تعبیر خواب لاک پشت

تعبیر خواب لاک پشت | تعبیرخواب لاک پشت | tabire khab

تعبیر خواب لاک پشت,تعبیر خواب لاک پشت کوچک,تعبیر خواب لاک پشت بزرگ,تعبیر خواب لاک پشت مرده,تعبیر خواب لاک پشت سبز,تعبیر خواب لاک پشت در آب,تعبير خواب لاك پشت بزرگ,تعبیر خواب لاک پشت سفید,تعبیر خواب لاک پشت دریایی,تعبیر خواب لاک پشت پرنده,تعبير خواب لاك پشت كوچك,تعبیر خواب دیدن لاک پشت بزرگ,تعبیر لاک پشت بزرگ در خواب,تعبير خواب لاك پشت مرده,تعبير خواب لاک پشت مرده,تعبیر خواب دیدن لاک پشت سبز,تعبیر خواب لاک پشت در دریا

با نظر مدیریت سایت جسارت و برای کمک به بازدید کنندگان محترم نظرات شما عزیزان بعلاوه جوابهای سایر کاربران به در پایین این مطلب اضافه می شود.

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

خواب لاک پشت یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم لاک پشت در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب لاک پشت می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب لاک پشت را مطالعه نمایید و متوجه شوید لاک پشت چه تعبیری دارد

تعبیر خواب لاک پشت از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب لاک پشت سه چیز است

مردی عالم و زاهد و صنعتگر

تعبیر خواب لاک پشت از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب لاک پشت در خانه ، صحبت با ادم زاهد است

تعبیر خواب خوردن خوردن گوشت لاک پشت ، علم آموزی است

تعبیر خواب لاک پشت از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب لاک پشت مردی کهن سال است پر حوصله و موقر و سنگین

تعبیر خواب لاک پشت داشتن این است که به حوصله نیاز دارید

تعبیر خواب سوار لاک پشت بودن رفتن به سفر دور دست است

تعبیر خواب خوردن گوشت لاک پشت عمر طولانی است یا میراث

تعبیر خواب لاک پشت از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب لاک پشت شادیهای پنهان است

تعبیر خواب لاک پشت از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب لاک پشت واقعه ای است که شرایط کاری شما را بهبود می بخشد

تعبیر خواب خوردن سوپ لاک پشت ، اتحادی مصالحه آمیز است

تعبیر خواب لاک پشت از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب لاک پشت یک زندگی موفق و طولانی – فرصت مناسب برای رشد و پیشرفت است

تعبیر خواب خوراک لاک پشت ، ثروت و نفوذ است

تعبیر خواب لاک پشت دریائی ، دشمنان پنهان شده اند

تعبیر خواب به یك لاک پشت خیره می شوید : شانس و خوشبختی است

تعبیر خواب لاک پشت می خرید : یكنفر عاشق شما خواهد شد

تعبیر خواب یك لاک پشت را می كشید : یك دورة خوب در زندگی شما شروع می شود

تعبیر خواب لاک پشت | لاک پشت در خواب دیدن | تعبیر خواب

آتنا(کد 1)

سلام.خواب دیدم یه لاکپشت اندازه یه کفشدوزک خیلی کوچولو بود.انگشتمو گاز گرفت.بزورجداش کردم..اما خون اومد..خونشم تیره بود.تعبیرش چیه.تومرحله بدی از زندگیم.واسم مهحه.لطفا

سارا(کد 2)

خواب دیدم یه لاک پشت داره با یه حیون درنده جنگ میکنه و بعد اون حیون سعی داره گوشت گردنشو بخوره ولی لاک پشت سرشو نمیبره تو لاکش و بعدش صدای قرآن خوندن شنیدم

<

کامنت های تایید شده : 62 عدد

 • تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب لاک‌پشت، مردی عالم و دانشمند است که مردم از ارتباط و مصاحبت با او سود و منفعت به دست می‌آورند.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لاک‌پشت داری یا اینکه به خانۀ تو آمده است، تعبیرش این است که بین تو و شخص زاهد و پرهیزکاری ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود .

  • سلام خواب دیدم دوتا لاک پشت بزرگ از زیر خاک تو باغمون بیرون اومدن و من پریدم و سوار بر لاک پشت شدم

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت لاک‌پشت را می‌خوری، یـعـنـی از شخص عالمی علم و دانش کسب می‌کنی.

