خونمون ی چن تا مار هستن ک مارها میخوان یکیشونو بکشون منم اون یکی رو نجات دادم منو مار باهم دوست خیلی شدیم اسمشو صدامیکردم میومدبغلم منومیبوسیدهرجا میرفتم باهام میومد بعد ی مدت خوهرم متوجه شد مارو از من گرفت از شیشه ماشین پرت کرد بیرون تعبیرش چیه؟؟؟؟

 130. ساعت پنج از ترس و تعجب از خواب پریدم. خواب میدیدم ک تو وان حمام یه مار سبز کوچیکه از ترس اومدم بیرون میخواستم حوله دورم بپیچم دیدم رو حوله ام یه مار سبز . از ترس همینجوری اومدم بیرون . این چه مفهومی میتونه داشته باشه ؟

 131. کسی میخاهد به شما صدمه بزند اما موفق نمیشود

 132. سلام
  من خواب دیدم مار بزرگی در آب با سرعت حرکت میکنه و آب را گل میکه من تمرکز میکنم و مار رو میکشم

 133. سلام
  من خواب دیدم مار بزرگی در آب با سرعت حرکت میکنه و آب را گل میکه من تمرکز میکنم و مار رو میکشم

 134. سلام من خواب دیدم با دوستم میرفتم خونمون،به س رکوچه ک رسیدیم یک مار خیلی خیلی بزرگ بود ک جلوی سوپری سر کوچمون،صاحبان سوپری گرفته بودنش ولی چون بزرگ بود هی تکون میخورد عرضش ب اندازه خیابون بود،ما هم دیدیم نمیتونیم رد شیم رفتیم خونه مادربزرگم مار سیاه وزرد بود ،تعبیرش چی میشه

 135. سلام من خواب دیدم با دوستم میرفتم خونمون،به س رکوچه ک رسیدیم یک مار خیلی خیلی بزرگ بود ک جلوی سوپری سر کوچمون،صاحبان سوپری گرفته بودنش ولی چون بزرگ بود هی تکون میخورد عرضش ب اندازه خیابون بود،ما هم دیدیم نمیتونیم رد شیم رفتیم خونه مادربزرگم مار سیاه وزرد بود ،تعبیرش چی میشه

  • سلام من در خواب دیدم سه مار بزرگ و تقریبا زرد در خانه مان است همسر و دو فرزندم هم بودند ناگهان ماری که روی پای همسرم بود با سرعت به سمت من امد و من با تمام توان از دستش فرار میکردم ولی به سمت هر دری میرفتم در بسته بود لطفا بگویید تعبیرش چیست؟

 136. سلام من در خواب دیدم که مار کوچکی با خود به خانه اوردم و از ان نگهداری میکردم اول طوله مار با خوردن حشرات کم کم رشد میکرد و دیدم یکهو دیدم تبدیل به یک مار اناکوندای بزرگ سیاه شد و قصد خوردن منو خانواده ام را داشت از حیاط به سمت خانه حجوم اورد که من سرش را جلوی در قرار دادم وفشار میدادم و او نیز زجه میزد . لطفا تعبیرش را بگویید ! ممنون

 137. سلام من خواب مار سبز دم که متوسط بود تو خونه از دستش فرار میکردیم مادرم برداشت میخواست بندازه فریزر منجمد بشه فرار کرد پرید رو صورت من کنار لب مو نیش زد گفت این اخرین زهر من بود میشه تعبیرشو بگین

 138. سلام من خواب یه مار سبز دیدم که تو یه چاله بزرگ بود مار بزرگی بود من پریدم تو چاله نیشش رو گرفتم کمک میخوایتم از پسر کوچیکم که نیشش رو ببره ولی اون نمیتونست کمک کنه یا میترسید
  میشه لطفا تعبیرش رو بگید؟

 139. سلام، من خواب دیدم لیوانی را که آب داشت خوردم اما یکباره متوجه شدم ته لیوان یه مار تقریبا سیاه بود که یه دفعه رفت به گلوم ورفت به شکمم هرچه کردم نتونستم از گلوم خارج کنم، ، لطفابفرمایید این تعبیرش چه میتونه باشه

 140. سلام، من خواب دیدم لیوانی را که آب داشت خوردم اما یکباره متوجه شدم ته لیوان یه مار تقریبا سیاه بود که یه دفعه رفت به گلوم ورفت به شکمم هرچه کردم نتونستم از گلوم خارج کنم، ، لطفابفرمایید این تعبیرش چه میتونه باشه

 141. ۴ مار را در خواب دیدم و هر ۴ مار در یک جا مخفی میشدند . ۱ مار سفید ۱ مار سیاه ۲ مار کوچک ک فقط یک بار انها را دیدم . مار سیاه را بعد از چند روز کشتم اما مار سفید هربار ک‌خود را نشان میداد تا قصد کشتنش را میکردم‌پنهان‌میشد . ان دو مار کوچک را فقط یکبار دیدم. مار سفید هم یک بار ب من‌حمله کرد ک از خواب پریدم

 142. با سلام خواب دیدم دو مار سیاه توخونه می خواستن حمله کنن ک سگ سفیدی شکاری داشتم ب مار ها حمله کرد و ان هارا کشت

 143. ا

  • مامانم خواب دید که دو تا مار از خونش اومد بیرون هر چی به محمد میگه اینا رو ورشون دار محمد گوش نمیکنه به من میگه و منم میرم تو خونه مار ها خیلی میاند رو بدنه من و مامانم هی جوش میزد که نکنه مارها من نیش بزنند ولی بدون اینکه مارهانیشم بزنند از خونه مار سالم اومدم بیرون تعبیر این خواب رو میپرسی

 144. سلام
  من دیشب خواب دیدم کنار یه نهر بزرگ اب با دختر خاله و خالم ایستادیم یکدفعه یه مار ابی دو دفعه مچ پامو نیش زد مار شبیه زغال روی اتیش شده بود و به سرعت برق روی اب حرکت کرد و همینجور ازش دود بلند میشد چند قطره خونم روی پام بود یه قسمت از خوابمم دوتا مار خالم کشت دوتای دیگم یکیشون جلو من دراز کشیده بود و به محضی که به خالم گفتم بکشش فرار کرد اون یکیم خیلی فرض بود به سرعت نور اینطرفو اونطرف میرفت میشه خواهشا بگید تعبیرش چیه خیلی فکرمو مشغول کرده ممنونم

 145. سلام من خواب دیدم مار به طور طولی روی من افتاد سرش بر سینه ام بود مار خالداری بود طوری که نفسش به صورتم میخورد انگار قصد آسیب به من رو نداشت. پدرم از دم گرفتنش همون لحظه از خواب پریدم

 146. سلام. میترا هستم. دیشب خواب دیدم در حال جمع کردن وسایل خانه و اسباب کشی هستم که یک کارتن پر از تخم مار پیدا کردم. یکی از انها چند دقیقه بعد شکست و سر مار بزرگی دیده شد که به رنگ طوسی بود. مار زبانش را به درون حلقه کرده بود بطوری که نوک زبانش درون دهان خودش بود. رنگ زبانش که تا حدودی دیده میشد قرمز قرمز بود. مار زل زده بود به من و دقیق و متفکر منو نگاه میکرد. چند ثانیه ای به چشمهایش زل زدم. در ته چشمها رنگ طوسی مایل به سبز یشمی دیدم. بعد بی خیال شدم و نگاهش نکردم و سراغ بقیه اسباب کشی رفتم. از زمانی که بیدار شدم تا همین الان دلهره عجیبی دارم و نوع نگاه کردن مار را نمتوانم فراموش کنم….مثل کسی که فعلا منتظره و رفتار منو داره چک میکنه..لطفا راهنمایی کنید این خواب چه تعبیری داره. بسیار ممنونم.

