تعبیر خواب بعد از ظهر

تعبیر خواب بعد از ظهر

تعبیر خواب بعد از ظهر | تعبیرخواب بعد از ظهر | tabire khab تعبیر خواب بعد از ظهر,تعبیر خواب بعد از ظهر بارانی,تعبیر خواب ظهر,تعبیر خواب بعد از ظهر ابری,تعبیر خواب بعد …

تعبیر خواب خورشید

تعبیر خواب خورشید

تعبیر خواب خورشید | تعبیرخواب خورشید | tabire khab تعبیر خواب خورشید,تعبیر خواب خورشید گرفتگی,تعبیر خواب خورشید قرمز,تعبیر خواب خورشید در شب,تعبیر خواب خورشید پشت ابر,تعبیر خواب خورشید ماه,تعبیر خواب خورشید و …

تعبیر خواب کیک تولد ابن سیرین ، امام صادق و حضرت یوسف و منوچهر مطیعی

تعبیر خواب کیک تولد ابن سیرین ، امام صادق و حضرت یوسف و منوچهر مطیعی

تعبیر خواب کیک تولد تعبیر خواب کیک تولد ابن سیرین ، امام صادق و حضرت یوسف و منوچهر مطیعی همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر …

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار | دیدن مار سیاه ، زرد ، خاکستری و قرمز در سایت جسارت

تعبیر خواب مار ، jufdv o,hf lhv ، jufdv o,hf lhv sdhi ، تعبیر خواب مار سیاه

دیدن مار در خواب

ممکن است شما هم خواب مار را دیده باشید ، اصولا دیدن ما در خواب خیلی معمول است و چیز عجیبی نیست و تقریبا همه چنین خوابی را حداقل یکبار تجربه کرده اند. در این مطلب از سایت جسارت به این موضوع می پردازیم.

تعبیر خواب مار به همراه تعبیر خواب سگ ، تعبیر خواب دندان و تعبیر خواب مرده از عام ترین خواب هایی است که ما می بینیم.

تعبیر خواب مار از دید حضرت امام جعفر صادق ع

امام صادق ع دیدن مار در خواب را به ده چیز تعبیر کرده اند که می توانیم مهمترین آنها را دشمن پنهانی و زن و سلامتی بنامیم.از دیگر تعابیر مار از دید این امام معصوم می توانیم به زندگانی و پادشاهی و سپه سالاری و دولت و مراد و پسر و سیلاب اشاره کنیم.

البته اینکه ده تعبیر وجود دارد طبیعتا به دلیل انواع خواب ها و حالت خواب و رنگ مار می تواند باشد که ما در ادامه سعی می کنیم همه چیز را به طور کامل برای شما توضیح دهیم.

تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سفید , تعبیر خواب مار بزرگ

محمد بن سیرین

مار در خواب نشانه دشمن پنهانی است.اگر مار را در خانه خود ببینید دلیل بر این است که کسی در خانه خودتان دشمنتان است و دیدن مار در صحرا برعکس است و به معنای دشمنی خارجی و غریبه است.جنگیدن با مار نشانه دشمنی و جنگ و دعوا است.

اگر در خواب شما مار را شکست دهید تعبیر این است که دشمنی را شکست می دهید و اگر مار را شما را شکست دهد تعبیر این خواب این است که دشمنی شما را شکست می دهد.

خوردن گوشت مار در خواب خیلی خوب است و تعبیر ان بزرگی و پادشاهی است. اگر در خواب با مار جنگیدید و او را به نیم کردید تعبیر این می شود که از مال دشمن می خورید و دیدن مار مرده دفت افت از زندگی است.

اگر در خواب ببینید که تعداد زیادی مار دور او جمع شده اند تعبیر این خواب این است که دشمنان بیننده خواب خودی هستند و از خویشاوندان خودش هستند.

تعبیر خواب مار سبز , تعبیر خواب مار گزیدگی , تعبیر خواب مار آبی , تعبیر خواب مار خاکستری

مارهای رنگی

اگر در خواب مار سفیدی را دیدید تعبیر این خواب بزرگی و رسیدن و به جاهای خوب است و دیدن مار سیاه در خواب دشمن فراوان و قوی است.اگر در خواب مار سبز دیدید این خواب خوب نیست چون شما با انسانی خوب و صالح و پارسا دشمنی می کنید و باید دست از این کار بردارید.

تعبیر خواب دیدن مار زرد دشمنی ضعیف است که نمی تواند به شما آسبی برساند ولی می تواند با حرفهایش شما را تحریک ، عصبانی و ناراحت کند.دیدن مار قرمز هم نشان دهنده این است که شما دشمنی اهل عیش و خوشگذرانی دارید.

