تعبیر خواب بوسه | 51 تعبیر دیدن بوسه در خواب و بوسه لب

تعبیر خواب بوسه

تعبیر خواب بوسیدن , تعبیر خواب بوسه , تعبیر خواب بوسیدن مرده نامحرم

خواب بوسیدن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بوسیدن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بوسیدن می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب بوسیدن را مطالعه نمایید و متوجه شوید بوسه چه تعبیری دارد.

ممکن است برای تعبیر خواب خود نیاز به تعبیر خواب خنده نیاز داشته باشید.می توانید روی لینک ابی کلیک کنید و مطلب مورد نظر را نیز مطالعه نمایید.

تعبیر خواب بوسه از دید حضرت امام جعفر صادق ع

بوسه دادن در خواب چهار معنی می تواند داشته باشد

خیر و منفعت.حاجت رائی.بر دشمن ظفر یافتن.سخن خوش شنیدن.

تعبیر خواب بوسه از دید محمد بن سیرین

بوسه دادن در خواب ، دوست داشتن است

بوسه دادن به ناشناس ، منفعت از جایی نامعلوم است

تعبیر خواب بوسیدن ادم معروف ، رسیدن سود از ان شخص است

ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب به شهوت به مردی بوسه دادن ، سود بردن از ان شخص است

تعبیر خواب بوسیدن مرده ، رسیدن مال یا علم ان مرده به اوست

تعبیر خواب کسی به تو بوسه دهد این است که تو را دوست دارد

https://img.bisms.ir//2016/11/tabir-khabha

منوچهر مطیعی

تعبیر خواب بوسیدن کسی ، نشان دادن حسن نیت است

تعبیر خواب دختری که محرم او را ببوسد محبوبیت است

تعبیر خواب دختری که  نا محرم او را ببوسد پیدا شدن خواستگار است

تعبیر خواب مرده شما را ببوسد اگر آشنا باشد داشتن دین به مرده است

تعبیر خواب مرده شما را ببوسد اگر ناآشنا باشد رسیدن سود و منفعت است

تعبیر خواب بوسه مرده خیر و برکت است

لوک اویتنهاو

تعبیر خواب بوسیده شدن ، جدایی است

تعبیر خواب بوسیدن ، عشق دو جانبه است

بوسه دزدکی در خواب ، عشق سوزان است

آنلی بیتون

تعبیر خواب بوسیدن مادر خود ، موفقیت در کارهاست

تعبیر خواب بوسیدن خواهر یا برادر خود ، نشانه شادمانی است

تعبیر خواب بوسیدن نامزد خود در تاریکی ، داشتن روابط نادرست است

تعبیر خواب بوسیدن دشمن ، آشتی کردن است

https://img.bisms.ir//2016/10/pregnancy-dream

لیلا برایت

تعبیر خواب بوسیدن دست کسی ، موفقیت در عشق است

تعبیر خواب بوسیده شدن ، مراقب اطرافیان باید باشید

تعبیر خواب بوسیدن زمین ، غم و اندوه است

خواب های معمول به همراه تعابیر

خواب دیدم زن چادری پسر بچه تپل 2ساله اش رو به من سپرده و نشستم و بچه رو بغل گرفتم.پیشانی اون قرمز بود مثل لک زخم یا اثر جوش،دلم براش میسوزه و پیشانیش رو میبوسم ولی ناراحت میشه و بهم اخم میکنه

این خواب ضمیر نا خوداگاه شما است و معنی این خواب این است که شما علاقه به کودکان دارید و به انها محبت می کنید و در کل اسنان مهربانی هستید.

197 comments

 1. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را بوسیده‌ای، یـعـنـی آن شخص را دوست داری و اگر آن شخص غریبه باشد، تعبیرش این است که از جایی که نسبت به آن چشم‌داشت و طمع نداری، خیر و منفعت به دست می‌آوری

  • سلام خواب دیدم شب بود تو یه اتاق خیلی بزرگی بودم خواهره بزرگم جای خوابش تقریبا یکم پایین تر از من بود کناره منم همون شخصی که بهش فکر میکنم بود چشماش بسته بود انگار خواب بود سرشو گرفتم طرف قلبم انگار میخواستم صدای قلبمو بشنوه خودمم صدای قلبمو حس میکردم که یک دفعه خواهرم که پایین من بود جاش بهم گف به به من هول شدم سره کسی که دوس دارمو از خودم دور کردم خ‌استم دوباره بگیرمش طرف سینم که بوسم کرد اما هنوزم چشماش بسته بودبعد از خواب بیدار شدم

   • سلام من خانمم فوت شده برادر زاده خانمم که چهارساله هست خواب دیده خانمم چادر سفید سرش هست وخیلی خوشکل بعد من که شوهرشم رفتم و بوسیدمش اگه تعبیرشو میدونید برام ارسال کنید ممنون

    • سلام من خواب دیدم در جای بلندی مثل پشت بام خوابیده ام خواهربزرگترم که باهم قهریم با نردبام آمد بالا برای خداحافظی ازلای نرده لبهایمان هم رابوسید ولی ازروی شهوت نبود ومن وقتی داشت پایین میرفت برای اینکه نیفتد خیلی نگرانش بودم

 2. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مرده را از روی شهوت بوسیده‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و به خواسته‌هایت می‌رسی .

 3. بوسیده شدن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شخص آشنایی تو را می‌بوسد، یـعـنـی آن شخص به تو خیر و منفعت می‌رساند.

 4. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را می‌بوسد، یـعـنـی آن شخص طالب و خواستار تو می‌باشد، ولی اگر بر خلاف این ببینی یـعـنـی به خواسته و هدف خودت نمی‌رسی. اگر ببینی مرده تو را می‌بوسد، یـعـنـی چیزی از علم و یا مال و اموال آن مرده به تو خواهد رسید.

 5. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بوسیدن عبارتند از: 1- خیر و منفعت 2- برآورده شدن حاجت و خواسته 3- پیروزی بر دشمن 4- شنیدن حرف خوب و خوش (تعبیرهای مختلف).

 6. سلام، خواب دیدم همکارم لبم رو بوسید که البته مشمئز کننده بود چون که هر دوتامون مرد هستیم و از لحاظ مذهبی معتقدیم در برخی منابع ذکر شده که بوسه نشانه خیانت هست البته این روزها من به نوعی از خیانت از جانب این شخص در مقوله کاری بدگمانم

 7. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شخص آشنایی تو را می‌بوسد، یـعـنـی آن شخص به تو خیر و منفعت می‌رساند.
  به هر حال بهتر است به جای بدگمانی، احتیاط کنید و همچنین افکار آزاردهنده را دور بریزید.

 8. سلام سلام دختری مجردم که پسری رو عاشقانه دوست دارم ساعت چهار صبح خواب دیدم گونه هاش رو چنبار بوسیدم و صورتش قرمز شد ممنون میشم تعبیرش رو بگین

 9. خواب دیدم مراسمی بود که پیرمرد و پیر زن های زن و شوهر درآن بودند و نمیدونم مجری چی گفت که پیر زن های صف آخر شوهر پیرمردشان را بوسیدند

 10. سلام – خواب دیدم که دختر عمویم که نوزاد هست رو بغل گرفتم و مدام می بوسمش صورتش رو و پیشانی اش رو مدام می بوسیدم و اون هم با این که نوزاد هست مدام صورت و پیشونی من رو می بوسید

 11. سلام,خسته نباشید,من دخترهستم و مجرد,خواب دیدم تویجایی جمع خونوادگی بود,بعد فک کنم بازی میکردیم توپ بازی و فوتبالو اینا,بعد شوهرخالمو دیدم و خالمو,شوهرخالم سرمو گرفتوگونمو بوس کرد منم بدم نیومد اما ب این فک میکردم ک خالم چی پس اگه اون بفهمه شوهرش اینکارو کرده,بعدشم دیدم خالمو شوهرخالم ازپله دارن میرن بالا تاوسطای پله که میرن شوهرخالمو دستشو جلوم دیدم که میخاد دست بده بهم و بره,منم دست دادمو رفت

 12. تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

  بوسه دادن، دليلش بر چهار وجه است. اول: خير و منفعت. دوم: حاجت رائي. سوم: بر دشمن ظفر يافتن. چهارم: سخن خوش شنيدن.

