تعبیر خواب خون

تعبیر خواب خون

تعبیر خواب خون | تعبیرخواب خون | tabire khab تعبیر خواب خون,تعبیر خواب خون دماغ,تعبیر خواب خون امدن از سر,تعبیر خواب خون دماغ شدن,تعبیر خواب خون حیض,تعبیر خواب خون قاعدگی,تعبیر خواب خونریزی …

تعبیر خواب تهمت

تعبیر خواب تهمت

تعبیر خواب تهمت | تعبیرخواب تهمت | tabire khab تعبیر خواب تهمت دزدی,تعبیر خواب تهمت دزدی زدن,تعبير خواب تهمت دزدي,تعبیر تهمت دزدی در خواب,تعبیر خواب تهمت به دزدی,تعبیر خواب تهمت زدن,تعبیر خواب …

تعبیر خواب پل

تعبیر خواب پل

تعبیر خواب پل | تعبیرخواب پل | tabire khab تعبیر خواب پل,تعبیر خواب پل معلق,تعبیر خواب دیدن پل,تعبیر خواب ساختن پل,تعبیر خواب پل شکسته,تعبیر پل در خواب,تعبیر خواب گذشتن از پل,تعبیر خواب …

تعبیر خواب مرغ | تعبیرخواب مرغ | tabire khab

تعبیر خواب مرغ,تعبیر خواب مرغ خانگی,تعبیر خواب مرغ و جوجه,تعبیر خواب مرغ پخته,تعبیر خواب مرغ پاک شده,تعبیر خواب مرغ مرده,تعبیر خواب مرغ دریایی,تتعبیر خواب مرغ خانگی سفید,تعبیر خواب مرغ خانگی سیاه,تعبیر خواب مرغ خانگی مرده,تعبیر خواب مرغ خانگی ابن سیرین,تعبير خواب مرغ خانگي,تعبیر خواب پرنده خانگی,تعبیر خواب کشتن مرغ خانگی,تعبیر خواب گوشت مرغ خانگی,تعبير خواب ديدن مرغ خانگي,تتعبير خواب مرغ و جوجه,تعبیر خواب مرغ و جوجه هایش,تعبیر خواب دیدن مرغ و جوجه,تعبیر خواب مرغ جوجه دار,تعبیر خواب مرغ و خروس و جوجه,تعبیر خواب مرغ با جوجه هایش,تعبیر مرغ و جوجه در خواب,تعبیر دیدن مرغ و جوجه در خواب,تعبير خواب مرغ پخته شده,تعبیر خواب مرغ پخته خوردن,تعبیر خواب گوشت مرغ پخته,تعبیر خواب گوشت مرغ پخته شده,تعبير خواب گوشت مرغ پخته,تعبير خواب خوردن مرغ پخته,تعبیر خواب دیدن مرغ پخته,تعبیر خواب خوردن گوشت مرغ پخته,تعبیر خواب خوردن گوشت مرغ پخته با برنج,تعبير خواب مرغ مرده,تعبیر خواب پرنده مرده,تعبیر خواب دیدن مرغ مرده,تعبیر خواب جوجه مرغ مرده,تعبیر خواب مردن مرغ,تعبیر خواب مردن مرغ و خروس

تعبیر خواب مرغ , تعبیر خواب مرغ مرده , تعبیر خواب مرغ و جوجه ,تعبیر خواب مرغ خانگی

خواب مرغ یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم مرغ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب مرغ می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب مرغ را مطالعه نمایید و متوجه شوید مرغ چه تعبیری دارد

تعبیر خواب مرغ از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب مرغ خوب است و هرچه بزرگتر باشد بهتر است

تعبیر خواب بانگ مرغان مصیبت است

تعبیر خواب مرغ در خانه داشتن فرزند است

تعبیر خواب مرغ از دید اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

تعبیر خواب با مرغ سخن گفتن،موفقیت در کار است

تعبیر خواب مرغ گوشت کسی را بکند این است که مالش را به زور می گیرند

تعبیر خواب مرغ از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خروس بهتر از مرغان دیگر است

تعبیر خواب مرغ از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب همه مرغان عزت و جلال است

تعبیر خواب مرغ از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب مرغ زنی زیبا و ساده لوح است

تعبیر خواب مرغ از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب مرغ گرد هم امدن دوستان و خانواده است

تعبیر خواب مرغ از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب خواب یك مرغ ، منفعتهای متعدد مالی است

تعبیر خواب یك مرغ روی تخمها ، شانس است

تعبیر خواب یك مرغ با جوجه هایش ، شما فرزندان متعددی خواهید داشت .

تعبیر خواب یك مرغ را داخل لانه روی تخمهایش می گذارید ، یك نذر یا آرزوی قدیمی برآورده خواهد شد .

تعبیر خواب یك مرغدانی ، شادی بزرگ در فامیل است

تعبیر خواب یك مرغ زیبا ، شانس در عشق است

تعبیر خواب خواب انواع پرندگان خانگی ، زندگی شما پراز پستی و بلندیهای سرگرم كننده خواهد بود

تعبیر خواب مرغ | مرغ در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396

152 دیدگاه

 • جوان ژانویه 2017 در 09:30

  محمدبن سيرين گويد: هرچند درخواب مرغ را بزرگ بيند همت بيننده خواب در آن چه طلبد عظيم تر است.

  • سهیلا ژوئن 2017 در 20:09

   سلام تعیبر خواب مرغ مینا در خواب و اگر در دستم بمیره چیه

   • ممت فوریه 2018 در 07:25

    تعبیر دیدن کشتن مرغ در خواب . خواب دیدم که در خانه کوچک تعدای مرغ داشتم دوتا یا سه از این مرغ ها صدای به شدت گوش خراشی داشت از من فرار میکردن ترس وجودمو گرفت تا اینکه زکی از مرغ ها رو گرفتم از گردن کستم دیگری مرغ به شدت سرو شدا میکرد از روی بودم تا اینکه پرید بروی پشتم و چنگی زد من اوراهم کشتم و وحشت کروم‌از خواب پریدم .

