قاصدک

تعبیر خواب طوفان

تعبیر خواب طوفان | تعبیرخواب طوفان | tabire khab

تعبیر خواب طوفان,تعبیر خواب طوفان گرد و خاک,تعبیر خواب طوفان شن,تعبیر خواب طوفان و باران,تعبیر خواب طوفان و سیل,تعبیر خواب طوفان دریا,تعبیر خواب طوفان سیاه,تعبیر خواب طوفانی شدن دریا,تعبیر خواب طوفان خاک,تعبير خواب طوفان و گردباد,تعبیر خواب دیدن طوفان شن,تعبير طوفان شن در خواب,تعبیر طوفان شن در خواب,تعبیر دیدن طوفان شن در خواب,تعبیر خواب طوفان و باران شدید,تعبیر خواب طوفان باران,تعبیر خواب طوفان سیل,تعبیر خواب طوفان دریایی,تعبير خواب طوفان دريا,تعبير خواب طوفان دريايي,تعبیر خواب دریای طوفانی و مواج,تعبیر خواب طوفان در دریا,تعبیر خواب طوفان و دریا,تعبیر خواب دریای طوفان,تعبیر خواب دریایه طوفانی,تعبير خواب طوفان سياه,تعبیر طوفان سیاه در خواب,تعبير خواب طوفان خاك,تعبیر خواب خاک و طوفان,تعبیر طوفان خاک در خواب,تعبیر خواب طوفان گردباد

تعبیر خواب طوفان , تعبیرخواب طوفان , طوفان در خواب دیدن , jufdv o,hf x,thk

خواب طوفان یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم طوفان در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب طوفان می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب طوفان را مطالعه نمایید و متوجه شوید طوفان چه تعبیری دارد

تعبیر خواب طوفان از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب طوفان و گردباد حادثه است که اندازه ان به اندازه طوفان مرتبط است

تعبیر خواب قرار گرفتن در طوفان خطر مرگ است

تعبیر خواب طوفان کسی را بلند کند به آسمان ببرد و بر زمین گزارد مرگ است

تعبیر خواب رفتن با طوفان بدون بازگشت همیشه مرگ است

تعبیر خواب طوفان سیاه حادثه ای بد است

تعبیر خواب طوفان از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب شنیدن صدای طوفان انجام کارهای نادرست است

تعبیر خواب خانه ای که طوفان آن را خراب کرده سفر به جاهای دور است

تعبیر خواب نگاه کرده به خسارات طوفان به خطر نزدیک شدن است ولی آسیبی نمی بینید

تعبیر خواب طوفان عده ای را بکشد و مجروح کند این است که برای شما مزاحمت ایجاد می کنند

تعبیر خواب فرونشستن طوفان گرفتاری های بزرگ است

تعبیر خواب گرفتار طوفان شدن زیان در کار است

تعبیر خواب در طوفان گرفتار شدن مانند تعبیر خواب سگ به از دست دادن مال تعبیر می شود

تعبیر خواب طوفان | طوفان در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 50 عدد

 • تعبیر طوفان شن دال بر احساسات محدود، محصور شده و غیرمتجانس و ناهماهنگ در بیداری است. زمان بر علیه شماست.

 • تعبیر طوفان در خواب بدان معناست که در بیداری درگیر ستیزه‌های طاقت‌فرسا، حملات عصبی، سردرگمی یا مصیبتی هستید

 • طوفان همچنین مظهر ترس‌ها و احساسات خفته از قبیل خشم، غضب، آشفتگی و غیره است.

 • در حالت خوشبینانه، طوفان نمادی از طلوع معونیت است. شاید هم اشاره بر تغییرات پیش روی باشد.

 • تعبیر پناه گرفتن در طوفان، پشت سر گذاشتن سریع تمام آشفتگی‌ها و مشکلات در زندگیست. تعبیر آن عبارت “پایمردی در مصائب” است که دال بر توان و قدرت شما در اتفاقات که پیشروست.

  • این چیزی که میگید صحت داره دیگه یعنی امیدوار باشم؟

 • گیرافتادن در تندباد نشان از طغیان هیجانات شدید است. خشم، غضب و آشفتگی‌های بسیاری را تجربه می‌کنید.