 13. اگر كسي بيند كسي را بوسه داد، دليل كه آن كس را دوست و خواستگار است. اگر آن كس مجهول بود، دليل كه ازجائي كه طمع ندارد، خير و منفعت يابد. اگر بيند معروفي او را بوسه داد، دليل كه از آن كس خير و منفعت بيند.

 14. اگر بيندمردي را به شهوت بوسه مي داد، دليل كه از بهر مرده خير كند، يا او رابه دعاي خير ياد آورد. اگر بيند مرده وي را بوسه مي داد، دليل كه از مال يا از علم آن مرده چيزي به وي رسد. اگر بيند كسي وي را بوسه مي داد، دليل كه طالب و خواستگار وي است. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه مراد و مقصود نيابد.

 15. برخي از معبران نوشته اند بوسه خيانت است و سو نيت و بد دلي چه بوسه بدهيم و چه بگيريم.

 16. اگر ما ديگران را ببوسيم ما عامل خيانت خواهيم بود اگر ديگري ما را ببوسد نسبت به ما خيانت مي شود.

 17. در بيداري و زندگي روزانه ما بوسه وسيله ابراز عشق و محبت است. وقتي کسي را مي بوسيم مي خواهيم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهيم و ثابت کنيم

 18. در خواب نيز از اين حد فراتر نمي رويم. چنانچه در خواب ببينيم کسي را مي بوسيم موردي پيش مي آيد که حسن نيت خود را نسبت به او ثابت کنيم و اگر آن که مي بوسيم نا شناس باشد نفعي از ما به او مي رسد

 19. اگر يک دختر دم بخت ببيند که محرمي او را مي بوسد محبوبيت ميابد و اگر ببيند که نامحرمي او را مي بوسد خواستگار خواهد يافت و شوهر مي کند و چنانچه خودش کسي را ببوسد نشان آنست که از او به نيکي ياد مي کنند

 20. اگر ببينيم مرده اي ما را مي بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او ديني داريم چه اخلاقي و چه مالي و مادي و اگر ناشناس باشد سودي به ما ميرسد زيرا بوسه مرده خير و برکت است.

 21. در بيداري و زندگي روزانه ما بوسه وسيله ابراز عشق و محبت است. وقتي کسي را مي بوسيم مي خواهيم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهيم و ثابت کنيم. در خواب نيز از اين حد فراتر نمي رويم. چنانچه در خواب ببينيم کسي را مي بوسيم موردي پيش مي آيد که حسن نيت خود را نسبت به او ثابت کنيم و اگر آن که مي بوسيم نا شناس باشد نفعي از ما به او مي رسد . اگر يک دختر دم بخت ببيند که محرمي او را مي بوسد محبوبيت ميابد و اگر ببيند که نامحرمي او را مي بوسد خواستگار خواهد يافت و شوهر مي کند و چنانچه خودش کسي را ببوسد نشان آنست که از او به نيکي ياد مي کنند. اگر ببينيم مرده اي ما را مي بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او ديني داريم چه اخلاقي و چه مالي و مادي و اگر ناشناس باشد سودي به ما ميرسد زيرا بوسه مرده خير و برکت است.

 22. سلام. در خواب دیدم مادر بزرگم که فوت شده آمد کنارم نشست و من میدانستم مرده ، محکم چند بار رویش را بوسیدم ،، و انگار یک وحی همش به من میگفت هرچه ازش میخواهی بگو ،، من هیچی نگفتم فقط میبوسیدمش و گریه میکردم. تعبیرش چیست ? آیا اشکال ندارد خواب را برای دیگران تعریف کنیم ??

 23. من تو خواب دیدم وارد یک مغازه بدلیجات شدم ویک خانم که فردشنده ان بود اومد جلوسینه وپاین گردنم یوسید لطفا خواب مرا تعبیر کنید باتشکرمن یک خانمم

 24. دیشب خواب مادرم که 5 ماهی است فوت کرده دیدم وصداهم کرد که بروم جلو و گفت صورتت را بیار جلو تا ببوسمت می خواستم تعبیر آن چیست

 25. سلام.من خواب دیدم یکی از پسرهای فامیل شوهرم من را خیلی محکم.از ته دل بوس کرد.تو خواب خیلی با هم.خوب بودیم.جوری که خودم. از بوس کردنش لذت بردم.تعبیرش چیه؟

 26. من ٢ دفعه است كه خواب ميبينم دوست پسرمو مي بوسم هي و خوابم ساعت ٥ ٦ صبحه خيلي هم با جزيياتش و گفتوگوها يادم ميمونه تعبيرش چيه

 27. بلاخره چی؟ خیانت،جدایی،عشق، دوست داشتن ،به دست اوردن

 28. پدربزرگم تازه فوت شدن
  خواب دیدم که مراسم چهلمش هست باکت شلواروکروات خیلی تمیزومرتب دم در ایستادن ومهمونای چهلمشون رو بدرقه میکنن میخندیدن تا منو دیدن دستشونو به دهنم گرفتن ومن دستشو خیلی بوس کردم وگریه کردم تا ازدر رفت بیرون
  تعبیرش چیه؟

 29. من دختری رو خیلی خیلی دوسش داشتم اینجوری بگم که عاشقش بودم ولی هیچ وقت نتونستم بهش بگم اونم الان نامزد کرده تو خواب دیدم از پشت سر صدام کرد و اومد پیشم ازش پرسیدم اونم گفت که دوسم داره چند بار تو بغلم گرفتم و بوسیدم تعبیرش چی میشه تورو خدا تعبیرشو بگین دارم دیوونه میشم

 30. تعبیر بوسه تو خواب جدایی صد درصد هست

 31. من و چند نفر از بستگانم این خواب رو دیدیم که مادر بزرگم که تازه فوت شدنو در خواب دیدیم که شلوار به پا داشت اما لباس نداشت و خوشحال هست چه تعبیری داره

 32. خدااز دهنت بشنوه کاش خواستگار باشه.مردیم ازاین زندگی یکنواخت.

 33. دمتون گرم ممنون از این همه توضیح
  پس یعنی همین فردا پس فرداست که شوهر کنم و برم

  • من خواب دیدم با دوس پسرم رو تخت بودیم من زیر بودم و همدیگرو بوس میکردم و یه حس شهوت شدید بهم دست داده بود حتی وقتی بیدارم شدم اون حس تو وجودم بودولی یادمه که توخواب ازدواج کرده بودیم تعبیرش چیه

 34. بلاخره نشانه خیانته یا رحمت!

 35. اقا ینی ما ک هر شب یکیو میبوسیم تو خواب منبع خیر و فضیلتیم؟:-؟:دی

 36. عالی مرررررررررر30

 37. محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند کسیرا بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است.

 38. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائیکه طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفیاو را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

  ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیندمردیرا به شهوت بوسه میداد، دلیل که از بهر مرده خیر کند، یا او رابه دعایخیر یاد آورد. اگر بیند مرده ویرا بوسه میداد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزیبه ویرسد. اگر بیند کسیویرا بوسه میداد، دلیل که طالب و خواستگار ویاست. اگر به خلاف این بیند، دلیل که مراد و مقصود نیابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است. اول: خیر و منفعت. دوم: حاجت رائی. سوم: بر دشمن ظفر یافتن. چهارم: سخن خوش شنیدن.

