خانه » تعبیر خواب » کامل ترین تعبیر خواب “برف” نشسته روی زمین
3t21
تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1396 - 18:48

کامل ترین تعبیر خواب “برف” نشسته روی زمین

تعبیر خواب برف | تعبیرخواب برف | tabire khab

تعبیر خواب برف,تعبیر خواب برف نشسته روی زمین,تعبیر خواب برف بازی,تعبیر خواب برف و باران,تعبیر خواب برف باریدن,تعبیر خواب برف آمدن,تعبیر خواب برف در زمستان,تعبیر خواب برف بازی,تعبیر خواب برف بازی کردن,تعبیر خواب برف بازی,تعبیر خواب بازی با برف,تعبیر خواب بازی روی برف,تعبیر خواب سرسره بازی روی برف,تعبیر خواب سرسره بازی در برف,تعبیر خواب دیدن برف بازی,تعبیر دیدن برف بازی در خواب,تعبیر خواب برف و باران شدید,تعبیر خواب برف باران,تعبیر برف و باران در خواب,تعبیر خواب بارش برف و باران,تعبیر خواب دیدن برف و باران,تعبیر دیدن برف و باران در خواب,تعبیر خواب برف باریدن در بهار,تعبیر خواب برف باریدن در تابستان,تعبیر خواب برف باریدن در زمستان,تعبیر خواب برف باریدن زیاد,تعبیر خواب برف باریدن در شب,تعبیر خواب برف باریدن در پاییز,تعبیر خواب برف باریدن,تعبیر خواب باریدن برف در تابستان,تعبیر خواب باریدن برف و باران,تعبیر خواب برف آمدن در تابستان,تعبیر خواب برف آمدن در بهار,تعبیر خواب برف در زمستان,تعبیر خواب برف در فصل زمستان,تعبیر خواب دیدن برف در زمستان,تعبیر خواب بارش برف در زمستان,تعبیر خواب برف زیاد در زمستان

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف

تعبیر خواب برف

اگر شما هم خواب برف دیده اید و دنبال تعبیر خواب برف هستید توصیه می کنیم که این مطلب را کامل مطالعه نمایید.در این مطلب سعی نموده ایم کامل ترین مقاله در مورد تعبیرخواب برف را برای شما تهیه نماییم

تعبیر خواب برف از دید مولف

تعبیر خواب برف هم خوب می تواند باشد و هم بد.بطوریکه به زمان بارش برف در خواب وابسته است

تعبیر خواب برف در فصل بهار بطوریکه برف دانه دانه باشد نشانه سالی با غم و اندوه است.هر چه هوا سردتر باشد و برف به سمت باد و طوفان و تگرگ پیش رود سال سخت تری خواهد بود

 تعبیر خواب بارش برف در تابستان و بهار و پاییز درصورتیکه برف آرام و لذتبخش ببارد نشانه فراوانی نعمت است.اگر برف شدید ببارد همراه با طوفان و تگرگ نشانه غم و اندوه است ولی غم و اندوه زودگذر که ترسی ندارد.

تعبیر خواب باریدن برف زیاد در صورتی که در زمستان یا پاییز باشد و در کار شما اختلال ایجاد نکند بسیار خوب است .

تعبیر خواب آب شدن برف از بین رفتن غم و اندوه است و روزهای راحتی در راهند

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف

تعبیر خواب برف نشسته روی زمین

تعبیر خواب برف قرمز سختی و غم زیاد ولی زودگذر است

تعبیر خواب بازی کردن در برف این است که در صورت کمی تلاش به نعمت و روزهای خوب میرسید

تعبیر خواب درست کردن آدم برفی این است که در صورت کمی تلاش به نعمت و روزهای خوب میرسید

تعبیر خواب عروسی در برف این است که در صورت کمی تلاش به نعمت و روزهای خوب میرسید

تعبیر خواب برف خوردن این است که در صورت کمی تلاش به نعمت و روزهای خوب میرسید

تعبیر خواب کوه یا تپه پر از برف این است که در صورت کمی تلاش به نعمت و روزهای خوب میرسید