 • می دانیم که طوفان و گردباد اساساً بسیار نیرومند و مخرب است، پس تعبیر خواب طوفان می تواند این باشد که شما دچار تلاطم عاطفی و احساسی همچون خشم و عصبانیت، سردرگمی، آشفتگی، یا سرخوردگی شده اید.

 • دیدن خواب طوفان نشان می دهد که شما در موقعیتی پیش بینی نشده گیر افتاده اید، مثلاً یک رابطه بی ثبات یا وضعیتی ناپایدار. شاید کسی در زندگی تان هست که معمولاً دچار تغییرات خلقی ناگهانی یا برون ریزی های شدید عاطفی می شود.

 • طوفان دارای نوعی انرژی خطرناک و شدید است، پس دیدن طوفان و گردباد در خواب نشان می دهد یک موقعیت احتمالاً مخرب در زندگی بیداری شما وجود دارد، یا این که شما احساس می کنید کنترل تان را بر روی زندگی از دست داده اید و زمام امور دیگر در دست شما نیست.

 • دیدن خواب طوفان و گردباد می تواند نشان دهنده این باشد که شما در جنبه ای زندگی بیداری خود احساس ناامیدی یا سردرگمی می کنید.

 • البته که طوفان می تواند ویرانگر و نیرومند باشد، اما وقتی گذشت و هرچه را که سر راهش بود نابود کرد، آنچه بر جای می ماند فرصتی است برای شروعی دوباره و یک زندگی نو.

 • سلام من خواب دیدم ک درزادگاهم هستم یه دفه اسمون سیاه میشه و گرفته طوفانی طوفانش حالت شن های ریز بود.خونه یکی از دوستانم بودموهوا هی روبرو بدتر میشد منم اومدم بسمت خانه خودمان زنگ زدم ودررا برایم باز کردن همینکه دررابستم انقدر شدت باد زیاد بود ک دررا باز کرد ومن هرچ زور میزدم دررارببندم نمتوانستم وهمینطور شن ریزهایی بافشار می امد داخل خانه وسرانجام ازخواب پریدم خیلی دلم میخواد تعبیر خوابمودبدونم

 • سلام تعبیر شما بسیار دقیق ودرست است با تشکر ازسایت خوبتون

 • باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است. مجلسي رحمت اله عليه مي گويد اگر ديديد بر باد نشسته ايد عزيز و کامياب مي شويد. محمد بن سيرين معتقد است که اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد سفري در پيش خواهيد داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگي به مقدار جابه جائي به وسيله باد دارد. باد سخت در خواب وحشت و بيم و هراس است و باد ملايم راحت و آسايش. گرد باد آفت و بيماري است و چنانچه در خواب ديديد که بادي سخت مي وزد به طوري که درختان را از جاي مي کند و شيرواني ها را ويران …

 • گاه مي شود که شما چنين باد مهيبي را در خواب مي بينيد اما در عالم رويا خويشتن را به جائي امن مي رسانيد و سر پناه مي يابيد به طوري که باد حتي دامن لباس شما را نمي جنباند. اين چنين خوابي براي شما بي ضرر و زيان است و مي گويد که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتي ديگران خواهيد بود اما اگر باد شما را هم در ميان گرفت بايد بدانيد که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهيد گرفت. باد ملايم و معتدل نشاني از صحت و سلامت و تندرستي است به خصوص اگر در خانه خودتان باشيد و در خواب ببينيد که باد مي وزد و پرده اتاق شما را مي لرزاند اين گوياي شادي و شعفي است که براي شما و اهل خانه مي رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملايم با خود همراه آورده است . اگر باد گرد باشد و خاک برانگيزد و ظلمت و تاريکي بياورد به هيچ وجه خوب نيست. مجلسي رحمت اله عليه مي گويد اگر بادي ديديد که درختان را از جاي کند و افکند در آن ناحيه که در خواب ديده ايد يا نقصان زراعت پديد مي آيد و يا مرگ دامن عده اي را مي گيرد. باد صبا، در صورتي که تشخيص دهيد بادي که چهره شما را نوازش مي کند همان باد صبح يعني باد صبا است خبر از تسلط و چيرگي بر دشمن مي دهد و بشارت راحت و سلامت مي رساند. چنانچه در خواب فقط صداي باد را شنيديد مطمئن باشيد خبري به شما مي رسد. اگر از آن صدا خوشتان آمد خبري خوش دريافت مي کنيد و اگر از صداي باد بيمناک شديد خبري ناخوش به شما مي دهند. در حرف ـ آ ـ کلمه آسمان نوشته شد که مستقيم به آسمان رفتن نيکو خوابي نيست، همين تعبير براي باد نيز هست که اگر ببينيد باد شما را از جاي کند و با خود به آسمان برد و شما با اين که مي خواستيد برگرديد نتوانستيد و همچنان به رفتن در دست باد ادامه داديد خوب نيست و تعبيري را دارد که در آسمان نوشته شد. روي هم رفته باد ملايم خوب است و بادي که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است. اگر ديديد در خواب باد تندي مي وزد که گرد و غبار برمي آنگيزد و شما براي حفظ چشم خويش پشت به باد مي کنيد گوياي اين است که براي شما حادثه اي پيش مي آيد که از آن مي گريزيد و به آن پشت مي کنيد. باد گرم خوب نيست و اگر در عالم خواب احساس کرديد بادي که مي وزد چنان گرم است که پوست صورتتان را مي آزارد از يک واقعه ناخوشايند خبر مي دهد. باد بسيار سرد هم چندان خوب نيست. بهترين نوع باد در خواب نسيم ملايم و مرطوب است.

 • حمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که باد سخت همی جست، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود. اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد، دلیل است که اهل آن دیار رابلا ومصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد. ابراهیم کرمانی گوید: باد سموم در خواب ، دلیل بر بیماریهای سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب ، دلیل بیماری شوریده است در ان دیار و باد معتدل دیدن، دلیل بر تندرستی بود از مردم آن دیار و موجب نیکوئی و کسب آن دیار کند.

 • اگر بیند که او را از جائی به جائی می برد، دلیل که سفری دور … 
  کند و در ان سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آن ک او را باد به زمین برده باشد. اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود. جابرمغربی گوید: اگر بیند که او را بادی سخت به سوی آسمان ها برد، دلیل که اجل او نزدیک بود.اگربیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن باد در خواب بر نه و جه بود. اول: بشارت. دوم: فرمانروایی. سوم: مال. چهارم: مرگ. پنجم: عذاب. ششم: کشتن. هفتم: بیماری. هشتم: شفا. نهم: راحت. اگر بیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگی و فرمانروائی یابد.

 • اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که باد مغرب نرم جست، دلیل که مردم آن دیار را مال و نعمت زیاده شود. اگر بیند که بادشمال نرم همی جست، دلیل بر شفا و راحت آن دیار. اگر به خلاف این بود، دلیل بر خیر نباشد. اگر بیند که او از بادهمی شنید، دلیل است خیر پادشاه بزرگ در آن دیار گسترده شود. اگر بیند که بادمردم آن دیار برگرفت و بر هوابرد، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد.

 • گردباد آفت و بلا است و همان طور که نه از علت بروز گردباد آگاهي داريم و نه از زمان پيدايش آن از لحظه وقوع حادثه و آفت نيز بي خبريم . چنان چه در خواب ببينيد گردبادي بر خاسته حادثه اي نا خوشايند اتفاق مي افتد ولي ارتباط حادثه با بيننده خواب متناسب با دوري و نزديکي گردباد است. اگر گرد باد در دور دست باشد حادثه کوچک و کم اهميت است و چنان چه نزديک باشد حادثه و آفت و بلا از اهميت بيشتري برخوردار است. اگر بيننده خواب ببيند که در مرکز گرد باد قرار گرفته بي ترديد خطر مرگ او را تهديد مي کند و بهتر است او طي روزهاي آينده مراقب خويش باشد. اگر بيننده خواب ببيند که گرد باد او را از زمين بلند کرده و به آسمان برده بي آن که بتواند به زمين باز گردد خواب خوبي نيست و پايان زندگي بيننده خواب نزديک است ولي اگر گردباد او را از زمين بلند کند و ببرد و هم چنان در نزديکي زمين نگه دارد خطر مرگ در ميان نيست. رفتن بدون بازگشت هميشه در خواب ها مرگ تعبير مي شود حتي پرواز بدون برگشت در خواب مساوي با مرگ بيننده خواب است. روي هم رفته ديدن گردباد در خواب خوب نيست بخصوص اگر سياه باشد.

