کامل ترین مرجع “تعبیر خواب سوسک” و کشتن سوسک

تعبیر خواب سوسک | تعبیر خواب | tabire khab

تعبیر خواب سوسک,تعبیر خواب سوسک امام صادق,تعبیر خواب سوسک بالدار,تعبیر خواب سوسک مرده,تعبیر خواب سوسک ابن سیرین,تعبیر خواب سوسک در خانه,تعبیر خواب سوسک بزرگ بالدار,تعبیر خواب سوسک ریز,تعبیر خواب سوسک خوردن,تعبیر خواب سوسک در غذا,تعبیر خواب سوسک امام صادق,تعبیر خواب سوسک از امام صادق,تعبیر خواب سوسک به روایت امام صادق,تعبیر خواب سوسک از دیدگاه امام صادق,تعبیر خواب سوسک از نظر امام صادق,تعبیر خواب سوسک بالدار بزرگ,تعبیر خواب سوسک بالدار,تعبیر خواب سوسک بالدار,تعبیر خواب دیدن سوسک بالدار,تعبیر خواب سوسک سیاه بالدار,تعبیر دیدن سوسک بالدار در خواب,تعبیر خواب سوسک مرده,تعبیر خواب سوسک مرده در غذا,تعبیر خواب دیدن سوسک مرده,تعبیر خواب خوردن سوسک مرده,تعبیر سوسک مرده در خواب,تعبیر دیدن سوسک مرده در خواب,تعبیر خواب سوسک های مرده,تعبیر خواب سوسک سیاه مرده,تعبیر خواب سوسک بزرگ مرده,تعبیر خواب دیدن سوسک در خانه,تعبیر خواب سوسک زیاد در خانه,تعبیر خواب دیدن سوسک زیاد در خانه,تعبیر خواب سوسک ریز,تعبیر خواب سوسک های ریز,تعبیر خواب کشتن سوسک ریز,تعبیر خواب سوسک خوردن,تعبیر خوردن سوسک در خواب,تعبیر خواب دیدن سوسک در غذا

تعبیر خواب سوسک , سوسک در خواب دیدن , خواب کشتن سوسک

شاید شما هم خواب سوسک حشره زیان آور را دیده باشید.شاید سوسک نگرانی و تشویش بوجود آورد اما تعابیر مختلفی راجع به آن وجود دارد.اگر شما هم خواب سوسک را دیده اید مطمئن باشید میتوانید تعبیر خواب سوسک خود را همینجا بیابید.

تعبیر خواب سوسک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر کشتن سوسک در خواب کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد.

تعبیر دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

تعبیر خواب سوسک , سوسک در خواب دیدن , خواب کشتن سوسک

تعبیر خواب سوسک از نظر مولف

تعبیر خواب سوسک چون سوسک بیشتر از آنکه به انسان زیان جسمی برساند موجب ترس یا وحشت می گردد می توان از آن به یک مزاحم حقیر و پست تعبیر نمود.

تعبیر خواب سوسک از آنلی بیتون

تعبیر حرکت سوسک اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد .

تعبیر کشتن سوسک اگر در خواب سوسک را بکشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد .

تعبیر خواب سوسک , سوسک در خواب دیدن , خواب کشتن سوسک

سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

تعبیر خواب سوسک , سوسک در خواب دیدن , خواب کشتن سوسک

سوسک‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاکسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ “سوسک” باعث‌می‌شود که‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ و اشمئزاز پیداکند. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ کریه‌ و خوفناک‌را می‌بینید، ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد که‌ بیننده‌ خواب‌ باید یک‌بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ کرده‌ ومورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد. اگر در خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد . اما اگر در خواب سوسک را بکشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد .

تعبیر خواب سوسک آنلی بیتون

اگر در خواب خود ببنید که در خواب سوسکی را می کشید معنی این خواب این است که زندگی پر ثمری خواهید داشت و به سعادت خواهید رسید.

دیدن سوسک بالدار در خواب به این معنی است که دچار گرفتاری در زندگی خود می شوید.

اگر در خواب ببینید که سوسک روی بدن شما راه می رود به این معنی است که مدتی در زندگی بیمار می شوید و یا ممکن است تنگدست شوید و در هر دو صورت مشکل برای شما به وجود می آید.

تعبیر خواب سوسک ، سیاه زنده و مرده زیاد در خانه از دید امام صادق و حضرت یوسف

خواب سوسک منوچهر مطیعی

کشتن سوسک در خواب به این معنا است که رفع زحمت می کنید و بر دشمن ضعیف خود پیروز می شوید.

اگر در خواب سوسک های زیادی را ببینید معنی این خواب این است که شما فکر مشوشی دارید به خصوص اگر این سوسک ها را در خانه خود ببینید.