 147. در خواب دیدم که مار سبز رنگی است که همواره ان را میگیرم وبازهم رهایش میکنم وقصدم از گرفتن ورها کردن آن گرفتن موشی که درخانه بود

 148. سلام.در خواب دیدم که مار سبز رنگی است که همواره ان را میگیرم وبازهم رهایش میکنم وقصدم از گرفتن ورها کردن آن گرفتن موشی که درخانه بود

 149. سلام من در خواب دیدم در صحرای بزرگ سبز رنگی هستم که در آن مارهای انبوه سبز رنگ وجود د اشتشتم حالت نگرانی وترس دا شتم ناگهان به سمتی که مارهای کمتری داشت رفتم بچه هم در بغل داشتم تعبیرش چیست

 150. مامانم خواب دید که دو تا مار از خونش اومد بیرون هر چی به محمد میگه اینا رو ورشون دار محمد گوش نمیکنه به من میگه و منم میرم تو خونه مار ها خیلی میاند رو بدنه من و مامانم هی جوش میزد که نکنه مارها من نیش بزنند ولی بدون اینکه مارهانیشم بزنند از خونه مار سالم اومدم بیرون تعبیر این خواب رو میپرسی

 151. مامانم خواب دید که دو تا مار از خونش اومدبیرون هر چی به داداشم میگه اینا رو ورشون دارگوش نمیکنه به من میگه و منم میرم تو خونه مار ها خیلی میاند رو بدنه من و مامانم هی جوش میزد که نکنه مارها ب من نیش بزنند ولی بدون اینکه مارهانیشم بزنند از خونه مار سالم اومدم بیرون تعبیر این خواب رو میپرسید

 152. مامانم خواب دید که دو تا مار از خونش اومد بیرون هر چی به داداشم میگه اینا رو ورشون دار ولی گوش نمیکنه به من میگه و منم میرم تو خونه مار وخیلی میاند رو بدنه من و مامانم هی جوش میزد که نکنه مارها ب من نیش بزنند ولی بدون اینکه مارهانیشم بزنند از خونه مار سالم اومدم بیرون تعبیر این خواب رو میپرسی

 153. من دو تا مار سیاه رنگ دیدم که یکی زیر فرش و یکی داخل لباسم بود ولی بهم آزاری نرسوند

 154. باسلام . خواب دیدم تو رختخوابم مار متوسطی خاکستری رنگ اومده بود و به شکل دراز زیر کمرم خابیده بود تا متوجه شدم از رختخواب پریدم بیرون و چون بهم اسیبی نرسانده بود نکشتم و اجازه دادم رفت لطفا تعبیر کنید . در ضمن احساس کردم اونجا که من خوابیده بودم مارهای فراوان دیده میشد اما هیچ اسیبی بهم نرساندن

 155. باسلام . خواب دیدم تو رختوابم یک مار خاکستری سیر رنگ اومده زیر کمرم که نرمی بدنش را احساس کردم و از توی رختخوابم پریدم بیرون صاف خوابیده بود زیر کمرم و چون بهم اسیبی نرسانده بود نکشتمش واز انجا انداختمش بیرون ورفت اندازه مار متوسط بود لطفا تعبیر کنید باتشکر . در ضمن مثل اینکه اون حوالی مار زیاد دیده میشد اما بی ازار بودن

 156. من درخواب دیدم ماری توسط گوسفندی بلعیده شد وصورت گوسفندبه هم ریخت انگاری براثرنیش ماربه این روز افتاده بود.لطفاتعبیرش رواگه می دونیدبهم بگین

 157. یکی از دوستانم خواب دیده که من جایی در طبیعت دراز کشیده ام و یک‌مار کرم رنگ روی من است و من مار را نوازش میکنم …لطفا تعبیرش رو بگید

  • من خواب دیدم مار بزرگی در خانه ماست و من مارهای کوچکی را به او میدادم تا بخورد ….تعبیرش چیه

 158. سلام. خواب دیدم توى زیر زمین خونه مامانم اینا بودم که دیدم یه دفعه یه چیزى از زیر گونى در اومد اول متوجه نشدم بعد که فهمیدم مار هست یه قدم رفتم عقب تر دیدم مارى که دیدم زبون مارى بزرگتره که خیلى وحشتناک بود از ترس چند بار صداى مادرم کردم که بیاد ببینه سعى کردم فرار کنم ولى خیلى کند قدم میتونستم بردارم توى خواب تا اینکه از زیرزمین اومدم بیرون اون مار هم اومد بیرون و از دیوار حیاط خونه رفت بیرون. تو رو به خدا جواب بدین خیلى نگران شدم

 159. دشمن پنهانى دارى

 160. سلام من خواب دیدم که یک مار بزرگ در خانه ما بود و من بهش مارهای کوچولو میدادم تا بخوره معنیش چی میتونه باشه

 161. من خواب دیدم مار بزرگی در خانه ماست و من مارهای کوچکی را به او میدادم تا بخورد ….تعبیرش چیه

 162. سلام من خواب دیدم یه مار رو که تو انباریمون بود داره زایمان میکنه وشوهرم کمکش میکنه وسه تا بچه اش رو به دنیا آورد یعنی از بدنش بیرون کشید وداشت یکی یکی بهشون غذا میداد ومینداختشون کنار منم میگفتم حالا که زیاد شدن بندازیمشون بیرون ولی سوهرم گفت همینجا میمونن به نظرتون تعبیرش چی میتونه باشه؟

 163. سلام خواب دیدم با خواهر خود نزدیکی می کنم و دو مار در دو طرفم هستن

 164. سلام خواب دیدم با خواهر خود نزدیکی می کنم و دو مار در دو طرفم هستن

 165. سلام من دیشب خواب دیدم یک مار سیاه به من حمله کرد چند جای دستم را نیش زد ومن تلاش میکردم ان را از خودم جدا کنم موقع جدا کردن یک تکه از پوست وگوشت دستم جدا شد وقتی از ترس پریدم موقع اذان بود تعبیرش چیست

  • سلام خواب دیدم مار بزرگی در أطراف من است برادر بزرگترم سر او را جدا کرده بود اما مار زنده بود از وسط دو نصفش کردیم چرخید دو باره نیمه ها بهم وصل شد ودر أطراف من شروع به چرخیدن کرد ولی بدون سر .

   • سلام من حودا ساعت ۴صبح خواب دیدم.با مامانمو همسرم وهوم نشسته بودیم غذا بخوریم که هوم عدسی درست کرده بود یه دفعه از همه جای خونه که قدیمی بود از هر سوراخی تعداد سه سر مار با رنگهای سیاه که روی سیاهی قرمز هم دیده میشد.بیرون زدند وشکل حمله گرفتندبه سمت ما ویکی از انها دست منو نیش زد دستم کمی بی حس شد.ودر نزدیکی من یه چیزی به ماهی سیاه بود هی بالا پایین می پرید یه هو یکی از این مارها اونی که شبیه ماهی بود بلعید.ومن از ترسم صلوات میفرستادم وفوت به مارا میکردم که با این کارم مارها همه رفتند تو سراخهاشون.ومن بیدارشدم حالم خیلی خرابها لطفا تعبیر بفرمایید خیلی نگرانم

 166. سلام… خواب دیدم درب حیاط یه خونه ای رو باز کردم یکدفعه یه مار بزرگ حرکت کرد آومد بیرون از خونه بعدش هی خودشو به اونطرف و اون طرف زد تا مرد ولی هنوز بچه هاش تو خونه بودن….

