همه چیز درباره تعبیر خواب “نان” و نانوایی

تعبیر خواب نان | تعبیرخواب نان | tabire khab

تعبیر خواب نان,تعبیر خواب نانوایی,تعبیر خواب نان سنگک,تعبیر خواب نان پختن در تنور,تعبیر خواب نان بربری,تعبیر خواب نان خشک,تعبیر خواب نان لواش,تعبیر خواب نان و پنیر,تعبیر خواب نان دادن,تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی,تعبیر خواب نانوایی داشتن,تعبير خواب نانوایی,تعبیر خواب نانوایی و نان,تعبیر خواب نانوایی ابن سیرین,تعبیر خواب نانوايي,تعبیر خواب نانوا,تعبير خواب نانوا,تعبیر خواب نانوای,تعبير خواب نانواي,تعبیر خواب نان سنگک خریدن,تعبیر خواب نان سنگکی,تعبیر خواب نان سنگک تازه,تعبیر خواب نان سنگک داغ,تعبیر خواب نان سنگک چیست,تعبیر خواب نان سنگک گرفتن,تعبیر خواب نان بربری خوردن,تعبیر خواب نان بربری خریدن,تعبیر خواب خرید نان سنگک,تعبیر خواب نان بربری و پنیر,تعبیر خواب خرید نان بربری,تعبیر خواب پختن نان سنگک,تعبیر خواب پخت نان سنگک,تعبیر نان بربری در خواب,تعبیر خواب نان خشکه,تعبیر خواب نان خشک فروختن,تعبیر خواب دیدن نان خشک,تعبير خواب خوردن نان خشك,تعبیر نان خشک در خواب,تعبیر دیدن نان خشک در خواب,تعبیر خوردن نان خشک در خواب,تعبیر خواب نان لواش محلی,تعبیر خواب نان لواش خریدن,تعبیر نان لواش در خواب,تعبیر خواب خرید نان لواش,تعبیر خواب دیدن نان لواش,تعبیر خواب نان و پنیر و سبزی,تعبیر خواب نان و پنیر خوردن,تعبير خواب نان و پنير خوردن,تعبیر خواب لقمه نان و پنیر,تعبیر خواب نان پنیر,تعبیر خواب نان پنیر سبزی,تعبیر خواب نان پنیر گردو,تعبیر خواب نان پنیر خوردن,تعبير خواب نان و پنير و گردو,تعبیر خواب نان دادن به حیوان,تعبیر خواب نان دادن به مرده,تعبیر خواب نان دادن به دیگران,تعبیر خواب نان دادن به سگ,تعبير خواب نان دادن,تعبیر خواب نان دادن مرده به زنده,تعبیر خواب نان دادن به پرندگان,تعبير خواب نان دادن به پرنده,تعبير خواب نان دادن به مرده,تعبیر خواب نان پختن در نانوایی

تعبیر خواب نان , تعبیرخواب نان , نان در خواب دیدن

خواب نان يکي از خواب هاي معمول است.اگر شما هم نان در خواب ديده ايد و دنبال تعبير خواب نان مي گرديد مي توانيد در اين مطلب براحتی تعبيرخواب نان را مطالعه نماييد و متوجه شويد نان چه تعبيري دارد

تعبیر خواب نان از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب نان چهار چیز است

عیش خوش – مال حلال – ولایت – خیر و برکت

تعبیر خواب نان از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب نان های پاکیزه نشاط و خرمی است

تعبیر خواب دیدن نان ناخوش عیش بد است

تعبیر خواب نان خریدن و به خانه بردن روزی حلال است و نشان از برکت مال دارد

تعبیر خواب نان دادن به کسی این است باعث راحتی او می شود

تعبیر خواب نان از دید حضرت یوسف ع

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزي] يکي از آن دو گفت من خويشتن را [به خواب] ديدم که [انگور براي] شراب مي‏فشارم و ديگري گفت من خود را [به خواب] ديدم که بر روي سرم نان مي‏برم و پرندگان از آن مي‏خورند به ما از تعبيرش خبر ده که ما تو را از نيکوکاران مي‏بينيم. سوره يوسف آيه «۳۶»اي دو رفيق زندانيم اما يکي از شما به آقاي خود باده مي‏نوشاند و اما ديگري به دار آويخته مي‏شود و پرندگان از [مغز] سرش مي‏خورند امري که شما دو تن از من جويا شديد تحقق يافت. سوره يوسف آيه «41

تعبیر خواب نان سفید روزی حلال است

تعبیر خواب نان از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب یافتن چند نان خلاصی از غم است

تعبیر خواب نتوانستن نان خوردن ، نزدیکی مرگ است

تعبیر خواب نان فراوان داشتن و نخوردن این است که اندوهی به او می رسد

تعبیر خواب نان از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب نان گرم عیش و نعمت است

تعبیر خواب نان خشک برعکس بالاست

تعبیر خواب نان سبوس قحطی است

تعبیر خواب نان از دید جابر مغربی

تعبیر خواب نان کاروس تنگی عیش است

تعبیر خواب نان جو پارسایی است

تعبیر خواب نان برنج کار است

تعبیر خواب نان عدس و باقلا و نخود دلیل بر غم و تنگدستی است

تعبیر خواب پادشاهی ببیند یک نان دارد این است که دولتش بزرگ و قوی می شود

تعبیر خواب هیچ چیزی بهتر از نان نیست

تعبیر خواب نان پختن بر کم کردن معیشت حکم می کند

تعبیر خواب نان از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب نان خوب است و خیر و برکت و نعمت است

تعبیر خواب دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است

تعبیر خواب خوردن نان خشک تنگی معاش می شود

تعبیر خواب نان تازه و گرم عیش و خوشبختی هست

تعبیر خواب نان دادن به کسی نعمت رساندن به او می باشد و اگر نان تازه بدهد بهتر است

تعبیرخواب نان گندم خوب است به شرطی که تازه باشد

تعبیرخواب نان جو تنگ نظری را نشان می دهد

تعبیر خواب گرفتن نانی که شما دوست دارید به زور ، سلب حق شماست

تعبیر خواب نان از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب ديدن نان این است که موفقيت در امور خواهید داشت