 39. منوچهر مطیعیتهرانیگوید: برخیاز معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلیچه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگریما را ببوسد نسبت به ما خیانت میشود. در بیداریو زندگیروزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتیکسیرا میبوسیم میخواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمیرویم. چنانچه در خواب ببینیم کسیرا میبوسیم موردیپیش میآید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که میبوسیم نا شناس باشد نفعیاز ما به او میرسد . اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمیاو را میبوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمیاو را میبوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر میکند و چنانچه خودش کسیرا ببوسد نشان آنست که از او به نیکییاد میکنند. اگر ببینیم مرده ایما را میبوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینیداریم چه اخلاقیو چه مالیو مادیو اگر ناشناس باشد سودیبه ما میرسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است.

 40. لوک اویتنهاو میگوید :

  بوسه

  بوسیده شدن : جدایی

  بوسیدن : عشق دو جانبه

  بوسه دزدکی: عشق سوزان

 41. سلام خواب دیدم با تمام اعضای خانواده با پدرم که فوت کرده اند 2 سال سرسفره هستیم میدونم مثل همیشه سفر پرمحتوایی درست یادم نیست احساس میکنم پدرم لقمه غذا یا پلو میگذاره دهنم واضح یادم نمیاد خیلی خوشحاله و کت شلوار پوشیده من کنارشم بابا جونم حی با محبت با من صحبت میکنه سرم نوازش میکنه منم دستشو گرفتم و میبوسم اما یادم میاد به یکی دو تا از خواهرم با غیض به ترکی حرف میزنه و اخم میکنه تغبیرشو بهم بگید لطفا اگر پیامی داره که انشاءالله خیر مدیونش بشم و اگر خواسته ای داره انجام بدم مرسی منتظرم

  • من دیشب خواب دیدم شوهرم پیشانی دخترخاله شو ک بیوه است بوسیدتعبیرش چیه

 42. خواب دیدم‌از یکی از پسرای فامیل ک میدونم حسی بمن نداره منم همینطور منوبوسید.البته توجمع بودیم و یواشکی ولی هوس نبود و عاشقانه بوسید

 43. خواب دیدم خانه ای کهدقبلاذفرختیم پس گرفتم وبر حیاط خانه بر زمین بوسه میزنم

  • من خواب دیدم یکی ازپسرهای فامیلشروع کردتوخواب ازپاهام به بوسیدن بعدمن چندشم شدسریع پاموکشیدم وقتی بیدارشدم جای بوسشوهنوزروپاهام حس میکردم.لطفابمن بگیدتعبیرش چیه چون بعداین خواب ازپسره چندشم میشه:(

 44. باسلام تعبیر خواب بوسه زدن به زمین حیاط خانه ای که قبلا فروختم وحالا پس گرفتم

 45. با سلام
  من خواب دیدم ک یکی از همکلاسی های پسر رو بوسیدم البته از پیشانی و اون هم بسیار خوشحال شد از این کارم
  من دخترم

 46. من مجردم مدتیه خواب میبینم رفیق بابام با من در حالا مغازله هست تعبیرش چیه؟؟؟؟!!!!!

 47. بوسیدن: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را بوسیده‌ای، یـعـنـی آن شخص را دوست داری و اگر آن شخص غریبه باشد، تعبیرش این است که از جایی که نسبت به آن چشم‌داشت و طمع نداری، خیر و منفعت به دست می‌آوری. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مرده را از روی شهوت بوسیده‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و به خواسته‌هایت می‌رسی .

 48. بوسیده شدن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شخص آشنایی تو را می‌بوسد، یـعـنـی آن شخص به تو خیر و منفعت می‌رساند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را می‌بوسد، یـعـنـی آن شخص طالب و خواستار تو می‌باشد، ولی اگر بر خلاف این ببینی یـعـنـی به خواسته و هدف خودت نمی‌رسی. اگر ببینی مرده تو را می‌بوسد، یـعـنـی چیزی از علم و یا مال و اموال آن مرده به تو خواهد رسید.

 49. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بوسیدن عبارتند از: 1- خیر و منفعت 2- برآورده شدن حاجت و خواسته 3- پیروزی بر دشمن 4- شنیدن حرف خوب و خوش (تعبیرهای مختلف).

 50. سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم خیلی خوشحالمو دختری که دوستش دارم کنارمه و برای اولین با لب گرفتم ازش درحالی که تو واقعیت خیلی وقته که از هم جداییم ولی من هنوزم دوستش دارم و دنبال اینم که دوبار بهش برسم تعبیرش چی میشه؟؟ ممنونم

 51. احتمالاً این خواب بازتاب بدون تعبیر افکار و احساسات و امیال نفسانی و هوس شما باشد.

 52. مرسی ولی من 18 سالمه 2سال هم هست که از هم جداییم اصلا رابطمونم به اون شکل جلف و از این ها نیس تا حالا هم خوابشو فقط یه بار دیدم اون هم اومده بودن خونمون و تو خواب نامزد بودیم توی این 2 سال کلا 2 بار خوابشو دیدم که دومیش همین بود که بوسش کردم .بعد من برای ازدواج انتخالش کردم ن برای هوس و هواهای نفسانی

 53. سلام، خواب دیدم همکارم لبم رو بوسید که البته مشمئز کننده بود چون که هر دوتامون مرد هستیم و از لحاظ مذهبی معتقدیم در برخی منابع ذکر شده که بوسه نشانه خیانت هست البته این روزها من به نوعی از خیانت از جانب این شخص در مقوله کاری بدگمانم

 54. سلام سلام دختری مجردم که پسری رو عاشقانه دوست دارم ساعت چهار صبح خواب دیدم گونه هاش رو چنبار بوسیدم و صورتش قرمز شد ممنون میشم تعبیرش رو بگین

 55. اگر در خواب ببینیم کسی را می بوسیم، موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می بوسیم ناشناس باشد نفعی از ما به او می رسد. اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می بوسد محبوبیت می یابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می کند.

 56. اگر ببینیم مرده ای ما را می بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما می رسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است.

 57. محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست دارد و خواستگار او است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر ببیند شخص آشنایی او را بوسید، دلیل که از آن کس خیر و منفعت ببیند.

 58. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند مرده ا ی را به شهوت بوسه می داد، تاویلش این است که برای آن مرده خیرات یا دعای خیر می فرستد. اگر ببیند مرده او را بوسید، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به او می رسد. اگر ببیند کسی او را بوسه می داد، دلیل که طالب و خواستگار وی است.

 59. امام صادق (ع) می فرماید: بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است:
  خیر و منفعت،
  حاجت روایی،
  بر دشمن ظفر یافتن،
  سخن خوش شنیدن.

 60. برخی از معبران نوشته اند بوسه خیانت و سوء نیت و بد دلی است. چه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می شود.

 61. لوک اویتنهاو میگوید :بوسیده شدن تعبیرش جدایی ، بوسیدن تعبیرش عشق دو جانبه و بوسه دزدکی تعبیرش عشقی سوزان است.

 62. امیرحسین

  سلام.من یه پسر۱۷ساله جردم دیشب خواب دیدم کسی شبیه به دختر عمه ام با اینکه کمی برایم غریبه بود ناگاه از پشت سرم امد و گونه ام را بوسید و رفت
  ممنون میشم تعبیرش کنین?