 • سلام من خواب دیدم من وهمسرم در محیطی باز بودیم یهو سرمو بلند کردم دیدم از دور یه گردباد خیلی تیره وبزرگ داره میاد سمتمون انگار کل شهر وداشت نابود میکرد همسرم داد زد همه برید تو خونه من واو به سمت خانه فرار کردیم مادرم ودخترم وارد یه محفظه اهنی مثل لباسشویی شدن اما همون لحظه باد رسی وبه من برخورد کردم از ترس بیدارشدم ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید

 • سلام.من خواب دیدم باد شدید پنجره منزل رو از جا کامل کند.تعبیرش چیه؟

 • من خواب دیدم باد شدید پنجره منزل رو از جا کامل کند تعبیرش چیه؟

 • تعبیر کولاک برف احساساتی سرد و بی‌روح است. احساس محرومیت و نادیده‌گرفته شدن دارید. که این می‌تواند ناشی از خلأ عشق و محبت یا فقدان حرارت کافی در محفل خانوادگی شما باشد.

 • تعبیر طوفان در خواب بدان معناست که در بیداری درگیر ستیزه‌های طاقت‌فرسا، حملات عصبی، سردرگمی یا مصیبتی هستید. طوفان همچنین مظهر ترس‌ها و احساسات خفته از قبیل خشم، غضب، آشفتگی و غیره است. در حالت خوشبینانه، طوفان نمادی از طلوع معونیت است. شاید هم اشاره بر تغییرات پیش روی باشد.

  تعبیر پناه گرفتن در طوفان، پشت سر گذاشتن سریع تمام آشفتگی‌ها و مشکلات در زندگیست. تعبیر آن عبارت “پایمردی در مصائب” است که دال بر توان و قدرت شما در اتفاقات که پیشروست.

 • تمام‌ اتفاقات‌ زندگی‌ مان‌ به‌ منزله‌ بازتاب‌ و انعکاسی‌ هستند که‌ در خواب‌ هایمان‌ پدیدار می‌شوند.درنتیجه‌، ممکن‌ است‌ طوفان‌ در خواب‌ تان‌ بازتاب‌ مشکلات‌ خاصی‌ در زندگی‌ تان‌ باشد. تمام‌ جزییات‌خواب‌ تان‌ را بررسی‌ نمایید تا دریابید که‌ آیا در خواب‌ موفق‌ شدید سر پناهی‌ پیدا کنید و یا در معرض‌طوفان‌ بودید. آیا طوفان‌ بدون‌ این‌ که‌ آسیبی‌ به‌ شما برساند، از کنارتان‌ عبور کرد و یا صدمه‌ خوردید؟همگی‌ کم‌ و بیش‌ مشکلاتی‌ را در زندگی‌ مان‌ تجربه‌ می‌کنیم‌ و خواب‌ هایمان‌ تلاش‌ دارند که‌ ما را هوشیارو خودآگاه‌ سازند. به‌ طوفان‌ زندگی‌ تان‌ خوب‌ بیندیشید، این‌ که‌ چگونه‌ به‌ سلامت‌ از آن‌ بیرون‌ جستید وچه‌ کاری‌ از دست‌ تان‌ بر می‌آید تا طوفان‌ را آرام‌ کنید.

 • اگر کسی در خواب دید باد به صورت نسیم می وزد، دلیل خبر خوش است که به وی می رسد و اگر باد را به صورت طوفان دید، در آن دیار آشوبی رخ خواهد داد. اگر دید طوفان همه جا را خراب می کرد، دلیل است بر اینکه افراد فاسد در آن دیار، طغیان خواهند کرد و باعث ضرر و زیان های فراوانی خواهند شد. رانده شده بی اختیار به وسیله باد، به کاری ناخواسته کشیده شدن است. بادی که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است. باد گرم خوب نیست. باد بسیار سرد هم چندان خوب نیست.

