تعبیر خواب آبشار

تعبیر خواب آبشار | تعبیرخواب آبشار | tabire khab

تعبیر خواب آبشار,تعبیر خواب آبشار کثیف,تعبیر خواب آبشار تمیز,آبشار در خواب دیدن,تعبیر خواب آبشار کوتاه,تعبیر خواب آبشار بلند,خواب آبشار,تعبیر خواب آبشار در کوه,تعبیر خواب آبشار در جنگل,تعبیر خواب آبشار زلال

تعبیر خواب آبشار , تعبیر خواب آبشار کثیف , تعبیر خواب آبشار تمیز

خواب آبشار یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آبشار در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آبشار می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آبشار را مطالعه نمایید و متوجه شوید آبشار چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آبشار از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب آبشاری صاف و زلال ، نعمت و برکت است

تعبیر خواب آبشاری متعفن و بدبو ، بیماری است

تعبیر خواب لذت بردن از ایستادن زیر آبشار ، سود است

تعبیر خواب ناراحتی از ایستادن زیر آبشار ، رنج و غصه است

تعبیر خواب آبشار از دید ليلا برايت

تعبیر خواب دیدن آبشار ، مشکل سختی برای یکی از اعضای خانواده است

تعبیر خواب آبشار از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب آبشار ، امیدهای از دست رفته است

تعبیر خواب آبشار از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب دیدن آبشار ، جمع کردن ثروت برای آینده است

تعبیر خواب آبشار از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب آبشار ، به محلي دعوت ميشويد كه در آنجا خوش گذارني ميشود

تعبیر خواب يك آبشار از آب تميز و صاف ، خوشبختي است

تعبیر خواب به همراه ديگران به يك آبشار نگاه ميكنيد ، مراقب شما هستند و پشت سر شما بسيار بد گويي ميكنند.

تعبیر خواب از يك آبشار آب برميداريد ، بر مشكلات شما اضافه ميشود.

تعبیر خواب آبشار | آبشار در خواب دیدن | تعبیر خواب

28 comments

 1. آبشار در خواب سيلي است از حوادث غير مترقبه که قدرتي عظيم پشت آ ن است.

 2. حوادثي که واقع مي شوند و بيننده خواب نمي تواند جلوي وقوع آن را بگيرد

 3. هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بيشتر باشد عظمت آن حادثه بيشتر است و نزديکي و دوري ما نيز در خواب نسبت به جا يي که آبشار فرو مي ريزد دوري و نزديکي ما را به حادثه اي که خواب پيش بيني مي کند نشان مي دهد

 4. اگر زير آبشار ايستاده باشيد حادثه با شما ار تباط مستقيم دارد ولي اگر از دور شاهد و ناظر فرو ريختن آن باشيد حادثه به شما مربو ط نمي شود و احتمالا ناظر آن خواهيد بود

 5. اگر آبشاري که در خواب مي بينيم آبي روشن و صاف و زلال داشته باشد حادثه اي که واقع مي شود خير و برکت همراه مي آورد

 6. آب متعفن بيماري است. اگر از ايستادن زير سقوط آب آبشار خوشتان مي آيد و از آن لذت مي بريد در مسير حادثه اي مطلوب قرار مي گيريد و سودي عايدتان مي شود که اين سود از شما نيز مي گذرد و ديگران را متمتع مي سازد

 7. فشار آب را با ناراحتي احساس کرديد و در عالم خواب مي خواستيد از زير جريان آب خود را نجات دهيد و کنار برويد نشان آن است که گرفتار رنج و غم مي شويد

 8. آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آ ن است. حوادثی که واقع می شوند و بیننده خواب نمی تواند جلوی وقوع آن را بگیرد. هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بیشتر باشد عظمت آن حادثه بیشتر است و نزدیکی و دوری ما نیز در خواب نسبت به جا یی که آبشار فرو می ریزد دوری و نزدیکی ما را به حادثه ای که خواب پیش بینی می کند نشان می دهد.

 9. اگر زیر آبشار ایستاده باشید حادثه با شما ار تباط مستقیم دارد ولی اگر از دور شاهد و ناظر فرو ریختن آن باشید حادثه به شما مربو ط نمی شود و احتمالا ناظر آن خواهید بود. اگر آبشاری که در خواب می بینیم آبی روشن و صاف و زلال داشته باشد حادثه ای که واقع می شود خیر و برکت همراه می آورد. آب متعفن بیماری است. اگر از ایستادن زیر سقوط آب آبشار خوشتان می آید و از آن لذت می برید در مسیر حادثه ای مطلوب قرار می گیرید و سودی عایدتان می شود که این سود از شما نیز می گذرد و دیگران را متمتع می سازد ولی اگر فشار آب را با ناراحتی احساس کردید و در عالم خواب می خواستید از زیر جریان آب خود را نجات دهید و کنار بروید نشان آن است که گرفتار رنج و غم می شوید.

