تعبیر خواب پر طاووس | 31 تعبیر پر طاووس در خواب

تعبیر خواب پر طاووس

تعبیر خواب پر طاووس , تعبیر خواب پر طاووس سبز , تعبیر خواب پر طاووس سفید , تعبیر خواب کندن پر طاووس

خواب پر طاووس یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پر طاووس در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پر طاووس می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب پر طاووس را مطالعه نمایید و متوجه شوید خواهر چه تعبیری دارد.

ممکن است بعد از خواندن این مطلب به تعبیر خواب خود نرسید توصیه ما به شما عزیزان این است که ممکن است تعبیر خواب شما در تعبیر خواب طاووس و یا تعبیر خواب پرنده باشد ، با کلیک بر روی لینک آبی می توایند وارد صفحه مورد نظر شوید.

تعبیر خواب پر طاووس از دید محمد بن سیرین

دیدن پر طاووس در خواب خیلی خوب است و نشانه موفقیت و طول عمر و عشق در زندگی است.

دیدن طاووس و یا پر طاووس اشاره به پادشاهی دارد که عرب نیست.

اگر پر طاووس نر در خواب ببینی یعین از پادشاهی یا بزرگی غیر عرب (منظور غریبه است) چیزی به تو می رسد.

اگر در خواب پر طاووسی ببینید که متعلق به طاووس ماده است صاحب زن و فرزند و مال و زندگی خواهید شد.

لوک اویتنهاو

دیدن طاووس و یا پر طاووس در خواب نشان دهنده این ات که یک ملاقات بسیار شیرین در اینده نزدیک خواهید داشت.

تعبیر پر طاووس در خواب , تعبیر دیدن خواب طاووس , تعبیر دیدن خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب گرفتن پر طاووس

دانیال نبی ع

دیدن پر طاووس در خواب خوب نیست و نشان از زن فاسد دارد.

اگر در خواب پر طاووسی را ببینید که سخن می گوید نتیجه این خواب موفقیت و کامیابی در زندگی است.

اگر در خواب طاووسی را ببینید که بلند می شود و پرواز می کند و تنها پری از طاووس باقی می ماند ، جدایی و طلاق است.

تعبیر خواب دیدن پر طاووس , تعبیر خواب ریختن پر طاووس , jufdv o,hf \ xh,,s

تعبیر خواب پر طاووس رنگی

اگر در خواب پر طاووس سفید ببینید تعبیرش این است که آدم مغروری هستید و از غرور و تکبر خود آگاه هستید ، و باید سعی کنید که متواضع باشید تا مغرور

دیدن پر طاووس سیاه نشان دهنده این است که عده ای از روی حسادت می خواهند شما را بدنام کنند پس بیشتر مواظب باشید.

دیدن پر طاووس بنفش در خواب نشان از ثروت فراوان دارد.

دیدن پر طاووس صورتی نشان دهنده این است که شما در زندگی خود اعتماد به نفس خوبی دارید.

دیدن پر طاووس خونی در خواب نشان دهنده این است که در زندگی شما سوء تفاهم های بزرگی رخ خواهد داد.

تعبیر خواب طاووس

منوچهر مطیعی می گوید که انسان موجود طماع است که هر لحظه ممکن است که این طمع بر او غلبه کند.مردان پیوسته در خطر فریب بوسیله زنان هستند و طاووس نیز در خواب زن زیبا و فریبنده ای است که شما را ییوسته فریب می دهد.

خواب های شما به همراه تعابیر

سلام
من شغلم دامداری هست و گله ام را برای چرا توی صحرا میبرم ،من خواب دیدم یه پر طاووس را توی خاک صحرا کاشتم و تو خواب داشت رشد میکرد که طاووس بشه ممنون میشم تعبیرش کنید

تعبیراین خواب خیلی خوب است و نشان دهنده این است که شما با تلاش و پشتکار به موفقیت و ثروت زیادی خواهید رسید.

کامنت های تایید شده : 47 عدد

 • من خواب طاووس دیدم که بالهاش باز کرده بود و دم زیباش میدیدم

 • تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

  ديدن طاووس بر دو وجه بود.

  اول: پادشاه عجم. دوم: بزرگي مالدار.

 • ديدن طاووس به خواب، دليل بر پادشاه عجم است

 • اگر بيند كه طاووسي نر داشت، دليل كه از پادشاه عجم مال حاصل كند.