 • مجلسی رحمت اله علیه می گوید: اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می شوید. اما اگر بادی دیدید که درختان را از جای کند و افکند، در آن ناحیه که در خواب دیده اید، یا نقصان زراعت پدید می آید و یا مرگ دامن عده ای را می گیرد. باد سخت در خواب وحشت و هراس است و باد ملایم راحت و آسایش. گرد باد، آفت و بیماری است و اگر دیدید که بادی سخت می وزد و خرابی و ویرانی بوجود می آورد نوعی ناراحتی همگانی برای مردم بوجود می آید.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر دیدید باد شما را به جائی دیگر می برد، سفری در پیش خواهید داشت.
  جابرمغربی می گوید: اگر ببیند که او را بادی سخت به سوی آسمان ها برد، دلیل که اجل او نزدیک است. اگر ببیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل که بیمار شود و عاقبت شفا یابد.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن باد در خواب بر نه و جه است:
  بشارت،
  فرمانروایی،
  مال،
  مرگ،
  عذاب،
  کشتن،
  بیماری،
  شفا،
  راحت.

 • اگر ببیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگی و فرمانروائی یابد.
  اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر ببیند که باد ملایمی از سمت مغرب می آید، دلیل که به مردم آن دیار مال و نعمت زیادی می رسد. اگر ببیند که باد نرمی از سمت شمال می وزید، دلیل بر شفا و راحت آن سرزمین است. اگر ببیند که باد، مردم آن دیار را برگرفت و بر هوا برد، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد.

 • سلام. من خواب دیدم که طوفانی وحشتناکی دارد می آید، در حالی که از درون تراس خونه خود دیدم و زمانی که دیدم طوفان که به خونه ما نزدیک میشه در بالکن خونه رو بستم و اومدم داخل خونه. از شدت بسیار زیاد طوفان خونه تکون بسیار زیادی میخورد اما خونه سالم موند. یک پنجره خونمون باز بود که سریع رفتم اونم بستم و بعد برگشتم به سرجام و نشستم. و بعد از خواب پریدم تموم شد خوابم. ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگویید.

 • باسلام خسته نباشید خواب دیدم در منطقه ای در حال رانندگی بودم ناگهان طوفان شدیدی رو دیدم در خانه ای پناه گرفتیم ولی از اسمان خودرو ها مثل اتوبوس تریلی جرثقیل ا به پایین میوفتادن ومن به اعلام خطر میکردم که پناه بگیرن تا از اجسامی که از اسمان به زمین وخونه ها برخورد میکرد در اما باشن کسی زخمی نشد واسمان در موقع افتادن خودروها صاف بود ولی ترس همه جا رو فرا گرفته بود

 • سلام ببخشید من توی خواب دیدم دارم به طوفان نگاه میکنم و همه جارو خراب میکنه همه چیو بلند میکنه ولی منو بلند نکرد!؟

 • سلام صبحتون دل انگیز
  من خواب گردباد سرخ رو دیدم قرمز بود ازدور مشاهد کردم ب من نزدیک نشد ب هیچ کسی اسیب نرسوند فقط رد میشد ممنون میشم بدونم تعبیرش چیه شب جمعه خواب دیدم

  • سلام ودرود…
   خیرباشه انشالله

 • سلام میشه خواب منو تعبیر کنید من خپاب دیدم خونه پدرم هستم ک من در بیذاری هرروز اونجام و اینکه توی خوابم یهو از پشت پنجره دیدم اسمون سیاه شد و طوفان باد اومد دیدم اینجور شده پرده های خونه رو کشیدم ک نبینیم بعد چند دقیقه یهو ی بارون ارومی اومد خیلی قشنگ بود همه خاک ها نشست مت از پنجره مگاه میکردم فک میکنم دستمم بردم زیر بارون ک وقتی از کنار پنجره اومدم پیش مادرم گفت یکی از دوستانش میخواد بیاد منزل ما و نون و ی سری خوراکی داش ک من فکر میکردم برای سفره نذریه و داشتم میخوردم

