تعبیر خواب چتر

تعبیر خواب چتر

تعبیر خواب چتر | تعبیرخواب چتر | tabire khab تعبیر خواب چتر,تعبیر خواب چتری,تعبیر خواب چتر زیر باران,تعبیر خواب چتر نجات,تعبیر خواب چتر سیاه,تعبیر خواب چتر بازی,تعبیر خواب چتر سفید,تعبیر خواب چترباز,تعبیر …

همه چیز در مورد “تعبیر خواب طلاق” دادن و گرفتن

همه چیز در مورد “تعبیر خواب طلاق” دادن و گرفتن

تعبیر خواب طلاق | تعبیرخواب طلاق | tabire khab تعبیر خواب طلاق,تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد,تعبیر خواب طلاق دادن زن,تعبیر خواب طلاق گرفتن از …

تعبیر خواب شپش

تعبیر خواب شپش

تعبیر خواب شپش | تعبیرخواب شپش | tabire khab تعبیر خواب شپش,تعبیر خواب شپش درسر,تعبیر خواب شپش سفید,تعبیر خواب شپش در مو,تعبير خواب شپش در سر,تعبیر خواب دیدن شپش در سر,تعبیر خواب …

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار | دیدن مار سیاه ، زرد ، خاکستری و قرمز در سایت جسارت

تعبیر خواب مار ، jufdv o,hf lhv ، jufdv o,hf lhv sdhi ، تعبیر خواب مار سیاه

دیدن مار در خواب

ممکن است شما هم خواب مار را دیده باشید ، اصولا دیدن ما در خواب خیلی معمول است و چیز عجیبی نیست و تقریبا همه چنین خوابی را حداقل یکبار تجربه کرده اند. در این مطلب از سایت جسارت به این موضوع می پردازیم.

تعبیر خواب مار به همراه تعبیر خواب سگ ، تعبیر خواب دندان و تعبیر خواب مرده از عام ترین خواب هایی است که ما می بینیم.

تعبیر خواب مار از دید حضرت امام جعفر صادق ع

امام صادق ع دیدن مار در خواب را به ده چیز تعبیر کرده اند که می توانیم مهمترین آنها را دشمن پنهانی و زن و سلامتی بنامیم.از دیگر تعابیر مار از دید این امام معصوم می توانیم به زندگانی و پادشاهی و سپه سالاری و دولت و مراد و پسر و سیلاب اشاره کنیم.

البته اینکه ده تعبیر وجود دارد طبیعتا به دلیل انواع خواب ها و حالت خواب و رنگ مار می تواند باشد که ما در ادامه سعی می کنیم همه چیز را به طور کامل برای شما توضیح دهیم.

تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سفید , تعبیر خواب مار بزرگ

محمد بن سیرین

مار در خواب نشانه دشمن پنهانی است.اگر مار را در خانه خود ببینید دلیل بر این است که کسی در خانه خودتان دشمنتان است و دیدن مار در صحرا برعکس است و به معنای دشمنی خارجی و غریبه است.جنگیدن با مار نشانه دشمنی و جنگ و دعوا است.

اگر در خواب شما مار را شکست دهید تعبیر این است که دشمنی را شکست می دهید و اگر مار را شما را شکست دهد تعبیر این خواب این است که دشمنی شما را شکست می دهد.

خوردن گوشت مار در خواب خیلی خوب است و تعبیر ان بزرگی و پادشاهی است. اگر در خواب با مار جنگیدید و او را به نیم کردید تعبیر این می شود که از مال دشمن می خورید و دیدن مار مرده دفت افت از زندگی است.

اگر در خواب ببینید که تعداد زیادی مار دور او جمع شده اند تعبیر این خواب این است که دشمنان بیننده خواب خودی هستند و از خویشاوندان خودش هستند.

تعبیر خواب مار سبز , تعبیر خواب مار گزیدگی , تعبیر خواب مار آبی , تعبیر خواب مار خاکستری

مارهای رنگی

اگر در خواب مار سفیدی را دیدید تعبیر این خواب بزرگی و رسیدن و به جاهای خوب است و دیدن مار سیاه در خواب دشمن فراوان و قوی است.اگر در خواب مار سبز دیدید این خواب خوب نیست چون شما با انسانی خوب و صالح و پارسا دشمنی می کنید و باید دست از این کار بردارید.

تعبیر خواب دیدن مار زرد دشمنی ضعیف است که نمی تواند به شما آسبی برساند ولی می تواند با حرفهایش شما را تحریک ، عصبانی و ناراحت کند.دیدن مار قرمز هم نشان دهنده این است که شما دشمنی اهل عیش و خوشگذرانی دارید.

تعبیر خواب مار از نظر قرآن , تعبیر خواب مار سیاه و سفید , تعبیر خواب مار سیاه در خانه , تعبیر خواب مار سیاه بزرگ در خانه

ابراهیم کرمانی

بسیاری از معبران بر این باورند که مار،خطر یا دشمن خانگی است. این خطر بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید.

این دشمن زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاعید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد.

برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید و در بسیاری از تعابیر نیز مار به ثروت تعبیر شده است.

تعبیر خواب مار سیاه و قرمز , تعبیر خواب مار سیاه و بزرگ , تعبیر خواب مار سیاه سفید , تعبیر خواب مار سیاه در آب

تعبیر خواب فرار از دست مار دور شدن از ثروت یا فرار از دست یک دشمن است که هر دو تعبیر بر اسا ترس است.مار چنبره زده بر اساس داستان های قدیمی به گنج اشاره دارد که مار بر روی گنج چنبره می زد و این خواب به معنای نزدیک شدن به ثروت است.

دیدن مار در رنگ های مختلف نیز در نوع تعبیر تاثیر دارد. می گویند که دیدن مار سبز در خواب اشاره به رویش و حیات دارد و مار سیاه و قرمز نیز اشاره به خطرات مشکل دارد و با دیدن این خواب باید در زندگی محتاط باشید و حواستان را بیشتر جمع کنید.

رنگ سیاه در خواب خوب نیست حالا اگر مار سیاه ببینید که بدتر است و می توانید نیروهای روانی باشد که در زندگی شما پنهان مانده اند.

تعبیر خواب مار سیاه کشتن , تعبیر خواب مار سیاه و سفید بزرگ ، تعبیر خواب مار سفید در خانه , تعبیر خواب مار سفید و قرمز

روانشناسی

اصولا همه از مارها می ترسند و این به طور غریضی در ما موجود است و ما فکر می کنیم که همه مارها سمی هستند و کلا احساس خوبی نسبت به مارها نداریم و روانشناسی دیدن مار در خواب را به اضطراب و نگرانی تعبیر می کند.

این اضطراب و ناراحتی می تواند در هر مرحله از زندگی رخ دهد کار یا ازدواج و تحصیل و …که باعث می شود شما در خواب مار را ببینید.اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی مار می خواهند به شما آسیب بزنند تعبیر این خواب این است که فکر می کنید که عده ای در زندگی روزمره شما می خواهند به شما ضربه بزنند و این فکر شما را درگیر کرده است.

تعبیر خواب مار سفید چیست , تعبیر خواب مار سفید و زرد , تعبیر خواب مار سفید خالدار , تعبیر خواب مار سفید و بزرگ

مارها یک ویژگی دیگر هم دارند و آن این است که نوع حرکت انها طوری است که از دید پنهان هستند ، روانشناسی به این دلیل دیدن مار در خواب را چیزی می دانند که از شما پنهان است و یا چیزی که شما نباید در مورد آن بدانید.

ممکن است که شما در زندگی خود ترس و نگرانی و تهدیدی را احساس می کنید که دوست ندارید آن را قبول کنید.ممکن است که شما گنجی در نزدیکی تان باشد که از آن خبر ندارید و یا ممکن است خطری مخفی در زندگی شما باشد.

تعبیر خواب مار سفید سیاه , تعبیر خواب مار سفید مشکی , تعبیر خواب مار سفید در آب , تعبیر خواب مار بزرگ سیاه

یکی از ویژگی های اصلی مارها این است که آنها مدام در حال پوست انداختن هستند و می توانیم پوست اندازی را به تولد دوباره تعبیر کنیم. دیدن مار در خواب از نظر روانشناسی می تواند نشانه دگرگونی و تغییر در زندگی بیننده خواب باشد.

این تغییر می تواند در تمامی ابعاد زندگی شما باشد از تحصیل و کار و زندگی و خانه و ماشین و رفتار.حتی این خواب می تواند تعبیرش تغییر مثبت در زندگی معنوی شما باشد.

تعبیر خواب مار بزرگ , تعبیر خواب مار بزرگ زرد , تعبیر خواب مار بزرگ سبز , تعبیر خواب مار بزرگ سفید

تعبیر دیدن مار در خواب چیست؟

مار را دشمن پنهانی می دانند

دیدن مار در خانه دلیل بر چیست؟

دشمن خانگی

تعبیر دیدن مار در صحرا چیست؟

دشمن غریبه دارید

تعبیر جنگیدن با مار چیست؟

جنگیدن با مار بر دشمنی دلالت دارد

تعبیر خواب کشتن مار چیست؟

غلبه بر دشمن

تعبیر خواب مار بزرگ قهوه ای , تعبیر خواب مار بزرگ خاکستری , تعبیر خواب مار بزرگ در آب , تعبیر خواب مار بزرگ زرد رنگ

تعبیر خواب نیش زدن مار چیست؟

ضربه خوردن از دشمن

معنی خوردن گوشت مار چیست؟

غلبه بر دشمن و شاهی کردن

معنی دو نیم کردن مار در خواب؟

تعبیر این خواب خوردن مال دشمن است

اگر در خواب مارها ما احاطه کرده باشند تعبیر چیست؟

تعبیر این خواب این است که دشمنانتان از اقوام شما هستند

معنی دیدن مار سفید چیست؟

تعبیر این خواب بزرگی است

تعبیر خواب مار سبز بزرگ , تعبیر خواب مار سبز کوچک , تعبیر خواب مار سبز در خانه , تعبیر خواب مار سبز بزرگ

تعبیر حواب مار سیاه چیست؟

تعبیر این خواب داشتن دشمنان زیاد است

مار سبز در خواب دیدن چه حکمی دارد؟

دشمنی دارید که انسان با تقوا و با ایمانی است

مار زرد در خواب دیدن چه حکمی دارد؟

مار زرد دلیل بر دشمن مریض و ضعیف است

مار قرمر در خواب چه تعبیری دارد؟

دشمنی است که هشدار می دهد

سگ و مار هر دو در خواب دشمن هستند پس دیدن خواب آنها چه فرقی دارد؟

خواب سگ دلیل بر دشمنی است که دشمنی اش بر ما آشکار است اما مار دشمن و خطر پنهانی است

تعبیر خواب مار سبز و سیاه , تعبیر خواب مار سبز و قرمز , تعبیر خواب مار سبز و سفید , تعبیر خواب مار سبز ابن سیرین

تعبیر فرار کردن از دست مار چیست؟

فرار از دشمن یا دور شدن از مال و ثروت

معنی چنبره زدن مار چیست؟

ثروت است

دیدن مار چند سر چیست؟

وجود مشکل بزرگ که قسمتهای مختلف زندگی را دچار مشکل می کند

سلام من خواب مار رو به شکلهای مختلف می بینم امشب خواب مار زددنگ بزرگ دیدم که کنارم بود ولی پشت کرده بودم بهش.چن شب پیشم خواب مارسفید رنگ ومرغابی سفید دیدم .رفتم جلوی در که دیدم یه مارسفید روبروم بهم نگاه میکنه که وقتی اسمون رو نگاه کردم دیدم به مرغابی خیلی خوشکل وزیباو سفیدرنگ دیدم که داشت پرواز میکرد خیلی بزرگ بود خیلی .اهل محل همه اومده بودن بیرون نگاش میکرپن واز زیبایش میگفتن که اومد پیش من نشست .تعبیر این دوتا خواب چیه؟؟؟؟

دیدن هر دو این خواب خیلی خوب است و نشان از بزرگی دارد انشاله که آینده روشنی خواهید داشت

تعبیر خواب مار سبز در آب , تعبیر خواب مار گزیدگی چیست , تعبیر خواب مار گزیدگی سیاه , تعبیر خواب مار گزیدگی از پا

با سلام خواب دیدم مشغول خوردن ساندویچ هستم که درون ساندویچ نیمی از یک مار قرار داشت و داشتم میخوردم که یکدفعه متوجه شدم سر مار رو خوردم بلافاصله از دهانم در اوردم و سر مار رو دور انداختم ود وباره شروع به خوردن کردم همسرم امد و به او هم گفتم بخور ولی او نه تنها نخورد بلکه با کراهت به من گفت چطور میتونی بخوری بعد از اون منم دیگه دلم نگرفت بقیه اش رو بخورم و ته ساندویچ رو روی میز گذاشتم نیمه دیگر مار هم کنار دستم بود اگر میشه لطف کنید و تعبیر خوابم رو بگید .با سپاس

با سلام خدمت شما دوست عزیز خوردن مار نشانه از غلبه بر دشمن دارد و رسیدن به مال ثروت ولی اتفاقی می افتد که به دلیل حرفهای همسرتان از انجام کاری منصرف می شوید و سود خوبی را از دست می دهید.

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 31 مرداد 1398

459 دیدگاه

 • ناشناس می 2016 در 12:14

  در خصوص نیش زدن مار هیچ اشاره ای نشده ؟ تعبیر آن چی میتونه باشه؟

  • بی اس ام اس می 2016 در 20:37

   آسیب رسیدن از کسی به شما

   • داوود نوامبر 2016 در 13:42

    سلام من چند وقتی هستند که مدام خواب مار میبینم به شکل های مختلف ولی تو هیچ کدومشون آسیب ندیدم فعلا ولی حمله کردن .میشه تعبیر کنید لطفا

    • ناشناس دسامبر 2016 در 12:51

     منم دقیقا همین طورم چیزی فهمیدی به منم بگو

     • ناشناس آگوست 2017 در 12:45

      مار زیاد

     • ناشناس نوامبر 2017 در 20:15

      منم

    • معصومه ژوئن 2017 در 12:47

     نه نمیشه

     • سیوان آگوست 2017 در 06:07

      سلام

     • ناشناس دسامبر 2017 در 17:20

      سلام من خواب دیدم یه ماری مار دیگه رو بلعید.تعبیرش چیه؟

    • ناشناس جولای 2017 در 03:06

     بس درامان هستین

    • ناشناس اکتبر 2017 در 20:17

     سلام به نظرمن استرس و ترس روزمره هست

   • ناشناس ژانویه 2017 در 11:26

    فریده

    • ناشناس جولای 2017 در 03:07

     کاری نداشت مار درامان. هستینبس درامان هستین

   • ناشناس سپتامبر 2017 در 03:49

    من خواب مار بزرگی رو دیدم که توی ماشینم بود و فکر میکنم سبز بود ،تعبیرش چیه؟

   • علی بیات سپتامبر 2017 در 03:52

    من خواب مار بزرگی رو دیدم که توی ماشینم بود و فکر میکنم سبز بود ،تعبیرش چیه؟

   • ناشناس دسامبر 2017 در 01:29

    نیش زدنن مار،یعنی دچار آسیب و ضرر شدن هست.

  • هاشم آگوست 2016 در 02:07

   سلام. ببخشید.
   من در خواب دیدم که در کوهی با سه نفر از دوستان رفته بودیم که ناگهان یکی از آنها دو عدد مار بزرگ سفید رنگ روی سخره ها دید. سپس دو نفر از دوستان با عجله برای گرفتن مارها به سمت آنها دویدند و از سخره بالا رفتند، من هم از پایین نظاره میکردم. ناگهان یکی از دوستان مار بزرگتر را گرفته و به پایین طرف من پرتاب کرد. من احساس کردم که از قصد مار را طرف من پرتاب کرد. لحظات پر از ترس و استرسی بود سپس از خواب پریدم.
   لطفاً تعبیر دقیق آن را برای من بنویسید

   • ناشناس نوامبر 2016 در 09:31

    اونیکه مارو به طرف شما پرتاب کرد به شما و کاراتون حسادت داره

    • امین دلفراز سپتامبر 2017 در 09:19

     رفتن به بالای کوه یعنی ترقی.
     یعنی برای رسیدن به یک ترقی یا مقام
     دوستات از روی حسادت بهت دو تا مشکل دیدن .یکی شون را نتونستن کارشو بسازن .انداختن به گردن توو .

   • ناشناس نوامبر 2016 در 08:07

    سلام من خواب ديدم چندتاماربارنگاي مخلف دور ور منن غذابهشون ميدم ازمن حمايت ميكنن

   • علي نوامبر 2016 در 08:07

    سلام من خواب ديدم چندتاماربارنگاي مخلف دور ور منن غذابهشون ميدم ازمن حمايت ميكنن

    • افعی دسامبر 2016 در 09:26

     اینم شد خواب عاخه

     • امین دلفراز سپتامبر 2017 در 09:23

      در اطرافت دشمنانی داری که فعلن مجبوری تحمل شون کنی و بهشون اختیارات و کمک کنی . اما نمیدانی که در باطن ممکنه هر لحظه بهت آسیب بزنن

    • باب اله ژانویه 2017 در 12:04

     بزرگ میشی و کسای دیگه از تو حقوق خواهند گرفت

    • ناشناس سپتامبر 2017 در 07:16

     سلام ماراصولا مال است حال به هرشكلي كه مدنظر شماست(درزندگيت پيش امده)مال دنيوي-شهرت-كارخوب-همسر-فرزند-بدست آوردن00000

   • باب اله ژانویه 2017 در 12:01

    موقعیتی برای بزرگ شدن و ثروتمندی شما پیش آمده دوستانتان به دنبال آن میروند (مثل شروع کسب و کار جدید) و یکی از دوستان که مار را به سمت شما پرتاب کرد از آنجایی که شما را دوست دارد شما را هم در آن ثروت سهیم خواهد کرد . اگر دوستانتان به شما پیشنهاد شراکت و یا کار با آنها را دادند قبول کنید.
    والله یعلم

    • ناشناس فوریه 2017 در 07:45

     سلام من در خواب دیدم یک مار سیاه
     به من حمله کرد و یک مار سفید بزرگ
     از من دفاع کرد و اورا کشت و مرا
     سوار بر پشت خود کرد و به آسمان
     پرواز کرد و بعد همیشه با من بازی میکرد
     و از من محافظت میکرد لطفا تعبیرش را
     بگوید

     • ناشناس جولای 2017 در 05:24

      بردشمن لبه کردی مارسفید ثروت بهت میده

     • نرگس سپتامبر 2017 در 11:37

      این یعنی شما دشمنی دارین ولی کسی هست که از شما مواظبت کند نگران نباشید !خواب خوبی است.

   • ناشناس جولای 2017 در 05:23

    مار سفید خوبه پرتاب کرد چیزی ازاون بهت میرسه

  • elham سپتامبر 2016 در 06:15

   سلام خواب دیدم منزلم پر از مارهای سیاه کوچک هست.اما یکی از آنها به رنگ توسی و بزرگ است.که در پی من و دختر کوچکم میگردد به یکی از اتاق های خالی فرار کردیم.اما به سرعت از کنار شیشه شکسته شده در وارد اتاق شد چاره ای نداشتم تا آن را بگیرم که لحضه ای که سرش را محکم گرفتم یه نیش خیلی کم به انگشت شصت من زد لطفا اگه ممکنه واسم تعبیر کنید

   • ناشناس نوامبر 2016 در 06:47

    باعرض سلام مار های سیاه نشونه دوست شماست توواقیعت اما انهارو توواقعیت دشمن یاحسود میبینی دربین اون مارهای سیاه که گفتین مارتوسی اون هم دشمن شماست ولی توواقعیت احساس می کنی که دوست شماست .اگر دیدی توزندگی عادیت یکی داره بی دلیل بهتون خوبی میکنه بترس ازش

  • سجاد دسامبر 2016 در 12:30

   سلام من خواب دیدم تو بیابان بودم که یه مار زرد رنگ اونجا بود و یه لاکپشت کوچک هم بهش نزدیک شد و به مار حمله کرد و اونو خورد میشه تعبیرش رو بدونم چیه

  • فروغ ژانویه 2017 در 08:03

   من خواب دیدم چندین مار کوچک زاییدم.این تعبیرش چیه؟با تشکر فروغ از آلمان

   • مريم می 2017 در 00:25

    من خواب ديدم دو تا مار بسيار بزرگ آبي و سبز سر راه من قرار گرفته ولي من نجات پيدا ميكنم ، اين تعبيرش چه است ؟

   • ناشناس جولای 2017 در 05:26

    زایدی دشمن رو زیاد کردی خخخمار سفید خوبه پرتاب کرد چیزی ازاون بهت میرسه

  • ناشناس جولای 2017 در 05:17

   نیش بزنه دشمن بهت غلبه کرده

  • ناشناس سپتامبر 2017 در 04:33

   سلام من در خواب مار کوچکی دیدم توسط مار بزرگ بلعیده شد سپس مار بزرگتر از آن آن ما را بلعید لطفا راهنمایی کنید اینجا جوابی در این باره یافت نشد

 • میم می 2016 در 00:55

  من خواب دیدم دو تا ماری که توی خواب به خودم میگم مار کبراست، قسمت هایی از بدن شون جدا شده و افتاده اون ور، بعد اون قسمت ها خودشون تبدیل به مار جدید شدند! این تعبیرش چی می تونه باشه؟ خیلی فکرمو مشغول کرده. ممنون میشم اگه راهنمایی کنید…

  • ناشناس آگوست 2016 در 07:03

   نگران نباش چیزی نیست دشمنت خورد شده

  • هستی. م اکتبر 2016 در 12:35

   سلام من در خواب دیذم ک یک تو دست چپم زیر پوستم اول مثل یک کرم و بعد به مار خیلی بزرگی تبدیل شد

   • ناشناس اکتبر 2016 در 07:07

    فک کنم تعبیرش همون بشه که مار تو آستینم پرورش دادم ?

   • محمدرضا نوامبر 2016 در 23:58

    ماري كه دربيمارستان بيايد همه فرار كنند مارسبز

   • ناشناس ژوئن 2018 در 04:28

    من خواب دیدم مار مشکی مخمل تو حیاطمونه تعبیرش چی میشه

   • ناشناس ژوئن 2018 در 04:28

    من خواب دیدم مار مشکی مخمل تو حیاطمونه تعبیرش چی میشه

  • ناشناس نوامبر 2016 در 16:36

   وای الان انگشتت چطوره ؟ خدا شفا بده

   • ناشناس جولای 2017 در 05:20

    مار سبز خوبه نشانه دینه بس فرار کردن دینشون شضعیفه مشکل نیثتنیش بزنه دشمن بهت غلبه کرده

  • باب اله ژانویه 2017 در 12:13

   آقا یا خانم میم
   اگر مار مال خودتون بود و نمی خواست شما رو نیش بزنه
   یعنی مالی که شما دارید تقسیم شده هرکدام به مال زیادی تبدیل خواهند شد این ممکن است به این نحو باشه که از شما به کسایی هدیه خواهد رسید که اون هدایا به صاحبانشون برکت خواهند داد.
   والله اعلم

 • امین ژوئن 2016 در 00:29

  تعبیر خواب مار، خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاعید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. در تعبیر خواب مار برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که …..