    • ف فوریه 2018 در 16:51

     تعبیرش چیه،؟

    • ناشناس مارس 2018 در 23:11

     مرغ سیا راکشتن جلو کسی

  • ناشناس اکتبر 2017 در 11:01

   رضا مرغان زیادی در فر در حال پختن باشد

 • قادر ژانویه 2017 در 09:31

  اگر بيند مرغان بسيار در جائي بانگ كردند، دليل كه مصيبتي پيدا شود.

 • حسین ژانویه 2017 در 09:31

  اگر بيند خايه مرغ داشت، دليل فرزند بود.

  • ناشناس جولای 2017 در 05:18

   خواب ديدم. ك يك مرغ مرغ ديگري را ميكشد و بعدا همو مرغ ك مرغ ديگر دا ميشكد ب آدم عِوَض ميشه

 • سما ژانویه 2017 در 09:31

  ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند مرغ با او سخن گفت، دليل كه كارش بلند شود.

 • پروین ژانویه 2017 در 09:31

  اگر بيند مرغ پاره اي گوشت از اندام او در ربود، دليل كه مال از وي به زور بستاند.

 • بنفشه ژانویه 2017 در 09:31

  جابرمغربي گويد: ديدن خروس درخواب بهتر از مرغان ديگر است.

 • لاله ژانویه 2017 در 09:32

  اگر بيند مرغان آبي داشت، دليل مال است و به كام دل برسد.

 • قمر ژانویه 2017 در 09:32

  اگر بيند مرغ ابي را بگرفت، دليل بزرگي

 • نفس ژانویه 2017 در 09:32

  جابرمغربي گويد: اگر بيند مرغ آبي داشت، دليل كه او فرزندي آيد

 • ناریلا ژانویه 2017 در 09:32

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مرغ آبي در خواب بر چهاروجه است. اول:مال. دوم: بزرگي. سوم: رياست. چهارم: فرمانروائي يافتن.

 • امید ژانویه 2017 در 09:33

  محمدبن سیرین گوید: هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است. اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود. اگر بیند خایه مرغ داشت، دلیل فرزند بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وی به زور بستاند. جابرمغربی گوید: دیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است. اگر بیند مرغان آبی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد. اگر بیند مرغ ابی را بگرفت، دلیل بزرگی بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است. جابرمغربی گوید: اگر بیند مرغ آبی داشت، دلیل که او فرزندی آید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مرغ آبی در خواب بر چهاروجه است. اول:مال. دوم: بزرگی. سوم: ریاست. چهارم: فرمانروائی یافتن.

  • ناشناس فوریه 2017 در 09:11

   خواب یه مکانی رو دیدم که حالت کشتار گاه مرغ و مرغ های زیادی سر بریدن و کارگران مشغول کار در انجا هستند تعبیرش چیه

   • نوری می 2017 در 12:56

    خواب دیده مادرش گفته ی بره بخر ک انگار قربونی کنن اینم رفته ب جاش س تا مرغ خریده بعد ب خواهرش گفته بیا توسرشو ببر من دلم نمیاد اونم گفته زن ببره حروم میشه خودت ببر اینم اومده سرشو ببره دیده سر مرغ بریده نمیشه
    البته مادرش فوت کرده

    • ناشناس جولای 2017 در 15:02

     جوابش

     • ناشناس آگوست 2017 در 14:38

      تعبیر خواب مرغ تتعبیر خواب مرغ در کشتارگاه

    • ناشناس نوامبر 2017 در 07:07

     باطل است

 • یاور ژانویه 2017 در 09:34

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرغ خانگی، خدمتکار و «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش زنی زیبا و ثروتمند است.

 • صمصام ژانویه 2017 در 09:34

  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، تعبیرش این است که به سروری می‌رسی.

 • غزل ژانویه 2017 در 09:34

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت مرغ خانگی را می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.

 • علی ژانویه 2017 در 09:35

  اگر ببینی مرغ خانگی در خانۀ تو تخم گذاشته است، یـعـنـی از زنی به تو سود و منفعت می‌رسد.

 • عابد ژانویه 2017 در 09:35

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مرغ خانگی مقابل تو تخم می‌کند، یـعـنـی از زنی کم‌مرتبه و پست، یا کنیزک صاحب فرزندی خواهی شد.

 • عسل ژانویه 2017 در 09:35

  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مرغ خانگی عبارتند از: 1- زنی زیبا 2- کنیزک 3- خدمتکار خانه

  • ناشناس اکتبر 2017 در 02:21

   ممنون

 • عباس ژانویه 2017 در 09:35

  خواب دیدم مرغ خانگی دارم ،برایم عزیز است ولی از بلندی افتادومرد

 • بابک ژانویه 2017 در 09:35

  حتماً برای دور شدن بلا و گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید.