تعبیر خواب نماز خواندن در برف این است که در صورت کمی تلاش به نعمت و روزهای خوب میرسید

تعبیر خواب برف کثیف و گل آلود ناسپاسی نسبت به نعمتهای خداست

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف

تعبیر خواب برف بازی

تعبیر خواب سر خوردن یا لیز خوردن در برف به معنی افتادن این است که قدر نعماتی که خدا به شما داده است را نمی دانید و مشکل کار شما همینجاست . از استعدادهای خود در زندگی استفاده کنید .

تعبیر خواب گم شدن در برف به شرطی که هچنان برف ببارد مشکلی است که ممکن است کمی طول بکشد.

تعبیر خواب دیدن گرگ و گربه در برف این است که کسانی هستند که منتظر این هستند که شما در زندگی به مشکل بخورید

تعبیر خواب برف پارو کردن فراوانی نعمت است

تعبیر خواب بارش برف در بارداری وفور نعمت و آینده درخشان برای فرزندان است

تعبیر خواب برف گرم این است که در راه اشتباهی قرار گرفته اید

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف

تعبیر خواب برف و باران

تعبیر خواب برف از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب برف بر شش وجه است

رزق و روزی- زندگانی – مال فراوان – لشگر فراوان – غم . اندوه – بیماری

تعبیر خواب برف جمع کردن در تابستان جمع آوری مال بسیار و حلال است

تعبیر خواب برف جمع کردن در زمستان عیش و نوش و منفعت است

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف

تعبیر خواب برف باریدن

تعبیر خواب برف از دید جابر مغربی

دیدن برف در خواب لشگر است که هرچه برف بیشتر باشد لشگر هم بزرگتر است

تعبیر خواب برف از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب برف غم و ناراحتی است.

تعبیر خواب برف در زمستان یا مکانی پوشیده از برف این است که به مردم آن منطقه ناراحتی رسد

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف

تعبیر خواب برف آمدن

تعبیر خواب برف از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب برف این است که در آینده مصیبت یا بدبختی سراغتان می آید

تعبیر خواب راه رفتن بین برف و طوفان ،نا امیدی حاصل از نرسیدن به هدف است

تعبیر خواب برف خوردن این است که به اهداف خود نمیرسید

تعبیر خواب برف گل آلود این است که کسی شخصیت شما را لگدمال می کند ولی شما دوباره با او ارتباط برقرار می کنید

تعبیر خواب آب شدن برف ها این است که دلهره شما تبدیل خوشحالی می شود

تعبیر خواب نگاه کردن به دانه های درشت برف از پشت پنجره این است که با نامزدتان مشاجره می کنید

تعبیر خواب دیدن کوه های برف گرفته این است که در افکار شما هیچ پیشرفتی نیست

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف

تعبیر خواب برف در زمستان

تعبیر خواب منظره برفی توامان با خورشید درخشان رفتن سختی ها و آمدن راحتی هاست

تعبیر خواب دختری که در برف سورتمه سواری می کند این است که برای پذیرفتن خواستگار خود به مشکل برمیخورد

تعبیر خواب برف بازی این است که در مورد موضوع شرم اوری قضاوت می کنید

تعبیر خواب گم شدن در مسیر پر برف غم و اندوه است

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف

تعبیر خواب برف بازی کردن

تعبیر خواب برف از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن بارش برف این است که منتظر خبرهای خوب باشید

تعبیر خواب دیدن آدم برفی در خواب این است که روابط شما سرد و متفاوت می شود

تعبیر خواب برف از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب دیدن برف بی موقع لشگر است

تعبیر خواب دیدن برف در هنگام فراخی،رزق و روزی است

دیدن برف در خواب عذاب و فتنه است

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف

تعبیر خواب بازی با برف

تعبیر خواب برف از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب بارش برف،سستی زودگذر است

تعبیر خواب دیدن برف در کوهستان این است که برای رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را حل نمایید

