خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب فیل
3t21
تاریخ انتشار : 14 اردیبهشت 1396 - 19:35

تعبیر خواب فیل

تعبیر خواب فیل | تعبیرخواب فیل | tabire khab

تعبیر خواب فیل,تعبیر خواب فیل در خانه,تعبیر خواب فیل دیدن,تعبیر خواب فیل کوچک,تعبیر خواب فیل مرغ,تعبیر خواب فیل سفید,تعبیر خواب دیدن فیل در خانه,تعبیر خواب دیدن بچه فیل,تعبیر خواب دیدن سوره فیل,تعبیر خواب فیل کوچک,تعبیر خواب فیل سفید کوچک,تعبیر دیدن فیلم در خواب,تعبیر خواب فیل سفید,تعبیر خواب بچه فیل سفید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

خواب فیل یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم فیل در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب فیل می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب فیل را مطالعه نمایید و متوجه شوید فیل چه تعبیری دارد

تعبیر خواب فیل از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب فیل شش چیز است

پادشاه-غلام-مردمکاری(مردی که چهار پا کرایه می دهد)- مرد قوی-مرد حسود-ستمکار خونخوار

تعبیر خواب فیل از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب هیچ چیز شب و روز فرق ندارد مگر فیل

تعبیر خواب سوار فیل بودن ، خواستن زنی نابکار است

تعبیر خواب بالا اگر روز باشد ، زن طلاق می خواهد

تعبیر خواب کشتن فیل این است که پادشاهی به دست او کشته می شود یا حصاری محکم را باز می کند

تعبیر خواب فیل پا رویت بگزارد و بکشد تو را ، هلاکت است

تعبیر خواب سوار بر فیلی بودن سپس سوار فیل دیگری شدن این است که از خدمت پادشاهی به خدمت پادشاهی دیگر می رود

تعبیر خواب فیل از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب سوار فیل مطیع بودن پادشاهی و بزرگی است

تعبیر خواب گوشت فیل خوردن منفعت است

تعبیر خواب استخوان و پوست فیل داشتن ، مال و نعمت از جانب بزرگی است

تعبیر خواب در جنگ سوار بر فیل بودن ، غلبه بر دشمنی بزرگ است

تعبیر خواب فیل از دید جابر مغربی

تعبیر خواب سوار بر فیل تماشا کردن اطراف را ، گزفتن زن فارس زبان است

تعبیر خواب فیلی که مسلح است و از شهری به شهر دیگر می رود از دست رفتن پادشاهی است

تعبیر خواب فیل از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب فیل عظمت و نعمت و بزرگی است

تعبیر خواب سوار فیل بزرگ مطیع شدن ، قدرت و شوکت است

تعبیر خواب تماشای گله فیل برخورد با بزرگان است

تعبیر خواب قرار گرفتن در کنار فیل بزرگ موقعیت بزرگ است

تعبیر خواب فیل از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب فیل ، ازدواج دیر هنگام و تانی و تامل است

تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل ، نیکبختی است

تعبیر خواب مرگ فیل ، پروژه های شکست خورده است

تعبیر خواب فیل از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب سوار فیل شدن به دست آوردن ثروت از فردی قابل اعتماد است

تعبیر خواب تعدای فیل نشانه فراوانی است

تعبیر خواب غذا دادن به فیل ، محبت به زیر دستان است

تعبیر خواب فیل | فیل در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 62 نظر ثبت شده است.

 1. اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می کند، به قدرت و شوکت می رسیم، در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم و این ترقی، چشمگیر است

 2. اگر ببینیم گله ای فیل عبور می کند و ما به تماشا ایستاده ایم، با جمعی از بزرگان برخورد خواهیم داشت.

 3. اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید، موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید.

 4. اگر کسی در خواب دید که فیلی را از پای درآورد، با پادشاه یا حکمران آن سامان به خصومت می پردازد و تا قتل وی پیش می رود، یا محل مهمی مانند پادگانرا فتح می کند و اگر فیل به او صدمه زد، به بیماری سختی دچار می شود که خطر مرگ دارد.

