خانه » پزشکی و سلامت » بیماری “قولنج”+درمان بیماری قولنج پشت

بیماری “قولنج”+درمان بیماری قولنج پشت

بیماری “قولنج”+درمان بیماری قولنج پشت

قولنج,قولنج کمر,قولنج معده,قولنج به انگلیسی,خولنجان,قولنج کتف,قولنج نوزاد,قولنج چیست,خولنج,خولنجان بالانجلیزی,قولنج کمر چیست,قولنج کمر در بارداری,قولنج کمر,درمان قولنج کمر,علت قولنج کمر,رفع قولنج کمر,شکستن قولنج کمر,شکستن قولنج کمر در بارداری,گرفتن قولنج کمر,قولنج معده چیست

بیماری قولنج+درمان بیماری قولنج پشت

 به گزارش بی اس ام اس انسداد روده و عدم عبور مواد غذایی از آن را قولنج نامند.

علائم قولنج؛ درد شدید که در تمام شکم پیدا می‌شود، شکم به کلی بسته می‌شود و اجابت مزاج صورت نمی‌گیرد، شکم سفت می‌شود، نفخ کرده و بالا می‌آید و هنگامیکه شدت پیدا می‌کند، حالت تهوع و استفراغ عارض می‌شود.

عوامل قولنج: حبس شدن مقداری از محتویات داخل روده به علت تغییر حالت آن که این خود (می‌تواند سه علت مختلف داشته باشد: گاهی در اثر حرارت زیاد داخل روده، محتویات آن تجمع و خشک گردیده و سبب انسداد می‌شوند، گاهی سردی مزاج روده‌ها سبب کندی حرکات روده و در نتیجه تجمع مواد و انسداد روده می‌گردد و گاهی کمبود ترشحات روده و کمی رطوبات و مایعات داخل روده و خشکی حاکم بر آن سبب خشکی و حبس شدن مواد داخل آن شده و ایجاد انسداد می‌کند.)، وجود غده، وجود ورم، تجمع گاز، تجمع انگل‌ها، قولنج آلتوایی و تجمع مواد هضم نشده.

درمان قولنج؛ بجز مواقعی که قولنج در اثر ورم، غده و یا پیچیدگی روده عارض شده باشد، پزشک باید اقدام به باز کردن مجرای روده نموده و رفع انسداد نماید. پزشکان سنتی بکار بردن هر گونه مواد مخدر و مسکن را در قولنج ممنوع دانسته‌اند. اما جهت رفع انسداد روده باید دستورات زیر را بکار بست:

تاجریزی، گل و یا تخم ختمی و بنفشه؛ از هر کدام پنج مثقال. از مغز سیاه داخل میوه‌ی فلوس؛ چهار مثقال و روغن بادام شیرین؛ ده مثقال، بجوشانند. بطوریکه آب داروی جوشیده سه یا چهار لیوان شود. بعد از صاف کردن بوسیله‌ی پارچه‌ای مقدار پنج مثثقال صابون را پودر کرده، در دو لیوان آب گرم حل کنند، با آب دوا مخلوط نمایند و در دو نوبت برای بیمار تنقیه کنند. ضمناً مریض باید همراه این عمل مقدار ده مثقال روغن بادام شیرین بخورد و از بالای آن نیز دو سه لیوان آب میل نماید.

از عصاره پوست درخت سپستان برای تسکین قولنج روده ها استفاده می شود.

رای کاستن عوارض جانبی برگ سنا نظیر قولنج آن را با گشنیز، دارچین، زنجبیل، انیسون و هل مخلوط نموده میل فرمایید.

لازم به ذکر است که طبع مرزنجوش گرم و خشک است و در طب سنتی از مرزنجوش برای تسکین اعصاب و برطرف کردن بی حوصلگی ، برای رفع افسردگی ، کمک به درمان سردرد، بیماری حرکتی ،نفخ شکم، قولنج کودکان ،تهوع، درد مفاصل و عضلات ، سرفه و درمان سرماخوردگی استفاده می گردد.در ضمن استفاده موضعی از روغن آن ،عفونت های پوستی و ناراحتی های لثه را نیز درمان می نماید.