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لاک پشت عبارتند از: 1- مردی عالم 2- مردی زاهد و پرهیزکار 3- مردی صنعت‌گر (تعبیرهای مختلف).

 • با سلام در خواب دو لاکپشت بزرگ دیدم.دیدم که منزل ما پر شده از اب تا سقف و من و مادرم داخل این اب نفس میکشیم و راه میرویم و این دو لاکپشت بزرگ هم داخل. این اب شنا میکردند و در حال جفت گیری بودند.نا گهان لاکپشت ماده تخم ریزی کرد و همزمان در اتاق باز شد و اب به بیرون داخل حیاط ریخت و دو لاکپشت هم بیرون افتادند و تخم های لاکپشت بیرون ریخته بودند و همه جا پر از اب و تخم لاکپشت بود .وبعد من کنار این لاکپشت پیر بودم که با صدای پیر و مردانه صحبت میکرد و لی در خاطرم نیست چه میگفت اگر ممکنه تعبیر را برایم داخل ایمیلم بفرستید با تشکر از لطف شما

 • متشکرم

 • دادن یه مرد مرده یه لاکپشت به من

 • ابن سیرین: اگر ببینی لاک پشت داری یا به خانه ی تو آمده است تعبیرش این است که بین تو و مرد زاهد و پرهیزکاری ارتباط و مصاحبت برقرار می شود.

 • لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد. اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست، مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کند نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید

 • .ضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری دعوت می کند و این دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما می رساند. همین طور ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیر ِقرار بگیردکه همین دعوت را بکندو شما را پند بدهد و راهنمائی کند.

 • اگر در خواب ببینید بر لاک پشتی نشسته اید به یک سفر دور می روید یا در دریا مسافرت خواهید کرد که این سفر شما بسیار طولانی خواهد بود. اگر در خواب ببینید گوشت لاک پشت می خورید عمرتان طولانی خواهد بود یا میراثی به شما می رسد که صاحب آن پول و ثروت در دیاری بعید می زیسته و اکنون هم آن مرده ریگ در فاصله ای دور قرار دارد.

 • اگر درخواب لاک پشت بیند، دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فائده به مردم رسد.

 • اگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاک پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لاک پشت در خواب برسه وجه است. اول: مردی عالم. دوم: مردی زاهد. سوم: مردی صناع.

 • لاک پشت زن يا مردي است پير و کهن سال. پر حوصله و بسيار موقر و سنگين، صبور و آرام که پند مي دهد و خير و صلاح انسان ها را مي خواهد. اگر در خواب ببينيد که لاک پشتي داريد که مربوط به شماست، مثلا در باغ يا ملک شما زندگي مي کند نشان آن است که به صبر و حوصله نياز داريد.ضمير و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباري دعوت مي کند و اين دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما مي رساند. همين طور ممکن است پيري کهن سال و با تجربه در مسير ِقرار بگيردکه همين دعوت را بکندو شما را پند بدهد و راهنمائي کند. اگر در خواب ببينيد بر لاک پشتي نشسته ايد به يک سفر دور مي رويد يا در دريا مسافرت خواهيد کرد که اين سفر شما بسيار طولاني خواهد بود. اگر در خواب ببينيد گوشت لاک پشت مي خوريد عمرتان طولاني خواهد بود يا ميراثي به شما مي رسد که صاحب آن پول و ثروت در دياري بعيد مي زيسته و اکنون هم آن مرده ريگ در فاصله اي دور قرار دارد.

 • اگر درخواب لاك پشت بيند، دليل بر مردي عالم است كه از صحبت او فائده به مردم رسد.

 • دیدن لاک پشت در خواب به دلیل این که این حیوان بی آزار است و سرش به قولی همواره در لاک خودش است، به مصاحبت با شخص دانا و فهمیده ای تعبیر می شود.

 • اگر کسی دید لاک پشت دارد با چنین شخصی مصاحبت می کند. خوردن گوشت لاک پشت، نشانه عمر طولانی بیننده خواب است و یا این که به علم آموزی راغب است یا ثروتی از جای دوری به او می رسد.

