تعبیر خواب باطری

تعبیر خواب باطری

تعبیر خواب باطری | تعبیرخواب باطری | tabire khab تعبیر خواب باطری,تعبير خواب باطري,تعبیر خواب باتری,تعبیر خواب باتری گوشی,تعبیر خواب باتری ماشین,تعبیر خواب شارژ کردن باتری,تعبیر خواب خراب شدن باتری,تعبیر خواب باتری …

تعبیر خواب تلگرام

تعبیر خواب تلگرام

تعبیر خواب تلگرام | تعبیرخواب تلگرام | tabire khab تعبیر خواب تلگرام,تعبیر خواب دیدن تلگرام,تعبیر خواب رفتن به تلگرام,تعبیر خواب تلگرام و اینستاگرام,تعبیر خواب پیام تلگرام,تعبیر تلگرام در خواب,تعبیر خواب پیام دادن …

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان | تعبیرخواب آسمان | tabire khab تعبیر خواب آسمان,تعبیر خواب آسمان پر ستاره,تعبیر خواب آسمان آبی,تعبیر خواب آسمان ابری,تعبیر خواب آسمان شب,تعبیر خواب آسمان سیاه,تعبیر خواب آسمان قرمز,تعبير خواب …

تعبیر خواب دریا | تعبیرخواب دریا | tabire khab

تعبیر خواب دریا و ماهی,تعبیر خواب دریای آرام,تعبیر خواب دریای طوفانی,تعبیر خواب دریا دیدن,تعبیر خواب دریا امام صادق,تعبیر خواب دریای مواج,تعبیر خواب دریا طوفانی,تعبیر خواب دریای طوفانی و مواج,تعبیر خواب دریاچه نمک,تعبیر خواب دریا و ماهی گرفتن,تعبیر خواب دریا پر از ماهی,تعبیر خواب دریای آرام و زیبا,تعبیر خواب دریای سیاه و طوفانی,تعبیر خواب شنا در دریای طوفانی,تعبیر دیدن دریای طوفانی در خواب,تعبیر خواب دریا طوفانی ابن سیرین,تعبیر خواب دیدن دریای متلاطم,تعبیر خواب دریا دیدن,تعبیر خواب دیدن دریا در شب,تعبیر خواب دیدن موج دریا,تعبیر خواب دیدن نهنگ در دریا,تعبیر خواب دریا امام صادق,تعبیر خواب دریای مواج,تعبیر خواب دریای خروشان,تعبیر خواب دریای مواج و طوفانی,تعبیر خواب دیدن دریا مواج,تعبیر دیدن دریای مواج در خواب,تعبیر خواب طوفانی شدن دریا

تعبیر خواب دریا , تعبیرخواب دریا , دریا در خواب دیدن

دیدن دریا در خواب یکی از متداول ترین خوابهاست.دریا در خواب در حالتهای طوفانی و آرام و مواج و پر از ماهی دیده میشود.اگر شما هم دریا در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب دریا هستید این مطلب را به طور کامل بخوانید

تعبیر خواب دریا از دید مولف

تعبیر دیدن دریا همراه با ماهی و موجودات دریایی،رزق و روزی و نعمت است

تعبیر خواب دریای طوفانی با موج های بلند ،مشکلی بزرگ و زودگذر است

تعبیر خواب صخره و صدف و ستاره دریایی ، زندگی زیبا است

تعبیر خواب عروس دریایی وجود خطری در نزدیکی شماست

تعبیر خواب داشتن قایق در دریا زندگی رمانتیک و عاشقانه است

تعبیر خواب شنیدن صدای دریا داشتن زندگی معمولی است

تعبیر خواب قدم زدن در کنار دریا داشتن زندگی معمولی است

تعبیر خواب دیدن دریای سرخ ،مشکلات و سختی طولانی مدت است

تعبیر خواب دیدن دریای خشک شده ،مشکلات و سختی طولانی مدت است

تعبیر خواب جزر و مد دریا نشانه روزی است

تعبیر خواب دریا , تعبیرخواب دریا , دریا در خواب دیدن

تعبیر خواب قایق سواری در دریا نشانه مسافرت و خوشگذرانی است

تعبیر خواب دیدن دریای شور و دریای جنوب طول عمر است

تعبیر خواب دیدن دریا در باران و برف نعمت است

تعبیر خواب دریا و جنگل با هم شادی و سلامتی در زندگی است

تعبیر خواب غواصی در دریا این است که صاحب فرزند می شوید

تعبیر خواب دیدن دریای کم عمق این است که از سختی ها خسته شده اید و باید تلاشتان را بیشتر کنید

تعبیر خواب دریای یخ زده و یا جوشان این است که در بروز احساساتتان مشکل دارید و گاهی احساس ضعف می کنید

تعبیر خواب دیدن دلفین و نهنگ در دریا دوستی های پایدار است

تعبیر خواب دیدن کوسه در دریا این است که شما از اطرافیان خود می ترسید

تعبیر خواب دیدن دریای سیاه و گل آلود این است که باید بیشتر به حلال و حرام کارتان توجه کنید و سعی کنید حق کسی را ضایع نکنید

تعبیر خواب غرق شدن در دریا سختیها و مشکلات است

تعبیر خواب شکار از دریا ،رزق و روزی است

تعبیر خواب نشستن شن و ماسه دریا روی بدن شما این است که پس از عبور از سختیها به موفقیت می رسید

تعبیر خواب دریا , تعبیرخواب دریا , دریا در خواب دیدن

تعبیر خواب دریا از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب دریا نشانه شانس و اقبال شماست همانطوری که دریا را در خواب میبینید چه خوب و چه بد

