تعبیر خواب خودکشی

تعبیر خواب خودکشی | تعبیرخواب خودکشی | tabire khab

تعبیر خواب خودکشی,تعبیر خواب خودکشی دوست,تعبیر خواب خودکشی مرده,تعبیر خواب خودکشی برادر,تعبیر خواب خودکشی همسر,تعبیر خواب خودکشی خود,تعبير خواب خودکشی,تعبیر خواب خودکشی پدر,تعبیر خواب خودکشی با طناب دار,تعبیر خواب خودکشی با اسلحه,تعبیر خواب خودکشی دوست دختر,تعبیر خواب خودکشی خودم,تعبیر خواب خودکشی دیگری

تعبیر خواب خودکشی , تعبیرخواب خودکشی , خودکشی در خواب

خواب خودکشی یکی از خوابهای بسیار وحشتناک است و می تواند تا ماه ها ذهن مار ا درگیر کند.اگر شما این خواب را دیده اید و دنبال تعبیر خواب خودکشی هستید باید به شما عرض کنیم که این مطلب کامل ترین مطلب در مورد تعبیرخواب خودکشی می باشد

تعبیر خواب خودکشی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب خودکشی کردن این است که بدبختی سوار بر زندگی شما می شود

تعبیر خواب خودکشی دیگران این است که شکست دیگران در زندگی شما تاثیر می گذارد

تعبیر خواب دختری که نامزدش خودکشی می کند این است که با بی وفایی نامزد خود را ناامید می کند

تعبیر خواب قتل و خودکشی از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب کشتن جانور این است که بر خصم پیروز می شوید

تعبیر خواب قتل و خودکشی از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب اینکه کشته شود طول عمر است.تعبیر خواب کشتن کسی بدون بریدن سر او منفعتی است که به او می رساند

تعبیر خواب قتل و خودکشی ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب کشته شدن خود به دست گروهی منفعت است.

تعبیر خواب قتل و خودکشی جابر مغربی

تعبیر خواب کشتن فرزند خود روزی پاک و حلال است

تعبیر خواب قتل و خودکشی لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کشتن دیگران این است که خود را عصبانی نکنید

تعبیر خواب کشته شدن شما این است که یک فداکاری می کنید

تعبیر خواب خودکشی از دید مولف

آنطور که از تعبیر معبران بزرگ اسلامی بر می آید می توانیم نتیجه بگیریم که تعبیر خواب خود کشی بد نیست و کشتن همواره به منفعت و از بین بردن ظلم تعبیر شده است.بنابراین می توانیم تعبیر دیدن خودکشی در خواب را انجام عملی بدانیم که به ما به ما سود می رساند یا مقاومت در مورد ظلمی بدانیم که به ما شده است و ما آن ظلم را از سر خود برداشته ایم

تعبیر خواب خودکشی | خودکشی در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 49 عدد

 • اگر خواب ببینید دست به خود کشی می زنید ، نشانة آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد.

 • اگر خواب ببینید کسی دست به خود کشی زده است ، نشانة آن است که شکست دیگران در زندگی بر منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت .

 • اگر دختری خواب ببیند نامزدش دست به خود کشی زده است ، نشانة آن است که در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده خواهد شد .

 • در اولین‌ نگاه‌ به‌ این‌ خواب‌، به‌ نظر می‌رسد که‌ کاملا منفی‌ باشد. ممکن‌ است‌ شخص‌ تصور کند که‌ این‌نشانه‌ به‌ معنای‌ نفرت‌ از خویشتن‌، افسردگی‌ شدید، دست‌ شستن‌ از زندگی‌ و دیگر احساسات‌ و افکار واندیشه‌های‌ منفی‌ باشد

 • خودکشی‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ پیشرفت‌ و منسجم‌ شدن‌ بیننده‌خواب‌ باشد. همگی‌ دارای‌ ابعاد و جنبه‌های‌ شخصیتی‌ زیادی‌ هستیم‌. مشاهده‌ خودکشی‌ کردن‌ درخواب‌ می‌تواند نشانه‌ و نماد این‌ باشد که‌ شما در حال‌ کشتن‌ و از بین‌ بردن‌ جنبه‌ای‌ از خویشتن‌ تان‌هستید. احتمالا جنبه‌ای‌ که‌ مضر، ویرانگر و مخرب‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر سابقا سیگاری‌ بودید وحالا آن‌ را ترک‌ کرده‌اید، ممکن‌ است‌ آن‌ جنبه‌ سیگار کشیدن‌ را در خویشتن‌تان‌ از بین‌ ببرید. اگر در خواب‌ببینید که‌ غریبه‌ای‌ مرتکب‌ خودکشی‌ می‌شود، نشان‌ دهنده‌ جنبه‌ دیگری‌ از خودتان‌ است‌.

