تعبیر خواب آتش خاموش شده

چقدر درباره تعبیر خواب آتش می دانید حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب آتشاگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود. …

مراحل قدم به قدم زایمان طبیعی +دانلود فیلم زایمان طبیعی

مراحل قدم به قدم زایمان طبیعی +دانلود فیلم زایمان طبیعی * علائم شروع زایمان عبارتند از: درد ناحیه زیر شکم و یا کمر که به تدریج طول مدت درد بیشتر و فاصله …

تعبیر خواب باران شدید و سیل

از تعبیر خواب باران چقدر می دانید تعبیر خواب باران مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی …

درباره تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروسشنيدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپيده دم ، علامت آن است كه بزودي ازدواج خواهيد كرد و صاحب خانه اي مجلل خواهيد شد.ـ تعبیر خواب خروسشنيدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است كه علتي براي گريستن و نوميدي شما وجود خواهد داشت .

درباره تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

‫تعبیر خواب نوک زدن خروس , تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس جنگی , خروس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروساگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست،تعبیر خواب خروس دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند. اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.

درباره تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

‫تعبیر خواب نوک زدن خروس , تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس جنگی , خروس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروساگر بیند خروس بچه بیافت، یابه وی داند، دلیل که او را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان.

اگر بیند که بانک خروس می شنید، تعبیر خواب خروسدلیل که راه خیرات و نیکی گزیند.

تعبیر خواب خروسمعبران گفته اند: بیشتر تعبیر خروس بر بنده وبندزاده افتد.

درباره تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

‫تعبیر خواب نوک زدن خروس , تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس جنگی , خروس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروس اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.

اگر بیند خروس بیافت و بکشت، تعبیر خواب خروسدلیل که بر مهتری یا مؤذّنی دست یابد و او را قهر کند.

تعبیر خواب خروس

 

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 12 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.