تعبیر خواب فیروزه

تعبیر خواب فیروزه | تعبیرخواب فیروزه | tabire khab

تعبیر خواب فیروزه,تعبیر خواب فیروزه گردنبند,تعبیر خواب گوشواره فیروزه,تعبیر خواب دستبند فیروزه,تعبیر خواب رنگ فیروزه ای,تعبیر خواب لباس فیروزه ای,تعبیر خواب انگشتر فیروزه ای,تعبیر خواب تسبیح فیروزه,تعبیر خواب گردنبند فیروزه ای,تعبير خواب گردنبند فيروزه,تعبیر خواب گردنبد فیروزه,تعبیر خواب گردنبند نگین فیروزه,تعبیر گردنبند فیروزه در خواب,تعبير خواب فيروزه,تعبیر خواب فیروزه دیدن,تعبير خواب انگشتر فيروزه اي,تعبير خواب گوشواره فيروزه,تعبير خواب دستبند فيروزه,تعبير خواب تسبيح فيروزه,تعبير خواب ديدن فيروزه,تعبیر خواب گوشواره فیروزه ای,تعبیر خواب انگشتر فیروزه,تعبیر خواب گردنبند فیروزه,تعبیر خواب انگشتر فیروزه شکسته,تعبير خواب انگشتر فیروزه,تعبیر خواب النگو فیروزه,تعبیر خواب النگو فیروزه ای,تعبیر خواب خرید دستبند فیروزه,تعبیر خواب دستبند فیروزه ای,تعبیر خواب رنگ آبی فیروزه ای,تعبیر رنگ فیروزه ای در خواب,تعبیر خواب لباس فیروزه ای رنگ,تعبير خواب لباس فيروزه اي,تعبیر خواب انگشتر عقیق قهوه ای,تعبیر خواب انگشتر نگین فیروزه ای,تعبیر خواب انگشتر با نگین فیروزه ای,تعبیر خواب تسبیح فیروزه ای,تعبیر تسبیح فیروزه در خواب

تعبیر خواب فیروزه,تعبیر خواب فیروزه گردنبند,تعبیر خواب گوشواره فیروزه

خواب فیروزه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم فیروزه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب فیروزه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب فیروزه را مطالعه نمایید و متوجه شوید فیروزه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب فیروزه از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب فیروزه چهار چیز است

پیروزی – روا شدن حاجت – قدرت – حکومت

تعبیر خواب فیروزه از دید حضرت یوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن انگشتر فیروزه ، مهربانی است

تعبیر خواب فیروزه از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب دیدن فیروزه ، قدرت روانی است

تعبیر خواب از دست دادن فیروزه ، نرسیدن به مراد است

تعبیر خواب فیروزه از دید جابر مغربی

تعبیر خواب داشتن فیروزه های زیاد ، زیاد شدن ثروت است

تعبیر خواب فیروزه از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب داشتن فیروزه ، مراقبت از اعصاب است

تعبیر خواب فیروزه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن فیروزه ، رسیدن به آرزو و خواسته است

تعبیر خواب زنی که فیروزه اش را دزدیده اند ، بد رفتاری دیگران است

تعبیر خواب به دست آوردن فیروزه از راهی نادرست ، تسلیم احساسات خود شدن است

تعبیر خواب فیروزه | فیروزه در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 46 عدد

 • فیروزه در خواب قدرت روانی و روحی است و نشان تسلط بر اعصاب و خویشتن داری.

 • در این سنگ چیزی هست که در هیچ یک از سنگ های بهادار نیست.

 • فیروزه سنگی است بسیار خوش رنگ و زیبا و ارزنده اما اگر کسی با دست چرب آن را لمس کند فاسد و خراب می شود و ارزش خود را به طور کلی از دست می دهد به طوری که جواهر سازان آن را از حلقه انگشتری جدا می کنند و دور می افکنند و در سطل زباله می اندازند

 • . اعصاب انسان نیز ظریف است و گاه به اندک اشاره ای مخدوش می گردد و شخص چنان کنترل خود را از دست می دهد که احتمالا به نابودی خویش یا دیگران اقدام می کند

 • بعضی از معبران فیروزه را فتح و پیروزی دانسته اند.

 • شاید این به سبب تشابه اسمی باشد و دسته ای دیگر عمر دراز و فرزند شمرده اند

 • در نفایس نوشته شده فتح و نصرت و عمر دراز و فرزند. اگر در خواب ببینید فیروزه دارید باید همان طور که از فیروزه مراقبت می نمایید مراقب اعصاب و برخوردهای خویش باشید

 • رنگ این سنگ فیروزه ای قشنگ آرام بخش اعصاب است ولی خود نمایانگر حساسیت اعصاب نیز هست. ابن سیرین نوشته: اگر کسی در خواب ببیند که فیروزه ای از او ضایع شد مرادش بر نیاید

 • محمدبن سیرین گوید: فیروزه درخواب دیدن، ظفر و قوت حال روانی است

 • جابرمغربی گوید: اگر بیند فیروزه به خروار داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن فیروزه درخواب بر چهار وجه است. اول: ظفر و نصرت. دوم: حاجت روائی. سوم: قدرت و قوت. چهارم: ولایت.