تعبیر خواب آدم برفی احساسات و عشق ریاکارانه است

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف

تعبیر خواب بازی روی برف

تعبیر خواب برف از دید منوچهر مطیعی

برف در خواب غم و اندوه است

تعبیر خواب جمع کردن برف در تابستان غنیمت است

تعبیر خواب برف پارو کردن در زمستان رفع کردن غم و اندوه است

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف

تعبیر خواب سرسره بازی روی برف

تعبیر خواب برف از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب برف در سردسیر ، خیر و نیکی است

تعبیر خواب برف در گرمسیر ، غم و اندوه و قحطی است

برف خوردن در خواب در وقت برف بهتر است تا فصل گرما

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف

تعبیر خواب سرسره بازی در برف

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند. در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خواب د برف در خواب می بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است. از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه.

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف

تعبیر خواب دیدن برف بازی

محمد بن سیرین گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. جابرمغربی گوید: دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسیار و ارزانی نرخها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه. اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند. اگر …
به زمستان جمع می کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد. ابراهیم کرمانی گوید: برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود. 

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیر خواب

تاکنون 63 نظر ثبت شده است.

 1. دیدن برف در خواب، در غیر فصل غم و اندوه است.

 2. اما اگر در فصل زمستان ببینید برف می آید، به شما روزی و خیر و برکت خواهد رسید.

 3. اگر دیدید برف می بارد و باد دانه های درشت برف را به اطراف می پراکند، نشانه تفرقه و دو دستگی است.

 4. اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کنید و برف را دور می ریزید کسالت و غم و اندوه را از خود می زدایید.

 5. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است.

 6. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن برف به خواب بر شش وجه است:
  روزی،
  زندگانی،
  مال بسیار و ارزانی نرخها،
  لشگر بسیار،
  بیماری،
  غم و اندوه.

 7. ابراهیم کرمانی می گوید: برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی است و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است

 8. اگر ببیند برف به وقت خود می خورد، بهتر از آن است که بی وقت باشد.

 9. برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند. در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خواب د برف در خواب می بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم.

 10. اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد.

 11. محمد بن سیرین گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. جابرمغربی گوید: دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسیار و ارزانی نرخها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه. اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند. اگر … 

 12. به زمستان جمع می کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد. ابراهیم کرمانی گوید: برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود.

 13. . اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است. از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه.

 14. سلام، من خواب دیدم خواهرم که خارج از کشور زندگی میکنه برگشته ایران و تو خیابانی که در حال حرکت بودیم پر از برف بود و ما داشتیم به سمت تک درختی که پر از شکوفه بود میرفتیم، توی خوابم خواهرم خونشون رو عوض کرده بود. ممنون میشم اگر تعبیرش رو بدونم

 15. دوستم خواب دیده که من و گروهی از دختر و پسرها روی کوه مشغول برف بازی بودیم. ممنون میشم اگر تعبیرش رو بهم بگین

 16. برف نعمت و پاکیه زمین و هواست این چرندیات چیه ؟ اگر تو شمال برف نیاد مزارع و شالیزارها همه باید خشک بشن که . تازه در بهار برف آرام و نرم نرمکی دیدن آنهم در در شمال که منطقه ای رطوبتی است اصلا در تعابیر بالا نبود .

 17. سلام و تشکر اما تعبیر جالبی نبود

 18. اما من جای دیگه تعبیر برف رو چیز دیگه ای خونده بودم

 19. برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. جابرمغربی گوید: دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند.

 20. برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند. در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد برف در خواب می بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است. از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه.

 21. تعبیر خواب بارش برف،سستی زودگذر است

 22. دیدن برف در خواب، در غیر فصل غم و اندوه است. اما اگر در فصل زمستان ببینید برف می آید، به شما روزی و خیر و برکت خواهد رسید. اگر دیدید برف می بارد و باد دانه های درشت برف را به اطراف می پراکند، نشانه تفرقه و دو دستگی است. اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کنید و برف را دور می ریزید کسالت و غم و اندوه را از خود می زدایید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است.

