خانه » تعبیر خواب » کامل ترین مرجع “تعبیر خواب سوسک” و کشتن سوسک
تاریخ انتشار : 20 اسفند 1395 - 18:54

کامل ترین مرجع “تعبیر خواب سوسک” و کشتن سوسک

تعبیر خواب سوسک | تعبیر خواب | tabire khab

تعبیر خواب سوسک,تعبیر خواب سوسک امام صادق,تعبیر خواب سوسک بالدار,تعبیر خواب سوسک مرده,تعبیر خواب سوسک ابن سیرین,تعبیر خواب سوسک در خانه,تعبیر خواب سوسک بزرگ بالدار,تعبیر خواب سوسک ریز,تعبیر خواب سوسک خوردن,تعبیر خواب سوسک در غذا,تعبیر خواب سوسک امام صادق,تعبیر خواب سوسک از امام صادق,تعبیر خواب سوسک به روایت امام صادق,تعبیر خواب سوسک از دیدگاه امام صادق,تعبیر خواب سوسک از نظر امام صادق,تعبیر خواب سوسک بالدار بزرگ,تعبیر خواب سوسک بالدار,تعبیر خواب سوسک بالدار,تعبیر خواب دیدن سوسک بالدار,تعبیر خواب سوسک سیاه بالدار,تعبیر دیدن سوسک بالدار در خواب,تعبیر خواب سوسک مرده,تعبیر خواب سوسک مرده در غذا,تعبیر خواب دیدن سوسک مرده,تعبیر خواب خوردن سوسک مرده,تعبیر سوسک مرده در خواب,تعبیر دیدن سوسک مرده در خواب,تعبیر خواب سوسک های مرده,تعبیر خواب سوسک سیاه مرده,تعبیر خواب سوسک بزرگ مرده,تعبیر خواب دیدن سوسک در خانه,تعبیر خواب سوسک زیاد در خانه,تعبیر خواب دیدن سوسک زیاد در خانه,تعبیر خواب سوسک ریز,تعبیر خواب سوسک های ریز,تعبیر خواب کشتن سوسک ریز,تعبیر خواب سوسک خوردن,تعبیر خوردن سوسک در خواب,تعبیر خواب دیدن سوسک در غذا

تعبیر خواب سوسک , سوسک در خواب دیدن , خواب کشتن سوسک

شاید شما هم خواب سوسک حشره زیان آور را دیده باشید.شاید سوسک نگرانی و تشویش بوجود آورد اما تعابیر مختلفی راجع به آن وجود دارد.اگر شما هم خواب سوسک را دیده اید مطمئن باشید میتوانید تعبیر خواب سوسک خود را همینجا بیابید.

تعبیر خواب سوسک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر کشتن سوسک در خواب کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد.

تعبیر دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

تعبیر خواب سوسک , سوسک در خواب دیدن , خواب کشتن سوسک

تعبیر خواب سوسک از نظر مولف

تعبیر خواب سوسک چون سوسک بیشتر از آنکه به انسان زیان جسمی برساند موجب ترس یا وحشت می گردد می توان از آن به یک مزاحم حقیر و پست تعبیر نمود.

تعبیر خواب سوسک از آنلی بیتون

تعبیر حرکت سوسک اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد .

تعبیر کشتن سوسک اگر در خواب سوسک را بکشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد .

تعبیر خواب سوسک , سوسک در خواب دیدن , خواب کشتن سوسک

سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

تعبیر خواب سوسک , سوسک در خواب دیدن , خواب کشتن سوسک

سوسک‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاکسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ “سوسک” باعث‌می‌شود که‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ و اشمئزاز پیداکند. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ کریه‌ و خوفناک‌را می‌بینید، ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد که‌ بیننده‌ خواب‌ باید یک‌بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ کرده‌ ومورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد. اگر در خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد . اما اگر در خواب سوسک را بکشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد .

تعبیر خواب سوسک | سوسک در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 58 نظر ثبت شده است.

 1. سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

  • سلام داشتم تلویزیون نگاه میکردم ، یک لحظه کوتاه به خواب رفتم ، دیدم یک عدد سوسک قهوه ای بزرگ بالدار که در تمام منازل است ، از زیر میزتلویزیون سریع بیرون آمد و رفت زیر فرشی که روی آن نشسته بودم .