 • سلام، امروز برای اولین بار در خواب دیدم در جایی که هم اکنون هستم ، در کنار ساحل به تماشای منظره ایستاده ام ۲ بچه اردک را دیدم که از خوشحالی و علاقه سعی داشتم بچه اردک های کوچک را بگیرم اما فرار کردند و بعد دیدم ۲ پرنده در حال پرواز هستند و از طرف دریا به سرعت به سمت ساحل آمدند همین که آنها را تماشا میکردم دیدم گردباد و طوفان از سمت دریا شروع شد که خیلی با ساحل فاصله داشت. و دیدم باد شروع به وزیدن شدید کرد، از من از ترس در خواب شروع به فرار کردن و دور شدن از طوفان کردم و در همین حین ناگهان که سرم را برگرداندنم خواهرم را که به دور از من است دیدم دستش را گرفتم و به سرعت به سمت شهر دویدیم تا از ساحل دور شویم. مردم را دیدم که هر کدام به یک سو میگریزند و گردباد که چگونه به ساختمان و انسانهای در حال فرار آسیب میرساند. در حین دویدن خواهرم با اشاره به من گفت برویم به آن ساختمان، و من در جواب گفتم نه آنجا امن نیست و بعد ساختمان کناری آن را نشان دادم گفتم برویم آنجا امن تر می تواند باشد و ناگهان گردباد کوچک سفیدی در نزدیکی خودمان دیدم اول به سمت خواهرم رفت اما خواهرم از آن فرار کرد و بعد گردباد سفید رنگ چرخید و به سمت من آمد که من هم از آن فرار کردم و ۲ باره خواست از جهت دیگه به سمت من بیاید و من را احاطه کند که مجددا من جا خالی دادم و هیچ آسیبی به هیچ کدام ما نرسید. من از شدت ترس از خواب بیدار شدم. زمانی که از خواب بیدار شدم احساس کردم تپش قلبم تندتر شده و گرمم بود. در عالم واقعیت من در طی چند روز اخیر قبل از دیدن این خواب بسیار آشفته و نگران و مضطرب هستم به خاطر تغییرات چند روزه اخیری که در حال رخ دادن است و از طرفی تنها و به دور از خانواده و وطن هستم لطفا تعبیر خواب من را بگویید ممنون

 • سلام، امروز برای اولین بار در خواب دیدم در جایی که هم اکنون هستم ، در کنار ساحل به تماشای منظره ایستاده ام ۲ بچه اردک را دیدم که از خوشحالی و علاقه سعی داشتم بچه اردک های کوچک را بگیرم اما فرار کردند و بعد دیدم ۲ پرنده در حال پرواز هستند و از طرف دریا به سرعت به سمت ساحل آمدند همین که آنها را تماشا میکردم دیدم گردباد و طوفان از سمت دریا شروع شد که خیلی با ساحل فاصله داشت. و دیدم باد شروع به وزیدن شدید کرد، از من از ترس در خواب شروع به فرار کردن و دور شدن از طوفان کردم و در همین حین ناگهان که سرم را برگرداندنم خواهرم را که به دور از من است دیدم دستش را گرفتم و به سرعت به سمت شهر دویدیم تا از ساحل دور شویم. مردم را دیدم که هر کدام به یک سو میگریزند و گردباد که چگونه به ساختمان و انسانهای در حال فرار آسیب میرساند. در حین دویدن خواهرم با اشاره به من گفت برویم به آن ساختمان، و من در جواب گفتم نه آنجا امن نیست و بعد ساختمان کناری آن را نشان دادم گفتم برویم آنجا امن تر می تواند باشد و ناگهان گردباد کوچک سفیدی در نزدیکی خودمان دیدم اول به سمت خواهرم رفت اما خواهرم از آن فرار کرد و بعد گردباد سفید رنگ چرخید و به سمت من آمد که من هم از آن فرار کردم و ۲ باره خواست از جهت دیگه به سمت من بیاید و من را احاطه کند که مجددا من جا خالی دادم و هیچ آسیبی به هیچ کدام ما نرسید. من از شدت ترس از خواب بیدار شدم. زمانی که از خواب بیدار شدم احساس کردم تپش قلبم تندتر شده و گرمم بود. در عالم واقعیت من در طی چند روز اخیر قبل از دیدن این خواب بسیار آشفته و نگران و مضطرب هستم به خاطر تغییرات چند روزه اخیری که در حال رخ دادن است و از طرفی تنها و به دور از خانواده و وطن هستم لطفا تعبیر خواب من را بگویید ممنون

 • سلام من خواب دیدم که در خانه ای بزرگ و امن به همراه تمامی عزیزانم هستم.یکدفه یک طوفان شدید آمد و بعد از چند لحضه تمام شد.هیچ اتفاقی برای خانه پیش نیامد.بعد یک نفر زنگ خانه را زد در را که باز کردم دیدم برادرم است که صحیح و سالم از طوفان برگشته. ممنون میشم تعبیرش رو بگید.