تعبیر خواب سوسک لیلا برایت

کشتن سوسک در خواب فقط یک معنی دارد و آن این است که شما در کارهای خود موفق می شوید و بر مشکلات خود فایق می آیید.

خواب سوسک از دیدگاه این سیرین

اگر شما در خواب سوسک ببینید و از سوسک بترسید و فرار کنید معنی این خواب این است که خوار و ذلیل می شوید و دشمنانش بر او پیروز می شوند.

دیدن سوسک در خواب می تواند معانی زیادی داشته باشد که می توانیم به ترسو بودن ، حقیر بودن و تحقیر شدن اشاره کنیم.

تعبیر خواب سوسک امام صادق

اگر در خواب سوسک را ببینید فرقی نمی کند که فقط ببینید و یا سوسک را بکشید معنی این خواب دشمنی است و یا ممکن است دوستانی داشته باشید که در کار شما خلل ایجاد می کنند.

خواب سوسک مولف

اگر سوسک روی سر شما حرکت کند برای روابط کاری و عاشقانه زندگی شما خوب نیست ، اگر این سوسک سیاه بود علاوه بر اتفاقات بد احتمالا سحر و جادو در میان است.

اگر در خواب سوسک بالدار ببینید و یا ببینید که سوسک پرواز می کند معنی خواب خوب است و نشان دهنده شانس در کار و روابط عاشقانه شما است.

دیدن سوسک در خواب نشان دهنده این است که شما انسان خونگرمی هستید و با دیگران رفتار خوبی دارید.

دیدن سوسک در خواب گاهی نشان دهنده دغم و اندوه است.

104 comments

 1. سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

  • سلام داشتم تلویزیون نگاه میکردم ، یک لحظه کوتاه به خواب رفتم ، دیدم یک عدد سوسک قهوه ای بزرگ بالدار که در تمام منازل است ، از زیر میزتلویزیون سریع بیرون آمد و رفت زیر فرشی که روی آن نشسته بودم .

  • سلام خواب دیدم هزاران سوسک بهم ریخته خیلی کوچیک بودن هرچی میدویدم بیشتر میشدن یک نفرخانم ایستاده بود و بهم میخندید

 2. سوسک تعبير ديگر حشرات را دارد و آن دشمني است ضعيف و پست و حقير که زحمت مي آفريند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود مي آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ايجاد خوش دلي و …

  پيروزي و چيرگي بر دشمن اگر چه ضعيف و ناتوان باشد. ديدن سوسک هاي زياد تشويش و نگراني است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

 3. هیه :))) منم خواب سوسک زیاد میبینم واسه همین خیلی دنبال تعبیرش رفتم
  حالا کل تعبیرایی که راجع بهش بود میزنم برات اینجا..حالشو ببر :-“

  • سلام دوستان دیدن سوسک یا حشرات موزی دیگر درخواب فقط جنبه ی روحی وروانی دارد یعنی بیننده ی خواب در بیداری یک مشکل روحی بزرگ وازار دهنده دارد واز شخص واشخاصی بسته به تعداد حشرات موجود در خواب متنفرودلگیر است

 4. سوسک پیدا کردن:علامت برد و موفقیت است..و کشتن سوسک نشانه ی عدم موفقیت است. (تعبیر خواب جامع–تعابیر حضرت امام صادق (ع)..دانیال پیامبر(ع) و محمد ابن سیرین)

  سوسك‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاكسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ سوسك‌ باعث‌می‌شود كه‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ و اشمئزاز پیداكند. هنگامی‌ كه‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ كریه‌ و خوفناك‌را می‌بینید، ممكن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد كه‌ بیننده‌ خواب‌ باید یك‌بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ كرده‌ ومورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد.

  اگر خواب ببینید سوسكی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد كه مدت كوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد . اما اگر در خواب سوسك را بكشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد . (تعبیر خواب درسا)

  سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد. (تعبیر خواب آینه)

  فکر کنم همنیقدر بس باشه!!
  :دی

  • منم امروز خواب دیدم سوسک های زیادی در خانه ما اومدن و هر چه تلاش میکنم نمیتوانم انهارو بکشم

   • عه منم همین خواب دیدم که سوسک توی خونه ماهست جولومه ولی من هیچ کاری نمی کنم

 5. دشمنی
  و در شما کراهت به وجود می اورد کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوشدلی بر دشمن است تشویش و نگرانی است اگر در خانه شما باشد

 6. سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

 7. سوسک‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاکسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ “سوسک” باعث‌می‌شود که‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ و اشمئزاز پیداکند. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ کریه‌ و خوفناک‌را می‌بینید، ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد که‌ بیننده‌ خواب‌ باید یک‌بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ کرده‌ ومورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد. اگر در خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد . اما اگر در خواب سوسک را بکشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد .

 8. خیلی دقیق
  من دو سه روزه تشویش و اضطراب دارم و امروز هم خواب دیدم تعداد زیادی حشره آخوندک تو خانه زیاد شدن و البته درمورد دشمن هم درست گفته چون چند نفر از دوستان روند دشمنی در پیش گرفتن

  دعا کنید برام که بردشمنام پیروز بشم

   • من خواب دیدم تو یه مکانی که اصلا نمیدونم کجا بود خودم و همسرم و برادر همسرم یه عالمه یوسک بهمون حمله کردم من از دست سوسک ها فرار میکردم و به من نرسیدند اما شوهرم خیلی رو بدنش راه میرفتند و من جیغ میکشیدم همینطور برادر شوهرم در نهایت بهشون کمک کردم و فرار کردیم از دستشونً

 9. تشویش و اضطراب یعنی ترس از آینده.
  ترس هم دو نوع هستش ، ترس عقلانی و ترس غیر عقلانی
  ترس عقلانی که خیلی پسندیده است.
  ترس غیر عقلانی ، به خاطر فکر یا افکار منفی و اشتباه هستش، سعی کنین افکارتون رو تغییر بدین . آرامش پیدا می کنین.

  از این روش خیلی بهتر و موثر تر : الا بذکر الله تطمئن القلوب

  به خاطر دشمن هاتون ، به خدا توکل کنین ، چون هیچ کسی توان مقابله با آفریدگارمون رو نداره….

  • سلام من دیشب راجب کسی که بصورت همخانه با مت زندگی میکند فکر کردم و میخواستم از ایشان خانه را ترک کند . البته بسیار ادم بدبخت و بریده از همه جا هست که امزوز بعد از نماز صبح خواب چندین سوسک مرده را دیدم که یکی از ان زنده بود که کشتمش. لطفا بفرمایید تعبیرش چیست

 10. سلام من یکبار خواب دیدم که یک سوسک بالدار توی اتاقم دارد پرواز میکند و هرچه میخواست از پنجره برود بیرون به شیشه های اطراف آن میخورد
  من هم با یک تکه دستمال (لنگ) میخواستم اون رو از اتاقم بندازم بیرون که یکدفعه به گردنم حمله کرد و بیدار شدم

  امشبم خواب دیدم که دم در خونمون داشتم کفشامو میپوشیدم که یک سوسک رو دیدم
  و خواستم که بکشمش
  منم دوبار کفشامو واسش پرت کردم ولی اون هر دوبار جاخالی داد و بعد پرواز کرد و اومد سمتم
  و بعد بیدار شدم

  لطفا تعبیر این دوتا خواب رو واسم بگید

  • رضا سوسکو

   شما احتمالا فیلمه ماتریکس رو قبل خواب دیدید و در خواب سوسکها بسیار راحت از ضربه های شما جا خالی میدادن. این سوسکها در دنیای ماتریکس همه چیزو کند میبینند شما باید گولشون میزدی

 11. سوسك‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاكسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ سوسك‌ باعث‌ می‌شود كه‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ و اشمئزاز پیداكند. هنگامی‌ كه‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ كریه‌ و خوفناك‌ را می‌بینید، ممكن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد كه‌ بیننده‌ خواب‌ باید یك‌بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ كرده‌ ومورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد. بقیه در ادامه مطلب …….

  سوسک تعبير ديگر حشرات را دارد و آن دشمني است ضعيف و پست و حقير که زحمت مي آفريند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود مي آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ايجاد خوش دلي و پيروزي و چيرگي بر دشمن اگر چه ضعيف و ناتوان باشد. ديدن سوسک هاي زياد تشويش و نگراني است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد. رنگ سوسک چه زرد باشد چه قرمز و مشکی و سیاه و قهوه ای یا سوسک طلایی فرقی نمی کند شرایط مهم هست .

  تعبیر خواب سوسک در خانه یا در رختخواب : دشمن یا کسی که به شما حسادت می ورزد که البته نمی تواند به شما صدمه بزند . در واقعیت سوسک نیش نمی زند اما اگر شما در خواب دیدید که سوسک نیشتان زد یا گاز گرفتن سوسک را حس کردید ، نشانه ی دزد هست . دیدن سوسک و موش در کنار هم هم دقیقا همین تعبیر را دارد .

  دیدن سوسک و دیگر حشرات کنار هم ( عقرب ، مارمولک ، عنکبوت و … ) : دشمنانی در کمینتان هستند که هیچ صدمه ای به شما نمی توانند بزنند و شما با خیال راحت به ادامه ی زندگی بپردازید .