تعبیر خواب دریا از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر دیدن دریا در خواب پادشاه است

اگر آب دریا صاف باشد پادشاه خوب و عالم است

اگر آب دریا تیره باشد پادشاه ظالم و گناهکار است

تعبیر خواب خوردن آب دریا این است که همان قدر که خورده عزت میابد

تعبیر خواب با شنا از آب دریا بیرون آمدن ، رهایی از زندان و خدمت پادشاست

تعبیر خواب غرق شدن در دریا و روی آب دریا ماندن این است که حرص در دنیا او را غرق کرده است

تعبیر خواب غرق شدن در دریا سپس بیرون آمدن از دریا این است که از حرص دنیا نجات میابد

تعبیر خواب نظاره کردن دریا از دور و نزدیک نشدن این است که به آرزویش نمیرسد

تعبیر خواب روی دریا بودن بدون خیس شدن این است که از آتش دوزخ ایمن می شود و کار دنیا برایش آسان می شود

تعبیر خواب دریا , تعبیرخواب دریا , دریا در خواب دیدن

تعبیر خواب دریا از دید محمد بن سیرین

اگر در خواب ببیند که از دریا آب گوارایی بخورد تعبیر خواب این است که که از پادشاه یا بزرگی نعمت و مال و منال به او میرسد

تعبیر خواب دیدن خوردن تمام آب دریا این است که پادشاهی تمام دنیا را بدست می گیرید و بعضی می گویند به اندازه ان آب بزرگی و مال بدست می آورد

تعبیر خواب دیدن کف دریا این است که منفعت بزرگی در راه است

اگر زنی در خواب کف دریا را به ماسه های ساحل ببیند لذات های دنیوی او را منحرف می کند

تعبیر خواب دریا از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب در دریا بودن این است که به خدمت پادشاه برسد یا مطیع مردی بزرگ شود

تعبیر خواب متحیر در دریا ماندن این است که خطری در کار او بوجود می آید

تعبیر خواب بیرون آمدن از دریا این است که غم هایش تمام می شود

تعبیر خواب خوردن آب دریا به غایت سرد است

اگر عالمی خواب دریا ببیند علمش زیاد می شود

تعبیر خواب خوردن آب گرم دریا این اس که گناه می کند

تعبیر خواب دیدن دریا به صورت بزرگ و طوفانی این است که او را خصمی بزرگ در پیش است و باید از آن بترسد

تعبیر خواب دریا , تعبیرخواب دریا , دریا در خواب دیدن

تعبیر خواب دریا از دید جابر مغربی

تعبیر خواب رفتن در آب دریا ، توفیق عبادت است

تعبیر بالا آمدن آب دریا زیاد شدن لشگر پادشاست

تعبیر خواب کم شدن آب دریا این است که لشگر پادشاه کم میشود

تعبیر خواب بی آب شدن آب دریاها و رودخانه ها این است که دارایی پادشاه خیلی کم می شود

تعبیر خواب خوردن آب دریا بدون پدید آمدن حالتی جدید،هلاک کردن پادشاه یا عالمی است

تعبیر خواب بلند شدن موج ها و تاریک شدن جهان از ابر این است که مردم آن منطقه گناهکارند

تعبیر خواب بلند شدن موج دریا یا شکار از دریا رزق و روزی حلال است و روزگارش خوب می شود

تعبیر خواب خوردن آب شور دریا این است که کار حلالش را رها می کند و سراغ کار حرام می رود

تعبیر خواب دریا , تعبیرخواب دریا , دریا در خواب دیدن

تعبیر خواب دریا از دید منوچهر مطیعی

در کتاب نفایس الفنون نوشته شده است که دریا پادشاه است ولی من معتقدم دریا فقط پادشاه نیست و در زمانهای مختلف دارندگان قدرت اسمشان تغییر کرده و میکند

تعبیر خواب دریا هر صاحب قدرت و شوکتی میتواند باشد

تعبیر خواب دریا طوفانی و ترسیدن از دریا ،ضرری است که از بزرگی میرسد

تعبیر خواب آرامش در کنار دریا این است که از بزرگی یودی می رسد

تعبیر خوردن تمام آب دریا در خواب این است که به شوکت و عظمت بزرگی می رسد

تعبیر خواب راه رفتن روی آب دریا ورود در کاریست که احتمال لغزش و سقوط در آن فراوان است اما در نهایت موفق میشود

عده ای از معبران گفته اند که تعبیر خواب در کنار دریا بودن و منظره دریای پر تلاطم را نگاه کردن ،بیماری فرزندان است

تعبیر خواب بیرون آمدن از کشتی و قدم نهادن در ساحل شفای بیماری فرزند یا عزیزی است

تعبیر خواب غرق شدن در دریا این است که گرفتار مشکلاتی میشوید

تعبیر خواب بودن در کشتی در دریای آرام این است که در زندگی امنیت و آرامش دارید

تعبیر خواب دریا , تعبیرخواب دریا , دریا در خواب دیدن

تعبیر خواب دریا از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کشتی رانی در دریا این است که شهامت ریسک کردن را دارید

تعبیر خواب غرق شدن در دریا این است که به بدبختی دچار می شوید که به دست خود موجب شده اید

تعبیر خواب دریای آرام ، شادمانی است

تعبیر خواب دریای متلاطم ، ناراحتی و غصه است

تعبیر خواب افتادن در دریا ، ضرر و زیان ، بدبختی است

تعبیر دیدن دریای شفاف در خواب، شادمانی است

تعبیر دیدن دریای مواج در خواب نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید است