تعبیر خواب خريدن نان این است که باز موقعیت ها استفاده می کنید

تعبیر خواب خوردن نان این است که به سفره یا مهمانی دعوت می شوید

تعبیر خواب خوردن نان سفيد این است که شما دوستان خوبی خواهيد داشت

تعبیر خواب خوردن نان سياه این است که دچار بدبختی می شوید

تعبیر خواب خوردن نان گرم این است که بيمار می شوید

تعبیر خواب خوردن نان تازه این است که دوران بد به پايان خواهد رسيد

تعبیر خواب خوردن نان خشک این است که شما دشمنانی داريد

تعبیر خواب نان پختن این است که موفقيت در کارها خواهید داشت

تعبیر خواب حمل کردن نان این است که ضرر و زيان می بینید

تعبیر خواب نان شيرينی ادويه ای این است که سرخوشی سبکسرانه خواهید داشت

تعبیر خوای نان از دید مولف

تعبیر خواب خریدن نان از نانوایی نشان از روزی حلال دارد به شرطی که گرم و تازه باشد

تعبیر خواب نان , تعبیرخواب نان , نان در خواب دیدن

تعبیر خواب نان از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب قرص نان ، صرفه جویی و قناعت است

تعبیر خواب دیدن تکه ای کیک دلیل بر کامیابی و ثروت است

تعبیر خواب خرده های نان اختلافات جزئی و بیهوده است

تعبیر خواب زیاد شدن تکه های نان دلیل بر موفقیت است

تعبیر خواب نان از دید لیلا برایت

تعبیر خواب نان سفید ثروت است

تعبیر خواب دیدن نان شیرینی این است که روزهای خوبی خواهید داشت

تعبیر خواب نان از دید سرزمین رویاها

تعبیر خواب خرده های نان این است که یک هدیه دریافت می کنید

تعبیر خواب نان پختن این است که موفقیت و شانس به شما نزدیک می شود .

تعبیر خواب نان خوردن این است که دوستان به شما کمک خواهند کرد .

تعبیر خواب نان گرم این است که خوشبختی در راه است

تعبیر خواب نان بیات این است که دردسر و ناامیدی در خانواده تان بوجود می آید

تعبیر خواب یک تکه نان بسیار سفت این است که آسایش و شادمانی خواهید داشت

تعبیر خواب مقدار زیادی نان دارید این است که افتخار و احترام بدست می آورید

تعبیر خواب نان خریدن ، شانس است

تعبیر خواب نان سفید خوردن این است که منفعت بزرگی نصیبتان خواهد شد .

تعبیر خواب نان قهوه ای این است که رضایت از زندگی خواهید داشت

تعبیر خواب نان سیاه این است که ضرر در کار می کنید

تعبیر خواب حمل تعداد زیادی نان این است که صدمات مالی خواهید دید .

تعبیر خواب نان از دید خالد بن علی

تعبیر خواب نان سفید زندگی خوب و پر رزق و روزی است

تعبیر خواب انتخاب بهترین نان بین نان های سفید این است که بهارین دانش و زندگی را انتخاب می کند

تعبیر خواب پخش کردن نان بین مردم، بهترین شدن در حرفه خودش است

تعبیر خواب کسی که دیگران به او نان میدهند ملک و ثروت است

تعبیر خواب نان برای افراد مجرد ازدواج است

تعبیر خواب نان بزرگ روزی زیاد است

تعبیر خواب خود نان از بین رفتن غم هم تعبیر می شود

تعبیر خواب نان مانده و بیات شده تباهی دین یا تباهی سلامتی همسر است

تعبیر خواب نان , تعبیرخواب نان , نان در خواب دیدن

دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

تعبیر خواب نان , تعبیرخواب نان , نان در خواب دیدن

دیدن نانهای پاکیزه درخواب ، دلیل خرمی است. اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود. اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزی حلال است و زیادتی مال. اگر نان به کسی داد، دلیل که راحتی به وی رساند. حضرت دانیال گوید: اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمی به وی رسد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب ، دلیل قحط بود. جابرمغربی گوید: دیدن  نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود و نان برنج، دلیل بر بستگی کار است و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود. اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب ، دلیل بر قلیل کردن معیشت است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نان در خواب چهاروجه است. اول: عیش خوش. دوم: مال حلال. سوم: ولایت. چهارم: خیر و برکت.

تعبیر خواب نان | نان در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 94 عدد

 • خواب دیده بودم نانهای پاکیزه زیاد در خانه ای ما است و من از اون نانها به کسی میدادم الان تعبیرشو دیدم نمیدانم راحتی ب من میرسد یا به کسی ک نان دادم؟؟؟!!!

 • سلام در خواب ديدم همسرم نان گندم پخته كه مغز آن خرما دارد و از تنور در مي آورد به من ميدهد لطفا تعبير آن را بگوييد

  • سلام خواب خیلی خوبی است به شما منفعت میرسد

 • سلام وقت شما بخیر.خواب دیدم با دوستم در بازار راه میرویم سر راه یک نان سنگگ بزرگ را دیدم که روی زمین گذاشته بودند طوریکه مردم از روی آن رد شوند انگار که وقت غذا خوردن در رستوران تمام شده بود و نانی که اضافه آمده بود را بیرون گذاشته بودند به محض اینکه نان را دیدم آن را از روی زمین برداشتم و دو نیم کردم و نیم دیگر را به دوستم دادم و به راهمان ادامه دادیم تعبیرش چیست؟

 • آنلي بيتون مى‏گويد:
  ديدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جويي و قناعت است .
  ديدن تكه اي كيك در خواب ، نشانة آن است كه كاميابي و ثروت مطيع و رام چنگ شما خواهد بود .
  ديدن خرده هاي نان در خواب ، علامت آن است كه دچار اختلافات و دعواهايي بيهوده خواهيد شد .
  اگر خواب ببينيد تكه هاي نان ناگهان زياد مي شود ، نشانة آن است كه به موفقيت بزرگي دست خواهيد يافت .
  اگر در خواب قرص نان ببينيد، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارى دقت زيادى انجام مى‏دهيد.
  اگر در خواب خرده‏هاى نان ببينيد، به اين معنا است كه دچار دردسر مى‏شويد.
  اگر خواب ببينيد كه نان چاودار مى‏خوريد، بيانگر آن است كه‏ از زندگى خود راضى هستيد.

