تعبیر خواب گاز گرفتن لاک پشت

درباره تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که …

تعبیر خواب باد و خاک

در مورد تعبیر خواب باد چقدر می دانید تعبیر خواب بادباد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است. مجلسي رحمت اله عليه مي گويد اگر ديديد بر …

آب در خواب دیدن به چه معناست و چه تعبیری دارد؟

آب در خواب دیدن به چه معناست و چه تعبیری دارد؟ ديدن آب در خواب خوب است و نشان روشنايي و صفاست اما بايد ديد آب چه وضعي دارد و داراي چه …

تعبیر خواب الماس چه چیزی است

تعبیر خواب الماس , الماس در خواب دیدن

1ـ اگر خواب ببینید صاحب قطعه ایالماس هستید ، نشانة آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار  میگیرید .

تعبیر, خواب, الماس, خوابیدن تفسیر خواب خوابها , خواب دندان , خواب دیدن ,تعیبر خواب , خواب خوابها , تفسیر خواب خوابها ,تعبییر خواب , خواب تعبیر ,تعبیر خواب , تعبیر خواب مرده تعبیر تعبیر معبران ,تعبیر خواب الماس

 اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه میدهد ، علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندیهمراه خواهد شد .

تعبیر خواب الماس چه چیزی است

3ـ گم کردن الماس در خواب ، نشانةرسواییو مرگ است .

4ـ اگر زن ورزشکاری خواب الماس ببیند ، نشانة آن است که روزهاییلبریز از سعادت و هدایایی با شکوه در پیش رو دارد . اگر بازرگانان چنین خواب یببینند ، نشانة معاملات سود آور است .

تعبیر خواب الماس , الماس در خواب دیدن

دیدن الماس در خواب نشانة موفقیت است . مگر آنکه خواب ببینید از روی جسد کسی الماسی ربوده میشود ، در این صورت نشانة آن است که دوستان شما را به بی وفایی متهم میکنند .

تعبیر خواب الماس چه چیزی است

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 13 اردیبهشت 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.