  • زهره افرین به این تعبیر خواب در تعبیر خوابها وضع زمانی که دران هستیم خیلی مهم است ومقتضیات زمان را نیز باید به حساب اورد شاد وسلامت در پناه خدای بزرگ باشید

 • اگر خواب ببینید دست به خودکشی می زنید ، نشانه آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد.

 • اگر خواب ببینی کسی خورکشی می کنه تعبیر چیه؟

 • تعبیر خواب خودکشی کردن شخصی چیست؟

  • زهره انشاالله صفات بد وجودتان را ازبین می بر ید

  • در خواب دیدم همسرم بخاطر خیانت من خودش را از بلندی انداخت و قطه قطعه شد تعبیرش چیست؟؟

 • اگه کسی را دیدی که قصد خودکشی دارد چه تعبیر دارد؟

  • سلام خواب دیدم یکی از فامیلهای دورمان خودش وپسرش خود کشی کردن تعبیرش چیه ممنون

  • سلام من خواب دیدم با شوهرم بحثم شد و او بنزین رو خودش ریخت و خودشو آتش زد و بعد پرید توی آب و خودش رو خاموش کرد اما مرده بود منم اونقدر گریه میکردم

 • ممنون به خاطر مطالب سایت

 • خوب بود تشکر

 • خودکشی اعضای خانواده را دیدن چه تعبیری دارد؟

 • اگر خواب ببينيد مرتكب قتلي شده ايد ، علامت آن است كه به خاطر بي تفاوتي ديگران احساس حقارت مي كنيد

 • اگر خواب ببينيد دوستي خودكشي كرده است ، نشانة آن است كه براي تصميم گيري راجع به موضوعي مهمي دچار ترديد مي شويد .

 • خواب دیدم که توی یه آسانسور هستم با چند نفر دیگه طیقه های مختلف پیاده میشم و باز دوباره سوار میشم توی یه طیقه از من میخان که آدم بکشم من اینکارو میکنم وبعد توی یه چمدون پنهانش میکنم بعدش احساس کردم که هنوز زنده اس چون چمدون خیلی گرم بود.

 • نزديك صبح بود كه اين خوابو ديدم.. خواب ديدم كه برادرم مامان وبابامو كشته ومن هم كنار برادرم بودم درست يادم نيست ولي فكركنم من هم باهاش اين كارو انجام دادم

 • قبل ساعت 1 شب خواب دیدم با دوستام تو اردو دانشجویی بودیم
  پلیس مارو گرفت به خاطر اینکه دختر باهامون بود
  من رفتم دنبال ی چیزی که ولمون کنن
  وقتی برگشتم همرو کشته بودن
  داشتن صحنه سازی میکردن که تسادف بوده