  دیدن سوسک های کوچک و ریز : مشکلات بسیار کوچک برایتان پیش خواهد آمد .

  دیدن سوسک درختی و سوسک بالدار بطوری که بشما آسیبی نرساند : خوشبختی

  تعبیر خواب سوسک کشتن : سعادت و پرثمره بودن زندگی .

  اگر خواب ببینید سوسكی روی بدن شما راه می رود و چسبیدن سوسک به بدن ، دلالت بر آن دارد كه مدت كوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد .

  خارج شدن سوسک از بدن ( از پوست / زایمان / از دهان / از مخرج و ….) نشانه ثروت است . دیدن سوسک و مار کنار هم نیز همین تعبیر را دارد .

  دیدن سوسک در غذا : بدبیاری

  خوردن سوسک در غذا یا … : روزی و پول

  اگر دیدی که سوسک ها مرده اند : هدف و مسیر زندگیتان درست هست ، فقط همه چیز بستگی به تلاش و سیاست شما دارد تا به آنچه می خواهید برسید .

 12. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

  سوسک تعبير ديگر حشرات را دارد و آن دشمني است ضعيف و پست و حقير که زحمت مي آفريند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود مي آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ايجاد خوش دلي و پيروزي و چيرگي بر دشمن اگر چه ضعيف و ناتوان باشد. ديدن سوسک هاي زياد تشويش و نگراني است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

 13. سلام من خواب دیدم کلی سوسک ریز سیاه زیر مقنعه ام است که با کمک برادرم همه ی آنها را دور میکنیم اگه میشه تعبیرش رو بگید

 14. سلام خواب دیدم از پشت رختخواب کمد کلی سوسک بالدار راه میرن ازهمسرم می خوام اونا رو بکشه چندانتایی ر و کشت ودرراه آ ب با فشار آب انداخت مادرم که فوت کرده منو جایی می بره که تمام میوه فروشی هست و مردم شلنگ های آب دستشون همون جا میوه ها رو می شوند ای خانم سید هم آون جاست داره نون به مردم میده مادر م ای دیگه برای خودش گرفت ای تیگه برای من

 15. سلام من خواب دیدم سه سوسک دوتا کناری ها سیاه و وسطی سفید است و مرا آذیت میکند و من هم شدیدن از آنها میترسم

 16. منم

 17. من خواب دیدم سوسک های قرمز و متمایل به مشکی و ریز توی دستامه همشونو میخورم و چنتاشونو میندازم رو زمین درضمن توی خونه نبودم تو ی جایی شبیه کوچه بودم….اگه میشه تعبیر دقیقشو برام پیدا کنید
  مرسی

 18. سه سوک را میخواستم بخورم آن را در نانی انداختم ولی یک لقمه از آن خوردم و دور انداختم
  ، سوسکها زنده ولی بی حرکت

 19. با سلام.خوابی دیدم سوسک های زیادی داخل ماشینه و همه می آیند روی بدن و سر من و همسرم و بعضی از سوسکها داخل لباس شد و به دستم گاز می زند و هر چه سعی کنم پرتش کنم پرت نمی شد و بیشتر به دستم می چسبه اون موقع ناگهان ماشین ما هم خراب شد که در ماشین باز نمی شد که از سوسکها دور شویم.
  لطفا تعبیر دقیق را بهم بگویید..
  ممنون

 20. با سلام.خوابی دیدم سوسک های زیادی داخل ماشینه و همه می آیند روی بدن و سر من و همسرم و بعضی از سوسکها داخل لباس شد و به دستم گاز می زند و هر چه سعی کنم پرتش کنم پرت نمی شد و بیشتر به دستم می چسبه اون موقع ناگهان ماشین ما هم خراب شد که در ماشین باز نمی شد که از سوسکها دور شویم.
  لطفا تعبیر دقیق را بهم بگویید..
  ممنون

 21. من خواب سوسک خیلی میبینم
  میبینم ک دارن نزدیکم میشن منم جیغ میزنم و از خواب میپرم

 22. درخواب دیدمکلی سوسگ مرده یکی یکی تو قاشوق میزارم وبا برنج میخورم

 23. من خواب چند سوسک مرده و یک زنده که کشتمش را دیدم
  نیت داشتم راجب کسی که با من همخانه است و میخواستم که ایشان این خانه را ترک کند که بعد نماز صبح خواب دیدم. لطفا بفرمایید تعبیرش چست

 24. من خواب دیدم توماشینم سوسک اومدداخل کشتم یکی دیگه اومد از پنجره ماشین رفت بیرون اما دوباره اومدسمت صورتم از خواب پریدم