 تعبیر خواب دریازدگی ، مشکلات جسمی است

تعبیر خواب دریا , تعبیرخواب دریا , دریا در خواب دیدن

تعبیر خواب دریا از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب شنیدن صدای دریا و موج این است که زندگی بی روحی دارید

تعبیر خواب دیدن دریا این است که آرزوهای بی ثمری را دارید

اگر زنی در خواب ببیند با شوهرش در دریا شنا می کند تعبیرش این است که به نخستین آرزوهای خود میرسند

تعبیر خواب دختری که خود را دریاچه ای گل آلود و خروشان ببیند این است که در زندگی دچار تحولاتی می شود

تعبیر خواب مسافرت از دریا این است که مزد کارهای سخت خود را میگیرید

تعبیر خواب گرفتاری در دریا در حین مسافرت این است که گرفتار عشق های دروغین میشود

تعبیر خواب دریا , تعبیرخواب دریا , دریا در خواب دیدن

نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر شود. گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است. تمام کسانی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، رعد و برق و یا شیر و پلنگ. عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم. اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود. معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان. چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد. اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.در خواب پادشاهی است، یا عالمی. اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است. اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد. اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بِمُرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد. اگر بیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل که بدانچه امید دارد نرسد. اگر بیند که بر روی دریا همی شد، چنانکه پای او تر نبود، دلیل است از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که در دریا است،

تعبیر خواب دریا , تعبیرخواب دریا , دریا در خواب دیدن

دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن شود، یا علم آموزد، لکن از علم بهره یابد. اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تاویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است. جابر مغربی گوید: اگر بیند که در آب دریا همی رفت، دلیل است توفیق طاعت یابد. اگر بیند که آب دریا زیاده شد، دلیل که لشگر پادشاه زیاد شود. اگر بیند که آب دریا کم شد، دلیل که لشگر پادشاه هلاک شود. اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند. اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند. اگر بیند که از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود. اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.

تعبیر خواب دریا | دریا در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396

83 دیدگاه

 • ایمان فوریه 2017 در 06:58

  نفايس الفنون نوشته دريا در خواب پادشاه است ولي به نظر من دريا را نبايد صرفا پادشاه دانست چون در …

  زمان هاي مختلف دارندگان قدرت نام هاي مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتي مي تواند در خواب ما به صورت دريا ظاهر شود. گاهي اين صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئيس اداره و يا به قول فرويد امپراطور و امپراطريس و حتي مدير کلي مقتدر که بيننده خواب از او رعب دارد و مي ترسد و يا به لطف و محبتش اميد بسته است. تمام کساني که ما نسبت به آن ها ضعف شديد داريم در خواب هاي ما به صورت پديده هاي عظيم جلوه گر مي شوند مانند دريا، آسمان، توفان، رعد و برق و يا شير و پلنگ. عقيده فرويد نيز عينا همين است حال اگر در خواب ببينيم که کنار دريا ايستاده ايم با چنين شخصيتي مجاور مي شويم و چنانچه ببينيم از آب دريا مي نوشيم متنفع مي شويم و سود مي بريم. اگر بيننده خواب ببيند که آب دريا را نوشيد به طوري که چيزي باقي نماند به قدرت و شوکت و عظمت مي رسد. اگر بيننده خواب ببيند که روي آب دريا راه مي رود در کار خطرناکي مداخله مي کند که احتمال لغزش و سقوط او مي رود ولي موفق مي شود. معبران نوشته اند در ساحل دريا بودن و منظره تلاطم دريار را مشاهده کردن نشانه اي است از بيماري فرزندان. چنانچه ببينيد که از کشتي بيرون مي آييد و به ساحل قدم مي نهيد فرزند بيمار يا عزيز ديگري که بيمار داريد شفا مي يابد. اگر خود را در دريا در حال غرق شدن ببينيد گرفتار مشکلاتي مي شويد. بودن در کشتي در درياي آرام نشان امنيت و آرامش زندگي است.

 • فاطمه فوریه 2017 در 06:58

  من خواب دیدم تو ی شهری چند تا از مرده ها رو تو دریا با کفن خوابونده بودن که ساق پاهاشون معلوم بود انگار اصلا بدنشون خراب نشده

  امکانش هست تعبیرشو بهم بگین

 • بهار فوریه 2017 در 06:58

  سلام من اکثر موارد خواب میبینم ،روبروی دریا ایستاده ام و موج های دریا به سمت ما می‌آیند و داخل منزل میشوند ،ولی ما مانع ورود آنها میشویم ،ممنون میشویم تعبیر آن را بگویید

  • حمید مارس 2017 در 15:09

   سلام من هم مشابه خواب شما را دیدم

 • باران فوریه 2017 در 06:58

  رو موج وایستادن و موج تکون نخوره

 • قادر فوریه 2017 در 06:58

  Merc

 • ثریا فوریه 2017 در 06:59

  همیشه تو خواب میبینم که یه موج سنگین به طرفم میاد منم ازش فرار میکنم…نمیدونم چرا همیشه میبینم .تر و خدا بگین معنیش چیه؟

 • مریم فوریه 2017 در 06:59

  تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب دریا صاف و روشن می‌باشد، تعبیرش این است که پادشاه عالم و دانشمند است، ولی اگر تیره و ناپاک باشد، یـعـنـی پادشاه مفسد و ظالم است.