 • در اولین‌ نگاه‌ به‌ این‌ خواب‌، به‌ نظر می‌رسد که‌ کاملا منفی‌ باشد

 • ممکن‌ است‌ شخص‌ تصور کند که‌ این‌نشانه‌ به‌ معنای‌ نفرت‌ از خویشتن‌، افسردگی‌ شدید، دست‌ شستن‌ از زندگی‌ و دیگر احساسات‌ و افکار واندیشه‌های‌ منفی‌ باشد. اگر چنین‌ ویژگی‌ هایی‌ در شما صدق‌ می‌کند، ممکن‌ است‌ این‌ خواب‌ همین‌تعابیر را در بر داشته‌ باشد و در نتیجه‌ باید بی‌درنگ‌ از یک‌ متخصص‌ کمک‌ بخواهید. اگرچه‌، تعابیرمثبت‌تری‌ نیز وجود دارند. خودکشی‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ پیشرفت‌ و منسجم‌ شدن‌ بیننده‌خواب‌ باشد. همگی‌ دارای‌ ابعاد و جنبه‌های‌ شخصیتی‌ زیادی‌ هستیم‌. مشاهده‌ خودکشی‌ کردن‌ درخواب‌ می‌تواند نشانه‌ و نماد این‌ باشد که‌ شما در حال‌ کشتن‌ و از بین‌ بردن‌ جنبه‌ای‌ از خویشتن‌ تان‌هستید. احتمالا جنبه‌ای‌ که‌ مضر، ویرانگر و مخرب‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر سابقا سیگاری‌ بودید وحالا آن‌ را ترک‌ کرده‌اید، ممکن‌ است‌ آن‌ جنبه‌ سیگار کشیدن‌ را در خویشتن‌تان‌ از بین‌ ببرید. اگر در خواب‌ببینید که‌ غریبه‌ای‌ مرتکب‌ خودکشی‌ می‌شود، نشان‌ دهنده‌ جنبه‌ دیگری‌ از خودتان‌ است‌. ممکن‌ است‌در شرف‌ رهایی‌ از یک‌ بخش‌ بی‌ فایده‌ و غیر ضروری‌ خودتان‌ باشید و در حال‌ آغاز شیوه‌ای‌ بهتر و جدیددر رابطه‌ با انجام‌ کارها، اگر در خواب‌ ببینید که‌ یکی‌ از آشنایانتان‌ خودکشی‌ کرده‌ می‌تواند نشانه‌برداشت‌ها و نگرانی‌های‌ شما در رابطه‌ با آن‌ شخص‌ باشد. هم‌ چنین‌، احتمال‌ دارد که‌ بیننده‌ خواب‌ درحال‌ حاضر استرس‌، نگرانی‌، اضطراب‌، تنش‌، شک‌ و تردید را تجربه‌ می‌کند. پس‌ لازم‌ است‌ که‌ شادباشید و سعی‌ کنید تا در خلال‌ روز از اندیشه‌های‌ مثبت‌تری‌ برخوردار گردید.

 • خواب ديده ام كه خود كشى كرده ام ولى كسى مانند وحى به من مى گفت كه نبايد خود كشى كنم و من خود كشى نكردم

 • من عادت دارم شبا تو خواب چن بار بیدار میشم و بازم میخوابم…دیشب4-5 بار این اتفاق افتاد و هر دفعه ای که خوابم میبرد خواب میدیدم رگ دست چپمو زدم و بعدشم میمردم…

 • سلام.من خواب دیدم که یه نفر که چهره اش یادم نیست داشت با اجازه خودم رگ دست راستمو میزد.یعنی قبلش خودم میخواستم بزنم اما یهو گریه ام گرفت و اون تیغ رو به زور از دستم گرفت و رگمو زد.خون ازش میومد ولی بعدش خشک شد طوری که چند تا کار انجلم دادم و در حینش به خونی رو ساعد دستم خشک شده بود نگاه میکردم.یهو به رگم نگاه کردم که خون تو رگم نیست و لای زخم کامل بازه.دیگه از ترسم بیدار شدم.تعبیرش چیه؟

 • من خواب دیدم یک خانم به خاطر آنکه شوهرش در جوانی عاشق من بوده و همیشه سایه برتری من را احساس میکنند و توخوابم باز شوهرش از پیش ما رد شدو مثل جوونیهاش پاک و عاشق بود زن میخواد خودشو بکشه من چاقو را میخوام ازش بگیرم بعد جو زده میشم میگم اصلا من خودم را میکشم تا همه از دست من راحت بشند آنوقت قیافه شوهرم را هم دیدم و فکرمیکردم اون را هم دارم راحت میکنم و رقیب هام را و عاشقانم و همسرانشان را با صدای گریه خودم از خواب پریدم لطفا من را راهنمایی کنید خیلی غمگینم

 • خواب دیده ام سرطان دارم روز به روز بدتر میشدم ی روز قبله امدن همسرم خودکشی کردم

 • اگر خواب ببينيد دست به خود كشي مي زنيد ، نشانة آن است كه بدبختي بر دوش شما سنگيني خواهد كرد.

 • گر خواب ببينيد كسي دست به خود كشي زده است ، نشانة آن است كه شكست ديگران در زندگي بر منافع شما تأثيري منفي خواهد گذاشت

 • اگر دختري خواب ببيند نامزدش دست به خود كشي زده است ، نشانة آن است كه در اثر بي وفايي نامزد خود نوميد و افسرده خواهد شد .