 23. سلام من خاب دیدم در خانه دراز کشیده بودم دم در{زمستان}یکی درا باز کرد دیدم برف اومده وداره میا . بعد دیگه بیدار شدم

 24. سلام من خاب دیدم در خانه دراز کشیده بودم دم در{زمستان}یکی درا باز کرد دیدم برف اومده وداره میا . بعد دیگه بیدار شدم

 25. محمد بن سیرین گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.

 26. محمد بن سیرین گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.

 27. سلام، من خواب دیدم خواهرم که خارج از کشور زندگی میکنه برگشته ایران و تو خیابانی که در حال حرکت بودیم پر از برف بود و ما داشتیم به سمت تک درختی که پر از شکوفه بود میرفتیم، توی خوابم خواهرم خونشون رو عوض کرده بود. ممنون میشم اگر تعبیرش رو بدونم

 28. دوستم خواب دیده که من و گروهی از دختر و پسرها روی کوه مشغول برف بازی بودیم. ممنون میشم اگر تعبیرش رو بهم بگین

 29. سلام
  ممنون از تعبیرتون
  اما من جای دیگه تعبیر برف رو چیز دیگه ای خونده بودم

 30. سلام خواب دیدم که اسمهای خداوچندایه روی اسمان نوشته میشدوابرها اونهارو میبردن وچیزه دیگه نوشته میشد درخواب موقعی که اسمان رادیذم صبح بود ولی اسمان مانندشب تاریک بود وپراز ستاره واسمهاوایه هاروینوشت

 31. سلام و تشکر اما تعبیر جالبی نبود

 32. جابرمغربی گوید: دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند.

 33. سلام خسته نباشین 😉

 34. خواب دیدم یه روززمستانی باران تبدیل به برف شدآن هم درشهری که اصلاامکان نداردبرف ببارد

 35. در خواب برف زیادی مثل بهمن و گرفتن کادوی گردن یند طلا از خواهر شوهرم برای دخترانم دیدم و کفش زیاد که دیدم که در ماشین خودمان جمع می کردم

 36. خواب دیدم برف بشدت وبقدارزیادی می بارد. لطفا”تعبیرش چیست؟

 37. سلام من در خواب کوهستانی پر از برف دیدم که برای فرار از دسته ادم سواره سورتمه بودم وداشتم فرار میکردم ودر اخر نیز موفق شدم

 38. سلام من در خواب دیدم که در خانیمان در یک روز سرسبز برف میبارید :-?:

 39. با سلام. دیشب خواب دیدیم برف زیادی آمده بود و من داشتم روی برفها سرسره بازی می کردم و سر می‌خوردم. می خواستم بدانم خوابم چه تعبیری دارد. ❗

 40. تعبیر خواب شما مال وروزی بسیار است .

 41. نزدیک سحر خواب دیدم که برف میباره برفش سفید سفید نبود بیشتر شکل بارون بود ماداخل حیاط بودیم همه حیاط سقف داشت فقط یک تیکه حدود یک متر سقف نداشت وبرف داخل حیاط میبارید خونمون الان سردسیره ولی من گرمسیر زندگی میکنم

 42. با سلام . من خواب دیدیم از کنار یک کوه داشتم ا دوستم رد میشدم که به خاطر صدا بهمن ریخت و دوستم زیر رفها ناپدید شد ولی من یک جایی رو پیدا کردم و سالم موندم .تعبیرش چی میشه

 43. سلام خواب دیدم که برف شدیدی اومده بودوخونه همسایه مون خراب شده بود

 44. :: با سلام چند روز است که پشت سر هم در خواب میبینم که یا در حال نماز خواندن هستم یا مشغول اماده شدن برای رفتن به زیارت مکه و کربلا لطفا خوابم را تعبیر کنید ممنون 😳

 45. تو خواب دیدم که از پنجره دارم به برفی که بیرون میاد نگاه میکنم ولی وقتی بیرون رفتم تا پام رو روی برف گذاشتم 1 ثانیه ام طول نکشید که همه برف ها آب شد.

