همه چیز درباره تعبیر خواب “کفش” سفید و قهوه ای

تعبیر خواب کفش | تعبیرخواب کفش | tabire khab

تعبیر خواب کفش,تعبیر خواب کفش سفید,تعبیر خواب کفش قهوه ای,تعبیر خواب کفش پاره شده,تعبیر خواب کفش گشاد,تعبیر خواب کفش بزرگتر از پا,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب کفش مشکی,تعبیر خواب کفش سفید پوشیدن,تعبیر خواب کفش سفید پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش سفید رنگ,تعبیر خواب کفش سفید زنانه,تعبیر خواب کفش سفید خریدن,تعبير خواب كفش سفید,تعبیر خواب کفش سفید عروسی,تعبیر خواب کفش سفید عروس,تعبیر خواب کفش سفید نو,تعبیر خواب کفش قهوه ای رنگ,تعبیر خواب کفش قهوه ای خریدن,تعبیر خواب کفش قهوه ای پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش قهوه ایی,تعبیر خواب کفش قهوه ای مردانه,تعبير خواب كفش قهوه اي,تعبير خواب كفش قهوه اي رنگ,تعبیر خواب پوشیدن کفش قهوه ای,تعبیر خواب کفش نو قهوه ای,تتعبير خواب كفش پاره شده,تعبیر خواب کفش نو که پاره شده,تعبیر خواب کفشی که پاره شده,تعبیر خواب دیدن کفش پاره شده,تعبير خواب كفش گشاد,تعبیر خواب کفش بزرگ,تعبير خواب كفش بزرگ,تعبیر خواب کفش بزرگ پوشیدن,تعبیر خواب پوشیدن کفش گشاد,تعبیر خواب کفش سیاه بزرگ,تعبیر خواب گشاد شدن کفش,تعبیر کفش گشاد در خواب,تعبیر خواب گشاد بودن کفش,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند مشکی,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند سفید,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند قرمز,تعبير خواب کفش پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند صورتی,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند قهوه ای,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند سبز,تعبير خواب كفش پاشنه بلند مشكي,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند زرد,تعبیر خواب کفش پاره شدن,تعبير خواب کفش پاره,تعبير خواب كفش پاره شدن,تعبیر خواب کفش پاره شود,تعبیر خواب كفش پاره,تعبیر خواب کفش پاره پوشیدن,تعبیر خواب کفش پاره مشکی,تعبیر خواب کفش مشکی پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش مشکی نو,تعبیر خواب کفش مشکی مردانه,تعبیر خواب کفش مشکی پاره,تعبیر خواب کفش مشکی پاشنه دار,تعبیر خواب کفش مشکی خریدن,تعبیر خواب کفش مشکی پوشیدن,تعبير خواب خريدن كفش سياه,تعبير خواب كفش مشكي

تعبیر خواب کفش

خواب کفش یکی از معمول ترین و جالب ترین خوبهای ممکن است که تقریبا همه یکبار خواب کفش را دیده اند و دنبال تعبیر خواب کفش هستند.در این مطلب سعی نموده ایم بهترین مطلب برای تعبیرخواب کفش را برای شما فراهم نماییم.امیدواریم که مورد توجه قرار گیرد

تعبیر خواب کفش از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب کفش بر هفت چیز دلالت می کند

زن-خادم-کنیزک-قوت-معیشت-مال-سفر

تعبیر خواب کفش مردی است که میراث را قسمت می کند

تعبیر خواب کفش از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب کفش زن است

تعبیر خواب کفش نو و کفش جدید این است که زنی جدید است یا خریدن کنیزکی است

تعبیر خواب کفش سیاه زن توانگر است

تعبیر خواب کفش سبز زن مستوره است

تعبیر خواب کفش سرخ زن معاشر است

تعبیر خواب کفش زرد زن بیمارگونه است

تعبیر خواب کفش از دید حضرت یوسف ع

تعبیر دیدن کفش در خواب سفری است که در ان همسر آینده تان را می بینید

تعبیر خواب کفش از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب کفش زن و همسر است

تعبیر خواب کفش برای زنان، زندگی زناشویی است که شوهر اصل کلی آن است

تعبیر خواب کفش برای مردی که زن دارد به روابطش با همسرش بر می گردد

تعبیر خواب کفش برای کسی که مجرد است ازدواج است

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه جدایی از همسر است

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه برای فرد مجرد ازدواج با زنی کج خو و بد اخلاق است

تعبیر خواب کفشی که تنگ است و پا را می زند این است که با همسرتان به اختلاف می خورید

تعبیر خواب کفشی که تنگ شده است تقاضایی از سوی همسر است که توان برآوردن آن را ندارید

تعبیر خواب مردی که کفشش سوراخ شده است این است که زنش به او خیانت می کند

تعبیر خواب کفشی که بسیار فرسوده شده و قابل پوشیدن نیست این است که همسرش بیمار است

تعبیر خواب کفش از دید خانم آيتانوس

تعبیر خواب جعبه کفش مادر زن است.