منبع:

کتاب طب سنتیی سینا، سید مهدی خسروی

قولنج

تاکنون 29 نظر ثبت شده است.

 1. قولنج درحقیقت آن نوع ازبیماری را گویند که سبب بیماری درروده ستبر وکلفت – که نامش قولون است – ودراطراف قولون منشا دارد؛ که سبب بیماری درحقیقت ازاثر سرد یی است که برقولون تاثیر گذاشته زیرا ماده بیماری سرد مزاج، انبوه وبرهم انباشته است وپیه زیاد برقولون جمع آمده است که درنتیجه احساس درد زیاد ازاثر سرد مزاجی قولون به وجود می آید. اگر چنین حالتی نه درقولون، بلکه درروده باریک باشد نام راستین آن ایلاوس است ونباید آن را قولنج نامید. لیکن ازآنجا که دربسیاری از حالات، درد واثر قولنج وایلاوس با هم شباهت دارند ازاین رو گاهی ایلاوس را نیز قولنج گویند.

 2. سببهای پیدایش قولنج به قرار زیراست:

  ۱-سبب درخود روده غلیظ وکلفت (قولون) است.

  ۲-درغیر روده قولون است که به قولون سرایت کرده وبیماری اشتراکی است.

 3. سببهای پیدایش قولنج به قرار زیراست:

  ۱-سبب درخود روده غلیظ وکلفت (قولون) است.

  ۲-درغیر روده قولون است که به قولون سرایت کرده وبیماری اشتراکی است.

 4. اگر سبب ویژه به روده قولون است چند حالت واحتمال دارد،

  سوء مزاج گرم ساده یا سرد ساده یا خشک ساده بدون ماده است.

 5. اگر سوء مزاج گرم سبب قولنج درقولون شده است ازخشکانیدن شدیدی که دارد برقولون اثر بد می گذارد وغذا را به سوی کبد روانه می سازد ودرکبد جای می دهد.

 6. اگر سوءمزاج سرد قولنج را برای قولون به ارمغان آورده است غذای داخل قولون را منجمد (یخ بسته) می کند واین سوء مزاج آزاردهنده – که اکثرا درمحیط زیست سرد سیر ودرموقع وزیدن بادهای شمالی پدید می آید – اندرون انسان را بسیار گرم می کند، مدفوع را می خشکاند وماهیچه های مقعد را محکم می کند وماهیچه ها ومدفوع وآنچه را که با مدفوع است به سوی بالا می کشد. سوء مزاج خشک-که سبب قولنج می شود-ازآن است که چیزی را درمعده نمی یابد تا آن را بلغزاند وهرچه هست همان است که می خشکاند ورطوبتش را برمی چیند.

 7. اگر سوء مزاج تر وساده باشد خود به خود سبب پیدایش قولنج نمی شود مگر اینکه روی آوری ازآن سبب قولنج شود وآن روی آور سردی بخش یا ازحیث ماده تر مزاج باشد.

 8. گر سبب قولنج سوء مزاج همراه ماده باشد حالات زیر رادارد:

  ۱-سوء مزاج همراه ماده یا گرم التهابی وگزنده است که سبب گسستن وپیوستگی ها می شود ودردی که ازآن احساس می شود ازدرد شکم پیچه تجاوز می کند. آن درد را درد قولنج می شناسیم.

  ۲-سوء مزاج همراه ماده سرد است که تولید دردمی کند.

  ۳- سبب قولنج سوء مزاج سرد مختلف است؛ یعنی سوء مزاج سرد همراه سوء مزاج دیگری است.

  ۴- تک رگی گسسته است، یا گزند به مجرای قولون رسیده است که دراین صورت شاید غیر از قولنج راستین باشد.