 • شیدا ژانویه 2017 در 09:36

  مرغ سفیدی در اغوش داشتم تو خواب دیدم تغبیرش چیست

 • فرانک ژانویه 2017 در 09:36

  سلام در خواب دیدم 2تا مرغ سفید اوردن واسه سر بریدن یکیشو خوابوندن رو زمین سرشو بریدن تو خواب با خودم فک میکردم چرا جلو اون یکی مرغ سر بریدن گناه داره وحشت میکنه میبینه دارن سره هم نوعشو میبرن .میخواستن سر اون یکی هم ببرن که یهو نمیدونم چی شد

 • فورزان ژانویه 2017 در 09:36

  خواب دیدم پسر برادر شوهرم دوتا مرغ و یک خروس خانه ما اورده

 • پدرام ژانویه 2017 در 09:37

  مرغ خانگي در خواب کنيزيک و زن است بنابراين قياس جوجه بايد فرزند يا فرزنداني باشد که از همسر يا کنيزک به وجود مي آيند. اگر در خواب جوجه هاي ماکيان ديديد که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود مي دوند و بازي و جيک جيک مي کنند بسيار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خير و خوشي خبر مي دهد. به طور کلي ديدن جوجه شادي و نعمت و برکت است. ديدن جوجه هاي بزرگتر که پر زرد آن ها ريخته حکم ماکيان را دارند که تعبير آن را در ماکيان و مرغ بجوئيد. هر چه تعداد جوجه هائي که در خواب مي بينيد بيشتر باشد بهتر است. اگر کسي جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت مي کند. اگر تعدادي جوجه را به کسي بدهيد در امر خيري شما را شريک مي کند. ديدن جوجه در هر حال خوب است. حالت بد آن است که در خواب ببينيد جوجه هائي داريد و اين جوجه ها دچار آفت شده اند به اين معني که يا گربه ها آن ها را گرفته و يا کلاغ يکي را ربوده. اين خبر از ضرر و زيان است. جوجه بيمار ، بيماري است. جوجه اي که به خانه همسايه برود نوشته اند فرزند نافرمان است.

 • بهار ژانویه 2017 در 09:38

  مرسی خوب بود

 • رضوان ژانویه 2017 در 09:38

  من خواب دیدم مرغ می خورم

 • سجاد ژانویه 2017 در 09:38

  منم این خوابو دیدم

  • ف فوریه 2018 در 16:47

   منم چن بارمشابه این خواب و دیدم لطفا تعبیرش و بگین

 • حسین علی ژانویه 2017 در 09:39

  وقتی یک خواب چند بار می بینی چه دلیلی داره؟

 • کوروش ژانویه 2017 در 09:39

  ما که همیشه نصف خوابم یادم میره

  • قبییعی ژوئن 2017 در 12:39

   تعبیر جوجه زرد که مرده باشد چیه

 • نوید ژانویه 2017 در 09:40

  تعبیر خواب زمانی درسته که ساعت خواب هم درست باشه هر زمانی که خواب ببینی که تعبیر نداره

 • مریم ژانویه 2017 در 09:40

  تعبیر خواب زمانی درسته که ساعت خواب هم درست باشه هر زمانی که خواب ببینی که تعبیر نداره

 • مراد ژانویه 2017 در 09:40

  منم خواب دیدم مهمانی دادم با مرغ

 • امیررضا ژانویه 2017 در 20:23

  خواب دیدم که مرغ ها ی خانگی گرسنه به دنبالم میان چنددفعه این خواب رو میبینم

  • عزیز ژانویه 2017 در 12:53

   خواب دیدم یجای هستم پر جوجه ست بیشتریشون سفیدن بقیه هم سفیدو رنگی بعد یکی بهم میگه هر قدر دوست داری بردار بعد من منکه میخوام بردارم همه شون بزرگ میشن منم دنبالشون میکنم یک مرغ بزرگ خاکستری روشن برمیدارم بعد با خودم میگم چرا سفید برنداشتم بعد میخوام چهار مرغ سفیدم بردارم که دیگه نمیدونم چی شد

 • ناشناس ژانویه 2017 در 12:47

  خواب دیدم یجای هستم پر جوجه ست بیشتریشون سفیدن بقیه هم سفیدو رنگی بعد یکی بهم میگه هر قدر دوست داری بردار بعد من منکه میخوام بردارم همه شون بزرگ میشن منم دنبالشون میکنم یک مرغ بزرگ خاکستری روشن برمیدارم بعد با خودم میگم چرا سفید برنداشتم بعد میخوام چهار مرغ سفیدم بردارم که دیگه نمیدونم چی شد

 • محمدعلی عبادی ژانویه 2017 در 14:22

  تعبیرخواب مرغ پاک کرده دیدن چیست

  • ناشناس می 2018 در 10:30

   مرغ سیاه

 • محمدعلی عبادی ژانویه 2017 در 14:54

  خواب مرغ پاک شده دیدم جلویم گذاشتن

  • ناشناس ژوئن 2019 در 00:12

   خواب مرغ پاک شده

 • ناشناس ژانویه 2017 در 12:49

  سلام با عرص پوزش خواب دیدم مرغ بزرگی شبیه بوقلمون نوک خود را مقعد من فشار میدهد و بعد که این حالت تمام شد دیدم چند مرغ سفید بزرگ و خروس در خیابان میدوند و من دنبال انها هستم و مرغ مذکور ارام روی میز نشسته بود با پرهای رنگی و بزرگ

  • ناشناس اکتبر 2017 در 15:36

   منم شبیه این خوابو دیدم.ینی تعبیرش چیه

 • ناشناس فوریه 2017 در 09:09

  خواب یه مکانی رو دیدم که حالت کشتار گاه مرغ و مرغ های زیادی سر بریدن و کارگران مشغول کار در انجا هستند تعبیرش چیه

 • زری فوریه 2017 در 06:10

  سلام وقت بخیر
  همسرم خواب دیده جایی هستیم ک وقت خوردن صبحانه رسیده و ما مقداری نون ریختیم رفته ک کمی بیات شده بوده همجایی ک نا بودیم ی مرغ سفید هم بوده ک ما ب اون دانه میدایم ولی ناگهانی مرغ میمیره در حالی ک ی تخم هم گذاشته بوده تو روخدا اگه کسی تعبیرشو میدونه بهم بگه خیلی نگرانم…