 167. سلام خواب دیدم ماری بزرگ در اطراف منه برادرم سر او زد ولی زنده بود از وسط دو نصفش کردیم چرخید دوباره بهم وصل شد ودر أطراف من چرخید .البته بدون سر میچرخید

 168. سلام خسته نباشید
  خواب دیدم عمویم برای خراب کردن اتاقی صدایم کرد سقفش از چوب بود . با در اوردن اولین چوب از سقف مار زرد رنگی به پایین افتاد بعد از ان من ترسیدم و گفتم اینجا ماران زیادی هستش بعد از ن سیدی اوردند و 58 عدد مار با رنگهای مختلف را تلسم کرد و باخود برد و بعد از ان برادرم به اندازه یک خاک انداز بچه قورباغه از همان اتاق بیرون اورد لطفا تعبیر بفرمایید
  با تشکر

 169. سلام خواب دیدم مار بزرگ از زیر زمین بیرون اومد انگار که از زیر زمین منو می دید و میدونست باید از کجا بیرون بیاد و یه دفعه ای پامو گرفت ، دوستم با تبر دو نیمش کرد تعبیرش چیه ؟

 170. سلام
  خورده شدن مار ریز سبز رنگ توسط مار درشت سبز رنگ
  تعبیرش چی میتونه باشه
  ممنون

 171. سلام .من خواب دیدم با چنتا از دوستام رفتیم بیابون ک توش پر از ماره کبری بود اصلا زمین خالی نمیدیدی همش مار بود ک بشدت از اتیش میترسیدن مام وسطه بیابون اتیشمون خاموش شد مارا حمله کردن بمون ک رفتیم بالایه یع بلندی که مارا حمله کردن بمون و پایه منو نیش زدن تعیبرش چی میتونه باشه

 172. خواب دیدم در بیمارستان هستم و مار سبزی آمد وهمه فرار کردن به جز من تعبیر چیست

 173. خواب دیدم در بیمارستان مار سبزی آمد وهمه فرار کردند تعبیر چیست باتشمر

 174. سلام خسته نباشید درخواب دیدم دوماررنگ خاک زمین باهم جفت گیری کردن ودو موهره مار ریزسفیدرنگ ودومهره بزرگترکه رنگ طقریبن قهوه ای داشت من برداشتم وماردران لحظه پوست انداخت دوستم که با من بود یکی ازمارهارا از وسط نصف کرد ومارنصف شده دست دوستم رانیش زد :تعبیرش چه میشه با سپاس

 175. salam, tabir khab mar noghrei rang ke dar shab miderakhshad chist?

 176. من در خواب در حالت دراز کشیده بودم در خانه ای دیدم که شخصی به من می گوید مواظب مار باش ناگهان متوجه مار شدم که قسمت زیر کمرم بود و فک کنم فرار میکرد

 177. سلام دیشب خواب دیدم درجاییمثل مغازه هستم خانوده ام بودن یک دفعه متوجه شدم که مار عظیمالجسه ای بالای در مغازه درحال حرکته خانواده رو مطلع کردم و همه مکان رو ترک کردیم ولی از پشت شیشه میدیدم که یک گربه رو بلعیده و فقط سرش معلومه, بعد دیدم یک بچه که نمیشناختمش کلی گریه کرده بوو از مار میترسید , کودک طفلی در مسیر مار قرار گرفت و ماراونو به نفس خودش میکشید . ماام هیچ کاری براش نمیتونستیم بکنیم . , فقط اطلاع داده بودیم که بیان بگیرنش

 178. سلام رفته بودم دسشویی گوشه دیوار مار خاکستری بود ترسیدم اومدم خونه گفتم آبجی بهناز رفت بگیرش دررفت اومد خونه بچه داداشم طاها بغل من بود مار اومد سمت من دور پاهام پیچید میخواست منو طاهارو نیش بزنه بهناز گرفت دست بهنازو نیش زد

 179. سلام وقت بخیر
  من بارها وبارها خواب ماری رو میبینم که هم درآب وهم در خشکی دنبالم میکند واز بین جمع حاضر اولین کسی که متوجه مار میشه منم وخودمم یک بار توی خونه ام چون باغچه بزرگی داره یه مار کشتم که البته نیم متر کمتر بود هم عذاب وجدان دارم هم اینکه میترسم

 180. سلام من چند وقتی هست که مدام خواب مار میبینم به شکل های مختلف ولی تو هیچ کدومشون آسیب ندیدم فعلا ولی حمله کردن .میشه تعبیر کنید لطفا

 181. سلام
  خواب دیدم در یک صخره یخی بودم که انبوهی از مارها وجود داشتند و من برای اینکه به اخر برسم و مارها به من حمله میکردند باید از روی مارها پرش میکردم وقتی پریدم و تا اخر صخره رسیدم دوباره به سمت اول حرکت کردم و بین راه یک مار به من نیش زد و بعد از مدت کوتاهی جای نیش خوب شد

 182. سلام من خواب دیدم که ماردرکنارم هست البته تنهانبودم دوستام هم بودن اونامارروگرفتن انداختن توی ابجوش میگفتن الان بادمیکنه میترکه همین کارم کردن ولی نترکید یهوازخواب بیدارشدم خیلی ناراحت شدم اخرش نفهمیدم ترکید یانه .چکارکنم که بقیه خوابم روببینم

 183. سلام من خواب دیدم که از راهی میگذشتم باپدرومادرم که ناگهان یک مار سیاه رنگ پایم را مورده حمله قرارداد و همان لحظه مادرم با دوستانش زهر را بیرون کشاند یک زهره زرد رنگ با تشکر فراوان لطفا تعبیر

 184. سلام من توی خواب دیدم که دوستم رو برای اولین بار به خونه دعوت میکنم . من توی خونه یک مار خیلی کوچک میبینم که خیلی ازش میترسم ولی دوستم سعی میکنه که اونو بکشه )نمیتونه البته)
  میشه بگید تعبیرش چیه؟?

 185. سلام من زیاد خواب مار میبینم و دیشب خواب دیدم که دو مار تقریبا زدر و یک مار سیاه کنارم بودن و مار سیاه اومد سمتم و پامو دوبار نیش زد
  من خیلی نگرانم از این همه خواب های بد میشه راهنمایی کنید؟
  ممنونم

 186. سلام من زیاد خواب مار میبینم و دیشب خواب دیدم که دو مار تقریبا زدر و یک مار سیاه کنارم بودن و مار سیاه اومد سمتم و پامو دوبار نیش زد
  من خیلی نگرانم از این همه خواب های بد میشه راهنمایی کنید؟
  ممنونم

 187. سلام من پدر بزرگم فوت کرده،یه دفعه خواب دیدم که مامانم داره تعریف میکنه که خواب دیده مار روی صورت پدربزرگم بوده.
  لطفا بگید تعبیرش چیه،مشکلی برا پدربزرگم به وجود اومده؟!

  • اینا گیر اوردن ملتو میبینین جواب نمیدن که!!! چن ماهه جواب ندادن صاحب سایت در خواب مرده است????

 188. سلام من خواب دیدم مار بهم حمله میکند دو سه بار ولی من مار را زدم از وصت دو نصفش کردم یعنی کشتمش .مار هم سیاه بود.لطفا تعبیر خواب را برآیم بگویید.مرسی

 189. ملتو گیر اوردن، مدیر سایت در خواب سکته کرده است، میبینین که ماههاست لال شدنو جواب نمیدن

 190. سلام من و دوستم داخل یک خونه هستیم که یک دفه دیدم یک مار سیاه با رگه های قرمز اومد دوستم سعی کرد بجنگه باهاش که نیش خورد و افتاد

 191. سلام خواب دیدم با یک مار بسیار بزرگ سبز رنگی گلاویز شدم ولی وقتی دیدم از پسش بر نمیام فرار کردم تعبیرش چیه؟

 192. من خواب دیدم 2 مار سفید، یکی بزرگ و یکی کوچک در اطرافم بودند. مارسفید بزرگتر در حال خوردن بود. لطفا بگویید این خواب چه تعبیری دارد.