 • . اگر طاووسي ماده بيند، دليل كه زن بگيرد و از او فرزند آورد و مال حاصل كند.

 • ديدن طاووس به خواب، دليل بر زن مفسده باشد.

 • اگر بيند كه طاووس با وي سخن گفت، دليل كه ولايتي يابد

 • اگر بيند طاووس از خانه او پريد، دليل كه زن را طلاق دهد.

 • طاووس فريب زيبايي هاست و چون گوشت اين مرغ دلفريب و چشم گير خوردني نيست در روياهاي ما فريب باطل تلقي مي شود

 • انسان به طور کلي، زن و مرد، در معرض فريب و دستخوش مطامعي است که زيبايي هاي جهان به او القا مي کنند و نوع مرد بيش از هر چيز مي تواند در معرض فريب زن باشد.

 • به همين علت معبران طاووس را زني زيبا و فريبنده تعبير کرده اند که چون در منظر بيننده خواب قرار مي گيرد او را مي فريبد، از راه به در مي برد و به باطل مي کشاند

 • چنانچه در خواب طاووسي را ديديد که مي خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را مي گشايد و جلوه مي کند نشان آن است که فريب در کمين شماست و اين بستگي مي يابد به وضع و موقعيتي که داريد.

 • البته اين را خود بيننده خواب بهتر مي داند که چه چيز زودتر فريبش مي دهد. هستند کساني که فريب زن را مي خوردند.

 • . برخي پول گولشان مي زند و دسته اي در مقابل جاه و مقام ضعف دارند

 • به هر حال ديدن طاووس در خواب احتمال فريب خوردن بيننده خواب را هشدار مي دهد چه فريب زن و چه فريب دنيا.

 • بسیار عالی بود

 • محمدبن سيرين گويد: ديدن طاووس به خواب، دليل بر پادشاه عجم است. اگر بيند كه طاووسي نر داشت، دليل كه از پادشاه عجم مال حاصل كند. اگر طاووسي ماده بيند، دليل كه زن بگيرد و از او فرزند آورد و مال حاصل كند. حضرت دانيال گويد: ديدن طاووس به خواب، دليل بر زن مفسده باشد. اگر بيند كه طاووس با وي سخن گفت، دليل كه ولايتي يابد. اگر بيند طاووس از خانه او پريد، دليل كه زن را طلاق دهد. جابرمغربي گويد: اگر بيند طاووسي را بكشت، دليل كه دختري را دوشيزگي ببرد.

 • طاووس فريب زيبايي هاست و چون گوشت اين مرغ دلفريب و چشم گير خوردني نيست در روياهاي ما فريب باطل تلقي مي شود. انسان به طور کلي، زن و مرد، در معرض فريب و دستخوش مطامعي است که زيبايي هاي جهان به او القا مي کنند و نوع مرد بيش از هر چيز مي تواند در معرض فريب زن باشد. به همين علت معبران طاووس را زني زيبا و فريبنده تعبير کرده اند که چون در منظر بيننده خواب قرار مي گيرد او را مي فريبد، از راه به در مي برد و به باطل مي کشاند. چنانچه در خواب طاووسي را ديديد که مي خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را مي گشايد و جلوه مي کند نشان آن است که فريب در کمين شماست و اين بستگي مي يابد به وضع و موقعيتي که داريد. البته اين را خود بيننده خواب بهتر مي داند که چه چيز زودتر فريبش مي دهد. هستند کساني که فريب زن را مي خوردند. برخي پول گولشان مي زند و دسته اي در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال ديدن طاووس در خواب احتمال فريب خوردن بيننده خواب را هشدار مي دهد چه فريب زن و چه فريب دنيا.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طاووس نر داری [طاووس نر همان طاووسی است که بر خلاف طاووس ماده، دم زیبا و بلندی دارد ]، تعبیرش این است که از «پادشاهی» که «عجمی» است، مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی طاووس ماده داری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزند و مال و اموال می‌شوی .