  • ناشناس جولای 2016 در 14:16

   سلام من خواب ميبينم كه جند ماري را در يك بوجي بسته كرديم زياد مارها تلاش ميكنه كه از بوجي برايد و زياد شور. ميخورد من احساس ترس ميكنم اما نميبرايد لطفا برايم بگو هيد چه تعبير دارد

   • باکلاس جولای 2016 در 11:18

    تو از کجای دنیا میای؟
    این چه ادبیاتیه؟
    مردیم از خنده…

    • ناشناس آگوست 2016 در 14:17

     دوست باکلاس بی اطلاع. ایشون حتما از همزبانان افغان یا تاجیک ما هستند.

     • رویا اکتبر 2016 در 13:10

      منم مث تو خخخخ

    • royaaa اکتبر 2016 در 15:09

     آری من هم با شما موافقم
     متنش را ک خواندم خواب و ترسم را فراموش بکردم و از شدت خنده اطرافیان را بیدار بکردم???خدایا منو گاو کن با این ادبیات

    • ناشناس نوامبر 2016 در 10:51

     س بچه ها

   • باب اله ژانویه 2017 در 12:20

    جواب ناشناس یکشنبه 27 تیر
    تعبیر مارهای داخل بوجی
    شما نگرانید که ثروتتان کم شود به خاطر همین همیشه سعی در حفظ آنها می کنید . خداوند به شما برکت داده نگران خرج کردن پولهایتان نباشید تا برکت به زندگی شما جاری شود.
    والله یعلم

  • کامیار ۰۹۱۲۰۵۶۱۵۰۲ جولای 2016 در 08:33

   تو زندگیت یخورده مواظب دوستات باش یا بهتره بگم دورو وریات .به هرکسی اعتماد نکن این یجور خوابه هشدار دهنده هست

  • ناشناس سپتامبر 2016 در 21:31

   سلا م در خواب دیدم که در حیاط منزل من که شبیه خانه پدری منه مارهای بسیاری دورم غل غله می خورن یکی از پشت پام داشت بالا می رفت یعنی تعبیرش چیه ممنون می شم

 • سارا ژوئن 2016 در 00:29

  در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار در خواب می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.

  • ناشناس جولای 2016 در 13:19

   اینها همشون بسته ببینده خواب داره ک چقدر اعمالش وخوابهاش صحت داشته باشن

   • غزل مارس 2018 در 11:05

    من خواب مارسبزبا خال سیاه دیدم که دنبالم میکنه ومی خندم تعبیرش چیه؟

 • شیما ژوئن 2016 در 00:30

  گفتم که در خواب مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز تعبیر شود . زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را تعبیری میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر در خواب دیدید ماری را کشتید ، تعبیرش این هست بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

 • ریحانه ژوئن 2016 در 00:30

  تعبیر خواب مار از محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب ، تعبیرش دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر در خواب بیند که با مار جنگ کرد، تعبیر است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، تعبیرش بر شاهی است. اگر در خواب بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

 • رها ژوئن 2016 در 00:30

  تعبیر خواب مار در جیب (یا مار در خانه ) : دشمنی خانگی یا دشمنی در آشنایی نزدیک

 • رضا ژوئن 2016 در 00:31

  تعبیر خواب مار سفید : اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود

  • زهرا خدایی نوامبر 2016 در 14:11

   سلام خواب دیدم که مارهای سیاه با خط وخال های طلایی در حال خزیدن در خونه و رختخواب من هستند که گاهی ناپدید میشن گاهی پیدا.
   میشه بگین تعبیرش چییه؟

 • رکنی ژوئن 2016 در 00:31

  ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، تعبیر است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، تعبیر است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، تعبیر است خویشان دشمن او باشند.

 • نادر ژوئن 2016 در 00:31

  تعبیر خواب مار افعی ، جعفری ، مار های چند سر ، هفت سر یا مارهای خیلی بزرگ ( اژدها ) نشان از دشمنی خطرناک یا ثروتی زیاد است که باید به حالت های مار در خواب توجه شود .

  • somaya usofi جولای 2016 در 23:43

   vare goog

   • تینا سپتامبر 2016 در 13:37

    سلام

  • ناشناس نوامبر 2016 در 23:00

   تعبیرخواب مارپریده

 • یاسر ژوئن 2016 در 00:32

  جابرمغربی گوید: اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، تعبیر که فرزند دشمن او است . اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

 • بنفشه ژوئن 2016 در 00:32

  تعبیر خواب مار ازحضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب مار ده وجه است.اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب.

 • علی ژوئن 2016 در 00:32

  تعبیر خواب مار زرد رنگ : دشمن او بیمار گونه است .

 • عسل ژوئن 2016 در 00:32

  تعبیر خواب مار طلایی و نقره ای یا هفت رنگ خوش خط و خال : دشمنی است که دوستداران زیادی دارد . بسیار دوست داشتنی و فریبکار است .

 • ماهرخ ژوئن 2016 در 00:32

  تعبیر خواب فرار از دست مار : دور شدن از ثروت یا فرار از دست دشمن است . که هر دو نا کامی و ترس می باشد .

  • للللبیییبب ژانویه 2017 در 12:48

   ها

 • مهسا ژوئن 2016 در 00:33

  تعبیر خواب مار چنبره زده : در قدیم به روی گنج ها مارهایی برای نگهبان قرار می دادند . دیدن خواب مار چندبره زده می تواند نزدیک بودن به ثروت باشد . ماری که به طو چنبره زده در خواب ظاهر شود؛ به معنای لایتناهی است.

 • مهناز ژوئن 2016 در 00:33

  یونگ می گوید:« پدیدار شدن سمبل مار همواره نشانه ی این است که در ناخوداگاه چیز خیلی مهمی شکل گرفته و به زودی وارد عمل خواهد شد. این چیز مهم می تواند خطرناک باشد یا نجات بخش زیرا مار رویا معنایی کاملاً دوگانه دارد». پس مار سمبل مهمی از انرژی روانی به شمار می آید. نمادی از نیروهای اعماق روان که با «من» بیگانه هستند.
  “رویایی که در آن تعدا زیادی مار درهم و بر روی هم انباشته وجود دارد علامت وجود نیروهای روانی هستند که هنوز به وحدت نرسیده اند، و در سطح ناآگاهی وجود دارند

 • کاوه ژوئن 2016 در 00:33

  تعبیر خواب مار چند سر در خواب ( یا مار هفت سر ) اشاره به مشکلی در زندگی فرد است که به طور خطرناکی موجب تقسیم آن به وجوه مختلف شده باشد.

  • مهدی‌ ژوئن 2017 در 23:34

   سلام من درخواب دیدم که مارسفیدی روبروی من روی زمین افتاده است ومن وخانواده ام راتهدیدمیککند وبعدازخواب بیدارشدم به چه معنامی باشد

 • سوگند ژوئن 2016 در 00:33

  برای پسران و نوجوانان مار را به طور اعم می توان نیروی جنسی که هنوز در اعماق زندگی می کند تعبیر کرد وبرای زنهایی که رویای مار در آنها ایجاد اضطراب زیاد می کند نشانه ی ترس از رویارویی با جنسیت مردانه است.” «ارنست اپلی»

  • ناشناس جولای 2016 در 23:42

   good

 • سانیا ژوئن 2016 در 00:34

  دیشب خواب دیدم دو تا ماهی قرمز از آب بیرون افتاده بودن یکیشون تو سینک ظرف شویی بود!!!بهش دست نزدم انداختمش تو یه سینی بعدم یکی که بزرگتر بود رو انداختم تو آکواریوم آبشم خیلی کثیف بود:2:
  یه قسمت هایی رو پیدا کردم ولی نمی دونم بیرون آب بودن یعنی چی

 • سحر ژوئن 2016 در 00:35

  اگر زني خواب ببيند ماري مرده به او نيش مي زند ، نشانة آن است كه از بدخواهي و شرارت كسي عذاب خواهد كشيد

 • سعیده ژوئن 2016 در 00:35

  ديدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدي است .

 • سلمان ژوئن 2016 در 00:35

  اگر خواب ببينيد مارها در هم مي لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش هاي خود با ديگران نادم و پشيمان خواهيد شد .

 • سلمان ژوئن 2016 در 00:35

  كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتي براي پيش بردن زندگي خود استفاده خواهيد كرد و از پيروزي بر دشمنان لذت خواهيد برد .

  • ناشناس می 2017 در 13:50

   خواب ببيني مار سياه وسفيد از دمپاي شلوارت بالا امد ولي خودم بيرون كشيدم و با دو تيكه اش كردم لطفا پاسخ بديد

 • مبینا ژوئن 2016 در 00:36

  اگر خواب ببينيد از روي مارها راه مي رويد ، نشانة آن است كه از بيماري كه گريبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهيد شد . افراد خود خواه مي كوشند مقام و شان شما را ميان دوستانتان پائين بياورند .

 • محسن ژوئن 2016 در 00:36

  اگر خواب ببينيد ماري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه تسليم كارهاي ناپسند خواهيد شد .

 • محسن اسدی ژوئن 2016 در 00:36

  اگر خواب ببينيد ماري خوش خط وخال از لاي علفهاي سرسبز به سوي شما مي آيد و از كنار شما مي گذرد و جايي ناپديد مي شود و بعد از مدتي باز از دور پديدار مي شود ، و به سمت شما مي آيد و هر چقدر كه نزديكتر مي شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر مي رسد ، تا اينكه مبدل به اژدهاي عظيم مي گردد ، نشانة آن است كه با نافرماني و بي قيدي شما كارها از بد هم بدتر مي شود . اما پذيرفتن وظايف خود و كنار گذاشتن كاهلي اوضاع بهبود مي يابد .

 • منصور زند وکیلی ژوئن 2016 در 00:36

  اگر خواب ببينيد ماري به گرد شما حلقه مي زند و نيش خود را بيرون مي آورد ، نشانة آن است كه با ناتواني در چنگ دشمنان اسير خواهيد ماند .

 • مهشید ژوئن 2016 در 00:37

  خريد و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه براي پيروزي به مخالفان خود ، سياستمدارانه با آنها رفتار مي كنيد .

 • مهوش ژوئن 2016 در 00:37

  اگر خواب ببينيد مويي ناگاه مبدل به ماري مي شود ، نشانة آن است كه وقايعي بي اهميت افكار شما را پريشان مي كند .

 • مژگان ژوئن 2016 در 00:37

  اگر خواب ببينيد مارها به شكل هاي غير عادي مبدل مي گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردي و آرامش و داشتن اراده اي قوي بر

 • مهین ژوئن 2016 در 00:37

  اگر خواب ببينيد مارها در آب مي لولند ، نشانة آن است كه در جايي كه احساس مي كنيد به لذتي تمام و كمال دست مي يابيد ، با درد سر روبرو مي شويد .

 • مریم ژوئن 2016 در 00:38

  اگر خواب ببينيد مار كسي را نيش مي زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به يكي از دوستان خود ، صدمه اي مي زنيد .

 • مریم ژوئن 2016 در 00:38

  سلام م تعبیر خواب محمدبن سیرین رو دیدم این بود در مورد مار
  محمدبن سيرين گويد: ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود. اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است. اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ماري سفيد بگرفت،دليل بزرگي بود. اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند. جابرمغربي گويد: اگر كسي بيند كه از سوراخ دهان يا بيني يا گوش يا ذكر يا مقعد او ماري بيرون آمد، دليل كه فرزند دشمن او است. اگر بيند كه مار را بگرفت و گزندي به وي نرسيد، دليل است كه بزرگي يابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگاني. سوم: سلامتي. چهارم: پادشاهي. پنجم: سپه سالاري. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سيلاب.

 • سهیل عباسی ژوئن 2016 در 00:39

  من تعبیر خواب مار رو کامل میدونم براتون مینویسم تا استفاده کنید
  اگردرخواب ماري به رنگ سياه ديديديعني دشمن داريد
  اگرماربه رنگ سبز بود يعني دشمن شما عابد است
  اگرمارازپشت حمله كرديعني دشمن غريبه است
  اگراز جلوحمله كرديعني اشنا است
  اگرماربرشماغالب شوددشمنتان پيروز است
  اگرشما ان رابكشيد شماپيروز هستيد

 • ناهید ژوئن 2016 در 00:40

  من وقت پیش یک بار تو تلویزیون دیدم که یه مار داشت بچه هاش رو به دنیا می اورد وقتی بچه هاش از دهنش خارج شدن یه مایع حال بهم زن هم از دهانش خارج شد خیلی چندش بود و این تو یادم مونده بود . تا اینکه دیروز ساعت حدود نه یا ده صبح خواب دیدم که یه مار خیلی بزرگ تو خونه بابابزرگم به دو سه نفر حمله کرد و اون رو سعی می کرد قورت بده وقتی اون هر کدوم رو وارد دهنش می کرد من از پشت مار رو می کشیدم و اون فامیلمون با یک شکل نا مفهوم که شبیه به خودش نبود و نا مفهوم بود از دهنش خارج می شد و همراه اون شخص همون مایعات حال بهم زن که تو تلویزیون دیده بودم از دهن مار خارج شد و اونی که از دهنش خارج شده بود بدنش خیس از همون مایع حال بهم زن بود و حالتی مشابه همون بچه مار هایی که از دهان مادرشون تو اون مستندی که من از تلویزیون دیدم بودن . من بعد از اینکه نفر دوم از دهن مار خارج شد از خواب بیدار شدم
  فارغ از ساعتی که این خواب رو دیدم می خواستم از شما بپرسم که این خواب ممکنه که جزو خوابهای بی تعبیر باشه؟
  من یک بار تجربه دیدن مار در خواب رو داشتم و اون حالتی بود که تو خواب دیدم که مامانم با خودش یه نایلون خیار اورد خونه و تو خواب دیدم که تو اون نایلون لای خیار ها یک مار بود که سرشو از نایلون اورد بیرون و وقتی از خواب پا شدم ساعت نزدیک 9 صبح بود و شکمم به شدت درد می کرد و فردای اون روز معلوم شد که من شکم دردم اپادیسیت بوده و بعد عمل جراحی مشکلم حل شد
  جالب اینجا بود که من روزقبل اون روز که اون خواب رو دیدم مامانم از میوه فروشی خیار خریده بود و من خیار زیاد خوردم و بر طبق این خواب فکر کردم مشکل از خیارها باشه و یک شکم درد و مسمومیت ساده ولی دکتر گفت این مسمومیت نیست و مشکل تو اپاندیسیته .
  راستش می خواستم بدونم این خوابی که می دیدم که مار به فامیل هام حمله می کرد تعبیرش چی میتونه باشه؟ در هر دوبار که حمله کرد من اون مایع رو دیدم دقیقآ همونی بود که تو فیلم دیده بودم این می تونه دلیل باطل بودن این خواب باشه؟
  خیلی خیلی معذرت می خوام اگر این موضوع من کمی بی ربطه…
  خیلی خیلی ممنون میشم به سوالم جواب بدین و بعدش اگه مدیرای محترم سایت احساس کردن این پست بی ربطه پاکش کنن . ممنون میشم به سوالم جواب بدین و نگرانیم را از بین ببرید

 • شیلا ژوئن 2016 در 00:41

  دوست عزیز می گویند خواب ها را برای تعبیر هرجا نگویید بلکه پیش فرد متخصص تعبیر ببرید چون گاهی اوقات یک تعبیر اشتباه باعث میشود که همان تعبیر اتفاق بیافتد به نظر بنده صدقه بدهید و خروسی را دم در خونتون بکشید و از روی خونش رد بشین بعد خروس و بدین به یک نیازمند
  قران را با معنی ان همیشه بخوانید مخصوصا چهار قل
  نماز بخوانید به نیت رفع بلا و …
  موفق باشید فقط خوابتان را سعی کنید هرجایی نگویید

  • ناشناس جولای 2016 در 08:12

   دیدن مار سیاه با سر قرمز وبزرگان چه تعبیری دارد

   • هویار اکتبر 2016 در 09:35

    سلام خواب دیدم در زیر تپه ای از دهانه سوراخی آتش بیرون مآید ومن به سمت آتش رفتم وآتش به عقب رفت و خاموش شد ومن به داخل سوراخ رفتم و وارد تپه شدم که دیدم دو راه پله وجود دارد که یکی به بالا ودیگری به زیر زمین میرود که من به سمت پایین رفتم وطلاهای بسیار زیادی پیدا کردم وچون فکر کردم که باید ماری باشد منتظر مار شدم آیا خواب من تعبیری دارد.

 • علیخانی ژوئن 2016 در 00:41

  من در كتابي خوندم كه : خوابها انواع و اقسام مختلفي دارند مثلا

  1. خوابهايی که از افکار روزانه ما سرچشمه می گيرند و در واقع بازتاب زندگی روزانه ما در عالم خواب هستند. طبق شواهد و قرآئني كه فرموديد بنده فكر مي كنم خواب شما از اين نوع است. مخصوصا كه مي فرماييد شديدا ذهن شما رو مشغول كرده است.

  2. خوابهائی که صحنهای آشفته و بی اساسند.

  3. خوابهائی که از ضمير ناخودآگاه ما سرچشمه می گيرند.

  …..

  اما صدقه هم دادن دفع بلا مي كند ،

 • کریم ژوئن 2016 در 00:42

  با پاسخی که دوستان دادند موافقم. شما میتونید مقدمه ی کتاب تعبیر خواب ابن سیرین رو بخونین.در خیلی از ساعات روز خوابها تعبیری ندارند.مخصوصا که یک برنامه ی تلویزیونی رو مشاهده کردین که مشمئز کننده بوده و توی ذهن شما مونده. فکر میکنم از یکی از اساتیدم شنیدم که میفرمودند گاهی خوابهامون رو هر طور تعبیر کنیم همون میشه.پس دقت کنیم همیشه خوب تعبیر کنیم و فال بد نزنیم و بعد هم خواب هامون رو برای کسی تعریف نکنیم چه خوب و چه بد. در سوره ی یوسف آمده که یا بنی لا تقصص رویاک علی اخوتک .برای بیشتر دونستن در مورد این قضیه تفسیر این آیه رو نگاه کنید . همونطور که دوستان تاکید کردند صدقه یادتون نره

 • آرش ژوئن 2016 در 00:42

  لام دوست عزیز
  میخواستم این مطلب رو زودتر بفرستم ولی اینترنتم سرعتش پایین بود و آخر نشد 🙁
  دوست عزیز در تعبیر خواب فقط کسانی میتونند نظر قاطع داشته باشند که عالم غیب برایشان هویدا شده باشد و به درجاتی روحانی رسیده باشند و آنها هم برای اینکه تعبیر خواب به تعبیر کننده کم بستگی دارد همیشه سعی میکنند بگویند که تعبیرش خوب است و خوب هم از آب در میاد
  من یک حدیثی خوندم که هر خوابی دیدید در وقت بیداری به سمت راست بخوابید وبگیید انشاال.. تعبیرش خوب است
  موفق ورستگار باشید 😛

  • ناشناس آگوست 2016 در 20:22

   Big like arash

  • ناشناس آگوست 2016 در 20:24

   باریک پسرم اینا همش چرته. اگه به خدا ایمان داری پس حرف مف نباس زد

 • مهرنوش ژوئن 2016 در 00:43

  راستش یه سوالی داشتم من در گذشته خواب مار زیاد میدیدم که تا الان ندیده بودم ساعت ۶ به بعد صببح که دوباره خوابم برد خواب دیدم یه مار سیاه تو چمن وول میخوره بعدش نمیدونم چی شد نشستم رو چمن یکم دور تر و بعد مار اومد سمتم تو چشماش خیره بودم تا این که اومد سرش بالا و به طرف پیشونم نیش خواست بزنه که نتوست و دوباره حمله کرد و وسط پیشونیمو نیش زد شنیدم خواب صبح تعبیر نداره اما دیدن این خواب حال منو خیلی خراب کرده که دوست دارم تعبیرشو بدونم البته شب قبلش ذهنم درگیر آدمی بود که خیلی اذیتم کرد و حس حقارت بهم داد

 • مهرنوش ژوئن 2016 در 00:43

  الان هم طبق تعابیر شما احساس میکنم حتما قرار دوباره از اون فرد ضربه بخورم که از یه طرف هم میدونم اون آدم اینقدر بیکار نیست خواب صبح بی تعبیره?