 63. فرهاد حسینی

  سلام من خواب دیدم تو زندانی بودم و همونجا با چند نفری دوست شدم و باهم فرار کردیم رفتیم زیر یه پل که رودخونه خیلی بزرگی از زیرش رد میشد بعد دوباره همون مامورای زندان اومدن مارو دیدن و رییسشون بالای سرمو بوسید و رفتن ممنونم اگه تعبیرشو بگید

 64. من خواب دیدم خیلی ارامش دارم و شادم و توی یک خونه کسی بودم یک دختری که انگار از زیبایی عاشقش بودم ولی انگار نامحرم بود که خودش اومد و از من لب میگرفت و منم به ارزوم رسیدم انگار یه همچین حالی همون لحظه توی ایین یکم پیر شده بودم . بعد از این خواب همون شب یه خواب دیگه دیدم که یکی چاقو خورد سوار موتور بردنش بعد یهو انگار خودم بودم و از خونریزی زیاد و از شدت تپش قلب زیاد در حال مردن بودم اما نگرانی نداشتم و فاتحه خودمم خوندم . ممنون اگر جوابم بدید ساعت چهار صبحه جدی جدی خیلی نگرانم

 65. من دیدم دختری که انگار عاشقش باشم ولی در واقعیت دست به کسی هم نزدم اومد و منو از ته دل شروع به بوس کردن و لب گرفتن کرد توی همون خواب توی ایینه دیمدم که صورتم چین و چروک برداشته پیر شده بودم . دقیقا یه خواب جدای دیگه ای دیدم که یه ادم با معرفتی رو دارن چاقو میزنن و میبرن سوار موتور بهد یهو خودم بودم که از شدت خونریزی ضربان قلبم انقدر میزد که بدون هیچ حراسی فاتحمو خوندم و بیدار شدم .- ممنون جواب بدید

 66. سلام من در خواب دیدم با یک شخص مشهور هستم اون شخص لب های منو بوسید خوابم خیلی طبیعی بود خواهش میکنم تعبیرشو بگین در ضمن من این خوابو توی ماه مبارک رمضان در صبح دیدم فقط خواهش میکنم بگین چه تعببیری داره خواب اون شخص و زیاد میبینم ممنون میشم راهنماییم کنید

  • سلام خسته نباشید وقت بخیر من متأهل هستم وفرزنددارم توخواب دیدم پسرعمه مجردم سعی داشت منوازرودخانه باشوخی ردکنه امابعدش شروع کردیم به بوسیدن هم که خیلی کوتاه بودانگارمتوجه اشتباهمون شدیم سریع قطع کردیم…دنبال تعبیرش هستم

 67. سلام من صبح در ماه مبارک رمضان خواب دیدم که یک شخص خیلی مشهور لب های منو بوسید خوابم خیلی طبیعی بود و کلا من خواب اون شصوزیاد میبینم خواهش میکنم بهم بگین تعبیر خوابم چیه ممنون میشم

 68. سلام. خسته نباشید من خواب دیدم همسر سابق شوهرم از لبای شوهرم بوس می‌کنه شوهرم هم اونو بوس کرد تعبیرش چیه

 69. سلام خسته نباشید من خواب دیدم همسر سابق شوهرم از لبای شوهرم بوس می‌کنه شوهرم هم اونو بوس کرد تعبیرش چیه

 70. معصومه

  من خواب دیدم یک مرد نا محرم دستم رو بوسید من متاهل هم هستم و اون مرد از فامیل های شوهرم بود

 71. معصومه

  سلام خواب دیدم صورت مدیر مان میبوسم چند بار .او به من اعتنایی نمیکرد .من مجردم .تعبیر این خواب چی ؟مرسی اگر توتو

 72. سلام من چندين باره خواب ديدم بردارشوهرم رو بغل گرفتم وهردولباي هموباهوس بوسيديم من واقعاً دوسشم دارم تعبيرش چيه

 73. سلام.من یه مدتیه ازدواج کردم وهنوزبچه دارنشدم باخانواده ی شوهرم زندگی میکنم.پدرومادرشوهرم رفتن کربلا.دیشب خواب دیدم پدرشوهرم ازمن لب گرفت که البته برای من مشمئزکننده بود میخواستم تعبیرشوبدونم.لطفا

  • نازنین زهرا

   سلام خواب دیدم دخترعموم که مریض توخواب وقتی همدیگرادیدم همدیگررابغل کردیم من خواستم صورت اون بوس کنم اون ازقصدلبش راگذاشتم رولب من امامن ناراحت شدم بادست لبم راپاک کردم لطفاتعبیرش کنید

 74. محمد رضا

  سلام محمد رضا هستم خواب کودکی پسر ۳ ساله از اشناییانم را دیدم که او را در اغوش داشتم و به گردش برده بودمش او هم روی گونه من را بوسید و گفت دوستت دارم

 75. سلام . من قبلا” در محا کارم یه رئیسی داشتم حدود دوسال پیش . ما هر دومون متاهلیم .امشب خواب دیدم از لبام بوسید . اولش خوشم اومد ولی بعد یادم افتاد متاهلم از درون خیلی از خودم بدم اومد که چرا اینکارو کردم از صبح تاحالا درگیر خوابم هستم. لطفا” تعبیر کنید.

 76. سلام من دیشب خواب دیدم رئیس سابق من از لبام بوس کرد . البته دوتامونم متاهلیم. که بعد خواب خیلی ناراحت شدم. لطفا”بفرمایید تعبیرش چیه؟

 77. سلام دختری مجرد هستم ک خواب دیدم با پسری ک دوسش دارم رفتیم سینما او بغلم کرد و منو بوسید…..مننم هم
  بوسیدمش……دوس دارم بدونم تعبیرش چیه؟!

 78. باسلام من خواب دیدم که شوهرم زنی مطلقه که غریبه بود را۴مرتبه هم لبشو بوسیدهم صورتش میشه بگیدتعبیرش چیه

 79. باسلام من خواب دیدم که شوهرم زنی مطلقه که غریبه بود را۴مرتبه هم لبشو بوسیدهم صورتش میشه بگیدتعبیرش چیه من داشتم اونهارومیدیدم ولی اونهانمیدونستن

 80. سلام خواب دیدم دخترعموم که مریض توخواب وقتی همدیگرادیدم همدیگررابغل کردیم من خواستم صورت اون بوس کنم اون ازقصدلبش راگذاشتم رولب من امامن ناراحت شدم بادست لبم راپاک کردم لطفاتعبیرش کنید نازنین زهراهستم

 81. نازنین زهرا

  سلام خواب دیدم دخترعموم که مریض توخواب وقتی همدیگرادیدم همدیگررابغل کردیم من خواستم صورت اون بوس کنم اون ازقصدلبش راگذاشتم رولب من امامن ناراحت شدم بادست لبم راپاک کردم لطفاتعبیرش کنید

 82. آنجلینا

  ا_خواب دیدم کسی سه بار کمرم رابوسید معنی این خوابم چیست؟

 83. دختری مجرد هستم عاشق مردی هستم ک همیشه سعی تو مخفی کردن رابطمون داشتو مدتیه ک جدا شدیم خاب دیدم ک تو جمع گردنمو بوسید بعدش لبامو خاستم تعبیرشو بدونم

 84. عاشق مردی هستم ک همیشه سعی تو مخفی کردن رابطمون داشتو مدتیه ک جدا شدیم خاب دیدم ک تو جمع گردنمو بوسید بعدش لبامو خاستم تعبیرشو بدونم

 85. خواب دیدم به صورت دزدکی من و برادرزاد ام لب هایع همدیگرو به صورت کامل میفشاریم

 86. من چند وقت است که بعضی وقت ها خواب می بینم که هی دوستم که دختر است یعنی هر دوتامون دختر هستیم هم من لب او را می بوس
  م هم او لطفا جواب بدین

 87. خواب دیدم گردن شوهرم را می بوسم البته بدون شهوت و هوس.