 5. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن فیل درخواب بر شش وجه است:
  پادشاه عجمی،
  مرد غلام،
  مرد مکار،
  مرد با قوت و هیبت،
  مرد حسود،
  ستمکاری خونخواره.

 6. محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی در شب خواب ببیند که روی فیل سوار است، با زنی بدکردار ازدواج می کند و اگر این خواب را در روز ببیند، زنش را طلاق می دهد.

 7. اگر خواب ببینید سوار فیل شده اید ، علامت آن است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور کار خود کاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود .

 8. اگر خواب ببینید سوار فیل شده اید ، علامت آن است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور کار خود کاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود .

 9. اگر خواب ببینید به فیلی غذا می دهید ، علامت آن است که با محبت به زیر دستان خود مقامی در اجتماع خواهید یافت .

 10. خواب دیدم که سیل آمده و ماهی هایی عظیم و وحشتناک در آبی که گل شده است هستند فیلهای در آب نمایان می شوند و این ماهیهای وحشتناک را می خورند و به محض خوردن آب تمیز شده و ماهی های زیبا نمایان می شوند من ناظر این موضوع هستم و پیش خود می گویم که به همین دلیل است انسانهایی را که فیلها را می کشند بازداشت می کنند و این به ذهنم می رسد که من قرار بود برای آب برای روزی که آبها آلوده می شوند ذخیره کنم .

 11. خواب دیدم به همراه کسى از دست فیل وحشى فرار مکنیم با تشکر

 12. خواب دیدم یه بچه فیل کوچک و بسیار زیبا دارم.تعبیرش چیست؟

 13. خواب دیدم فیلی اندازه دستم که زیبا بود را نگاه میکنم تعبیرش چیست

 14. خواب دیدم در اتوبوس مسافربودم وپیرزنی که ظاهرا راهنمای تور مسافری بود فیلی واقعی در اندازه موش خانگی کف دستم گذاشت و داشتم به فیل نگاه میکردم که فضله ای کوچک در دستم انداخت وسپس ادرار کرد ومقداری از ترشحات ادرارش روی لب ودهانم ریخت ومن انها را هم آنجا شستم وتمیز کردم ودر کل حس بدی نداشتم.

  لطفا تعبیر کنید.ممنون

 15. پاسخ خواب بچه فیل رو میخوام بدونم

 16. در خواب دیدم فیل کوچک و زیبایی دارم
  که به او غذا می دهم و او می خندد
  اما یکی آمد و با نیرنگ فیل را برد، می گفت اگر ندهی عاج های فیل را می برم

 17. در خواب دیدم فیل بزرگی من وبچه هایم را دنبال کرده ما فرار کرده وبه خانه ای پناه بردیم.

 18. خواب دیدم چند بچه فیل کوچک و بسیار زیبا
  در خیابان هست همگی به جز یکی فرار کردند و در نزدیکی -و در داخل گودال کوچکی پنهان شدند

 19. در خواب دیدم کنار یک اسب هستم که وقتی نگاهش کردم دیدم به یک فیل تبدیل شد وخرطوم خودش را دراز کرد تا من نوازشش کنم

 20. درخواب دیدم که یک فیل بزرگ داشتم که پس از مدتی که گذشت به 4 بچه فیل زیبا تبدیل شد که همگی میخواستند آن بچه فیل ها را از من بخرند یا من به آن ها کادو بدهم ..وقتی از خواب بلند شدم با اینکه خوابم ترسناک نبود و اصلا هم نترسیده بودم ولی تمام بینی و لبم تبخال زد به صورتی که تا به حال توی این 27 سالی که از خدا عمر گرفتم بی سابقه بود درضمن همان شب هم شب تولدم بود هفتم فرورین

 21. با سلام-من خواب دیدم که درکنارفیل بزرگی ایستاده ام و گوش های بزرگ اون رو با تعجب نگاه می کنم و اصلا هم نمی ترسم و خیلی عادی است.