 • علی ژوئن 2016 در 00:44

  دیشب ساعت حدودا ۲:۳۰ خواب دیدم یه مار بزرگ که ظاهرا از حالت سرش فهمیدم شبیه کبری بود، دور و برم بود تو اون خواب خانوادم هم بودن وقتی دوباره اومد من یه تفنگ بادی داشتم که خاستم بزنمش ماره فهمید رفت پایین تو خاک و از زیر خاک اومد زیر پام و به صورت مارپیج و البته توی خاک زیر پام می چرخید وقتی پریدم یه کم اونورتر دوباره اومد زیر پام و همون کار و تکرار کرد البته از خاک بیرون نمی اومد لوله تفنگ و که سمتش گرفتم که بزنم به سرش از خواب پریدم

 • امیرحسین ژوئن 2016 در 00:44

  چند شب پیش مار سیاه کوچکی در خونه ی مادر بزرگم دیدم که به من می گفت دوباره به هم رسیدیم تعبیرش چیست؟

 • حسن نزاکت ژوئن 2016 در 00:44

  خدا قوت خانم ام دیشب خواب دیده که یک مار افعی نسبتا بزرگ در داخل خانه مشاهده میکند و به همدیگر چشمشان میافتد و تا حدودی ترسیده بود و به مادر و خواهرش نشان میدهد . و مادر خانم ام با کلماتی آرام کننده با مار برخورد میکندو مار برمیگردد و خزیده از خانه خارج میشود. لطفا نظر خودتان را بنویسید نقطه نظرها : یک موضوع زمین باغ که ارثیه پدر مامان اش میباشد در جریان است. با ۴ نفر از جاری های خود قهر است و با هم مسئله دارند با یک عروس خواهر مرحوم من : شدیدا در تضاد و قهر میباشند و به خون هم تشنه

 • بهنام ژوئن 2016 در 00:44

  سلام. من معمولا زیاد خواب یادم نمیمونه. یروز عصر خواب دیدم با همسرم داریم تو یه جاده سرسبز قدم میزنیم یه مار سفید دیدم که سرشو اورده بود بالا به ما نگاه میکرد. ولی اصلا ازش نترسیدم. بعد پرید دور ران پای خانومم پیچید. اون وقتی فهمید ترسید ولی من با خونسردی مار رو از دور پاش کشیدم و پرت کردم به یه سمتی. ضمنا همسرم ۳ ماهه حاملست. میخواستم بدونم تعبیرش خوبه یا بده؟

 • سارا ژوئن 2016 در 00:45

  با سلام من در فاصله دوهفته دوبار خواب مار دیدم یه بار خواب دیدم تو یه خونه بزرگ بودم که به ظاهر خونه خواهرم بود همه لوازم خونه قدیمی و سلطنتی بود یدفعه دیدم یه مار بزرگ از اطاقی بیرون اومد و به طرف من با سرعت اومد جالب بود که با هیچکی کار نداشت همه ازش فرار میکردن ولی فقط به طرف من میومد خیلی ترسیده بودم من فرار میکردم و داد میزدم همسرم منو به طرف خیاط هدایت کرد و وقتی من رفتم بیرون با یه سنگ بزرگ مارو کشت ولی اصلا رنگ مار و ندیدم خواب دوم که دیشب دیدم خواب دیدم با همون خواهرم هستم که خواب اول تو خونه اونا بودم هستم و زن برادر هم کنار ما بود وسط خواب یهو دیدم یه مار اومد به طرفم که تو این خواب من شجاع تر بودم باسنگ ضربه زدم به سر مار مار بی حال شده بود و یه چیزیکه خیلی عجیب بود مار نیش نداست بلکه زبون داشت که زنداداشم با یه چاقو زهری که زیر زبون مار بود را در اورد میشه تعبیرشو بهم بگید خیلی نگرانم

 • مسعود ژوئن 2016 در 11:31

  سلام وقت بخیر امروز صبح بعد از اذان خواب دیدم بیرون ساختمان از لای داربست فلزی مار خیلی بزرکی داره میره بلای بعد به سمت پایین امد به من خیره شده بعد دوباره خواب دیدم جلو درب خو لای سنگ مار جمع شده باز دوباره به خیره شده بعد دوباره خواب دیدم یک مار کوچیک خودشو به سمت صورت پرت کرده از صبح بد جوری فکرمو مشغول کرده ممنون میشم بگین تعبیرش چی هست با سپاس فروان

  • بی اس ام اس ژوئن 2016 در 05:14

   مار دشمن است و تعبیر خواب شما دشمن داشتن است به مقدار زیاد

 • مسعود ک ژوئن 2016 در 11:42

  سلام وقت بخیر امروز صبح بعد از اذان خواب دیدم بیرون ساختمان از لای داربست فلزی مار خیلی بزرکی داره میره بلای بعد به سمت پایین امد به من خیره شده بعد دوباره خواب دیدم جلو درب خو لای سنگ مار جمع شده باز دوباره به خیره شده بعد دوباره خواب دیدم یک مار کوچیک خودشو به سمت صورت پرت کرده از صبح بد جوری فکرمو مشغول کرده ممنون میشم بگین تعبیرش چی هست با سپاس فروان

 • ناشناس ژوئن 2016 در 14:56

  سلام من خواب دیدم ی مار بود ک بابد از روش رد میشدیم اول خواهرشوهرم میخواست مادرشوهرمو رد کنه ک مار گرفتش من تا دیدم گرفتش سسریع دخترمو بغل کردمو فرار کردم مادرشوهرم کاکان داشت جیغ میزد

 • زهرا ژوئن 2016 در 14:56

  سلام من خواب دیدم ی مار بود ک بابد از روش رد میشدیم اول خواهرشوهرم میخواست مادرشوهرمو رد کنه ک مار گرفتش من تا دیدم گرفتش سسریع دخترمو بغل کردمو فرار کردم مادرشوهرم کاکان داشت جیغ میزد

 • عفت ژوئن 2016 در 14:58

  با سلا م خواب دیدم ماری سبز رنگ وارد خانه شد زیر فرش پنهان شدهر چه گشتم درخانه گم شد لطف کنید پاسخ دهید

 • مژگان ®®®®® ژوئن 2016 در 06:32

  باسلام. من امروز ساعتای پنج صبحح خواب دیدم پسر خالم فوت شده. ما در مراسم ختم هستیم .ودر همون حین من کنار در بودم وکلی مارهای رنگارنگ ب درون خانه میومدن ومن یه چوب دستم بود ک اونارو نزارم بیان تو ک تعدادشون بیشتر میشد ک بلاخره جیغ زدم واز خواب بیدارم کردن ..لطفا تعبیر …ممنون

  • بی اس ام اس ژوئن 2016 در 12:03

   سلام اینکه ببینید کسی مرده تعبیر شاین است که عمرش زیاد است .مار هم نشان دشمن پنهانی است که شما بر آنها پیروز می شوید

 • رضا ژوئن 2016 در 01:14

  سلام خواب دیدم که دوستم ماری در دست دارد و به پشت سر من افتاد ومیخاست ک مار را بر گردن من اندازد و من فرار میکردم ولی مار اصلا نیش نداشت،باتشکر

  • عليرضا اکتبر 2016 در 22:57

   من هم همين خابو ديدم لطفا راهنمايي كنيد

 • gsm ژوئن 2016 در 01:59

  در خواب ديدم كه مارى عظيم در اسمان تاب ميخوره، ترسيدم، پيرمردى نزديك شد وگفت نترس، اين مار محافظ توست و كارى نداره،
  يعد دراز كشيدم ومار با نوكه زبان سرتا پاى مرا بوييد و بعد از نوكه پا شروع به بلعيدن كرد و من هيچ ترسى نداشتم و پيرمرد هم نضاره گر بود…
  لطفا راهنمايي كنيد
  متشكرم

  • مینا ژوئن 2016 در 12:49

   مار های فراوان در اندازه های مختلف در اطراف همه ومن فقط من ترس داشتم

   • اردلان اکتبر 2016 در 19:19

    از هست

 • ناشناس ژوئن 2016 در 12:46

  سلام من خواب دیدم مارها فراوان در اندازه های مختلف در اطراف همه ومن راه میرن به کسی هم کاری ندارن هیچ کس نمی ترسید فقط یه کم من میترسید م حتی در استخر هم که شنا می کردم موجودات کوچکی بودن که میگفتند مار است خیلی فراوان بود ممنون از راهنمایی تون

 • مجتبی ژوئن 2016 در 23:06

  سلام
  در خوابم میبینم که چند مار کنار هم جمع شدن در یک جایی و کسی هم انها را با چوب می زند و آنها نمیمیرند
  من میایم و چوب را میگیرم و بعد با چوب ها چند بار به سرهای مار ها میزنم و تک تک آنها میمیرند جز یکی که که یک مار نسبتا بزرگ از دیگران هست و به من خیره میشود و نمیمیرد .
  تعبیر این خواب چیست ؟
  با این بار دومین بار ی هست که در یک ماه در بار ه مار ها خواب متفاوت میبینم .
  خواب اولم این هست که در بالای کوهی نزدیک به قله ها هستم با چند نفر که در درره ی کوه یک رود خانه بزرگ هست و در آن رود مار های بسار بزرگ و طویل در کنار هم که با جریان رود حرکت میکنند .
  من کنار خودم کسانی رو میبینم و به آنها میگوییم این سنگ های خیلی بزرگ را به ته درره بیندازیم تا این مار ها بمیرند و سنگ ها را میاندازیم و بعد از خواب بیدار میشم .
  بنظزتون تعبییرش چی هست ؟ با تشکر از همه

 • حسین امیر ماهانی ژوئن 2016 در 08:57

  من دیدم ازپشت دیوار سه مار یکی بزرگ دوتا کوچک ومن از ان دور شدم یکی از انها مار امد وگفتد شعر که من شعری که من دوست دارم بخوان ومن خواندم وبعد فرار کرد
  ومار بزرگی من/دید ومن دوباره فرار کردم

 • تهمینه م ژوئن 2016 در 13:26

  سلام، همسرم خواب دیده ماری شفاف که اجزای بدنش کاملا پیدا بوده در حال بازی دور و برشون بوده بعد همسرم میره و مار هم دنبالش حرکت کرده هر جا میرفته دنبالش بوده ولی میگه مثل ی حیوون خونگی دنبال من فقط میومد.تعبیرش چیه؟ ممنون

 • امیر راحتلو ژوئن 2016 در 02:32

  سلام
  خواب دیدم در کوچه به اتفاق همسرم گذر میکردیم که در چند جای مختلف دیدم که مار پوست انداخته.
  این روزها گرفتاری به دلایل مختلف دارم و این خواب فکر من را خیلی مشغول کرده.
  سپاسگزارم

  • فاضل جولای 2016 در 08:23

   بهترین تعبیر خوب مار اینه?

   حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
   ديدن مار درخواب ده وجه است.
   اول: دشمن پنهان.
   دوم: زندگاني.
   سوم: سلامتي
   چهارم: پادشاهي.
   پنجم: سپه سالاري.
   ششم: دولت.
   هفتم: زن.
   هشتم: مراد.
   نهم: پسر.
   دهم: سيلاب (سيل).

 • مهدی اندیشمند ژوئن 2016 در 08:22

  با درود
  من در خواب مار سبز و سفید راه راه دیدم که وارد ماتحت پرندگان زمینی (مانند مرغ) شد و مرغ راهی جنگل شد. مار میخواست بوسیله راه رفتن مرغ حمل شود و از آبادی دور گردد. در جنگل ازمرغ خودش را جدا کرد. یک کودک را دیدم که در جنگل گم شده بود، آرزو میکردم که آن پسر را نبیند که آسیبش نرساند که ناگهان آن مار سبز را در دست کودک آرام دیدم که نوازش میشد. مار در حال زایمان بود و از پششتش نوزادی همرنگ خودش متولد میشد. آن کودک، مار و فرزندش را نوازش میکرد و مار در حال زایمان و درد به من مینگریست. از دور صدای جمعیتی را شنیدم که آرام به دنبال کودک گم شده میگشتند. در همین حین از خواب بیدار شدم.
  اگر تعبیر این خواب رو به من بگین ممنون میشم چون من در پی تقاضای دریافت ویزای آلمان هستم برای ایجاد شغل قابل ارتقاع در آنجا. تشکر

 • مریم .ت ژوئن 2016 در 17:28

  من خپاب دیدم چندتامار وکوچک بزرگ دورو برم بودن من داشتم اونا میزدم تابمیرن تعبیرش چی میشه دوستان

 • لیلی جولای 2016 در 03:05

  سلام
  من حدود 10-11 صبح خوابی دیدم که ماری در خانه ما بود هر کاری میکردم باز بر میگشت در خانه و آخر دست مجبور شدم بکشمش. ولی چیزی که تو این خواب اذیتم می کرد استرس و ترس شدید بود.
  نمی دونم این خواب چوب بعد از سحر بود آیا تعبیر دارد یا نه؟
  و اینکه من نمیدونم کدام تعابیری که شما نوشتید درست هست. و کاشکی توضیح بیشتری از امام صادق(ع) در مورد مار میگذاشتین که 10 مورد مفصل تر توضیح داده می شد.
  ممنون

 • fazel جولای 2016 در 08:21

  بهترین تعبیر خواب اینه?

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن مار درخواب ده وجه است.
  اول: دشمن پنهان.
  دوم: زندگاني.
  سوم: سلامتي
  چهارم: پادشاهي.
  پنجم: سپه سالاري.
  ششم: دولت.
  هفتم: زن.
  هشتم: مراد.
  نهم: پسر.
  دهم: سيلاب (سيل).

 • نبیل جولای 2016 در 21:46

  سلام من خواب دیدم یک مار دستم رو گاز گرفت ولی تونستم اونو از خودم دور کنم ولی بعد یه مار دیگه دستم رو گرفت و یه گوشه ای هم یه مرد نشسته بود بعد از خواب بیدار شدم اگه میشه بگید یعنی چی

 • فاطمه جولای 2016 در 17:46

  سلام من یه خواب دیدم . دیدم که یه دقیقه از خونه رفتم بیرون وقتی برگشتم دیدم همه جای خونه پر ماره هر جا نگاه میکردم پر مار بود یه مارم بود خیلی بزرگ بود میخواست مارو بخوره ولی من رفتم از دهنش گرفتم بعد نمیدونم چی شد همشون رفتن بعد اینکه رفتن روبروی خونه ی ما به عمارت خیلی بزرگ بود دیدم داره بد جوری میلرزه ولی نمیریزه منم گریه میکردم خواهش میکنم تعبیرش رو بهم بگین

 • باران جولای 2016 در 11:27

  سلام …من خواب دیدم یه مارو تو خواب بوس کردم تعبیرش چیه ؟!

 • باران جولای 2016 در 11:29

  سلام .. من خواب دیدم یه مارو تو خواب بوس کردم.. میشه لطفا تعبیرشو بگین .

 • آرش جولای 2016 در 09:10

  در خواب دیدم خانواده ام ماری در حد دو متر را قربانی کرده و تکه تکه اش می کردند تا با آن غذا بپزند و خیرات کنند! رنگ مار هم سیاه با نوارهای سفید بود که در کل طرحی لوزی شکل را روی پوستش تشکیل داده بود.

 • ناشناس جولای 2016 در 09:46

  سلام من خواب دیدم توی یه اتاقی بودم که چند نفر از فامیل هم اونجا بودند بعد مادر شوهرم اومد توی اتاق در حالی که ماری همراهش بود مار پینتون بود و روشن بعد مادر شوهرم هر چی می گفت اون مار انجام می داد به مار گفت برو سمت چند تا از فامیل ها و اون رفت دوباره بهش گفت که بیاد سمت من من که خیلی ترسیده بودم رفتم گوشه اتاق اما همین که مار خواست بیاد سمت من تغییر مسیر داد و رفت سمت خود مادر شوهرم و دور اعضای اون پیچید می خواستم ببینم تعبیرش چیه

 • الی جولای 2016 در 12:11

  سلام.من در زندگی حقیقیم شخصیص ک مرا دوست دارد ولی بنا ب دلایلی پدرمادرش راضی نیستن و من هم اصراری ب این وصلت ندارم و مدر مادر من هم راضی نمیشوند.حالا با توجه ب این مساعل خانواده ی این پسر که از اقوام من هستند با من دشمنی میکنند و دور از چشم پسرشان رفتارهای ناپسند به من نشان میدهند.من خواب دیدم در خانه ی همین شخص ب دسشویی رفتم و در دسشویی مارهای کوتاه و سفیدی را دیدم.هم در کاسه توالت وهم یکی از اون مارها در یقه ی لباس من بود ک گرفتمش و انداختمش زمین.خواهشا تعبیر خواب من را برام بگویید.ممنون

 • مریم جولای 2016 در 13:24

  سلام من خواب دیدم رفتم توی خونه ای که روی چمناش مارهای سفید زیادی هستند یکیشون بزرگ بود که میخواست بیاد سمت من پدر بزرگم که فوت کرده کاری کرد من از دست او مار فرار کنم برم تو خونه اما باز دور خونه یه عالمه مار سفید کوچیک بود،میخوام بدونم تعبیرش چیه

 • مریم جولای 2016 در 13:27

  سلام من خواب دیدم وارد خونه ای شدم که روی چمنهای حیاطش یه عالمه مار سفیده یکی از مارهای سفید که از همه بزرگتر بود میخواست بیاد سمت من پدر بزرگم که فوت کرده کاری کرد من از دست ماره فرار کنم رفتم توی خونه اما بازم دور خونه پر مار بود میخواستم بدونم تعبیرش چیه

 • فرخنده احمدي جولای 2016 در 07:23

  سلام
  خواب ديدم ماري به رنگ سفيد را زخمي ميكنم و دوباره از مار چوچه هاي بسيار خورد به اندازه كرم بيرون ميشن و من هم به كشتن مار ها ادامه ميدهنم اما تعداد مار ها زياد ميشن بعد داروي خسك سر مار ها ميريزم تا همه يكجا بميرن اما تمام مار ها از بين نرفته بودن كه از خواب بيدار شدم و خواب مار را در منزل خودم ديدم لطفا خوابم را تعبير كنيد

 • ناشناس جولای 2016 در 15:12

  من خواب ديدم مار با من دوستي ميكنه و خودش رو در من مخفي ميكنه وتا كسي ميخواد منو اذيت كنه اونو نيش ميزنه اين تعبييرش چيه

 • ناشناس جولای 2016 در 13:11

  سلام من خدا دیدم مار در خانه دوستم هست دو تاخاکسری ویکی رنگ فیروزه ای ولی خطرگرفتم ولی نکشتم نرفتند تعبیرش چیست

 • محمد جولای 2016 در 13:16

  سلام بر خواب دیدم خانه دوستم هستیم دو تا مار خاکسری ویکی فیروزه ای وبی خطر که من گرفتم ولی رهاش کردیم نرفتم تعبیرش چیست

 • ناشناس جولای 2016 در 02:13

  من خواب دیدم چند تا مار توی دستشویی فرنگی بودند و هر چه تلاش میکردند بیرون بیاند من با کشیدن سیفون اجازه نمیدادم
  تعبیرش چیست???

 • ف ت آگوست 2016 در 11:26

  منن خواب دیدم مارزیبا وزردونارنجی وخیلی بزرگ وبلند وخوشگلرا باکمک بچه هام گرفتم سرشو تا نیشم نزنه بچه هامو فرستادم رفتن. یه دفعه مار سرش رو برگردوند تو گلوی من تا نیشم بزنه احساس کردم تمام بدنم بی حس شد واز خواب پریدمتعبیرش چیه؟؟

  • مهدی‌ ژوئن 2017 در 23:41

   سلام من خواب دیدم مارسفیدنیم متری درکوچه من وخانواده ام راتهدید میکند تعبیرش چیست ممنون

 • بابک آگوست 2016 در 10:39

  سلام خدمت دوستان،من تو خواب دیدم دنبال ماری هسم که میخواد نیش بزنه،هی دنبالش میگردم تا سرش له کنم،خیلی تلاش کردم سرمار پیدا کنم هی در می رفت اخر یکی بهم گفت سر مار اینجاست بعد من لهش کردم، کسی از دوستان تعبیرش میدونه،ممنون میشم اگه تعبیرش کنه

 • عباس آگوست 2016 در 02:03

  سلام من خواب دو مار درون کفشهایم را دیدم لطفا بگید تعبیرش چیه ممنون

 • ناشناس آگوست 2016 در 12:43

  سلام

  من دیشب خواب دیدم یک مار خاکستری یک مار خاکستری دیگری رو بلعيد، تا جاییکه فقط سر مار بلعيده شده بیرون بود که هرچی تلاش کردیم نتونستيم اونو نجات بدیم.

  البته توی خواب اون ماری که بلعيده ميشد پدرم بود یعنی توی عالم خواب پدرم بود و من و زن پدرم هم داشتیم ماری که پدرم رو میبلعید که به شکل مار بود هر کار کردیم نتونستيم نجاتش بدیم.

  البته ناگفته نماند روز قبلش که این خوابو دیدم بر علیه زن سابقم که ۲ ساله ازش جدا شدم بعنوان خیانت در امانت شکایت کردم چون سفته هایی که توی دفترخانه طلاق بهش داده بودم بابت اقساط وام ازدواج رو بهم نمیداد و برادرش ضامن بود.

  به هر حال خوشحال ميشم تعبیر خواب منو بگید و ارتباطش با موضوع روز قبل.

  سپاس

 • محمدرضا آگوست 2016 در 09:59

  سلام.
  خواب دیدم تو محل کارم یه مار مشکی هست دائما ازم فرار میکنه من میرم سمتش. ولی بازم فرار میکنه.

 • رضا ارام. آگوست 2016 در 06:05

  با سلام صبح زود خواب ديدم يك مار تقريبا روشن از اكواريم داخل خانه بيرون امد وجايي مخفي شد ومن هم كمر بند شلوارم را به هر سمت ميزدم تا مار نزديك خودم وپسرم. كه خودش را پشت سرم قايم كرده بود نشود. ولي هر چه نگاه ميكردم مار خودش را نشون نداد با تشكر تعبير كنيد

 • ناشناس آگوست 2016 در 09:21

  سلام من برای اولین بار بود خواب مار میدیدم. تا به حال حتی خواب هیچ حیوون دیگه رو هم ندیده بودم. خیلی واقعی بود و من تو خداب دقیقا روی تختم بودم و بک مار رو روبروم دیدم و بعدش از خواب پریدم و سریع از اتاقم رفتم بیرون چون فکر کردم واقعیه. رنگ مار رو یادم نیست یا شکلشو همینو میدونم زیاد ترسیدم. تعبیرش چی میشه؟

 • ناشناس آگوست 2016 در 23:51

  سلام من یه زن باردار هستم خواب دیدم که یه مار تو خونمون چمباتمه زده وکاری هم به کار هیچ کس نداره ولی من خیلی ترسیدم لطفا تعبیرش وبگید

 • خدیجه آگوست 2016 در 23:54

  من یه زن باردارم خواب دیدم یه مار تو خونمون چمباتمه زده و کاری به کارکسی نداره ولی من خیلی ترسیدم لطفا تعبیرش وبگید ممنون

 • زهرا آگوست 2016 در 11:58

  من خواب دیدم که باکاروان پیاده به زیارت امام زاده ای می رویم نزدیک غروب به یک خانه قدیمی روستایی رسیدیم درآنجا برای شب ماندیم من برای پذیرایی به بیرون آمدم که چند مار کوچک اما بسیار زیبا به تعبیر ما هفت رنگ که رنگهای غالب هرکدام یکی زرد یکی دیگر سبز ویک مار که تنها به رنگ خاک بود باحرکات موزون که گویی می رقصند ازجلو درب رد شده وارد می شوند ومن که نگران از ورود فرزندانم درآن لحظه بودم شوهرم راصدا زدم وقتی شوهرم قصد کشتن مارها راداشت من به خاطر زیبایی آنها گفتم نه کاری به کسی ندارند ببین چقدر زیبا می خزند واز خواب پریدم .باتوجه به شرایطی که اکنون دارم تعبیر خواب برایم مهم است

 • ثنا آگوست 2016 در 15:48

  سلام من تازگیا خواب مار زیاد میبینم هم تو صحرا هم تو خونه هر دفعه هم رنگاش متفاوته یه بار زرد سبز و سیاه.یه بار انقدر زیادن که حتی نمینونم بشمارم و یه بار تنها است دوستان من امسال کنکور دادم دعام کنید که هر چی صلاحه اتفاق بیوفته

  • میثم سپتامبر 2016 در 09:51

   سلام خواب دیدم ماری در خانه ام پنهان بوده و یکدفعه به من حمله کرده و دندانهایش را فرو کرد در سینه ام که وقتی مار را جدا کردم جای دندانهایش روی سینه ام مانده بوداما نیشش به من کاری نبوده تعبیرش چیست

 • مهسا آگوست 2016 در 03:11

  من خواب دیدم ماری که توگوشم رفته بودآروم درحال بیرون اومدنه یه جایی مث رودخونه هم بود رنگشم سیاه تعبیرش لطفا؟؟؟

  • محمدحسن آگوست 2016 در 11:07

   سلام دوستان من از مزار شریف مینویسم :
   خواب دیدم ماری مرده و پوست خوش شکلی دارد و تقریبا پوستش کنده شده اما مقداری باقی مانده من آنرا کندم و مانند کاغذ دیواری قات کردم (تا کردم ) و به جیب گذاشتم پوستش شباهت زیادی با کاغذ دیواری داشت ، کسی دیگری هم آنجا بود نشناختم اش یا لااقل بیادم نیست کی بود؟ تعبیرش چیست دوستان؟

 • مجتبی آگوست 2016 در 08:03

  سلام.من خواب دیدم هوا یه لحظه ابری و خاص شد منم کنار یه سد بزرگ و پر آب بودم . همون لحظه یه مار دیدم که پوست انداخته بود . وقتی جلو رفتم به سمت من اومد منم به تصور اینکه شاید دوست نداره به پوستش نزدیک بشم با کسی که تو خواب همراه من بود ازش فاصله میگرفتم.رنگ مار بیشتر طوسی میزد.آب سد هم بیشتر ساکن بود ولی باد زیاد بود

 • محمدحسن آگوست 2016 در 11:13

  سلام دوستان از مزار شریف مینویسم
  خواب دیدم ماری مرده مقداری پوستش از تنش جدا شده ومقداری به بدنش چسپیده ف من پوستش را کندم که شباهت زیادی با کاغذ دیواری داشت یعنی حین که بدستم رسید چهار گوش بود من آنرا قات کردم ( تا کردم ) و به جیبم گذاشتم ، یک شخصی دیگری هم آنجا بود بیدم نیست کی بود حالا تعبیرش چیست دوستان ؟ من خواندم که دیدن مار مرده دلیل بران دارد که آفتی از انسان دفع میشود بقیه اش را نمیدانم حالا لطفا یک دوستی مفصل تر برایم تعبیر کند

 • اندیشه آگوست 2016 در 06:16

  سلام خواب دیدم مار طلایی به من حمله میکند و من در حال فرار هستم یکی عضو خانوادم مار را میکشه و سرشو از تنش جدا میکنه بعد همون مار را میبینم دست خاله ام هست به من میگه زهر نداره بیا پوست مار خیلی مفیدهستش بخوریم اونها میخورند و من نمیتونم .