 193. سلام
  خواب دیدم یک مار سبز در خانه است
  بعد یک مجسمه سر مار روبروی مار گذاشتم که دیگه حرکت نکرد
  بعد یه جا دیگه همون مارو دیدم بعدش یهو یه زنو دیدم که میخواست باهام رابطه داشته باشه که من کاری نکردم
  اگه امکانش هست راهنماییم کنین

 194. سلام.من درخواب دیدم که ماری دراتاقم روی وسایلم نشسته بود خیلی ترسیدم تاخواستم ازکنارش ردبشم که فرار کنم دیدم غیب شد.پشت سرم رو ک نگاه کردم پشت پنجره سایه گربه ای بود که رد شد وظاهرا گربه مار رو خورده بود.تمام سوالاتی که دربالا نوشته ازخودتون بپرسید رو هم درمورد زندگی فعلیم پاسخ همش مثبته.میشه لطفا تعبیر دقیق تری برام بکنید درخصوص خورده شدن مارتوسط گربه؟

 195. سلام.در خواب دیدم از مسیری عبور میکردم تعدادی مار سیاه و سفید بهم پیچیده بودن و مشغول ب خوردن همدیگه بودن.من مسیرمو عوض کردم.این چ معنیی میتونه داشته باشه؟؟

 196. سلام در خواب دیدم درون یه اتاقی هستم و یکی از افراد فامیل که با من درگیری دارد در اونجا پنهان شده بوده و من چون میترسیدم برم اتاق اون فامیل میگفت نیا اینجا پر از حشرات هست بعد دیدم و یه صندوقچه ای روی طاقچه اتاق هست که پر از جواهرات سبز هست و درون صندوقچه چند بر روی جواهرات چندین مار سیاه بزرگ نشستن تعبیرش چی میتونه باشه؟ مرس از جوابتون

 197. سلام.من درخواب دیدم که درسرکارهستم ویک مارکرم رنگ هست یک بارگذاشتم که بره ولی نرفت دومین باربراش اب ریختم توی بشقاب وبراش بردام وخواهستم بهش اب بدام ازدمه مارگرفتم که مارپرید روی من..تعبیراین خواب چی میشود..خواهش میکنم سریع بهم جواب بدین مرسی ازلطفطن

 198. من درخواب دیدام که سرکارهستم ویک مارکرم رنگ هست اول کاری باهش نداشتم بدچندساعت خواهستم بهش اب بدام ازدمه مارکرم رنگ گرفتم که که بیاداب بخوره ولی اون پریدبه من.لطفا تعبیراین خواب رابهم بگین یک دنیاتشکر.یاعلی مدد

 199. سلام من خواب دیدم که یه مار دوسر یه سرش سیاه سر دیگش زرد توی اب شفاف هستن تعبیرش چیه ؟

 200. من خیلی خواب مار میبینم .۲خواب آخری هم که دیدم درباره ی خواب بود.خواب قبلی یک مار سیاه با دوتا بچه اش رو از خونه انداختم بیرون.مار سیاهو یک بچه از در تقریبا راحت رفتن بیرون ولی بچه ی دوم مجبور شدم سرشو بگیرمو بندازم بیرون.اینبار خواب مار سفید دیدم.و انگار مارهای دیگه هم توو خونه بودو نمیتونستم ببینمشون ک کجان.
  خوابهایی ک میبینم معمولا مار توی خونست

 201. سلام من خواب دیدم تو بیابان بودم و یه مار زرد رنگ نزدیکم ثابت وایساده بود که یه لاکپشت کوچیک اومد و به مار حمله کرد و سر مار رو خورد میشه تعبیرش رو بدونم چیه

 202. سلام خواب دیدم که ماردوتا انکشت من خورد وهیچ خونی درنیامد.

 203. سلام.من خواب دیدم توخونم یه مار زرد هست بعد کشتمش ولی دوباره زنده شد

 204. موندم تو این اینکه خودت گوشات درازه یا دیگران و گوش دراز میبینی . اول کسب علم کن بعدش سایت راه اندازی کنید .

 205. با سلام.
  من خواب دیدم تعداد زیادی مار سیاه دور هم گره خورده اند و بعد یکی از مارها بقیه مارها را بلعید.
  ممنون میشم تعبیرشو بگید ذهنم مشغوله

 206. سلام من خواب دیدم ک ی مار تو بالکن ی طبقه مونه و همش اونو اذیت میکنم بعد ماره اعصبانی میشه میخواد از پنجرمون بیاد تو من نمیزارم بیاد تو بعد یکی نمیدونم ک کی بود لبه پنجرمونوسوراخ میکنه واسه ماره راه درست میکنه ماره میاد تو و من هرچه قدر با چاقو میزنم بهش نمیمیره اصلا کاریش نمیکنه درضمن ماره سیاه و سبزه
  خواهش میکنم تعبیشو بهم بگین فکرم مشغول کرده

 207. سلام من خواب دیدم مادرم یه شیشه که توش مار بود از کمدم که روسری و لباسهام توش بود در آورد منتها مار تو شیشه مرده بود لطفا تعبیر کنید رنگ مار هم سیاه بود

 208. من خواب دیدم دونفر مراصدازدندکه مثلا دوستانم بودند وارد اتاقی شدم پس از چند لحظه انجا مارهایی ظاهرشدند خالدار زرد رنگ از روی دستم رد شدند خیلی میترسیدم چشمانم رابستم ودرحالی که احساس میکردم مار بانیش خود دست مرا خیس کرده بود به بقیه میگفتم عکس العمل نشان ندهید بگذارید بروند کاری با ما ندارند تقریبا چهارتا ماربودند
  لطفا تعبیر این خواب را بکنید البته شب که خوابیدم نگران ازمونی که دادم بودم لطفاراهنمایی کنید

 209. سلام ،من خواب دیدم ی مار سیا دراز دنبالمه بعد بیرون از خونم هرجا میرم دنبالم میاد تا اینکه بهم میرسه و کف هردو دستمو نیش میزنه بعد همونطور ک خواب بودم احساس میکردم ک دارم میمیرم چشمام داشت بسته میشد ک ی دفعه یکی بهم پادزهر داد و خوب ش بلند شدم یه مار سفید چرک رنگ دنبالم راه افتاد،جفتشونم خییییلی سریع حرکت میکردن،تعبیر خوابم چی میشه؟!

 210. من خواب دیدم که مار سیاه و بزرگ و بلندی دنبال من و دخترم کرد اول میخواست اونو نیش بزنه بعاز پشت سر به من حمله کردو دست چپمو نیش زد و اصلا ول نمیکرد به زور دهنشو باز کرد بعد جای دوتا نیشش تو دستم بود خیلی میترسم اینجا هم که تعبیرای متفاوتی هست لطفا راهنمایی کنید .آیا به کارها و شراکتهایی که میخوایم بکنیم ربط داره یا نه

 211. سلام.خواب دیدم کسی واسه نظافت به خونم میاد مار توی کمد لباسیم یه مار کوچیک میگیره میزاره روی زمین مار میره زیر تختم فرار میکنه اما باز پیداش میکنیم و میگیرش به من اصرار میکنه که مارو بگیرم توی دستم اما من میگم که از مار کوچیک میترسم! مار هم خیلی خوشگل بود ! تعبیرش چیه؟

 212. سلام خسته نباشید.داشتم خواب میدیدم روی کمرم تاگردنم دوتاماربزرگ و رنگی هست که نه بهم نیش زدن نه جابجامیشدن فقط سنگینی وتکون خوردنشونو حس میکردم.احساس میکردم مدت زیادی روی بدنم مونده بودن(رنگ دوتامارو یادم نمیاد ولی رنگاشون باهم فرق میکرد).من تو بیداری هم ازمارخیلی میترسم همین ترس باعث شدوحشت زده ازخواب بپرم وبگردم دنبال تعبیرش.توروخدا تعبیرشوبهم بگید.