 22. سلام خواب دیدم انگار یک فیل عظیم والجسه هر جا میرفتم دنبالم بود

 23. دهم که چه موجود نادری پیدا کرده ام.وقتی انرا بغل کردم صورت زن بسیار زیبای و متینی در او دیدم که شروع به تعریف از زنگی و مرد محبوبش کرد که در این هنگام از خواب بیدار شدم.کوچکی جثه فیل،صورت زیبای زن و اینکه چه موجود یکتا و بینظیری یافته بودم از ذهنم نمیرود.با توجه به اینکه جدیدا کار بازرگانی ظاهرا موفقی را دنبال میکنم ز در زنگی دچار وضعیتی نیمه معلق هستم به نظر شما تعبیرش چیه؟ با تشکر مهسا

 24. سلام خواب دیدم انگار یک فیل عظیم والجسه هر جا میرفتم دنبالم بود

 25. خواب دیدم فیل های زیادی اطراف من هستن از کوچیک تا بزرگ من خیلی ترسده بودم از وجوده انها ، اونها با من دوست بودن اما در تو خواب با چهره های عصبانی میدیدوشون،بعضی از ان فیل هارو در حال پرواز میدیدم
  ممنون میشم تعبیرش رو برام بفرستید

 26. در خواب دیدم که بچه فیلی از شدت ترس در جایی مانند یک فضای بسته که زیر آن گرما و آتش بود، فرار می کرد و من به نجات او رفتم. بچه فیل از شدت ترس به خود می لرزید و سپس آرام شد و ناگهان به کودکی تبدیل شد که زیبا یود و لبخند می زد.

  با تشکر

 27. در خواب دیدم که فیلی بازور ازمن تقاضای اب دارد وهرچه من از دادن اب انکار می کنم بازاو برای اب اسرار دارد

 28. با سلام
  در خواب دیدم که فیلی خیلی عظیم الجثه خرطومش را به سمت ما(خانواده ام) از روی کوه نزدیک میکند و من ابتدا میترسیدم ولی کم کم با او دوست شدم.بعد در وسط اقیانوس با موجهای بزرگ روبرو شدیم و ما در یک قایق بودیم ولی خیلی راحت حرکت میکردیم و این فیل نیز در کنار ما و با طرز خیلی قشنگی شنا می کرد و ما پیش میرفتیم .
  ممنون از تعبیری که میفرمایید

 29. درخواب دیدم فیل قرمزی گوسفندی را که برای قزبانی کردن محیا شده بود خورد وسر اورا به بیرون انداخت

 30. سلام ،من خواب دیدم که تو یه جای هستم که تنگ های مستطیل شکل روی هم قرار گرفتن و ماهیهای داخله انها مردن. از همون جا یه موجود خیلی ریز به من حمله کرد و من گاز میگرفت ،یکی تو خواب میگفت بچه فیل ،گرسنه است . خیلی دوست دارم بدونم تعبیره این خواب چی میشه ؟! متشکرم

 31. خواب دیدم مردی فیل مانند (یعنی خرطوم داشت و رنگ فیلی ولی بقیه ی بدنش مثل انسان عادی بود)عاشق من شده و با خانواده به خواستگاری بنده آمدند. لطف کنید سریع جواب بنده را بدهید چون الان در همین موقعیت هستم به استثناء این که مرد مورد نظر در عالم واقع فیل نیست.

 32. در خواب دیدم بچه فیلی تو خونه دارم و به عنوان بازی کردن سرشو رو شکمم فشار داد و ول نکرد هر چه فشار دادم رو سرش نکشید وقتیم بیدار شدم همون ناحیه شکمم درد میکرد
  لطفا راهنمایی کنید ممنون

 33. سلام خواب 3 تا بچه فیل را دیدم که یکی وارد حیاط خانه ما شد و من آن را بیرون کردم

 34. سلام خواب دیدم که یک فیل شاخ دار و یک فیل با خرطوم در اطرافم پرسه میزنن فیل شاخ دار به من حمله کرد من هم اونرو به زمین پرت کردم میخواستم تعبیرشو بدونم

 35. خواب دیدم فیلی پیدا کردم وازاو مواظبت کردم خودم وپسرم سوار شدیم همه میگفتن بکشبم وبخوریمش من قبول نکردم

