تعبیر خواب چراغ

تعبیر خواب چراغ | تعبیرخواب چراغ | tabire khab

تعبیر خواب چراغ,تعبیر خواب چراغ نفتی,تعبیر خواب چراغ گردسوز,تعبیر خواب چراغانی,تعبیر خواب چراغ قوه,تعبیر خواب چراغ خاموش,تعبير خواب چراغاني,تعبیر خواب چراغ جادو,تعبير خواب چراغ روشن كردن,تعبیر خواب چراغ روشن در خانه,تعبیر خواب چراغ نفتی خاموش,تعبیر خواب بخاری نفتی,تعبير خواب چراغ نفتي,تعبیر خواب شکستن چراغ نفتی,تعبیر خواب خرید چراغ نفتی,تعبیر چراغ نفتی در خواب,تعبير خواب چراغ قوه,تعبیر خواب لامپ خاموش,تعبیر خواب خاموش شدن چراغ,تعبير خواب خاموش كردن چراغ,تعبیر خواب خاموش شدن چراغ خانه,تعبیر خواب غول چراغ جادو

تعبیر خواب چراغ , تعبیر خواب چراغ نفتی , تعبیر خواب چراغ گردسوز

خواب چراغ یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم چراغ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب چراغ می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب چراغ را مطالعه نمایید و متوجه شوید چراغ چه تعبیری دارد

تعبیر خواب چراغ از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن چراغ ، چهارده چیز است

پادشاه – قاضی – فرزند – عروسی – ولایت وحکومت – سرای و خانه – مهترو رئیس – شادی – علم

توانگری ثروتمندی – عیش خوش و زندگی راحت – کنیزک – منفعت – آن چه بیند همچنان است

تعبیر خواب چراغ از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن شمع و چراغ ، فرزند است

تعبیر خواب چراغ از دید اسماعیل بن اشعث

تعبیر خواب داشتن چراغ های بسیار در دست ، داشتن فرزندی با عزت است

تعبیر خواب در هر دو دست او چراغ روشن باشد ، رسیدن به مراد است

تعبیر خواب در دست یک چراغ داشته باشد که دوفتیله در آن افروخته باشد ، داشتن فرزندان دوقلو است

تعبیر خواب چراغ از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب چراغ ، خدمتکار یا کدبانوی خانه است

تعبیر خواب روشن بودن چراغی پاکیزه ، نیک سیرتی زن خانه است

تعبیر خواب چراغ از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب مرد جوانی که چراغ بیافروزد ، عشق و ازدواج است

تعبیر خواب چراغ برای مرد ، همسری عاقل و کاردان است

تعبیر خواب چراغ برای زن ،شوهری مهربان و دلسوز است

تعبیر خواب دختر جوانی که چراغ روشن ببیند ، خواستگار مناسب است

تعبیر خواب داشتن چند چراغ ، چند فرزند است

تعبیر خواب داشتن چراغی در دست و راه رفتن ، سفری پر سود است

تعبیر خواب چراغ | چراغ در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 65 عدد

 • ابراهيم كرماني گويد: چراغ در خواب،خادم خانه است و معبران گويند: كدبانوي خانه است.

 • اگر در خواب بيند كه درخانه او چراغ پاكيزه روشن است.دليل كه كدبانوي خانه زني به صلاح و نيك سيرت است

 • اگر بيند چراغ تاريك مي سوخت، دليل است بر رنج كدبانوي خانه يا خادم يا زن.

 • اگر بيند چراغ فرو مي رود، دليل كه كدبانوي خانه بميرد.

 • جابرمغربي گويد: اگر بيند از آتش زنه چراغ برافروخت، دليل كه اگر زن دارد فرزندش آيد

  • حرفتان راست نیست من که باور نمی کنم

  • حرف شما راست نیست

  • برای من پیش امده مرسی که گفتید

 • اگر غريب است، زن كند يا كنيزك خرد. اگر در سفر غايب دارد به سلامت بازآيد.