 2. سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و …

  پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

 3. هیه :))) منم خواب سوسک زیاد میبینم واسه همین خیلی دنبال تعبیرش رفتم
  حالا کل تعبیرایی که راجع بهش بود میزنم برات اینجا..حالشو ببر :-“

 4. سوسک پیدا کردن:علامت برد و موفقیت است..و کشتن سوسک نشانه ی عدم موفقیت است. (تعبیر خواب جامع–تعابیر حضرت امام صادق (ع)..دانیال پیامبر(ع) و محمد ابن سیرین)

  سوسک‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاکسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ سوسک‌ باعث‌می‌شود که‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ و اشمئزاز پیداکند. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ کریه‌ و خوفناک‌را می‌بینید، ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد که‌ بیننده‌ خواب‌ باید یک‌بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ کرده‌ ومورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد.

  اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد . اما اگر در خواب سوسک را بکشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد . (تعبیر خواب درسا)

  سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد. (تعبیر خواب آینه)

  فکر کنم همنیقدر بس باشه!!
  :دی

  • منم امروز خواب دیدم سوسک های زیادی در خانه ما اومدن و هر چه تلاش میکنم نمیتوانم انهارو بکشم

 5. دشمنی
  و در شما کراهت به وجود می اورد کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوشدلی بر دشمن است تشویش و نگرانی است اگر در خانه شما باشد

 6. سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

 7. سوسک‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاکسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ “سوسک” باعث‌می‌شود که‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ و اشمئزاز پیداکند. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ کریه‌ و خوفناک‌را می‌بینید، ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد که‌ بیننده‌ خواب‌ باید یک‌بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ کرده‌ ومورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد. اگر در خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد . اما اگر در خواب سوسک را بکشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد .

 8. خیلی دقیق
  من دو سه روزه تشویش و اضطراب دارم و امروز هم خواب دیدم تعداد زیادی حشره آخوندک تو خانه زیاد شدن و البته درمورد دشمن هم درست گفته چون چند نفر از دوستان روند دشمنی در پیش گرفتن

  دعا کنید برام که بردشمنام پیروز بشم

 9. تشویش و اضطراب یعنی ترس از آینده.
  ترس هم دو نوع هستش ، ترس عقلانی و ترس غیر عقلانی
  ترس عقلانی که خیلی پسندیده است.
  ترس غیر عقلانی ، به خاطر فکر یا افکار منفی و اشتباه هستش، سعی کنین افکارتون رو تغییر بدین . آرامش پیدا می کنین.

  از این روش خیلی بهتر و موثر تر : الا بذکر الله تطمئن القلوب

  به خاطر دشمن هاتون ، به خدا توکل کنین ، چون هیچ کسی توان مقابله با آفریدگارمون رو نداره….

  • سلام من دیشب راجب کسی که بصورت همخانه با مت زندگی میکند فکر کردم و میخواستم از ایشان خانه را ترک کند . البته بسیار ادم بدبخت و بریده از همه جا هست که امزوز بعد از نماز صبح خواب چندین سوسک مرده را دیدم که یکی از ان زنده بود که کشتمش. لطفا بفرمایید تعبیرش چیست

 10. سلام من یکبار خواب دیدم که یک سوسک بالدار توی اتاقم دارد پرواز میکند و هرچه میخواست از پنجره برود بیرون به شیشه های اطراف آن میخورد
  من هم با یک تکه دستمال (لنگ) میخواستم اون رو از اتاقم بندازم بیرون که یکدفعه به گردنم حمله کرد و بیدار شدم

  امشبم خواب دیدم که دم در خونمون داشتم کفشامو میپوشیدم که یک سوسک رو دیدم
  و خواستم که بکشمش
  منم دوبار کفشامو واسش پرت کردم ولی اون هر دوبار جاخالی داد و بعد پرواز کرد و اومد سمتم
  و بعد بیدار شدم

  لطفا تعبیر این دوتا خواب رو واسم بگید

 11. سوسک‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاکسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ سوسک‌ باعث‌ می‌شود که‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ و اشمئزاز پیداکند. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ کریه‌ و خوفناک‌ را می‌بینید، ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد که‌ بیننده‌ خواب‌ باید یک‌بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ کرده‌ ومورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد. بقیه در ادامه مطلب …….

  سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد. رنگ سوسک چه زرد باشد چه قرمز و مشکی و سیاه و قهوه ای یا سوسک طلایی فرقی نمی کند شرایط مهم هست .

  تعبیر خواب سوسک در خانه یا در رختخواب : دشمن یا کسی که به شما حسادت می ورزد که البته نمی تواند به شما صدمه بزند . در واقعیت سوسک نیش نمی زند اما اگر شما در خواب دیدید که سوسک نیشتان زد یا گاز گرفتن سوسک را حس کردید ، نشانه ی دزد هست . دیدن سوسک و موش در کنار هم هم دقیقا همین تعبیر را دارد .

  دیدن سوسک و دیگر حشرات کنار هم ( عقرب ، مارمولک ، عنکبوت و … ) : دشمنانی در کمینتان هستند که هیچ صدمه ای به شما نمی توانند بزنند و شما با خیال راحت به ادامه ی زندگی بپردازید .

  دیدن سوسک های کوچک و ریز : مشکلات بسیار کوچک برایتان پیش خواهد آمد .

  دیدن سوسک درختی و سوسک بالدار بطوری که بشما آسیبی نرساند : خوشبختی

  تعبیر خواب سوسک کشتن : سعادت و پرثمره بودن زندگی .

  اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود و چسبیدن سوسک به بدن ، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد .

  خارج شدن سوسک از بدن ( از پوست / زایمان / از دهان / از مخرج و ….) نشانه ثروت است . دیدن سوسک و مار کنار هم نیز همین تعبیر را دارد .

  دیدن سوسک در غذا : بدبیاری

  خوردن سوسک در غذا یا … : روزی و پول

  اگر دیدی که سوسک ها مرده اند : هدف و مسیر زندگیتان درست هست ، فقط همه چیز بستگی به تلاش و سیاست شما دارد تا به آنچه می خواهید برسید .

 12. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

 13. سلام من خواب دیدم کلی سوسک ریز سیاه زیر مقنعه ام است که با کمک برادرم همه ی آنها را دور میکنیم اگه میشه تعبیرش رو بگید

 14. سلام خواب دیدم از پشت رختخواب کمد کلی سوسک بالدار راه میرن ازهمسرم می خوام اونا رو بکشه چندانتایی ر و کشت ودرراه آ ب با فشار آب انداخت مادرم که فوت کرده منو جایی می بره که تمام میوه فروشی هست و مردم شلنگ های آب دستشون همون جا میوه ها رو می شوند ای خانم سید هم آون جاست داره نون به مردم میده مادر م ای دیگه برای خودش گرفت ای تیگه برای من

 15. سلام من خواب دیدم سه سوسک دوتا کناری ها سیاه و وسطی سفید است و مرا آذیت میکند و من هم شدیدن از آنها میترسم

 16. من خواب دیدم سوسک های قرمز و متمایل به مشکی و ریز توی دستامه همشونو میخورم و چنتاشونو میندازم رو زمین درضمن توی خونه نبودم تو ی جایی شبیه کوچه بودم….اگه میشه تعبیر دقیقشو برام پیدا کنید
  مرسی

 17. سه سوک را میخواستم بخورم آن را در نانی انداختم ولی یک لقمه از آن خوردم و دور انداختم
  ، سوسکها زنده ولی بی حرکت

 18. با سلام.خوابی دیدم سوسک های زیادی داخل ماشینه و همه می آیند روی بدن و سر من و همسرم و بعضی از سوسکها داخل لباس شد و به دستم گاز می زند و هر چه سعی کنم پرتش کنم پرت نمی شد و بیشتر به دستم می چسبه اون موقع ناگهان ماشین ما هم خراب شد که در ماشین باز نمی شد که از سوسکها دور شویم.
  لطفا تعبیر دقیق را بهم بگویید..
  ممنون

 19. با سلام.خوابی دیدم سوسک های زیادی داخل ماشینه و همه می آیند روی بدن و سر من و همسرم و بعضی از سوسکها داخل لباس شد و به دستم گاز می زند و هر چه سعی کنم پرتش کنم پرت نمی شد و بیشتر به دستم می چسبه اون موقع ناگهان ماشین ما هم خراب شد که در ماشین باز نمی شد که از سوسکها دور شویم.
  لطفا تعبیر دقیق را بهم بگویید..
  ممنون