 213. سلام خسته نباشید.داشتم خواب میدیدم روی کمرم تاگردنم دوتاماربزرگ و رنگی هست که نه بهم نیش زدن نه جابجامیشدن فقط سنگینی وتکون خوردنشونو حس میکردم.احساس میکردم مدت زیادی روی بدنم مونده بودن(رنگ دوتامارو یادم نمیاد ولی رنگاشون باهم فرق میکرد).من تو بیداری هم ازمارخیلی میترسم همین ترس باعث شدوحشت زده ازخواب بپرم وبگردم دنبال تعبیرش.توروخدا تعبیرشوبهم بگید.

 214. با سلام اسم من امیر پارسا است .من در خواب دیدم که کسی دو حلقه آهنی بر روی شکمم بست و آن حلقه هارا با زنجیز آهنی به زمین اتاق خانه ی مادربزرگم بست.بعد ماری سبز رنگ ظاهر شد من هم ترسیدم و به سمت پذیرایی دویید و پوست شکمم کند.دوباره رفتم داخل اتاق وبا صندلی زدم و آنرا داخل شیشه گیر انداختم ولی مار دوباره آمد بیروون و به ملخ سبزی بزرگ( و با کمال تعجب )دارای نیش بزرگی تبدیل شد .من برگشتم داخل پذیرایی ملخ بهم حمله کرد به هیچ کس کاری نداشت فقط مرا نیش زد و از خواب پریدم.اگه توانستین کمکم کنید.

 215. سلام
  من خواب دیدم که رنگ سفید به صورتم زدم و هر کار می کرد م پاک نمی شد تعبیرش چی میتونه باشه؟

 216. باسلام.بنده خواب دیدم از دیوار یه خونه صدا میاد وقتی رفتم جلو یه ماری سیاه و دراز اومد بیرون و من بدون هیچ ترسی میخواستم اونو بگیرم که از پشت منو گاز گرفت و نیش زد.طوری که وقتی بیدار شدم فشار دندوناش رو تنم حس میشد.میشه تعبیر کنید.باتشکر

 217. باسلام.بنده خواب دیدم از دیوار یه خونه صدا میاد وقتی رفتم جلو یه ماری سیاه و دراز اومد بیرون و من بدون هیچ ترسی میخواستم اونو بگیرم که از پشت منو گاز گرفت و نیش زد.طوری که وقتی بیدار شدم فشار دندوناش رو تنم حس میشد.میشه تعبیر کنید.باتشکر

 218. سلام من خواب دیدم پنج تا مار توی یک راهرو بودن شکل های مختلفی داشتن یکیشون نیش نداشت اما بقیه نیش داشتن یکیشون حالت تیغ تیغی داشت داشتم از رهرو رد میشدم چشمم افتاد به اولی رنگاوارنگ بود و یک مرد کمکم کرد و اونو مهار کرد بهم گفت که هر کدوم از این پنج تا رو چه طوری باید مهار کنم تا آسیبی نزنن تعبیر این خواب چیه نشونه بدی داره یا خوب یکی از مارها مدام میخاست ب من حمله کنه

 219. سلام من خواب دیدم پنج تا مار توی یک راهرو بودن شکل های مختلفی داشتن یکیشون نیش نداشت اما بقیه نیش داشتن یکیشون حالت تیغ تیغی داشت داشتم از رهرو رد میشدم چشمم افتاد به اولی رنگاوارنگ بود و یک مرد کمکم کرد و اونو مهار کرد بهم گفت که هر کدوم از این پنج تا رو چه طوری باید مهار کنم تا آسیبی نزنن تعبیر این خواب چیه نشونه بدی داره یا خوب یکی از مارها مدام میخاست ب من حمله کنه

 220. سلام
  من خواب دیدم یه جای مثل خونه هستم و دارم با چند مار میجنگم که بهم حمله نکنن و کسی هم اونجا بود که یادم نیست کی بود ولی یادمه ازش کمک خواستم
  لطفا تعبییرش رو بهم میگین ???

 221. سلام من خواب دیدم ماری خوش خط و خال زرد با خال های سیاه به دور طوطی خوشکل پیچیده است درون یک قفس و آن طوطی داشت به صورت مسخره واری با من حرف میزد که از خواب پریدم لطفا بگویید تعبیر این خواب چیست؟!

 222. سلام خسته نباشید.ب خاب دیدم ک یکم پام خارش گرفت بعد از مدت کوتاهی یک مار سیاه دیدم و ب خاهرم گفتم ببین مار قلم بام رو نیش زده جایه نیشش هم هست بعد ماره با اب از ما دور شد

 223. خواب دیدم در حال شستن دست و صورتم بودم؛ از دست هایم تا بازو و صورتم چِرک میومد و حرکت می کرد؛ فهمیدم چِرک ها مار هستند که ذره ذره رشد می کنند. سعی می کردم از خودم دورشون کنم و از صورت و دست هام مدام می شستمون. ولی تموم نمی شد…..
  تعبیر این چیه؟

 224. سلام دوستان من خواب دیدم یه تعداد با لباس نظامی یه مار داشتن که واسشون راه یابی میکرد که یه هو مار خودشو تو پاچه شلوار کرد و قایم شد ولی اصلا ازاری بهم نرسوند ولی هر کاری میکردم بیرون نمیومد مثل اینکه کسی رو دوست داشته باشه و نخواد ازش جدا شه… ضمنا رنگشم زرد بود…ممنون اگه بتونید تعبیرش کنید

 225. سلام.من خواب دیدم توی صحن امامزاده هستم همراه همسروفک کنم برادرم،روی دیوارهاوروی زمین پرازمارهای کوچک سیاه وتیره ولی ب من وهمراهانم کاری نداشتندولی من خیلی ازانهامیترسیدم،همسرم داخل صحن وجلوی درامامزاده خوابیده بودومن ب پلیس واتش نشان خبردادم،بعدهرکاری کردم ک همسرم بیدارشودتابرویم نشدک نشد.لطفاتعبیراین رابگویید

 226. سلام من خواب دیدم دوتا مار خاکستری دراز و البته قطرش متوسط دنبالمن و اینجوری دنبالم میان که دوستمن و میخوان کنارم باشن و دوسم دارن بعد من که ازشون میترسیدم یواشکی رفتم یه طرفی که مارها منو گم کردند ولی انگار حس شامه قوی داشتن و بازم منو پیدا کردن ولی این بار که اومدن سراغم قسمت انتهایی دوتا مار حدود 2 مترشون به هم چسبیده بود و از اون قسمت فقط نور دیده میشد توی خواب حس خوبی داشتم ولی همراهش ترس هم بود با توجه به باورهایی که در بیداری از مارها داریم. اگر تعبیرش رو میدونید تعبیر کنید ممنون

 227. سلام من خواب دیدم مار به دورپیشانی من پیچیده منهم خیلی ترسیده بودم

 228. سلام من خواب دیدم تو یک باغ بودم دنبال مار میگشتم که بکشمش پیداش نمیکردم ناگهان با بیل تنه ی درختو شکستم داخل درخت یک مار سیاه براق به طور افقی چنبره زده بود با بیل بهش زدم به پاهام پیچید ولی نیش نزد که از خواب بیدار شدم . تعبیر اگه بگین ممنون میشم