 • سلام من خواب دیدم داخل پیاده رو راه میرفتم بعد یک گردباد اومد روی من وبلندم کرد برداسمون بعد انداختم روی پشت بام که چندنفری هم اونجابودن بهم گفتن چشمات رابازکن هیچی نشده بلندشدم رفتم خونه وضوگرفتم بعدشیادم نیست که نمازخوندم یانه

 • خیرباشه دوستان

 • سلام .خواب گردباد سفید دیدم ..دنبالمون میکرد ..اخر بالا سر من واستاد من افتادم رو زمین اما سعی میکردم با پام بزنم روش تا ازبین بره .اما اون با این کارم قوی تر شد ..اما سایزش تغییر نکرد .پسردایی کنار من بود اما اون افتاده بود روی زمین حرکت نمیکرد

 • من خواب دیدم باخانوادم و خاتواده داییم بیرون رفتیم ..گردباد سفید اونجا بود ماشینها تکون میداد ..دنبال همه میکرد ‌‌..اخر بالا سر من اومد من ردی زمین بودم میخواستم بیهوش بشم اما با پام روش میزدم که باز بشه اما اون قوی تر میشد اندازش تغییر نمیکرد …کنارم پسر داییم روی زمین بود حرکت نمیکرد انگار طوفان جان اون گرفته بود ..توی خوابم صدا اومد میگفت خواهرت داره میاد نجاتت بده.

 • تعبیرخوابم اینجا نبودش ینی توضیح کاملی راجبش نداده بودن
  من خواب دیدم آسمون مثل دریا آشفته شده و رنگش تیره اولش فک میکردم بارونه آرومی داره می باره اما پدرم بهم گف چقد هوا بده امیدوارم این بارون و طوفان خونه ی یکی از عزیزاشو خراب نکنه بعدش ازپشت پنجره ی خیلی بزرگ دیدم که آسمون بدتر شده و یه گردباد آبی که همراه با رعد همراهش خیلی ترسیدم و رفتم بغل پدرم اونم محکم بغلم کردبعدخواهرم صدام زد طوفانونگاه مادرمم گفت بیایین این طرف الان خونه رو خراب میکنه بعدشم بابام دست مو گرفت بردتم پیش مادرم، ولی بازم در امان نبودم بعدشم ازخواب پریدم

 • کی میتونه تعبیرخواب بکنه

 • سلام تورو خدا بگید تعبیر خواب من چیه ممنون میشم…خواب دیدم با دختر عمه ام تو خونه نشستسم دارم باهاش درد و دل میکنم از مشکلات زندگیم بیرون طوفان شدیدی میومد جوری ک در خونه باز و بسته میشد من هر کاری میکردم ک در رو ببندم نمیتونستم طوفان باد و بارون بود و با شدت میزد ب در و باز میکرد در رو…ی ترس عجیبی تو وجودم بود هر چی تلاش میکردم درو ببندم فایده نداشت و با هر چی میخواستم در رو از داخل چفت کنم ب گیره در نمیخورد و در دوباره با شدت باز میشد…دختر عمه ام اومد کمکم و اونم هر چی تلاش کرد فایده نداشت چن با هر چی میخواستیم درو چفت کنیم ب واسه گیره در بزرگ بود و داخل نمیرفت…ولی دختر عمه ام ی چوب پیدا کرد گف این ب در میخوره و درو از داخل بست…خواهش میکنم برام تعبیر کنین

 • سلام ..
  بعد از ظهر خواب دیدم از تو بالکن خونه بیرون رو نگاه کردم همه پر از خاک بود.تو خیابون کنار جدول با لودر خاکا رو جمع میکردن که یک دفعه یکی از درختا افتاد خیلی بزرگ بود گفتم الان میوفته رو ساختمان خراب میشه.سر درخت خورد رو بالکن خراب شد.شوهر. و پسرم بیرون از خونه بودن فکر کردم افتاد رو اونا .خیلی ترسیده بودم.از خواب بیدار شدم

 • من خواب دیدم که طوفان شدیدشده پشت بوم لباس پهن کردیم طوفان لباس باباموبردخونه بغلی یه زن باچادرسفیداومدکه چهرش معلوم نبود لباس بابامو باخودش برد طوفان بنداومد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.