 9. گاهی اتفاق افتد که سرما سبب قولنج می شود ودم به دم درجرم روده تولید باد می کند. شاید خلط به وجود آورنده درد قولنج وروی آورهای هماهنگ با درد خلط سودائی باشد. ممکن است درد ناشی از قولنج همیشگی وبردوام نباشد ( نوبتی باشد ) وهروقت غذا بخورند درد ایجاد می شود.

 10. ممکن است انسان مبتلا به قولنج ماده سودایی را قی کند ودرد قولنج تسکین یابد؛ هرچند اکثرا درحالت ابتلا به قولنج، برآورده ازراه قی ماده بلغمی است که ازسردی اندامان وسوء هضم ناشی می شود ویا ازاثر غذا ومیوه وسبزیهای خوردنی است که ماده بلغمی را به وجود آورده اند.

 11. ممکن است سبب قولنج ویژه به قولون باشد؛ راه بندانی درقولون ایجاد می شود، راه بر خروج مدفوع، خلط وباد بسته شده ودرآنجا حبس می شوند، می خواهند بیرون آیند، فشار می آورند وسبب ایجاد درد وآزار می گردند. دردکشیده می شود وانتشار می یابد. چنین راه بندانی شاید ازورمی باشد که درقولون پدید آمده است یا بعد از آنکه روده کور یک چشم پر ومالامال شده، مازاد آن به قولون رسیده ودرقولون گیر کرده است.

 12. اگر بیمار قولنجی درحالت ابتلا به قولنج به تب مبتلا شود، که قولنجش ازاثر راه بندان درقولون حاصل ازجمع آمدن خلط لزج بلغمی باشد، دردش سبک می شود وازتب بهره می بیند. ممکن است قولنج ازاثر بادی باشد که انبوه شده ومانع درقولون ایجاد کرده است. یا بادی یپچ دهنده روده را یپچ داده است. یا گسستگی زردیی روی داده است. یا ازتراوش خود ازاندامان دیگر ورم خونی درقولون یپدا شده است.

 13. با سلام درمان قولنج چیست چگونه عوارض ناشی از آن را کاهش دهیم

 14. ماماهی دوسه بار قولنج میکنیم چه کنیم خسه شدیییییییییییییییییییییم

 15. من ازسمت چپ گلونج میشوم روزی دوتاچهار بارعلت چیست_

 16. سپاس!

 17. سلام من همیشه شبها می خوابم قولنج میکنم ودردش توی معده میزند خیلی شدید و پا هام سرد میشود دلیلش چیست لطفا راهنمایی کنید ممنون

 18. شکستن قولنج کمر مبتنی بر چند اصل متفاوت است. اول آن که باید بدانید که مهره‌های پشت بدن در گستره‌ی یک دامنه حرکتی مشخص حرکت می‌کنند. برای مثال، مهره‌های گردن به شما اجازه می‌دهند تا سر را از چپ به راست و از بالا به پایین بچرخانید. مفصل‌های بخش‌های پایینی پشت بدن به اندازه مهره‌های گردن حرکت نمی‌کنند، اما در اصل به اندازه کافی حرکت می‌کنند تا امکان چرخیدن یا خم کردن را فراهم کنند. اگر ستون فقرات در شرایط طبیعی و سالم باشد، این دامنه حرکتی، بسته به موقعیت مهره‌ها، در یک حد مشخص تنظیم می‌شود. زمان مراجعه به دکتر فیزیوتراپی، وی مفصل را در سراسر بازه حرکتی غیرفعالی حرکت می‌دهد که تنها اندکی بیشتر از دامنه حرکتی فعال است. در بعضی از تکنیک‌های درمان دستی از این دامنه برای تسکین کمر درد استفاده می‌شود. قولنج شکستن در ناحیه‌ای بینابین، بین دامنه حرکتی غیرفعال و حرکت آسیب زننده، به ویژه رگ به رگ شدن و کشیدگی رخ می‌دهد. درمان درد قولنج با شکستن قولنج کمر زمانی رخ می‌دهد که مفصل در این فاصله باریک حرکت کند. کناره‌های دو استخوان به یکدیگر نزدیک می‌شوند و کپسول مفصل را فشار می‌دهند. گازهای داخل مفصل (معمولاً نیتروژن)، به سرعت با صدای ترق تروق از فضای مفصل خارج می‌شوند و باعث صدا دادن کمر می شود.