 229. سلام،خواب دیدم 1 مار زرد بزرگ به من علاقه داره،ولی من از دستش فرار میکنم هر بار اون منو میگیره و دندوناشو تو تنم فرو میکنه و من هیچیم نمیشه فقط 1 لحظه احساس درد دارم و هر کسی اطراف منه تو خواب میگه از علاقه ی زیاد تورو گاز میگیره لطف میکنید تعبیرشو بگید ممنون

 230. سلام،خواب دیدم 1 مار زرد بزرگ به من علاقه داره،ولی من از دستش فرار میکنم هر بار اون منو میگیره و دندوناشو تو تنم فرو میکنه و من هیچیم نمیشه فقط 1 لحظه احساس درد دارم و هر کسی اطراف منه تو خواب میگه از علاقه ی زیاد تورو گاز میگیره

 231. سلام، من خواب دیدم ٢تا مار تو خونمون هستن که هردو به رنگ قهوه ای بودن که یکیشون مرده بود بعدش اون مار دومی یک دفعه تغییر رنگ به خودش داد تبدیل شد به رنگ سفید و قرمز که خیلی زود فرار کرد این تعبیرش چیه

 232. سلام، من خواب دیدم ٢تا مار تو خونمون هستن که هردو به رنگ قهوه ای بودن که یکیشون مرده بود بعدش اون مار دومی یک دفعه تغییر رنگ به خودش داد تبدیل شد به رنگ سفید و قرمز که خیلی زود فرار کرد این تعبیرش چیه

 233. سام من خواب دیدم یک مار سبز کوچک از سوراخ دیوار اتاق بیرون امد و به سمت رختخوابم رفت بزرگ شد و خواست که ما را نیش بزند من و دونفر دیگه این مار سبز بزرگ را گرفته و داخل پلاستیک کردیم و اسیبی به ما نرساند لطفا بفرمایید تعبیرش چیست

 234. سلام شب خاب ماری را دیدم که از بیرون پنجره اتاق آویزان و به اتاق دیگری رفتم دیدم خیلی بزرگ بود و دوباره برگشتم که از پنجره اتاق که درش باز بود داخل نشود چوبی پیدا کردم تا سرش که داخل بود را بزنم بعد از چند بار حمله به مار که با دهان اتشی به داخل نگاه میگرد و چشمانش قرمز شده بود طوری که اتش از دهانش بیرون میزد توانستم مار را فراری بدهم پنجره را بستم و داخل اتاق سوراخی باز شد و سیل بچه مار های کاملا سیاه از دل این دیوار بیرون میریخت و مار بزرگ بیرون پنجره به اینطرف و انطرف میرفت که پا به فرار گذاشتم متشکرم

 235. سلام
  من در خواب دیدم که مار که طولش 120 متر است و همه از پیشش فرار میکنند و او خود را در اطراف پدر مرحومم پیچ میدهد من برای نجات پدرم سر مار را قطع میکنم اما قبل از آن او دست مرا میگزد اما ذهرس هیچ تأثیری بر من نمیکند اما من به عجله میخواهم پیش داکتر بروم میشود بگویید تعبیرش چیست؟؟؟؟؟

 236. سلام خواب دیدم روی یک پل همراه پسرم و همسرم پدر همسرم نشسته ایم ناگهان تداد زیادی مارهای کوچک به ما حمله میکنند من از مارها فرار کردم همسرم و پدرش مارها را از من و پسرم دور میکردنند تعبیرش چیه ؟

 237. سلام خواب دیدم یک مار در خانه ما بود و من از ترسم با یک چوب یا عصا زدم بهش که بمیره یا زخمی بشه ولی اون عصا یا چوب را خورد و قورت داد ولی دیگه خوابم ادامه نداشت

 238. سلام،من خواب دیدم که در منزل مادرى از مارهاى زیادى نگه دارى میکنم ، شغلم بود.یکبار که مارهارو داشتم تحویل میگرفتم ظرف مارها باز میشن و چنتاش میاد بیرون ، یه مار سفید که همون اول صاحبش میگیرتش،یه مار زرد کوتاه خیلى کلفت که باهاش صحبت میکردم و به هم قول دادیم کارى به هم نداشته باشیم ،،یه مار طلای زنگى که دور فویل پیچیده بودنش که گمش کردم ،،دوتا مار سبز و بنفش که چنبره زده بودن ، وقتى خواستم بگیرمشون ،یکیش دور دستم پیچید و دستم رو نیش زد ، و منم با چاقو پاره کردمش از وسط، و دستم ورم کرده بود تاول و جوش زده بود ،،دیگه پریدم .میشه تعبییر کنید ممنون

 239. سلام من خواب ندیدم خالم خواب دید ک پدر بزرگم یک مارو گرفته میگه بزاره خونه داییم بعد خالم میگه بابا این مار بچه هاشو اذیت میکنه بابابزرگم میگه پس بزاره خونه خالم بعد خالم میگه خوب اونجام بره بچه هاشو اذیت میکنه بابابزرگم میگه ببره خونه اون یکی داییم خالم دوباره همون حرفو میزنه بابابزرگم میگه پس ببر خونه خودت بعد خالم همون حرفو میگه
  میشه تورو خدابگین تعبیرش چی میشه

 240. ببخشید جواب من چیشد

 241. ببخشید تعبیر خواب اینکه مار سبز و ابی داخل یه قبر هستند که توی قبر پر از اب تمیزه…تعبیرش چیه

 242. سلام.من امروز ظهر خواب دیدم که یک مار بسیار بزرگ و زخمی کردم…یه بار اوومد که تلافی کنه باز من زخمیش کردم..
  تو خواب خیلیم ترس داشتم…میشه بگید تعبیرش چیه؟؟

 243. من خواب دیدم که یک مار کوچک و سیاه بیرون بود و یهو رفت تو کفشم و نیشم زد و من پام رو دراوردم و دیدم نیش زده و مار فرار کرد بعدش احساس خفگی بهم دست داد و من رو بردن بیمارستان ولی مادرم هیچ کاری نمیکرد و من همش دنبال کسی بودم که کمکم کنه و پادزهرش رو بده …

 244. ثلام،راستش من چند شب یه خواب عجیب می بینم،داستان از جای شروع شد .که من رفتم کوهنوردی،به یه منطقه ای رسیدم،که خودم وقتی رسیدم اونجا یه حس خیلی عجیبی بهم دست داد،توصیف کردنش خیلی سخته.بعد از چند روز خواب های من شروع شد.هر شب خواب می بینم داخل همون منطقه هستم و هر بار یه مار بزرگ میاد جلوم ولی کاری باهام نداره،دیشب باز خواب اون منطقه را دیدم ولی اینبار خبری ازون مار نبود،و بجاش یک پیر مرد اونجا بود،که دست منا گرفت و منا به سمت بالای کوه برد.رسیدیم بالا دیدم ایستاد و گفت برو داخل یک شکاف داخل زمین،خواستم نگاه کنم داخلشا دیدم دورتا دورم پر از مارهای کوچیک بزرگ،یه لحظه به پاهام نگاه کردم دیدم پا برهنه هستم،و میون مارها هستم.ولی اون مارها اصلا بهم صدمه ای نمی رسوندن.اون پیر مرد دوباره بهم اشاره کرد و گفت برو داخل شکاف،و من رفتم داخل شکاف به همراه اون پیر مرد،وقتی داخل اون شکاف شده،یه لحظه دیدم کل شهرمون را دارم می بینم جوری که انگار بالای سرشون باشم.خیلی برام عجیب.بود