 25. سلام . خوابی که من دیدم به هیچکدوم از شماها شباهت نداره . شاید فقط خود خدا بتونه تعبیرش کنه . من سوسکی دیدم اومد نزدیکم هرچی لهش میکردم بمیره تو خواب میدیدم با پاهاش تکون میخوره . سری آخر با چند ضربه گوش کوب زدم بهش اما اون سریع حرکت کرد به همون حالت له شده . بعد کمی ترسیدم و ناگهان از جلد له شدش بیرون اومد و شد دوباره همون سوسک سالم و من وحشت کردم . بشدت نگران هستم …
  کسی اگ تونست کمکم کنه تعارف نکنه

 26. سلام
  من خواب ديدم يه سوسك بزرگ قهوه اي داره ميره سمت كمد لباس و وسايلم
  و من در اون لحظه فقط فرياد ميزدم باباااااااا بيا اينجا
  باباااااااا بيا (درصورتي كه پدرم سالهاست به رحمت خدا رفته اند و من مدتهاي زيادي هست كه اصلاً نه ايشون رو در خواب ديدم و نه حرفي ازشون در خواب هام بوده ودر خواب هم نميدونستم كه پدرم فوت كردن)و اون سوسك حتي بالهايش را باز كرد و به يه حالت خيلي بدي كه حالم بهم ميخوره رفت توي كمدم
  و من در اون لحظه مثل بچه ها پاهام رو به زمين ميكوليدم و فرياد ميزدم بابا بيااااا بابااااااا كمككك بيااااا
  ممنون ميشم اگر بتونيد در تعبير خوابم من رو راهنمايي بفرماييد????

  • عجیبه منم خوابی شبیه شما دیدم کشتن سوسک هایی که روی بدن راه می رفتن اونم با گوشت کوب!

 27. سلام من دیشب خواب دیدم از یه اتاق كه نمیدونم كجا بود سوسك از دیوارا میزد بیرون اونم خیلی زیاد چن تاشون چسبیدند به لبم و لبمو گاز گرفتن من جداشون كردم از لبم خون میومد اخرم همشونو كشتم معنیش چی میتونه باشه؟

 28. سلام من خواب دیدم تعداد زیادی سوسک از بازوها و پشتم و پاهام بیرون میاد عین وقتی ک بدن جوش میزنه ب جای جوش سوسک از بدنم خارج میشد تعبیرش چیه

 29. سلام من دیشب خواب دیدم سدسک رو دست کسی راه میره چندشم شد از خواب پریدم لطفا تعبیرشو بگید

 30. سلام من دیشب خواب دیدم سوسک رو دست کسی راه میره چندشم شد از خواب پریدم لطفا تعبیرشو بگید

 31. سلام من چندوفته مرتب خواب میبینم نامزد پسرعمه م هستم درحالی که او متاهل است

 32. الان دوباره خواب میبینم سوسکای سیاه نیمه جون چسبیدن به بدنم من دونه دونه میکنم

 33. منم امروز خواب دیدم سوسک های زیادی در خانه ما اومدن و هر چه تلاش میکنم نمیتوانم انهارو بکشم

 34. سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

 35. خواب دیدم یک سوسک روی دیوارمون بود رفت سمت ی گوشه دیوار و من حواسم به موش پرت شد دوباره اونجارو دیدم سوسکه نبود و موشه هم سیاه و بزرگ بود و از روی کسی که بغلم خوابیده بود رد شد و اومد سمته من و من از خواب پریدم

 36. خواب دیدم یک سوسک روی دیوارمون بود رفت سمت ی گوشه دیوار و من حواسم به موش پرت شد دوباره اونجارو دیدم سوسکه نبود و موشه هم سیاه و بزرگ بود و از روی کسی که بغلم خوابیده بود رد شد و اومد سمته من و من از خواب پریدم

 37. منوچهر مطيعي تهراني گويد: سوسک تعبير ديگر حشرات را دارد و آن دشمني است ضعيف و پست و حقير که زحمت مي آفريند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود مي آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ايجاد خوش دلي و پيروزي و چيرگي بر دشمن اگر چه ضعيف و ناتوان باشد. ديدن سوسک هاي زياد تشويش و نگراني است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

 38. اگر خواب ببينيد سوسكي روي بدن شما راه مي رود ، دلالت بر آن دارد كه مدت كوتاهي تنگ دست و بيمار خواهيد شد . اما اگر در خواب سوسك را بكشيد ، دلالت بر سعادت و زندگي پرثمر دارد .