  ليلا برايت مى‏گويد:
  ديدن نان سفيد در خواب، نشان دهنده‏ى كسب ثروت است. اگر خواب ببينيد كه نان شيرينى مى‏خوريد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه روزهاى خوبى خواهيد داشت

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  ديدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبير مي شود. ديدن و خوردن نان تازه فراخي روزي است ولي اگر در خواب ببينيد نان خشک مي خوريد گرفتار تنگي معاش مي شويد. نان گرم و تازه عيش و خوشي و لذت است. اگر کسي نان به شما داد نعمت مي رساند و خدمت مي کند اما نوع و کيفيت نان چگونگي خدمت و محبت او را تعيين مي نمايد. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نيز خوب است به شرطي که تازه باشد و نان جو تنگ نظري و بي رغبتي دهنده نان را بازگو مي کند. اگر ناني را که دوست داريد از جلوي شما بر دارند يا از دستتان قاپ بزنند و بگيرند حق شما را سلب مي نمايند.

 • حضرت دانيال گويد:
  اگر دو سه نان يافت، دليل آن كه از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دليل كه اجلش نزديك بود. اگر نان بسيار داشت و نخورد، دليل كه غمي به وي رسد

  . ابراهيم كرماني گويد:
  ديدن نان گرم به خواب عيش و نعمت است و ديدن نان خشك وبه خلاف اين است و خوردن نان سبوس به خواب، دليل قحط بود.

  جابرمغربي گويد:
  ديدن نان كاروس به خواب دليل بر تنگي عيش بود و پرهيزكاري و نان جوين، دليل زهد و ورع بود و نان برنج، دليل بر بستگي كار است و نان عدس و باقلا و نخود، دليل غم و تنگ دستي بود. اگر سلطان بيند يك نان داشت، دليل كه ملكش زياده شود و تاويلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قيمت نان است و گويند ديدن هيچ چيز درخواب بهتر از نان نباشد و ديدن نان پختن به خواب، دليل بر قليل كردن معيشت است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن نان در خواب چهاروجه است.
  اول: عيش خوش.
  دوم: مال حلال.
  سوم: ولايت.
  چهارم: خير و بركت.

 • ديدن نانهاي پاكيزه درخواب، دليل خرمي است. اگر ناخوش بيند، دليل بر عيش ناخوش بود. اگر نان خريد و به خانه برد، دليل بر روزي حلال است و زيادتي مال. اگر نان به كسي داد، دليل كه راحتي به وي رساند. حضرت دانيال گويد: اگر دو سه نان يافت، دليل آن كه از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دليل كه اجلش نزديك بود. اگر نان بسيار داشت و نخورد، دليل كه غمي به وي رسد. ابراهيم كرماني گويد: ديدن نان گرم به خواب عيش و نعمت است و ديدن نان خشك وبه خلاف اين است و خوردن نان سبوس به خواب، دليل قحط بود

 • خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

  دیدن نان سفید، بر زندگی خوش و رزقی پاک دلالت دارد و اگر کسی ببیند که از میان نانهای سفید، بهترین آنها را انتخاب میکند، پاکترین و بهترین نوع زندگی و دانش را انتخاب میکند. اگر کسی در خواب ببیند که بین مردم، نان توزیع میکند و خود طالب علم باشد، به علم موردنیاز خود دست مییابد و اگر واعظ باشد، پند و اندرزهایش در میان مردم منتشر میشود. اگر کسی ببیند که مردهای به او نان میدهد، به ملک و ثروت میرسد. همچنین دیدن نان برای افراد مجرّد بر ازدواج دلالت دارد و نان بزرگ، نشاندهندهی روزی فراوان است. نان، بر از بین رفتن غم و اندوه نیز، دلالت دارد. نان گرم و تازه، بر رزق و روزی؛ نان بیات و مانده، بر تباهی دین یا تباهی احوال همسر دلالت دارد.

 • دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‏ى کسب ثروت است. اگر خواب ببینید که نان شیرینى مى‏خورید، نشان‏دهنده‏ى آن است که روزهاى خوبى خواهید داشت.

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب خرده های نان : یک هدیه دریافت می کنید

  شما نان می پزید : موفقیت و شانس به شما نزدیک می شود .

  شما نان می خورید : دوستان به شما کمک خواهند کرد .

  نان گرم : خوشبختی

  نان بیات : دردسر و ناامیدی در خانواده

  یک تکه نان بسیار سفت : آسایش و شادمانی

  مقدار زیادی نان دارید : افتخار و احترام

  شما نان می خرید : شانس

  نان سفید می خورید : منفعت بزرگی نصیبتان خواهد شد .

  نان قهوه ای : رضایت

  نان سیاه : ضرر در کار

  تعداد زیادی نان حمل می کنید : صدمات مالی خواهید دید .

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  نان

  دیدن نان : موفقیت در امور

  خریدن : بهره بردن، استفاده

  خوردن :دعوت شدن به سفره و یا مهمانی

  خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت

  خوردن نان سیاه : بدبختی

  خوردن نان گرم : بیماری

  خوردن نان تازه : دوران بد به پایان خواهد رسید

  خوردن نان خشک : شما دشمنانی دارید

  نان پختن : موفقیت

  حمل کردن نان : ضرر و زیان

  نان شیرینی ادویه ای : سرخوشی سبکسرانه

  مولف گوید :

  خریدن نان از نانوائی بسته به میزان آن نشانه روزی حلال وخورمی می باشد در صورتی که گرم و تازه باشد

 • عالی مرسیییییییییی

 • ممنون از مطلب کاملتون

 • محمدبن سيرين گويد:

  ديدن نان‏هاى پاكيزه در خواب، دليل خرمى است. اگر ناخوش بيند، دليل بر عيش ناخوش بود. اگر نان خريد و به خانه برد، دليل بر روزى حلال است و زيادتى مال. اگر نان به كسى داد، دليل كه راحتى به وى رساند.

  يوسف نبي عليه السلام گويد:

  و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزي] يکي از آن دو گفت من خويشتن را [به خواب] ديدم که [انگور براي] شراب مي‏فشارم و ديگري گفت من خود را [به خواب] ديدم که بر روي سرم نان مي‏برم و پرندگان از آن مي‏خورند به ما از تعبيرش خبر ده که ما تو را از نيکوکاران مي‏بينيم. سوره يوسف آيه «36»

  اي دو رفيق زندانيم اما يکي از شما به آقاي خود باده مي‏نوشاند و اما ديگري به دار آويخته مي‏شود و پرندگان از [مغز] سرش مي‏خورند امري که شما دو تن از من جويا شديد تحقق يافت. سوره يوسف آيه «41»

  حضرت دانيال گويد:

  اگر دو سه نان يافت، دليل آن كه از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دليل كه اجلش نزديك بود. اگر نان بسيار داشت و نخورد، دليل كه غمي به وي رسد

  . ابراهيم كرماني گويد:

  ديدن نان گرم به خواب عيش و نعمت است و ديدن نان خشك وبه خلاف اين است و خوردن نان سبوس به خواب، دليل قحط بود.