تعبیر خواب خانمی که پاشنه کفشش کند شده این است شوهرش بیکار می شود

تعبیر خواب زنی که کفش مردانه پوشیده این است که صاحب پسر می شود

تعبیر خواب کفش از دید مولف

تعبیر خواب کفش عروسی این است که اگر ازدواج نکرده اید ازدواج خواهید کرد و اگر متاهل هستید کار یا موقعیت خوبی بدست می آورید

تعبیر خواب دزدیده شدن کفش این است که کسی در زندگی خانوادگی شما مشکل بوجود می آورد

تعبیر خواب گم شدن یا گم کردن کفش نشان از طلاق و جدایی است

تعبیر خواب پا را در کفش دیگران کردن یعنی کاری می کند که از بنیاد غلط است

تعبیر خواب کفش جدید یا نو ازدواج است مخصوصا اگر رنگ کفش قرمز یا سفید یا مشکی است

تعبیر خواب کفش نو یا جدید هدیه گرفتن از عزیزان است

دیدن کفش کتانی و ورزشی در خواب نماد ازدواج یا مقام برای شماست

تعبیر خواب دیدن کفش طلایی محبت و همدلی در خانواده است و همچینین زندگی عالی با همسر است

تعبیر خواب عوض کردن کفش ازدواج مجدد خود یا نزدیکان است

تعبیر خواب کفش دخترانه یا بچگانه این است که بچه دارل می شوید

تعبیر خواب داشتن کفش کثیف و پاره این است که با نا آگاهی و انتقاد نا درست برای خود دشمن تراشی می کنید

تعبیر خواب واکس سیاه زدن به کفش این است که امور به خوبی پیش می روند

تعبیر خواب کفش نو در خواب این است که تغییرات مثبتی در زندگیتان رخ می دهد

تعبیر خواب کفش های نویی که پای شما را میزنند این است که دوستان و همکاران شما را تمسخر می کنند

تعبیر خواب کفش از دید ابن خلیل

تعبیر خواب کفش پاشنه بلند همسری است که شما را به اوج میرساند

تعبیر خواب کفش از دید جابر مغربی

تعبیر خواب کسی که پاشنه پای خود را میبرد این است که حاصل کارش را به دشمنان می دهد

تعبیر خواب افتادن پاشنه کفش این است که کارش خراب می شود و وضعیت اقتصادیش بد می شود

تعبیر خواب کفش

دیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا صورتی یا  مشکی و سیاه یا قهوه ای باشد ندارد بلکه بیشتر به حالت آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد . برای شما در این پست تعبیر خواب کفش را از زبان بزرگان تعبیر خواب که در حالت های گوناگون کفش نو و کهنه و خریدن کفش و کفش پاشنه بلند و …بررسی شده است را قرار داده ایم . برای خواندن لطفا به ادامه مطلب بروید …..

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن كفش در خواب بر هفت وجه بود.
اول: زن — دوم: خادم. — سوم: كنيزك. — چهارم: قوت. —  پنجم: معيشت.  —ششم: مال.  —هفتم: سفر. و ديدن كفش درخواب، دليل بر مردي بود كه ميراث قسمت كند.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ديدن كفش در خواب، دليل زن بود. اگر بيند كفش نو و کفش جدید در پاي كرد، دليل كه زني بخواهد يا كنيزكي بخرد. اگر در خواب كفش خود را سيه بيند، دليل كه آن زن توانگر بود. اگر كفش را سبز بيند، دليل كه آن زن مستوره بود. اگر كفش را سرخ بيند، دليل كه آن زن معاشر بود. اگر زرد بيند، دليل كه آن زن بيمارگونه بود.

تعبیر خواب کفش از دید حضرت یوسف پیامبر ع : دیدن کفش نشانه سفری است که در آن با همسر آینده تان آشنا خواهید شد .

تعبیر خواب کفش

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

کفش در خواب ما زن است و همسر. براي زنان ديدن کفش در خواب زندگي زناشوئي است که شوهر اصل کلي آن است. اگر زن داريد و در خواب کفش ببينيد خواب شما به همسرتان بر مي گردد و نوئي و کهنگي و رنج و راحت آن اشاره اي است به روابط بيننده خواب و همسرش. ولي اگر بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببينيد کفشي جديد و نو پوشيده ازدواج مي کند. اگر مردي در خواب ببيند کفش هايش لنگه به لنگه پوشيده از همسرش جدا مي شود و چنانچه مرد مجردي اين خواب را ببيند زني کج خو و بد خلق نصيب او مي شود ( تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه پوشیدن). اگر مردي در خواب ببيند کفش تنگ است و پايش را مي زند با همسرش اختلاف پيدا مي کند. اگر ببيند کفش براي پايش کوچک شده همسرش از او تقاضائي مي کند که قادر به بر آوردن آن نيست. اگر مردي در خواب ببيند کفشش سوراخ شده زنش به او خيانت مي کند و اگر ببيند کفشش آن قدرکهنه و پاره و  فرسوده شده است که نمي تواند بپوشد همسرش بيمار مي شود. اين تعابير براي زنان نيز هست با اين تفاوت که کفش زن به زندگي خانوادگي او نيز اشاره مي کند و تنها شوهرش مطرح نيست.