 88. من خواب دیدم دست امامی رو بوسیدم از روی انگشتر عقیق دست چپ امام دوم بود تعبیر کنید دارم منفجر میشم

 89. فریدون 09307710400

  خواب دیدم سیل اومده من بودم و دتا دختر با دتا از داییهام من کلکی داشتم با دوتا دختر رفتم و دایی کوچیکم ناراحت شد سرشو انداخته بود پایین منم سرشو بوسیدم
  بعدش دم در خونه ای بودم که دختر زیبایی بود که همش سرشو به بهونه های مختلف بیرون میاورد و من میبوسیدمش
  منتظر خبر خیلی مهمی هستم لطفا اگه کسی میدونه بهم تعبیرشو بگه شمارمم گذاشتم اگه میشه برام بفرستینش

 90. خواب دیدم یه جای هستم بعد میشنوو مادرم مرده تو خونه ی یکی دیگه بدو بدو با گریه میرم اونجا عمه یام که مجرده جلومو میگیره هرچی میخوام برم نمیزاره از پشت سرم هم زن عموم داره میاد ومیخوان جلوی منو بگیرن که مادرمو نبینم به زور میرم داخل خونه ای که مامانم هست مبینم مرده بغلش میکنمو گریه میکنم اونم منو بغل میکنه با اینکه مرده فک میکنم هنوز کمی جون داره بعدش میخوام ازش تشکر کنم که تو خیلی مادر مهربونی بودی لکنت زبان پیدا میکنم ولی مادرم میفهمه ومحکم بوسم میکنه میشه برام تعبیرش کنیدالبته الان چهار ماهه مادرم از دنیا رفته دیشب خودم ازش خواهش کردم به خوابم بیاد

 91. خواب دیدم کسی که منو دوست داره هنگام خواب اومده تو رختخوابم ومنو رو لبهام بوسیده ممنون میشم تعبیرشو برام بگید باتشکر.

 92. سلام من خواب دیدم پسر عمم که من بهش زمانی علاقه داشتم بهم ابراز علاقه کردو بعد بغلم کرد و از پیشونیم و لپام بوسیدلطفا تعبیرش رو بگین بدجور کلافم

 93. مریم خاکپور

  سلام من فبل از نماز صبح خواب دیدم پسری که میشناسم کاه وقتی دخترم در حین فرار بود به لب دخترم زبان زد

 94. سلام من دیشب خواب دیدم که یک پسری مرا بوسید دوبار بار اول بوسید و من صورتم رو برگردوندم بار دوم بهش تکیه کردم منظورم سرم رو رو شونش گذاشتم و بوسیدم تعبییر این خواب چیه لطفا جواب بدین من ازدواج کردم

 95. سلام من دیشب خواب دیدم رفتم مشهد با شوهرم برای زیارت امام رضا.امام رضا رو داخل اتاقی زنده رو تخت دراز کشیده و سن بالا دیدم و از دستشون بوسیدم و طلب فرزند کردم .بچه هم ندارم .تعبیرش رو لطف میکنید.

 96. سلام خواب ديدم كه همسر سابق خودمو بوسيدم و درخواب عاشقانه دوستش دارم ودلم ميخواست برگرددوباهن زندگي كنيم اما رفت

 97. من تو خواب دیدم یه ادم مشهور سعی داشت که منو ببوسه در قطار ولی من صورت خودمو گرفته بودم و بهش اجازه نمیدادم که بهم لب بده. تعبیر خوابش چیه؟؟؟

 98. سلام من و شوهرم سر مسئله خانمی بحثمون شد و قهر هستیم..خواب دیدم من دارم به یه سفر میزم و شوهرم جلوی راننده تاکسی من رو عاشقاکه میبوسه وبعد لبهای همدیگر رو میبوسیم و شوهرم از راننده عذرخواهی میکنه
  تعبیر این بوسه خیانته ؟ یا عشق ؟

 99. خواب دیدم لب دختر داییمو بوسیدم تعبیرش چیه؟

 100. م خواب دیدم ک منو میبوسن ووچند شب همش دارم خواب سکس وبوسه رومیبینم وانکاراین خواب ها تموم نشدنی

 101. من خواب دیدم شب یه جایی با خانواده بودیم اهنگ گذاشتن من و کسی که دوسش دارم با هم رقصیدیم بعد بوسم کرد

 102. خواب دیدم یه مرد از دوستان که فوت شده دوسال پیش تو بستر خوابیده سرطان داره و خیلی لاغر شده بعد من رفتم پیش بسترش احوالشو پرسیدم و با هم رو بوسی کردیم

 103. من خواب دیدم عشقم که فامیلمونه تو جمع فامیلی داره از گونه ی من میبوسه و من هم خوشم میاد هم بهش میگم الان کسی می بینه و اون میگه مهم نیست

 104. چند روزیست خواب خونواده ایی رو میبینم که سلام و روبوسی میکنم با آنها واین عمل تقریبا میشه گفت هرروز تکرار میشه

 105. سلام ببخشید من تو خواب دیدم که با پسری زیر بارون هستم و خیلی خوشحالم بعد من پسره رو میبوسم ولی اون خودشو عقب میکشه میشه تعبیرش کنید برام

 106. سلام،خواب دیدم که لب دریا در حالی که پاهای مادر بزرگم (مادر مادرم)(در قید حیات هم هستن)در اب دریا بود پدرم پاهای مادر بزرگم را چند بار بوسید،ممنون میشم معنیش رو بگین

 107. سلام من خواب دیدم که با پسری عقد کردم و تا مدتی دیگه عروسیمونه.و من موقع خواب بهش نزدیک شدم و لبش رو بوسیدم و لبشو خوردم اونم همینکارو کرد.تو خوابم احساس علاقه فوق العاده شدیدی به همسرم داشتم.ولی من اون مردو تالا جایی ندیدم….من الانم مجردم و هموز ۱۸ سالمه.این تعبیرش چی میشه؟؟؟
  خواهشا راهنمایی کنید.

 108. عاطفه هستم شب هشتم محرم خواب دیدم مردی که حدود یه ناه است باهم

  یه ماه بامن قهر کرده رادرخواب دیدم باهم راه مبرفتیم باهم از قهر کردن صحبت میکردیمچون خیلی دوستش داشتم یهویی بمن گفت دیتتو بده ببوسم باورم نشد چقد خوابم شبیه واقعیت بود منو بوسید منم دوبارگونه هاشو بوسیدم بعد شم دستاشو گرفتم بالا سمت صورتم وبوسه زدم بر روی دستانش اصلا اینقدرواقعی بود که اصلا باورم نشد گه خواب این بوسه ها را در خواب گرفتم تورا خدا تعبیرش چیه من خیلی دوستش دارم ولی اون بامن سر هیچ وپوچ قهر کرده رفته
  من در واقعیت حتی دستشو نگرفتم یبارهم نبوسیدم فقط همدیگه رو دوست داستین باهم حرف میزدیم چون هردو یه جوارایی مذهبی بودیم ولی درخواب بوسیدنم عمیق بود خیلی عمیق همرا با بوسیدن نفس عمیق میکشیدم وبوش میکردم
  توروخدا تعبیرش چیه
  ایشون الان بامن قهره