 20. من خواب سوسک خیلی میبینم
  میبینم ک دارن نزدیکم میشن منم جیغ میزنم و از خواب میپرم

 21. درخواب دیدمکلی سوسگ مرده یکی یکی تو قاشوق میزارم وبا برنج میخورم

 22. من خواب چند سوسک مرده و یک زنده که کشتمش را دیدم
  نیت داشتم راجب کسی که با من همخانه است و میخواستم که ایشان این خانه را ترک کند که بعد نماز صبح خواب دیدم. لطفا بفرمایید تعبیرش چست

 23. من خواب دیدم توماشینم سوسک اومدداخل کشتم یکی دیگه اومد از پنجره ماشین رفت بیرون اما دوباره اومدسمت صورتم از خواب پریدم

 24. سلام . خوابی که من دیدم به هیچکدوم از شماها شباهت نداره . شاید فقط خود خدا بتونه تعبیرش کنه . من سوسکی دیدم اومد نزدیکم هرچی لهش میکردم بمیره تو خواب میدیدم با پاهاش تکون میخوره . سری آخر با چند ضربه گوش کوب زدم بهش اما اون سریع حرکت کرد به همون حالت له شده . بعد کمی ترسیدم و ناگهان از جلد له شدش بیرون اومد و شد دوباره همون سوسک سالم و من وحشت کردم . بشدت نگران هستم …
  کسی اگ تونست کمکم کنه تعارف نکنه

 25. سلام
  من خواب دیدم یه سوسک بزرگ قهوه ای داره میره سمت کمد لباس و وسایلم
  و من در اون لحظه فقط فریاد میزدم باباااااااا بیا اینجا
  باباااااااا بیا (درصورتی که پدرم سالهاست به رحمت خدا رفته اند و من مدتهای زیادی هست که اصلاً نه ایشون رو در خواب دیدم و نه حرفی ازشون در خواب هام بوده ودر خواب هم نمیدونستم که پدرم فوت کردن)و اون سوسک حتی بالهایش را باز کرد و به یه حالت خیلی بدی که حالم بهم میخوره رفت توی کمدم
  و من در اون لحظه مثل بچه ها پاهام رو به زمین میکولیدم و فریاد میزدم بابا بیااااا بابااااااا کمککک بیااااا
  ممنون میشم اگر بتونید در تعبیر خوابم من رو راهنمایی بفرمایید🙏🏻🙏🏻

 26. سلام من دیشب خواب دیدم از یه اتاق که نمیدونم کجا بود سوسک از دیوارا میزد بیرون اونم خیلی زیاد چن تاشون چسبیدند به لبم و لبمو گاز گرفتن من جداشون کردم از لبم خون میومد اخرم همشونو کشتم معنیش چی میتونه باشه؟

 27. سلام من خواب دیدم تعداد زیادی سوسک از بازوها و پشتم و پاهام بیرون میاد عین وقتی ک بدن جوش میزنه ب جای جوش سوسک از بدنم خارج میشد تعبیرش چیه

 28. سلام من دیشب خواب دیدم سدسک رو دست کسی راه میره چندشم شد از خواب پریدم لطفا تعبیرشو بگید

 29. سلام من دیشب خواب دیدم سوسک رو دست کسی راه میره چندشم شد از خواب پریدم لطفا تعبیرشو بگید

 30. سلام من چندوفته مرتب خواب میبینم نامزد پسرعمه م هستم درحالی که او متاهل است

 31. الان دوباره خواب میبینم سوسکای سیاه نیمه جون چسبیدن به بدنم من دونه دونه میکنم

 32. منم امروز خواب دیدم سوسک های زیادی در خانه ما اومدن و هر چه تلاش میکنم نمیتوانم انهارو بکشم

 33. سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

 34. خواب دیدم یک سوسک روی دیوارمون بود رفت سمت ی گوشه دیوار و من حواسم به موش پرت شد دوباره اونجارو دیدم سوسکه نبود و موشه هم سیاه و بزرگ بود و از روی کسی که بغلم خوابیده بود رد شد و اومد سمته من و من از خواب پریدم

 35. خواب دیدم یک سوسک روی دیوارمون بود رفت سمت ی گوشه دیوار و من حواسم به موش پرت شد دوباره اونجارو دیدم سوسکه نبود و موشه هم سیاه و بزرگ بود و از روی کسی که بغلم خوابیده بود رد شد و اومد سمته من و من از خواب پریدم

 36. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

 37. اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد . اما اگر در خواب سوسک را بکشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد .

 38. سوسک من بالدار بود:

 39. من در خواب دیدم که زیر مبل خونمون پر سوسک هست ولی مرده بودن همشون . تعبیرش چیه؟ من باردارم این روزا هرچی خواب میبینم میترسم لطفا راهنمای کنید

 40. tooye khaebe man mordeh bood

 41. من یه سوسک طلایی توخواب دیدم تعبیرش چی می تونه باشه؟

 42. اولش تو خواب سوسک روی بدنم راه می رفت وقتی متوجه شدم جوری با انگشتام لحش کردم که کاملا لحه شده بود

 43. من خواب دیدم سوسکایه مرده اطرافم زیاده.همینجوریم زیاد تر میشدن.ولی یه دفه زنده میشدن میومدن طرفم.منم فرار میکردم.

 44. من خواب دیدم که سوسک روی انگشتمه و یکی خواست که اون رو ورشداره.

 45. خواب دیدم تو خیابون پا لخت دارم میدووم یه عالمه هم سوسک و هزارپای مرده رو زمین بود

 46. من خواب دیدم خوابیدم یه عالمه سوسک رو در و دیوار می‌ریزند رو سرمون بعد رفتم یه جای دیگه که چند تا سوسوک بود کشتمشون این تعبیرش چیه؟

 47. یه سوسک خیلی بزرگ که مادرشون بودم دیدم خیلی بزرگ بود یه عالم بچه دورش

 48. من خواب بال خ بزرگ سوسک دیدم. تعبیرش چیه؟

 49. سوسکش بال دار بود خاب دیدم رو دیواره منم ور داشتم خوردمش

 50. من خواب دیدم یک گونی پر از عدس نپخته کسی برای ما آورده که داخل کیسه عدس ها پر از سوسک بوده و آفت زده بوده تعبیر این خواب چیست.

 51. سوسک‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاکسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ سوسک‌ باعث‌می‌شود که‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ و اشمئزاز پیداکند. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ کریه‌ و خوفناک‌را می‌بینید، ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد که‌ بیننده‌ خواب‌ باید یک‌بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ کرده‌ ومورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد. سوسک‌ها گروهی‌زندگی‌ می‌کنند، بنابراین‌ آن‌ بخش‌های‌ زندگی‌ که‌نیازمند پاکسازی‌ و نوسازی‌ هستند، می‌توانند عمیق‌و گسترده‌ باشند. جنبه‌ منفی‌ یا عامل‌ کثیفی‌ و آلودگی‌که‌ توسط سوسک‌ها در خواب‌ نمایان‌ می‌شود، به‌احتمال‌ زیاد شدیدا زندگی‌ تان‌ را تحت‌ تأثیر قرارمی‌دهد. بنابراین‌، شاید این‌ خواب‌ به‌ منزله‌ هشداری‌برای‌ پاکسازی‌ خویشتن‌ درونی‌، عاطفی‌ (احساسی‌) وروانی‌ شما باشد. (لازم‌ است‌ که‌ انگیزه‌های‌ خودتان‌ رابه‌ دقت‌ بررسی‌ نمایید!) جالب‌ این‌ که‌ سوسک‌هامی‌توانند در خواب‌ در ارتباط با غذا و ناپاکی‌ باشند،پس‌ هرگز ظرف‌های‌ نشسته‌ را برای‌ فردا در ظرفشویی‌رها نکنید!

 52. سلام من خواب دیدم دارم به جایی میروم چندتا سوسک سیاه از پاچه شلوارم گرفتن و نمیگذارند من بروم هر چه آنها را پرتاب میکنم دوباره از پاچه شلوارم می گیرند موانع رفتن من میشوند خواهش میکنم اگر تعبیر آنرا میدانید بگویید

 53. خواب دیدم میخوام جایی بروم چند تا سوسک از پاچه شلوارم گرفتن نمیگذارند بروم و مرا رها نمی‌کنم خواهشاً تعبیرش رو بگین