 39. سوسك من بالدار بود:

 40. من در خواب ديدم كه زير مبل خونمون پر سوسك هست ولي مرده بودن همشون . تعبيرش چيه؟ من باردارم اين روزا هرچي خواب ميبينم ميترسم لطفا راهنماي كنيد

 41. tooye khaebe man mordeh bood

 42. من يه سوسك طلايي توخواب ديدم تعبيرش چي مي تونه باشه؟

 43. اولش تو خواب سوسک روی بدنم راه می رفت وقتی متوجه شدم جوری با انگشتام لحش کردم که کاملا لحه شده بود

 44. من خواب دیدم سوسکایه مرده اطرافم زیاده.همینجوریم زیاد تر میشدن.ولی یه دفه زنده میشدن میومدن طرفم.منم فرار میکردم.

 45. من خواب دیدم که سوسک روی انگشتمه و یکی خواست که اون رو ورشداره.

 46. خواب دیدم تو خیابون پا لخت دارم میدووم یه عالمه هم سوسک و هزارپای مرده رو زمین بود

 47. من خواب دیدم خوابیدم یه عالمه سوسک رو در و دیوار می‌ریزند رو سرمون بعد رفتم یه جای دیگه که چند تا سوسوک بود کشتمشون این تعبیرش چیه؟

 48. یه سوسک خیلی بزرگ که مادرشون بودم دیدم خیلی بزرگ بود یه عالم بچه دورش

 49. من خواب بال خ بزرگ سوسک دیدم. تعبیرش چیه؟

 50. سوسکش بال دار بود خاب دیدم رو دیواره منم ور داشتم خوردمش

 51. من خواب دیدم یک گونی پر از عدس نپخته کسی برای ما آورده که داخل کیسه عدس ها پر از سوسک بوده و آفت زده بوده تعبیر این خواب چیست.

 52. سوسک‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاکسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ سوسک‌ باعث‌می‌شود که‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ و اشمئزاز پیداکند. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ کریه‌ و خوفناک‌را می‌بینید، ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد که‌ بیننده‌ خواب‌ باید یک‌بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ کرده‌ ومورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد. سوسک‌ها گروهی‌زندگی‌ می‌کنند، بنابراین‌ آن‌ بخش‌های‌ زندگی‌ که‌نیازمند پاکسازی‌ و نوسازی‌ هستند، می‌توانند عمیق‌و گسترده‌ باشند. جنبه‌ منفی‌ یا عامل‌ کثیفی‌ و آلودگی‌که‌ توسط سوسک‌ها در خواب‌ نمایان‌ می‌شود، به‌احتمال‌ زیاد شدیدا زندگی‌ تان‌ را تحت‌ تأثیر قرارمی‌دهد. بنابراین‌، شاید این‌ خواب‌ به‌ منزله‌ هشداری‌برای‌ پاکسازی‌ خویشتن‌ درونی‌، عاطفی‌ (احساسی‌) وروانی‌ شما باشد. (لازم‌ است‌ که‌ انگیزه‌های‌ خودتان‌ رابه‌ دقت‌ بررسی‌ نمایید!) جالب‌ این‌ که‌ سوسک‌هامی‌توانند در خواب‌ در ارتباط با غذا و ناپاکی‌ باشند،پس‌ هرگز ظرف‌های‌ نشسته‌ را برای‌ فردا در ظرفشویی‌رها نکنید!

 53. سلام من خواب دیدم دارم به جایی میروم چندتا سوسک سیاه از پاچه شلوارم گرفتن و نمیگذارند من بروم هر چه آنها را پرتاب میکنم دوباره از پاچه شلوارم می گیرند موانع رفتن من میشوند خواهش میکنم اگر تعبیر آنرا میدانید بگویید

 54. خواب دیدم میخوام جایی بروم چند تا سوسک از پاچه شلوارم گرفتن نمیگذارند بروم و مرا رها نمی‌کنم خواهشاً تعبیرش رو بگین

 55. فاطمه از قم

  سلام من خواب دیدم توی اسانسور بودین وقتساکم و باز کردم یه سوسک گنده جلوی درش بود و بقیه ریز بودند ولی از ساک بیرون نمی امدند ماز اسانسور اومدم بیرون ساک و گذاشتم و امدم بیرون

 56. فاطمه از قم

  سلام من خواب دیدم توی اسانسور بودین وقت ساکم و باز کردم یه سوسک گنده جلوی درش بود و بقیه ریز بودند ولی از ساک بیرون نمی امدند ما ازاسانسور اومدم بیرون ساک و گذاشتم و امدم بیرون

 57. من به تازگی در خونه ام خیلی سوسک میبینم .
  بعد میخواستم بدونم اینکه من خواب سوسک دیدم میتونه دلیلش دیدن سوسک زیاد تو خونه باشه

 58. من خواب دیدم چندتا سوسک بالا سرم دارن
  پرواز میکنن

 59. Koliiii sosk to khab didam??‍♀️
  Alanm fght drm mikharam?♥️
  Yechntasho koshtm chtasho az khne endakhtm biron
  Khyli vazite bdi bodddd