  باتشکر

 109. عاطفه هستم شب هشتم محرم خواب دیدم مردی که حدود یه ماه است باهم

  عاطفه هستم دیشب شب هشتم محرم خواب دیدم مردی روبوسیدم که از یه ماه بامن قهر کرده .خواب دیدم باهم راه مبرفتیم باهم از قهر کردن صحبت میکردیم چون خیلی دوستش داشتم یهویی بمن گفت دستو بده ببوسم باورم نشد چقد خوابم شبیه واقعیت بود منو بوسید منم دوبارگونه هاشو بوسیدم بعد شم دستاشو گرفتم بالا سمت صورتم وبوسه زدم بر روی دستانش اصلا اینقدرواقعی بود که اصلا باورم نشد گه این بوسه ها را در خواب گرفتم تورا خدا تعبیرش چیه من خیلی دوستش دارم ولی اون بامن سر هیچ وپوچ قهر کرده رفته
  من در واقعیت حتی دستشو نگرفتم یبارهم نبوسیدم فقط همدیگه رو دوست داستین باهم حرف میزدیم چون هردو یه جوارایی مذهبی بودیم ولی درخواب بوسیدنم عمیق بود خیلی عمیق همرا با بوسیدن نفس عمیق میکشیدم وبوش میکردم
  توروخدا تعبیرش چیه
  ایشون الان بامن قهره

  باتشکر

 110. عاطفه هستم شب هشتم محرم خواب دیدم مردی که حدود یه ماه است باهم

  یه ماه بامن قهر کرده رادرخواب دیدم باهم راه مبرفتیم باهم از قهر کردن صحبت میکردیمچون خیلی دوستش داشتم یهویی بمن گفت دیتتو بده ببوسم باورم نشد چقد خوابم شبیه واقعیت بود منو بوسید منم دوبارگونه هاشو بوسیدم بعد شم دستاشو گرفتم بالا سمت صورتم وبوسه زدم بر روی دستانش اصلا اینقدرواقعی بود که اصلا باورم نشد گه خواب این بوسه ها را در خواب گرفتم تورا خدا تعبیرش چیه من خیلی دوستش دارم ولی اون بامن سر هیچ وپوچ قهر کرده رفته
  من در واقعیت حتی دستشو نگرفتم یبارهم نبوسیدم فقط همدیگه رو دوست داستین باهم حرف میزدیم چون هردو یه جوارایی مذهبی بودیم ولی درخواب بوسیدنم عمیق بود خیلی عمیق همرا با بوسیدن نفس عمیق میکشیدم وبوش میکردم
  توروخدا تعبیرش چیه
  ایشون الان بامن قهره

  باتشکر

 111. سلام خدمت شما

  من امشب خواي ديدم كه به خانه ي دوست دخترم رفته بودم و او را بوسيدم و مدتي با هم بوديم و او من را نوازش مي كرد
  ولي يك ماهي ميشود كه او از من جداشده يعني او خواست جدا شود

  لطفا بهم بگيد اين خواب من چه معني دارد

 112. باسلام من28 سامه و مجردم حدود 10 ساله مدام خواب میبینم یه نفس عمیق میگیرم و از زمین ارتفاع میگیرم ارتفاعی حدود3 الی 10 متر و توی خواب به همه میگم دیدین راست میگفتم من میتونم نفس بگیرم وبلند شم .یه خواب دیگه هم به کرات برام تکرار میشه اینه که من یه بچه رو میبوسم اما زیاد احساس خوبی از بوسیدنش ندارم .تو رو خدا اگه ممکنه تعبیرشون کنید من ماهی چند بار این خوابارو مدام میبینم

 113. من خواب دیدم یه دختر قریبه 3 بار منو بوس کرد کنار دریا تعبیرش چی میشه 🙂

 114. سلام.من خواب دیدم که روی هردوپای مادرشوهرم رو بوسیدم.تعبیرش چیه؟؟

 115. من خواب دیدم هردوپای مادرشوهرمو بوسیدم! تعبیرش چیه؟

 116. خواب دیدم ک رفتم خونه عشقم و ایشون خواب بود
  ومن ایشونو بوسیدم تعبیرش چی هست؟

 117. مادرم در خواب دید یکی از اقواممان که مرده است انگشتری بهش میده و میگه این انگشترو در آب دریا بزن و به الهام بده، بعدم یه 200 تومنی به خود مادرم میده و اونو میبوسه، میخوام ببینم تعبیرش چیه، اگه کسی چیزی میدونه کمکم کنه، مرسی

 118. سلام من باردارم و خواب دیدم که مردی سید که میشناسمش و ادم خیلی صالحی هست پدرانه صورتم را بوسید و من دستانش را بوسیدم به نظرتون تعبیرش چیست؟

 119. خواب دیدم که عشق قبلیم که بهم خیانت کرد و رفت با یه پسر دیگه لپ منو میبوسه (به صورت یواشکی فک میکنم)
  میشه تعبیرش رو بگین؟ (خواب حدودا ساعت 3 بوده)

 120. سلام من دوبار خواب دیدم که با دو تا دختر لب میگیرم ممنون میشم تعبیرش رو بگبد

 121. سلام من خواب دیدم که برادر دومم که یه کم ازش خجالت میکشم تو خواب چند بار بوسم کرد تعبیرش چیه؟

 122. من پسرعمومو که چندساله عاشقشمو خواب دیدم که پیشونیمو چندین بار میبوسید در حین بوسیدن من نگاش کردم بعد ازش جدا شدم و اون همینجور داشت نگام میکرد نفهمیدم تعبیرش چیه اخه اون تو واقعیت میگه که یکی رو دوست داره اما اصلا خبر نداره که من عاشقشم میشه بم لطفا بگید که معنیش چیه

 123. من خواب پسرعمومو دیدم که چندین ساله عاشقشم خواب دیدم پیشونیمو چندین بار بوسید درحینی که میبوسید نگاش کردم بعد یهو ازش جدا شدم ولش کردم بعد اون همینطور داشت نگام میکرد نمیدونم معنیش چیه اخه اون تو واقعیت میگه که دوس دخترشو دوست داره اما نمیدونه که من عاشقشم معنیش چیه میشه بم بگید؟

 124. سلام دیشب خواب دیدم دوستم که دختر و هم جنسم هست .اون شروع کرد به لب گرفتن از من .ومن ممانعت کردم ولی اون دست بردار نبود.تعبیرش چی میشه

 125. خواب دیدن در خواب مادربزرگم که فوت کرده بود بوسیدم

 126. خواب دیدن در خواب مادربزرگم که فوت کرده بود بوسیدم تعبیرش چیست زودتر بگید

 127. سلام خواب دیدم که مادرم بهم میگه با دختر خاله ت محرمی .من گونه اش رو میبوسم و هنگام در اوردن شلوارش میبینمش از قصدکه میخواست شلوار عوض کنه .(دختر خالم دوسال ازم کوچیکتره .البته اوله خواب مادر فقط بهم میگه محرمی باهاش یعنی صیغه محرمیت خونده شده .البته تو خواب نمیبیم که صیغه خونده شده فقط مادرم میگه بهم )

 128. سلام خواب دیدم استادم دستم رو بوسید و با هم سوار ماشین شدیم به مسافرت رفتیم تعبیرش چیه؟

 129. سلام خواب دیدم استادم دستم رو بوسید و با هم سوار ماشین شدیم به مسافرت رفتیم تعبیرش چیه؟

 130. خواب دیدم که یک مرد آشنا اما نامحرم گردنم رو بوسید آنهم بصورت طولانی و در حین بؤسه گردنم رو بؤ میکرد و میگفت چقد خوشبوس.
  لطفاً تعبیرش رو بگید
  البته چندوقت پیش هم خواب دیدم همین مرد لبهائمها رو بوسید اما تو اون خواب بزور بوسیدم ینی من هلش میدادم عقب اما اون بزور من رو میبوسید

 131. خواب دیدم که یک مرد آشنا و نامحرم گردنم را بطور طولانی میبوسید و گردنم رو هم بو میکرد…
  لطفاً تعبیرش کنید