 • مهدی فوریه 2017 در 10:09

  من دو جوجه با نقش زیبا روی پرهای انها دیدم که از مسافرت آنها را به خانه می بردم که در قفس بودند و پشت ماشینی مانند وانت یا نیسان بودم و از داشتن آنها خوش حال بودم وبا آنها بازی می کردم آنها مانند طاووس پرهای زیبایی داشتند

 • فهیمه فوریه 2017 در 13:00

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرغ خانگی، خدمتکار و «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش زنی زیبا و ثروتمند است.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، تعبیرش این است که به سروری می‌رسی.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت مرغ خانگی را می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.
  اگر ببینی مرغ خانگی در خانۀ تو تخم گذاشته است، یـعـنـی از زنی به تو سود و منفعت می‌رسد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مرغ خانگی مقابل تو تخم می‌کند، یـعـنـی از زنی کم‌مرتبه و پست، یا کنیزک صاحب فرزندی خواهی شد.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مرغ خانگی عبارتند از: 1- زنی زیبا 2- کنیزک 3- خدمتکار خانه (تعبیرهای مختلف).

 • لادن فوریه 2017 در 13:01

  سلام،من باردارهستم .دیشب خواب دیدم که مرغ هایی که در خانه دارم از خانه بیرون رفته اند وهرچه دنبال آنها گشتم پیدایشان نکردم.باتوجه به اینکه خواب زن حامله تعبیر متفاوتی داره،تعبیرخواب من چی میشه؟

 • بهار فوریه 2017 در 13:01

  سلام – من هر هفته یا دوهفته یکبار خواب میبینم که خونمون مرغ وجوجه زیادی داریم ویا اردک ویا تو یه محیطی هستم که مرغ جوجه زیاد هستن حتی مال خودم نیسن نگاه میکنم فکرمو مشغول کرده خواهشمندم راهنمایی کنید با تشکر

  • علی رزوان آوریل 2019 در 08:50

   سلام بنده درخواب دیدم دوتامرغ را توسط عمویم قربانی میکنم تعبیرش چیست

 • یاور فوریه 2017 در 13:01

  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، تعبیرش این است که به سروری می‌رسی.

 • لادن فوریه 2017 در 13:02

  با سلام – بنده از بچگی هر چند سال یک بار خواب تکراری میدیدم که یه قفس مرغ روی پشت بام دارم و یادم رفته توش مرغه. هر بار هم که میرفتم سمتش چندتا مرغ داخلش مرده بود و چندتا مرغ هم زنده مونده منم همیشه مرغ های مرده رو مینداخنم دور.این خواب از بچگی هر 5 سال یکبار میبینم.و خیلی ذهنم رو مشغول کرده که تعبیرش چی میشه .لطف میکنید.ممنون

  • ناشناس سپتامبر 2017 در 06:33

   کشتن مرغ وهدیه به دیگران

 • بابک فوریه 2017 در 13:02

  سعی کنید از بی توجهی نسبت به کسانی که تعبیر مرغ به آنها مربوط می شود دوری کنید.

 • شیما فوریه 2017 در 13:02

  خواب دیدم در خانه همسر سابقم هستم با مادرم.مشغول تمیز کردن خانه بودیم. ولی در کمد را که باز کردم یک لاشه مرغ که خونی و بدبو بود یافتم. داخل دستشویی هم دوباره لاشه یافتم. در کل خونه همسرمکثیف و بهم ریخته بود

 • ریما فوریه 2017 در 13:03

  قضاوت نمی کنم…
  اگر قبل از خواب در فکر همسر سابقتان بوده اید، فقط کمی بیشتر راجع به اینکه حق با شما است یا او فکر کنید.

  • وحید آگوست 2017 در 13:01

   تخم مرغ آب پزدرحال جوشیدن تعبیرش چیه؟

 • یگانه فوریه 2017 در 13:03

  با سلام و تشکر فراوان – خواب دیدم که یک مرغ بزرگ و خوشگل اومده تو خونمون منم همه اش به مامانم میگفتم بیرونش کن که دستشویی نکنه روی فرشها – مامانم بیرونش کرد اما در خونه باز بود – من تو ذهنم با خودم فکر میکردم که اگه مرغه روی فرشمون دستشویی کنه خیلی خوبه احساس کردم مرغه ذهنمو خوند و اومد تو خونه روی فرشمون دستشویی کرد و رفت بیرون. – ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین

 • یاور فوریه 2017 در 13:03

  شاید از کسی که تعبیر مرغ مربوط به او می شود چیزی به شما برسد. سعی کنید چنین افرادی را از خود دور نکنید.

 • رضوان فوریه 2017 در 13:04

  محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ماکیان (مرغ و خروس خانگی) در خواب، دلیل بر داشتن خادم است و اگر دیدید که مرغ خانگی بسیار داشید، سروری می یابید.

 • سجاد فوریه 2017 در 13:04

  ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن ماکیان در خواب، زنی زیبا است که به زندگی شما می آید. اگر بینید ماکیان در خانه تان لانه کرد، از زنی منفعت یابید.

 • لادن فوریه 2017 در 13:04

  امام صادق (ع) می فرماید: دیدن ماکیان به خواب سه وجه است:
  زن صاحب جمال،
  کنیزک،
  خادم خانه.

 • یاسمین فوریه 2017 در 13:04

  یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن ماکیان و خروس زیادی نعمت است.

 • ستایش فوریه 2017 در 13:05

  خواب دیدم سر مرغ میخورم
  بعد خواهرم دعوام کرد و تمامشو بالا اوردم

 • یگانه فوریه 2017 در 13:05

  من خواب ديدم مرغ سر كنده توي خونه مون هست و من هي ازش ميترسم و فرار مي كنم. اونم گاهي به سمتم مي اومد ولي دنبالم نمي كرد .

