تعبیر خواب آهنگر

تعبیر خواب آهنگر | تعبیرخواب آهنگر | tabire khab

تعبیر خواب دیدن آهنگر,تعبیر خواب آهنگری,تعبير خواب آهنگري,تعبیر خواب اهنگر,تعبیر خواب آهنگر,دیدن آهنگر در خواب

تعبیر خواب دیدن آهنگر , تعبیر خواب آهنگری , تعبير خواب آهنگري

خواب آهنگر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آهنگر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آهنگر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آهنگر را مطالعه نمایید و متوجه شوید آهنگر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آهنگر از دید يوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن آهنگران ، روزی است

تعبیر خواب آهنگر از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب دیدن آهنگر ، مسئولیت های بسیار بزرگ و سنگین است

تعبیر خواب آهنگر از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب كوره آهنگري ، عشق شما نا پايدار است .

تعبیر خواب يك آهنگر در حال كار ، ناكامي و مشكلات عشقي است

تعبیر خواب جرقه هاي يك كوره آهنگري ، مشاجره هاي سخت عشقي است

تعبیر خواب شما آهنگر هستيد ، به پول احتياج پيدا مي كنيد

تعبیر خواب با يك آهنگر صحبت مي كنيد ، مردم به شما اعتماد ندارند .

تعبیر خواب يك آهنگر نعل اسب مي سازد ، موانع بسياري بر سر راهتان خواهد بود .

تعبیر خواب آهنگر | آهنگر در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 27 عدد

 • اگر کسی در خواب کسی را که به شغل آهنگری اشتغال دارد ببیند، شخص نیرومند و پرقدرتی را ملاقات می کند که از آن شخص به وی و دیگران فایده می رسد.

 • اگر کسی آهنگر معروفی را در خواب دید، بر فرمانروا دلالت دارد و در غیر آن، خوب و بد آنچه در خواب دیده، به آهنگر می رسد.

 • اگر دید آهن را ذوب می کرد، از مردم غیبت و بدگویی می کند.

 • جابر مغربی می گوید: اگر کسی به خواب ببیند که آهنگری می کرد ولی شغلش آهنگری نباشد، او با کسی دشمنی خواهد کرد و اگر آهنگر باشد، خیر و برکت به او می رسد.

 • یوسف نبی علیه السلام می گوید: دیدن آهنگر در خواب، نشانه این است که به زودی مسئولیتهایی سنگین بر دوش شما گذاشته خواهد شد.

 • آهن

  امام جعفر صادق:
  دیدن اشیای آهنی در خواب، دلالت بر منفعت و قوت و توانایی و پیروزی بر دشمن دارد.

 • اگر ببیند از آهن سلاحی دارد، به پادشاه و امیر منتسب و مربوط می‌شود اگر ببیند از سنگ آهن بیرون می‌آورد، رنج و سختی به او می‌رسد.

 • اگر لابزار آهنی در خواب ببیند، تعبیر آن باشد که خادمی به اختیار خواهد اورد اگر آهن جز به صورت ابزار و وسیله کار ببیند، به اندازه آن مال و کالا به بیننده خواب خواهد رسید اگر ببیند آهن به او دادند، به اندازه آهن مال و متاع به او بخشیده می‌شود آهنگری را به خواب دیدن، اگر مشهور باشد بر پادشاه دلالت دارد و اگر معروف نباشد تعبیر خواب برایش بستگی به چیزی است که در خواب دیده است، اگر موضوع خوشایندی به آهنگر مربوط می‌شده، به سختی و دشمنی و.. قابل تعبیر است اگر ببیند آهن و یا مس ذوب میکرد، دلیل آن باشد که از مردم غیبت و بدگویی می‌کند.

 • اگر ببیند آهنگری می‌کند، مشروط بر اینکه حرفه اش آهنگری نباشد، تعبیر چنان است که با کسی دشمنی و خصومت سختی پیدا می‌کند، اگر ببینده خواب آهنگر باشد دلیل آن است که منفعت و سود بسیار به او می‌رسد.

 • جود آهنگر در خواب، دلالت دارد بر پادشاهی بزرگ و عادل.

 • ديدن آهنگر در خواب ، نشانة اين است كه به زودي مسئوليتهايي سنگين بر دوش شما گذاشته خواهد

 • تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب چکش آهنگری، شخصی بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد.

 • اگر در خواب ببینی چکش آهنگری داری یا کسی آنرا به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و شخصی بزرگ و رئیس و سرور ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او سود و منفعت به دست می‌آوری.

 • اگر ببینی چکش آهنگری خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی رابطه و مصاحبت تو با آن شخص قطع می‌شود.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر کسی که آهنگری بلد نباشد، در خواب ببیند که چکش را به سندان می‌زند، یـعـنـی بین بزرگان و روسا سخن‌چینی کرده و دشمنی می‌اندازد

 • سلام،خاب دیدم پتک دارم به زمین میزنم براتعویض موزایک،،

 • پتک نشانه قدرت است،امکان داره بادیدن این خاب زمین بفروش بره،،آخه شب دیگه هم دیدم شمشیردارم زدم به نرده آهنین برید شمشیرم هیچ عیبی برنداشت،،بدجورگیرم امیدم اول به خدا بعدهم فروش زمینم

 • دیدن آهن قوت ظفر بود

 • دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

 • ديدن آهنگران از سلطان روزي يابد

 • آنلي بيتون میگويد:

  ديدن آهنگر در خواب، علامت آن است كه در آينده‏اى نزديك مسؤوليت‏هاى بسيار بزرگ و سنگينى را بر دوش شما خواهند گذاشت.

 • خواب كوره آهنگري : عشق شما نا پايدار است .

 • يك آهنگر در حال كار : ناكامي و مشكلات عشقي

 • جرقه هاي يك كوره آهنگري : مشاجره هاي سخت عشقي

 • شما آهنگر هستيد : به پول احتياج پيدا مي كنيد

 • با يك آهنگر صحبت مي كنيد : مردم به شما اعتماد ندارند .

 • يك آهنگر نعل اسب مي سازد : موانع بسياري بر سر راهتان خواهد بود .

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.