  جابرمغربي گويد:

  ديدن نان كاروس به خواب دليل بر تنگي عيش بود و پرهيزكاري و نان جوين، دليل زهد و ورع بود و نان برنج، دليل بر بستگي كار است و نان عدس و باقلا و نخود، دليل غم و تنگ دستي بود. اگر سلطان بيند يك نان داشت، دليل كه ملكش زياده شود و تاويلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قيمت نان است و گويند ديدن هيچ چيز درخواب بهتر از نان نباشد و ديدن نان پختن به خواب، دليل بر قليل كردن معيشت است.

 • درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب خرده های نان : یك هدیه دریافت می كنید

  شما نان می پزید : موفقیت و شانس به شما نزدیك می شود .

  شما نان می خورید : دوستان به شما كمك خواهند كرد .

  نان گرم : خوشبختی

  نان بیات : دردسر و ناامیدی در خانواده

  یك تكه نان بسیار سفت : آسایش و شادمانی

  مقدار زیادی نان دارید : افتخار و احترام

  شما نان می خرید : شانس

  نان سفید می خورید : منفعت بزرگی نصیبتان خواهد شد .

  نان قهوه ای : رضایت

  نان سیاه : ضرر در كار

  تعداد زیادی نان حمل می كنید : صدمات مالی خواهید دید .

  • سلام من خواب دیدم که یک کیسه بزرگ نان خشک یر دوش دارم و روی زمین وبه سختی از روی زمین بلند شدم و رفتم ودر مسیر به پرندها ومورچه ها نان خورد شده میدهم وزنی روی صندلی مشکی پوش من رو دعا میکرد ممنون میشم کسی تعبیرش رو جواب بده

 • سالها قبل که پدر بزرگ ام زنده بود خواب دیدم امامان و پیامبران در خانه اش در حیاط به همه بچه های پدر بزرگ نان می دهند

 • امروز خواب دیدم یه اتاق دارم انگار خیلی نزدیک هست به نانوایی
  و کارگران نانوایی مشغول به پخت نان و دادن نان به مردم هستن
  من گفتم چقدر خوب خونمون نزدیک به نانوایی هست برای نان صبح اذیت نمیشم
  بعد یه نفر که لباساش گچی شده انگار که اتاق و برا من سفیدکاری کرده باشه

  بعدش یه ساختمون آهنی داریم که آسانسور داره
  دور تا دورش زمین هست یه پسر که من نمیشناسمش داشت اون زمین و حاصلخیز میکرد به زمین کود مرغوب داده بود و میخواست تو زمین یه چیزی بکاره یا شاید کاشته بود ومنتظر جوونه زدنشون بود

  بعدش تو خواب میبینم که تو محدوده همون زمین عده ای بیدارن و تو صفوف نماز نشستن
  صدای اذان صبح رو میشنوم
  من لباس سفید پوشیدم و میتونم از زمین فاصله بگیرم شاید به اندازه سه متر حدودا شاید بیشتر
  ولی کسی نمیتونه منو ببینه
  فقط همون پسر که گفتم روی زمین کار میکرد و انگار آدم معنوی بود انگار که فقط حس میکرد که چیزی تو آسمونه ولی نمیدید

  این که اوج بگیرم و دیده نشم یا بدون اوج گرفتن. دیده نشم کسی نتونه منو ببینه رو چندبار تاحالا تو خواب دیدم

  تعبیر این قسمتش برام خیلی مهمه

 • ببخشید ولی باشما موافق نیستم
  نانوایی این شد که به من دوپیشنهادکاری شد
  اوج گرفتن و که تعبیر کردید رسیدن به خواسته
  یه مدته خواسته ای دارم که فکر میکنم محاله بهش برسم و برام خیلی مهمه
  این اوج گرفتن میتونه رسیدن به همون خواسته باشه
  و جواب خداست به نگرانی من برای نشدن و نرسیدن به خواسته ام
  تنهای جای سوالم همون ندیده شدن بود

 • سلام. من خواب دیدم با پسری که دوستش دارم و البته بیست سال از من بزرگتر است به نانوایی رفتیم و من برای مادر او هفده عدد نان خریدم. تعبیرش چیست؟

 • دیدن نانهای پاکیزه درخواب، دلیل خرمی است. اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود. اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزی حلال است و زیادتی مال. اگر نان به کسی داد، دلیل که راحتی به وی رساند. حضرت دانیال گوید: اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمی به وی رسد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب، دلیل قحط بود. جابرمغربی گوید: دیدن نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود و نان برنج، دلیل بر بستگی کار است و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود. اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب، دلیل بر قلیل کردن معیشت است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نان در خواب چهاروجه است. اول: عیش خوش. دوم: مال حلال. سوم: ولایت. چهارم: خیر و برکت.

 • ابن سیرین می گوید :

  نان تمیز و خوب در خواب ، دلالت بر خوشحالی و شادی است و اگر نان نامطبوع بود به زندگی بد و ناپسندی مبتلا می شود . اگر ببیند که نان خرید و به خانه برد ، مال و روزی حلال بدست می آورد و اموالش زیاد خواهد شد . اگر دید که به کسی نان می داد ، به او خدمتی می کند .

  دانیال (ع) می گوید :

  اگر ببیند دو سه تا نان پیدا کرد از غم خلاص می شود . اگر ببیند نتوانست نان بخورد اجلش فرا رسیده است ، اگر ببیند نان زیادی دارد و از آن نخورد به غمی مبتلا می شود .

  کرمانی می گوید :

  نان گرم در خواب عیش و نعمت است ، و نان خشک برعکس این است ، و خوردن نان سبوس دار در خواب دلیل قحطی است .

  جابر مغربی می گوید :

  نان ارزن در خواب دلیل بر تنگدستی در زندگی و پرهیزگاری است ، و نان جو دلیل زهد و پارسائی است ، و نان برنجی دلیل بسته و مسدود شدن کارها ، و نان عدس و باقلا و نخود دلیل غم و تنگدستی است ، اگر سلطان در خواب ببیند که یک عدد نان دارد بر مملکتش افزوده می شود ، و تعبیر دیدن نان در خواب بدست آوردن ده درهم تا هزار درهم به مناسب قدر و قیمت آن می باشد ، و نیز می گویند هیچ چیز در خواب بهتر از نان نیست ؛ و نان پختن در خواب دلیل کم شدن معاش است .