 • ایمان فوریه 2017 در 13:05

  من خواب دیدم دوتا از پرنده هامون باهم دعوا میکنن و یکیش پای یکی دیگش کند و کشتش پای کنده شده شکل پای مرغ منم خیلی گریه میکردم البته خون هم دیدم

 • یاسین فوریه 2017 در 13:05

  سلام تعبیرخواب دومرغ سفیدکه تخم آپزمیزارن چیه؟

 • سهیلا فوریه 2017 در 13:05

  خواب دیدم با خانواده نشستیم داریم مرغ ریز میکنم@

 • لیلی فوریه 2017 در 13:06

  خواب دیدم توی حیاط خونمون تقریبا10″12تا مرغ وخروس هست که یکی از مرغها مثل ادم ها نشت و دستشویی کرد تعبیر شو ازتون میخواستم

 • محمد فوریه 2017 در 13:06

  خواب ديدم در مزرعه كه مال خودم هست تعداد زيادي مرغ واوردك در حال چريدن درچمن هستن لطفا تعبير انرا برا م بازگو كنيد

 • قادر فوریه 2017 در 13:06

  سلام. من خواب دیدم مرغی دارم و تند تند تخم میذاشت . لطفا تعبییرشو برام ایمیل کنید ممنون میشم

  • یارمحمدی آوریل 2017 در 17:06

   خواب دیدم یه مرغی از مادر شوهرم مرده .و مادر شوهرم تلاش میکنه که پدر شوهرم نفهمه .تعبیرش چیه ؟

 • ناشناس مارس 2017 در 10:01

  سلام بنده تو خواب دیدم مرغانی بود که بنده یکی از اونها رو با لگد کشتم خواهشا تعبیرشو برام بفرستید ممنو نم

 • یارمحمدی آوریل 2017 در 17:04

  خواب دیدم یه مرغی از مادر شوهرم مرده .و مادر شوهرم تلاش میکنه که پدر شوهرم نفهمه .تعبیرش چیه ؟

 • محمد آوریل 2017 در 10:25

  سلام خواب دیدم توی حیاط خونمون سه تا مرغ داریم تعبیرش چیه

 • خدیجه می 2017 در 23:24

  سلام ، من زنی باردار هستم ، خواب دیدم یه مرغ به من صدقه دادن و منم گرفتم ، تعبیرش چیه

 • نوری می 2017 در 12:58

  خواب دیده مادرش گفته ی بره بخر ک انگار قربونی کنن اینم رفته ب جاش س تا مرغ خریده بعد ب خواهرش گفته بیا توسرشو ببر من دلم نمیاد اونم گفته زن ببره حروم میشه خودت ببر اینم اومده سرشو ببره دیده سر مرغ بریده نمیشه
  البته مادرش فوت کرده

 • مهسا ژوئن 2017 در 11:27

  خواب دیدم کسی یه نفر رو با خون مرغ می کشه. تعبیرش چیه؟

 • لیلا ژوئن 2017 در 11:39

  سلام. من خواب دیدم دو مرغ سیاه پریدن روی س فرزند ۵ ساله ام.
  تعبیرش چیه‌؟

 • سعید ژوئن 2017 در 15:17

  من خواب دیدم جلوی یک مغازه مثل رستورانهستم باداداش کوچیکترم و میخواستم جگرمرغهای پخته شده رابخرم قیمت گرفتم گران بود نخریدم چند مرغ پخته شده تو تشت هم دیدم که مرغهای بزرگ درون تشت بودن فکر کنم ۳تا بود

 • ناشناس جولای 2017 در 14:01

  سلام وخسته نباشید من حامله هستم وخواب دیدم درحال شستن مرغ هستم تعبیرش چیست

 • ابراهیم جولای 2017 در 02:15

  سلام.خواب دیدم یه شیر توی کوچه دنبالم کرده و من فرار کردم ولی شیر دنبالم کرد باهاش گلاویز شدم و بهش بود شدم و کسی اومد گرفتنش و پای یک مرغ که توی دستم بود را شکستم که انگار پای پسر خودم بود تعبیرش چیه ممنون

  • یلدا جولای 2019 در 16:09

   سلام روزتون بخیر
   سحر امروز خواب دیدم که جاریم به عنوان مهمان به خانه ما آمده . بعد دیدم با جاریم برای خرید گوشت به مکانی رفتیم که یادم نیست فروشگاه بود یا نه
   در این مکان پر از بسته های گوشت ریز شده مرغ بود . جاریم در بین بسته ها ، یک بسته بزرگ برداشت و خرید من نگران شدم چون احساس کردم در خانه جا برای نگهداری این همه گوشت ندارم و اذیت میشم ولی جاریم بی توجه به این نکته پشت به من کرد بسته را باز کرد وشروع به شستن گوشت های مرغ کرد . گوشت ها بیشتر نصف سینه ی مرغ بودند و البته درشت
   من در خواب نگران بودم و مکدر از برخورد جاریم
   یادم نیست این گوشتها برای من خریده بود ند یا برای خودش
   ولی می دانستم در خانه جا برای این همه گوشت ندارم

   • بی اس ام اس جولای 2019 در 16:17

    تعبیر خواب خرید گوشت مرغ خوب نیست و بردن آن به خانه بردن غم و فتنه به خانه است.

