تعبیر خواب فیل

تعبیر خواب فیل | تعبیرخواب فیل | tabire khab

تعبیر خواب فیل,تعبیر خواب فیل در خانه,تعبیر خواب فیل دیدن,تعبیر خواب فیل کوچک,تعبیر خواب فیل مرغ,تعبیر خواب فیل سفید,تعبیر خواب دیدن فیل در خانه,تعبیر خواب دیدن بچه فیل,تعبیر خواب دیدن سوره فیل,تعبير خواب فيل كوچك,تعبیر خواب فیل سفید کوچک,تعبیر دیدن فیلم در خواب,تعبير خواب فيل سفيد,تعبیر خواب بچه فیل سفید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

خواب فیل یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم فیل در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب فیل می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب فیل را مطالعه نمایید و متوجه شوید فیل چه تعبیری دارد

تعبیر خواب فیل از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب فیل شش چیز است

پادشاه-غلام-مردمکاری(مردی که چهار پا کرایه می دهد)- مرد قوی-مرد حسود-ستمکار خونخوار

تعبیر خواب فیل از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب هیچ چیز شب و روز فرق ندارد مگر فیل

تعبیر خواب سوار فیل بودن ، خواستن زنی نابکار است

تعبیر خواب بالا اگر روز باشد ، زن طلاق می خواهد

تعبیر خواب کشتن فیل این است که پادشاهی به دست او کشته می شود یا حصاری محکم را باز می کند

تعبیر خواب فیل پا رویت بگزارد و بکشد تو را ، هلاکت است

تعبیر خواب سوار بر فیلی بودن سپس سوار فیل دیگری شدن این است که از خدمت پادشاهی به خدمت پادشاهی دیگر می رود

تعبیر خواب فیل از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب سوار فیل مطیع بودن پادشاهی و بزرگی است

تعبیر خواب گوشت فیل خوردن منفعت است

تعبیر خواب استخوان و پوست فیل داشتن ، مال و نعمت از جانب بزرگی است

تعبیر خواب در جنگ سوار بر فیل بودن ، غلبه بر دشمنی بزرگ است

تعبیر خواب فیل از دید جابر مغربی

تعبیر خواب سوار بر فیل تماشا کردن اطراف را ، گزفتن زن فارس زبان است

تعبیر خواب فیلی که مسلح است و از شهری به شهر دیگر می رود از دست رفتن پادشاهی است

تعبیر خواب فیل از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب فیل عظمت و نعمت و بزرگی است

تعبیر خواب سوار فیل بزرگ مطیع شدن ، قدرت و شوکت است

تعبیر خواب تماشای گله فیل برخورد با بزرگان است

تعبیر خواب قرار گرفتن در کنار فیل بزرگ موقعیت بزرگ است

تعبیر خواب فیل از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب فیل ، ازدواج دیر هنگام و تانی و تامل است

تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل ، نیکبختی است

تعبیر خواب مرگ فیل ، پروژه های شکست خورده است

تعبیر خواب فیل از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب سوار فیل شدن به دست آوردن ثروت از فردی قابل اعتماد است

تعبیر خواب تعدای فیل نشانه فراوانی است

تعبیر خواب غذا دادن به فیل ، محبت به زیر دستان است

تعبیر خواب فیل | فیل در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 74 عدد

 • اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می کند، به قدرت و شوکت می رسیم، در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم و این ترقی، چشمگیر است

 • اگر ببینیم گله ای فیل عبور می کند و ما به تماشا ایستاده ایم، با جمعی از بزرگان برخورد خواهیم داشت.

 • اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید، موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید.

 • اگر کسی در خواب دید که فیلی را از پای درآورد، با پادشاه یا حکمران آن سامان به خصومت می پردازد و تا قتل وی پیش می رود، یا محل مهمی مانند پادگانرا فتح می کند و اگر فیل به او صدمه زد، به بیماری سختی دچار می شود که خطر مرگ دارد.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن فیل درخواب بر شش وجه است:
  پادشاه عجمی،
  مرد غلام،
  مرد مکار،
  مرد با قوت و هیبت،
  مرد حسود،
  ستمکاری خونخواره.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی در شب خواب ببیند که روی فیل سوار است، با زنی بدکردار ازدواج می کند و اگر این خواب را در روز ببیند، زنش را طلاق می دهد.