  • فاطیما آگوست 2016 در 19:23

   سلام خواب ماری دیدم متمایل ب طلایی و کرم
   بیرون از خونه ولی چنپره زده بود ووقتی میخواست منو نیش بزنه با ی چوب دورش میکرم و هردفعه ک میخواست حمله کنه چنپره میزد حتی یبار هم دقیقا نزدیک پاهام شد ولی نتونست نیش بزنه و همونجا چنپره زد

 • ناشناس آگوست 2016 در 19:22

  سلام خواب ماری دیدم متمایل ب طلایی و کرم
  بیرون از خونه ولی چنپره زده بود ووقتی میخواست منو نیش بزنه با ی چوب دورش میکرم و هردفعه ک میخواست حمله کنه چنپره میزد حتی یبار هم دقیقا نزدیک پاهام شد ولی نتونست نیش بزنه و همونجا چنپره زد

 • فاطیما از تهران آگوست 2016 در 19:29

  مار متمایل ب کرم رنگ ک بیرون از خونه چنپره زده
  دقیقا جلوی در خونه وقتی بیرون اومدم ترسی ازش نداشتم چون همراهم ی چوب بود ک تا حمله میکرد دورش میکردم و وقتی نزدیک مزومد چنپره میزد دوباره حمله میکرد حتی تا کاملا کنار پاهام میومد اما نمیتونست کاری کنه

 • محمد رضا از تهران آگوست 2016 در 01:00

  سلا خواب مار دیدم که بهم پیچیده بدود
  ممنونتون میشم اگه تعبیرشو بگید

 • سارا آگوست 2016 در 06:55

  من خواب دیدم توی جنگل بود ولی طرح خونمونو داشت ۳ تا مار آروم بودن خیلی بزرگ بودن ولی یکیشون کنار خواهرم بود که تا من بلند شدم بلند شد منم از ترس فرار کردم میخواست دنبالم بیاد درو بستم چون دیگه خونمون بود عجیب بود همه چی ? مار بزرگ زرد یکمم مشکی

 • سونیا آگوست 2016 در 16:34

  سلام من خواب 2 مار دیدم که 1 بزرگ جسته کلفت و 2 کوچک ضیف ما اپارتمان نشین هستیم 2 در داریم در در 1 مار بزرگ کلفت در 2 مار کوچک را می بنیم تعبیرش چیست ؟؟؟

 • محمد آگوست 2016 در 23:42

  مارسیاه آمار طوسی دنبالم میکنه الان چندبار خواب میزنم.

 • خانم خونه آگوست 2016 در 12:12

  همسرم در خواب دیده که ماری بزرگ که سر و و نیم تنه آن یک زن است با او درگیر شده است و همسرم سخت با آن حیوان که نه میتوان گفت مار بوده و نه یک زن می جنگد. در تمام تعبیر هایی که دیدم فقط مار بود و رنگ آنها تعبیر زنی نیمه انسان نیمه مار چه می باشد. ممنون میشوم که مرا راهنمایی کنید.

 • خانم خونه آگوست 2016 در 12:13

  ؟

 • اسما آگوست 2016 در 11:15

  سلام من صبح خواب دیدم مادرم یک عالمه مار آورده تو اتاق من انگار برای من آورده بود مارها هم از من دور نمیشدند خیلی هم زیاد و بزرگ بودند و لی من از اونها شدیدا بدم میآمد و هرکدام که می امدند سمت من از اونا فرار میکردم خیلی میترسیدم تعبیرش چیه؟ممنون میشم اگه پاسخ بدید

 • ناشناس آگوست 2016 در 13:16

  سلام من خواب ديدم همه مارارو كشتم فقط يكي ك اونم افتادم پايين منو زد حتي يكي ك زدم باز هم زنده بود ميخواست منو بزنه اون ماري منو زد خاكستري بود تعبيرش چيه

 • mar آگوست 2016 در 13:22

  سلام من خواب ديدم همه مارارو زدم فقط يكي ك اونم افتادم پايين منو زد ولي اوناييم ك زدم يكيشون وقتي زدم سرش جدا شد بازهم ميخواست منو بزنه تعبير من چي ميشه

 • فائزه آگوست 2016 در 14:44

  سلام دوتامار سیاه یکی لاغر و یکی کلفت بود تعبیرچیست ممنون

 • ستایش آگوست 2016 در 08:11

  سلام دیشب خواب دیدم دو تا مار سیاه از جعبه ای که لوازم شخصی ام توش بود بیرون امد یکی کوچیک بود و اون یکی بزرگ داشتن رو زمین حرکت میکردن جالب اینجاست من از اونا نترسییدم ولی خواهرم میترسید!ومادرم هم خواب بود من مار کوچک را با پا له کردم و انقد لهش کردم تا خشک شد!بعد مار متوسط داشت سمت مادرم میرفت من مادرم را بیدار کردم و به او گفتم مار کنارته!او هم مار را جمع کرد و درون جعبه ام گذاشت!بعدش گوشه جعبه که کارتونی بود پاره شد و مار سرش را بیرون اورده بود و تکانش میداد . بعدش من به اتاقم رفتم و انجا سه تا حلزون و چندتا مار بزرگ دیگر دیدم!بعدش بیدار شدم خواهش میکنم تعبیرشو بهم بگین! من 14سالمه

 • ناشناس آگوست 2016 در 10:21

  سلام خواب دیدم از مار فرار میکنم و. یکی از فامیلم اون کشت رنگشم سبز قرمز بود

 • ناشناس آگوست 2016 در 02:33

  سلام در خواب دیدم از ریشه درختی هزار بچه مار و مار در میان و دورش پیچیدن و ناگهلن دیدم پام سوراخ شد و از کف پام صدها بچه ماز در میومد و خانواده جمعشون میکردن و تو کیسه میریختن ک ناگهان مار بزرگی ک گویی مادر این بچه مار ها بود در اومد و برادر من این راگرفت ولی ولش کرد این ماز تهاجمی بود و بسیار خطرناک ک برادرمو ک ادم موفقی هم هست نیش زد و برادرم ب حد عجیب مسموم شد امیدوارم تعبیری حکیمانه ارائه نمایید ممنون

 • مهران آگوست 2016 در 08:21

  سلام … اگر با سنگ سر مار را له کرده و مار بمیرد چه تعبیری دارد؟

 • بی نام سپتامبر 2016 در 11:58

  سلام من خواب مار سبز دیدم هیچ اتفاقی نیوفتاد فقط نمی دونم من دوست دشمن صالح هستم یا دشمن من صالحه تو رو خدا جوابمو بدید

 • ناشناس سپتامبر 2016 در 15:55

  سلام متعلم استم متعلم طب امتحان دارم وساعت 3:38روزخواب دیدم که دریک قسمت کوهستان بودم بالخره ازقسمت ونزدیکی بیزه بین پاهایم سست شد کفتم که مارزده مگر مار نبوده جای دورتربوده وخواستم که باسنگ بزنم نزدیکی بیزه ام سست وبیحرکت شدم زده نتوانستم ومارهم دربدن مه نبوده لطف نموده تعبردارید

 • عبدالله سپتامبر 2016 در 15:57

  ا

 • عبید اللله سپتامبر 2016 در 04:16

  سلام من خواب دیدم که از گیر مار فرار میکنم این را تعبیر کند

 • مسعود سپتامبر 2016 در 22:23

  سلام من خواب دیدم مارهای زیادی اطرافم هستند ومن هم هرچه تلاش میکنم آنها را دور کنم باز دوباره از جایی دیگر می ایند لطفا کمکم کنید زیاد خواب مار میبینم

  • ناشناس فوریه 2017 در 23:18

   دشمنان تو فامیلهایت هستند

 • مسعود سپتامبر 2016 در 22:25

  ا

 • تینا سپتامبر 2016 در 13:39

  تعبیر مار قرمز و خشن با دندان های تیز و برنده.

 • النار سپتامبر 2016 در 13:53

  من دیشب خواب دیدم یه مار فقط میخواد منو نیش،بزنه هرجامیرم میاد از زیر درم رد نیشد با اینکه بزرگ بود ولی تو اتاق نمیتونست مادرم میبردش تو حیاط باز میومد تو خونه دنبال من مامانم دیگه با تبر نصفش،کرد خیلی بوی بدی میداد با هیچکس کار نداشت فقط منو میخواست نیش بزنه?در ضمن همه این اتفاقا خونه ی یکی از اقوام افتاده بود که اونجا تو خواب انگار خونهی خودمون بود

 • الناز سپتامبر 2016 در 13:53

  من دیشب خواب دیدم یه مار فقط میخواد منو نیش،بزنه هرجامیرم میاد از زیر درم رد نیشد با اینکه بزرگ بود ولی تو اتاق نمیتونست مادرم میبردش تو حیاط باز میومد تو خونه دنبال من مامانم دیگه با تبر نصفش،کرد خیلی بوی بدی میداد با هیچکس کار نداشت فقط منو میخواست نیش بزنه?در ضمن همه این اتفاقا خونه ی یکی از اقوام افتاده بود که اونجا تو خواب انگار خونهی خودمون بود

 • الناز 69 سپتامبر 2016 در 13:53

  من دیشب خواب دیدم یه مار فقط میخواد منو نیش،بزنه هرجامیرم میاد از زیر درم رد نیشد با اینکه بزرگ بود ولی تو اتاق نمیتونست مادرم میبردش تو حیاط باز میومد تو خونه دنبال من مامانم دیگه با تبر نصفش،کرد خیلی بوی بدی میداد با هیچکس کار نداشت فقط منو میخواست نیش بزنه?در ضمن همه این اتفاقا خونه ی یکی از اقوام افتاده بود که اونجا تو خواب انگار خونهی خودمون بود

 • ناشناس سپتامبر 2016 در 00:34

  سلام من خواب ديدم که ي مار سياه و زرد از روي درخت بسمت من جهش کرد و پاي من رو نيش زد دوبار اينکار رو کرد هرچي هم بمن نزديکتر ميشد بزرگتر بنظر ميرسيد. ميخواستم بدونم تعبيرش چيه?

 • ناشناس سپتامبر 2016 در 12:13

  سلام من درخواب دیدم درخانه ای که من ومادرم هستیم دوتامارخاکستری یکی بزرگ ودیگری کوتاه تربودکه باکمک مادرم درگونی انداختم ودرش رامحکم بستیم امابه سختی این کارو انجام دادیم تعبیرش چیست؟

 • زهرا سپتامبر 2016 در 12:14

  سلام من درخواب دیدم درخانه ای که من ومادرم هستیم دوتامارخاکستری یکی بزرگ ودیگری کوتاه تربودکه باکمک مادرم درگونی انداختم ودرش رامحکم بستیم امابه سختی این کارو انجام دادیم تعبیرش چیست؟

 • سارا سپتامبر 2016 در 01:39

  من خواب ديدم مارهاى خيلى بزرگ، ٣-٢تا سياه و ٣-٢ تا قزمز با هم مى جنگيدند و من فقط ايستاده بودم و نگاه مى كردم. وقتى همديگرو مى كشتند، جسدشون مثل كرم كوچك ميشد وجلوى پام ميفتاد.
  ممنون ميشم اگه تعبير خوابم رو بهم بگين. توى متن بالا چيزى در اين مورد پيدا نكردم.

 • رضا سپتامبر 2016 در 04:16

  با سلام و خسته نباشید
  من تو خواب دیدم که با ماشین در جاده به جایی میرفتم که جاده پر از مار بود شاید ببشتر از هزار تا مار بعضیها خیلی خیلی بزرگ بودن و من با ماشین به سرعت از روسون رد میشدم و در اخر به مقصدم سالم رسیدم این تعبیرش چی میتونه باشه
  باسپاس

 • میثم سپتامبر 2016 در 09:48

  سلام خواب دیدم ماری در خانه ام پنهان بوده و یکدفعه به من حمله کرده و دندانهایش را فرو کرد در سینه ام که وقتی مار را جدا کردم جای دندانهایش روی سینه ام مانده بوداما نیشش به من کاری نبوده تعبیرش چیست

 • رضا ميرزايي سپتامبر 2016 در 18:25

  سلام من در خواب ديدم كه در خانه يك مار زرد به من و پسر عمم حمله كرد رضا ميرزايي 13 ساله از كرج

 • علیرضا سپتامبر 2016 در 08:16

  با سلام و خسته نباشید بنده حقیر دو سه روز است درخوابم مار می بینم وامروز در خواب دیدم یک مار سیاه کوتاه قد به اندازه نیم متر وارد حیاط ما شده و پشت سرم می آمد قصد داشتم بکشم ولی نسبت به کشتنش دو دل بودم و به من می گفت می خواهم با دخترت دوست شوم وکاری ندارم خیلی نگران هستم لطفا راهنماییم کنید.

 • عليرضا سپتامبر 2016 در 10:27

  سلام من تو خواب ديدم با پسرم داخا هتل هستيم وپسرم رو بردم داخل فضاي بازي بچه ها هيچ كس اونجا نبود در يك لحظه يك مار كبري سياه حالت حمله گرفت و من با احتياط سعي كردم هر دو نفرمون فاصله رو باهاش حفظ كنيم وعصبانيش نكنيم تعبيرش رو ميشه به من بگيد ممنون

 • فردین سپتامبر 2016 در 19:22

  سلام من خواب دوتامار قرمز که هرکدوم به اندازی پنچ متر شاید یکم کمتر بیشتر باشه دیدم که من صاحب اون دوتا مار هستم وسرکوچه دوستام با مار ها بازی میکنن منهم گفتم مارمو بدین انها هم مارمو لول کردن اوردن گذاشتن تو جای نونی خونمون که همراه من سره کوچه بود ترو خدا کمکم کنید من خیلی از مار میترسم

 • زهرا سپتامبر 2016 در 21:35

  ❌دوستان عزيز لطفا پاسخ بديد به من❌
  من ١٧ سالمه و سال اخر دبيرستانم. پنج سال يك دوست ظاهرا دوست مدام اذيتم كرد طوريكه مدرسم رو عوض كردم بخاطر كنكور امروز ديدمش تو مدرسه قبليم. يك دوست ديگم مدام ميگ برگرد اما از اون بارها صدمه ديدم و ديدم كه با همون دوست قديميم عليه من بودن. ساعت 4 اينا ظهر تا ٨-٩ خونه خوابيدم اصلا هم بعشون فك نكردم اما خواب ديدم همون دوست قديمي بامن دعوا ميكرد و ميگفت نيا و اينا. يهو يادمه تو خواب ي مجسمه مار ديدم سنگي بود يكدفعه دور بازوم پيچيده بود و داشت جون ميگرفت به رنگ قرمز و من وحشت زده بودم كه چطور سنگ داره جون ميگيره اما خودمو باز گذاشنم و مار هم ب من اسيب نزد. خزيد و يادم نيس ب يك خانومي نيش زد و انكار اون خانوم از قبل ب نوعي خبر داشتن و يادم نيس روي دست يا پاشون رو چهار سوراخ درست كرده بودند و سم مار خارج شد و اتفاقي براشون نيفتاد!
  من خيلي دودلم برگردم ب اون مدرسم يا ن اما حس كزدم اين خواب هشدار از طرف خداست چون چتدين وقته اصلا خواب هام يادم نميمونه و انقد واضح حس نميكنمش. نظرات خوبتون هم خوندم و به نيت خير گرفتم و صدقه هم ميدم ان شا الله

 • امیر سپتامبر 2016 در 10:30

  سلام در خواب دیدم ماری سبز که متعلق به یکی از آشنایان بود که چشمهایش دوخته شده بود دور بدنم حلقه زد و گاز گرفت که یکی از دندوناش افتاد و در قسمتی دیگه دیدم دندان عقل و کرسی پایینم کنده شد بدون خونریزی ممنون میشم تعبیرشو بگید

 • فرشته سپتامبر 2016 در 13:00

  من خواب دیدم داخل حیاط خونمون ی چن تا مار هستن ک مارها میخوان یکیشونو بکشون منم اون یکی رو نجات دادم منو مار باهم دوست خیلی شدیم اسمشو صدامیکردم میومدبغلم منومیبوسیدهرجا میرفتم باهام میومد بعد ی مدت خوهرم متوجه شد مارو از من گرفت از شیشه ماشین پرت کرد بیرون تعبیرش چیه؟؟؟؟

 • مهنوش اکتبر 2016 در 05:33

  ساعت پنج از ترس و تعجب از خواب پریدم. خواب میدیدم ک تو وان حمام یه مار سبز کوچیکه از ترس اومدم بیرون میخواستم حوله دورم بپیچم دیدم رو حوله ام یه مار سبز . از ترس همینجوری اومدم بیرون . این چه مفهومی میتونه داشته باشه ؟

 • عليرضا اکتبر 2016 در 23:03

  كسي ميخاهد به شما صدمه بزند اما موفق نميشود

 • ناشناس اکتبر 2016 در 09:58

  سلام
  من خواب ديدم مار بزرگي در آب با سرعت حركت ميكنه و آب را گل ميكه من تمركز ميكنم و مار رو ميكشم

 • ناشناس اکتبر 2016 در 09:58

  سلام
  من خواب ديدم مار بزرگي در آب با سرعت حركت ميكنه و آب را گل ميكه من تمركز ميكنم و مار رو ميكشم

 • ناشناس اکتبر 2016 در 11:31

  سلام من خواب دیدم با دوستم میرفتم خونمون،به س رکوچه ک رسیدیم یک مار خیلی خیلی بزرگ بود ک جلوی سوپری سر کوچمون،صاحبان سوپری گرفته بودنش ولی چون بزرگ بود هی تکون میخورد عرضش ب اندازه خیابون بود،ما هم دیدیم نمیتونیم رد شیم رفتیم خونه مادربزرگم مار سیاه وزرد بود ،تعبیرش چی میشه

 • سارا اکتبر 2016 در 11:31

  سلام من خواب دیدم با دوستم میرفتم خونمون،به س رکوچه ک رسیدیم یک مار خیلی خیلی بزرگ بود ک جلوی سوپری سر کوچمون،صاحبان سوپری گرفته بودنش ولی چون بزرگ بود هی تکون میخورد عرضش ب اندازه خیابون بود،ما هم دیدیم نمیتونیم رد شیم رفتیم خونه مادربزرگم مار سیاه وزرد بود ،تعبیرش چی میشه

  • معصومه نوامبر 2016 در 14:46

   سلام من در خواب دیدم سه مار بزرگ و تقریبا زرد در خانه مان است همسر و دو فرزندم هم بودند ناگهان ماری که روی پای همسرم بود با سرعت به سمت من امد و من با تمام توان از دستش فرار میکردم ولی به سمت هر دری میرفتم در بسته بود لطفا بگویید تعبیرش چیست؟

 • امید اکتبر 2016 در 09:20

  سلام من در خواب دیدم که مار کوچکی با خود به خانه اوردم و از ان نگهداری میکردم اول طوله مار با خوردن حشرات کم کم رشد میکرد و دیدم یکهو دیدم تبدیل به یک مار اناکوندای بزرگ سیاه شد و قصد خوردن منو خانواده ام را داشت از حیاط به سمت خانه حجوم اورد که من سرش را جلوی در قرار دادم وفشار میدادم و او نیز زجه میزد . لطفا تعبیرش را بگویید ! ممنون

 • Mahsa اکتبر 2016 در 11:24

  سلام من خواب مار سبز دم که متوسط بود تو خونه از دستش فرار میکردیم مادرم برداشت میخواست بندازه فریزر منجمد بشه فرار کرد پرید رو صورت من کنار لب مو نیش زد گفت این اخرین زهر من بود میشه تعبیرشو بگین

 • Shiva اکتبر 2016 در 08:39

  سلام من خواب يه مار سبز ديدم كه تو يه چاله بزرگ بود مار بزرگي بود من پريدم تو چاله نيشش رو گرفتم كمك ميخوايتم از پسر كوچيكم كه نيشش رو ببره ولي اون نميتونست كمك كنه يا ميترسيد
  ميشه لطفا تعبيرش رو بگيد؟

 • ناشناس اکتبر 2016 در 09:21

  سلام، من خواب دیدم لیوانی را که آب داشت خوردم اما یکباره متوجه شدم ته لیوان یه مار تقریبا سیاه بود که یه دفعه رفت به گلوم ورفت به شکمم هرچه کردم نتونستم از گلوم خارج کنم، ، لطفابفرمایید این تعبیرش چه میتونه باشه

 • وحید طالبی اکتبر 2016 در 09:23

  سلام، من خواب دیدم لیوانی را که آب داشت خوردم اما یکباره متوجه شدم ته لیوان یه مار تقریبا سیاه بود که یه دفعه رفت به گلوم ورفت به شکمم هرچه کردم نتونستم از گلوم خارج کنم، ، لطفابفرمایید این تعبیرش چه میتونه باشه

 • جواد اکتبر 2016 در 10:14

  ۴ مار را در خواب دیدم و هر ۴ مار در یک جا مخفی میشدند . ۱ مار سفید ۱ مار سیاه ۲ مار کوچک ک فقط یک بار انها را دیدم . مار سیاه را بعد از چند روز کشتم اما مار سفید هربار ک‌خود را نشان میداد تا قصد کشتنش را میکردم‌پنهان‌میشد . ان دو مار کوچک را فقط یکبار دیدم. مار سفید هم یک بار ب من‌حمله کرد ک از خواب پریدم

 • دانیال اکتبر 2016 در 11:50

  با سلام خواب دیدم دو مار سیاه توخونه می خواستن حمله کنن ک سگ سفیدی شکاری داشتم ب مار ها حمله کرد و ان هارا کشت

 • علی خواب دیدم دو تامار سفید مشکی در اناق ومن ازاجا نشستم ویکی را نیش زد ولی من از مارها فاصله گرفتم اکتبر 2016 در 12:52

  ا

  • عرفان ابوذری اکتبر 2016 در 21:37

   مامانم خواب دید که دو تا مار از خونش اومد بیرون هر چی به محمد میگه اینا رو ورشون دار محمد گوش نمیکنه به من میگه و منم میرم تو خونه مار ها خیلی میاند رو بدنه من و مامانم هی جوش میزد که نکنه مارها من نیش بزنند ولی بدون اینکه مارهانیشم بزنند از خونه مار سالم اومدم بیرون تعبیر این خواب رو میپرسی

 • ناشناس اکتبر 2016 در 08:07

  سلام
  من ديشب خواب ديدم كنار يه نهر بزرگ اب با دختر خاله و خالم ايستاديم يكدفعه يه مار ابي دو دفعه مچ پامو نيش زد مار شبيه زغال روي اتيش شده بود و به سرعت برق روي اب حركت كرد و همينجور ازش دود بلند ميشد چند قطره خونم روي پام بود يه قسمت از خوابمم دوتا مار خالم كشت دوتاي ديگم يكيشون جلو من دراز كشيده بود و به محضي كه به خالم گفتم بكشش فرار كرد اون يكيم خيلي فرض بود به سرعت نور اينطرفو اونطرف ميرفت ميشه خواهشا بگيد تعبيرش چيه خيلي فكرمو مشغول كرده ممنونم

 • سانازی اکتبر 2016 در 08:11

  سلام من خواب دیدم مار به طور طولی روی من افتاد سرش بر سینه ام بود مار خالداری بود طوری که نفسش به صورتم میخورد انگار قصد آسیب به من رو نداشت. پدرم از دم گرفتنش همون لحظه از خواب پریدم

 • ناشناس اکتبر 2016 در 08:20

  سلام. میترا هستم. دیشب خواب دیدم در حال جمع کردن وسایل خانه و اسباب کشی هستم که یک کارتن پر از تخم مار پیدا کردم. یکی از انها چند دقیقه بعد شکست و سر مار بزرگی دیده شد که به رنگ طوسی بود. مار زبانش را به درون حلقه کرده بود بطوری که نوک زبانش درون دهان خودش بود. رنگ زبانش که تا حدودی دیده میشد قرمز قرمز بود. مار زل زده بود به من و دقیق و متفکر منو نگاه میکرد. چند ثانیه ای به چشمهایش زل زدم. در ته چشمها رنگ طوسی مایل به سبز یشمی دیدم. بعد بی خیال شدم و نگاهش نکردم و سراغ بقیه اسباب کشی رفتم. از زمانی که بیدار شدم تا همین الان دلهره عجیبی دارم و نوع نگاه کردن مار را نمتوانم فراموش کنم….مثل کسی که فعلا منتظره و رفتار منو داره چک میکنه..لطفا راهنمایی کنید این خواب چه تعبیری داره. بسیار ممنونم.