 • ناشناس آگوست 2017 در 18:45

  سلام . تعبیر خواب مرغ خانگی که تخم کرده

  • ناشناس آگوست 2017 در 07:52

   سلام ان شالله یه فرزند به خانواده توناضافه میشه

 • وحید آگوست 2017 در 13:03

  تعبر خواب تخم مرغ آب پزدرحال جوشیدن

 • نیما آگوست 2017 در 13:34

  سلام من خواب دیدم رون مرغ داشتم میخوردم و نسبت بهش خیلی بی علاقه بودم .تعبیرش چیه

 • ثمين آگوست 2017 در 10:46

  سلام
  من خواب ديدم يه مرغوتوبغلم ميگيرم بوسونازميكنم باهاش يكم حرف ميزنم ميزارمش تويه يه تشك تابخوابه ?الان يني چي
  بعدمن جاهاي ديگه خوندم گفت دليل اينه زن خوب ميگيري?من خودم دخترم چجوري زن ميگيرم?

 • ناشناس آگوست 2017 در 07:28

  سلام من خواب دیدم دوتا خروس رنگی بزرگ دعوا میکنن مرغ جوجه های زیادی هستن تو اون مکان اونا از ترس فرار کردن

 • ناشناس سپتامبر 2017 در 12:59

  ص اگه چمنزاری ببینیم باتعدادی مرغ سفیدکوچک دانه دهیم حالشان بدشودولی نمرده ازخواب بیدارشدم

 • س سپتامبر 2017 در 13:08

  اگه تعدادی مرغ درچمنزاری باشند بمن نگاه میکنند دانه میده حالشان بدمیشود واهمیکشند علاعم مردن ÷دارند ازخواب بیدارمیشوم خواهشاتعبیرکنید تشکر

 • میلاد خان سپتامبر 2017 در 15:38

  سلام من تو خواب دیدم که یه جوجه مرغ سیاه یه چیزی تو گلوش گیر کرده بود وداشت خفه میشد تعبیرش چیه؟

 • میلاد خان سپتامبر 2017 در 15:44

  سلام من خواب دیدم یه جوجه مرغ قهوه ای رنگ یه چیزی تو گلوش گیر کرده بود داشت خفه میشد تعبیرش چیه

 • لیلا سپتامبر 2017 در 12:11

  سلام من خواب دیدم توحیاط خونمون مرغ های زیادی هستند ومن نگاهشون میکنم بین اونها یک مرغ بسیارزیبا بودکه دلم میخواست اونوبگیرم واسه خودم تعبیرش چیه

 • محمد بهادری اکتبر 2017 در 11:27

  خواب دیدم سر مرغو از پشت میبرم با یه چاقو کند

 • ناشناس اکتبر 2017 در 22:59

  سلام خواب دیدم یکی از مرغ خام تو خونه بود و تخم کرد دو تا دیگه مرده بودم و چند تا جوجه هم اون کنار به دنیا اومده بودن و دانه میخوردن و من گویا قبل از اونا رو داشتم اما از سر بی توجهی من از میان رفتن و مردن و بی یه نفر در کمین من بوده

 • ناشناس اکتبر 2017 در 15:46

  سلام من خواب دیدم زن حامله ای تو حیاط خونمون زایمان میکنه و مرغ ب دنیا میاره ک تو اون حیاط پره مرغه تعبیرش چیه

 • ناشناس اکتبر 2017 در 02:06

  سلام خواب دیدم که به زیارت رفتم ودرانجا یک یخچال بود که سه مرغ سرخ شده داشت

 • عسل اکتبر 2017 در 02:10

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که به یه ارمگاه زیارت رفته بودم که درانجا یک یخچال بودودرداخل یخچال سه مزغ سرخ شده دیدن تعبیرش چیه

 • ناشناس اکتبر 2017 در 08:40

  سلام میشه خوابم را تبعیر کنید خواب دیدم یک تعداد زیاد مرغ ها همرای سگ ها داخل یک قفس استن

 • محمد نوامبر 2017 در 06:26

  من خواب دیدم یه مرغ توی خونه بود من نشستم روش
  این چه مدل خوابی بود دیگه؟

 • الهام نوامبر 2017 در 14:08

  سلام,مادر بزرگم دو روزه ک فوت شده خواب دیدم گوشت مرغ رو از استخون جدا کرد و گوشتش رو زیر پا لگد میکرد,لطفا تعبیرش رو بگید

 • ناشناس نوامبر 2017 در 12:24

  سلام آتش گرفتن مرغ وخروس زنده چه تعبیری دارد

 • ج نوامبر 2017 در 12:26

  سلام آتش گرفتن مرغ وخروس زنده چه تعبیری دارد

 • رویا دسامبر 2017 در 15:46

  من خواب دیدم ک سه تا مرغ دم در خونه داییم بود و من داشتم از پله هاپایین میرفتم و آبجوش دستم بود که ریخت روی مرغا .اونا مردن و دوباره زنده شدن،تعبیرش چی میشه؟

 • ناشناس دسامبر 2017 در 00:22

  خوابه اینکه ماری قهوه ای از چاه خونه در اومد و رفت توی جلد و پوست یه مرغه مرده و فرار کرد چی میشه؟

 • احسان دسامبر 2017 در 00:25

  خواب ماری قهوه ای رنگی از چاه خونه در بیاد و بره توی پوست و جلد یه مرغه مرده و فرار کنه چیه؟

  • یلدا جولای 2019 در 16:15

   سلام روزتون بخیر
   سحر امروز خواب دیدم که جاریم به عنوان مهمان به خانه ما آمده . بعد دیدم با جاریم برای خرید گوشت به مکانی رفتیم که یادم نیست فروشگاه بود یا نه
   در این مکان پر از بسته های گوشت ریز شده مرغ بود . جاریم در بین بسته ها ، یک بسته بزرگ برداشت و خرید من نگران شدم چون احساس کردم در خانه جا برای نگهداری این همه گوشت ندارم و اذیت میشم ولی جاریم بی توجه به این نکته پشت به من کرد بسته را باز کرد وشروع به شستن گوشت های مرغ کرد . گوشت ها بیشتر نصف سینه ی مرغ بودند و البته درشت
   من در خواب نگران بودم و مکدر از برخورد جاریم
   یادم نیست این گوشتها برای من خریده بود ند یا برای خودش
   ولی می دانستم در خانه جا برای این همه گوشت ندارم