 • فيروزه در خواب قدرت رواني و روحي است و نشان تسلط بر اعصاب و خويشتن داري. در اين سنگ چيزي هست که در هيچ يک از سنگ هاي بهادار نيست. فيروزه سنگي است بسيار خوش رنگ و زيبا و ارزنده اما اگر کسي با دست چرب آن را لمس کند فاسد و خراب مي شود و ارزش خود را به طور کلي از دست مي دهد به طوري که جواهر سازان آن را از حلقه انگشتري جدا مي کنند و دور مي افکنند و در سطل زباله مي اندازند. به همين سبب آن را قدرت رواني و تسلط بر اعصاب دانسته اند. اعصاب انسان نيز ظريف است و گاه به اندک اشاره اي مخدوش مي گردد و شخص چنان کنترل خود را از دست مي دهد که احتمالا به نابودي خويش يا ديگران اقدام مي کند. بعضي از معبران فيروزه را فتح و پيروزي دانسته اند. شايد اين به سبب تشابه اسمي باشد و دسته اي ديگر عمر دراز و فرزند شمرده اند و در نفايس نوشته شده فتح و نصرت و عمر دراز و فرزند. اگر در خواب ببينيد فيروزه داريد بايد همان طور که از فيروزه مراقبت مي نماييد مراقب اعصاب و برخوردهاي خويش باشيد. رنگ اين سنگ فيروزه اي قشنگ آرام بخش اعصاب است ولي خود نمايانگر حساسيت اعصاب نيز هست.

 • دیدن فیروزه در خواب ، نشانة آن است كه به خواسته ای دست می یابید كه اقوام و خویشانتان را بسیار خشنود می سازد .

 • دیدن فیروزه در خواب ، نشانة آن است كه به خواسته ای دست می یابید كه اقوام و خویشانتان را بسیار خشنود می سازد .

 • اگر زنی خواب ببیند فیروزه اش را ربوده اند ، نشانة آن است كه با كج خلقی دوستان خود روبرو خواهد شد .

 • اگر خواب ببینید از طریق نادرستی فیروزه ای به چنگ آورده است ، علامت آن است كه تسلیم احساسات شتابزده خود می شود دور از این بابت عذاب می كشد .

 • خواب دیدم با یه پسربچه کوچیک بازی میکردم.اونم منو خیلی دوست داشت گاهی میومد بغلم و منو میبوسید.اتفاقا اون بچه رو به اسم کسی صدا زدم که بهش علاقه دارم ودوست دارم باهاش ازدواج کنم.تعبیر خوابم چی میتونه باشه؟

 • خواب دیدم در یک دره هستم که از آن دره آب پاک روان هست و در زیر آب سنگ های فیروزه وجود دارد عمق در حدود 30 cm است که من پا های خود را در آب میگذارم

 • خواب دیدم که رفتم یه مغازه از انواع سنگها فیروز رو بهم داد 🙂

 • سلام؛خواب دیدم دست یکی از اقوام انگشتری با نکین و فیروزه بود که در خواب به خودم کفتم کاش منم از میخریدم ؛ممنون میشم تعبیرشا برام بفرستید

 • مادربزرگمو که فوت کرده تو حرم حضرت معصومه خواب دیدم. نشسته بود و با تسبیح ذکر میکرد. یه سرویس فیروزه زیبا و کامل داشت به من گفت پاشو عزیزم اونور دارن دعا میخونن برو عقده گشایی کن.تعبیرش چی میتونه باشه؟

 • خواب دیدم سنگ فیروزه ی واقعی که داشتم گم شده بود سنگهای غیر واقعی فیروزه داشتم که ماسه هایی به رنگ ابی یا پلاستیک بود در نهایت ولی فیروزه ی اصلی ام را پیدا کردم

 • من در خواب دیدم که سنگ فیروزه انگشترم ترک خورده و به رنگ سیاه تبدیل شده

 • من خواب دیدم مادرم سنگ فیروزه ای بمن داد و گفت اون سنگ رو زیر زبانت مخفی کن و به کسی ندش بنظرتون تعبیر این خواب چیه البته ناگفته نماند چند تا سنگ دیگه ام داد که این سنگ ها رازی درونش بود من با ید میگشتم سنگ هارو از جاهای مختلف جمع میکردم و با جمع کردن همه ی سنگها به یه چیزی که نمیدونم چی بود دست پیدا میکردم

 • سلام.مامانم ده ساله فوت کردن من در خواب دیدم که مامانم یک جفت گوشواره نقره با نگین درشت فیروزه را در گوش من کرد خیلی زیبا بود تعبیرش رو میخوام بدونم.ممنون

 • اگر کسی ببیند انگشتری در دست دارد که قبلا هرگز آن را نداشته، و از داشتن آن خوشحال شد، به موفقیتی بزرگ و باور نکردنی نائل خواهد شد. اگر کسی انگشتری خود را گم کرد، مالی را از دست می دهد. اگر انگشتری اش در زیر پایش له شد، در اثر سهل انگاری، خیر و منفعتی را از دست می دهد. اگر ناگاه نگاهش به انگشترش افتاد و آن را بدون نگین دید، کاری را در پیش خواهد داشت که منفعتی برایش ندارد.