 • علی اکتبر 2016 در 08:38

  در خواب دیدم که مار سبز رنگی است که همواره ان را میگیرم وبازهم رهایش میکنم وقصدم از گرفتن ورها کردن آن گرفتن موشی که درخانه بود

 • علی کیانی اکتبر 2016 در 08:40

  سلام.در خواب دیدم که مار سبز رنگی است که همواره ان را میگیرم وبازهم رهایش میکنم وقصدم از گرفتن ورها کردن آن گرفتن موشی که درخانه بود

 • معصومه خانی الموتی اکتبر 2016 در 10:30

  سلام من در خواب دیدم در صحرای بزرگ سبز رنگی هستم که در آن مارهای انبوه سبز رنگ وجود د اشتشتم حالت نگرانی وترس دا شتم ناگهان به سمتی که مارهای کمتری داشت رفتم بچه هم در بغل داشتم تعبیرش چیست

 • عرفان ابوذری اکتبر 2016 در 21:35

  مامانم خواب دید که دو تا مار از خونش اومد بیرون هر چی به محمد میگه اینا رو ورشون دار محمد گوش نمیکنه به من میگه و منم میرم تو خونه مار ها خیلی میاند رو بدنه من و مامانم هی جوش میزد که نکنه مارها من نیش بزنند ولی بدون اینکه مارهانیشم بزنند از خونه مار سالم اومدم بیرون تعبیر این خواب رو میپرسی

 • زهره م اکتبر 2016 در 21:41

  مامانم خواب دید که دو تا مار از خونش اومدبیرون هر چی به داداشم میگه اینا رو ورشون دارگوش نمیکنه به من میگه و منم میرم تو خونه مار ها خیلی میاند رو بدنه من و مامانم هی جوش میزد که نکنه مارها ب من نیش بزنند ولی بدون اینکه مارهانیشم بزنند از خونه مار سالم اومدم بیرون تعبیر این خواب رو میپرسید

 • زهره م اکتبر 2016 در 21:49

  مامانم خواب دید که دو تا مار از خونش اومد بیرون هر چی به داداشم میگه اینا رو ورشون دار ولی گوش نمیکنه به من میگه و منم میرم تو خونه مار وخیلی میاند رو بدنه من و مامانم هی جوش میزد که نکنه مارها ب من نیش بزنند ولی بدون اینکه مارهانیشم بزنند از خونه مار سالم اومدم بیرون تعبیر این خواب رو میپرسی

 • ازیتا اکتبر 2016 در 21:40

  من دو تا مار سیاه رنگ دیدم که یکی زیر فرش و یکی داخل لباسم بود ولی بهم آزاری نرسوند

 • ناصرسلطانی اکتبر 2016 در 06:53

  باسلام . خواب دیدم تو رختخوابم مار متوسطی خاکستری رنگ اومده بود و به شکل دراز زیر کمرم خابیده بود تا متوجه شدم از رختخواب پریدم بیرون و چون بهم اسیبی نرسانده بود نکشتم و اجازه دادم رفت لطفا تعبیر کنید . در ضمن احساس کردم اونجا که من خوابیده بودم مارهای فراوان دیده میشد اما هیچ اسیبی بهم نرساندن

 • ناصرسلطانی اکتبر 2016 در 07:09

  باسلام . خواب دیدم تو رختوابم یک مار خاکستری سیر رنگ اومده زیر کمرم که نرمی بدنش را احساس کردم و از توی رختخوابم پریدم بیرون صاف خوابیده بود زیر کمرم و چون بهم اسیبی نرسانده بود نکشتمش واز انجا انداختمش بیرون ورفت اندازه مار متوسط بود لطفا تعبیر کنید باتشکر . در ضمن مثل اینکه اون حوالی مار زیاد دیده میشد اما بی ازار بودن

 • M.Z اکتبر 2016 در 15:17

  من درخواب دیدم ماری توسط گوسفندی بلعیده شد وصورت گوسفندبه هم ریخت انگاری براثرنیش ماربه این روز افتاده بود.لطفاتعبیرش رواگه می دونیدبهم بگین

 • Seta...pzm... اکتبر 2016 در 22:42

  یکی از دوستانم خواب دیده که من جایی در طبیعت دراز کشیده ام و یک‌مار کرم رنگ روی من است و من مار را نوازش میکنم …لطفا تعبیرش رو بگید

  • سلطانی ف اکتبر 2016 در 09:44

   من خواب دیدم مار بزرگی در خانه ماست و من مارهای کوچکی را به او میدادم تا بخورد ….تعبیرش چیه

 • ساناز اکتبر 2016 در 07:26

  سلام. خواب ديدم توى زير زمين خونه مامانم اينا بودم كه ديدم يه دفعه يه چيزى از زير گونى در اومد اول متوجه نشدم بعد كه فهميدم مار هست يه قدم رفتم عقب تر ديدم مارى كه ديدم زبون مارى بزرگتره كه خيلى وحشتناك بود از ترس چند بار صداى مادرم كردم كه بياد ببينه سعى كردم فرار كنم ولى خيلى كند قدم ميتونستم بردارم توى خواب تا اينكه از زيرزمين اومدم بيرون اون مار هم اومد بيرون و از ديوار حياط خونه رفت بيرون. تو رو به خدا جواب بدين خيلى نگران شدم

 • ساناز اکتبر 2016 در 07:27

  دشمن پنهانى دارى

 • سلطانی ف اکتبر 2016 در 09:40

  سلام من خواب دیدم که یک مار بزرگ در خانه ما بود و من بهش مارهای کوچولو میدادم تا بخوره معنیش چی میتونه باشه

 • سلطانی ف اکتبر 2016 در 09:43

  من خواب دیدم مار بزرگی در خانه ماست و من مارهای کوچکی را به او میدادم تا بخورد ….تعبیرش چیه

 • اکی اکتبر 2016 در 11:56

  سلام من خواب دیدم یه مار رو که تو انباریمون بود داره زایمان میکنه وشوهرم کمکش میکنه وسه تا بچه اش رو به دنیا آورد یعنی از بدنش بیرون کشید وداشت یکی یکی بهشون غذا میداد ومینداختشون کنار منم میگفتم حالا که زیاد شدن بندازیمشون بیرون ولی سوهرم گفت همینجا میمونن به نظرتون تعبیرش چی میتونه باشه؟

 • محمد اکتبر 2016 در 13:47

  سلام خواب دیدم با خواهر خود نزدیکی می کنم و دو مار در دو طرفم هستن

 • ناشناس اکتبر 2016 در 13:48

  سلام خواب دیدم با خواهر خود نزدیکی می کنم و دو مار در دو طرفم هستن

 • ناشناس اکتبر 2016 در 00:03

  سلام من دیشب خواب دیدم یک مار سیاه به من حمله کرد چند جای دستم را نیش زد ومن تلاش میکردم ان را از خودم جدا کنم موقع جدا کردن یک تکه از پوست وگوشت دستم جدا شد وقتی از ترس پریدم موقع اذان بود تعبیرش چیست

  • مهدي طبسي اکتبر 2016 در 08:23

   سلام خواب ديدم مار بزرگي در أطراف من است برادر بزرگترم سر او را جدا كرده بود اما مار زنده بود از وسط دو نصفش كرديم چرخيد دو باره نيمه ها بهم وصل شد ودر أطراف من شروع به چرخيدن كرد ولي بدون سر .

   • یلدا نوامبر 2016 در 04:59

    سلام من حودا ساعت ۴صبح خواب دیدم.با مامانمو همسرم وهوم نشسته بودیم غذا بخوریم که هوم عدسی درست کرده بود یه دفعه از همه جای خونه که قدیمی بود از هر سوراخی تعداد سه سر مار با رنگهای سیاه که روی سیاهی قرمز هم دیده میشد.بیرون زدند وشکل حمله گرفتندبه سمت ما ویکی از انها دست منو نیش زد دستم کمی بی حس شد.ودر نزدیکی من یه چیزی به ماهی سیاه بود هی بالا پایین می پرید یه هو یکی از این مارها اونی که شبیه ماهی بود بلعید.ومن از ترسم صلوات میفرستادم وفوت به مارا میکردم که با این کارم مارها همه رفتند تو سراخهاشون.ومن بیدارشدم حالم خیلی خرابها لطفا تعبیر بفرمایید خیلی نگرانم

 • مملی اکتبر 2016 در 08:12

  سلام… خواب دیدم درب حیاط یه خونه ای رو باز کردم یکدفعه یه مار بزرگ حرکت کرد آومد بیرون از خونه بعدش هی خودشو به اونطرف و اون طرف زد تا مرد ولی هنوز بچه هاش تو خونه بودن….

 • مهدي طبسي اکتبر 2016 در 08:17

  سلام خواب ديدم ماري بزرگ در اطراف منه برادرم سر او زد ولي زنده بود از وسط دو نصفش كرديم چرخيد دوباره بهم وصل شد ودر أطراف من چرخيد .البته بدون سر ميچرخيد

 • مرتضی اکتبر 2016 در 14:01

  سلام خسته نباشید
  خواب دیدم عمویم برای خراب کردن اتاقی صدایم کرد سقفش از چوب بود . با در اوردن اولین چوب از سقف مار زرد رنگی به پایین افتاد بعد از ان من ترسیدم و گفتم اینجا ماران زیادی هستش بعد از ن سیدی اوردند و 58 عدد مار با رنگهای مختلف را تلسم کرد و باخود برد و بعد از ان برادرم به اندازه یک خاک انداز بچه قورباغه از همان اتاق بیرون اورد لطفا تعبیر بفرمایید
  با تشکر

 • مرضیه نوامبر 2016 در 07:47

  سلام خواب دیدم مار بزرگ از زیر زمین بیرون اومد انگار که از زیر زمین منو می دید و میدونست باید از کجا بیرون بیاد و یه دفعه ای پامو گرفت ، دوستم با تبر دو نیمش کرد تعبیرش چیه ؟

 • سیدمهدی نوامبر 2016 در 14:20

  سلام
  خورده شدن مار ریز سبز رنگ توسط مار درشت سبز رنگ
  تعبیرش چی میتونه باشه
  ممنون

 • javad نوامبر 2016 در 12:56

  سلام .من خواب دیدم با چنتا از دوستام رفتیم بیابون ک توش پر از ماره کبری بود اصلا زمین خالی نمیدیدی همش مار بود ک بشدت از اتیش میترسیدن مام وسطه بیابون اتیشمون خاموش شد مارا حمله کردن بمون ک رفتیم بالایه یع بلندی که مارا حمله کردن بمون و پایه منو نیش زدن تعیبرش چی میتونه باشه

 • محمدرضا نوامبر 2016 در 00:03

  خواب ديدم در بيمارستان هستم و مار سبزي آمد وهمه فرار كردن به جز من تعبير چيست

 • محمدرضا نوامبر 2016 در 00:05

  خواب ديدم در بيمارستان مار سبزي آمد وهمه فرار كردند تعبير چيست باتشمر

 • حمید نوامبر 2016 در 11:25

  سلام خسته نباشید درخواب دیدم دوماررنگ خاک زمین باهم جفت گیری کردن ودو موهره مار ریزسفیدرنگ ودومهره بزرگترکه رنگ طقریبن قهوه ای داشت من برداشتم وماردران لحظه پوست انداخت دوستم که با من بود یکی ازمارهارا از وسط نصف کرد ومارنصف شده دست دوستم رانیش زد :تعبیرش چه میشه با سپاس

 • ناشناس نوامبر 2016 در 16:03

  salam, tabir khab mar noghrei rang ke dar shab miderakhshad chist?

 • سجاد نوامبر 2016 در 09:41

  من در خواب در حالت دراز کشیده بودم در خانه ای دیدم که شخصی به من می گوید مواظب مار باش ناگهان متوجه مار شدم که قسمت زیر کمرم بود و فک کنم فرار میکرد

 • آریانا محمودخانی نوامبر 2016 در 08:20

  سلام دیشب خواب دیدم درجاییمثل مغازه هستم خانوده ام بودن یک دفعه متوجه شدم که مار عظیمالجسه ای بالای در مغازه درحال حرکته خانواده رو مطلع کردم و همه مکان رو ترک کردیم ولی از پشت شیشه میدیدم که یک گربه رو بلعیده و فقط سرش معلومه, بعد دیدم یک بچه که نمیشناختمش کلی گریه کرده بوو از مار میترسید , کودک طفلی در مسیر مار قرار گرفت و ماراونو به نفس خودش میکشید . ماام هیچ کاری براش نمیتونستیم بکنیم . , فقط اطلاع داده بودیم که بیان بگیرنش

 • حامد نوامبر 2016 در 13:26

  سلام رفته بودم دسشویی گوشه دیوار مار خاکستری بود ترسیدم اومدم خونه گفتم آبجی بهناز رفت بگیرش دررفت اومد خونه بچه داداشم طاها بغل من بود مار اومد سمت من دور پاهام پیچید میخواست منو طاهارو نیش بزنه بهناز گرفت دست بهنازو نیش زد

 • زهره نوامبر 2016 در 14:23

  سلام وقت بخیر
  من بارها وبارها خواب ماری رو میبینم که هم درآب وهم در خشکی دنبالم میکند واز بین جمع حاضر اولین کسی که متوجه مار میشه منم وخودمم یک بار توی خونه ام چون باغچه بزرگی داره یه مار کشتم که البته نیم متر کمتر بود هم عذاب وجدان دارم هم اینکه میترسم

 • داوود نوامبر 2016 در 13:45

  سلام من چند وقتی هست که مدام خواب مار میبینم به شکل های مختلف ولی تو هیچ کدومشون آسیب ندیدم فعلا ولی حمله کردن .میشه تعبیر کنید لطفا

 • ناشناس نوامبر 2016 در 11:43

  سلام
  خواب دیدم در یک صخره یخی بودم که انبوهی از مارها وجود داشتند و من برای اینکه به اخر برسم و مارها به من حمله میکردند باید از روی مارها پرش میکردم وقتی پریدم و تا اخر صخره رسیدم دوباره به سمت اول حرکت کردم و بین راه یک مار به من نیش زد و بعد از مدت کوتاهی جای نیش خوب شد

 • علی دنج نوامبر 2016 در 06:55

  سلام من خواب دیدم که ماردرکنارم هست البته تنهانبودم دوستام هم بودن اونامارروگرفتن انداختن توی ابجوش میگفتن الان بادمیکنه میترکه همین کارم کردن ولی نترکید یهوازخواب بیدارشدم خیلی ناراحت شدم اخرش نفهمیدم ترکید یانه .چکارکنم که بقیه خوابم روببینم

 • Jovan yousef نوامبر 2016 در 13:09

  سلام من خواب دیدم که از راهی میگذشتم باپدرومادرم که ناگهان یک مار سیاه رنگ پایم را مورده حمله قرارداد و همان لحظه مادرم با دوستانش زهر را بیرون کشاند یک زهره زرد رنگ با تشکر فراوان لطفا تعبیر

 • یاسمن نوامبر 2016 در 09:16

  سلام من توی خواب دیدم که دوستم رو برای اولین بار به خونه دعوت میکنم . من توی خونه یک مار خیلی کوچک میبینم که خیلی ازش میترسم ولی دوستم سعی میکنه که اونو بکشه )نمیتونه البته)
  میشه بگید تعبیرش چیه؟?

 • ناشناس نوامبر 2016 در 19:39

  سلام من زياد خواب مار ميبينم و ديشب خواب ديدم كه دو مار تقريبا زدر و يك مار سياه كنارم بودن و مار سياه اومد سمتم و پامو دوبار نيش زد
  من خيلي نگرانم از اين همه خواب هاي بد ميشه راهنمايي كنيد؟
  ممنونم

 • شادي نوامبر 2016 در 19:40

  سلام من زياد خواب مار ميبينم و ديشب خواب ديدم كه دو مار تقريبا زدر و يك مار سياه كنارم بودن و مار سياه اومد سمتم و پامو دوبار نيش زد
  من خيلي نگرانم از اين همه خواب هاي بد ميشه راهنمايي كنيد؟
  ممنونم

 • فاطمه نوامبر 2016 در 17:10

  سلام من پدر بزرگم فوت کرده،یه دفعه خواب دیدم که مامانم داره تعریف میکنه که خواب دیده مار روی صورت پدربزرگم بوده.
  لطفا بگید تعبیرش چیه،مشکلی برا پدربزرگم به وجود اومده؟!

  • خوابهاي طلايي نوامبر 2016 در 08:42

   اينا گير اوردن ملتو ميبينين جواب نميدن كه!!! چن ماهه جواب ندادن صاحب سايت در خواب مرده است????

 • سینا نوامبر 2016 در 22:47

  سلام من خواب دیدم مار بهم حمله میکند دو سه بار ولی من مار را زدم از وصت دو نصفش کردم یعنی کشتمش .مار هم سیاه بود.لطفا تعبیر خواب را برآیم بگویید.مرسی

 • خوابهاي طلايي نوامبر 2016 در 08:50

  ملتو گير اوردن، مدير سايت در خواب سكته كرده است، ميبينين كه ماههاست لال شدنو جواب نميدن

 • رادمهر نوامبر 2016 در 08:31

  سلام من و دوستم داخل یک خونه هستیم که یک دفه دیدم یک مار سیاه با رگه های قرمز اومد دوستم سعی کرد بجنگه باهاش که نیش خورد و افتاد

 • الهام نوامبر 2016 در 12:23

  سلام خواب دیدم با یک مار بسیار بزرگ سبز رنگی گلاویز شدم ولی وقتی دیدم از پسش بر نمیام فرار کردم تعبیرش چیه؟

 • م.خ نوامبر 2016 در 11:10

  من خواب دیدم 2 مار سفید، یکی بزرگ و یکی کوچک در اطرافم بودند. مارسفید بزرگتر در حال خوردن بود. لطفا بگویید این خواب چه تعبیری دارد.

 • سعید نوامبر 2016 در 15:09

  سلام
  خواب دیدم یک مار سبز در خانه است
  بعد یک مجسمه سر مار روبروی مار گذاشتم که دیگه حرکت نکرد
  بعد یه جا دیگه همون مارو دیدم بعدش یهو یه زنو دیدم که میخواست باهام رابطه داشته باشه که من کاری نکردم
  اگه امکانش هست راهنماییم کنین

 • فاطمه نوامبر 2016 در 10:09

  سلام.من درخواب دیدم که ماری دراتاقم روی وسایلم نشسته بود خیلی ترسیدم تاخواستم ازکنارش ردبشم که فرار کنم دیدم غیب شد.پشت سرم رو ک نگاه کردم پشت پنجره سایه گربه ای بود که رد شد وظاهرا گربه مار رو خورده بود.تمام سوالاتی که دربالا نوشته ازخودتون بپرسید رو هم درمورد زندگی فعلیم پاسخ همش مثبته.میشه لطفا تعبیر دقیق تری برام بکنید درخصوص خورده شدن مارتوسط گربه؟

 • alireza نوامبر 2016 در 11:27

  سلام.در خواب دیدم از مسیری عبور میکردم تعدادی مار سیاه و سفید بهم پیچیده بودن و مشغول ب خوردن همدیگه بودن.من مسیرمو عوض کردم.این چ معنیی میتونه داشته باشه؟؟

 • خواب نوامبر 2016 در 11:42

  سلام در خواب دیدم درون یه اتاقی هستم و یکی از افراد فامیل که با من درگیری دارد در اونجا پنهان شده بوده و من چون میترسیدم برم اتاق اون فامیل میگفت نیا اینجا پر از حشرات هست بعد دیدم و یه صندوقچه ای روی طاقچه اتاق هست که پر از جواهرات سبز هست و درون صندوقچه چند بر روی جواهرات چندین مار سیاه بزرگ نشستن تعبیرش چی میتونه باشه؟ مرس از جوابتون

 • خواب نوامبر 2016 در 15:33

  ع

 • علی بیرامی نوامبر 2016 در 04:57

  سلام.من درخواب دیدم که درسرکارهستم ویک مارکرم رنگ هست یک بارگذاشتم که بره ولی نرفت دومین باربراش اب ریختم توی بشقاب وبراش بردام وخواهستم بهش اب بدام ازدمه مارگرفتم که مارپرید روی من..تعبیراین خواب چی میشود..خواهش میکنم سریع بهم جواب بدین مرسی ازلطفطن

 • علی بیرامی نوامبر 2016 در 05:02

  من درخواب دیدام که سرکارهستم ویک مارکرم رنگ هست اول کاری باهش نداشتم بدچندساعت خواهستم بهش اب بدام ازدمه مارکرم رنگ گرفتم که که بیاداب بخوره ولی اون پریدبه من.لطفا تعبیراین خواب رابهم بگین یک دنیاتشکر.یاعلی مدد

 • Negar دسامبر 2016 در 06:47

  سلام من خواب دیدم که یه مار دوسر یه سرش سیاه سر دیگش زرد توی اب شفاف هستن تعبیرش چیه ؟

 • مائده دسامبر 2016 در 10:47

  من خیلی خواب مار میبینم .۲خواب آخری هم که دیدم درباره ی خواب بود.خواب قبلی یک مار سیاه با دوتا بچه اش رو از خونه انداختم بیرون.مار سیاهو یک بچه از در تقریبا راحت رفتن بیرون ولی بچه ی دوم مجبور شدم سرشو بگیرمو بندازم بیرون.اینبار خواب مار سفید دیدم.و انگار مارهای دیگه هم توو خونه بودو نمیتونستم ببینمشون ک کجان.
  خوابهایی ک میبینم معمولا مار توی خونست

 • سجاد دسامبر 2016 در 12:37

  سلام من خواب دیدم تو بیابان بودم و یه مار زرد رنگ نزدیکم ثابت وایساده بود که یه لاکپشت کوچیک اومد و به مار حمله کرد و سر مار رو خورد میشه تعبیرش رو بدونم چیه

  • عبدالزهرا دسامبر 2016 در 23:30

   درخواب دیدن یک مار ودو انگشت پا خوردن بوسیله ان مار بدون انکه خون بیاد.

