تعبیر خواب پیشانی

تعبیر خواب پیشانی

تعبیر خواب پیشانی | تعبیرخواب پیشانی | tabire khab تعبیر خواب پیشانی,تعبیر خواب پیشانی بلند,تعبیر خواب پیشانی بند,تعبیر خواب پیشانی سیاه,تعبیر خواب پیشانی شکسته,تعبیر خواب پیشانی چروک,تعبیر خواب پیشانی زخم,تعبير خواب پيشاني …

تعبیر خواب ته چین

تعبیر خواب ته چین

تعبیر خواب ته چین | تعبیرخواب ته چین | tabire khab تعبیر خواب ته چین,تعبیر خواب ته چین مرغ,تعبیر خواب دیدن ته چين,تعبیر خواب پختن ته چین,تعبیر خواب خوردن ته چین,تعبیر خواب …

تعبیر خواب چاله

تعبیر خواب چاله

تعبیر خواب چاله | تعبیرخواب چاله | tabire khab تعبیر خواب چاله,تعبیر خواب چاله کندن,تعبیر خواب چاله آب,تعبیر خواب چاله بزرگ,تعبير خواب چاله در خانه,تعبیر خواب چاله سیاه,تعبیر خواب در چاله افتادن,تعبیر …

تعبیر خواب طاووس | تعبیرخواب طاووس | tabire khab

تعبیر خواب طاووس,تعبیر خواب طاووس سفید,تعبیر خواب طاووس رنگی,تعبیر خواب طاووس سیاه,تعبير خواب طاووس سفيد,تعبیر خواب طاووس ماده,تعبیر خواب طاووس آبی,تعبیر خواب طاووس قرمز,تعبیر خواب طاووس دیدن,تعبیر خواب طاووس پرنده,تعبیر خواب دیدن طاووس سفید,تعبیر دیدن طاووس سفید در خواب,تعبیر خواب پر طاووس سفید,تعبیر خواب طاووس نر و ماده,تعبير خواب ديدن طاووس,تعبیر خواب دیدن طاووس در خواب,تعبیر خواب دیدن پر طاووس

تعبیر خواب طاووس سفید رنگی سیاه ماده آبی قرمز

خواب طاووس یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم طاووس در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب طاووس می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب طاووس را مطالعه نمایید و متوجه شوید طاووس چه تعبیری دارد

تعبیر خواب طاووس از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب طاووس دو چیز است

پادشاه- شخص بزرگ و ثروتمند

تعبیر خواب طاووس از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب طاووس زن بدکاره است

تعبیر خواب با طاووس سخن گفتن، ولایت داشتن است

تعبیر خواب طاووس از خانه پریدن ، طلاق دادن زن است

تعبیر خواب طاووس از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب طاووس افزایش عمر است

تعبیر خواب طاووس از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب طاووس پادشاه ایرانی است

تعبیر خواب طاووس نر داشتن ، منفعتی از جانب پادشاه ایرانی به او می رسد

تعبیر خواب طاووس ماده ، زن گرفتن و بچه دار شدن و پولدار شدن است

تعبیر خواب طاووس از دید جابر مغربی

تعبیر خواب کشتن طاووس ، از بین بردن دوشیزگی دختری است

تعبیر خواب طاووس از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب طاووس زنی زیبا و فریبنده است

تعبیر خواب طاووسی که پر هایش را گشوده این است که فریب در کمین شماست

تعبیر خواب طاووس به طور کلی هشداری برای فریب نخوردن است

تعبیر خواب طاووس از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب پر طاووس ، تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی است

تعبیر خواب طاووس ، ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت است

تعبیر خواب طاووس | طاووس در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396

47 دیدگاه

 • شبنم ژانویه 2017 در 11:42

  من خواب طاووس دیدم که بالهاش باز کرده بود و دم زیباش میدیدم

 • شهاب ژانویه 2017 در 11:43

  تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

  ديدن طاووس بر دو وجه بود.

  اول: پادشاه عجم. دوم: بزرگي مالدار.

 • صادق ژانویه 2017 در 11:43

  ديدن طاووس به خواب، دليل بر پادشاه عجم است

 • اکبر ژانویه 2017 در 11:43

  اگر بيند كه طاووسي نر داشت، دليل كه از پادشاه عجم مال حاصل كند.

 • ساجده ژانویه 2017 در 11:43

  . اگر طاووسي ماده بيند، دليل كه زن بگيرد و از او فرزند آورد و مال حاصل كند.

 • مهدی ژانویه 2017 در 11:43

  ديدن طاووس به خواب، دليل بر زن مفسده باشد.

 • محترم ژانویه 2017 در 11:44

  اگر بيند كه طاووس با وي سخن گفت، دليل كه ولايتي يابد

 • اصغر ژانویه 2017 در 11:44

  اگر بيند طاووس از خانه او پريد، دليل كه زن را طلاق دهد.