 • شهاب فوریه 2017 در 06:59

  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب دریا زیاد شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه زیاد می‌شود، ولی اگر کم شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه کم می‌شود. اگر ببینی آب دریا خشک شده است، یـعـنـی پادشاه و لشکرش نابود خواهند شد.

 • ستایش فوریه 2017 در 06:59

  جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب شور دریا را می‌خوری، تعبیرش این است که کسب و روزی حلال را کنار می‌گذاری و به کسب حرام مشغول می‌شوی.

 • شیما فوریه 2017 در 06:59

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آب گندیده و ناگوارای دریا می‌خوری، یـعـنـی دشمن بزرگ و خطرناکی پیدا می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: یَتَجَرَّعُهُ وَلاَ یَكَادُ یُسِیغُهُ… _ به زحمت، جرعه‌جرعه آن را سر می‌کشد ولی هرگز به میل خود حاضر نیست آن را بیاشامد… (ابراهیم-17). بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی از آب تیرۀ دریا می‌خوری، یـعـنـی آن چه که به دست می‌آوری همراه با رنج و سختی و بیم و ترس می‌باشد.

 • نرمین فوریه 2017 در 07:00

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب دریا را می‌خوری و داغ است، یـعـنـی مرتکب گناه و معصیت می‌شوی و تعبیرش فوق‌العاده بد می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَسُقُوا مَاء حَمِیمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءهُمْ _ … آبی جوشیده می‌نوشند که اندرونشان را پاره‌پاره می‌کند (محمد-15).

 • نفس فوریه 2017 در 07:00

  اگر ببینی آب دریا را می‌خوری و خیلی سرد است، یـعـنـی اگر عالم و دانشمند می‌باشی، از علم استفاده و بهره فراوانی می‌بری، همانطور که در قرآن کریم آمده: قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّی… _ بگو اگر دریا مرکب کلمات پروردگار من باشد پیش از آنکه کلمات پروردگارم تمامی گیرد دریا تمامی پذیرد… (کهف-109).

 • سما فوریه 2017 در 07:00

  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آب گوارای دریای می‌خوری، یـعـنـی پادشاه و فرمانروا به تو مال و نعمت می‌دهد.

 • کاملیا فوریه 2017 در 07:00

  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قسمتی از آب دریا خورده‌ای، ولی هیچ تاثیری روی تو نداشته است، یـعـنـی پادشاه یا دانشمندی را از بین می‌بری.
  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی قسمتی از آب دریا خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن عزت و بزرگی به دست می‌آوری.

 • فرهاد فوریه 2017 در 07:00

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در دریا می‌باشی، تعبیرش این است که به خدمت پادشاه مشغول می‌شوی یا از مرد عالم و دانشمندی اطاعت و فرمانبرداری خواهی کرد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی وارد آب دریا می‌شوی، یـعـنـی توفیق طاعت و بندگی خداوند را به دست می‌آوری.

 • یاور فوریه 2017 در 07:01

  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی روی دریا راه می‌روی و پای تو خیس نمی‌شود، یـعـنـی از آتش جهنم ایمن می‌شوی و کارهای دنیا را به راحتی انجام می‌دهی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی آب دریا و رودخانه و… راه می‌روی، تعبیرش قوت ایمان و اعتقادات پاک تو می‌باشد.

 • فهیمه فوریه 2017 در 07:02

  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی روی دریا راه می‌روی و پای تو خیس نمی‌شود، یـعـنـی از آتش جهنم ایمن می‌شوی و کارهای دنیا را به راحتی انجام می‌دهی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی آب دریا و رودخانه و… راه می‌روی، تعبیرش قوت ایمان و اعتقادات پاک تو می‌باشد.

 • لیلی فوریه 2017 در 07:02

  اگر ببینی شناکنان از دریا بیرون آمده‌ای، یـعـنـی با صحت و سلامتی از زندان یا خدمت پادشاه خلاص خواهی شد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شناکنان از آب دریا بیرون آمده‌ای و لباس پوشیده‌ای، یـعـنـی از کار برای پادشاه خلاص می‌شوی، ولی اگر بر خلاف این ببینی یعنی گرفتار آن کار دنیوی، یعنی کار برای پادشاه خواهی ماند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از دریا بیرون آمده‌ای، یـعـنـی بی‌غم و اندوه می‌شوی.

 • ثریا فوریه 2017 در 07:02

  جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از دریا صید می‌کنی، تعبیرش این است که به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری و معاش و معیشت زندگانی برای اهل و عیال و زن و فرزند تو گسترده می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اُحِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ… _ حلال شده است برای شما شکار دریایی… (مائده-96).
  اگر ببینی آب دریاها و رودخانه‌ها یک‌جا جمع شده‌اند، یـعـنـی پادشاه آنجا اموال و خزانه خودش را در یک‌جا جمع خواهد کرد.
  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی از دور به دریا نگاه می‌کنی و نزدیک آن نمی‌روی، یـعـنـی به چیزی که به آن امید داری نمی‌رسی.

 • مائده فوریه 2017 در 07:02

  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از دریا موجی بلند شده است، یـعـنـی به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری و معاش و معیشت و گذران زندگانی برای اهل و عیال و زن و فرزند تو فراخ و گسترده می‌شود. اگر ببینی از دریا امواج بزرگی بلند می‌شود و ابرها جهان را تاریک کرده‌اند، یـعـنـی مردم آن سرزمین گناهکار می‌باشند، همانطور که در قرآن کریم آمده: … مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ… _ … (یا چون ظلماتی است به دریایی ژرف که) موجی آن را گرفته و بالای آن موجی دیگر و بالاتر از آن ابری قرار دارد… (نور-40).