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

  تعبیر نان در خواب بر چهار وجه است :

  1- زندگی خوش و مرفه

  2- مال حلال

  3- ولایت و فرمانروائی

  4- خیر و برکت .

 • سلام.من شدیداعاشق پسری شدم وتنهام گذاشته.دراین شرایط فقط باخداحرف میزنم .دوریش برام سخته.همون روزی که رفت شب خواب دیدم که پسربامادرش تو شهرمانانوایی دارن پسر داره خمیر نان را ورز میده جلوش صف زنان بود یکدسته زن ایستاده بودندمن اول از نزدیک از پشت سرش نگاهش میکردم مشخصاتش همون مشخصات خودش بود فقط داخل موهاش موی سفید داشت.اون همچنان مشغول ورز دادن بود.بعدش من آخرصف خودمودیدم آخرین نفر بودم یه بچه هم دستم بودبعدازمن یه میله بود.هرچی سعی میکردم ببینمش نمیشد صف دخترها اجازه نمیدادن تااینکه خودش برگشت وسلام کرد بهم من بااینکه میشناختمش گفتم شما.اسمش روگفت.من همون موقع رفتم امااون لباسشو برداشتو اومد دنبالم فکرمیکنم بهم رسید.راهنماییم کنید و تعبیر خواب را برایم بگویید.تازه فهمیدم دوست داشتن یعنی چی .

 • سلام، من خوابى دیده ام، لطفا تعبیر خوابم را بفرمایید … من مادرشوهرى داشتم که ده سال با عشق با هم زندگى میکردیم که یک سال قبل در سن ٩٠ سالگى فوت کرد… با اینکه من هفت سال قبل از همسرم جدا شدم ولى همچنان گاهى به دیدار مادرشوهرم میرفتم و او از دورى من خیلی عذاب میکشید و گریه میکرد و تلاش میکرد من را با پسرش آشتى دهد ولى من با اینکه از همسر اولم یک دختر ١٣ ساله دارم ولى هرگز با هم به توافق نرسیدیم براى زندگى مجدد و دخترم با پدرش در ایران زندگى میکند و من با همسر جدیدم در ترکیه زندگى میکنم، و اما خوابى که دیدم این است: دیشب خواب دیدم با مادر شوهر سابقم ( مرحومه) در یک خانه جدید با هم مشغول درست کردن شیرینى هستیم، خمیر شیرینى را آماده کردیم و من با وردنه خمیر را صاف میکردم و مادر شوهرم قالب گیرى میکرد و درون خمیر پسته میگذاشت و بصورت قطاب درست میکرد اما درون شیرینى بجاى شکر، میریخت! من مقدارى شیرین را مزه کردم و به مادرشوهرم گفتم این شیرینى ها پرنمکه گفت درست کردن این شیرینى اینجوریه وقتى میخوایم تو روغن بپزیم از روغن که درآوردیم روش پودر قند و شکر میریزیم! گفت پسر من این شیرینى ها را خیلی دوست دارد، ( من و مادرشوهرم در گذشته با هم شیرینى میپختیم و در خواب هم دقیقا شرایط گذشته را دیدم) ، وقتى به مادرشوهرم در درست کردن شیرینى کمک میکردم متوجه شدم که چندین تار موى سرش داخل خمیر شیرینى افتاده و با همون تارهاى مو شیرینى را به شکل قطاب در آورد البته مقدار کمى از خمیر اینطور شد ولى یکى از شیرینى ها را به شکل گل رز بسیار زیبا با رنگ قرمز پررنگ درست کرد ، ولى اون قسمتى از خمیر که درونش تار مو افتاده بود من در دستم گرفتم و تلاش میکردم تار موها را از درون خمیر در بیاورم… و منتظر بودم تا دخترم و پدر دخترم از بیرون بیایند تا شیرینی ها را به آنها نشان دهم… از طرفى در خواب امتحان دانشگاه هم داشتم و عجله داشتم زودتر شیرینى ها آماده شود تا به درسهایم برسم و به سمت دانشگاه بروم ناگهان در تلویزیون با مادرشوهرم دیدم اخبار یک اتوبوس را نشان داد که در اتوبان همت واژگون شده و آتش گرفته و مسیرها مسدود شده و من متوجه شدم نمیتوانم بروم دانشگاه براى امتحان و با اضطراب از خواب بیدار شدم… لطفا تعبیر خوابم را بفرمایید، متشکرم

 • ديدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبير مي شود. ديدن و خوردن نان تازه فراخي روزي است ولي اگر در خواب ببينيد نان خشک مي خوريد گرفتار تنگي معاش مي شويد. نان گرم و تازه عيش و خوشي و لذت است. اگر کسي نان به شما داد نعمت مي رساند و خدمت مي کند اما نوع و کيفيت نان چگونگي خدمت و محبت او را تعيين مي نمايد. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نيز خوب است به شرطي که تازه باشد و نان جو تنگ نظري و بي رغبتي دهنده نان را بازگو مي کند. اگر ناني را که دوست داريد از جلوي شما بر دارند يا از دستتان قاپ بزنند و بگيرند حق شما را سلب مي نمايند.

 • محمدبن سیرین گوید: دیدن کنجد درخواب، مالی حلال بود که هر روز زیاده شود. اگر بیند کنجد بسیار داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

 • محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب نان می گوید :

  دیدن نان‏ هاى پاکیزه در خواب، دلیل خرمى است. اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود. اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزى حلال است و زیادتى مال. اگر نان به کسى داد، دلیل که راحتى به وى رساند.
  تفسیر حضرت دانیال از تعبیر خواب نان :

  اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمی به وی رسد.
  ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب نان چنین می گوید :

  دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب، دلیل قحط بود.
  تعبیر جابر مغربی در مورد نان :

  دیدن نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود و نان برنج، دلیل بر بستگی کار است و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود. اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب، دلیل بر قلیل کردن معیشت است.

 • درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك نانوایی : پولدار خواهید شد . شما در یك نانویی هستید : امسال سال خوبی برای شما خواهد بود . یك نانوا مشغول كار در نانوائی : خبرهای بسیار خوش شما نانوا هستید : منفعتهای مختلف مالی در كار

 • توی نانوایی بودم تو صف بودم یه خانم میخاست نون بخره پول نداشت نانوابهش ندادمن پول نونشودادم 1000تمییزدادم دسته خوده زنه یه دختراومدگفت چراهزاری نودادی و خندید.تنورنانواداشت نون زیادمیپخت 15 تانون مثلا توخواب بیشترازنیازم بود خریدم.و صاحب نانواآقای دکتری بودک از دور برام بوسه فرستاد.تعبیرچیه ؟لطفا

 • هر قدر آتش بيشتر و نان زياد تر باشد پول و مال بيشتر است و خواب شما نويد مي دهد که ثروتمند و مال دار خواهيد شد. چنانچه بيماري در خواب ببيند که تنور در خانه دارد يا پاي تنور نشسته خودش نان مي پزد و يا ديگري مي پزد و او کمک مي کند و نان مي گيرد طبيبي مسيحادم او را معالجه خواهد کرد و آن بيمار به زودي شفا خواهد يافت. اگر دختري دم بخت در خواب ببيند که در تنور نان مي پزد و او نان مي گيرد مردي مال دار خواهان او خواهد شد و شوهر خوبي خواهد يافت. اگر جواني اين خواب را ببيند به شغلي پر در آمد دست مي يابد و مشغول مي شود. ديدن تنور به هر صورت در خواب نيکو است مگر اين که ويران باشد و چنان به نظر رسد که روزي تنور آبادي بود ليکن حالا کاسه اش شکسته و موش و سوسک در آن لانه کرده و خس و خاشاک جمع شده است. اين نشانه کسادي و خرابي کار صاحب خانه است و برخي از معبران نوشته اند که صاحب خانه همسزش را از دست مي دهد چون اين معبران تنور را در خانه زن دانسته اند.چنانچه وامداري در خواب ببيند که تنور در خانه دارد يا به ساختن تنور مشغول است از زير بار قرض بيرون خواهد آمد. چنانچه زني ببيند که در خانه اش دو تنور است گرفتار هوو مي شود يا اگر ببيند شوهرش نان مي پزد تعبير همين است. اگر ببيند که از تنور آتش بر مي دارد صاحب فرزند مي شود که قدمش مبارک است و براي مرد زن است و کانون خانواده، براي دختر دم بخت شوهر و ازدواج است و براي پسر جوان کسب و پيشه. براي بيمار شفاي عاجل و براي وامدار و بدهکار اداي ديون و روي هم رفته ديدن تنور مبارک است.

 • تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

  ديدن نان در خواب چهاروجه است.

  اول: عيش خوش. دوم: مال حلال. سوم: ولايت. چهارم: خير و بركت.

  تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

  اگر دو سه نان يافت، دليل آن كه از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دليل كه اجلش نزديك بود. اگر نان بسيار داشت و نخورد، دليل كه غمي به وي رسد.

  تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

  ديدن نان گرم به خواب عيش و نعمت است و ديدن نان خشك وبه خلاف اين است و خوردن نان سبوس به خواب، دليل قحط بود.

  تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

  ديدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبير مي شود. ديدن و خوردن نان تازه فراخي روزي است ولي اگر در خواب ببينيد نان خشک مي خوريد گرفتار تنگي معاش مي شويد. نان گرم و تازه عيش و خوشي و لذت است. اگر کسي نان به شما داد نعمت مي رساند و خدمت مي کند اما نوع و کيفيت نان چگونگي خدمت و محبت او را تعيين مي نمايد. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نيز خوب است به شرطي که تازه باشد و نان جو تنگ نظري و بي رغبتي دهنده نان را بازگو مي کند. اگر ناني را که دوست داريد از جلوي شما بر دارند يا از دستتان قاپ بزنند و بگيرند حق شما را سلب مي نمايند.

 • خريدن نان از نانوائي بسته به ميزان آن نشانه روزي حلال وخورمي مي باشد در صورتي که گرم و تازه باشد

 • خواب دیدم که تو یه جایی مثل یه اتاق نشستمو دورو برم پر از نونه! از هر نوع نونی که فکرشو بکنی,بود!

 • شما انشاالله دست به هر کاری بزنی موفق میشی و پولدار.

 • خواب دیدم پدر بزرگم نان خشک گندم بهم داد

 • خواب دیدم با شوهرم و دوستام رفتم نون بخریم اما نانوای نون نداشت مردم خیلی ناراحت بودن

 • خواب دیدم با شوهرم و دوستام رفتم نون بخریم اما نانوای نون نداشت مردم خیلی ناراحت بودن

 • علی رغم بی توجهی اطرافیان به مسایل معنوی شما اهمیت می دهید

 • خواب دیدم یه جا روی میز نانهای سنگگ تازه پهن شده و بعدش دیدم کنارشون نانهای بربری هم هست خیای تازه زیبا به نظر میرسیدن

 • من خواب دیدم یه جا پر از نانهای سنگگ است و خیلی مرتب چیده شده در کنار هم . بعد دوبتره کنار این نانهای سنگگ نانهای بربری هم دیدم انها هم تازه و گرم بودند و خیلی زیبا

 • خواب ديدم كه نان دارم ولي نصفه و تقريبا نيم سوخته اما دوستم ناني بزرگ و پر كنجد دارد. (چندبار چنين خوابي ديدم)

 • من خواب دیدم یه جا پر از نانهای سنگگ است و خیلی مرتب چیده شده در کنار هم . بعد دوبتره کنار این نانهای سنگگ نانهای بربری هم دیدم انها هم تازه و گرم بودند و خیلی زیبا

 • خواب دیدم که تو یه جایی مثل یه اتاق نشستمو دورو برم پر از نونه! از هر نوع نونی که فکرشو بکنی,بود!

 • شما انشاالله دست به هر کاری بزنی موفق میشی و پولدار.

 • خواب دیدم برای خریدن نان به نانوایی رفتم و نانوا به من پنج تا نان فانتزی تازه داد البته دیدم که خمیر نان را کلا در آورد در ضمن نان خیلی تازه و گرم بود و آنوقت آن را درون پلاستیک گذاشت

 • گرفتن نان ازشخصی

 • خواب دیدم با خواهرم رفتیم واسه خرید نون و از هر نوع نونی یه مقدار خریدیم نون لواش دست خواهرم بود و سنگک و بربری دست خودم همه نونام خیلی تازه و گرم بودن میشه تعبیر خوابمو بگید

 • درخواب دیدم رفتم نانوایی هرچه نون بهم میده سوخته است اینقدر وایسادم تا بلخره دوتانون خوب البته نه خیلی خوب بازکمی سوخته بود بهم داد

 • خواب دیدم من ودوستم. درحال رارفتن بودم درا یه نون وایی دیدممن رفتم به اندازهی 500تومان نان بگیرن بد پشیمان شدم. 100 تومان نان گرفتم. بعد رفیقم آمد یه کومه. نون از نون وایی برد وفرار کرد من رفتم دنبالش بگم. نون رو پس بدم گفت نه کاردارم. بعد دوید. نان واهم. دنبالش. بعداز چندقه دقیه دویدن. دستن نشت. ونوای هم دستمو گرفت. بعد. دوستم. پول نان ها رو بهش داد حتی پول دوید و از وحلالیت. کرفت.