 • ناشناس ژانویه 2018 در 10:32

  من خواب دیدم یک نفر یه نوزاد پسر بهم داد بعداز جند ساعت حواسم به بچه نبود مرغ دست وپا نوزادجدا کرد

 • ناشناس ژانویه 2018 در 18:16

  سلام خواب دیدم چند تا مرغ و خروس افتادن رو چند تا جوجه و جوجه ها رو با نوک میزدند من رفتم جداشون کردم از ابنکه تعداد زیادی مرغ و خروس و جوجه داشتم خوشحال بودم ولی نارحت از اینکه چرا دعوا میکنند با جدا کردنشون اروم شدم

 • ramoune.r.j@gmail.com ژانویه 2018 در 19:05

  سلام مندخواب دیدم یه مرغ زیبا چند تا جوجه داره که ب شدت ازشون محافظت میکنه با اینکه صاحب مرغ بودم اجازه نزدیک شدن نمیداد اینقد فریاد میکشید که گوش ادم ب درد میومد یکی از جوجه هاش ک پیشم بود فرستادم پیشش با نوک زدش اما اونو پذیرفت خواستم نزدیک بشم اینقد جیغ زد که نوکش باز شد و‌دندوناش معلوم شد بعد ازجیغ زیاد خشکش زد که دوتا گربه چاق اومدن سرشو کندن وفقط سرشوخوردند اما بدنش همونجور ایستاده بودو خونش رو زمین ریخته بود اگه امکانش هست جوابشو بفرستین ایمیلم ممنون میشم خیلی ذهنمو درگیر کرده

 • ابراهیمی فوریه 2018 در 23:15

  سلام خواب دیدم مهمان دارم یک دیگ بار گذاشتم ودارم یک سبد بزرگ بال وگردن مرغ داخل دیگ می ریزم زیر دیگ هم روشن بود ممنون

 • ناشناس مارس 2018 در 23:05

  مرغ سیاه کشتم

 • اروین مارس 2018 در 09:03

  من خواب دیدم تو خونه خودم هستم با خانوادم بعد مهمون بابام دعوت کرده بود مامانم غذا رو پلو با مرغ درست کرده من مرغو ندیدم فقط میدونستم داریم و فقط پلوی سفیدو میریخت بعد خبر اومد که مهمونا نمیان منو بابام رفتیم حیاط بعد بابام گلایه میکرد ک چرا نمیان بعد در ماشینو باز کرد دیدم داخل ماشینمون با روکش زرد و خاکستری هست ک ما اونجوری روکش ماشین نداشتیم لطفا پاسخ دهید

 • اروین مارس 2018 در 09:11

  سلام خواب دیدم تو خونه خودمون هستم ک قرار بود مهمون بیاد مامانم پلو با مرغ پخته بود مامانم پلوی سفیدو برا میریخت خبر اومد ک دیگع نمیان با بابام رفتیم پایین بابام در ماشینمونو باز کرد نشستنی دیدم روکش جدید دار زردو خاکستری ما تاحالا این روکشو ندیده بودم

 • منصوری مارس 2018 در 05:49

  سلام من خواب دیدم جلوی پنجره ای هستم که دارای یه حفره سوراخیه و گربه ای سیاه میخوادوارداتاق بشه ومنم می کوبیدم به شیشه اونم رفت بعددرادامه خواب دیدم مرغ سیاه وجوجه اش میخوان واردبشن ازهمون پنجره ومن هرچی ترسوندمشون فایده ای نداشت و واردشدن ومن ازترس فرارکردم لطفاتعبیرش روبگین؟؟؟

 • ناشناس مارس 2018 در 01:54

  سلام من خواب دیدم با یک مرغ آمیزش میکنم تعبیرش چیه

 • مهدی مارس 2018 در 01:57

  من خواب دیدم با مرغ آمیزش میکنم

 • مهدی مارس 2018 در 01:58

  سلام من خواب دیدم با یک مرغ آمیزش میکنم تعبیرش چیه

 • سراج مارس 2018 در 02:34

  سلام من خواب دیدم یک اردک و مرغ سفید و از توی کوچه ازبس زیبا بودن دزدیدم تعبیرش لطفا.

 • سراج مارس 2018 در 02:36

  خدامرگم با مرغ

 • یلدا مارس 2018 در 22:00

  خواب دیدیم چند دانه مرغ است در یک حولی و من بریشان دانه میآندازم و دفتا یک مرغ که خراس بود دستم را نول میزند که همه دانه را بنداز تشکر .

 • ناشناس آوریل 2018 در 19:16

  درخواب دیدم یه مرغ زنده بود ولی کور بود با او سخن گفتم گفت هرموقع باامام رضا ع صحبت می کنم چشمانم می بیند .گویا از معجزات امام رضا ع بود مشکلی داشتم واز او خواستم با امام رضا ع در این باره صحبت کند واو به راحتی قبول کرد که صحبت کند تعبیر چیست

 • کیومرًث رستمیان آوریل 2018 در 19:18

  درخواب دیدم یه مرغ زنده بود ولی کور بود با او سخن گفتم گفت هرموقع باامام رضا ع صحبت می کنم چشمانم می بیند .گویا از معجزات امام رضا ع بود مشکلی داشتم واز او خواستم با امام رضا ع در این باره صحبت کند واو به راحتی قبول کرد که صحبت کند تعبیر چیست

 • کیومرًث آوریل 2018 در 19:19

  درخواب دیدم یه مرغ زنده بود ولی کور بود با او سخن گفتم گفت هرموقع باامام رضا ع صحبت می کنم چشمانم می بیند .گویا از معجزات امام رضا ع بود مشکلی داشتم واز او خواستم با امام رضا ع در این باره صحبت کند واو به راحتی قبول کرد که صحبت کند تعبیر چیست

 • ستمو میکشه و میتوره آوریل 2018 در 09:54

  خواب دیدم رفتم تو مرغدونی بعد کاه تو مرغدونی رو یجا جمع کردم بعد یهو دیدم کاه رو بلند کردم یجا تو زمین تخم مرغ دفنه.. اومدم بکنم ک در آرم دیدم مرغا یکی پس از دبگری حمله ور شدن به تخما.. بعد یهو دیدم یکیشون مدارم داره میزنه رو دستم.. دیدم مرغ داره رگ دستمو میکشه بیرون و میخوره مثل کرم خاکی از خاک ..