 36. خواب دیدم تویه دشت همه حیوانات جفت هستند از شیر. پرندها. شترمرغ فیل همشون باهم خیلی خوبن و خیلی عاشقانه بودن ومن از دیدنشون لذت میبردم که ازشون فیلم گرفتم لطفا تعبیرش رو برام بفرستید

 37. سلام خواب حیوانات جفت رو دیدم در یک دشت که با یکدیگر معاشقه میکردن ومن از دیدنشون لذت میبردم وحتی ازشون فیلم گرفتم

 38. سلام خواب دیدم فیلی من را دنبال کرد تعبیرش چیست؟

 39. سلام خواب دیدم چند تا فیل کوچک وبزرگ مشغول بازی هستند تعبیر اون چیه

 40. خواب دیدم فیلی از زیر خاک بیرون اومد و من از گوشتش جدا میکنم و داخل ماشینم میندازم تا اونجای که یادم میاد فیله زیر خاک مرده بود

 41. با سلام.میخواستم بگم مامانم خواب دید سوار فیل شده لطفا تعبیرش و برام بفرستم..

 42. فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی های ما به خصوص در کودکی با افسانه ها همراه بوده است. شاید به همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته اند که درست به نظر نمی آید. مثلا نوشته اند ( فیل پادشاه عجم است و اگر سوار فیل باشید زن ایرانی می گیرید و چنانچه پیاده کنار فیل باشید زن عجمی و …

  ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می شود.)

 43. می بینید که فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی ندارد همین طور در موارد دیگر که پادشاه عجمی نمی تواند باشد. اما امروز با وجود کتاب ها و رادیو و تلوزیون شناخت ما از فیل بیشتر شده. فیل در رویاهای ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نرمش و ملایمت

 44. اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می کند به قدرت و شوکت می رسیم. در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم و این ترقی، چشمگیر است. چنانچه در خواب ببینیم گله ای فیل عبور می کند و ما به تماشا ایستاده ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت.

 45. اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید. اگر بر فیل سوار شدید که تعبیرش را نوشتم ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی شوید. فیل دشمن نمی تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما گذاشته در جریان حادثه ای بزرگ قرار می گیرید که عظمت آن شما را می ترساند.

 46. خواب دیدم در شهر هر آنچه فیل است یا به آتش کشیده شدند و یا دست وپاهایشان داخل مواد جوشانی در حال ذوب شدن است دلم سوخت اما سریع از این صحنه ها عبور کردم ورد شدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 47. خواب دیدم برای حمایت از حیوانها فیل بزرگی را در حیاط خانه اورده ایم و او را نوازش میکنیم

 48. من خواب دیدم یه بچه فیل اومد خونمون

 49. سلام من خواب دیدم ازفیل بزرگی نگهداری میکردم وبرایش حصاربزرگی درست کرده بودم ناگهان خواهرم به فیل نزدیک شدوزیرشکم فیل رفت ترسیدم ولی چیزیش نشد لطفا تعبیرش کنید

 50. محمدبن سیرین گوید:
  معبران می گویند که فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل. اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد. اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید. اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود. اگر بیند که بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست، دلیل که ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.

 51. اگر بیند ه بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیک مطیع او بود، دلیل نماید که پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قهر کند. اگر بیند از گوشت فیل همی خورد، دلیل که به قدر آ گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد. اگر بیند از استخوان فیل یا از پوست او چیزی با خود داشت همین، دلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد. اگر بیند به هنگام رزم بر فیل نشسته، دلیل است که دشمنی بزرگ را قهر کند و بر این قول، قصه اصحاب الفیل را، دلیل آورده اند. اگر بیند از پشت فیل بیفتاد، دلیل که در بلای سخت افتد. اگر بیند که فیل در میان جنگ بیفتاد و بمرد، دلیل که پادشاه آن دیار بمیرد.