 132. خواب دیدم که پسری رو خیلی دوست دارم و اون به من علاقه ای نداره رو در خواب دیدم که چند بار پشت هم پیشانی منو میبوسه تعبیرشو لطفا بهم بگید

 133. سلام من عاشق پسری هستم ک تا حالا توی خواب سه بار این موضوع رو ب پدربزرگم ک فوت شده گفتم و توی خواب ازش خواستم ک بین منوخدا واسطه بشه تا بهش برسم.آخرین بار خواب دیدم داشتم پاهای بابابزرگم رو میبوسیدم و گریه کنان میگفتم چرا تا زنده بودی قدرتو نمیدونستم و بعد توی گوشش گفتم ک واسطه بشه بین منوخدا تا ب پسر موردعلاقم برسم و اون خندید و گفت پیغامتو میرسونم. میخاستم ببینم تعبیرش چیه

 134. سلام من در خواب دیدم یکی از بزرگان در علم که بسیار مشهور و بینظیر در عرصه ی خودشان از من در خواست حل سوالی را کردند و من با استنباط پاسخ دادم سپس ایشان انگشت سبابه مرا بوسیدند با وجود اینکه نامحرم بودند ولی حس پدرانه ی ایشان را کاملا درک کردم و آنقدر خوابم واقعی بنظر می رسید که انگار خواب نبود هنوز به وضوح احساس میکنم ایشان پدرانه به من علم می آموختند با لبخندی زیبا ،من در خواب اعتماد ایشان را جلب کردم
  میشود در تعبیر این خواب کمکم کنید

  • بهروزپارسی دانش

   سلام حدیث/ کاش می نوشتی رشته ات چیه خواب بسیار ممیمونی دیده ای درآینده ازطریق شما به علم دانش کمک بزرگی ارایه خواهد شد وخواهید درخشید/ انشاالله

 135. سلام من خواب دیدم پسر برادر شوهرم منو بوسید من ناراحت شدم ب خانومش گفتم . تعبیرش چیه

 136. سلام خواب دیدم شب بود تو یه اتاق خیلی بزرگی بودم خواهره بزرگم جای خوابش تقریبا یکم پایین تر از من بود کناره منم همون شخصی که بهش فکر میکنم بود چشماش بسته بود انگار خواب بود سرشو گرفتم طرف قلبم انگار میخواستم صدای قلبمو بشنوه خودمم صدای قلبمو حس میکردم که یک دفعه خواهرم که پایین من بود جاش بهم گف به به من هول شدم سره کسی که دوس دارمو از خودم دور کردم خ‌استم دوباره بگیرمش طرف سینم که بوسم کرد اما هنوزم چشماش بسته بودبعد از خواب بیدار شدم این شخص تا به حال منو ندیده اما من احساسمو بهش گفتم و خبر دارع

 137. سلام خواب دیدم شب بود تو یه اتاق خیلی بزرگی بودم خواهره بزرگم جای خوابش تقریبا یکم پایین تر از من بود کناره منم همون شخصی که بهش فکر میکنم بود چشماش بسته بود انگار خواب بود سرشو گرفتم طرف قلبم انگار میخواستم صدای قلبمو بشنوه خودمم صدای قلبمو حس میکردم که یک دفعه خواهرم که پایین من بود جاش بهم گف به به من هول شدم سره کسی که دوس دارمو از خودم دور کردم خ‌استم دوباره بگیرمش طرف سینم که بوسم کرد اما هنوزم چشماش بسته بودبعد از خواب بیدار شدم

 138. سلام خواب دیدم شب بود تو یه اتاق خیلی بزرگی بودم خواهره بزرگم جای خوابش تقریبا یکم پایین تر از من بود کناره منم همون شخصی که بهش فکر میکنم بود چشماش بسته بود انگار خواب بود سرشو گرفتم طرف قلبم انگار میخواستم صدای قلبمو بشنوه خودمم صدای قلبمو حس میکردم که یک دفعه خواهرم که پایین من بود جاش بهم گف به به من هول شدم سره کسی که دوس دارمو از خودم دور کردم خ‌استم دوباره بگیرمش طرف سینم که بوسم کرد اما هنوزم چشماش بسته بودبعد از خواب بیدار شدم
  البته این شخص تا به حال منو از نزدیک ندیدخ ولی من احساسم رو بهشون گفتم و خبر داره

 139. پسرم پارسا

  سلام.
  من خواب دیدم نوزاد تازه به دنیا اومده ام پیشانی مرا بوسید.

 140. سلام
  خواب دیدم یک نفر که فکر کنم آدم معروفی بود میخواست من رو به زور ببوسه ولی من نمیزاشتم !

 141. سلام خواب دیدم دوست دختر صابقم ک الان ازدواج کرده و خیلی بهم علاقه داشتیم ی جا وایساده و داریم در مورد ی چیزی صحبت میکنیم ک اون مطلب یادم نمیاد همینطور ک داشتیم حرف میزدیم رفتم جلو و لب پایینیش رو گرفتم در حالی ک بشدت قرمز بود یه بوسه زدم و اومدم کنار ممنون میشم اگه تعبیر خوابمو بهم بگین

 142. سلام خواب دیدم سیدی از اشناها بنام محمد پیشانیم را بوسید و هدیهای که کسی به اوداد را به من داد

 143. سلام
  من خواب دیدم اون کسی ک دوسش دارم دستمو بوس کرد منم اومدم دستشو بوس کنم نشد فک کنم یکی اومد تو نشد

 144. سلام من خواب دیدم پسر خالم که قبلا بهم ابراز علاقه کرده بود و من ردش کرده بودم با دوتا ازدوستاش اومده بود خونمون وتهدیدم میکرد اما نمیدونم چی شد که یهو آروم شد بوسم کرد منم بوسش کردم و منم بهش علاقه پیدا کردم و بهش ابراز علاقه کردم خیی هم تو بغل هم گریه کردیم این خواب رو ساعت2 دیدم ممنون میشم تعبیرشو برام بگین.

 145. عایشه رحمانی

  من که پسر دایمو دوست دارم و عاشقش شم تو خواب میبینم که ازم لب میگیره و بوسم میکنه بعد از بوس در باز میشه وفوری از هم جدامیشم وتو خانه خودشونیم لطفا تعبیر کنین

 146. سلام: وقت بخیر، بنده خواب دیدم کسی که بهم علاقه داره پیشم اومده و ناراحته و کنار اون مردی هم هست که نمی شناسم و هردو مشکی پوشیدن، اون مرد از من میخواد که درخواست ازدواج کسی رو که بهم علاقه داره رو قبول کنم من هم قبول میکنم و خواستگاری میاد لبهای من رو میبوسه البته این بوسه دو طرفه بود ، بعد دستم رو می بوسه و ما میریم به جایی که من نمی شناسم ! وارد اتاقی میشیم و میگن اینجا خونه منه ، دوتا پنجره داشت که دوست خواستگارم اومد و سه لا پرده زد به رنگ مشکی که یکم شیشه ها مشخص بود من تعجب کردم و اصلا خوشم نیومد ، ایشون گفتن برای حفظ امنیت اینکار رو انجام دادن اون لحظه لباس منم مشکی بود ، اگه محبت کنید تعبیر خواب بنده رو بفرمایید ممنون میشم.

 147. سلام ،من عاشقانه یه پسری رو دوس دارم و خواب دیدم توی اتاق خالی از اشیا و تاریک منو بوسید تعبیرش چیه ممنون میشم

 148. سالم ببخشید خاله من حدود پنج شش ماه فوت کردن هر وقت خوابش دیدم یکی از نزدیکان فوت کرده دیشب هم خواب دیدم اومده من پاهاش بوسه میزنم ولی حال خوبی داشت میشه تعبیرش بگین خوبه شاید من بعد تعبیر میکنم اتفاق بد میفته ممنون

 149. سلام من دو بار خواب دیدم که یکی از دوستای برادرم منو میبوسه، یکبار ماه پیش این خواب رو دیدم یبارم دیشب، دقیقا همون فرد. تعبیرش چی میشه؟ البته در واقعیت من شخص دیگه ایی رو دوست دارم.