 • لاک پشت به زن یا مردی پیر، پر حوصله و بسیار موقر و صبور که پند می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد تعبیر شده است. اگر ببینید سوار بر لاک پشت شده اید به یک سفر طولانی به جایی دور می روید یا در دریا مسافرت طولانی خواهید کرد.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  لاک پشت : شادیهای پنهان

 • دیدن لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه واقعه ای باعث می گردد شرایط كار شما بهبود یابد .

 • خوردن سوپ لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه از اتحادی مصالحه آمیز خرسند خواهید شد .

 • خواب لاك پشت : ۱-یك زندگی طولانی و موفق ۲- یك فرصت مناسب برای پیشرفت ظاهر میشود

 • لاك پشت دریائی : دشمنان پنهان شده اند

 • به یك لاك پشت خیره می شوید : شانس و خوشبختی

 • لاك پشت می خرید : یكنفر عاشق شما خواهد شد

 • یك لاك پشت را می كشید : یك دورة خوب در زندگی شما شروع می شود .

 • من درخواب دیدم در اسمان اول کوسه های ترسناک هستن ترسیده ونگاه نمیکردم بعدا دیدم لاک پشت های زیادی در اسمان شنا میکنند

 • با سلام
  خواب دیدم یه لاکپشت پسر چندماهه ی منو خورد. خواهش میکنم تعبیر کنید

 • دیدن لاک پشت در خواب به دلیل این که این حیوان بی آزار است و سرش به قولی همواره در لاک خودش است، به مصاحبت با شخص دانا و فهمیده ای تعبیر می شود. اگر کسی دید لاک پشت دارد با چنین شخصی مصاحبت می کند. خوردن گوشت لاک پشت، نشانه عمر طولانی بیننده خواب است و یا این که به علم آموزی راغب است یا ثروتی از جای دوری به او می رسد.

 • لاک پشت به زن یا مردی پیر، پر حوصله و بسیار موقر و صبور که پند می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد تعبیر شده است. اگر ببینید سوار بر لاک پشت شده اید به یک سفر طولانی به جایی دور می روید یا در دریا مسافرت طولانی خواهید کرد.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن لاک پشت در خواب بر سه وجه است:
  مردی عالم،
  مردی زاهد،
  مردی صنعتگر و ماهر.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر ببیند گوشت لاک پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد.

 • ديدن لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه واقعه اي باعث مي گردد شرايط كار شما بهبود يابد .

 • خوردن سوپ لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه از اتحادي مصالحه آميز خرسند خواهيد شد .

 • با سلام ارشیا هستم از یزد اگر امکان داره در مورد خواب لاک پشت بیشتر توضیح دهید

 • می خواستم بدونم اگه خواب ببینیم لاک پشتی داره مدفوع می کنه تعبیرش چیه؟ممنون می شم.بدرود

 • لطفا بیش تر درباره ی 😳 تعبیر خواب لاک پشت توضیح دهید

 • لاک پشتی در خانه ی خودم دیدم که رنگ بدنش آبی ولی
  رنگ لاکش سبز بود

 • سلام خواب دیدم من وبرادرانم در خانه نشسته بودیم که از زیر فرش مارمولکی بزرگ بیرون امد و بعد از ان چند بچه لاک پشت زیبا و بعد لاک پشتی بزرگ که برادرم ان لاک پشت را روی من پرت کرد و بعد من از خواب پریدم

 • من خواب دیدم که لاک پشتی کوچک دارم که خیلی سریع راه میرفت بعد یهو بزرگ شد و دیگه مثل لاک پشتای دیگه شد و میخواست منو گاز بگیره که یهو بیدار شدم خواهش میکنم تعبیرشو بگید

 • خواب دیدم یه لاکپشت ازسر بالایی خیلی سریع داشت بالا میرفت تعبیرش چیست ؟؟ممنون

 • من در خواب دیدم لاکپشتی با سرعت حرکت میکنه. لطفا تعبیرش رو بگید.

