تعبیر خواب آتش گرفتن درخت

درباره تعبیر خواب آتش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب آتشاز آنجایی که آتش نمادی از نیروهای طبیعی و نماد پاکی و درستی و قدرت می باشد ،تعبیر خواب آتش تعبیر خواب …

چگونه نارگیل را بخوریم

درباره نارگیل و خواصش بدانید میوه نارگیل با نام علمی (Cocos nucifera) با پوست سخت و قهوه ای رنگ، ابتدا در جنوب آسیا کشت می شد و نارگیلدر حال حاضر به صورت …

به لیمو سرد یا گرم

می دانید به لیمو چیست به لیمو  (Lemon Beebrush) نام یک گیاه دارویی معطر است که بوی خوشایند لیمو را دارد.به لیمو  درختچه این گیاه ۱،۵ تا ۲ متر است که گاهی …

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب زلزلهزلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمینتعبیر خواب زلزله افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شماتعبیر خواب زلزله قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پایتعبیر خواب زلزله در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله آمدن در خانه , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله شدن

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب زلزله اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنجتعبیر خواب زلزله و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار.تعبیر خواب زلزله اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله آمدن در خانه , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله شدن

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب زلزلهاگر بيند زلزله بود و زمين مي جنبيد، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه رنج و بلا رسد بهتعبیر خواب زلزله قدر جنبيدن زمين و بعضي ازمعبران گويند: اگر بيند زمين مي جنبيد، دليل است كه آفت به مردم رسد و بيماري بود در آن ديار. اگر بيند كه تعبیر خواب زلزلهزمين برگرديد و جانب زيرسوي بالا شد، دليل كه فتنه و تعبیر خواب زلزلهبلاي عظيم به اهل آن ولايت رسد.

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله آمدن در خانه , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله شدن

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

تعبیر خواب زلزله زلزله و حنف و زمين فرو شدن، اين جمله در خواب محنت و بلائي عظيم بودتعبیر خواب زلزله از قبل پادشاه يا قحط و بيماري بود. به همه حال زمين تعبیر خواب زلزلهلرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن ديار.

تعبیر خواب زلزلهاگر بيند زمين آهسته بجنبيد و يك جانب فرو رفت و يك جانب به حال خود باقي بماند،تعبیر خواب زلزله دليل كه پادشاهي به آن زمين آيد و اهل آن ديار را عذاب كند و مال ايشان را به تاراج برد

تعبیر خواب زلزله

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 1 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.