مراحل طلاق توافقی در تهران وکیل

در این مقاله میخواهیم راجب مراحل طلاق توافقی در تهران وکیل توضیح بدهیم که چیست و برای انجام طلاق توافقی باید چه مراحلی گذراند. پس تا آخر مقاله همراه با باشید تا به صورت مراحل طلاق توافقی را کامل بگوییم.

بنا به نظر عده ای در بعضی از شرایط خاص، مردی با وجود صدور گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه طلاق مراجعه نمیکند، زن میتواند به محضر رفته و از دفترخانه بخواهد که مراتب را به مرد اعلام و برای وی احضاریه بفرستند و در این صورت دفترخانه موظف است احضاریه برای شوهر فرستاده و اگر شوهر بعد از دریافت احضاریه باز از حضور امتناع کرد، زن میتواند برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعه کند؛ بدین معنا که زوجه به سردفتر وکالت می‌دهد که به جای شوهر نسبت به ثبت طلاق خود اقدام کند. بنابر این زن با داشتن وکالت در توکیل میتواند  با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را مطلقه سازد.

مراحل طلاق توافقیدر هنگام جاری شدن صیغۀ طلاق، بایستی دو مرد عادل به صورت همزمان و با هم صیغۀ طلاق را بشنوند نه به صورت جداگانه. سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامۀ رسمی زوجه دایر بر تأدیۀ حقوق مالی او را از متقاضی اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید. نکتۀ آخر اینکه سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتباً تأیید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی میگردد.

شما اگر بدون وکیل طلاق توافقی را انجام بدهید باید یک زمان 4 ماه را بگذارنید ولی با کمک وکیل طلاق توافقی .tehran-atorney.com/وکیل-خانواده/طلاق-توافقی می توانید به صورت دو هفته ای طلاق خود را بگیرید.

جهت خواندن کامل مقاله می توانید به سایت تهران وکیل مراحل طلاق توافقی tehran-atorney.com/مراحل-طلاق-توافقی مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.