 19. این فرایند موجب افزایش طول و کشش تمام بافت‌های نرم درون این ناحیه یعنی عضله‌ها، رباط‌ها و اعصاب می‌شود و توجیهی برای حس راحتی پس از شکستن قولنج کمر به شمار می‌رود. اما مرز بین شکستن بی‌خطر قولنج کمر و کشش بیش از اندازه بافت نرم بسیار باریک است. بهتر است فقط متخصصین مفصل را فراتر از دامنه حرکتی غیرفعال رو به جلو فشار دهند تا گردن و پشت بدن آسیب نبیند.

 20. خارج شدن گاز: طبق توضیح دانشمندان، مایع سینوویال موجود در مفصل‌ها مانند روان کننده عمل می‌کند. این مایع حاوی گازهای اکسیژن، نیتروژن و دی اکسید کربن است؛ زمان صدا دادن کمر در حقیقت کپسول‌ مفصل را می‌کشید. گاز به سرعت آزاد می‌شود و در نتیجه حباب‌هایی تشکیل می‌شود. برای به صدا درآوردن دوباره مفصل، باید تا زمان جمع شدن دوباره گاز در مایع سینوویال صبر کنید.

 21. حرکت مفصل‌ها، تاندون‌ها و رباط‌ها (لیگامان‌ها): با حرکت کردن مفصل، موقعیت تاندون عوض می‌شود و اندکی از جایگاه خود خارج می‌شود؛ هنگام برگشتن تاندون به وضعیت اصلی خود، مفصل صدا می‌دهد. به علاوه ممکن است رباط‌ها همگام با حرکت مفصل سفت شوند. این حالت معمولاً در مفصل زانو و مچ پا رخ می‌دهد و با صدای ترق ترق همراه است.

 22. سطوح ناهموار: مفصل‌های ملتهب و مبتلا به آرتروز در نتیجه ناهموار شدن سطح مفصل و از بین رفتن غضروف صاف صدا می‌دهند.

 23. اگر هنگام صدا دادن مفصل، احساس درد می ‌کنید بهتر است به پزشک مراجعه کنید. بر اساس شماری از پژوهش‌ها، شکستن قولنج کمر آسیب جدی به دنبال ندارد؛ حال آن که مطابق پژوهش‌های دیگر، شکستن مکرر قولنج کمر تاحدی باعث آسیب بافت نرم مفصل می‌شود.

 24. شکستن قولنج کمر به صورت اتفاقی مایه نگرانی نیست، برای مثال اگر برای برداشتن کیسه‌های خرید خم شوید و مفصل‌ها صدا بدهند، نیازی نیست که به پزشک مراجعه کنید. با این وجود، نباید نسبت به صدا داد کمر بی‌تفاوت باشید، چون صدا دادن مکرر این مفصل‌ها می تواند علائم وجود مشکل و از تنظیم خارج شدن مفصل‌ها است. اگر با هر بار چرخاندن سر یا خم کردن کمر صدای شکستن قولنج کمر را می شنوید، بهتر است با مراجعه به متخصص طب فیزیکی مشکل ستون فقرات را تشخیص دهید و درمان مناسب را، با تنظیم‌های دقیق یا نرمش‌های تقویتی شروع کنید. ترک عادت شکستن قوانج کمر دشوار است. برخی با به صدا درآوردن مهره های کمر بطور عمدی احساس خوشایندی می‌کنند و برای برخی این احساس آن‌قدر مطلوب است که خطر آن را به جان می‌خرند. اما باید بدانید که شکستن مکرر قولنج شما را در معرض خطر رگ به رگ شدن بافت نرم قرار می‌دهد. اگر تاکنون اتفاق ناگواری رخ نداده است، لزوماً به این معنا نیست که شکستن قولنج همواره بی‌خطر خواهد بود. سعی کنید یک روز را بدون شکستن قولنج گردن یا کمر بگذرانید. عضله‌ها احتمالاً تا مدتی سفت و کشیده خواهند بود، اما بافت نرم در نهایت مهره‌ها را در موقعیتی با حداقل مقاومت حمایت خواهد کرد که شاید بهترین موقعیت برای مهره‌ها نباشد، اما تشخیص لزوم تنظیم کردن مهره‌ها را باید به متخصص واگذار کرد.