 52. جابرمغربی گوید:
  اگر بیند که از بهر تماشا بر فیل نشسته بود و قادر است، دلیل است که زن عجمی را به نکاح خود بخواهد و آن زن بر وی قادر شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل که بر زن قادر شود. اگر بیند که فیلی سلاح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می رفت، دلیل که مملکت آن دیار از پادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او را هلاک کند.

 53. حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  دیدن فیل درخواب بر شش وجه است
  اول: پادشاه عجمی
  دوم: مرد غلام
  سوم: مردمکاری (مردی که چهار پا کرایه می دهد)
  چهارم: مردباقوت و هیبت.
  پنجم: مرد حسود.
  ششم: ستمکاری خونخواره.

 54. منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی های ما به خصوص در کودکی با افسانه ها همراه بوده است. شاید به همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته اند که درست به نظر نمی آید. مثلا نوشته اند ( فیل پادشاه عجم است و اگر سوار فیل باشید زن ایرانی می گیرید و چنانچه پیاده کنار فیل باشید زن عجمی و ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می شود.) می بینید که فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی نداردهمین طور در موارد دیگر که پادشاه عجمی نمی تواند باشد. اما امروز با وجود کتاب ها و رادیو و تلوزیون شناخت ما از فیل بیشتر شده. فیل در رویاهای ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نرمش و ملایمت. اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می کند به قدرت و شوکت می رسیم. در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم و این ترقی، چشمگیر است. چنانچه در خواب ببینیم گله ای فیل عبور می کند و ما به تماشا ایستاده ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت. اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید. اگر بر فیل سوار شدید که تعبیرش را نوشتم ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی شوید. فیل دشمن نمی تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما گذاشته در جریان حادثه ای بزرگ قرار می گیرید که عظمت آن شما را می ترساند.

 55. لوک اویتنهاو می گوید :
  فیل : ازدواج دیر هنگام ، تانی و تامل
  سوار شدن بر روی آن : نیکبختی
  مرگ آن : پروژه های شکست خورده

 56. آنلی بیتون مى‏گوید:
  1ـ اگر خواب ببینید سوار فیل شده اید ، علامت آن است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور کار خود کاملا تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود .
  2ـ دیدن تعدادی فیل در خواب ، نشانه فراوان است . دیدن فیلی تنها در خواب علامت آن است که شما محقرانه با اطمینان به نفس و استوار زندگی خواهید کرد .
  3ـ اگر خواب ببینید به فیلی غذا می دهید ، علامت آن است که با محبت به زیر دستان خود مقامی در اجتماع خواهید یافت

 57. دیدن فیل درخواب بر شش وجه است.

  اول: پادشاه عجمی. دوم: مرد غلام. سوم: مردمکاری. چهارم: مردباقوت و هیبت. پنجم: مرد حسود. ششم: ستمکاری خونخواره.

 58. که فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل. اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد. اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید. اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود. اگر بیند که بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست، دلیل که ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.

 59. اگر بینده بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیک مطیع او بود، دلیل نماید که پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قهر کند. اگر بیند از گوشت فیل همی خورد، دلیل که به قدر آ گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد. اگر بیند از استخوان فیل یا از پوست او چیزی با خود داشت همین، دلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد. اگر بیند به هنگام رزم بر فیل نشسته، دلیل است که دشمنی بزرگ را قهر کند و بر این قول، قصه اصحاب الفیل را، دلیل آورده اند. اگر بیند از پشت فیل بیفتاد، دلیل که در بلای سخت افتد. اگر بیند که فیل در میان جنگ بیفتاد و بمرد، دلیل که پادشاهِ آن دیار بمیرد.

 60. اگر بیند که از بهر تماشا بر فیل نشسته بود و قادر است، دلیل است که زن عجمی را به نکاح خود بخواهد و آن زن بر وی قادر شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل که بر زن قادر شود. اگر بیند که فیلی سلاح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می رفت، دلیل که مملکت آن دیار از پادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او را هلاک کند.

 61. اگر در زایمان فیل کمک کنید و بچه ای که به دنیا بیاید در دستتان بگیری تعبیر اش چیست

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