 10. لوک اويتنهاو مي گويد :

  آبشار اميدهاي بر باد رفته

 11. آنلي بيتون مى‏گويد:

  ديدن آبشار در خواب ، علامت آن است كه با خشونت ثروتي گرد خواهيد آورد.ثروتي كه براي تأمين زندگي آيندة شما نقش بسيار مهمي ايفا خواهد كرد.

 12. ليلا برايت مى‏گويد:

  ديدن آبشار به اين معنا است كه يكى از اعضاى خانواده‏ى شما دچار مشكل سختى خواهد شد.

 13. خواب آبشار : به محلي دعوت ميشويد كه در آنجا خوش گذارني ميشود

 14. يك آبشار از آب تميز و صاف: خوشبختي

 15. به همراه ديگران به يك آبشار نگاه ميكنيد : مراقب شما هستند و پشت سر شما بسيار بد گويي ميكنند.

 16. از يك آبشار آب برميداريد : بر مشكلات شما اضافه ميشود.

 17. ممنون من خواب آبشار خیلی بلند دیدیم تعبیرش چیه

 18. مرسی خیلی ممنون

 19. سلام خواب دیدم تو رود خانه هستم و دیدم یک ابشار جلو هست از رودخانه اومدم بیرون و از ابشار پرت نشدم پایین والی یکی همرام بود گرفتمش نیفته پایین والی افتاد

 20. خواب دیدم کل خانوادم تو اب زلال بودند فقط یکی از خواهرم نبود اون همراه من بود خانوادم از ابشار پریدند پایین منم داشتم تماشا میکردم که ببینم کسی طوریش نشده که خداروشکر همه سالم بودند

 21. بیان 27 خرداد

  خواب دیدم همه خانوادم در ابی زلال و صاف هستند یک دفعه یک ابشار جلو ظاهر شد همه پریدنند پایین و من از بالا نگاه میکردم ببینم کسی طوریش نشدهه خدارو شکر همه سالم بودند

 22. بیان 27 خرداد

  خواب دیدم کل خانوادم تو اب زلال بودند فقط یکی از خواهرم نبود اون همراه من بود خانوادم از ابشار پریدند پایین منم داشتم تماشا میکردم که ببینم کسی طوریش نشده که خداروشکر همه سالم بودند

 23. خواب دیدم زیر یک صخره با دخترم به خواب رفته ایم بعد صبح میشود و ما برمیخیزیم و کمی دور میشوم همین که ما دور میشویم ابشار خیلی بزرگ و بلند سرازیر میشود و ما تماشا میکنیم و لذت میبریم خواب زیبایی بود

 24. خواب دیدم از ابشار اب میریخت ولی جابکها نمیزاشتن اب بره منم رفتم جلبکها را رد کردم اب خوروشید به هر طرف تعبیرش باید معنی داشته باشه

 25. سلام خواب دیدم از آبشار دارم بالا میرم و درست جایی که میخواستم به بالاش برسم پام لیز خورد و پرت شدم پایین و در هوا معلق بودم که از خواب پریدم… تعبیرش چیه؟

 26. سلام.تعبیر خیلی از دوستان درست و صحیح است.هر چه ارتفاع بیشتر غم و اندوه بزرگتر.و هر شدت اب بیشتر غم سخت تر…..خواب دیدم زیر ابشاری با ارتفاعی که دیده نمیشود روی سنگی بودم که ابشار باشدت روی سرم میریخت و هیچ راه فراری نداشتم….
  متاسفانه پدرم کاملا ناگهانی دچار بیماری سختی شدند….و من هرشب کابوس و خوابهای میبینم که تعبیرش ناراحتی….

 27. ببخشید من خواب دیدم بالای یه ابشار خیلی بلند ایستادمو میخوام بپرم توی اب از اون بالا ولی برای ترس از ارتفاعش نپریدم میشه بگید دقیقا تعبیرش چیه

 28. سلام من خواب دیدم که خانوادگی به یه دشت سرسبز رفتیم که یه ابشار خیلی بزرگ داشت ما بالاش بودیم دختر عمه ها دایی هام رفتن از روی صخره ها اون ور رود خونه ولی من یه جای دیگه رفتم خواستم برگردم برم پیششون که یه دفه سنگاه ریزش کردن زیر پام خالی شد هرچی دستو پا زدم پسر عمم میخواست کمکم کنه نتونست کم کم از بالا ی ابشار پرت شدم پاین دیگه نفهمیدم چیشد از خواب پاشدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.