 • برنا فوریه 2017 در 07:02

  تعبیرگری می‌گوید: تعبیر شستن سر و بدن با آب جویبار یا آب حوض و یا دریا، رهایی از غم و اندوه می‌باشد، اگر این خواب را شخص محبوس و زندانی ببیند، یـعـنـی خلاص می‌شود، یا اگر بدهکاری این خواب را ببیند، بدهی او پرداخت می‌شود یا اگر شخصی بیمار خواب را دیده باشد، بهبود پیدا می‌کند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در آب رود یا دریا غسل کرده‌ای، یـعـنـی دیندار و درستکار خواهی بود و غم و اندوه تو از بین می‌رود، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کند، یا چنانچه بدهکار هستی تعبیرش این است که بدهی خود را پرداخت می‌کنی، یا اگر بنده و «برده» هستی خلاص می‌شوی .

 • ملیکا فوریه 2017 در 07:03

  با سلام – من خواب دیدم در کنار دریای بیکران ایستاده ام که تمام آب آن سیاه است و من دچار ترس و وحشت زیادی شدم سپس در ادامه صعود کردم و به دریایی رسیدم که نصف آب ان سیاه و نصف ان سپید بود . باز هم از بیکرانی و وسعت دریا ترسیدم لطفاً تعبیرش چیست

 • ساینا فوریه 2017 در 07:03

  تعبیر دریای اول ممکن است شخصی بزرگ و رئیس باشد که مفسد و ظالم است و تعبیر دریای دوم نیز ممکن است شخصی باشد که کمی مفسد و ظالم است و این صعود شما از دریای اول به دوم نشانۀ بهتر شدن اوضاع و قرار گرفتن تحت ریاست شخصی بزرگ باشد که از آن اولی بهتر است.

 • رز فوریه 2017 در 07:03

  شنيدن زمزمة دريا با ساحل در خواب ، نشانة‌آن است كه زندگي اي ملال آور و بي ثمر را سپري خواهيد ساخت ، زندگي اي تهي از عشق و محبت

 • ملیکا فوریه 2017 در 07:04

  ديدن دريا در خواب ، نشانة آرزوهاي بي ثمر است .

 • ترانه فوریه 2017 در 07:04

  اگر زني خواب ببيند با همسر خود در دريا شنا مي كند ، نشانة آن است كه به نخستين آرزوهاي خود دست مي يابد .

 • نجوا فوریه 2017 در 07:04

  خواب دیدم روبروی دریا ایستادم. و موج های خیلی بلندی به طرفم میاد. و لی من اذیت نمی شدم.و موجهای دریا می ریخت رو سرم.

 • فرانک فوریه 2017 در 07:05

  خواب دیدم چادری سفید روی سرم هست و روبروی دریای آرومی نشستم و عده ای پسر که اونها رو میشناختم پشت سرم هستن.خیلی احساس سبکی میکردم.

 • ستایش فوریه 2017 در 07:05

  درخواب دیدم درروی دریا باسرعت بسیارزیادراه میروم

 • غریبه فوریه 2017 در 07:05

  سلام من مريم هستم اين دو يا سومين باره كه خواب ميبينم دريا خيلي طوفانيه و كلي ترسيدم و أمواج به شكل سونامي داره مياد سمت ما و من تلاش ميكنم خانوادم رو نجات بدم يا فرار ميكنيم يا جايي پناه ميگيريم

  • ناشناس آوریل 2017 در 17:49

   س لا م منم همش خواب میبینم که کنار دریا یا توی دریا هستم و انقدررررررر موج های دریا عظیم هستند که به شکل سونامی چندددددین متر میرن بالا و به طرز وحشتناکی میان پایین

   این صحنه از موج های بلند شده به قدری خوفناک هست که منو از دریا وحشت زده کرده تو این یکی دو ماه .

   شما تعبیر این موج های بلند شده از زمین رو پیدا کردید ؟ مرسی

 • ناشناس فوریه 2017 در 07:06

  من فکر میکنم خواب شما نشان از نا ارومی درونتان است وانگار از موردی ترس داریداز مسئله ای فرار میکنید ودر این میان این خطر رو برای خانوادتان هم حس میکنید بهترین کار حل کردن این مسئله است تا روحتان ارام بگیرد.

 • ایمان فوریه 2017 در 07:06

  خواب دیدم در دریا با کسی که دوسش دارم هستم که همونجا پدرم به ازدواج ما جواب مثبت میدهد

 • کتایون فوریه 2017 در 07:06

  من در خواب ديدم كه كشتي ما در حال غرق شدن است و همه به دريا مي پرند ولي من مي ترسم كه غرق شوم دريا موج سنگيني داشت

 • سوگند فوریه 2017 در 07:06

  با سلام من خواب ديدم كه مي خوام برم كناردرياتا دريا را ببينم ولي آخر هم نديدهبيدار شدم! :cry::

 • تبسم فوریه 2017 در 07:07

  خواب ديدم كه دريايي زيبا ودل انگيزبود وازديدن آن بسيارلذت مي بردم ولي ديدن آن برايم كافي بود ولزومي به رفتن داخل ا ن نمي ديدم

 • پریسا فوریه 2017 در 07:07

  خواب دیدم یه طرف خونه ماست یه طرف دریا و قراره زلزله بشه من و خانواده برای نجات می خواهیم بریم دریا دیدم یه قایق نجات هست داریم لباس گرم برمیداریم با قا یق بریم

 • ناشناس فوریه 2017 در 07:07

  خواب دیدم با دوستم توی دریا هستیم ولی یه دفعه دیدم که اون روی اب است(غرق شده بود ) با اینکه شنا بلد نبوم رفتم اوردمش بیرون ولی بعد دیدم که اون نفس میکشه ولی نمیدونم چی شد دیدم من مردم 🙁

 • فاطمه فوریه 2017 در 07:08

  خواب دیدم روبروی دریا ایستاده ام و دریا موجدار بود .آب دریا به سمت من آمد و پاهام تا زانو در آب دریا قرار گرفت. تعداد زیادی از مردم در کنار دریا بودند و قایقی هم با 4 مسافر در دریا در حرکت بود. لطفا خواب مرا تعبیر بفرمایید.