 245. در خواب دیدم مار قرمزو تو جعبه ب زور نگه داشته بودم اما مار وقتی داشتم ب زور جلوشو میگرفتم ب من حمله کرد و از خواب پریدم
  لطفا بگید ینی چی

 246. من خواب دیدم توی تخت یه مار سفید کوچیک منو گاز گرفت اما من سریع گرفتم

 247. من توی خواب دیدم با چند نفر تو یه باغ بزرگ بودم که ناگهان یه مار افعی سبز رنگ رو دیدم که پشتش به من بود. به محض دیدنش از دستش فرار کردیم
  لطفاً، به من بگید تعبیرش چیه

 248. سلام.من خواب دیدم تو یه خونه ام.ناگهان دوتا مارسیاه دیدم.یکی ازاونها دیگری روکشت ومن هرجا میرفتم دنبالم میومد ویهوظاهرمیشد.تااینکه بالاخره ازدستش فرارکردم.ممنون میشم بگیدتعبیرش چی میشه

 249. سلام من خواب مار کبری ای رو دیدم که بی توجه به من داخل جوی آبی بود ولی من از حمله اش به بچه هام نگران بودم .خواستم با سنگ بهش بزنم فرار کرد.سنگ دوم رو که به سمتش پرت کردم به طرفم اومد ،به یه کبوتر سفید تبدیل شد و از بالا سرک پر کسید و رفت.تعبیرش چی میشه؟

 250. سلام من خواب دیدم عده ای زیادی از اقوام رفته بودن شکار مار و هر یک مارهای دلخواه خود را اورده بودن و وارد خانه شدن و من از ترس رفتم بیرون و بعد از ان تعدادی رادبدست گرفتم و بردم رها کردم و کشتمشون.در ضمن هر نفری هم ۷ ال ۸ نوع مار دستشان بود.
  تعبیرش چه جیزی هست.

 251. سلام خواب دیدم دو مار خیلی بزرگ مرده توی جایی که بودیم پیدا کردیم بعد مارها رو انداختیم بیرون به محض اینکه بیرون گذاشتیمشون از پنجره دیدیم مارها دستو پا در اوردند و رفتند

 252. سلام خواب دیدم دو مار خیلی بزرگ مرده توی جایی که بودیم پیدا کردیم بعد مارها رو انداختیم بیرون به محض اینکه بیرون گذاشتیمشون از پنجره دیدیم مارها دستو پا در اوردند و رفتند

 253. سلام . من خواب دیدم یه مار سیاه نسبتاکوچیک توی خونه م هست که مدام درحال جهیدن هست . با اینکه با من کاری نداشت خیلی ازش میترسیدم. بعدش یه توله شیر اومد که مارسیاه خیلی ازش میترسید و ازش فرار میکرد. تا اینکه توله شیر اونو از خونه بیرون انداخت.خونه ای که توش بودم خونه پدریم بود. با وسایل زندگی که الان توی خونه خودم دارم. لطفا تعبیرش رو بهم بگین

 254. سلام. چرا من مطلبم رو تایپ میکنم پیغام ارسال میشه که این مطلب تکراریه؟
  من اولین باره که اینجا مطلب میذارم

 255. سلام من در خواب دیدم یک مار سیاه در حیات خانه ی مادر بزرگم است

 256. سلام من خواب دیدم در حیات مادر بزرگم یک مار سیاه است و در خانه ی خودمان هم همینطور

 257. سلام من خواب دیدم در خانه قدیمی که صاحب آن پدر بزرگم بوده مار بزرگ سیاه رنگی به طرفم میاد من قصد کوشتن اونو دارم ولی نمیتونم اون رو بکشم واز کنارم رد میشود وبعد از مدتی دوباره به طرفم برمیگردد که همسایه پدر بزرگم به اون چند تا ضربه زد و قبل از مردن مار از خواب بیدار شدم . خواستم بدونم تعبیرش چیه ؟مرسی

 258. دوستان من خواب دیدم یه آدم معروف 2 تا مار سفید به من داد و این 2 تا مار مث نگهبان از من محافظت میکردن…. این یعنی چی؟

 259. سلاممار سیاهی که میخواست به من اسیب برساند را زدم که از میان ان فلجشد وبه حد مرگ افتاد واسیب پذیر بعد که ضعیف شد من ان راتیمار کردم تا نمیرد.وان مارهم انگار دیگر نمیخواست به من اسیبی بزند.لطفا راهنمایی کنید چه تعبیری دارد.

 260. محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود

 261. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود.

 262. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است.

 263. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند.

 264. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند.

 265. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است.

 266. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد.

 267. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود

 268. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است.

 269. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

 270. جابرمغربی گوید: اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است. اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

 271. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب.

 272. مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

 273. محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب ، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

 274. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

 275. جابرمغربی گوید: اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است. اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

 276. دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

 277. اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

 278. مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

 279. سلام، دیدن ماری زرد رنگ در علفزار (مار کبری)که با سرعت تمام سعی در نیش زدن داشت ولی توانستم از دستش فرار کنم و مار در اخر شگفت زده از سوی دیگر تپه منو نظاره می کرد، ممنون میشم تعبیری مناسب از این خواب ذکر فرمایید

 280. من خواب دیدم یک مار دوتا دم داشت تو خونمون توی اشپز خونه زیر کابینت بود بعد از اونجا اومد بیرون دنبالم گذاشت بعد هم یک دفعه حمله کرد که از خواب بلند شدم
  میشه تعبیرشو بگین ممنون

 281. من خواب دیدم یک مار دوتا دم داشت تو خونمون توی اشپز خونه زیر کابینت بود بعد از اونجا اومد بیرون دنبالم گذاشت بعد هم یک دفعه حمله کرد که از خواب بلند شدم
  میشه تعبیرشو بگین ممنون

 282. سلام
  من خواب دیدم ، با دوستم تو فضای بیرون بودیم و قدم می زدیم و راجع به یک موضوعی صحبت می کردیم بعد یک مار سر راهمون سبز شد که نصف بدنش آبی بود با سه سر و نصف دیگه ش قهوه ای با سه سر خیلی بزرگ دوستم نشت سه تا سر آبی رو با سنگ های کوچیک کنترل کرد منم نشستم کنارش سرهای قهوه ای خیلی بزرگ بودن من فوق العاده می ترسیدم کیف اداری دستم بود یکی از سرهای قهوه ای روی کیفم اومد دوستم اصلا نمی ترسید سه تا سنگ بزرگ نشونم داد گفت میشه با این سنگا نابودش کرد من از ترس زیاد از خواب بیدار شدم

 283. سلام
  خواب دیدم با دوستم تو فضای بیرون قدم می زدیم و راجع به یک موضوعی گرم صحبت بودیم بعد یک ماری جلوی راهمون سبز شد که بدنش دو قسمت بود یک قسمت آبی رنگ با سه سر و یک قسمت دیگه قهوه ای رنگ با سه سر خیلی بزرگ دوستم سه تا سر آبی رو با سنگ کنترل کرد من نشستم رو زمین کنار دوستم سرهای قهوه ای بزرگ بودند کیف اداری هم داشتم تو خواب یکی از سرهای قهوه ای اومد رو کیفم من فوق العاده وحشت کردم . دوستم سه تا سنگ بزرگ نشونم داد و گفت با این سنگا میشه نابودش کرد من از ترس زیاد از خواب پریدم . لطفاً بفرمایید تعبیر خواب من چیه ؟!!