 • اگر انگشترش را در جایی گذاشت و رفت و بازگشت و دید که دزد انگشترش را برده، از وی مالی به هدر می رود. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد، بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد.

 • اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و به شما باز پس داد، خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشید از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد.

 • گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

 • اگر کسی انگشتری داشت که نام مقدسی بر نگین آن حک شده بود، در امر دین به توفیق می رسد. داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

 • یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن حلقه انگشتری تعبیرش فرزند است. دیدن انگشتر طلا برای مردان بد است اما دیدن انگشتری نقره یا فیروزه خوب است.

 • حضرت دانیال می گوید: چون نقش و صفت انگشتری ببیند، به او خیر و نیکی خواهد رسد. گرفتن انگشتر از کسی در خواب، به فراخور توانایی و استحقاق آن شخص است به این صورت که اگر کسی لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد و اگر توانگر باشد، به انداره قیمت انگشتری، مال یابد. اگر ببیند که در مسجد یا در نماز، کسی انگشتری به وی داد، آن شخص زاهد و عابد است. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت خواهد بود.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که انگشتری او ضایع شد یا دزد برد، دلیل که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر ببیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش برجای خواهد بود. اگر ببیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد، برخی را ببخشد. اگر ببیند انگشتری خویش بفروخت، دلیل است از آن چه دارد، جمله بفروشد و هزینه کند.

 • جابر مغربی می گوید: اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود، قوت و توانائی یابد. اگر ببیند از برنج یا مس است، از مردمان بی اصل منفعت یابد. اگر ببیند که بلور است، از مردم عامه چیزی به او رسد. اگر ببیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر را نپذیرفت، زنی به نکاح بخواهد و آن زن نپذیرد. اگر ببیند انگشتری خویش بشکست، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد.

 • اگر زنی ببیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او کم شود یا فرزند یا همسرش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد.

 • لوک اویتنهاو می گوید: دیدن انگشتر نشانه افتخار و آرامش است. گم کردن آن به معنی جدایی، یافتن آن به معنای اختلاف، دریافت کردن آن به معنی دام و تله، انگشتری گرانقیمت، نشانه ازدواج موفق و خرید انگشتر تعبیرش نامزدی است.

 • داشتن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است. پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به ثروت، اعتبار، عمر دراز، صاحب فرزند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود.
  از دست دادن انگشتر فیروزه، تعبیری بر عکس خواهد داشت.

 • سلام.درخواب دیدم انگشترنگین فیروزه ای راکه میگفتندبرای من است.تعبیرش رومیخواستم

 • سلام من خودم فیروزه تراش هستم ونگین هایی را که خیلی دوست دارم در خواب دیدم ک بزرگ شده اند و با کمک یکی ازدوستانم انها وبقیه نگین هایم رابفروش گذاشته ام میخواستم بدانم تعبیرش چیست‌

 • سلام من خودم فیروزه تراش هستم ونگین هایی را که خیلی دوست دارم در خواب دیدم که خیلی بزرگ شده اند و به کمک یکی از دوستانم آن نگین های بزرگ و دیگرنگین هایم را به مزایده گذاشته ام و نگین های بزرگم به عنوان بهترین نگینها شناخته شده خواستم بدانم تعبیرش چیست

  • سلام من خواب دیدم از اب روان تند تند دارم گردن بند ودست بندو وکلا سرو یس فیروزه ای میگیرم لطفا تعبیرش وبفرمایید

 • سلام من خواب دیدم از اب روان تند تند دارم گردن بند ودست بندو وکلا سویس فیروزه ای میگیرم لطفا تعبیرش وبفرمایید

 • سلام خواب دیدم حلقه ازدواجم که نگین اش فیروزه است رنگش سفید شده یعنی رنگ فیروزه کاملا به رنگ سفید تبدیل شده تعبیرش چیه؟

 • سلام خواب دیدم حلقه ازدواجم که نگین اش فیروزه است رنگش سفید شده یعنی رنگ فیروزه کاملا به رنگ سفید تبدیل شده تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم در حرم امام حسین هستم و نمی‌دونم چه کسی بود که به من یک گردنبند طلا که نگین فیروزه داشت داد که خیلی زیبا بود

 • سلام بنده خواب یک نگین فیروزه درخواب دیدم تعبیرش چیه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.