 • ناشناس دسامبر 2016 در 23:27

  سلام خواب دیدم که ماردوتا انکشت من خورد وهیچ خونی درنیامد.

 • ناشناس دسامبر 2016 در 10:24

  سلام.من خواب دیدم توخونم یه مار زرد هست بعد کشتمش ولی دوباره زنده شد

 • ناشناس دسامبر 2016 در 06:21

  موندم تو این اینکه خودت گوشات درازه یا دیگران و گوش دراز میبینی . اول کسب علم کن بعدش سایت راه اندازی کنید .

 • مجتبی دسامبر 2016 در 16:29

  با سلام.
  من خواب دیدم تعداد زیادی مار سیاه دور هم گره خورده اند و بعد یکی از مارها بقیه مارها را بلعید.
  ممنون میشم تعبیرشو بگید ذهنم مشغوله

 • سهیل محمدی دسامبر 2016 در 16:54

  سلام من خواب دیدم ک ی مار تو بالکن ی طبقه مونه و همش اونو اذیت میکنم بعد ماره اعصبانی میشه میخواد از پنجرمون بیاد تو من نمیزارم بیاد تو بعد یکی نمیدونم ک کی بود لبه پنجرمونوسوراخ میکنه واسه ماره راه درست میکنه ماره میاد تو و من هرچه قدر با چاقو میزنم بهش نمیمیره اصلا کاریش نمیکنه درضمن ماره سیاه و سبزه
  خواهش میکنم تعبیشو بهم بگین فکرم مشغول کرده

 • ناشناس دسامبر 2016 در 22:53

  سلام من خواب دیدم مادرم یه شیشه که توش مار بود از کمدم که روسری و لباسهام توش بود در آورد منتها مار تو شیشه مرده بود لطفا تعبیر کنید رنگ مار هم سیاه بود

 • ناشناس دسامبر 2016 در 11:55

  من خواب دیدم دونفر مراصدازدندکه مثلا دوستانم بودند وارد اتاقی شدم پس از چند لحظه انجا مارهایی ظاهرشدند خالدار زرد رنگ از روی دستم رد شدند خیلی میترسیدم چشمانم رابستم ودرحالی که احساس میکردم مار بانیش خود دست مرا خیس کرده بود به بقیه میگفتم عکس العمل نشان ندهید بگذارید بروند کاری با ما ندارند تقریبا چهارتا ماربودند
  لطفا تعبیر این خواب را بکنید البته شب که خوابیدم نگران ازمونی که دادم بودم لطفاراهنمایی کنید

 • فاطمه دسامبر 2016 در 04:11

  سلام ،من خواب دیدم ی مار سیا دراز دنبالمه بعد بیرون از خونم هرجا میرم دنبالم میاد تا اینکه بهم میرسه و کف هردو دستمو نیش میزنه بعد همونطور ک خواب بودم احساس میکردم ک دارم میمیرم چشمام داشت بسته میشد ک ی دفعه یکی بهم پادزهر داد و خوب ش بلند شدم یه مار سفید چرک رنگ دنبالم راه افتاد،جفتشونم خییییلی سریع حرکت میکردن،تعبیر خوابم چی میشه؟!

 • نرگس دسامبر 2016 در 10:25

  من خواب دیدم که مار سیاه و بزرگ و بلندی دنبال من و دخترم کرد اول میخواست اونو نیش بزنه بعاز پشت سر به من حمله کردو دست چپمو نیش زد و اصلا ول نمیکرد به زور دهنشو باز کرد بعد جای دوتا نیشش تو دستم بود خیلی میترسم اینجا هم که تعبیرای متفاوتی هست لطفا راهنمایی کنید .آیا به کارها و شراکتهایی که میخوایم بکنیم ربط داره یا نه

 • سارا دسامبر 2016 در 17:17

  سلام.خواب ديدم كسي واسه نظافت به خونم مياد مار توي كمد لباسيم يه مار كوچيك ميگيره ميزاره روي زمين مار ميره زير تختم فرار ميكنه اما باز پيداش ميكنيم و ميگيرش به من اصرار ميكنه كه مارو بگيرم توي دستم اما من ميگم كه از مار كوچيك ميترسم! مار هم خيلي خوشگل بود ! تعبيرش چيه؟

 • نگین دسامبر 2016 در 06:42

  سلام خسته نباشید.داشتم خواب میدیدم روی کمرم تاگردنم دوتاماربزرگ و رنگی هست که نه بهم نیش زدن نه جابجامیشدن فقط سنگینی وتکون خوردنشونو حس میکردم.احساس میکردم مدت زیادی روی بدنم مونده بودن(رنگ دوتامارو یادم نمیاد ولی رنگاشون باهم فرق میکرد).من تو بیداری هم ازمارخیلی میترسم همین ترس باعث شدوحشت زده ازخواب بپرم وبگردم دنبال تعبیرش.توروخدا تعبیرشوبهم بگید.

 • ناشناس دسامبر 2016 در 06:46

  سلام خسته نباشید.داشتم خواب میدیدم روی کمرم تاگردنم دوتاماربزرگ و رنگی هست که نه بهم نیش زدن نه جابجامیشدن فقط سنگینی وتکون خوردنشونو حس میکردم.احساس میکردم مدت زیادی روی بدنم مونده بودن(رنگ دوتامارو یادم نمیاد ولی رنگاشون باهم فرق میکرد).من تو بیداری هم ازمارخیلی میترسم همین ترس باعث شدوحشت زده ازخواب بپرم وبگردم دنبال تعبیرش.توروخدا تعبیرشوبهم بگید.

 • امیر پارسا دسامبر 2016 در 17:34

  با سلام اسم من امیر پارسا است .من در خواب دیدم که کسی دو حلقه آهنی بر روی شکمم بست و آن حلقه هارا با زنجیز آهنی به زمین اتاق خانه ی مادربزرگم بست.بعد ماری سبز رنگ ظاهر شد من هم ترسیدم و به سمت پذیرایی دویید و پوست شکمم کند.دوباره رفتم داخل اتاق وبا صندلی زدم و آنرا داخل شیشه گیر انداختم ولی مار دوباره آمد بیروون و به ملخ سبزی بزرگ( و با کمال تعجب )دارای نیش بزرگی تبدیل شد .من برگشتم داخل پذیرایی ملخ بهم حمله کرد به هیچ کس کاری نداشت فقط مرا نیش زد و از خواب پریدم.اگه توانستین کمکم کنید.

 • یاسمن دسامبر 2016 در 22:10

  سلام
  من خواب دیدم که رنگ سفید به صورتم زدم و هر کار می کرد م پاک نمی شد تعبیرش چی میتونه باشه؟

 • ابوالفضل دسامبر 2016 در 01:48

  باسلام.بنده خواب دیدم از دیوار یه خونه صدا میاد وقتی رفتم جلو یه ماری سیاه و دراز اومد بیرون و من بدون هیچ ترسی میخواستم اونو بگیرم که از پشت منو گاز گرفت و نیش زد.طوری که وقتی بیدار شدم فشار دندوناش رو تنم حس میشد.میشه تعبیر کنید.باتشکر

 • ابوالفضل ج دسامبر 2016 در 01:50

  باسلام.بنده خواب دیدم از دیوار یه خونه صدا میاد وقتی رفتم جلو یه ماری سیاه و دراز اومد بیرون و من بدون هیچ ترسی میخواستم اونو بگیرم که از پشت منو گاز گرفت و نیش زد.طوری که وقتی بیدار شدم فشار دندوناش رو تنم حس میشد.میشه تعبیر کنید.باتشکر

 • الناز دسامبر 2016 در 09:41

  سلام من خواب دیدم پنج تا مار توی یک راهرو بودن شکل های مختلفی داشتن یکیشون نیش نداشت اما بقیه نیش داشتن یکیشون حالت تیغ تیغی داشت داشتم از رهرو رد میشدم چشمم افتاد به اولی رنگاوارنگ بود و یک مرد کمکم کرد و اونو مهار کرد بهم گفت که هر کدوم از این پنج تا رو چه طوری باید مهار کنم تا آسیبی نزنن تعبیر این خواب چیه نشونه بدی داره یا خوب یکی از مارها مدام میخاست ب من حمله کنه

 • الناز ۵۵۵ دسامبر 2016 در 09:42

  سلام من خواب دیدم پنج تا مار توی یک راهرو بودن شکل های مختلفی داشتن یکیشون نیش نداشت اما بقیه نیش داشتن یکیشون حالت تیغ تیغی داشت داشتم از رهرو رد میشدم چشمم افتاد به اولی رنگاوارنگ بود و یک مرد کمکم کرد و اونو مهار کرد بهم گفت که هر کدوم از این پنج تا رو چه طوری باید مهار کنم تا آسیبی نزنن تعبیر این خواب چیه نشونه بدی داره یا خوب یکی از مارها مدام میخاست ب من حمله کنه

 • بانو دسامبر 2016 در 09:24

  سلام
  من خواب دیدم یه جای مثل خونه هستم و دارم با چند مار میجنگم که بهم حمله نکنن و کسی هم اونجا بود که یادم نیست کی بود ولی یادمه ازش کمک خواستم
  لطفا تعبییرش رو بهم میگین ???

 • امیر جهرمی دسامبر 2016 در 11:34

  سلام من خواب دیدم ماری خوش خط و خال زرد با خال های سیاه به دور طوطی خوشکل پیچیده است درون یک قفس و آن طوطی داشت به صورت مسخره واری با من حرف میزد که از خواب پریدم لطفا بگویید تعبیر این خواب چیست؟!

 • محمدعلي دسامبر 2016 در 12:39

  سلام خسته نباشيد.ب خاب ديدم ك يكم پام خارش گرفت بعد از مدت كوتاهي يك مار سياه ديدم و ب خاهرم گفتم ببين مار قلم بام رو نيش زده جايه نيشش هم هست بعد ماره با اب از ما دور شد

 • مارال دسامبر 2016 در 09:47

  خواب دیدم در حال شستن دست و صورتم بودم؛ از دست هایم تا بازو و صورتم چِرک میومد و حرکت می کرد؛ فهمیدم چِرک ها مار هستند که ذره ذره رشد می کنند. سعی می کردم از خودم دورشون کنم و از صورت و دست هام مدام می شستمون. ولی تموم نمی شد…..
  تعبیر این چیه؟

 • سیروان۶۶ دسامبر 2016 در 08:00

  سلام دوستان من خواب دیدم یه تعداد با لباس نظامی یه مار داشتن که واسشون راه یابی میکرد که یه هو مار خودشو تو پاچه شلوار کرد و قایم شد ولی اصلا ازاری بهم نرسوند ولی هر کاری میکردم بیرون نمیومد مثل اینکه کسی رو دوست داشته باشه و نخواد ازش جدا شه… ضمنا رنگشم زرد بود…ممنون اگه بتونید تعبیرش کنید

 • Naz دسامبر 2016 در 18:39

  سلام.من خواب دیدم توی صحن امامزاده هستم همراه همسروفک کنم برادرم،روی دیوارهاوروی زمین پرازمارهای کوچک سیاه وتیره ولی ب من وهمراهانم کاری نداشتندولی من خیلی ازانهامیترسیدم،همسرم داخل صحن وجلوی درامامزاده خوابیده بودومن ب پلیس واتش نشان خبردادم،بعدهرکاری کردم ک همسرم بیدارشودتابرویم نشدک نشد.لطفاتعبیراین رابگویید

 • هاتفي دسامبر 2016 در 10:08

  سلام من خواب ديدم دوتا مار خاكستري دراز و البته قطرش متوسط دنبالمن و اينجوري دنبالم ميان كه دوستمن و ميخوان كنارم باشن و دوسم دارن بعد من كه ازشون ميترسيدم يواشكي رفتم يه طرفي كه مارها منو گم كردند ولي انگار حس شامه قوي داشتن و بازم منو پيدا كردن ولي اين بار كه اومدن سراغم قسمت انتهايي دوتا مار حدود 2 مترشون به هم چسبيده بود و از اون قسمت فقط نور ديده ميشد توي خواب حس خوبي داشتم ولي همراهش ترس هم بود با توجه به باورهايي كه در بيداري از مارها داريم. اگر تعبيرش رو ميدونيد تعبير كنيد ممنون

 • بی نام دسامبر 2016 در 06:36

  سلام من خواب دیدم مار به دورپیشانی من پیچیده منهم خیلی ترسیده بودم

 • امیر دسامبر 2016 در 07:24

  سلام من خواب دیدم تو یک باغ بودم دنبال مار میگشتم که بکشمش پیداش نمیکردم ناگهان با بیل تنه ی درختو شکستم داخل درخت یک مار سیاه براق به طور افقی چنبره زده بود با بیل بهش زدم به پاهام پیچید ولی نیش نزد که از خواب بیدار شدم . تعبیر اگه بگین ممنون میشم

 • سارا دسامبر 2016 در 06:13

  سلام،خواب دیدم 1 مار زرد بزرگ به من علاقه داره،ولی من از دستش فرار میکنم هر بار اون منو میگیره و دندوناشو تو تنم فرو میکنه و من هیچیم نمیشه فقط 1 لحظه احساس درد دارم و هر کسی اطراف منه تو خواب میگه از علاقه ی زیاد تورو گاز میگیره لطف میکنید تعبیرشو بگید ممنون

 • سارا دسامبر 2016 در 06:14

  سلام،خواب دیدم 1 مار زرد بزرگ به من علاقه داره،ولی من از دستش فرار میکنم هر بار اون منو میگیره و دندوناشو تو تنم فرو میکنه و من هیچیم نمیشه فقط 1 لحظه احساس درد دارم و هر کسی اطراف منه تو خواب میگه از علاقه ی زیاد تورو گاز میگیره

 • مهدي دسامبر 2016 در 08:12

  سلام، من خواب ديدم ٢تا مار تو خونمون هستن كه هردو به رنگ قهوه اي بودن كه يكيشون مرده بود بعدش اون مار دومي يك دفعه تغيير رنگ به خودش داد تبديل شد به رنگ سفيد و قرمز كه خيلي زود فرار كرد اين تعبيرش چيه

 • ريكا آملي دسامبر 2016 در 08:18

  سلام، من خواب ديدم ٢تا مار تو خونمون هستن كه هردو به رنگ قهوه اي بودن كه يكيشون مرده بود بعدش اون مار دومي يك دفعه تغيير رنگ به خودش داد تبديل شد به رنگ سفيد و قرمز كه خيلي زود فرار كرد اين تعبيرش چيه

 • موسی ززززز دسامبر 2016 در 09:24

  سام من خواب دیدم یک مار سبز کوچک از سوراخ دیوار اتاق بیرون امد و به سمت رختخوابم رفت بزرگ شد و خواست که ما را نیش بزند من و دونفر دیگه این مار سبز بزرگ را گرفته و داخل پلاستیک کردیم و اسیبی به ما نرساند لطفا بفرمایید تعبیرش چیست

 • ناشناس دسامبر 2016 در 13:47

  سلام شب خاب ماری را دیدم که از بیرون پنجره اتاق آویزان و به اتاق دیگری رفتم دیدم خیلی بزرگ بود و دوباره برگشتم که از پنجره اتاق که درش باز بود داخل نشود چوبی پیدا کردم تا سرش که داخل بود را بزنم بعد از چند بار حمله به مار که با دهان اتشی به داخل نگاه میگرد و چشمانش قرمز شده بود طوری که اتش از دهانش بیرون میزد توانستم مار را فراری بدهم پنجره را بستم و داخل اتاق سوراخی باز شد و سیل بچه مار های کاملا سیاه از دل این دیوار بیرون میریخت و مار بزرگ بیرون پنجره به اینطرف و انطرف میرفت که پا به فرار گذاشتم متشکرم

 • سپیده دسامبر 2016 در 10:17

  سلام
  من در خواب دیدم که مار که طولش 120 متر است و همه از پیشش فرار میکنند و او خود را در اطراف پدر مرحومم پیچ میدهد من برای نجات پدرم سر مار را قطع میکنم اما قبل از آن او دست مرا میگزد اما ذهرس هیچ تأثیری بر من نمیکند اما من به عجله میخواهم پیش داکتر بروم میشود بگویید تعبیرش چیست؟؟؟؟؟

 • الهام ژانویه 2017 در 06:57

  سلام خواب دیدم روی یک پل همراه پسرم و همسرم پدر همسرم نشسته ایم ناگهان تداد زیادی مارهای کوچک به ما حمله میکنند من از مارها فرار کردم همسرم و پدرش مارها را از من و پسرم دور میکردنند تعبیرش چیه ؟

 • معصومه ژانویه 2017 در 15:44

  سلام خواب دیدم یک مار در خانه ما بود و من از ترسم با یک چوب یا عصا زدم بهش که بمیره یا زخمی بشه ولی اون عصا یا چوب را خورد و قورت داد ولی دیگه خوابم ادامه نداشت

 • كيميا ژانویه 2017 در 06:32

  سلام،من خواب ديدم كه در منزل مادرى از مارهاى زيادى نگه دارى ميكنم ، شغلم بود.يكبار كه مارهارو داشتم تحويل ميگرفتم ظرف مارها باز ميشن و چنتاش مياد بيرون ، يه مار سفيد كه همون اول صاحبش ميگيرتش،يه مار زرد كوتاه خيلى كلفت كه باهاش صحبت ميكردم و به هم قول داديم كارى به هم نداشته باشيم ،،يه مار طلاي زنگى كه دور فويل پيچيده بودنش كه گمش كردم ،،دوتا مار سبز و بنفش كه چنبره زده بودن ، وقتى خواستم بگيرمشون ،يكيش دور دستم پيچيد و دستم رو نيش زد ، و منم با چاقو پاره كردمش از وسط، و دستم ورم كرده بود تاول و جوش زده بود ،،ديگه پريدم .ميشه تعبيير كنيد ممنون

 • ناشناس ژانویه 2017 در 16:21

  سلام من خواب ندیدم خالم خواب دید ک پدر بزرگم یک مارو گرفته میگه بزاره خونه داییم بعد خالم میگه بابا این مار بچه هاشو اذیت میکنه بابابزرگم میگه پس بزاره خونه خالم بعد خالم میگه خوب اونجام بره بچه هاشو اذیت میکنه بابابزرگم میگه ببره خونه اون یکی داییم خالم دوباره همون حرفو میزنه بابابزرگم میگه پس ببر خونه خودت بعد خالم همون حرفو میگه
  میشه تورو خدابگین تعبیرش چی میشه

 • ناشناس ژانویه 2017 در 16:29

  ببخشید جواب من چیشد

 • امیدرضا ژانویه 2017 در 13:01

  ببخشید تعبیر خواب اینکه مار سبز و ابی داخل یه قبر هستند که توی قبر پر از اب تمیزه…تعبیرش چیه

 • وحید ژانویه 2017 در 17:36

  سلام.من امروز ظهر خواب دیدم که یک مار بسیار بزرگ و زخمی کردم…یه بار اوومد که تلافی کنه باز من زخمیش کردم..
  تو خواب خیلیم ترس داشتم…میشه بگید تعبیرش چیه؟؟

 • مریم ش ژانویه 2017 در 13:22

  من خواب دیدم که یک مار کوچک و سیاه بیرون بود و یهو رفت تو کفشم و نیشم زد و من پام رو دراوردم و دیدم نیش زده و مار فرار کرد بعدش احساس خفگی بهم دست داد و من رو بردن بیمارستان ولی مادرم هیچ کاری نمیکرد و من همش دنبال کسی بودم که کمکم کنه و پادزهرش رو بده …

 • رضا ژانویه 2017 در 01:04

  ثلام،راستش من چند شب یه خواب عجیب می بینم،داستان از جای شروع شد .که من رفتم کوهنوردی،به یه منطقه ای رسیدم،که خودم وقتی رسیدم اونجا یه حس خیلی عجیبی بهم دست داد،توصیف کردنش خیلی سخته.بعد از چند روز خواب های من شروع شد.هر شب خواب می بینم داخل همون منطقه هستم و هر بار یه مار بزرگ میاد جلوم ولی کاری باهام نداره،دیشب باز خواب اون منطقه را دیدم ولی اینبار خبری ازون مار نبود،و بجاش یک پیر مرد اونجا بود،که دست منا گرفت و منا به سمت بالای کوه برد.رسیدیم بالا دیدم ایستاد و گفت برو داخل یک شکاف داخل زمین،خواستم نگاه کنم داخلشا دیدم دورتا دورم پر از مارهای کوچیک بزرگ،یه لحظه به پاهام نگاه کردم دیدم پا برهنه هستم،و میون مارها هستم.ولی اون مارها اصلا بهم صدمه ای نمی رسوندن.اون پیر مرد دوباره بهم اشاره کرد و گفت برو داخل شکاف،و من رفتم داخل شکاف به همراه اون پیر مرد،وقتی داخل اون شکاف شده،یه لحظه دیدم کل شهرمون را دارم می بینم جوری که انگار بالای سرشون باشم.خیلی برام عجیب.بود

 • Minaaa ژانویه 2017 در 11:48

  در خواب دیدم مار قرمزو تو جعبه ب زور نگه داشته بودم اما مار وقتی داشتم ب زور جلوشو میگرفتم ب من حمله کرد و از خواب پریدم
  لطفا بگید ینی چی

 • mn ژانویه 2017 در 12:46

  من خواب دیدم توی تخت یه مار سفید کوچیک منو گاز گرفت اما من سریع گرفتم

 • ناشناس ژانویه 2017 در 10:55

  من توی خواب دیدم با چند نفر تو یه باغ بزرگ بودم که ناگهان یه مار افعی سبز رنگ رو دیدم که پشتش به من بود. به محض دیدنش از دستش فرار کردیم
  لطفاً، به من بگید تعبیرش چیه

 • زهرا فوریه 2017 در 08:12

  سلام.من خواب دیدم تو یه خونه ام.ناگهان دوتا مارسیاه دیدم.یکی ازاونها دیگری روکشت ومن هرجا میرفتم دنبالم میومد ویهوظاهرمیشد.تااینکه بالاخره ازدستش فرارکردم.ممنون میشم بگیدتعبیرش چی میشه

 • سارا فوریه 2017 در 16:45

  سلام من خواب مار كبري اي رو ديدم كه بي توجه به من داخل جوي آبي بود ولي من از حمله اش به بچه هام نگران بودم .خواستم با سنگ بهش بزنم فرار كرد.سنگ دوم رو كه به سمتش پرت كردم به طرفم اومد ،به يه كبوتر سفيد تبديل شد و از بالا سرك پر كسيد و رفت.تعبيرش چي ميشه؟

 • سعید فوریه 2017 در 06:25

  سلام من خواب دیدم عده ای زیادی از اقوام رفته بودن شکار مار و هر یک مارهای دلخواه خود را اورده بودن و وارد خانه شدن و من از ترس رفتم بیرون و بعد از ان تعدادی رادبدست گرفتم و بردم رها کردم و کشتمشون.در ضمن هر نفری هم ۷ ال ۸ نوع مار دستشان بود.
  تعبیرش چه جیزی هست.