 • زینب ژانویه 2017 در 11:44

  طاووس فريب زيبايي هاست و چون گوشت اين مرغ دلفريب و چشم گير خوردني نيست در روياهاي ما فريب باطل تلقي مي شود

 • امیرحسین ژانویه 2017 در 11:45

  انسان به طور کلي، زن و مرد، در معرض فريب و دستخوش مطامعي است که زيبايي هاي جهان به او القا مي کنند و نوع مرد بيش از هر چيز مي تواند در معرض فريب زن باشد.

 • نریمان ژانویه 2017 در 11:45

  به همين علت معبران طاووس را زني زيبا و فريبنده تعبير کرده اند که چون در منظر بيننده خواب قرار مي گيرد او را مي فريبد، از راه به در مي برد و به باطل مي کشاند

 • فردوس ژانویه 2017 در 11:45

  چنانچه در خواب طاووسي را ديديد که مي خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را مي گشايد و جلوه مي کند نشان آن است که فريب در کمين شماست و اين بستگي مي يابد به وضع و موقعيتي که داريد.

 • فرهاد ژانویه 2017 در 11:45

  البته اين را خود بيننده خواب بهتر مي داند که چه چيز زودتر فريبش مي دهد. هستند کساني که فريب زن را مي خوردند.

 • خسرو ژانویه 2017 در 11:45

  . برخي پول گولشان مي زند و دسته اي در مقابل جاه و مقام ضعف دارند

 • پریا ژانویه 2017 در 11:46

  به هر حال ديدن طاووس در خواب احتمال فريب خوردن بيننده خواب را هشدار مي دهد چه فريب زن و چه فريب دنيا.

 • مریم ژانویه 2017 در 11:46

  بسیار عالی بود

 • رادین ژانویه 2017 در 11:46

  محمدبن سيرين گويد: ديدن طاووس به خواب، دليل بر پادشاه عجم است. اگر بيند كه طاووسي نر داشت، دليل كه از پادشاه عجم مال حاصل كند. اگر طاووسي ماده بيند، دليل كه زن بگيرد و از او فرزند آورد و مال حاصل كند. حضرت دانيال گويد: ديدن طاووس به خواب، دليل بر زن مفسده باشد. اگر بيند كه طاووس با وي سخن گفت، دليل كه ولايتي يابد. اگر بيند طاووس از خانه او پريد، دليل كه زن را طلاق دهد. جابرمغربي گويد: اگر بيند طاووسي را بكشت، دليل كه دختري را دوشيزگي ببرد.

 • رزا ژانویه 2017 در 11:47

  طاووس فريب زيبايي هاست و چون گوشت اين مرغ دلفريب و چشم گير خوردني نيست در روياهاي ما فريب باطل تلقي مي شود. انسان به طور کلي، زن و مرد، در معرض فريب و دستخوش مطامعي است که زيبايي هاي جهان به او القا مي کنند و نوع مرد بيش از هر چيز مي تواند در معرض فريب زن باشد. به همين علت معبران طاووس را زني زيبا و فريبنده تعبير کرده اند که چون در منظر بيننده خواب قرار مي گيرد او را مي فريبد، از راه به در مي برد و به باطل مي کشاند. چنانچه در خواب طاووسي را ديديد که مي خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را مي گشايد و جلوه مي کند نشان آن است که فريب در کمين شماست و اين بستگي مي يابد به وضع و موقعيتي که داريد. البته اين را خود بيننده خواب بهتر مي داند که چه چيز زودتر فريبش مي دهد. هستند کساني که فريب زن را مي خوردند. برخي پول گولشان مي زند و دسته اي در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال ديدن طاووس در خواب احتمال فريب خوردن بيننده خواب را هشدار مي دهد چه فريب زن و چه فريب دنيا.

 • یاسین ژانویه 2017 در 11:47

  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طاووس نر داری [طاووس نر همان طاووسی است که بر خلاف طاووس ماده، دم زیبا و بلندی دارد ]، تعبیرش این است که از «پادشاهی» که «عجمی» است، مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی طاووس ماده داری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزند و مال و اموال می‌شوی .

  • ناشناس اکتبر 2017 در 13:45

   جملات ناب حکیمانه

 • یاسین ژانویه 2017 در 11:47

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت طاووس می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری.
  اگر ببینی طاووس بانگ و فریاد می‌کند، خبری از «پادشاه» عجمی به گوش تو می‌رسد.

 • برنا ژانویه 2017 در 11:47

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی طاووس با تو حرف می‌زند، یـعـنـی حکومت به دست می‌آوری.
  اگر ببینی طاووس از خانۀ تو پرید و رفت، یـعـنـی زن خودت

 • شیده ژانویه 2017 در 11:48

  لوک اویتنهاو می گوید :

  پر طاووس : تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی

  طاووس : ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت

 • بهرام ژانویه 2017 در 11:48

  دیدن طاووس عمر زیاد شود

 • بارانا ژانویه 2017 در 11:49

  طاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای ما فریب باطل تلقی می شود. انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی های جهان به او القا می کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می تواند در معرض فریب زن باشد. به همین علت معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می گیرد او را می فریبد، از راه به در می برد و به باطل می کشاند. چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می گشاید و جلوه می کند نشان آن است که فریب در کمین شماست و این بستگی می یابد به وضع و موقعیتی که دارید. البته این را خود بیننده خواب بهتر می داند که چه چیز زودتر فریبش می دهد. هستند کسانی که فریب زن را می خوردند. برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال دیدن طاووس در خواب احتمال فریب خوردن بیننده خواب را هشدار می دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا.