 • سلام مادرم خواب دیده من کلی نان محلی(ساجی) خریدم و بردم خونه تعبیرش چیه

 • نان چرب خوردن(چرب کبابی) تعبیر آن چیست؟

 • خواب ديدم با مامانم دم نونوايي رفتيم دوتا نون تازه و گرم گرفتيم اما فروشنده شبيه شيطان بود و من تو خواب به مامانم ميگفتم چرا از اينجا نون گرفتيم

 • خواب دیدم در شهر تهران یه رول (مثل طاقه پارچه) نان لواش از سوپری خریدم بیارم شیراز با قیمت ارزان تعبیرش چیه

 • خواب دیدم رفتم نانوایی وپولدادم نان بخرم به همه نان دادولی به من ندادوگفت پول ندادی من هم گفتم حلال نمیکنم واگذار میکنمت به خدا

 • خواب دیدم رفتم نانوایی و پول دادم نان بخرم به همه نان داد به من نداد گفت پول ندادی من هم گفتم حلال نمیکنم واگذارت میکنم به خدا

 • نان های پاکیزه در خواب دیدم،سه یا چهار عدد.ممنون بابت تعبیر،دلخوش شدم.

 • سلام خوبین من مادرم در خواب دیده بود ک ی کی از فامیل های زن در حال پختن نان تازه هست ک به هیچکس نمیدهد ولی مادرم با زرنگی ان نان را گاپییده بود تعبیرشر چیست با تشکر راسی عیدتون هم مبارک

 • سلام وقت بخیر
  من در خواب دیدم انواع نان‌های بادامی وهمه مدل تر و تازه بسته بندی شده

 • سلام
  وقت بخیر
  من در خواب دیدم انواع نان‌های بادامی وهمه مدل تر و تازه بسته بندی شده ممنون میشم اگه تعبیرش کنین

 • سلام من نمیدونم جواب تفبیر خواب میدین یا نه ولی خوابمو میگم
  دیدم دوستم که به من بدهکاره چند وقته هم پولمو پس نمیده اومده خونمون پولمو میخوام نمیده از خونمون میرفت بیرون که دستاش پر نون بود چند تا از نون هارو برداشتم اونم از عصبیت مادرم هم اونجا بود اونم دستش نون بود یه چیزی طرف اون پرت کرد منم عصبی شدم زدم کشتمش اونجا تعبیرش چی میتونه باشه?

 • سلام.
  متاسفانه من دارم از همسرم جدا میشم و مادر شوهرمم بعد از ۲ماه که زندگیمو از هم پاشید، مرد.
  و تا حالا نتونستم ببخشمش و هر شب جمعه فقط ناراحتیمو براش میفرستم که نتونست در حق من و بچه ام مادری کنه.
  دیشب خواب دیدم توی آشپزخونه داره نون میپزه و اون و پدرشوهرم (که فقط خدا میتونه جواب کارهاشو بده) با خوشحالی نون تازه رو بهم میدن ولی اونجام انقد ازشون ناراحت بودم ک مونده بودم نون رو بگیرم یا نه، که از خواب پریدم. لطفا به من بگید که تعبیر خوابم چی میشه؟!

 • خواب دیدم مادر بزرگم در شهرستان نلن در تنور میپزد

 • سلام
  خواب دیدم مادر بزرگم که فوت شده یه نون سنگک خاشخاشی دستم داد.

 • سلام
  خواب دیدم برای خرید نان میروم ومیبینم نان گران شده اولین نانوایی مقداری کمی گران کرده قبل از نانوایی دیگری به شوخی گفت گران شده وقیمت زیاد به من گفت من باور نکردم ودیدم نان واهای دیگر کمتر گران کردنحتی یکی از نانواها مقدار ناچیز گران کرده بود دید من نمیخرم با اصرار خواست به من نان بفروشد من نخریدم ورفتم ارزانتر پیدا کنم ودر گشتن برای خرید نان بودم همه نانواها را جمع کردن تا بازخواست کنند مانند فرمانداری ودیدم خیابانها را بستن وچند تا گربه هم دارن از وسط خیابان عبور می کنند

 • سلام
  خواب دیدم رفتم نان بخرم نانواها نان را گران کردن اولین نانوایی که رفتم زیاد گران نکرده بود دید من نخریدم خواست با اصرا به من بدهد ولی نگرفتم رفتم تا ارزان تر پیدا کنم نانوایی بعدی که رفتم خیلی گرانتر گفت ختی اشنا هم بود من نخریدم می گشتم تا قیمت مناسب پیدا کنم دیدم همه نانواها جلوی اداره ای جمع شدن ودر همان خیابان که بسته بودن وخلوت بود چندتا گربه هم داشتن میرفتن تعبیر این خواب چی می تونه باشه خواب نزدیک صبح بود

 • سلام خواب دیدم به کسی که سالهاست عاشفم واوعاشق منه نمیتونیم ازدواج کنیم باهم درخواب به من نان خشک داد تعبیرش چیسن ممنون ؟

 • خواب دیدم پدرم ک تازه فوت کرده کنار داداشم واییاده دارن هردو نان پنیرمیخورن من نزدیکشان ک شدم با هردو روبوسی کردم

 • خواب دیدم پدرم ک تازه فوت کرده کنار داداشم وایساده دارن هردو نان پنیرمیخورن من نزدیکشان ک شدم با هردو روبوسی کردم تعبیرش چی میتونه باشه

 • سلام. خواب دیدم حضرت علی ع و حضرت محمد ص چند نان و مقداری سبزی برایم اوردن و فرمودند که این نانها و سبزی ها به دست حضرت فاطمه س درست شده. و من با ان سبزی اش به نیت حضرت فاطمه درست کردم و دسته جمعی نمازی را هدیه به حضرت فاطمه س کردیم. و به عنوان تبرک مقدای سبزی, نان و اش به مهمانان دام. ممنون میشم تعبیر این خواب زیبا را بفرمایید. سپاس

 • سلام ،من خواب دیدم که با دوستم رفتیم نانوایی سنگک نان بخریم و توی صف بودیم من از صف اومدم بیرون و چند لحظه ای اینور واون ور نگاه میکردم و نان آخرش بود که برگشتم دیدم نان در حال تمام شدنه و نانوا نون بکسی نمیده میگه تموم شده ومن با زحمت ازش چندتا نون گرفتم و نون هم روی میزش زیاد بود وچند تا نون سنگک تازه وگرم و سفید ازش گرفتم خواهش میکنم تعبیرش چی میشه ممنون .