 • رز فوریه 2017 در 07:08

  سلام خواب دیدم در دریا سنگ میندازم و منتظر یک اتفاق بد بودم میشه تو همین جا پاسخ بدین

 • کاملیا فوریه 2017 در 07:08

  سلام خواب دیدم کناردریا هستم وناگهان کوسه ای ازپای من گرفته ومن رابه اب می اندازد به طوری که درد پایم راحس می کنم : 😯

 • مینو فوریه 2017 در 07:09

  خواب ديدم لب دريا روي تخت خوابيدم و پرستوهاي زيادي به طرفم مامد ولي به من ضرري نمي زدند

 • ستایش فوریه 2017 در 07:09

  خواب ديدم افرادي دنبالم كردن و در حال فرار از روي ديا هستم تعبيرش چيه

 • آمینه فوریه 2017 در 07:09

  سلام من الان چندشبه خوابه سونامي ميبينم اينكه اب همه جاگرفته امامن زنده ام همه جاويران شده من باچندنفربالاي يه خونه ايم اب درياخيلي تميزه توروخداواسم تعبيركمين

 • شکوفه فوریه 2017 در 07:10

  خواب دیدم اب دریا چادرم را برد

 • رضوان فوریه 2017 در 07:10

  خواب دیدم خانه ای در وسط دریا دارم و اطرافم کاملا پوشیده شده از آب دریا و در حال باران باریدن است . البته درخواب احساس ترس و ناراحتی نداشتم

 • ستایش فوریه 2017 در 07:10

  خواب دیدن برام تو دریا پرت شدم و غرق شدم

 • محمد فوریه 2017 در 07:10

  خواب دیدم شوهرم همراه اسب سفیدی داره به سمت دریا میره همراه با گروهی از مردم که من نمیشناختم.

 • صدرا فوریه 2017 در 07:11

  سلام خواب دیدم دریا از وسط جدا شده و انگار نصف دریا یخ بندان بود و من با سرعت از وسط دریا رد میشدم اگه جواب بدین ممنون میشم

 • ارمان فوریه 2017 در 07:11

  سلام خواب دیدم از یه جای بالایی مثل کوه دریا و مردمانش را تماشا میکردم. لطفا تفسیرشوبهم بگویید

 • رزیتا فوریه 2017 در 07:11

  دریا ی پر از سنگ دیدم که با لباس زمستانی به سمتش می رفتم

 • نغمه فوریه 2017 در 20:05

  خواب دیدم با برادرزاده ام تو دریای خروشان بودیم یه برادر داشتیم سال 1380فوت کرد جسد اون رو آب به حالت خوابیده بود اون رفت وسط دریا ماهم اومدیم لب ساحل میشه تعبیرشو بکین

 • نغمه فوریه 2017 در 20:08

  خواب دیدم در دریای طوفانی با دختر برادرم هستم یه داداش داشتیم سال 80فوت کرد جسد اون رو آب دریا بود من برادرزاده ام نجات پیدا کردبم ولی جسد برادرم که روی آب خوابیده بود رفت وسط دریا واز ما دور شد

 • Fateme جولای 2017 در 08:32

  سلام خواب دیدم توی دریایی اروم هستم بعد صمیمی ترین دوستم هم میاد پیشم من دولا میشم لز زیر اب یه صدف خیییلی بزگ درحدی ک خیلی بزرگتر از هیکلم بود اوردم بیرون بعدم دوستم دولا شد تو اب و یکی مثل همون صدف دراورد البته یکم بزرگتر بود بعدانگار رفتیم کنار دریا یه جسمی روی یه تخت بود ک من درست ندیدمش ولی میگفتن حضرت زهرا هست و یکی از دوستانم ک رابطه چندان خوبی نداریم داشت انگار مصاحبه میکرد با تلویزیون و درباره همون جسم و حضرت زهرا صحبت میکرد

 • ستایش جولای 2017 در 10:05

  سلام خواب دیدم صاحب کارم قرآن رو صحافی کرده جلد این کتاب قرآن سفید بود، منم یک قرآن رو که عین قرآن ایشون بود صحافی کردم جلد این کتاب قرآن هم مثل جلد قرآن ایشون سفید بود البته کتابی که من صحافی کرده بودم یکم ناشیانه تر بود، تعبیرش چی مستونه باشه لطفا خواهش می کنم تعبیرشو بگین و راهنماییم کنین، تقریبا 3 ماه پیش میشه که دیدم هنوزم تعبیرشو نمی دونم. ممنون میشم.