 • اگر خواب ببينيد سوار فيل شده ايد ، علامت آن است كه از فردي قابل اعتماد ثروتي به دست مي آوريد و صاحب مقام و اقتدار خواهيد شد به امور كار خود كاملاً تسلط خواهيد يافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود .

 • اگر خواب ببينيد سوار فيل شده ايد ، علامت آن است كه از فردي قابل اعتماد ثروتي به دست مي آوريد و صاحب مقام و اقتدار خواهيد شد به امور كار خود كاملاً تسلط خواهيد يافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود .

 • اگر خواب ببينيد به فيلي غذا مي دهيد ، علامت آن است كه با محبت به زير دستان خود مقامي در اجتماع خواهيد يافت .

 • خواب ديدم كه سيل آمده و ماهي هايي عظيم و وحشتناك در آبي كه گل شده است هستند فيلهاي در آب نمايان مي شوند و اين ماهيهاي وحشتناك را مي خورند و به محض خوردن آب تميز شده و ماهي هاي زيبا نمايان مي شوند من ناظر اين موضوع هستم و پيش خود مي گويم كه به همين دليل است انسانهايي را كه فيلها را مي كشند بازداشت مي كنند و اين به ذهنم مي رسد كه من قرار بود براي آب براي روزي كه آبها آلوده مي شوند ذخيره كنم .

 • خواب ديدم به همراه كسى از دست فيل وحشى فرار مكنيم با تشكر

 • خواب دیدم یه بچه فیل کوچک و بسیار زیبا دارم.تعبیرش چیست؟

  • بچه فیلی که تازه بدنیا امده باشد و من ازو مراقبت میکردم

 • خواب دیدم فیلی اندازه دستم که زیبا بود را نگاه میکنم تعبیرش چیست

 • خواب دیدم در اتوبوس مسافربودم وپیرزنی که ظاهرا راهنمای تور مسافری بود فیلی واقعی در اندازه موش خانگی کف دستم گذاشت و داشتم به فیل نگاه میکردم که فضله ای کوچک در دستم انداخت وسپس ادرار کرد ومقداری از ترشحات ادرارش روی لب ودهانم ریخت ومن انها را هم آنجا شستم وتمیز کردم ودر کل حس بدی نداشتم.

  لطفا تعبیر کنید.ممنون

 • پاسخ خواب بچه فیل رو میخوام بدونم

  • خواب بچه فیل از مادرش جدا شده اومده حیاط خونمون

   • تعبیر خواب بچه فیل

 • در خواب دیدم فیل کوچک و زیبایی دارم
  که به او غذا می دهم و او می خندد
  اما یکی آمد و با نیرنگ فیل را برد، می گفت اگر ندهی عاج های فیل را می برم

 • در خواب دیدم فیل بزرگی من وبچه هایم را دنبال کرده ما فرار کرده وبه خانه ای پناه بردیم.

 • خواب دیدم چند بچه فیل کوچک و بسیار زیبا
  در خیابان هست همگی به جز یکی فرار کردند و در نزدیکی -و در داخل گودال کوچکی پنهان شدند

 • در خواب ديدم كنار يك اسب هستم كه وقتي نگاهش كردم ديدم به يك فيل تبديل شد وخرطوم خودش را دراز كرد تا من نوازشش كنم

 • درخواب ديدم كه يك فيل بزرگ داشتم كه پس از مدتي كه گذشت به 4 بچه فيل زيبا تبديل شد كه همگي ميخواستند آن بچه فيل ها را از من بخرند يا من به آن ها كادو بدهم ..وقتي از خواب بلند شدم با اينكه خوابم ترسناك نبود و اصلا هم نترسيده بودم ولي تمام بيني و لبم تبخال زد به صورتي كه تا به حال توي اين 27 سالي كه از خدا عمر گرفتم بي سابقه بود درضمن همان شب هم شب تولدم بود هفتم فرورين

 • با سلام-من خواب ديدم كه دركنارفيل بزرگي ايستاده ام و گوش هاي بزرگ اون رو با تعجب نگاه مي كنم و اصلا هم نمي ترسم و خيلي عادي است.