 60. اول خواب دیدم با یکی از دوستانم یجورایی دعوام شد که یه چیزی گفتم درباره ی برادرش که مرده بود واون رو به گریه انداخت که بعد با یک آدمی که خشم گین بود در خانه ی خودم که یک دفعه یک طوریش شد و تبدیل شد به سوسک های زیاد چند نفری بودیم و فرار کردیم و از خانه بیرون رفتیم بعد یک کاری می کردیم که سوسک ها کم شدند و اخریش افتاد توی جوب بعدش من رفتم توی خونه فقط خودم بودم که گوشی ام رو ور دارم که یک سوسک در زیر پتو روی مبل بود که من فهمیدم ولی به روی خودم نیوردم که یک دفعه فکر کنم پرید بعد روم اول یه حالتی داشتم بعد از چند ثانیه سوسک مرده و در دهانم بود اول یک بار بیرون انداختم ولی دو باره رفت توی دهنم و قورتش دادم و بعد بیدار شدم

 61. شیما دربندی

  چه خوابهایی میبینین حالم بهم خورد قبل از خواب به هرچیز مثبتی که فکر کنین خواب همونو میبینین انشالا که خوابهاتون رنگانگ و زیبا باشه و همیشه خواب کسی رو که دوست دارین ببینین

 62. شیوا احمدی

  تمام نظرات درست و بجا. ولی ما افغانی ها سوسک رک جادو و طلسن تعبیر میکنیم. زیادی سوسک یعنی قوی نر بودن جادو و سوسک کم یعنی ضعیف تر بودنش. اگه سوسک سیاه که در توالت ها دیده میشود در خاب دیدید بدانید کسی براینان جادو و طلسم گرفته است و درصدد باطل کردن ان باسید.

 63. من دیروز خواب دیدم روی دست چپم جوش های چرکی سفید زیاد زده و تا جوشارو میترکونم از زیرش سوسک ریز میاد بیرون .خیلییییییی ترسیدم?????خیلی دوست دارم تعبیرش رو بدنم

 64. سلام من دیشب در خواب سوسک زیادی حمله ور به خانه ماشین ومن سریع بچه هارو از خونه بیرون کردم شروع به کشتن نشان کردم همسرم بی حرکت بود نگاهشان می کرد

 65. خوبه یا بد

 66. سلام دوستان دیدن سوسک یا حشرات موزی دیگر درخواب فقط جنبه ی روحی وروانی دارد یعنی بیننده ی خواب در بیداری یک مشکل روحی بزرگ وازار دهنده دارد واز شخص واشخاصی بسته به تعداد حشرات موجود در خواب متنفرودلگیر است

 67. سلام من خواب دیدم که موشهای زیادی از یه سوراخ کوچک وارد خونم میشدن وسر راهشون سوسکهایی فراوونی که میومدن بود با ولع میخوردن لطفا اگر میدونید تعبیرش چیه بفر مایید

 68. سلام من خواب دیدم هزاران سوسک بهم ریختن هرچی میدویدم بیشتر میشدن یک خانم هم ایستاده بهم میخنده

 69. سلام خواب دیدم یه سوسک داخل یه یخچال بوده بعد با اسپره سوسک کش اونو کشتم بعد که دیدمش خیلی بزرگ بود شبیه این پلاستیکیا بود بعد مردش و بیدار شدم

 70. قبل از خواب آیه الکرسی خواندن کمک میکنه خواب بد نبینید
  فکر کنم از امام صادق ع باشه

 71. من خواب دیدم خونم کثیفه ودوتا سوسک که تقریبا بی جان بودن زیر اثاثیه منزلمه.چندش آور بود.ولی یه کبوت سفید لاغر وکثیف اومد وسوسکا رو خورد.

 72. الان ک این کامنتو میزارم ساعت ۵صبه انقد خپابای اشفته دیدم کلافه ام
  ی سوسک بالدار بزرگ اومد سمتم جیغ زدم فرار کردم

 73. الان ک این کامنتو میزارم ساعت ۵صبه انقد خپابای اشفته دیدم کلافه ام
  ی سوسک بالدار بزرگ اومد سمتم جیغ زدم فرار کردم

 74. سلام ساعت 4صبح خواب بودم که توخواب دیدم یه سوسک سریع بهم حمله میکنه نگاهم رو برگردوندمکه یه سوسک شاخدار با شاخک خای محکم وعجیب دیدم

 75. خواب دیدم تو کوچه دارم با دوستم راه میرم ی ماشینی میاد بقلمون ی سوسک پرت میکنه طرفمون میره میشه تعبیرشو بهم بگید

 76. سلام خواب دیدم زیر روزنامه که بلند کردم کلی سوسک بود پراکنده شدن . یادم نیست تو خونه بود یا محل کارم .