 • ناشناس فوریه 2017 در 08:18

  سلام خواب دیدم دو مار خیلی بزرگ مرده توی جایی که بودیم پیدا کردیم بعد مارها رو انداختیم بیرون به محض اینکه بیرون گذاشتیمشون از پنجره دیدیم مارها دستو پا در اوردند و رفتند

 • مهسا فوریه 2017 در 08:18

  سلام خواب دیدم دو مار خیلی بزرگ مرده توی جایی که بودیم پیدا کردیم بعد مارها رو انداختیم بیرون به محض اینکه بیرون گذاشتیمشون از پنجره دیدیم مارها دستو پا در اوردند و رفتند

 • الهام فوریه 2017 در 19:55

  سلام . من خواب دیدم یه مار سیاه نسبتاکوچیک توی خونه م هست که مدام درحال جهیدن هست . با اینکه با من کاری نداشت خیلی ازش میترسیدم. بعدش یه توله شیر اومد که مارسیاه خیلی ازش میترسید و ازش فرار میکرد. تا اینکه توله شیر اونو از خونه بیرون انداخت.خونه ای که توش بودم خونه پدریم بود. با وسایل زندگی که الان توی خونه خودم دارم. لطفا تعبیرش رو بهم بگین

 • الهام فوریه 2017 در 20:00

  سلام. چرا من مطلبم رو تایپ میکنم پیغام ارسال میشه که این مطلب تکراریه؟
  من اولین باره که اینجا مطلب میذارم

 • مبینا فوریه 2017 در 11:27

  سلام من در خواب دیدم یک مار سیاه در حیات خانه ی مادر بزرگم است

 • مبینا فوریه 2017 در 11:30

  سلام من خواب دیدم در حیات مادر بزرگم یک مار سیاه است و در خانه ی خودمان هم همینطور

 • سیروس فوریه 2017 در 17:36

  سلام من خواب دیدم در خانه قدیمی که صاحب آن پدر بزرگم بوده مار بزرگ سیاه رنگی به طرفم میاد من قصد کوشتن اونو دارم ولی نمیتونم اون رو بکشم واز کنارم رد میشود وبعد از مدتی دوباره به طرفم برمیگردد که همسایه پدر بزرگم به اون چند تا ضربه زد و قبل از مردن مار از خواب بیدار شدم . خواستم بدونم تعبیرش چیه ؟مرسی

 • الهام فوریه 2017 در 08:05

  دوستان من خواب دیدم یه آدم معروف 2 تا مار سفید به من داد و این 2 تا مار مث نگهبان از من محافظت میکردن…. این یعنی چی؟

 • ناشناس فوریه 2017 در 13:51

  سلاممار سیاهی که میخواست به من اسیب برساند را زدم که از میان ان فلجشد وبه حد مرگ افتاد واسیب پذیر بعد که ضعیف شد من ان راتیمار کردم تا نمیرد.وان مارهم انگار دیگر نمیخواست به من اسیبی بزند.لطفا راهنمایی کنید چه تعبیری دارد.

 • یگانه فوریه 2017 در 12:36

  محمدبن سيرين گويد: ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود

 • شهاب فوریه 2017 در 12:37

  اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود.

 • بهار فوریه 2017 در 12:37

  اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است.

 • رضا فوریه 2017 در 12:37

  اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند.

 • اکبر فوریه 2017 در 12:37

  اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند.

 • رکسانا فوریه 2017 در 12:38

  اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است.

 • ایناز فوریه 2017 در 12:38

  اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد.

 • زیور فوریه 2017 در 12:38

  اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود

 • رضوان فوریه 2017 در 12:38

  اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعفِ دشمن است.

 • ناهید فوریه 2017 در 12:39

  اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند.

 • دنیا فوریه 2017 در 12:39

  جابرمغربي گويد: اگر كسي بيند كه از سوراخ دهان يا بيني يا گوش يا ذكر يا مقعد او ماري بيرون آمد، دليل كه فرزند دشمن او است. اگر بيند كه مار را بگرفت و گزندي به وي نرسيد، دليل است كه بزرگي يابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

 • یاسین فوریه 2017 در 12:39

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگاني. سوم: سلامتي. چهارم: پادشاهي. پنجم: سپه سالاري. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سيلاب.

 • نفس فوریه 2017 در 12:40

  مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

 • ستایش فوریه 2017 در 12:40

  محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب ، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

 • شیما فوریه 2017 در 12:40

  ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

 • ایمان فوریه 2017 در 12:40

  جابرمغربی گوید: اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است. اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

 • ناهید فوریه 2017 در 12:41

  ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود. اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است. اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود.

 • هانیه فوریه 2017 در 12:41

  اگر بيند كه ماري سفيد بگرفت، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند.

 • یاسمین فوریه 2017 در 12:41

  مار،خطر يا دشمن خانگي است. خطري که بدون اطلاع قبلي و بي آنکه انتظارش را داشته باشيد و حدس بزنيد چه مي شود و چه کسي در کمين شماست به سراغتان مي آيد و دشمني است زيبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فريب که که زير سر يا در خانه شما هست و از وجودش بي اطلاع عيد اما اين دشمن اگر فرصت بيابد نيش زهر آلود خودش را در تن شما فرو مي برد. برخي نوشته اند، مار ثروت است و دارائي نهفته و موجود که در اين مورد نيز شما از وجودش بي خبريد. اين تعبير از آنجا ريشه مي گيرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ايم که دفائن و خزائن گنجينه هاي نهفته در زير خاک و ويرانه هاي قصور کهن و باستاني را مارها و اژدها و افعي ها حراست و پاسداري مي کنند و چون اين باور در اعماق ذهن ما هست ديدن مار مي تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد که ما از وجودش بي اطلاع هستيم.گفتم که مار دشمني است زيبا و خوش نقش و نگار و دل فريب و آرام که بي صدا مي آيد و زهرش را مي ريزد و مي رود. چنين موجودي مي تواند يک زن زيبا نيز باشد. زني که در عين دولت داشتن خطرناک است و در عين خطرناک بودن دوست داشتني است. در خواب خيره نگريستن به چشم مار را ميمون ندانسته اند. چندين حيوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خيره شدن خوب نيست از آن جمله است مار. اگر ديديد ماري را کشتيد بر دشمني پيروز مي شويد ولي به زودي ندامت و پشيماني به سراغ شما مي آيد.

 • ركسانا فوریه 2017 در 11:23

  سلام، ديدن ماري زرد رنگ در علفزار (مار كبري)كه با سرعت تمام سعي در نيش زدن داشت ولي توانستم از دستش فرار كنم و مار در اخر شگفت زده از سوي ديگر تپه منو نظاره مي كرد، ممنون ميشم تعبيري مناسب از اين خواب ذكر فرماييد

 • ناشناس فوریه 2017 در 06:59

  من خواب دیدم یک مار دوتا دم داشت تو خونمون توی اشپز خونه زیر کابینت بود بعد از اونجا اومد بیرون دنبالم گذاشت بعد هم یک دفعه حمله کرد که از خواب بلند شدم
  میشه تعبیرشو بگین ممنون

 • شقایق فوریه 2017 در 07:01

  من خواب دیدم یک مار دوتا دم داشت تو خونمون توی اشپز خونه زیر کابینت بود بعد از اونجا اومد بیرون دنبالم گذاشت بعد هم یک دفعه حمله کرد که از خواب بلند شدم
  میشه تعبیرشو بگین ممنون

 • ناشناس فوریه 2017 در 09:49

  سلام
  من خواب دیدم ، با دوستم تو فضای بیرون بودیم و قدم می زدیم و راجع به یک موضوعی صحبت می کردیم بعد یک مار سر راهمون سبز شد که نصف بدنش آبی بود با سه سر و نصف دیگه ش قهوه ای با سه سر خیلی بزرگ دوستم نشت سه تا سر آبی رو با سنگ های کوچیک کنترل کرد منم نشستم کنارش سرهای قهوه ای خیلی بزرگ بودن من فوق العاده می ترسیدم کیف اداری دستم بود یکی از سرهای قهوه ای روی کیفم اومد دوستم اصلا نمی ترسید سه تا سنگ بزرگ نشونم داد گفت میشه با این سنگا نابودش کرد من از ترس زیاد از خواب بیدار شدم

 • زهرا فوریه 2017 در 09:53

  سلام
  خواب دیدم با دوستم تو فضای بیرون قدم می زدیم و راجع به یک موضوعی گرم صحبت بودیم بعد یک ماری جلوی راهمون سبز شد که بدنش دو قسمت بود یک قسمت آبی رنگ با سه سر و یک قسمت دیگه قهوه ای رنگ با سه سر خیلی بزرگ دوستم سه تا سر آبی رو با سنگ کنترل کرد من نشستم رو زمین کنار دوستم سرهای قهوه ای بزرگ بودند کیف اداری هم داشتم تو خواب یکی از سرهای قهوه ای اومد رو کیفم من فوق العاده وحشت کردم . دوستم سه تا سنگ بزرگ نشونم داد و گفت با این سنگا میشه نابودش کرد من از ترس زیاد از خواب پریدم . لطفاً بفرمایید تعبیر خواب من چیه ؟!!

 • بهروز مارس 2017 در 00:44

  سلام.من خواب دیدم که مقدار زیادی مار یخ زده سیاه کنار قبرستانی که میشناختم روی برف مرده بودن.ومن از اینکار خیلی ناراحت شدم و پیگیر بودم ک چه کسای اینکارو کردن ک یهوی توی خواب شروع بخوردن لقمه نان کردم وقتی نان رو از هم جدا کردم همش پراز مار بود گوشت مار بود سیاه ک حالت استفراغ گرفتم و بیدار شدم از خواب.ممنون میشم تعبیری برام بکنید

 • الهه مارس 2017 در 13:57

  تعبیر خواب مار آبی

 • امیر مارس 2017 در 04:41

  سلام
  دو بار خواب دیدم که ماری بود که فقط سر داشت و از سر به بعدش بریده شده بود.. دفعه اول شخصی هم بود که به محض رشد کردن کمی از گردن مار ، آنرا تا سر دوباره میبرید و کوتاه میکرد ، بطوری که دهان مار از پشت سرش معلوم بود ولی همچنان چابک و سریع حرکت میکرد .. احتمالا تعبییرش دشمنی ناتوان و ناکام هست. اگر غیر از این هست لطفا بفرمایید

 • خانم اناركى مارس 2017 در 08:33

  باسلام من شب گذشته خواب ديدم كه مارسياهى به من چسبيده وهرچى پرت ميكنم دوباره برميگرده درآخراون رولاى چادر وداخل نايلون كردم به بيرون انداختم!تعبيرش چيست؟

 • سجاد مارس 2017 در 10:19

  سلام من توخواب دیدم یه مار بزرگ اطراف خونمون بود ومن دنبالش کردم رفت قایم شد ولی بعدش مادرم تونست اونوبگیره ونیشش روبکنه وزهرش روبگیره تعبیراین خوب چیه

 • ترانه مارس 2017 در 11:55

  من خواب دیدم که یه شیر و یک مار در حیاط خانه ام هستند و مار سیاه خیلی بزرگی بود سپس این دو با هم در گیر شدند و هر دو کشته شدند تعبیرش چیه لطفا بگید خیل ترسیدم

 • ترانه مارس 2017 در 11:59

  سلام من خواب دیدم که یه مار سیاه خیلی بزرگ به همراه یک شیر در حیاط خانه من هستند سپس با هم درگیر شدند وهردو کشته شدند تعبیرش چیه خیلی ترسیدم

 • مصطفی مارس 2017 در 10:05

  با سلام.ببخشید من دیشب خواب دیدم که داشتم واسه کاری زمین رو میکندم دیدم یه ماری اونجاست اومدم اونورترشو بکنم دیدم اینورممم هست یدفعه از جاش پرید بیرون بهم حمله کنه که ممممن سریع ازش فرار کردم ماره سیاه سفید بود فک کنم.تعبیرش چی میشه؟

 • DoraSab آوریل 2017 در 22:17

  hi!

 • Dorases آوریل 2017 در 18:16

  hi!

 • hos آوریل 2017 در 12:16

  سلام من خواب دیدم ک با ی مار خیلی بزرگ رفیق شدم در کوه واین رفیق ما میره از زیر زمین کیسه های پر از سکه برای من میاره هرچند وقت ی بار.ودر آخرهم وقتی ک داریم باهم بازی میکنیم یکی ازپشت میاد و این رفیق مارا با گلوله میکشه ک من خیلی ناراحت میشم لطفا تعبیرش را برام بفرستید

 • ناشناس می 2017 در 19:42

  در خواب مار سفید وزردی رادیدم که به دور پاهایم پیچیده وهر جامیروم دنبالم میاید تا ان را کشتم

 • aariyan می 2017 در 09:36

  سلام.خواب دیدم یه مار کنارم خوابیده بعد از مدت کوتاهی زادو ولد کرد.اما مار اصلی رو من کشتم ولی توله هارو نه.تعبیرش چیه؟

 • tima می 2017 در 18:31

  سلام من خواب دیدم یکی مارسیاه رو به طرفم پرتاب میکردودستمونیش زد.تعبیرش چیه

 • علی می 2017 در 15:16

  سلام،من خواب دیدم مار خیلی بزرگ زردی یک گوساله رو خورد !
  تعبیر خاصی داره؟
  سپاسگذارم

 • محمد می 2017 در 13:36

  سلام
  من خواب مار سبز بزرگ دیدم که 7 تا سر داشت با یکی ازسرها قصد نیش زدن. منو داشت مار رو تو رختخواب دیدم و روی تختم

 • ناشناس ژوئن 2017 در 12:58

  سلام. من خواب دیدم ی مار گرفتم و مارو توی کیسه انداختم و بابام سر مارو گرفت با سوزن بیهوشش کرد بعد کشتتش بعدش متوجه شدم ک مار متعلق به دایی و زنداییم بود و اونا اومدن خونمون برای اینکه متوجه نشن مارو کشتیم آتیشش زدیم. لطفا بگین تعبیرش چیه

 • عطیه ژوئن 2017 در 13:02

  سلام من خواب دیدم ی مار سیاه یا خاکستری رو توی کیسه
  گذاشتم و بابام سرشو با دستش گرفت و بیهوشش کرد با سرنگ بعدش کشتش. داییم با زنداییم اومدن خونمون ک متوجه شدم مار متعلق به اوناست و برای اینکه نفمن مارشون مرده بابام مارو آتیش زد. لطفا بگین تعبیرش چیه

 • ناشنای ژوئن 2017 در 19:52

  خواب دیدم توی باغ اقواممون هستم واونجا هم شلوغ بود و یک خانمی رو که نمیشناختم و ندیده بودمش ولی چهره ای مهربانی داشت یک طناب دور خودش و من پیچید و منو برد توی عمق چاهی که اون چاه هم وجود داره ولی الان سر پوشیده شده و رفته زیر ایون و وقتی رفتیم توی عمق چاه کلی مار بود که زیر پای من بودن ولی اصلا بمن نمیخواستن نیش بزنن و خیلی از من میترسیدن و اون زن به من گفت نترس اونا کاری با تو ندارن و من اومدم بیرون از چاه همراه اون زن

 • ناشناس ژوئن 2017 در 19:53

  خواب دیدم توی باغ اقواممون هستم واونجا هم شلوغ بود و یک خانمی رو که نمیشناختم و ندیده بودمش ولی چهره ای مهربانی داشت یک طناب دور خودش و من پیچید و منو برد توی عمق چاهی که اون چاه هم وجود داره ولی الان سر پوشیده شده و رفته زیر ایون و وقتی رفتیم توی عمق چاه کلی مار بود که زیر پای من بودن ولی اصلا بمن نمیخواستن نیش بزنن و خیلی از من میترسیدن و اون زن به من گفت نترس اونا کاری با تو ندارن و من اومدم بیرون از چاه همراه اون زن

 • ... ژوئن 2017 در 11:52

  خواب دیدم توی خونه مار کوچیک قرمزی هست که از گردن خم شده (از گردن شبیه خط شکسته بود). منو برادرم دنبالش کردیم که اونو بگیریم و از خونه بیرون بندازیم ولی نتونستیم. فرار کرد و از لای شکاف کوچیک در داخل یکی از اتاق ها شد.
  بعدش از خواب پریدم
  اگه میشه بگین تعبیرش چیه؟؟؟

 • ناشناس ژوئن 2017 در 11:54

  خواب دیدم توی خونه مار کوچیک قرمزی هست که از گردن خم شده (از گردن شبیه خط شکسته بود). منو برادرم دنبالش کردیم که اونو بگیریم و از خونه بیرون بندازیم ولی نتونستیم. فرار کرد و از لای شکاف کوچیک در داخل یکی از اتاق ها شد.
  بعدش از خواب پریدم
  اگه میشه بگین تعبیرش چیه؟؟؟

 • سهیلا ژوئن 2017 در 11:56

  خواب دیدم توی خونه مار کوچیک قرمزی هست که از گردن خم شده (از گردن شبیه خط شکسته بود). منو برادرم دنبالش کردیم که اونو بگیریم و از خونه بیرون بندازیم ولی نتونستیم. فرار کرد و از لای شکاف کوچیک در داخل یکی از اتاق ها شد.
  بعدش از خواب پریدم
  اگه میشه بگین تعبیرش چیه؟؟؟

 • حسین فروغی ژوئن 2017 در 10:50

  سلام من خواب دیدم که برای خریدن عسل مار رفتم چون گران بود نخريدم ولی یه خرده از عسلش به من دادن منم خوردم بعد رفتم پیش دوستام تا خودشان عسل مار پیدا کردن و دورش هستند که آن را در بیاوردند با سپاس لطفا جوابش را برام پیامک کنید 09394199240

 • ﻋﺎﻃﻔﻪ جولای 2017 در 20:11

  ﺳﻼم ﺗﻌﺒﻴﺮﺧﻮاﺏ ﻣﺎﺭﻳﻜﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ اﺑﻲ و ﺳﺨﻨﮕﻮﻭ ﺩﻭﺭﮔﺮﺩﻧﺶ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﻳﻚ جا ﭼﻨﺒﺮﻩ ﺯﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﭼﻲ ﻣﻴﺸﻪ…

 • جواد ارزومند جولای 2017 در 09:17

  میخوام بدونم تعبیر اینکه یه جفت مار که یه تخم هم تو خونه کرده باشند چیه؟

 • ناشناس جولای 2017 در 10:39

  رضا
  با سلام چند بار خواب مار بی سر دیدم یک بار دو مار تیره که سرشان درزمین فرو رفته دم را درهوا می چر خانند یک بار هم دو مارتیره به هم پیچیده در لا به لای موتور سیکلت بودند کمی تکان خوردندترسیدم خواستم سنگی بیاورم تا سرشان را له کنم دیدم سر نداردلطفا تعبیرش چه می شود

 • ناشناس جولای 2017 در 11:00

  رضا
  با سلام چند بار خواب مار بدون سر دیدم یک با دو مار تیره که سرشان در زمین فرو رفته ودمشان را در هوا می چرخانند یک بار هم دو مار تیره به هم پیجیده لابه لای موتور سیکلت بودند کمی تکان خوردند ترسیدم خواستم سنگی بیاورم تا سرشان را له کن دیدم سر ندارد
  لطفا تعبیرش چه می شود

 • علی. جولای 2017 در 12:34

  سلام من خواب دیدم تو ی بیابونم پر از حیوانات عجیب که هیچکدوم یادم نمیاد اما ی مار دیدم بزرگ بود و سیاه انگار دو دفعه از کنارش گذشتم ی دفعه دهنش باز بود انگار رو تنه درخت بود و بار دوم مثل اینکه مرده بود (ولی مطمئن نیستم که مرده بود )ولی مثل دفعه اول دهنش باز نبود میشه تعبیر شو برام بگین،خیلی نگرانم تو رو خدا.ممنون

 • آزیتا جولای 2017 در 16:56

  سلام من خواب دیدم توخونه پدربزرگم هستم که بچگیام اونجامیرفتم ازسقف خونش یه ماربزرگ بیرون اومد ولی سر مار شبیه سرشیر بود خواستم بدونم تعبیرش چی؟

 • ناشناس آگوست 2017 در 16:48

  سلام من خواب دیدم که تعداد خیلی زیادی مار که هرکدوم رنگی داشتن(سبز و ابی و قرمز و مشکی و زرد)بعد تعدادشون زیاد میشد و از دیوار و زمین خونه بیرون میومدن.بعد هرچی میزدیم بکشیمشون بیشتر میشدن?.تعبیرش چیه؟

 • مریم آگوست 2017 در 08:51

  سلام ببخشید تعبیر این خواب چی‌میشه
  من خاب میدیم داخل کوچمون پر بود از‌مارهای زرد رنگ نحیف و من از وسطشکن عبور میکردم‌تااینکه یکشون‌و گفتن‌مار زنگی‌ دور کمرم حلقه زیه لحظه دیدم‌داخل اتاقمم و همه دنبال مار‌میگردن یا مار بزرگ سفید با خط های سیاه پدا کردن‌خواستن بکشنش تبدیل شد به یه دختری که دامن‌پوشبده والتماس میکرد به همه نکشنش.ماهم رهاش کردیم‌رفت ولی به من یه جور عجیبی نگاه میکرد میدونستم‌نیش داره نمیززاشتم بوسم کنه.

 • امير آگوست 2017 در 15:54

  سلام
  من خواب ديدم چند تا مار زرد و قرمز به سمت منو مادرم تو حياط خونمون اومدن و يه مار خيلي بزرگ قرمز و سفيد به مادرم حمله كرد و شونه سمت راستشو گاز گرفت.
  ميشه تعبيرشو بفرماييد!