 25. متخصص طب فیزیکی در زمینه حرکت دادن ماهرانه و دقیق استخوان‌های ستون فقرات آموزش دیده است و می‌تواند این حرکات را به شیوه‌ای ایمن انجام دهد. اگرچه گاهی اوقات کمر هنگام دستکاری و تنظیم از سوی این متخصص طب فیزیکی صدا می‌دهد، این حالت همیشه مصداق ندارد و مسلماً هدف اصلی روش‌های درمان دستی محسوب نمی‌شود. بسیاری از تنظیم‌ها در حقیقت هیچ صدایی تولید نمی‌کنند و صرفاً تنظیم محتاطانه مهره‌ها به شمار می‌آیند و باعث تسکین و شل شدن بافت نرم ستون فقرات می‌شوند. متخصص طب فیزیکی مهره‌ها را فراتر از حد دامنه حرکتی غیرفعال در محدوده پارافیزیولوژیک (دامنه حرکتی حد فاصل دامنه فعال و دامنه غیر فعال آسیب زننده) حرکت می‌دهد، اما مانع لغزیدن استخوان به درون محدوده‌ی آسیب زننده می‌شود به این ترتیب می توانید تجربه شکستن قولنج کمر را بدون هیچگونه صدمه ای داشته باشید..

 26. بنابراین مراجعه به متخصص طب فیزیکی مجرب برای سلامت کمر و پشت بدن اهمیت بسیار دارد، چون چنین متخصصی دقیقاً می‌داند که چگونه ستون فقرات را برای رسیدن به تأثیرات درمانی دستکاری کند و در عین حال حرکتی انجام نمی‌دهد که باعث کشیدگی و رگ به رگ شدن شود. به همین دلیل توصیه می‌شود که از انجام حرکات خودتنظیمی مانند شکستن قولنج کمر بپرهیزید چون طبعاً اکثر بیماران از مهارت و دقت متخصصین برخوردار نیستند. متخصص طب فیزیکی در طول تنظیم درمان دستی با قدرت مفصل‌های کمر را فراتر از دامنه حرکتی معمول‌شان حرکت می‌دهد و در نتیجه باعث صدا دادن کمر می شود و پس از آن کمر درد تا حدی تسکین می‌یابد. تنظیم درمان دستی در صورت انجام شدن توسط متخصص آموزش دیده ایمن است، البته میزان تأثیرگذاری آن در افراد مختلف متفاوت است.

 27. دردهایی همچون قولنج و بواسیر دردهای مزمنی هستند که گاها با دارو و درمانهای شیمیایی به راحتی برطرف نمی شوند اما مثل همیشه راهی طبیعی می تواند موثر باشد.

 28. انجیر میوه ای مقوی و شیرین است که در قرآن به آن قسم خورده شده است. انجیر درختی است با برگ های زرد و پنجه ای و به رنگ سبز خاکستری که بلندی آن تا شش متر می رسد و به دلیل عدم مقاومت در مقابل سرمای شدید، در مناطق معتدله و گرمسیر کشت می شود. درخت انجیر معمولا از سال چهارم شروع به میوه دادن می کند و تا سن بیست سالگی میوه می دهد

 29. قولنج . [ ق َ ل َ / قو ل َ / ل ِ ] (معرب ، اِ) مرضی است دردناک معده راکه با آن خروج فضولات بدن و باد، سخت و مشکل میشود