 • اگر بيند در شهر چراغ بسيار است، دليل كه پادشاه ولايت عادل است و قاضي منصف و مردم شهر عشرت و نشاط بسيار است.

 • اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند چراغ بسيار در دست داشت، دليل كه او را فرزندي آيد كه عزت و دولت يابد.

 • اگر بيننده خواب فاسق است، دليل كه به خداي تعالي بازگردد و توبه كند. اگر مشرك است هدايت يابد.

 • اگر مسلمان است توفيق طاعت يابد. اگر بيند چراغ بمرد، دليل كه فرزندش هلاك شود يا عز و دولتش نقصان پذيرد.

 • اگر بيند در هر دو دست او چراغ روشن بود، دليل كه مراد دين و دنياي او ساخته شود.

 • اگر بيند در دست يك چراغ داشت كه در وي دو سوراخ و دو فتيله افروخته است، دليل كه او را دو فرزند نيك است كه به يك شكم آيند.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است. اول: پادشاه. دوم: قاضي. سوم: فرزند. چهارم: عروسي. پنجم: ولايت. ششم: سراي. هفتم: مهتر. هشتم: شادي. نهم: علم. دهم: توانگري. يازدهم: عيش خوش. دوازدهم: كنيزك. سيزدهم: منفعت. چهاردهم: آن چه بيند همچنان است.

 • اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی در زندگیش پیدا می شود یا عاشق می شود و ازدواج می کند.

 • افروختن چراغ در خواب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن.

 • چراغ در خواب بنا به نوشته معبران کهن برای مرد همسر کاردان و عاقل و مدبر است و برای زن شوهری دل سوز و دوستدار و مهربان و علاقه مند به خانه و خانواده چنان چه دختر جوانی چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب ببیند خوستگاری مناسب پیدا می کند.

 • برخی دیگر از معبران نوشته و متذکر شده اند که داشتن چندین چراغ ، وجود چندین فرزند را نوید می دهد.

 • لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می رساند.

 • اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می روید نشان آن است که به سفری پر سود می روید یا ماموریتی به شما می دهند که برای شما پیروزی می آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشید کسبی پرسود خواهید داشت.

 • ابراهیم کرمانی گوید: چراغ در خواب ،خادم خانه است و معبران گویند: کدبانوی خانه است.

 • اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است. دلیل که کدبانوی خانه زنی به صلاح و نیک سیرت است.

 • اگر بیند چراغ تاریک می سوخت، دلیل است بر رنج کدبانوی خانه یا خادم یا زن.

 • جابرمغربی گوید: اگر بیند از آتش زنه چراغ برافروخت، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید. اگر غریب است، زن کند یا کنیزک خرد. اگر در سفر غایب دارد به سلامت بازآید.

 • خواب دیدم تو یه اتاق هستم و انواع لوسترهای خوشگل رو رو سقف میبینم تو واقعیت من چنین لوسترهایی ندیدم مثل چراغهای خاص اتاق بچه ها بود به دیگران هم میگفتم ببینین چقدر قشنگه واقعا قشنگ بودن اونا زیاد متوجه نبودن و یکی از ان لوسترها از همه خوشگل تر بود و به نظرم رنگش سبز بود که خیلی نظرم رو جلب کرده بود لطفا تعبیر کنین ممنون

 • سلام من خواب دیدم جراغ اتاقم سوخت بعدش بابام سریع اومد برام عوضش کرد وروشنش کرد

 • چراغ خانه هی خاموش می شد بعد روشن می شد

 • پدرم که به رحمت خدا رفته با چراغ روشنی آمد پیش من و من خوشحال شدم و کنار من خوابید تا مادرم و خواهرم آمدند پدرم فرار کرد سعی کردم مانع شوم که بماند اما رفت بعد از اینکه رفت متوجه شدم چراغ روی زمین افتاده و خاموش شده.