 • خواب خودكشي كردن فرزند ودرخواست كمك

 • سلام،خواب دیدم میخواستن منو بکشن منم به اجبار خودکشی کردم،تعبیرش چیه

 • خواب دیدم پسری که خیلی وقت پیش عاشقش بودم و الان رابطه ای نداریم خودکشی کرده و من ازناراحتی سر خاکش میرم و قرص میخورم و همونجا سر قبرش میشینم تا بمیرم تعبیرش چی میشه؟ لطفا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه ممنونم

 • باسلام خواب دیدم که کسی که به او به شدت علاشه دارم میخواهد خودکشی کند ولی جلوی انرا گرفتم تعبیر این چیست

 • سلام خواب دیدم تو بیمارستان بستری بودم انگار خودکشی کرده بودم . بعدش جای دیگه ای مثل جای موقت بستری شده بودم . تعبیری داره ؟

 • سلام من خواب دیدم با شوهرم بحثم شد و او بنزین رو خودش ریخت و خودشو آتش زد و بعد پرید توی آب و خودش رو خاموش کرد اما مرده بود منم اونقدر گریه میکردم

 • سلام من خواب دیدم پدرم خودکشی کرده حالا تعبیرش چیه؟ اگه جوابم رو بدین خیلی تشکر میکنم.

 • اگر در خواب ببینیم کسی که فوت شده خودکشی کرده تعبیرش چیست

 • سلام خواب دیدم بادونفراز دوستام میخواستیم خودکشی کنیم پریدیم تودریامن توعمق بیشتری رفتم بعد ی آرامش عجیبی اومد سراغم بعدچشام بسته شدولی هرسه زنده موندیم تعبیرب داره؟

 • سلام من دو هفته پیش خواب ترسناک و عحیبی دیدم که از اون روز به بعد نذاشته خواب به چشمم بیاد و در به در دنبال تعبیرش هستم….خواب دیدم که خودم و خواهرم خوابیدیم درحالی که مادر و پدرم به خودکشی کردن(حلق اویز شدن)بعد هم من بیدار میشم اما خواهرم تا اخر خوابه درضمن در خواب دیدم که دارم با روح مادر و پدرم صحبت میکنم و همینطور میتونستم کاملا حس کنم که بقیه اقوام نزدیک و عزیزم هم در اون جمع حضور دارن و همین بلا سرشون اومده …خواب بسیار وحشتناکی بود و اصلا از ذهنم بیرون نمیره لطفا کمک کنید

 • سلام من خواب دیدم که پسردایی ام روی خودش بنزین ریخته و خودش را آتش میزند تعبیرش چیست؟

 • امروز صبح از هر صبحی عشقم لز خواب بیدار شد خواب دیده که منو خودش شب عروسیمون باهمدیگه خودکشی میکنیم من نمیفهمم معنی این چیه و هرچه گشتم تعبیری نداشت تروخدا یه کاری بکنید بگین تفسیرش چیه بقیه وبلاگ ها تعبیر خواصی نداشتن لطفا …

 • من خواب دیدم توی یه حمام قدیمی محلی بودم وقتی وارد یکی از اتاقکا شدم دیدم یه نفر رگ دستشو زده باز وارد یه اتاقک دیده شده دیدم یه مادر سر بچشو گرم کرده و رگ دستشو زده،توی هر دو مورد خونی که از دستشون اومده بودو میدیدم

 • من هر سال این وقتا خواب مادر بزرگمو میبینم که تو خونس از تو قبر در میاد یه حالت خواصی داره روحش انگار میخواد یه چیزی بهم بگه هر سال دقیقا این خوابو میبینم میشه راهنماییم کنید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  لطفا…

 • سلام
  مامانم خواب دیده من تو اتاقم رو تختم،دست خودمو به قصد جدی و عمیق با تیغ بریدم،بابام میبینه و مامانمو صدا میزنه میاد چک میکنه میبینه هنوز نبض دارم و میخوان ببرنم بیمارستان که یهو با جیغ پا میشه
  تعبیرش رو اگه بگید ممنون میشم

 • سلام من خواب دیدم با یه چیز تیز رگ دست چپمو زدم حتی یادمه کدوم دستمو زدم وه خون امد نمیدنم چیشود که تویه اتاق نسبتا تاریک دوباره خواب دیدم که دستم یه روبان سیاه بسته شوده

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.