 • سمانه.÷ارسال خواب دیدم که دارم نان گندم تازه باتنور می÷زم.تو تعبیرش نگاه کردم نوشته بود مردی صاحب مال طالبت خواهد شد ولی نمیدانم چراتعبیر نشد ومن هنوز مجردم؟

 • سمانهپارسال خواب دیدم که دارم نان گندم تازه باتنور می÷زم.تو تعبیرش نگاه کردم نوشته بود مردی صاحب مال طالبت خواهد شد ولی نمیدانم چراتعبیر نشد ومن هنوز مجردم؟

 • سلام خواب دیدم که نان لواش گرفتم دارم میرم سمت خونه تو کوچه از اول کوچه تا انتها پر از نان تازه
  تعبیرش لطفا

 • سلام من خواب دیدم ی مرده ازمن نون میخواد و من بهش نون دادم تعبیرشو میشه بهم بگین

  • سلام خواب دیدم در نانوایی هنگام خرید نان کفشهایم مفقود شده

 • سلام مادرم خواب دیده که زنی امده منزل ما که روی سرش نان تازه و سفید اورده و گفته اینها همه مال شماست . تعبیرشو میشه بهم بگین ممنون میشم

 • سلام مادرم خواب دیده که زنی امده منزل ما که روی سرش نان زیاد گداشته و ناننش تازه و سفید و زیاد است . لطفا تعبیرشو میشه بهم بگین

 • سلام من خواب دیدم یه عالمه نون سفید لواش خریدم وهر چقدر میشمارم تموم نمیشه وهی احساس میکنم تعدادش بیشتر میشه ومقداری ازش میخورم که یه مزه خیلی خوب و تازه ای داره لطفا اگه میشه تعبیرشو بگین

 • سلام مادرم خواب دیده به خاله مرحومم نون سفید داده تعبیرش ‍‍جیه

 • سلام خواب دیدم خمیر بودم ودرنانوایی تبدیل به نان شدم

 • سلام.خواب دیدم یک طبق نان مقابل منه و انوان نان رو داره.منم انواع اونا رو تست میکردم و برمیداشتم.همه تازه و عالی بودن.آخر ۸ تا برداشتم که شیرمال و فتیر و اینجور نانهای شیرین و خوشمزه بود…

 • سلام.خواب دیدم کسی که دوستش دارم نان های سنگگ زیادی گرفته و گذاشت جلوم فک کردم برا خودشه دستش نزدم اما بعد دیدم مردم میان و ازش میخورن فهمیدم نذریه منم یه تکه کوچیکشو برداشتم خوردم.تعبیرش چیه؟؟

 • خواب دیدم در هنگام خریدن نان کفشهایم مفقود شده

 • سلام خواب دیدم در نانوایی هنگام خرید نان کفشهایم مفقود شده

 • سلام من پرستار هستم اما مادرم خواب دیده که من نانوا شده ام تعبیرشو میشه بدونم ممنون میشم

 • سلام من خواب دیدکه خواهرزاده ام که دختر3 ساله ای هست توی بغلم هست و بهمم میگه خاله برام نون کلیشه ای میخری(که اسم این نان اصلا وجود نداره)منم چند تا نانوایی رفتم و بالاخره پیدا کردم خلی هم خوشمزه و تازه بود بعد که خریدم خواهر زاده ام توی بغلم خوابش برده بود

 • سلام
  خواب دیدم با برادرم به یک نونوایی رفتیم یک روحانی ک عبا و عمامه داشت نان میپخت اهل کمال بود با همان لباس روحانیش خیلی سریع نان میپخت مافوق سرعت بشری

  همینکه متوجه من شد دست نگه داشت ب سرعت معمولی ادامه داد نان پختنشو

  به من وداداشم نان داد ولی فک کنم به نان من سبوس هم زد نان تازه ای بود

  بهش گفتم ب پدرم هم بده گفتش براش پیام میفرستم تو پیامش نوشت لاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم

  لطفا تعبیرشو برام بگین چ خوب چ بد

  مممنون

 • سلام ،من خوتب دیدم که در حیاطمان با مادرم روی ساج نان میپزم تعبیرش رو لطف میکنین

 • سلام خواب دیدم که من نان میپختم و مادرم که به رحمت خدا رفته است هم بودهم خودم میخوردم هم به مادرم میدادم نان های فراوانی هم بود لطفا تعبیرش را بگین ممنون

 • محمد
  سلام خسته نباشید نزدیک اذان ظهر بود که بخواب رفتم در خواب دیدم که همسرم یک قرص تافتون
  نان گرم به من داد دیگر از خواب پریدم ممنون میشم
  تعبیرش را بگین

 • سلامرخداب دیدم که موهای سرم رو هرچه شانه میزنم خرده نان بیشتری از موهام میریزه تعبیرش چیه ؟ خیلی ذهنم رو مشغول کرده .

 • سلام.خواب دیدم دارم نان میپزم نان تازه و خیلی خوشمزه.لطفا تعبیرش رو برام بگید

 • سلام در خواب دیدم که به یک نانوایی رفتم و مقداری نان خریدم پس از گرفتن نان دیدم که کیفیت نانها خوب نبودن که بعد نانها را به نانوایی پس دادم و پول من را برگرداند

 • با عرض سلام و خسته نباشید.
  من دیشب خواب دیدم رفتم یک جایی مثل دستشویی های بین راهی بود که فقط سمت روشویی ش را دیدم.و دیدم نصف نان سنگک در زیر روشویی افتاده ولی خیس شده ولی توی خواب خیلی دلم میسوخت برای نان.تعبیرش چی هست؟در ضمن دیشب هم قرض وسایل مردم را دادم هرچند که اونها حقم را خوردند آیا از قرضم راضی هستند یا نه؟با تشکر.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.