تعبیر خواب مار از نظر قرآن , تعبیر خواب مار سیاه و سفید , تعبیر خواب مار سیاه در خانه , تعبیر خواب مار سیاه بزرگ در خانه

ابراهیم کرمانی

بسیاری از معبران بر این باورند که مار،خطر یا دشمن خانگی است. این خطر بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید.

این دشمن زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاعید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد.

برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید و در بسیاری از تعابیر نیز مار به ثروت تعبیر شده است.

تعبیر خواب مار سیاه و قرمز , تعبیر خواب مار سیاه و بزرگ , تعبیر خواب مار سیاه سفید , تعبیر خواب مار سیاه در آب

تعبیر خواب فرار از دست مار دور شدن از ثروت یا فرار از دست یک دشمن است که هر دو تعبیر بر اسا ترس است.مار چنبره زده بر اساس داستان های قدیمی به گنج اشاره دارد که مار بر روی گنج چنبره می زد و این خواب به معنای نزدیک شدن به ثروت است.

دیدن مار در رنگ های مختلف نیز در نوع تعبیر تاثیر دارد. می گویند که دیدن مار سبز در خواب اشاره به رویش و حیات دارد و مار سیاه و قرمز نیز اشاره به خطرات مشکل دارد و با دیدن این خواب باید در زندگی محتاط باشید و حواستان را بیشتر جمع کنید.

رنگ سیاه در خواب خوب نیست حالا اگر مار سیاه ببینید که بدتر است و می توانید نیروهای روانی باشد که در زندگی شما پنهان مانده اند.

تعبیر خواب مار سیاه کشتن , تعبیر خواب مار سیاه و سفید بزرگ ، تعبیر خواب مار سفید در خانه , تعبیر خواب مار سفید و قرمز

روانشناسی

اصولا همه از مارها می ترسند و این به طور غریضی در ما موجود است و ما فکر می کنیم که همه مارها سمی هستند و کلا احساس خوبی نسبت به مارها نداریم و روانشناسی دیدن مار در خواب را به اضطراب و نگرانی تعبیر می کند.

این اضطراب و ناراحتی می تواند در هر مرحله از زندگی رخ دهد کار یا ازدواج و تحصیل و …که باعث می شود شما در خواب مار را ببینید.اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی مار می خواهند به شما آسیب بزنند تعبیر این خواب این است که فکر می کنید که عده ای در زندگی روزمره شما می خواهند به شما ضربه بزنند و این فکر شما را درگیر کرده است.

تعبیر خواب مار سفید چیست , تعبیر خواب مار سفید و زرد , تعبیر خواب مار سفید خالدار , تعبیر خواب مار سفید و بزرگ

مارها یک ویژگی دیگر هم دارند و آن این است که نوع حرکت انها طوری است که از دید پنهان هستند ، روانشناسی به این دلیل دیدن مار در خواب را چیزی می دانند که از شما پنهان است و یا چیزی که شما نباید در مورد آن بدانید.

ممکن است که شما در زندگی خود ترس و نگرانی و تهدیدی را احساس می کنید که دوست ندارید آن را قبول کنید.ممکن است که شما گنجی در نزدیکی تان باشد که از آن خبر ندارید و یا ممکن است خطری مخفی در زندگی شما باشد.

تعبیر خواب مار سفید سیاه , تعبیر خواب مار سفید مشکی , تعبیر خواب مار سفید در آب , تعبیر خواب مار بزرگ سیاه

یکی از ویژگی های اصلی مارها این است که آنها مدام در حال پوست انداختن هستند و می توانیم پوست اندازی را به تولد دوباره تعبیر کنیم. دیدن مار در خواب از نظر روانشناسی می تواند نشانه دگرگونی و تغییر در زندگی بیننده خواب باشد.

این تغییر می تواند در تمامی ابعاد زندگی شما باشد از تحصیل و کار و زندگی و خانه و ماشین و رفتار.حتی این خواب می تواند تعبیرش تغییر مثبت در زندگی معنوی شما باشد.