 46. تو خواب دیدم برف اومده بود خیلی زیاد بود خونه ی مامان بزرگم بودیم و تمام اهل خونه از این قضیه ناراضی بودن.

 47. سلام.در خواب دیدم کلی برف در داخل آپار تمانمان آمده و احساس سرمای عجیبی می کردم .بعد احساس گرمایی کردم که منجر به ذوب شدن برفها شد به قدری که راه آبها برف ذوب شده را نمی کشید. لطفا خواب مرا تعبیر کنید.

 48. خواب دیدم برف شدیدی اومده ودر حیاط ما هم باز مونده ورفتم درب را بستم

 49. من خواب دیدم در بلندی وایسادم و از دور دریا را نگاه می کردم و بعد دیدم دریا کم کم بالا آمد و تا جایی که من وایستاده بودم و آبش هم زلال و صاف بود و موجی هم نداشت لطفا تعبیرش را بگویید

 50. من خواب دیدم جلوی پنجره اتاقم ایستادم و می بینم همه جا از برف سفید است و با خودم میگم این همه برف توی پاییز عجیبه.

 51. سلام من خواب دیدم از خواب بیدار شدم از پنجره تو حیاط خونه رو نگاه کردم همه جا پوشیده از برف بود. تعبیرش چیه؟

 52. در خواب دیدم به روستا پدری رفتم در موقع برگشت برف زیادی باریده است به گونه ای که تردد در آن مشکل است . لازم به ذکر است که خواب برف رادر چند ین شب است می بینم

 53. سلام .من دیشب تو خواب دیدم تو یى مکان نامعلوم استم .خیلى برف میبارید .اما بعداً متوجه میشم میبینم که قسمت از همون جاى که استم سر سبزى با خود میگم واى خدا تو این برف سبزه ازکجا شد .لطفاً تعبیرشو بهم بگین .میرسى

 54. سلام من دیشب خواب دیدم تو مکان نا معلوم استم وبرادرم نیز بامنى خیلى برف میبارید .همه جارو برف پوشانیده بود بعداً متوجه میشم یى قسمت ها همون جا سر سبز شدى باخود میگم تو این برف شدید سبزه از کجا شد .لطفاً تعبیروش بهم بگین .میرسى

 55. سلام خواب دیدم در کوه پر برف مشغول بازی هستم که ناگهان بهمن شروع به ریزش می کند و من به خانه ای که نزدیک آنجا بود با شکستن درب آن پناه بردم. لطفاً تعبیرش را بهم بگین.با تشکر

 56. سلام پسرم خواب دیده برف از پنجره خونه تو خونه جمع شده و مامانش داشته میریخته رو سر پسرم.تعبیرش چی میشه؟

 57. پدر بزرگم امروز فوت کرد ، چه خوابییی بود 😡

 58. خواب دیدم برف می آید و من در پشت پنجره و در زیر لحاف خواب بودم تعبیرش چیست

 59. با سلام و تشکر از سایت خوبتون

 60. خواب دیدم ازخانه قدیمن مون فیومدم بیرون دیدم بابام داره برف جارومیکنه بارش برف وندیدم اصلا.

 61. من خواب دیدم درو باز کردم آروم برف میومد جلو خونمون ی ذره جمع شده بود نمیدونم انگار داشتن آب میشدن بعد من ی ذره اشو برداشتم خوردم (البته ما منطقه گرم سیر هسیم ) میشه بگین تعبیرش چیه آخه اینجا ک هرکدوم ی چیزی گفتن منم نمیدونم تعبیر خوابم خوبه یا بد

 62. من خواب دیدم از پنجره بیرونو نگاه میکنم زمین پراز برفه یه مترمیشد برفش الانم که بهاره من این خوابو دیدم تعبیرش چیه؟

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