 77. سلام من خواب دیدم که یک سوسک از ته موهام آویزونه ومن میترسم برش دارم….آخرشم بابام برش داشت.

 78. خواب دیدم رفتم حمام. اول یدونه سوسک دیدم نمیدونم چرا و چطور تا رفتم کسیو صدا بزنم تا اونو بکشه حموم پر سوسک شد، سوسکای قهوه ای بالدار!
  یکی دوتا با کفش کشتم، پیفاف برداشتم رو همه زدم و از خواب پریدم.

 79. وای منم خواب سوسک دیدم خونمون پره سوسک بود
  خالم همه رو کشتن با پودر سوسک تمیز شد همه جا ینی چ معنی میتونه داشته باشه???????

 80. تعبیر سوسک سفید چی میتونه باشه؟
  خواب دیدم سوسک سفید رو بدنمه

  عجبا اخه این چرتو پرتا چیه من میبینم

 81. سلام؛خسته نباشید؛من دیشب خواب میدیدم ک هزاران سوسک از زیر فرشها میان بیرون و میان رو فرش و راه میرن و منو خواهرم با دمپایی اونارو میکشتیم اخر خواب یادم نیست ک رفتیم ب نماینده ساختمون گفتیم و اینکه چی شد ؛و البته بهمراهشون ی سری حشرات کوچکتر هم بودن

 82. سلام؛خسته نباشید؛من دیشب خواب میدیدم ک سوسکهای بسیاری از زیر فرشها میان بیرون و میان رو فرش و راه میرن و منو خواهرم با دمپایی اونارو میکشتیم اخر خواب یادم نیست ک رفتیم ب نماینده ساختمون گفتیم و اینکه چی شد ؛و البته بهمراهشون ی سری حشرات کوچکتر هم بودن

 83. سمیرا جاوید

  سلام من خواب بودم دیدم یه سوسک بالدار به سمتم داره میاد یهو چسبید به موهام داشت موهامو می کشید بعد یه سقف چوبی بود که داخل اون چوبها یه چند تا سوسک مرده بود لطفا تعبیر این خوابمو بهم بگید

 84. خواب دیدم کلی سوسک تو خونست و به پدرم اصرار میکنم بکشتشون اونم دیر اینکارو انجام میده…
  میخوام برم سمت دیگه پام میره 3/4 تاشونو میکشم
  میرم سمتی وای میستم دورم دیگه نمیان ….
  خواب مزخرفی بود ولی تعبیری که نوشته شده درسته باید پاکسازی شه…

 85. خواب دیدم سوسک ب پام چسبیده و من هم نشستم و یکی یکی میکنم و میندازم بیرون.
  ممنون میشم تعبیرشو بگید

 86. سلام، خسته نباشید من خواب دیدم با چنتا از فامیلامون دور میر رو صندلی نشسته بودیم که سر میز پر سوسک بود و از دیواراعم کلی سوسک بالا میرفت و سوسکا بیشتر سمت اونا میرفتن و اوناعم چنتا از سوسکا رو خوردنو چنبارم سمت من سوسک پرتاب کردن ولی من پاشدم و از کنارشون رفتم!
  تعبیر اینو جدا بگین جواب کلی نباشه واسم مهمه ممنون

 87. سوسک خوردن و پرتاب کردن سوسک از طرف بقیه به سمت من تعبیرش چیه منم در آخر از کنارشون رفتم ممنون

 88. سلام من خواب دیدم ک در حال کشتن موش بودن ک دوتا سوسک بالدار ک مرده بودن زنده میشن

 89. من خواب دیدم ته ی خیابانی (که من در خواب می دونستم خیابان خونه خودمان است ولی دربیداری اصلا نمی دونم اونجا کجاست)دوتا اسب زیبا وازاد باهم می تاختند وبازی می کردند و روبری هم روی جفت پا بلند می شدند درحالیکه یالشون در باد می رقصید.بعد دیدم من ی گاو خیلی بزرگ و فربه دارم که بند افسارش دست من بود خیلی بزرگ بود ولی اروم بود .بعد من گاو رو اوردم دم خونه که ببرمش توی خونه(البته اون خونه رو تو بیداری نمی شناسم ولی تو خواب خونه ما بود)که اون دوتا اسب هم اومدن در خونه که بیان تو . من ترسیدم نکنه اسبا با گاو درگیر بشن انگار اسبا هم می خواستن با گاو درگیر بشن که من جلوی گاورو که داشت عصبانی میشد. رو گرفتم و همش میگفتم ایشاله درو زودتر باز کنن بریم داخل. خلاصه من گاو وو اروم کردم . ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنین

 90. من خواب دیدم دارم سوسک میخورم دلیلش چیه بنظرتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.