 • فاطمه م سپتامبر 2017 در 21:13

  سلام خواب دیدم کنار ساحل نشسته بودم و آب دریا قرمز بود. البته تو خوابم این قرمزی اب عجیب نبود. تصادفی یه مشت خاک ریختم تو آب. و آب دریا آبی بی نهایت خوشرنگی شد.و ادامه دادم به خاک ریختن و از آبی شدن آب لذت می بردم. البته از قرمز بودن آب هم ناراحت نبودم و تو خواب به نظرم جالب بود اما آبی شدن آب برام جذاب بود و رفتم که به بقیه هم خبر بدم که میشه آب رو آبی کرد

 • سالیوان سپتامبر 2017 در 01:51

  مادرم چند روزی به خاطر زندگیه من نراحت است .من دختری را که دوست دارم گزاشته رفته. اما خواب دیده که تو دریا قدم میزدیم و دست همدیگرو گرفتیم و رفتیم. ممنونم از رراهنمایی تون

 • سالیوان سپتامبر 2017 در 01:54

  مادرم چند روزی به خاطر زندگیه من ناراحت است .من دختری را که دوست دارم گزاشته رفته. اما خواب دیده که تو دریا ما قدم میزدیم و دست همدیگرو گرفتیم و رفتیم. ممنونم از رراهنمایی تون

 • khatere سپتامبر 2017 در 15:54

  لطفا زود جواب بدیین خواب دییم که تو دریا هستم و یه ماشینی رو اب بود من به اون چسبیده بودم که قرق نشم موجای بلنی به سمتم میومدن تو این موجا ماهی ها رو میدیم جالبیش این جاست که دریا تحت فرمان من بود

 • ناشناس سپتامبر 2017 در 00:54

  سلام من دیشب خواب دیدم با خانواده ام در خانه ای کوچک زیر دریا هستیم وامواج سهمگین از روی خانه ما عبور میکنند و من از ترس در وپنجرهرو میبستم که آب نیادش داخل چند قطره اومدش وامواج رنگ تیره داشتن وتاریک اما من وخانواده در خانه ای بودیم که چراغش روشن بود وبا خواهر ومادرم سجاده پهن کردیم وشروع به نماز کردیم و بعد همه جا روشن شد وطوفان آروم شد وما نجات یافتیم واحساس امنیت کردیم میشه تعبیرش کنید

 • ناشناس اکتبر 2017 در 09:20

  سلام تو رو خدا اگه میشه خوابمو تعبیرشو بگین
  خوای دیدم از دور به دریا نگاه میکنم دریا آروم و روشن بعد شوهرم اومد کنارم بهش گفتم به نظرم آب دریا اومده بالا همینجور داشتیم به دریا نگاه میکردم آب دریا زیاد شد اومد طرف خونه داشیم با شوهرم فرار میکردیم شوهرم دستمو گرفت ولی نتونستیم دسته دخترمو بگیریم که رفت زیره آب یه پسر بچه نوزادم تو خواب داشتم اونم نتونستم بردارم پسرم یک سالشه ولی تو خواب نوزاد بود

  • فرزاد نوامبر 2017 در 14:16

   عزیزم احتمالا تو یکم شیطونی و میخوای تهنایی با همسرت شیطونی کنی

 • فرزاد نوامبر 2017 در 14:15

  میبینم ک چقدر خواب میبیند همگی. خوش بحالتون. ولی خواب دیدن آب به نظرم یعنی روشنایی و باید خوب باشه

 • محمد امین نوامبر 2017 در 12:53

  خانه ما دو طبقس و من هی تو خواب می بینم که شب هنگام از پنجره طبقه دو به بیرون نگاه می کنم در حالی که به جای خونه های اطراف خونمون دریای بزرگیه که به دلیل تاریکی هوا سیاهه و صدای موج دریا خیلی ترسناک،فقط تا همین حد
  خواهشا اگه می دونید یه تعبیری هم واسه خواب من بگین

 • هنگامه نوامبر 2017 در 10:32

  سلام ممنون که همه چیزو کامل و واضح بود

 • Zahra ژانویه 2018 در 13:21

  من خواب دیدم که با یک مرد یک زن که با خودم دو زن میشه داخل دریاییم ولی من چهره زن رو ندیدم

 • ناشناس ژانویه 2018 در 12:23

  سلام،لطفا تا آخر بخونید،من خواب دیدم که پرواز میکنم ولی بدون بال پقتی احساس میکردم دارم کم میارم مثل پایدون زدن خودم رو بالا میکشوندم وبعد به جایی رسیدم که دریای آبی خیلی خوشکلی بود طوری که من طرف ابرها میرفتم ولی بعد جهتم رو عوض کردم وبالای دریا پرواز میکردم وبعد به‌جایی رسیدم که خشکی بود یک قلعه و یک بنیان مشابه ان دیدم ودر آنجا با یک پسری آشنا شدم ولی اصلا صورتش رو ندیدم ودر یک‌اتاقی همدیگر رودر آغوش گرفته بودیم ولی احساس راحتی میکردم،ولی اونجا خیلی واسم آشنا بود انگار از قبل خوابش رو دیده بودم واز نظر پرواز کردن من در خیلی از خواب هام پرواز های مشابه این پروازم داشتم از موقعی که بچه بودم،و در یک‌جایی هم خودم رو توی آینه دیدم مقنعه سرم بود صورتم تپل و خوشکل ولی جوش داشت و در آخر سر من و اون پسر داشتیم نقاشی میکشیدیم روی بوم وپسر یک نقاشی کشید ومن هم میخواستم روی همون بوم نقاشی کنم و بهم یک قلمو داد ‌و یک نفر دیگه بهم یک قلموی بزرگتر داد.لطفا تعبیر

 • نشناس ژانویه 2018 در 12:32

  این قسمت از خوابم‌را نگفتم‌که من همراه کسی پرواز میکردم که آدم میکشت و با خودش میبرد ومن دیدم که یک دختری که سقید پوشیده بود رو کشت و بعد پرواز کرد و‌منم پشت سر اون پرواز کردم اون به سمت ابرایی که گفتم رفت و من جهتم رو عوض کردم.