 • سلام خواب دیدم انگار یک فیل عظیم والجسه هر جا میرفتم دنبالم بود

 • دهم که چه موجود نادری پیدا کرده ام.وقتی انرا بغل کردم صورت زن بسیار زیبای و متینی در او دیدم که شروع به تعریف از زنگی و مرد محبوبش کرد که در این هنگام از خواب بیدار شدم.کوچکی جثه فیل،صورت زیبای زن و اینکه چه موجود یکتا و بینظیری یافته بودم از ذهنم نمیرود.با توجه به اینکه جدیدا کار بازرگانی ظاهرا موفقی را دنبال میکنم ز در زنگی دچار وضعیتی نیمه معلق هستم به نظر شما تعبیرش چیه؟ با تشکر مهسا

 • سلام خواب دیدم انگار یک فیل عظیم والجسه هر جا میرفتم دنبالم بود

 • خواب دیدم فیل های زیادی اطراف من هستن از کوچیک تا بزرگ من خیلی ترسده بودم از وجوده انها ، اونها با من دوست بودن اما در تو خواب با چهره های عصبانی میدیدوشون،بعضی از ان فیل هارو در حال پرواز میدیدم
  ممنون میشم تعبیرش رو برام بفرستید

 • در خواب دیدم که بچه فیلی از شدت ترس در جایی مانند یک فضای بسته که زیر آن گرما و آتش بود، فرار می کرد و من به نجات او رفتم. بچه فیل از شدت ترس به خود می لرزید و سپس آرام شد و ناگهان به کودکی تبدیل شد که زیبا یود و لبخند می زد.

  با تشکر

 • در خواب ديدم كه فيلي بازور ازمن تقاضاي اب دارد وهرچه من از دادن اب انكار مي كنم بازاو براي اب اسرار دارد

 • با سلام
  در خواب دیدم که فیلی خیلی عظیم الجثه خرطومش را به سمت ما(خانواده ام) از روی کوه نزدیک میکند و من ابتدا میترسیدم ولی کم کم با او دوست شدم.بعد در وسط اقیانوس با موجهای بزرگ روبرو شدیم و ما در یک قایق بودیم ولی خیلی راحت حرکت میکردیم و این فیل نیز در کنار ما و با طرز خیلی قشنگی شنا می کرد و ما پیش میرفتیم .
  ممنون از تعبیری که میفرمایید

 • درخواب ديدم فيل قرمزي گوسفندي را كه براي قزباني كردن محيا شده بود خورد وسر اورا به بيرون انداخت

 • سلام ،من خواب دیدم که تو یه جای هستم که تنگ های مستطیل شکل روی هم قرار گرفتن و ماهیهای داخله انها مردن. از همون جا یه موجود خیلی ریز به من حمله کرد و من گاز میگرفت ،یکی تو خواب میگفت بچه فیل ،گرسنه است . خیلی دوست دارم بدونم تعبیره این خواب چی میشه ؟! متشکرم

 • خواب دیدم مردی فیل مانند (یعنی خرطوم داشت و رنگ فیلی ولی بقیه ی بدنش مثل انسان عادی بود)عاشق من شده و با خانواده به خواستگاری بنده آمدند. لطف کنید سریع جواب بنده را بدهید چون الان در همین موقعیت هستم به استثناء این که مرد مورد نظر در عالم واقع فیل نیست.

 • در خواب دیدم بچه فیلی تو خونه دارم و به عنوان بازی کردن سرشو رو شکمم فشار داد و ول نکرد هر چه فشار دادم رو سرش نکشید وقتیم بیدار شدم همون ناحیه شکمم درد میکرد
  لطفا راهنمایی کنید ممنون

 • سلام خواب 3 تا بچه فیل را دیدم که یکی وارد حیاط خانه ما شد و من آن را بیرون کردم

 • سلام خواب ديدم كه يك فيل شاخ دار و يك فيل با خرطوم در اطرافم پرسه ميزنن فيل شاخ دار به من حمله كرد من هم اونرو به زمين پرت كردم ميخواستم تعبيرشو بدونم

 • خواب دیدم فیلی پیدا کردم وازاو مواظبت کردم خودم وپسرم سوار شدیم همه میگفتن بکشبم وبخوریمش من قبول نکردم

 • خواب دیدم تویه دشت همه حیوانات جفت هستند از شیر. پرندها. شترمرغ فیل همشون باهم خیلی خوبن و خیلی عاشقانه بودن ومن از دیدنشون لذت میبردم که ازشون فیلم گرفتم لطفا تعبیرش رو برام بفرستید

 • سلام خواب حیوانات جفت رو دیدم در یک دشت که با یکدیگر معاشقه میکردن ومن از دیدنشون لذت میبردم وحتی ازشون فیلم گرفتم

 • سلام خواب ديدم فيلي من را دنبال كرد تعبيرش چيست؟

 • سلام خواب دیدم چند تا فیل کوچک وبزرگ مشغول بازی هستند تعبیر اون چیه

 • خواب دیدم فیلی از زیر خاک بیرون اومد و من از گوشتش جدا میکنم و داخل ماشینم میندازم تا اونجای که یادم میاد فیله زیر خاک مرده بود

 • با سلام.ميخواستم بگم مامانم خواب ديد سوار فيل شده لطفا تعبيرش و برام بفرستم..

