تعبیر خواب گوشت آهو

آیا درباره تعبیر خواب آهو می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب آهواگر کسی در خواب آهویی را دید که ایستاده و به او می نگرد، کسی نگران اوست و اگر …

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین تعبیر خواب پرنده اگر بیند پرنده داشت …

فلفل قرمز و فشار خون

درباره فلفل قرمز و خواصش بدانید مطالعات جدید پژوهشگران نشان می دهد که مصرف روزانه فلفل قرمز سبب کاهش وزن شده و بدن را در حالت ثابت و دلخواه نگه می دارد …

تعبیر خواب الماس چه چیزی است

تعبیر خواب الماس , الماس در خواب دیدن

1ـ اگر خواب ببینید صاحب قطعه ایالماس هستید ، نشانة آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار  میگیرید .

تعبیر, خواب, الماس, خوابیدن تفسیر خواب خوابها , خواب دندان , خواب دیدن ,تعیبر خواب , خواب خوابها , تفسیر خواب خوابها ,تعبییر خواب , خواب تعبیر ,تعبیر خواب , تعبیر خواب مرده تعبیر تعبیر معبران ,تعبیر خواب الماس

 اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه میدهد ، علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندیهمراه خواهد شد .

تعبیر خواب الماس چه چیزی است

3ـ گم کردن الماس در خواب ، نشانةرسواییو مرگ است .

4ـ اگر زن ورزشکاری خواب الماس ببیند ، نشانة آن است که روزهاییلبریز از سعادت و هدایایی با شکوه در پیش رو دارد . اگر بازرگانان چنین خواب یببینند ، نشانة معاملات سود آور است .

تعبیر خواب الماس , الماس در خواب دیدن

دیدن الماس در خواب نشانة موفقیت است . مگر آنکه خواب ببینید از روی جسد کسی الماسی ربوده میشود ، در این صورت نشانة آن است که دوستان شما را به بی وفایی متهم میکنند .

تعبیر خواب الماس چه چیزی است

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 13 اردیبهشت 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.