 284. سلام.من خواب دیدم که مقدار زیادی مار یخ زده سیاه کنار قبرستانی که میشناختم روی برف مرده بودن.ومن از اینکار خیلی ناراحت شدم و پیگیر بودم ک چه کسای اینکارو کردن ک یهوی توی خواب شروع بخوردن لقمه نان کردم وقتی نان رو از هم جدا کردم همش پراز مار بود گوشت مار بود سیاه ک حالت استفراغ گرفتم و بیدار شدم از خواب.ممنون میشم تعبیری برام بکنید

 285. تعبیر خواب مار آبی

 286. سلام
  دو بار خواب دیدم که ماری بود که فقط سر داشت و از سر به بعدش بریده شده بود.. دفعه اول شخصی هم بود که به محض رشد کردن کمی از گردن مار ، آنرا تا سر دوباره میبرید و کوتاه میکرد ، بطوری که دهان مار از پشت سرش معلوم بود ولی همچنان چابک و سریع حرکت میکرد .. احتمالا تعبییرش دشمنی ناتوان و ناکام هست. اگر غیر از این هست لطفا بفرمایید

 287. باسلام من شب گذشته خواب دیدم که مارسیاهى به من چسبیده وهرچى پرت میکنم دوباره برمیگرده درآخراون رولاى چادر وداخل نایلون کردم به بیرون انداختم!تعبیرش چیست؟

 288. سلام من توخواب دیدم یه مار بزرگ اطراف خونمون بود ومن دنبالش کردم رفت قایم شد ولی بعدش مادرم تونست اونوبگیره ونیشش روبکنه وزهرش روبگیره تعبیراین خوب چیه

 289. من خواب دیدم که یه شیر و یک مار در حیاط خانه ام هستند و مار سیاه خیلی بزرگی بود سپس این دو با هم در گیر شدند و هر دو کشته شدند تعبیرش چیه لطفا بگید خیل ترسیدم

 290. سلام من خواب دیدم که یه مار سیاه خیلی بزرگ به همراه یک شیر در حیاط خانه من هستند سپس با هم درگیر شدند وهردو کشته شدند تعبیرش چیه خیلی ترسیدم

 291. با سلام.ببخشید من دیشب خواب دیدم که داشتم واسه کاری زمین رو میکندم دیدم یه ماری اونجاست اومدم اونورترشو بکنم دیدم اینورممم هست یدفعه از جاش پرید بیرون بهم حمله کنه که ممممن سریع ازش فرار کردم ماره سیاه سفید بود فک کنم.تعبیرش چی میشه؟

 292. سلام من خواب دیدم ک با ی مار خیلی بزرگ رفیق شدم در کوه واین رفیق ما میره از زیر زمین کیسه های پر از سکه برای من میاره هرچند وقت ی بار.ودر آخرهم وقتی ک داریم باهم بازی میکنیم یکی ازپشت میاد و این رفیق مارا با گلوله میکشه ک من خیلی ناراحت میشم لطفا تعبیرش را برام بفرستید

 293. در خواب مار سفید وزردی رادیدم که به دور پاهایم پیچیده وهر جامیروم دنبالم میاید تا ان را کشتم

 294. سلام.خواب دیدم یه مار کنارم خوابیده بعد از مدت کوتاهی زادو ولد کرد.اما مار اصلی رو من کشتم ولی توله هارو نه.تعبیرش چیه؟

 295. سلام من خواب دیدم یکی مارسیاه رو به طرفم پرتاب میکردودستمونیش زد.تعبیرش چیه

 296. سلام،من خواب دیدم مار خیلی بزرگ زردی یک گوساله رو خورد !
  تعبیر خاصی داره؟
  سپاسگذارم

 297. سلام
  من خواب مار سبز بزرگ دیدم که 7 تا سر داشت با یکی ازسرها قصد نیش زدن. منو داشت مار رو تو رختخواب دیدم و روی تختم

 298. سلام. من خواب دیدم ی مار گرفتم و مارو توی کیسه انداختم و بابام سر مارو گرفت با سوزن بیهوشش کرد بعد کشتتش بعدش متوجه شدم ک مار متعلق به دایی و زنداییم بود و اونا اومدن خونمون برای اینکه متوجه نشن مارو کشتیم آتیشش زدیم. لطفا بگین تعبیرش چیه

 299. سلام من خواب دیدم ی مار سیاه یا خاکستری رو توی کیسه
  گذاشتم و بابام سرشو با دستش گرفت و بیهوشش کرد با سرنگ بعدش کشتش. داییم با زنداییم اومدن خونمون ک متوجه شدم مار متعلق به اوناست و برای اینکه نفمن مارشون مرده بابام مارو آتیش زد. لطفا بگین تعبیرش چیه

 300. خواب دیدم توی باغ اقواممون هستم واونجا هم شلوغ بود و یک خانمی رو که نمیشناختم و ندیده بودمش ولی چهره ای مهربانی داشت یک طناب دور خودش و من پیچید و منو برد توی عمق چاهی که اون چاه هم وجود داره ولی الان سر پوشیده شده و رفته زیر ایون و وقتی رفتیم توی عمق چاه کلی مار بود که زیر پای من بودن ولی اصلا بمن نمیخواستن نیش بزنن و خیلی از من میترسیدن و اون زن به من گفت نترس اونا کاری با تو ندارن و من اومدم بیرون از چاه همراه اون زن

 301. خواب دیدم توی باغ اقواممون هستم واونجا هم شلوغ بود و یک خانمی رو که نمیشناختم و ندیده بودمش ولی چهره ای مهربانی داشت یک طناب دور خودش و من پیچید و منو برد توی عمق چاهی که اون چاه هم وجود داره ولی الان سر پوشیده شده و رفته زیر ایون و وقتی رفتیم توی عمق چاه کلی مار بود که زیر پای من بودن ولی اصلا بمن نمیخواستن نیش بزنن و خیلی از من میترسیدن و اون زن به من گفت نترس اونا کاری با تو ندارن و من اومدم بیرون از چاه همراه اون زن

 302. خواب دیدم توی خونه مار کوچیک قرمزی هست که از گردن خم شده (از گردن شبیه خط شکسته بود). منو برادرم دنبالش کردیم که اونو بگیریم و از خونه بیرون بندازیم ولی نتونستیم. فرار کرد و از لای شکاف کوچیک در داخل یکی از اتاق ها شد.
  بعدش از خواب پریدم
  اگه میشه بگین تعبیرش چیه؟؟؟

 303. خواب دیدم توی خونه مار کوچیک قرمزی هست که از گردن خم شده (از گردن شبیه خط شکسته بود). منو برادرم دنبالش کردیم که اونو بگیریم و از خونه بیرون بندازیم ولی نتونستیم. فرار کرد و از لای شکاف کوچیک در داخل یکی از اتاق ها شد.
  بعدش از خواب پریدم
  اگه میشه بگین تعبیرش چیه؟؟؟

 304. خواب دیدم توی خونه مار کوچیک قرمزی هست که از گردن خم شده (از گردن شبیه خط شکسته بود). منو برادرم دنبالش کردیم که اونو بگیریم و از خونه بیرون بندازیم ولی نتونستیم. فرار کرد و از لای شکاف کوچیک در داخل یکی از اتاق ها شد.
  بعدش از خواب پریدم
  اگه میشه بگین تعبیرش چیه؟؟؟

 305. سلام من خواب دیدم که برای خریدن عسل مار رفتم چون گران بود نخریدم ولی یه خرده از عسلش به من دادن منم خوردم بعد رفتم پیش دوستام تا خودشان عسل مار پیدا کردن و دورش هستند که آن را در بیاوردند با سپاس لطفا جوابش را برام پیامک کنید 09394199240

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