  • جملات ناب حکیمانه

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت طاووس می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری.
  اگر ببینی طاووس بانگ و فریاد می‌کند، خبری از «پادشاه» عجمی به گوش تو می‌رسد.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی طاووس با تو حرف می‌زند، یـعـنـی حکومت به دست می‌آوری.
  اگر ببینی طاووس از خانۀ تو پرید و رفت، یـعـنـی زن خودت

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  پر طاووس : تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی

  طاووس : ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت

 • دیدن طاووس عمر زیاد شود

 • طاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای ما فریب باطل تلقی می شود. انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی های جهان به او القا می کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می تواند در معرض فریب زن باشد. به همین علت معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می گیرد او را می فریبد، از راه به در می برد و به باطل می کشاند. چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می گشاید و جلوه می کند نشان آن است که فریب در کمین شماست و این بستگی می یابد به وضع و موقعیتی که دارید. البته این را خود بیننده خواب بهتر می داند که چه چیز زودتر فریبش می دهد. هستند کسانی که فریب زن را می خوردند. برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال دیدن طاووس در خواب احتمال فریب خوردن بیننده خواب را هشدار می دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا.

  محمدبن سیرین گوید: دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند. حضرت دانیال گوید: دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد. جابرمغربی گوید: اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن طاووس بر دو وجه بود. اول: پادشاه عجم. دوم: بزرگی مالدار.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب طاووس، زنی مفسد می‌باشد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طاووس نر داری [طاووس نر همان طاووسی است که بر خلاف طاووس ماده، دم زیبا و بلندی دارد ]، تعبیرش این است که از «پادشاهی» که «عجمی» است، مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی طاووس ماده داری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزند و مال و اموال می‌شوی .

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت طاووس می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری.

 • اگر ببینی طاووس بانگ و فریاد می‌کند، خبری از «پادشاه» عجمی به گوش تو می‌رسد.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی طاووس با تو حرف می‌زند، یـعـنـی حکومت به دست می‌آوری.

 • اگر ببینی طاووس از خانۀ تو پرید و رفت، یـعـنـی زن خودت را طلاق می‌دهی.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی طاووسی را کشته‌ای، یـعـنـی با دختری آمیزشی می‌کنی و «دوشیزگی» او را از بین می‌بری.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای طاووس عبارتند از: 1- پادشاه عجم 2- شخص بزرگ و ثروتمند (تعبیرهای مختلف).

 • اگر کسی در خواب ببیند طاووس دارد و پرهای رنگارنگش را گشوده و خرامان راه می رود، دارای همسری زیبا و خوش زبان اما خودخواه و متکبر است و اگر همسر ندارد، در آینده همسر وی چنین صفاتی را خواهد داشت. چنین شخصی زیبا و متکبر است و به اطرافیان خود آزار می رساند.

 • معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می گیرد او را می فریبد و از راه به در می کند. چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می گشاید و جلوه می کند نشان آن است که فریب در کمین شماست.

 • محمد ابن سیرین می گوید: دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر ببیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده ببیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.

 • حضرت دانیال می گوید: دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر ببیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر ببیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.

 • جابرمغربی می گوید: اگر ببیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن طاووس بر دو وجه است:
  پادشاه عجم،
  بزرگی مالدار.

 • سلام خواب دیدم طاووس خریده و برای من ذبح کردن

 • خواب دیدم طاووس مشکی از پشت سر بالهای رنگی خود را به سمت من باز کرد تعبیرش چیست؟

 • تعبیر خواب طاوس سفید نر ک پاهایش ریخته شود چیست؟
  خواب دیدم از فاصله ای نمکدان دور طاووسی ک من صاحبش بودم پاهایش ریخت اما تبدیل به یک غاز شد و همزمان یک غاز ماده در انتظارش بود.

  • در خواب دیدم طاووس گرفتم تعبیرش چیست

   • احتمال زیاد زن میگیری😂😂

 • سلام خواب دیدن در جایی با همسرو فرزندانم شنا میکنیم همسرم از طاووس یک پَر میکنه و به من هدیه میده تعببیرش چیه ؟؟؟

 • سلام من خاب دیدم طاووسی راگرفتم وبمن حمله کرد و منم بزور نگهش داشتم

  • سلام اگر شما متاهل هستید در زندگی شخصی خود دچار مشکل هستید و سعی می کنید که هر طور که شده زندگی خود را حفظ کنید.البته طاووس در خواب به عمر طولانی نیز تعبیر می شود.

 • قیچی کردن پر طاووس درخواب چه تعبیری دارد.

 • ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت😍😍😍😍

 • اگر درخواب ببینی طاووس وحشی تو خونت داری و ثروتمند شدی تعبیرش چیه؟؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.