 • فيل حيواني است که براي ما ايرانيان تقريبا ناشناخته است. بومي سرزمين ما نيست و بيشتر آشنايي هاي ما به خصوص در کودکي با افسانه ها همراه بوده است. شايد به همين علت معبران ايراني در مورد فيل تعابيري نوشته اند که درست به نظر نمي آيد. مثلا نوشته اند ( فيل پادشاه عجم است و اگر سوار فيل باشيد زن ايراني مي گيريد و چنانچه پياده کنار فيل باشيد زن عجمي و …

  ايراني بر بيننده خواب چيره و مساط مي شود.)

 • مي بينيد که فيل هيچ ارتباطي با زن ايراني ندارد همين طور در موارد ديگر که پادشاه عجمي نمي تواند باشد. اما امروز با وجود کتاب ها و راديو و تلوزيون شناخت ما از فيل بيشتر شده. فيل در روياهاي ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عين حال نرمش و ملايمت

 • اگر در خواب ببينيم که سوار فيل شده ايم و آن حيوان عظيم الجثه از ما اطاعت مي کند به قدرت و شوکت مي رسيم. در هر رشته و هر موقعيتي که هستيم ترقي مي کنيم و اين ترقي، چشمگير است. چنانچه در خواب ببينيم گله اي فيل عبور مي کند و ما به تماشا ايستاده ايم با جمعي از اعظام و بزرگان برخورد خواهيم داشت.

 • اگر ببينيد که در کنار فيل بزرگي قرار گرفته ايد موقعيتي بدست مي آوريد که مي توانيد بزرگ شويد. اگر بر فيل سوار شديد که تعبيرش را نوشتم ولي اگر نتوانستيد سوار شويد موفق و کامياب نمي شويد. فيل دشمن نمي تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر ديديد که فيلي سر به دنبال شما گذاشته در جريان حادثه اي بزرگ قرار مي گيريد که عظمت آن شما را مي ترساند.

 • خواب ديدم در شهر هر آنچه فيل است يا به آتش كشيده شدند و يا دست وپاهايشان داخل مواد جوشاني در حال ذوب شدن است دلم سوخت اما سريع از اين صحنه ها عبور كردم ورد شدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • خواب دیدم برای حمایت از حیوانها فیل بزرگی را در حیاط خانه اورده ایم و او را نوازش میکنیم

 • من خواب دیدم یه بچه فیل اومد خونمون

  • من خواب دیدم یه فیل امده خونمون دریه مکانی ادرار میکنه که انجا خونه ی پسربوده تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم ازفیل بزرگی نگهداری میکردم وبرایش حصاربزرگی درست کرده بودم ناگهان خواهرم به فیل نزدیک شدوزیرشکم فیل رفت ترسیدم ولی چیزیش نشد لطفا تعبیرش کنید

 • محمدبن سيرين گويد:
  معبران مي گويند كه فرق نيست هيج ميان خواب شب و خواب روز، الا در فيل. اگر كسي در خواب بيند كه بر فيل نشسته است، دليل كه زني بخواهد نابكار. اگر اين خواب را به روز بيند، دليل كه زن را طلاق دهد يا كنيزك را بفروشد. اگر بيند كه فيل را بكشت، دليل كه پادشاهي بر دست او كشته شود يا حصاري محكم بگشايد. اگر بيند كه فيل پاي بر سر وي نهاد و او را بكشت، دليل كه به هلاك نزديك شود و حالش بد شود. اگر بيند كه بر فيلي نشسته بود و بعد از آن بر فيل ديگري نشست، دليل كه ازخدمت پادشاه خويش به خدمت پادشاه ديگر شود.