تعبیر خواب مار بزرگ , تعبیر خواب مار بزرگ زرد , تعبیر خواب مار بزرگ سبز , تعبیر خواب مار بزرگ سفید

تعبیر دیدن مار در خواب چیست؟

مار را دشمن پنهانی می دانند

دیدن مار در خانه دلیل بر چیست؟

دشمن خانگی

تعبیر دیدن مار در صحرا چیست؟

دشمن غریبه دارید

تعبیر جنگیدن با مار چیست؟

جنگیدن با مار بر دشمنی دلالت دارد

تعبیر خواب کشتن مار چیست؟

غلبه بر دشمن

تعبیر خواب مار بزرگ قهوه ای , تعبیر خواب مار بزرگ خاکستری , تعبیر خواب مار بزرگ در آب , تعبیر خواب مار بزرگ زرد رنگ

تعبیر خواب نیش زدن مار چیست؟

ضربه خوردن از دشمن

معنی خوردن گوشت مار چیست؟

غلبه بر دشمن و شاهی کردن

معنی دو نیم کردن مار در خواب؟

تعبیر این خواب خوردن مال دشمن است

اگر در خواب مارها ما احاطه کرده باشند تعبیر چیست؟

تعبیر این خواب این است که دشمنانتان از اقوام شما هستند

معنی دیدن مار سفید چیست؟

تعبیر این خواب بزرگی است

تعبیر خواب مار سبز بزرگ , تعبیر خواب مار سبز کوچک , تعبیر خواب مار سبز در خانه , تعبیر خواب مار سبز بزرگ

تعبیر حواب مار سیاه چیست؟

تعبیر این خواب داشتن دشمنان زیاد است

مار سبز در خواب دیدن چه حکمی دارد؟

دشمنی دارید که انسان با تقوا و با ایمانی است

مار زرد در خواب دیدن چه حکمی دارد؟

مار زرد دلیل بر دشمن مریض و ضعیف است

مار قرمر در خواب چه تعبیری دارد؟

دشمنی است که هشدار می دهد

سگ و مار هر دو در خواب دشمن هستند پس دیدن خواب آنها چه فرقی دارد؟

خواب سگ دلیل بر دشمنی است که دشمنی اش بر ما آشکار است اما مار دشمن و خطر پنهانی است

تعبیر خواب مار سبز و سیاه , تعبیر خواب مار سبز و قرمز , تعبیر خواب مار سبز و سفید , تعبیر خواب مار سبز ابن سیرین

تعبیر فرار کردن از دست مار چیست؟

فرار از دشمن یا دور شدن از مال و ثروت

معنی چنبره زدن مار چیست؟

ثروت است

دیدن مار چند سر چیست؟

وجود مشکل بزرگ که قسمتهای مختلف زندگی را دچار مشکل می کند

سلام من خواب مار رو به شکلهای مختلف می بینم امشب خواب مار زددنگ بزرگ دیدم که کنارم بود ولی پشت کرده بودم بهش.چن شب پیشم خواب مارسفید رنگ ومرغابی سفید دیدم .رفتم جلوی در که دیدم یه مارسفید روبروم بهم نگاه میکنه که وقتی اسمون رو نگاه کردم دیدم به مرغابی خیلی خوشکل وزیباو سفیدرنگ دیدم که داشت پرواز میکرد خیلی بزرگ بود خیلی .اهل محل همه اومده بودن بیرون نگاش میکرپن واز زیبایش میگفتن که اومد پیش من نشست .تعبیر این دوتا خواب چیه؟؟؟؟

دیدن هر دو این خواب خیلی خوب است و نشان از بزرگی دارد انشاله که آینده روشنی خواهید داشت

تعبیر خواب مار سبز در آب , تعبیر خواب مار گزیدگی چیست , تعبیر خواب مار گزیدگی سیاه , تعبیر خواب مار گزیدگی از پا

با سلام خواب دیدم مشغول خوردن ساندویچ هستم که درون ساندویچ نیمی از یک مار قرار داشت و داشتم میخوردم که یکدفعه متوجه شدم سر مار رو خوردم بلافاصله از دهانم در اوردم و سر مار رو دور انداختم ود وباره شروع به خوردن کردم همسرم امد و به او هم گفتم بخور ولی او نه تنها نخورد بلکه با کراهت به من گفت چطور میتونی بخوری بعد از اون منم دیگه دلم نگرفت بقیه اش رو بخورم و ته ساندویچ رو روی میز گذاشتم نیمه دیگر مار هم کنار دستم بود اگر میشه لطف کنید و تعبیر خوابم رو بگید .با سپاس

با سلام خدمت شما دوست عزیز خوردن مار نشانه از غلبه بر دشمن دارد و رسیدن به مال ثروت ولی اتفاقی می افتد که به دلیل حرفهای همسرتان از انجام کاری منصرف می شوید و سود خوبی را از دست می دهید.

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 31 مرداد 1398
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.