سرکه سیب و لاغری

در مورد سرکه سیب چقدر می دانید از طرفی برای مقابله با مزه ی نسبتاً تند و نامطبوع سرکه سیب، برخی شرکت ها آن را به شکل قرص درآورده اند و می …

تعبیر خواب خانه قدیمی

درباره تعبیر خواب خانه از بزرگان تعبیر خواب بدانید تعبیر خواب خانهخانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستیدتعبیر خواب خانه و آن …

تعبیر خواب آرایشگاه رفتن

در مورد تعبیر خواب آرایشگاه چقدر می دانید آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب آرایشگاهديدن آرايشگاه در خواب ، علامت آن است كه با دقت و تلاش خود به پيروزي دست خواهيد يافت . …

درباره تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروسشنيدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپيده دم ، علامت آن است كه بزودي ازدواج خواهيد كرد و صاحب خانه اي مجلل خواهيد شد.ـ تعبیر خواب خروسشنيدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است كه علتي براي گريستن و نوميدي شما وجود خواهد داشت .

درباره تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

‫تعبیر خواب نوک زدن خروس , تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس جنگی , خروس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروساگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست،تعبیر خواب خروس دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند. اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.

درباره تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

‫تعبیر خواب نوک زدن خروس , تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس جنگی , خروس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروساگر بیند خروس بچه بیافت، یابه وی داند، دلیل که او را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان.

اگر بیند که بانک خروس می شنید، تعبیر خواب خروسدلیل که راه خیرات و نیکی گزیند.

تعبیر خواب خروسمعبران گفته اند: بیشتر تعبیر خروس بر بنده وبندزاده افتد.

درباره تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

‫تعبیر خواب نوک زدن خروس , تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس جنگی , خروس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروس اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.

اگر بیند خروس بیافت و بکشت، تعبیر خواب خروسدلیل که بر مهتری یا مؤذّنی دست یابد و او را قهر کند.

تعبیر خواب خروس

 

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 12 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.