 • اگر بيند ه بر فيل نشسته بود و آن فيل سلاح داشت و نيك مطيع او بود، دليل نمايد كه پادشاه عجم شود يا پادشاه عجم را قهر كند. اگر بيند از گوشت فيل همي خورد، دليل كه به قدر آ گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت يابد. اگر بيند از استخوان فيل يا از پوست او چيزي با خود داشت همين، دليل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد. اگر بيند به هنگام رزم بر فيل نشسته، دليل است كه دشمني بزرگ را قهر كند و بر اين قول، قصه اصحاب الفيل را، دليل آورده اند. اگر بيند از پشت فيل بيفتاد، دليل كه در بلاي سخت افتد. اگر بيند كه فيل در ميان جنگ بيفتاد و بمرد، دليل كه پادشاه آن ديار بميرد.

 • جابرمغربي گويد:
  اگر بيند كه از بهر تماشا بر فيل نشسته بود و قادر است، دليل است كه زن عجمي را به نكاح خود بخواهد و آن زن بر وي قادر شود. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه بر زن قادر شود. اگر بيند كه فيلي سلاح پوشيده بود و از آن شهر به شهر ديگري مي رفت، دليل كه مملكت آن ديار از پادشاه به پادشاهي ديگر افتد تا او را هلاك كند.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن فيل درخواب بر شش وجه است
  اول: پادشاه عجمي
  دوم: مرد غلام
  سوم: مردمكاري (مردي که چهار پا کرايه مي دهد)
  چهارم: مردباقوت و هيبت.
  پنجم: مرد حسود.
  ششم: ستمكاري خونخواره.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  فيل حيواني است که براي ما ايرانيان تقريبا ناشناخته است. بومي سرزمين ما نيست و بيشتر آشنايي هاي ما به خصوص در کودکي با افسانه ها همراه بوده است. شايد به همين علت معبران ايراني در مورد فيل تعابيري نوشته اند که درست به نظر نمي آيد. مثلا نوشته اند ( فيل پادشاه عجم است و اگر سوار فيل باشيد زن ايراني مي گيريد و چنانچه پياده کنار فيل باشيد زن عجمي و ايراني بر بيننده خواب چيره و مساط مي شود.) مي بينيد که فيل هيچ ارتباطي با زن ايراني نداردهمين طور در موارد ديگر که پادشاه عجمي نمي تواند باشد. اما امروز با وجود کتاب ها و راديو و تلوزيون شناخت ما از فيل بيشتر شده. فيل در روياهاي ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عين حال نرمش و ملايمت. اگر در خواب ببينيم که سوار فيل شده ايم و آن حيوان عظيم الجثه از ما اطاعت مي کند به قدرت و شوکت مي رسيم. در هر رشته و هر موقعيتي که هستيم ترقي مي کنيم و اين ترقي، چشمگير است. چنانچه در خواب ببينيم گله اي فيل عبور مي کند و ما به تماشا ايستاده ايم با جمعي از اعظام و بزرگان برخورد خواهيم داشت. اگر ببينيد که در کنار فيل بزرگي قرار گرفته ايد موقعيتي بدست مي آوريد که مي توانيد بزرگ شويد. اگر بر فيل سوار شديد که تعبيرش را نوشتم ولي اگر نتوانستيد سوار شويد موفق و کامياب نمي شويد. فيل دشمن نمي تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر ديديد که فيلي سر به دنبال شما گذاشته در جريان حادثه اي بزرگ قرار مي گيريد که عظمت آن شما را مي ترساند.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  فيل : ازدواج دير هنگام ، تاني و تامل
  سوار شدن بر روي آن : نيکبختي
  مرگ آن : پروژه هاي شکست خورده

 • آنلي بيتون مى‏گويد:
  1ـ اگر خواب ببينيد سوار فيل شده ايد ، علامت آن است كه از فردي قابل اعتماد ثروتي به دست مي آوريد و صاحب مقام و اقتدار خواهيد شد به امور كار خود كاملا تسلط خواهيد يافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود .
  2ـ ديدن تعدادي فيل در خواب ، نشانة فراوان است . ديدن فيلي تنها در خواب علامت آن است كه شما محقرانه با اطمينان به نفس و استوار زندگي خواهيد كرد .
  3ـ اگر خواب ببينيد به فيلي غذا مي دهيد ، علامت آن است كه با محبت به زير دستان خود مقامي در اجتماع خواهيد يافت

 • ديدن فيل درخواب بر شش وجه است.

  اول: پادشاه عجمي. دوم: مرد غلام. سوم: مردمكاري. چهارم: مردباقوت و هيبت. پنجم: مرد حسود. ششم: ستمكاري خونخواره.