 • شبیر می 2018 در 07:46

  سلام دوستان عزیز خواب دیدم مرغی با زور و شدت داخل حویلی ما میشود در حالیکه من کوشش دارم چیزی وارد نشود ولی او از زیر دروازه وارد میشود و من او را میزنم او در حالیکه میخواهد بیاید به سمت من ولی بعد لت و کوب زیاد میرود طرف ماکیان که به سمت دیگر حویلی مان است

 • شبیر می 2018 در 07:51

  خواب دیدم در حالیکه من دروازه حویلی را میخواهم ببندم و میبینم چیزی به شدت داره میدوه و بعد بستن مرغ کلنگی و قدرتمندی از زیر دروازه وارد میشود و میخواهد به سمت من بیاید من میزنمش بعد بسیار زدنش او متوجه ماکیان ضیف که پر هایش ریخته در سمت دیگر از حویلی میشود و پیش او میرود

 • شبیر shabir8548@gmail.com می 2018 در 07:53

  خواب دیدم در حالیکه من دروازه حویلی را میخواهم ببندم و میبینم چیزی به شدت داره میدوه و بعد بستن مرغ کلنگی و قدرتمندی از زیر دروازه وارد میشود و میخواهد به سمت من بیاید من میزنمش بعد بسیار زدنش او متوجه ماکیان ضیف که پر هایش ریخته در سمت دیگر از حویلی میشود و پیش او میرود

 • راضیه ژوئن 2018 در 11:45

  سلام مادرم خواب دیده ک دومرغ سیاه وسفید مرده بودن و بعد زنده شدن وفرار کردن ولی مادرم گرفتتشون ممنون میشم بگین تعبیرش چیه؟

 • ناشناس ژوئن 2018 در 20:20

  خواب دیدم یکی یه مرغ که ظاهرا مرده بود رو داره به من تحویل میده .روی پوست مرغه یه ردیف مو مثل موی صورت آدم بود که انجا اعتراض میکردم چرا موداره لطفا تعبیرشو بنویسید.

 • حسین ژوئن 2018 در 20:24

  سلام خواب دیدم یکی یه مرغ بداره بهم تحویل میده مثل اینکه مرغ مرده بود. اما روی پوست مرغه یه ردیف مو مثل موی ریش آدما بود که من توی خواب اعتراض میکردم .لطفا تعبیرشو بگین.

 • حسین ژوئن 2018 در 20:26

  خواب دیدم یکی یه مرغ که ظاهرا مرده بود رو داره به من تحویل میده .روی پوست مرغه یه ردیف مو مثل موی صورت آدم بود که انجا اعتراض میکردم چرا موداره لطفا تعبیرشو بنویسید.

 • محمد سخاوتمند جولای 2018 در 21:29

  من خواب دیدیم مادرم امد گفت گردن مرغ رو پیدا کردم بزار جای گردنت تعبیرش چی میشه ممنون

 • ناشناس جولای 2018 در 12:10

  خواب دیدم مادر شوهرم بهم مرغ شکم پر داد که اون رو هنوز نپخته بود مرغه همه ی اعضاش بود بجز سر و پا و پوستش تعبیرش چیه..

 • Parisa آگوست 2018 در 14:54

  خواب دیدم دریک مکان که می شناسم مهمانی رفتیم که یک مرغ ازبین ان همه ادمی که انجا هستن ب سمت من می ایدومن رادنبال میکندتقرییاهم سفیدبودمن همش فرارمی کردم.ودوباره دران روزیک مراسم خیلی بزرگ تربود مث دعا درخانه گرفتن وقتی وارد خانه شدم تعداد مرغ ها زیادتربودن و همون مرغ که درخواب قبل دیدم دوباره من را دنبال میکندوسمت من میایدومن هم بازفرارمیکردم

 • Mansour455 نوامبر 2018 در 18:32

  سلام
  همکارم خواب دیده من یه مرغ پاک شده و خیلی تمیز رو بهش دادم بعد که از خواب بلند میشه بهش میگن یه خانمی از بستگانش فوت کرده به نظر شما این میتونسته تعبیر خوابش باشه یا تعبیر دیگه ای داره؟

 • حمید دسامبر 2018 در 20:04

  سلام خواب دیدم یه مرغ سفیدخوش رنگ روی سرش دوتا شاخ مثل شاخ گوزن با مرغهای دیگه بود سفیدیش خیلی خوش رنگ بود به دنبال غذا زمین رو میکاویدن

 • محمد می 2019 در 21:02

  من خواب دیدم که دختر خاله ای دارم و دختر خالم مرغ های همسایمونو میگیرد پر میکند زنده زنده و میکشه انها رو

 • صدف صالحی ژانویه 2020 در 17:59

  سلام من خواب دیدم ک مادربزرگم ک چن سال پیش فوت کردن،،من ازش چن سیخ گوشت مرغ گرفتم ،،لطفا بگید تعبیرش چیه

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.