  محمدبن سیرین گوید: دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند. حضرت دانیال گوید: دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد. جابرمغربی گوید: اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن طاووس بر دو وجه بود. اول: پادشاه عجم. دوم: بزرگی مالدار.

 • سما فوریه 2017 در 15:08

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب طاووس، زنی مفسد می‌باشد.

 • شکوه فوریه 2017 در 15:08

  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طاووس نر داری [طاووس نر همان طاووسی است که بر خلاف طاووس ماده، دم زیبا و بلندی دارد ]، تعبیرش این است که از «پادشاهی» که «عجمی» است، مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی طاووس ماده داری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزند و مال و اموال می‌شوی .

 • شیرین فوریه 2017 در 15:08

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت طاووس می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری.

 • باران فوریه 2017 در 15:09

  اگر ببینی طاووس بانگ و فریاد می‌کند، خبری از «پادشاه» عجمی به گوش تو می‌رسد.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی طاووس با تو حرف می‌زند، یـعـنـی حکومت به دست می‌آوری.

 • ایمان فوریه 2017 در 15:09

  اگر ببینی طاووس از خانۀ تو پرید و رفت، یـعـنـی زن خودت را طلاق می‌دهی.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی طاووسی را کشته‌ای، یـعـنـی با دختری آمیزشی می‌کنی و «دوشیزگی» او را از بین می‌بری.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای طاووس عبارتند از: 1- پادشاه عجم 2- شخص بزرگ و ثروتمند (تعبیرهای مختلف).

 • لادن فوریه 2017 در 15:09

  اگر کسی در خواب ببیند طاووس دارد و پرهای رنگارنگش را گشوده و خرامان راه می رود، دارای همسری زیبا و خوش زبان اما خودخواه و متکبر است و اگر همسر ندارد، در آینده همسر وی چنین صفاتی را خواهد داشت. چنین شخصی زیبا و متکبر است و به اطرافیان خود آزار می رساند.

 • لعیا فوریه 2017 در 15:09

  معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می گیرد او را می فریبد و از راه به در می کند. چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می گشاید و جلوه می کند نشان آن است که فریب در کمین شماست.

 • لادن فوریه 2017 در 15:09

  محمد ابن سیرین می گوید: دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر ببیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده ببیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.

 • یگانه فوریه 2017 در 15:10

  حضرت دانیال می گوید: دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر ببیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر ببیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.

 • قادر فوریه 2017 در 15:10

  جابرمغربی می گوید: اگر ببیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

 • رضا فوریه 2017 در 15:10

  امام صادق (ع) می فرماید: دیدن طاووس بر دو وجه است:
  پادشاه عجم،
  بزرگی مالدار.

 • محمد مارس 2018 در 06:34

  سلام خواب دیدم طاووس خریده و برای من ذبح کردن

 • اعظم جولای 2018 در 17:24

  خواب دیدم طاووس مشکی از پشت سر بالهای رنگی خود را به سمت من باز کرد تعبیرش چیست؟

 • ناشناس آگوست 2018 در 15:02

  تعبیر خواب طاوس سفید نر ک پاهایش ریخته شود چیست؟
  خواب دیدم از فاصله ای نمکدان دور طاووسی ک من صاحبش بودم پاهایش ریخت اما تبدیل به یک غاز شد و همزمان یک غاز ماده در انتظارش بود.

  • ناشناس آگوست 2018 در 12:50

   در خواب دیدم طاووس گرفتم تعبیرش چیست

   • سعید ژانویه 2019 در 09:56

    احتمال زیاد زن میگیری😂😂

 • مرضیه هرمزی نژاد فوریه 2019 در 07:10

  سلام خواب دیدن در جایی با همسرو فرزندانم شنا میکنیم همسرم از طاووس یک پَر میکنه و به من هدیه میده تعببیرش چیه ؟؟؟

 • محمد آوریل 2019 در 07:59

  سلام من خاب دیدم طاووسی راگرفتم وبمن حمله کرد و منم بزور نگهش داشتم

  • بی اس ام اس آوریل 2019 در 09:41

   سلام اگر شما متاهل هستید در زندگی شخصی خود دچار مشکل هستید و سعی می کنید که هر طور که شده زندگی خود را حفظ کنید.البته طاووس در خواب به عمر طولانی نیز تعبیر می شود.

 • فرشیدهستم سپتامبر 2019 در 13:11

  قیچی کردن پر طاووس درخواب چه تعبیری دارد.

 • نرگسی نوامبر 2019 در 14:32

  ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت😍😍😍😍

 • Sara دسامبر 2019 در 11:50

  اگر درخواب ببینی طاووس وحشی تو خونت داری و ثروتمند شدی تعبیرش چیه؟؟

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.