تعبیر خواب آبادی

تعبیر خواب آبادی

تعبیر خواب آبادی | تعبیرخواب آبادی | tabire khab تعبیر خواب آبادی,تعبیر خواب شاه آبادی,تعبیر خواب آبادانی,تعبير خواب آباداني,تعبير خواب آباد كردن,تعبير خواب خانه آباد كردن,تعبیر خواب ابادانی,تعبیر خواب آباد,تعبیر خواب آباد …

تعبیر خواب یهودی

تعبیر خواب یهودی

تعبیر خواب یهودی | تعبیرخواب یهودی | tabire khab تعبیر خواب یهودی,تعبیر خواب یهودی شدن,تعبیر خواب یهودیان,تعبیر خواب یهود,تعبیر خواب دیدن یهودی,تعبیر خواب زن یهودی,تعبیر خواب مرد یهودی,تعبیر خواب دیدن یهودیان,تعبیر خواب …

همه چیز درباره تعبیر خواب “دیدن معشوق” قدیمی

همه چیز درباره تعبیر خواب “دیدن معشوق” قدیمی

تعبیر خواب دیدن معشوق | تعبیر خواب معشوق | tabire khab تعبیر خواب معشوق,تعبیر خواب معشوق قدیمی,تعبیر خواب معشوق بودن,تعبیر خواب معشوقه,تعبير خواب معشوقه,تعبیر خواب معشوق شدن,تعبیر خواب معشوق سابق,تعبیر خواب معشوقه …

تعبیر خواب آهنگر | تعبیرخواب آهنگر | tabire khab

تعبیر خواب دیدن آهنگر,تعبیر خواب آهنگری,تعبير خواب آهنگري,تعبیر خواب اهنگر,تعبیر خواب آهنگر,دیدن آهنگر در خواب

تعبیر خواب دیدن آهنگر , تعبیر خواب آهنگری , تعبير خواب آهنگري

خواب آهنگر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آهنگر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آهنگر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آهنگر را مطالعه نمایید و متوجه شوید آهنگر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آهنگر از دید يوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن آهنگران ، روزی است

تعبیر خواب آهنگر از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب دیدن آهنگر ، مسئولیت های بسیار بزرگ و سنگین است

تعبیر خواب آهنگر از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب كوره آهنگري ، عشق شما نا پايدار است .

تعبیر خواب يك آهنگر در حال كار ، ناكامي و مشكلات عشقي است

تعبیر خواب جرقه هاي يك كوره آهنگري ، مشاجره هاي سخت عشقي است

تعبیر خواب شما آهنگر هستيد ، به پول احتياج پيدا مي كنيد

تعبیر خواب با يك آهنگر صحبت مي كنيد ، مردم به شما اعتماد ندارند .

تعبیر خواب يك آهنگر نعل اسب مي سازد ، موانع بسياري بر سر راهتان خواهد بود .

تعبیر خواب آهنگر | آهنگر در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

27 دیدگاه

 • سوگند ژانویه 2017 در 09:28

  اگر کسی در خواب کسی را که به شغل آهنگری اشتغال دارد ببیند، شخص نیرومند و پرقدرتی را ملاقات می کند که از آن شخص به وی و دیگران فایده می رسد.

 • تنها ژانویه 2017 در 09:28

  اگر کسی آهنگر معروفی را در خواب دید، بر فرمانروا دلالت دارد و در غیر آن، خوب و بد آنچه در خواب دیده، به آهنگر می رسد.

 • هدا ژانویه 2017 در 09:28

  اگر دید آهن را ذوب می کرد، از مردم غیبت و بدگویی می کند.

 • شاهین ژانویه 2017 در 09:28

  جابر مغربی می گوید: اگر کسی به خواب ببیند که آهنگری می کرد ولی شغلش آهنگری نباشد، او با کسی دشمنی خواهد کرد و اگر آهنگر باشد، خیر و برکت به او می رسد.

 • لیلی ژانویه 2017 در 09:29

  یوسف نبی علیه السلام می گوید: دیدن آهنگر در خواب، نشانه این است که به زودی مسئولیتهایی سنگین بر دوش شما گذاشته خواهد شد.

 • باران ژانویه 2017 در 09:29

  آهن

  امام جعفر صادق:
  دیدن اشیای آهنی در خواب، دلالت بر منفعت و قوت و توانایی و پیروزی بر دشمن دارد.

