به دانه برای نوزاد

به دانه را بیشتر بشناسید

به دانهاین میوه به دلیل داشتن ترکیبی به نام «پکتین» که از کربوهیدرات‌های پیچیده است، خبه دانهواص دارویی دارد و به درمان اسهال کمک می‌کند. این میوه دارای خاصیت تقویت‌کننده‌ی معده و التیام ورم روده و مقوی قلب، ضدنفخ، ادرارآور، قاعده‌آور و خلط‌آور است و نقش موثری در بهبود بیماری‌های ریوی دارد.از نظر طب قدیم ایران بهِ شیرین، گرم و تر و بهِ ترش، سرد و خشک است. روغن به، به دانهسرد و تر و قابض و به دانه سرد و تر است.

به دانه را بیشتر بشناسید

به دانه , خواص به دانه , فواید به دانه , مضرات به دانه

به دانه را بیشتر بشناسید

به دانهخواص دم کرده گل و شکوفه به

1-سردرد را برطرف می کند.

به دانه را بیشتر بشناسید

2- مقوی معده است .

3-سینه را صاف و تقویت می کند.

4-سرفه کودکانبه دانه را برطرف می سازد .

5-برای درمان بی خوابی دم کرده گل را با آّب بهار نارنج مخلوط کرده وبه دانه قبل از رفتن به رختخواب بنوشید .

به دانه را بیشتر بشناسید

به دانه , خواص به دانه , فواید به دانه , مضرات به دانه

به دانه را بیشتر بشناسید

به دانهدرخت به ، درخت کوچکی است به ارتفاع حد اکثر پنج متر که شبیه درخت سیب است، به دانهمیوه اش به رنگ زرد ، آبدار و درشت تر از سیب است و در فصل پائیز می رسد به ، دارای بویی مطبوع، وطعمی گوارا است، تخم میوهء به را بهدانه می گویند که دارای مادهء لعابی است کهبه دانه اثر درمانی دارد که به نامهای :بهی، به دانهآبی، توج نیز گفته شده است و بهترین به ایران ، در اصفهان پرورش می یابد .

به دانه را بیشتر بشناسید

به دانه , خواص به دانه , فواید به دانه , مضرات به دانه

به دانه را بیشتر بشناسید

به دانه«در جنس به ،تنهایک گونه وجود دارد، درخت به می تواند تا 50 سال عمر کند واز 5-3سالگی میوه تولید کند،در ایران 10رقم مختلف شناخته شده که مهمترین به دانهآنها عبارتند از: مظاهری،حاجی رفیعی،گورتون شمس،که همگی متعلق به ناحیهء اصفهان می باشند،ونیشابور نیز یک رقم مهم دارد.»

قسمتهای مورد استفادهء درخت به عبارتند از: برگ، میوه و دانهء میوه (به دانه)

به دانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.