 150. سلام من دو بار خواب دیدم که یکی از دوستای برادرم منو میبوسه، یکبار ماه پیش این خواب رو دیدم یبارم دیشب، دقیقا همون فرد. تعبیرش چی میشه؟ البته در واقعیت من شخص دیگه ایی رو دوست دارم. ممنون میشم جواب بدین

 151. سلام من یک پسر بچه استم عشقم خواب دیده که او را میبوسم از لب تعبیر این خواب چی است لطفا جواب بدهید زیاد ضرور است

 152. سلام من دختری مجرد هستم ک شاغل هستم در محیط کار کارفرمای من پسری دارد ک از من دو سال کوچکتر است ولی من از او خوشم می اید و گه گاه حس میکنم شاید او هم..
  چند بار خواب اورا دیده ام ک دو بار اخر یک بار بی هوا گونه ی من را بوسید ک من تعجب کردم و خوشحال شدم و یک بار هم باز بی مقدمه دست اورد و صورت مرا نوازش کرد چند بار..
  تعبیر این دو خواب چیست؟ ممنون

 153. سلام تقریبا سه ماهه که چند شب در میان خواب میبینم که یکی از دوستام که دخترم هست که خیلی خیلی دوستش دارم میاد به خوابم یا ازم بوسه میگیره یا ازش بو سه میگیرم ولی بیشتر اوقات اون ازم بوسه میگیره ولی تو این سه ماه ما با هم قهر بودیم راستی من خودم هم دخترم لطفا تعبیرشو بگین خیلی وقته دنبال تعبیرش میگردم.

 154. ناشناس

  سلام من‌ بعد اذان خوابیدم خواب دیدم که چندین بار دختر داییم رو بغل میکنم و ازعمق وجود ازش لب میگیرم و بغل میکنیم همو اون هم همینطور،من دخترم

 155. من خواب دیدم یکی از اشنایان که البته به من نامحرمه منو میبوسید و منم از این بوسیدن لذت میبردمّ.

 156. سلام من خواب دیدم یه مردیو که قبلا دوست داشتم از لباش همو بوسیدیم و بعدش منو مجبور کرد وارد مکانی بشم که نمیخوام و بقیه منو نجات دادن الان من عاشق یه مرد دیگه هستم و اصلا حسی ندارم به اون تعبیرش چیه ؟

 157. سلام اگر درخواب ببینید پای مادرت را که به رحمت خدا رفته میبوسی چه تعبیری دارد.ممنون

  • فاطمه زهرا

   من یک دختر مجرد خواب دیدم که یکی از پسرای فامیل بزور منو بوس میکنه اونم از لب ومن ازش خیلی بدم میاد وپرت میکنم انور ولی سه بار منو بوس میکنه بزور از خودم جداش کردم ومهم این بود که دادش کسی بود که من دوسش داشتم واین اعصابمو خیلی خورد کرد که با عشقم لب نگرفتم ولی با داداشش که هیچ حسی ندارم لب دادم نمی دونم چرا

 158. چرا نظر منو نمیزارید و جواب نمیدید؟!

 159. سلام من با همسرم قهرم وداریم از هم جدا میشیم.خواب دیدم که همسرم دستم رو بوسید میشه لطف کنید تعبیرش رو بگید.ممنون

 160. سلام من دختری مجردم و مدتی ب شخصی علاقه زیادی دارم ولی اون شخص ب همه گفته از من بدش میاد با اینکه کاراش با حرفاش فرق داره.دیشب با یکی از دوستاش دعوام شد و هرچی تونستم راجبش بد گفتم.ی مدت طولانی هست ک ندیدیم همو ولی دیشب خاب دیدم ک داشتم میرفتم بیرون با دوستام و داخل ی خونه شدم ک دوستای اونم اونجا بودن وقتی با یکیشون احوال پرسی کردم گف اونم هس و منم رفتم جا مبل ک اونو نبینم ولی اومد دقیقا نزدیک من و هی حرف میزد و منم باش بد صحبت میکردم مث لجبازی تا اینکه می خواستم برم و دستشو گرفتم اوردم جا چارچوب در ک باهاش اخرین حرفامو بزنم ولی اون اصن ب حرفام گوش نمیداد و ی لحظه ب اتاقی ک رفیقاش بودن نگاه کرد و بعدم صورتمو گرفت و منو خیلی کوتاه بوسید.سرشو ک اورد عقب دوباره بم نگاه کرد و منو بوسید و وقتی بیددار شدم هم هنوز گرما دستش رو صورتم حس میشد.تعبیرش؟

  • میشه لطفا پاسخ بدین؟

   • دنیا دنیا

    سلام خواب بوسیدن دوخواهر یعنی چه من باخواهرم کمی کدورت دارم ودربالای بلند درحال خواب بودم خواهرم امد صدایم کرد وازلای نرده ها لبم رابوسید برای خداحافظی ورفت پایین درحالی که من نگران افتادنش بودم

 161. سلام من خواب دیدم در جای بلندی مثل پشت بام خوابیده ام خواهربزرگترم که باهم قهریم با نردبام آمد بالا برای خداحافظی ازلای نرده لبهایمان هم رابوسید ولی ازروی شهوت نبود ومن وقتی داشت پایین میرفت برای اینکه نیفتد خیلی نگرانش بودم

 162. سلام من یک خانم هستم وباخواهرم که ازمن بزرگترهست کدرت داریم وکمی دور وخواب دیدم بالای بلندی خواب هستم وخواهرم ازنردبان آمدبالا. واز لای نرده لب من رابرای خداحافظی بوسید ورفت پایین ومن داشتم کمکش میکردم نیفته

 163. دنیا دنیا

  میشه جواب منوبدین ؟خواب دیددم خواهر خیلی بزرگترم من رااز لب برای خداحافظی بوسید ومن در پشت بام واواز نردبام بالا آمده بود وازلای نرده ها من رابوسید ورفت توروخدابگید یعنی چه

 164. دنیا دنیا

  سلام خواب بوسیدن دوخواهر یعنی چه من باخواهرم کمی کدورت دارم ودربالای بلند درحال خواب بودم خواهرم امد صدایم کرد وازلای نرده ها لبم رابوسید برای خداحافظی ورفت پایین درحالی که من نگران افتادنش بودم

 165. سلام خواب دیدن معشوقه ام که هنوز محرم هم نیستم را در اتاق لب هایش را بوس کردم
  تعبیر چیست؟

 166. من خواب دیدم با یه پسر که تو خواب انگار معشوقه هم بودیم رفتم تو یه اتاق و به هم لب دادیم تعبیرش چیه لطفا بگید

 167. با سلام من تازه عقد کردم دختر۲۲ساله هستم و خواب دیدم که یک جای هستم مثل مراسمات بود و همکار سابقم که یک اقا بود رو به روم ایستاده و بهم لبخند میزنه و تقریبا عاشقانه نگام میکنه موقعه ای که موهامو باز کردم اومد روبه روم و دست میزد به موهام و عاشقانه بهم خیره شد منم خاناخا بوسش کردم

 168. سلام من خواب دیدم که پسریو که خیلی دوسش دارم و الان از هم جدا شدیم اومده بود پیشم و گونمو بوسید منم گونه ی اونو بوسیدم و دستمم گرفت و تو خواب واقعا خوشحال بودمو عشقو احساس کردم..تعبیرش چی هست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.