 • خواب دیدم 1 لاک پشت بزرگ از اب رودخانه در امد و به سمت من می امد من از ترس دویدم و فرار کرذم ولی ان ارتقاع های زیادی رو پرش می کرد تا به من برسد در نهایت من به داخل خونه فرار کردم

 • خواب دیدم یکی از لاک لاکپشت برا خانوادم سحر درست کرده خواهشا تعبیرش رو برام بفرستین

 • سلام خواستم تعبیر لاک شت در خاکی را بگویید

 • سلام خواب دیدم چنتا لاک پشت دارم ک همشو جمع میکنم تو ششیشه و نگهشون میدارم تعبیرش چیه؟؟؟؟؟

 • سلام من خواب دیدم لاک پشت پشت سرم میدویدهرچی میرفتم اون سریع ترمی شد.ممنون میشم اگه جواب بدین

 • نظاره گر پرواز دسته جمعی لاک پشت ها

 • من خواب دیدم ماهیهای خیلی ریز و کوچک در تنک ماهی بود و یکدفعه همه آنها بال درآوردند و پرواز میکردند چه تعبیری دارد؟؟

 • من خواب دیدم که داخل خونه لاک پشت های کوچیک همینطور بهم حمله میکردن

 • سلام من دوتا لاک پشت دارم واقعی البته لاک پشت اب نیستن،ماله خشکی هستن دیدم اینا یه عالمه لاک پشت کوچیک به دنیا اوردن خیللللی زیاد حیاطمون پره لاک پشته،میخواستم بدونم تعبیرش چیه

 • سلام من دوتا لاک پشت دارم واقعی البته لاک پشت اب نیستن،ماله خشکی هستن دیدم اینا یه عالمه لاک پشت کوچیک به دنیا اوردن خیللللی زیاد حیاطمون پره لاک پشته،میخواستم بدونم تعبیرش چیه

 • خواب دیدم دوتا لاکپشت توی باغ میرن پسرم خواست من اینا گرفتم

 • خواب دیدم یه لاک پشت داره با یه حیون درنده جنگ میکنه و بعد اون حیون سعی داره گوشت گردنشو بخوره ولی لاک پشت سرشو نمیبره تو لاکش و بعدش صدای قرآن خوندن شنیدم

 • با عرض سلام
  خواب دیدم تو خونه کس دیگه ای هستیم که یه لاک پشت داره و این لاک پشت اندازه یه نوزاد انسان هستش و رفتاراش هم شبیه یه نوزاده مثل انسان دندون داشت و با من خیلی مهربون بود و من بهش کاهو میدادم و میخورد میشه تعبیرشو بگین؟؟

 • سلام خواب دیدم که لاک پشت که رنگش شباهت به طلایی دارد انگور می خورد میشه تعبیر خوابم را بگین؟؟؟؟؟؟؟

 • سلام،خسته نباشید
  خواب دیدم تو باغی که مال خودمون بود یه قسمتی از خاکا مثل ی تپه کوچیک شده بود وقتی خاکه اونجارو یه مقدارشو با دستم زدم کنار لاک پشتای کوچیک دیدم ک یکیش برعکس بود خندیدمو یکم دیگ خاکو زدم اون ور ی لاک پشت بزرگ تر دیدم ک برعکس بود ینی روی لاکش افتاده بود

 • خواب دیدم لاک پشتی بسیار بزرگ و سیاه و سخنگو ، مُصِرانه درصدد حمله بمن است و حتی در مواقعی بعد از دنبال کردنم به روی من افتاده و قصد گاز گرفتن من را دارد و در این بین میخواهد بخاری بنفش رنگ را از دهانش بمن منتقل میکند !!!

 • سلام.
  خواب دیدم دری بود وداخل رفتم وارد دنیای دیگری شدم که یکی بود میتونست آینده رو ببینه آینده همه دوستان دید ولی آینده منو نتونست ببینه وگفت این نشان از عمر کم و بیماری صعب العلاجیه ک داری ولی خودت خبر نداری.من ناراحت شدم بهم گفت برو ب یک مکانی بهت کمک میکنن من به حوضی که داخلش آب سبز وجلبک داشت وارد شدم گفتم میدونم اینجا لاک پشت داره وسخنگو هم هست یکدفعه لاک پشت سرش از آب بیرون آورد گفت در این همه عمری که من داشتم اولین نفری هستی که فهمید من سخنگو هستم وب من یک چیز سبز رنگ داد وگفت بخور عمرت زیاد میشه و دوباره هم بیا که چیز بزرگتری بهت بدم ومن از خواب بلند شدم.لطفا تعبیرش بهم بگید.تشکر

 • درخواب دیدم دخترم به حالت لاک پشت شد وبعد یک تخم گذاشت

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.