 • مرضیه ژانویه 2017 در 09:29

  اگر ببیند از آهن سلاحی دارد، به پادشاه و امیر منتسب و مربوط می‌شود اگر ببیند از سنگ آهن بیرون می‌آورد، رنج و سختی به او می‌رسد.

 • یگانه ژانویه 2017 در 09:29

  اگر لابزار آهنی در خواب ببیند، تعبیر آن باشد که خادمی به اختیار خواهد اورد اگر آهن جز به صورت ابزار و وسیله کار ببیند، به اندازه آن مال و کالا به بیننده خواب خواهد رسید اگر ببیند آهن به او دادند، به اندازه آهن مال و متاع به او بخشیده می‌شود آهنگری را به خواب دیدن، اگر مشهور باشد بر پادشاه دلالت دارد و اگر معروف نباشد تعبیر خواب برایش بستگی به چیزی است که در خواب دیده است، اگر موضوع خوشایندی به آهنگر مربوط می‌شده، به سختی و دشمنی و.. قابل تعبیر است اگر ببیند آهن و یا مس ذوب میکرد، دلیل آن باشد که از مردم غیبت و بدگویی می‌کند.

 • سوگل ژانویه 2017 در 09:30

  اگر ببیند آهنگری می‌کند، مشروط بر اینکه حرفه اش آهنگری نباشد، تعبیر چنان است که با کسی دشمنی و خصومت سختی پیدا می‌کند، اگر ببینده خواب آهنگر باشد دلیل آن است که منفعت و سود بسیار به او می‌رسد.

 • خجسته ژانویه 2017 در 09:30

  جود آهنگر در خواب، دلالت دارد بر پادشاهی بزرگ و عادل.

 • عرشیا ژانویه 2017 در 09:30

  ديدن آهنگر در خواب ، نشانة اين است كه به زودي مسئوليتهايي سنگين بر دوش شما گذاشته خواهد

 • ناشناس ژانویه 2017 در 09:30

  تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب چکش آهنگری، شخصی بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد.

 • شهاب ژانویه 2017 در 09:31

  اگر در خواب ببینی چکش آهنگری داری یا کسی آنرا به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و شخصی بزرگ و رئیس و سرور ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او سود و منفعت به دست می‌آوری.

 • مهین ژانویه 2017 در 09:31

  اگر ببینی چکش آهنگری خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی رابطه و مصاحبت تو با آن شخص قطع می‌شود.

 • آناهیتا ژانویه 2017 در 09:31

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر کسی که آهنگری بلد نباشد، در خواب ببیند که چکش را به سندان می‌زند، یـعـنـی بین بزرگان و روسا سخن‌چینی کرده و دشمنی می‌اندازد

 • قادر ژانویه 2017 در 09:31

  سلام،خاب دیدم پتک دارم به زمین میزنم براتعویض موزایک،،

 • ناشناس ژانویه 2017 در 09:32

  پتک نشانه قدرت است،امکان داره بادیدن این خاب زمین بفروش بره،،آخه شب دیگه هم دیدم شمشیردارم زدم به نرده آهنین برید شمشیرم هیچ عیبی برنداشت،،بدجورگیرم امیدم اول به خدا بعدهم فروش زمینم

 • شهاب ژانویه 2017 در 09:32

  دیدن آهن قوت ظفر بود

 • مهدیه ژانویه 2017 در 09:32

  دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

 • فورزان ژانویه 2017 در 09:33

  ديدن آهنگران از سلطان روزي يابد

 • یاسین ژانویه 2017 در 09:33

  آنلي بيتون میگويد:

  ديدن آهنگر در خواب، علامت آن است كه در آينده‏اى نزديك مسؤوليت‏هاى بسيار بزرگ و سنگينى را بر دوش شما خواهند گذاشت.

 • بانو ژانویه 2017 در 09:33

  خواب كوره آهنگري : عشق شما نا پايدار است .

 • بهاره ژانویه 2017 در 09:33

  يك آهنگر در حال كار : ناكامي و مشكلات عشقي

 • امید ژانویه 2017 در 09:34

  جرقه هاي يك كوره آهنگري : مشاجره هاي سخت عشقي

 • پریا ژانویه 2017 در 09:34

  شما آهنگر هستيد : به پول احتياج پيدا مي كنيد

 • مدینه ژانویه 2017 در 09:34

  با يك آهنگر صحبت مي كنيد : مردم به شما اعتماد ندارند .

 • مهدیه ژانویه 2017 در 09:34

  يك آهنگر نعل اسب مي سازد : موانع بسياري بر سر راهتان خواهد بود .

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.