 • مهتاب فوریه 2018 در 09:36

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که خانه ای کنار دریا داشتیم و این خانه را جوری ساخته بودیم که تا زیر پنجره اب دریا بود و خیلی راحت از پنجره میتوانستم اب دریا را لمس کنم .ممکنه تعبیر خواب من را بگین .ممنون میشم از راهنماییتون

 • فریبا فوریه 2018 در 09:37

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که خانه ای کنار دریا داشتیم و این خانه را جوری ساخته بودیم که تا زیر پنجره اب دریا بود و خیلی راحت از پنجره میتوانستم اب دریا را لمس کنم .ممکنه تعبیر خواب من را بگین .ممنون میشم از راهنماییتون

 • داود مارس 2018 در 17:17

  کنار ساحل دریایی آبی و زیبا با آبی آرام و زلال با پسر کوچکم بازی میکردیم آن طرف زنی زیبا و خوش هیکل با لباس زیر در کنار یک شیر بود ناگهان من از ترس شیر برای گرفتن پسرم به داخل آب پریدم و شنا کردم و دیگر ترسی از شیر نداشتم

 • مختار مارس 2018 در 01:12

  دیشب دوبارخواب دیدم وسط دریا ی مواج با موج های بلند هستم تلاش میکنم خودم نجات بدم وبه خوشکی برسونم خیلی دلهره انگیز بود

 • مهلا آوریل 2018 در 11:46

  من خواب دیدم که باگروهی ازادما دراعماق دریا به نوبت غواصی میکنیم من اخرین نفربودم وبایک نفرکه نمیشناسم دوست بودیم وباهم غواصی کردیم این تعبیرش چیه؟؟

 • ح.م آوریل 2018 در 16:58

  من خواب دیدم که روی ساحل دریا یک فرشی پهنه و مادرم در خواب میگه این فرشه اصفهانه.یک پالشت هم روی فرش بود و من روی اون فرش دراز کشیدم به صورت طاق باز.البته پشت به دریا.

 • مونا شصتی می 2018 در 05:19

  خواب دیدم با دختر خالم و دخترش روی پشت بام خونه ای لب دریا هستیم و دریا موج های بلندی داشت که به ساحل میومد . ساحل سده بود پر از صدف . و هی موجها بلند تر میشد انقد که موجها میومد روی ما و کلی ما بازی میکردیم لذت میبردیم از اینکه انقد موجهای بلند به سمت ما میومدن

 • یوسف می 2018 در 15:07

  من اکثر اوقات در خواب می بینم که در حضور یک جمع بر روی آب دریا و یا آب استخر راه می روم و خود نیز به جمع حاضر اعلام میدارم که فقط من این توانایی را دارم و حتی بر روی آب می دوم تعبیر این خواب چیست ؟
  با تشکر

 • سمیه جمشیدی می 2018 در 04:33

  سلام من خواب دیدم با همسرم از دریا می گذشتیم
  یکدفعه دیدم یک طرف دریا خشک شده است خیلی
  ناراحت شدم بعد کمی جلوتر رفتیم دیدم دریا دوباره پراز موج شده
  لطفا خوابم و تعبییر کنید ممنون

 • ناشناس می 2018 در 11:12

  من خواب دیدم که توی دریا هستم و افرادی سوار قایق اند وموج های بسیار بلندی از روی من عبور میکند و من در دریا میدم تا قبل از رسیدن قایق ها به ساحل برسم ولی افرادی که سوار قایق اند همه غریق نجات اند دریا خیلی طوفانی است افراد زیاد به دریا میروند و همه از ترس موج های ی بلند فرار میکنند و به ساحل میاند دریا گاه ارام و گاه نا ارام است

 • حسام می 2018 در 20:54

  من خواب دیدم دریاچه ای روبه رومه خیلی تمیزو کنارش پره درخت و سبزه ماشینا به زور رد میسدن از توش ولی من خیلی راحت و زودتر از همه رد شدم تعبیرشو میخوام

 • مهدي جولای 2018 در 01:28

  ١- سلام خواب دیدم در استخری کنار دریا (انگار دو طرف دریارو دیوار کشیده بودند از جلو به ساحل باز بود واز پشت به دریا )با یه دوستم شنا میکردیم که داخل استخر پراز مرجان بود که ازروشون میپریدم وشنا میکردم که بعد ازچند دقیقه بیرون از آب اومدیم ولباس پوشیدم ورفتیم .
  وهمون شب همسرم هم خواب دیده بالباس غواصی شنا میکردم که سه بار رفتم زیردریاوباخودم اززیر دریا یه چیزی می اوردم وبه اومیدادم که اون خیلی دوست داشتشون .
  ممنون میشم خوابمون رو تعبیرکنید .

 • ناشناس آگوست 2019 در 05:23

  سلام خواب دیدم با اقام داریم از دریای ارام رد میشم حالته امتحانی که باید از این دریا رد بشی

 • آرمان سپتامبر 2019 در 18:03

  سلام،خواب دیدم رفتم یجایی و آب زلال و صافی و عمیقی داشت طوری که کفش رو میشد دید،چند نفری شنا میکردن،منم از بالا پریدم داخل آب زلالی که حتی کفش رو میشد دید،فک کنم چند تا ماهی هم دیدم تو آب و بعد شیرجه زدن داخل آب تمام بدنم رفت زیر آب و اومدم بالا و مشغول شنا کردن شدم،لطفا بگید تعبیر داره یا خیر؟

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.