 • توی خوابم دیدم توی اتاق تاریک شعم دوستم خاموش شد منم چراغ نفتی خودم دادم ب دوستم

 • سلام،خواب دیدم که دارم ازپشت دیواریک ساختمان به سقفش نگاه میکنم وپرازانواع چهلچراغ ولوستروروشنایی بود و بسیاربه نظرم زیبامی آمد،ممنون میشم کسی تعبیرکنه ❤

 • من خواب ديدم كه پدرم به من گفت لامپ هارو روشن كن كه من ٤ تا لامپ رو ديوار بود كه پريزارو زدم روشن ش اخرين پيريزو كه زدم خاموش بود كامپ انگار سوخته بود تعبيرش چي ميشه

 • دیدن چراغ گازی در خواب ، علامت محیطهای مطبوع و پیشرفت در زندگی است

 • اگر در خواب‌ مشغول‌ روشن‌ کردن‌ چراغی‌ باشید، یعنی‌ بابت‌ مهربانی‌ و لطفی‌ که‌ در گذشته‌ در حق‌کسی‌ کرده‌اید، پاداشی‌ غیرمنتظره‌ دریافت‌ خواهید کرد.

 • د. خاموش‌ کردن‌ چراغ‌ در خواب‌، به‌ این‌ معنا است‌که‌ سفری‌ خوشایند خواهید داشت‌ و یا مرخصی‌ گرفته‌ و استراحتی‌ خواهید کرد که‌ بی‌سود و منفعت‌ نیزنخواهد بود.

 • چراغ‌ها یا لامپ‌های‌ قرمزرنگ‌ در خواب‌ به‌ معنای‌ هشدار و گوشزدی‌ در رابطه‌ با خطری‌ناشی‌ از احساسات‌ و علاقه‌ یا خشم‌ و عصبانیت‌ بی‌امان‌ و کنترل‌ نشده‌ هستند

 • اگر خواب ببینید در تاریکی چراغی روشن پیشاپیش شما حرکت می کند ، علامت آن است که ناگهان ثروتمند خواهید شد . اما اگر چراغ ناگهان از نظر شما ناپدید شود ، نشانة آن است که در راه رسیدن به اهداف خود تغییراتی نامطلوب رخ خواهد دا

 • اگر خواب ببینید چراغ روشنی را حمل می کنید ، علامت آن است که رفتار خیرخواهانه شما دوستان زیادی برایتان به ارمغان می آورد . اگر چراغ خاموش شود ، نشانة آن است که برای رسیدن به هدف خود با موانع زیادی روبرو خواهید شد . اگر خواب ببینید پایتان به چراغ می خورد و چراغ می شکند ، علامت آن است که در راه کمک و یاری رساندن به دیگران موفقیتی به دست نمی آورید .

 • تمیز کردن چراغ نفتی در خواب ، علامت آن است که در زندگی به امکانات جدیدی دست خواهید یافت

 • گم کردن چراغ در خواب ، علامت روبرو شدن با گرفتاریهایی در حرفه و شغل است و همچنین روبرو شدن با ناآرامی و اختلافات خانوادگی .

 • خریدن فانوس در خواب ، علامت انجام معاملات موفقیت آمیز است .

 • اگر دختری خواب ببیند فانوس خانة نامزد خود را روشن می کند ، نشانة آن است که همسر آیندة او مردی لایق و شایسته خواهد بود . اگر چراغ را در خواب خاموش کند ، علامت آن است که در اثر رفتار نادرست شانس ازدواج را از دست می دهد .

 • چراغ‌ یا لامپ‌ خاموش‌ درخواب‌ بر یک‌ موضوع‌ ناامید کننده‌ و یأس‌آور دلالت‌ دارد، در حالی‌ که‌ چراغ‌ یا لامپ‌ کم‌ نور یا در حال‌سوسو زدن‌ حاکی‌ از رسیدن‌ خبرهایی‌ در رابطه‌ با یک‌ بیماری‌ است‌.

 • آویزان‌ کردن‌ چراغ‌ یا لامپ‌ درمحوطه‌ بیرون‌ از خانه‌ یا پشت‌ یک‌ پنجره‌ نشان‌ از رسیدن‌ بخت‌ و اقبال‌ بلند دارد.