 • احسان سپتامبر 2017 در 19:20

  سلام من خواب دیدم با برادرم در باغی رفتیم سوراخی وجد داشت کچک من رفتم سمتش ماری فکر کنم سیاه بود بهم حمله کرد و برادرم با یه چیز اهنی بهش حمله کرد و داشت میکشتش که از خواب بیدار شدم تعبیرش چیه لطفا؟؟

 • احسان سپتامبر 2017 در 19:23

  سلام من پست قبلی گذاشتم در ضمن در چند نوبت هم قبل این خواب مار دیدم که یکیش این لود مار اینقدر بزرگ بود دور یه کوه که هر چی من دنبالش رفتم به سر مار نرسیدم و یکی دیگه یادم نیست تعبیر کنید برام لطفا

 • م سپتامبر 2017 در 15:46

  سلام خواب دیدم که در بیابانی مرا یکی از دوستام و خانواده اش رها کردند .بد از یه پیرمرد ادرس جایی که میخواستم برم و پرسیدم .بیابونش پره مار بود بیشتر مارا هم سرشون بیرون بود تنشون زیر خاک بدش توی راه همه مارا از خاک اومدن بیرون دنبالم یه مار گنده با دهان بزرگم دنبالم بود . از خواب پریدم تعبیرش چیه ؟!ادرس اونجایی هم که پرسیدم یه جایی بود که در عالم حقیقی موندم که برم یا نه

 • p سپتامبر 2017 در 01:23

  سلام
  من خواب دیدم که چند مار بسیار ریزوباریک در حیاطمان هستن.به آستین سمت چپم نگاه کردم دیدم یه مار رو دو تیکه کردم.امایه لحظه احساس سوزش در دست راستم کردم.دیدم سر مار جدا شده در آستین چپم هست .سریع جای زخم رو فشار دادم یه عالمه عفونت بیرون زد و گفتم وای چقدر زهر داره,شوهرم هم با مادرش کنارم وایساده بودن اما اخم کرده بودن و شوهرم به من بی توجهی کرد.هر چه گفتم جای زخم رو تیغ بزن تا زهرش بیرون بیاد انجام نداد.وقتی فشار دادن رو قطع کردم احساس کردم زهرش تمام بدنم رو گرفت و تمام بدنم مور مور شد.هر چه گفتم منو ببر بیمارستان نبردید مادرم اومد وضعیتم رو دید کلی گریه کرد.از خواب پریدم.لطفا به پیامم جواب بدید که تعبیرش چی میشه خیلی ذهنمو درگیر کرده

  • اسماعیل ژانویه 2018 در 17:28

   من خواب دیدم مار دیدم من و پسر خالم باهم بودیم یک مار اومد میخواست به اون حمله کنه ولی با من کاری نداشت پیشم وایستاد خودشو برام لوس میکرد

   • صدیق طاهری. مارس 2018 در 08:29

    باسلام. من درخواب دیدم که مارسبزرنگی داخل نان بودکه من وهمسرم داشتیم ازآنهامیخوردیم وهمسرم بادیدن آن وحشت نکردوبه مارکباب می دادواوآرام بدون حمله ازآن می خوردوزیانی هم نرساندوبلافاصله بیدارشدم 7:20 صبح بودلطفاتعبیرنماییدباتشکر

 • poopak سپتامبر 2017 در 01:24

  سلام
  من خواب دیدم که چند مار بسیار ریزوباریک در حیاطمان هستن.به آستین سمت چپم نگاه کردم دیدم یه مار رو دو تیکه کردم.امایه لحظه احساس سوزش در دست راستم کردم.دیدم سر مار جدا شده در آستین چپم هست .سریع جای زخم رو فشار دادم یه عالمه عفونت بیرون زد و گفتم وای چقدر زهر داره,شوهرم هم با مادرش کنارم وایساده بودن اما اخم کرده بودن و شوهرم به من بی توجهی کرد.هر چه گفتم جای زخم رو تیغ بزن تا زهرش بیرون بیاد انجام نداد.وقتی فشار دادن رو قطع کردم احساس کردم زهرش تمام بدنم رو گرفت و تمام بدنم مور مور شد.هر چه گفتم منو ببر بیمارستان نبردید مادرم اومد وضعیتم رو دید کلی گریه کرد.از خواب پریدم.لطفا به پیامم جواب بدید که تعبیرش چی میشه خیلی ذهنمو درگیر کرده

 • poopak سپتامبر 2017 در 01:26

  سلام
  من خواب دیدم که چند مار بسیار ریزوباریک در حیاطمان هستن.به آستین سمت چپم نگاه کردم دیدم یه مار رو دو تیکه کردم.امایه لحظه احساس سوزش در دست راستم کردم.دیدم سر مار جدا شده در آستین چپم هست .سریع جای زخم رو فشار دادم یه عالمه عفونت بیرون زد و گفتم وای چقدر زهر داره,شوهرم هم با مادرش کنارم وایساده بودن اما اخم کرده بودن و شوهرم به من بی توجهی کرد.هر چه گفتم جای زخم رو تیغ بزن تا زهرش بیرون بیاد انجام نداد.وقتی فشار دادن رو قطع کردم احساس کردم زهرش تمام بدنم رو گرفت و تمام بدنم مور مور شد.هر چه گفتم منو ببر بیمارستان نبردید مادرم اومد وضعیتم رو دید کلی گریه کرد.از خواب پریدم.تعبیرش چیه

 • فاطمه سپتامبر 2017 در 12:21

  سلام.من خواب دیدم چندتا مار سیاه دارم و یکیشونو خوردم . اون چندتای دیگه وقتی نگاهشون کردم نبودن . دنبالشون گشتم یکیش رو پشت گردنم دیدم برش داشتم و یادم نمیاد چیکارش کردم ولی بقیشون پیدا نکردم . تعبیرش چیه

  • صدیق طاهری. مارس 2018 در 08:30

   باسلام. من درخواب دیدم که مارسبزرنگی داخل نان بودکه من وهمسرم داشتیم ازآنهامیخوردیم وهمسرم بادیدن آن وحشت نکردوبه مارکباب می دادواوآرام بدون حمله ازآن می خوردوزیانی هم نرساندوبلافاصله بیدارشدم 7:20 صبح بودلطفاتعبیرنماییدباتشکر

 • فریبا سپتامبر 2017 در 17:18

  سلام،من در خواب مار سیاهی در خانه پدریم دیدم،وپدرم را که حدود 10 سال است که فوت شده ،در حال گرفتن مار سیاه دیدم،مار را گرفت وکشت،تعبیرش چیه؟

 • فریبا سپتامبر 2017 در 17:23

  سلام،من در خواب دیدم مار سیاهی در خانه پدریم هست،پدرم که چند سال هست فوت کرده آن مار سیاه رو گرفت وآن را کشت،تعبیرش چیست؟

 • حسن سپتامبر 2017 در 04:40

  سلام من در خواب مار کوچکی دیدم که توسط مار بزرگ بلعیده شد و سپس مار بزرگ تر از اون اون را بلعید لطفا راهننایی کنید چون در اینجا در این مورد چیزی یافت نشد

 • فاطمه سپتامبر 2017 در 10:56

  سلام خسته نباسین.من خواب دیدم که یه مار سبز خیلی کوچیک دنبالم میکرد و من فرار میکردم میشه تعبیرشو بدونم؟؟

 • سارا سپتامبر 2017 در 12:27

  سلام من خواب سر بریده مار را دیدم ،یعنی فقط سر بریده اش در خوابم بود . لطفاً بگین تعبیرش چیه؟

 • سحر اکتبر 2017 در 13:01

  سلام من خواب يه دریاچه بزرگ دیدم که تا بالای زانو تو آب رفتم و آب دریاچه تمیز بود اما زیر آب پر از مار بود خیلی زیاد ولی به آدمها کاری نداشتن ولی همه می گفتن برای این آب درچه کم شده که کلی مار اومده تو دریاچه خیلی زیاد بودن کوچک و بزرگ ولی من و دو نفر ديگه نه اینکه بترسیم ولی چون نمی تونستيم شنا کنیم البته با لباس بودیم از دریاچه اومديم بیرون لطفا تعبیر کنید ممنون

 • فرشته اکتبر 2017 در 11:19

  من خواب دیدم که با ماری که سفید بود و حامله بود ینی من این حسو داشتم نسبت بهش دوس شدم و از یه نفر داریم فرار میکنیم ولی اوایل از ماره میترسیدم تعبیرشو اگه میشه بگید ممنون

 • ناشناس اکتبر 2017 در 06:06

  سلام .من خواب یک مار بزرگ قرمز رنگ مثل پیتون که خیلی دراز بود شاید بگم بیست متر سی متر بود .که دمش قطع شده بود .اون مار پاهای خیلی عجیبی هم داشت .در ضمن این مار داخل کوچه بود من تند تند میرفتم با سنگ میزدم بهش و در حین سنگ برداشتن زیر یک سنگ رتیل سیاهی بود که دستمو نیش زد و از خواب پریدم

  من خیلی گشتم که تعبیر دقیق این خواب رو بدون لطفا کمکم کنید

 • حسین اکتبر 2017 در 06:06

  سلام .من خواب یک مار بزرگ قرمز رنگ مثل پیتون که خیلی دراز بود شاید بگم بیست متر سی متر بود .که دمش قطع شده بود .اون مار پاهای خیلی عجیبی هم داشت .در ضمن این مار داخل کوچه بود من تند تند میرفتم با سنگ میزدم بهش و در حین سنگ برداشتن زیر یک سنگ رتیل سیاهی بود که دستمو نیش زد و از خواب پریدم

  من خیلی گشتم که تعبیر دقیق این خواب رو بدون لطفا کمکم کنید

 • ناشناس اکتبر 2017 در 01:56

  سلام،من دیشب خواب دیدم تو خونه باغ بابابزرگم هستیم،اولش یه مار کوچیکی دستمو نیش زد،بعدش دیدم یه مار خیلی بزرگ سیاه رنگ دنبال منو فامیلا میکنه میخواد یکیمونو بگیره و ببلعه،خواهرامم اونططرف باغ گیر افتادن نمیتونن بیان خونه،من هی صداشون میزنم که کممشون کنم یهو مار اومد سمت من و منو گیر انداخت دهنشو باز کرد میخواست منو ببلعه،که من دیگه فاتحمو خوندم گفتم الانه که منو بخوره دیدم یه گاو بزرگ سیاه دویید سمت باغ،مار که گاوو دید منو ول کردوبهم گفت اون نبود تورو میخوردم،رفت سمت گاوه،دیدم که گاورو فامیلامون اوردن از عمد که ماره بره سمت گاو و منو ول کنه،نمیدونم تعبیرش چیه،انشاءالله خیره

 • رباب اکتبر 2017 در 02:07

  سلام،من خواب دیدم تو خونه باغ بابابزرگم هستیم،اولش که یه مار کوچیک نیشم زد،بعدشم یه مار خیلی خیلی بزرگ سیاه رنگ پیداش شد که میخواست حمله کنه سمت منو فامیلا،خواهرامم تو باغچه گیرافتاده بودن منم میخواستم کمکشون کنم هی داد میزدم فرار کنن که ماره حمله کرد سمت منو،گیرم انداخت و دهنشو باز کرد تا منو ببلعه من دیگه ناامید شده بودم که یهو دیدم یه گاو سیاه درشت تو باغ داره میدوه مارتا اونو دید بمن گفت ولت نمیکنم میرم اونو بخورم،بعدش رفت سمت گاوه،که دیدم گاورو فامیلامون اوردن از عمد که مار بره سمت اون و منو ول کنه،نمیدونم تعبیرش چیه هرچی که هست خدا بخیر کنه انشاءالله

 • سمانه اکتبر 2017 در 14:05

  من خواب دیدم رفتیم خونه ییلاقیمون اونجا یه مار قهوه ایغول پیکر به یه کندو حمله کرد و اونو بلعید همسرم فرار نکرد و هی میگفت این مار 30 سال اینجاست کاری بهمون نداره، ولی من دوتا پسرامو گرفتمو از اونجا فرار کردم، تعبیرش چیه

 • Avin اکتبر 2017 در 07:31

  سلام من ب شکل های مختلف خواب مار می بینم .امشب خواب مار بزرگ زرد رنگ دیدم که کنارم بود خودم میگفتم اگه جیغ بزنم نیش میرنه حرکت نکنم پس.یه هفته پیشم خواب یه ار بزرگ سفید رنگ و یه مرغابی خیلی خیلی بزرگ که بالهای خیلی بزرگی داشت خیلی خوشکل بود, جلوی درخونه بودم که دیدم یه مار یفید بزرگ روبرو و به هم نگاه میکنه وقتی هم له اسمان نگاه کردم مرغابی خیلی بزرگی دیدم که داشت پرواز میکرد و تمام اهل محل محو تماشاش بودن که اومد پیش من نشت منم فقت بهش نگاه میکردم.تعبیرش چیه ؟؟؟؟؟

 • شقایقق اکتبر 2017 در 11:10

  سلام من دیشب خاب دیدم ی جای خیلی سرسیزی بودم چند جفت کفش داشتم بعد خواستم از اون حیط برگردم ی جفت کفشمو پوشیدم اما هی به پسرداییم میگفتم داهل اون کفشا رو ببین چیزی نباشه ک داشت میگشت تو ی کفشا ی مار سیاهو کوچیک اومد بیرون تعبیرش چیه

 • الهام اکتبر 2017 در 08:53

  سلام
  دیشب خواب دیدم یه مار کوچک تو خونست که با مادرم تو یه شیشه کردیمش ولی بعد دیدم یکی در شیشه رو باز کرده فرار کرده ولی بعد دیدمش ولی سمتش نرفتم مارش هم مار زنگی بود که خیلی صدا میداد تعبیرش چیه ؟

 • ناشناس اکتبر 2017 در 19:21

  سلام تعبیر خواب مار در آب چیه
  میخوان تو آب برم مار دیدم نرفتم
  ممنون

 • آریانا اکتبر 2017 در 12:07

  سلام من خواب دیدم تو یه کوه سرسبز بودیم با چند تا ماشین عین کاروان بود توش میرفتیم ولی بعد گفتن نگاه کنین یه مار بزرگ کشتن یه مار بزرگ اناکاندا رنگ بود انداختن تو دره ولی خیلی بزرگ بود تا بالای کوه میرسید مرده بود ولی بعد یهو بیدار شد و سبز بآد و صاف اسیتاده بود تا اسمان میرسید همه ترسیدن بعضی وقتها چند سر میشد بقیه تنهام گذاشتن و ماشین رو بردن بعد دیدم تو یه جای قدیمی هستم ماره عصبانی بود ولی رفتم ارومش کنم ازش پرسیدم مشکلت چیه یه جایی رو زمین رو بهم نشون داد مثل قبر بود یه تیکه از قسمت بالاش که فکر کردم سر قبره شکسته بود گفتم برات پیدا میکنم میارم گفت بردنش گفتم پیدا میکنم و اروم شدتعبیرش لطفا خیلی مهمه

 • احسان اکتبر 2017 در 09:19

  سلام من امروز صبح بعد از بیدار شدن در ساعت 7 صبح وخوابیدن مجدد ، خواب دیدم یک ماری در اتاقی که پدرم در آن در خانه خودش همیشه ساکن است آمد بدون اینکه او من را ببیند یه دور زد و رفت و توخواب هرچه گشتم پیداش نکردم لطفا کمکم کنید.

 • محمد نوامبر 2017 در 12:23

  با سلام ، من خواب مار زرد دیدم به همراه مارمولک زرد که هردو موقعی که بهشون می خواستم حمله کنم دیدم به آرامی از خانه ام خارج می شوند و دیدم که مارمولک آنها را به بیرون هدایت می کند و در حین بیرون شده مار به صورت دوسر بود که بعد در حال خارج شدن کم کم به دو مار زرد تبدیل شد. بیزحمت تعبیر آن را برایم بگویید

 • امیر نوامبر 2017 در 16:17

  سلام خواب دیدم که ازبدن مار چیزی بیرون امد من ان را برداشتم ومار راکشتم تعبیرش چست
  ممنون

 • امیر نوامبر 2017 در 16:20

  سلام خواب دیدم که از بدن مار چیزی بیرون امد ومن ان رابرداشتم ومار را کشتم تعبیر چیست

 • س نوامبر 2017 در 05:58

  سلام همه مطالبتون رو خوندم ممنون، فقط اشاره نکردین اگر ما ری بزرگ( اندازه اش تقریبا مثل بوا) زرد رنگ ، با سرعت خیلی زیاد کسی رو دنبال کنه و طرف مدام در حال فرار باشه و از خواب بیدار بشه ، تعبیرش چی می تونه باشه؟
  ممنون میشم در این رابطه هم راهنمایی بفرمایین

 • ناشناس نوامبر 2017 در 11:17

  سلام من و همسرم هم زمان خواب مار دیدیم تعبیرش چیه ؟؟

 • مینوبار نوامبر 2017 در 14:24

  خواب دیدم مار من را گزید چنان مار از سرش گرفتم که تمام زهرش رابی رون انداخت تعبیر چیست .متشکرم

 • الهه نوامبر 2017 در 19:31

  سلام من خواب دیدم ماری میخوادلاک پشت بخوره من کاری کردم که نتونه گرفتمش یک دفعه دستموبلعیدومن باتلاش خودمونجات دادم وازخواب پریدم

 • ناشناس نوامبر 2017 در 09:43

  سلام من خوابم دیدم مار دور بدنم حلقه زده و میخواد بوسم کنه ولی من از ترس اینکه نیش نزنه سعی دارم از خودم دورش کنم (تعبیرش جایی نبود ممنون میشم تعبیر کنید)

 • ناشناس نوامبر 2017 در 21:19

  خوابدیدم درحال کمک کردن به مختار ثقفی هستم برای فرار کردن از دشمن فرار کردیم تا به جاده ی درعراق رسدیم مختار با مادرش. وخواهرش بود برای ما مور سه چرخ گرفت ا را سوار کرد باران نمنم درحال باریدن بود به من گفت مخواهم شما را مادر صدا کنم من گفت ابدا من دوشت ندارم منو مادر صدا کنی چون در اگه منو مادر صدا میکردم احساس پیری مکدرد مخالفت کردم

 • Sanaz نوامبر 2017 در 09:42

  سلام من شب گذشته در خواب دیدم که یک مار در خانه از زمین درامد که سیاه رنگ و بسیار قطور و طویل بود و از دهان خود زهر زیادی به بیرون پرتاب میکرد که مثل شلنگ اب به سقف خانه میخورد و برسر ما میریخت که من و همسرم فرار کردیم داخل اتاق

 • سجاد نوامبر 2017 در 11:35

  سلام
  من خواب دیدم خودم به شکل یک مارم با چند مار دیگه که یکی یکی می مردن فقط من با یک ماره دیگه زنده موندیم. کسی معنی خوابم رو میدونه؟

 • مرواريد دسامبر 2017 در 12:14

  سلام من در خواب کله مار سیاه زشت دیدم ک مثل کنه به پام چسبید به زور کندمش و پرتش کردم
  پام درد گرفت
  تعبیرش چیه؟؟؟

 • ماریا دسامبر 2017 در 11:39

  سلام من خاب دیدم یه مار زرد منو بلعید و پس داد …تعبیرش چی میتونه باشه

  • ناشناس ژانویه 2018 در 17:25

   سلام من خواب دیدم با پسر خالم بودیم یهو یک مار اومد به حمله کنه اون فرار کرد ولب به من که رسید دورم میچرخید برام عشوه میرفت بعد جلوم وایستاد تعبیرش چیه

 • ناشناس دسامبر 2017 در 06:18

  خواب دیدم مار داخل بدنمه ولی فقط دمش داخل دهنم بود حس میکردم زیر پوستمه جوری که بشه از زیر پوست حسش کرد و پوست اون قسمت اندازه بدن مار برامده بود

 • پریسا دسامبر 2017 در 12:14

  با سلام
  درخواب دیدم درون ظرف سوپ من مار زرد و کرم اب پز شده اما مار زنده بود و نیمه جان، کوچک هم بود، من از خوردن انها امتناع کردم و باقی غذا را کنار گذاشتم،

  قبل از دیدن این خواب هم در همان شب خواب دیدم ماهی کوچکی قرمز رنگ درون شکم من شناور است ، اب زلال و شفاف بود

  لطفا بهم بگین تعبیرشو خیلی نگرانم

 • الی فوریه 2018 در 07:58

  سلام من خواب دیدیم که در خواب بار اول ماری به رنگ سیاو و قهوه ای و با برادرم دیدم اما در خواب وجود مار رو فراموش کردم دخترم در خواب منو بیدار کرد یعنی داخل خواب بیدار شدم اما در واقعیت هنوز خواب بودم بعد به یاد مار افتادم مار که اونو قد دیوار اتاق دیدم در خواب شروع کردم به تکون دادن شوهرم و صدا زدم رضا رضا تا از خواب پاشد در این هنگام مار به سمت زمین فرار کرد و خودشو قایم کرد شوهرمو دخترم از اتاق خارج شدن و برق رو روشن کردن بعد شوهرم اومد تو اتاق دوباره برقو خاموش کرد همینکه من ترسیدم و جیغ زدم مار وجود منو احساس کرد بهم حمله کرد من با ضربه مار برعکس شدم تو خواب اما نیشم نزد و از خواب پریدم

 • S.n فوریه 2018 در 12:34

  با عرض سلام و خسته نباشید. من خواب دیدم توی تختم نشسته بودم و یک مار مشکی با چشم های درشت که میشه گفت اندازه اش متوسط با سر بزرگ اومد سمتم و بهم حمله کرد و بازوم رو گرفت اما احساس گزیدگی یا نیش خوردن نکردم و با دست آزادم سرش رو گرفتم و پرتش کردم به طرفی. لطفا تعبیرش رو بفرمایید. با سپاس

 • صدیق طاهری. مارس 2018 در 08:25

  باسلام. من درخواب دیدم که مارسبزرنگی داخل نان بودکه من وهمسرم داشتیم ازآنهامیخوردیم وهمسرم بادیدن آن وحشت نکردوبه مارکباب می دادواوآرام بدون حمله ازآن می خوردوزیانی هم نرساندوبلافاصله بیدارشدم 7:20 صبح بودلطفاتعبیرنماییدباتشکر

 • ناشناس آوریل 2018 در 01:06

  سلام،چند شب پیش خواب دیدم یه ما

 • رضا اسحاقی می 2018 در 00:03

  سلام
  من یه خواب رو دو بار تو یه شب دیدم
  خواب دیدم که از توی رگ دستم یه چیز قرمز زده بیرون که با فشار دادن یه چیزی مثل سر کوچیک از رگ دستم بیرون میاد و مادرم اونو می گیره و می کشه بیرون که همراه با درده که وقتی بیرون میاد یه مار باریک و بلند و راه راه از توی رگ دستم بیرون میاره

 • علی نجم صادقی ژوئن 2018 در 14:29

  با سلام.
  خواب دیدم که با دوستام یه جایی بودیم (یه جاده خاکی بود که کنارش یه مردابی بود )کی از دوستای صمیمیم هر وقت مار میدید میکشت(تو خواب) تا این که اخر خواب یه دفعه یه ماری رو دیدم بعدش همون دوستم سر از اب بیرون اورد و برعکس همیشه که سر مارو میگرفت این دفعه دمشو گرفت و مار برگشت و اونو گاز گرفت ومن در حالی که وحشت زده و ترسیده بودم و داد میزدم از خواب بیدار شدم(مار در حال حرکت نبود).
  لطفا تعبیر این خواب رو بهم بگین.
  با تشکر.

 • M.reza آگوست 2018 در 01:40

  سلام من یک خواب دیدم ک در اون با چند مار بزرگ و سیاه جنگیدم و اونا کلی منو زخمی کردن و من اونا رو شکست دادم و کشتم بعد یک نفر یک مار شکم سفید و پوستی فیروزه ایی ب من داد و من انو از ترس کشتم و انداختم داخل ابکش داخل سینک ک پر بود ازین مار های کوچیک این رنگی

 • FaFa اکتبر 2018 در 23:05

  سلام دو شب پشت سر هم خواب مار دیدم.اولین بار تو باغ پدربزرگم نشسته بودم و به سمت یه تمساح قند پرت کردم یه مار از بوته ها اومد بیرون یه مار بزرگ قرمز با خال های سفید تا برای فرار دیر شده بود دهنشو باز کرد که ببلعتم دهنشو گرفتم یادم نمیاد چیشد ولی از دستش نجات پیدا کردم.
  شب دوم بازم تو اتاق خونه پدربزرگم بود رفتم تو اتاق دیدم از روی موزائیک یه مار اومده بالا پدرم گرفتتش خواستم برگردم که دم یه مار سیاه بزرگ با خال های زرد رو دیدم رسیدم از دمش رسیدم به سرش چند دور پیش خورده بود سرش شبیه سر اژدها بود به چشم های هم خیره شدیم ترسیدم به پدرم گفتم مار گفت چیزی نیست احساس میکنم گفت میخواد نگهش داره ولی من فرار کردم رفتم تو یه اتاق دیگه دوستم با یه نفر دیگه بود رو تخت زنعموم نشسته بود خواهری ندارم ولی نمیدونم چرا به دوستم گفتم خواهرجون بابا میخواد یه مار نگهداره ریلکس گفت اره بعد زنعموم گفت منم تو خونه یه مار تو نایلون دارم
  تعبیرش چیه؟

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.