 • كه فرق نيست هيج ميان خواب شب و خواب روز، الا در فيل. اگر كسي در خواب بيند كه بر فيل نشسته است، دليل كه زني بخواهد نابكار. اگر اين خواب را به روز بيند، دليل كه زن را طلاق دهد يا كنيزك را بفروشد. اگر بيند كه فيل را بكشت، دليل كه پادشاهي بر دست او كشته شود يا حصاري محكم بگشايد. اگر بيند كه فيل پاي بر سر وي نهاد و او را بكشت، دليل كه به هلاك نزديك شود و حالش بد شود. اگر بيند كه بر فيلي نشسته بود و بعد از آن بر فيل ديگري نشست، دليل كه ازخدمت پادشاه خويش به خدمت پادشاه ديگر شود.

 • اگر بينده بر فيل نشسته بود و آن فيل سلاح داشت و نيك مطيع او بود، دليل نمايد كه پادشاه عجم شود يا پادشاه عجم را قهر كند. اگر بيند از گوشت فيل همي خورد، دليل كه به قدر آ گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت يابد. اگر بيند از استخوان فيل يا از پوست او چيزي با خود داشت همين، دليل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد. اگر بيند به هنگام رزم بر فيل نشسته، دليل است كه دشمني بزرگ را قهر كند و بر اين قول، قصه اصحاب الفيل را، دليل آورده اند. اگر بيند از پشت فيل بيفتاد، دليل كه در بلاي سخت افتد. اگر بيند كه فيل در ميان جنگ بيفتاد و بمرد، دليل كه پادشاهِ آن ديار بميرد.

 • اگر بيند كه از بهر تماشا بر فيل نشسته بود و قادر است، دليل است كه زن عجمي را به نكاح خود بخواهد و آن زن بر وي قادر شود. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه بر زن قادر شود. اگر بيند كه فيلي سلاح پوشيده بود و از آن شهر به شهر ديگري مي رفت، دليل كه مملكت آن ديار از پادشاه به پادشاهي ديگر افتد تا او را هلاك كند.

 • اگر در زایمان فیل کمک کنید و بچه ای که به دنیا بیاید در دستتان بگیری تعبیر اش چیست

 • خواب دیدم فردی از طرف برادرم که چند سال پیش فوت شده است به من گفت از هیچکدامتان راضی نیستم تعبیرش چیست؟

 • خواب دیدم فردی از طرف برادرم که چند سال پیش فوت شده است به من گفت از هیچکدامتان راضی نیستم تعبیرش چیست؟

 • من در خواب دیدم فیل حامله بود و من داشتم بچه فیل را میزاییدم بعد زاییدن بچه فیل را روی کاغذی میزارم و جلوی مادرش میزارم،تعبیرش چیست؟

 • سلام دوستان من در خواب دیدم که ی فیلی به مغازه ها حمله کرده و دنبال غذا می گردد تعبیر این خواب چیست لطفا زود تر جواب بدهید یا در سایت بزارید

 • تعبیر شیر دادن به بچه فیل چیه

 • سلام بنده خواب دیدم ک ووتا بچه فیل در خانه دارم ک یکی مال پدر خانمم است انها را میخاستیم بزرگ کنیم ک دیدم یکی از همراهام میگفت ناخنهایشان بزرگ شده باید کوتاه بشن ناخن گیر وسایل وسایل برایش محیا کردیم

 • خواب دیدم تو خونه ما فیلی بود که دماغش شکسته بود و من میخواستم زجر نکشه و کمکش کنم برای همین از تمام مردم تهران کمک خواستم که بیان خونه ما و فیل رو بلند کنیم ببریم درمانگاه که همین کار هم صورت گرفت می خواستم تعبیرش رو بدانم

 • سلام .من خواب دیدم کنار یه فیل بزرگ ایستادم و اصلا ازش نمیترسم فیل هم ازم نمیترسه بغلش میکردم و نوازشش میکردم فیل هم با خرتومش من رو نوازش میکرد و ازم دور نمیشد من هم خیلی دوستش داشتم و فقط بغلش کرده بودم نازش میکردم یبار هم بهش غذا دادم.کاملا مشخص بود که فیل هم دوستم داره و نمیخواد ازم جدا بشه.رنگ فیل روشن بود.
  لطفا تعبیر این خواب رو بهم بگین

 • سلام خواب دیدم چندتا بچه فیل کوچیک و گوگولی تو خونمون نگه میداریم تعبیرش چیه؟ خواهش میکنم تعبیرش رو به ایمیلم بفرستید🙏🏻

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.