 • شکستن‌ چراغ‌ یا لامپ‌در خواب‌ حاکی‌ از بروز مشکلاتی‌ ناشی‌ از فقدان‌ اعتماد و اطمینان‌ است‌. دیدن‌ چندین‌ چراغ‌ یا لامپ‌روشن‌ یا تزیینی‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ فرا رسیدن‌ قریب‌ الوقوع‌ مراسم‌ جشن‌ و سرور مانند و آکنده‌ ازشادی‌ است‌.

 • دیدن‌ چندین‌ چراغ‌ یا لامپ‌روشن‌ یا تزیینی‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ فرا رسیدن‌ قریب‌ الوقوع‌ مراسم‌ جشن‌ و سرور مانند و آکنده‌ ازشادی‌ است‌.

 • اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید که عزت و دولت یابد.

 • اگر بیننده خواب فاسق است، دلیل که به خدای تعالی بازگردد و توبه کند

 • اگر بیند چراغ بمرد، دلیل که فرزندش هلاک شود یا عز و دولتش نقصان پذیرد.

 • اگر بیند در هر دو دست او چراغ روشن بود، دلیل که مراد دین و دنیای او ساخته شود.

 • اگر بیند در دست یک چراغ داشت که در وی دو سوراخ و دو فتیله افروخته است، دلیل که او را دو فرزند نیک است که به یک شکم آیند.

 • یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن شمع و چراغ فرزند بود

  • سلام خواب دیدم تویه باغ دارم میگذرم ۴الی۵تاعلادین قدیمی گذاشتن اونجافکنم براتعمیرهیچکس اونجانیست من میل دارم اونهارابدزدم تعبیرش چیه۰

 • ابراهیم اصفهان می گوید.چراغانی در خواب خادم در خانه است

 • من خواب دیدم در حالتی که دراز کشیدم چراغ دردستم را بالای سرم گذاشتم و چراغ از دستم به یک طرف افتاد دیدم فرش را می سوزاند خاموش کردم

 • سلام من خواب دیدم ک ب ی فروشگاه رفتم و ی چراغ نفتی از این گردسوزهای قدیمی خریدم و فروسنده بهم گفت ک فیتیله نداره ولی توش نفت داشت و این جراغ خاموش بود و من باخودم این چراغ رو اوردم

 • من خواب دیدم ک ب ی فروشگاه رفتم و ی چراغ نفتی گردسوز خریدم و فروسنده بهم گفت ک فیتیله تداره و من اون چراغ روخریدم و با خودم اوردم

 • سلام من خواب دیدم ازیه باغ دارم میگذرم چنتا چراغ علادین خراب گذاشتن اونجاکه درست کنن من میرم بالاسرشون نگاشون میکنم ومیگم این ازهمشون بهتره بدزدمش تعبیرش چیه

 • سلام ۰۰۰لطفا خوابم تعبیر کنید ۰۰در خواب دیدم شیشه چراغ نفتی را تمیز میکنم ۰۰وبعد در خواب می بینم دو چراغ نفتی روشن در کنار هم هستن ۰۰ودر خواب می دانم که خودم اینها را روشن کردم ۰۰۰این که دو عدد چراغ روشن دیدم تعبیرش چیست ۰۰۰؟؟؟؟؟؟کسی بتواند درست تعبیر کند ۰۰ممنونم ۰۰۰ودر ضمن من هنوز ازدواج نکردم

  • کسی تعبیر خوابم نمی دونه ؟؟؟؟؟؟

 • کسی تعبیر این خواب نمی دونه

 • سلام خسته نباشید من خواب دیدم تو مسجد امام زمان یک چراغ نفتی روشن داشتم وخیلی ب سختی خاموشش کردم لطفا خواب مرا تعبیر کنید ممنون

 • دیدن چراغ در خانه که روشن کنی

 • سلام من خواب دیدم رفتم کتری بخرم یک چراغ زرد طلایی نفتی خریدم قدیمی بود

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.