خانم آيتانوس مي گفت: دیدن جعبه کفش در خواب مادر زن است به همين علت مردان غربي کفش خود را بدون جعبه مي خرند و به خانه مي برند و شرقي ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد. آن اشاره اي طنز آميز به اين نکته است که مردان غربي با مادر زن خويش رابطه صميمانه و خوبي ندارند و در مغرب زمين بسياري از جدايي ها به علت وجود مادر زن اتفاق مي افتد اما زنان آسيائي داماد خويش را مانند پسر خود دوست دارند و به او محبت مي کنند. (تعبیر خواب پاشنه کفش ) اگر خانمي در خواب ببيند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بيکار مي شود و اگر زني ببيند که کفش مردانه پوشيده صاحب پسر مي شود.

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش

 1. کفش عروسی : اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید .
 2. ابن خلیل می گوید : دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست که شما را به اوج موفقیت می رساند .
 3. دزدیده شده کفش : حضور یک شخص که در زندگی زناشویی شما اختلال ایجاد می کند .
 4. گم شدن یا گم کردن کفش (گمشده) : نشان از طلاق و جدایی می باشد . اگر بیننده خواب ببیند که کفش کسی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد . جا گذاشتن کفش نشان از غافل بودن شما از همسراتان هست . ( به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند – باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید )
 5. تعبیر خواب کفش نو یا جدید : ازدواج  ( مخصوصا اگر خرید کفش قرمز یا سفید یا مشکی باشد ) – هدیه دادن یا هدیه گرفت کفش نیز در از نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر .
 6. دیدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی  و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست و دیدن کفش عروس و عروسی و مجلسی بیشتر نماد ازدواج یا مقام برای شماست .
 7. اگر دیدید که کفش شما خیس یا خاکی ، گلی و گل آلود، یا پاره و کهنه شده و شما بی توجه از کنار آن می گذرید  .
 8. دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل .
 9. تعویض کفش یا کفش تا به تا : ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان .
 10. دیدن کفش دخترانه یا بچگانه یعنی اینکه بچه دار می شوید .
 11. اگر خواب ببينيد كفشي كثيف و پاره داريد ، نشانة آن است كه با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از ديگران ، دشمناني براي خود خواهيد ساخت .
 12. اگر خواب ببينيد به كفشهايتان واكس سياه زده ايد ، علامت آن است كه امور زندگي به خوبي پيش خواهد رفت و واقعة مهمي باعث رضايت خاطر شما خواهد شد .
 13. خريدن كفشهاي نو در خواب ، نشانة آن است كه تغييراتي سودمند در زندگي شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببينيد كفشهاي نو ، پاي شما را مي زنند ، نشانة آن است كه دوستان هم كار و خوشگذران ، شما را مورد تمسخر و ريشخند قرار خواهند داد .

تعبیر خواب کفش | کفش در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 257 عدد

 • دیدن کفش در خواب به بخت و بالین و همسر تعبیر شده و یا به اینکه بیننده خواب، به راهی تازه و مفید قدم می گذارد که سود خواهد برد

 • کفش های کهنه و پاره در خواب، نشانه فقر و تنگدستی است.

 • رنگ سفید در کفش به سفید بختی و شادمانی تعبیر شده است.

 • اگر کفش سیاه باشد، نشانه عزت است و کفش قهوه ای، نشانه آراستگی دینی است.

 • کفش سرخ برای زنان، شادمانی و سرزندگی است

  • تعبیر پوشیدن دو تا کفش از روی هم در پا

 • اگر کسی در خواب ببیند کفش های لنگه به لنگه پوشیده، از همسرش جدا می شود و چنانچه شخص مجردی این خواب را ببیند، همسری کج خو و بدخلق نصیب او می شود.

  • به دو نفر فکر میکنید همزمان
   یا با دونفر ارتباط دارید
   باید یکی را انتخاب کنید
   چون با دو کفش راه رفتن عادی نیست

   • اگر خواب ببینید که کفشهایتان گم شده تعبیر چیست؟

    • من یک جفت کفش مشگی دارم. که درخواب دریک مجلس گم کردم. وکفش دیگری راپایم کردم ودنبال کفشهایم رفتم سرازجاهای زیادی دراوردم. ولی همچنان دنبال کفشهایم بودم. لطفاً تعبیرش چیست.

     • من خواب دیدم کفشمو توتاکسی جاگزاشتم وموقع پیاده شدن دونوع کفش یکیش بزرگ ومردونه بودویک لنگه دیگش کوچیک وبچه گانه بودپوشیدم وبسمت خونه راه افتادم

 • اگر کسی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند.

  • باسلام من یه مدت با همسرم اختلاف دارم خیلی در مقابل کارهاش ورفتارهاش دلم میشگنه ونفرینش می کنم یک شب خواب دیدم پدرشوهرم (که فوت کرده )با شوهرم از من جدا شدندوپدر شوهرم از چند تا پله رفت بالا وارد تاریکی شد شوهرم از زیر اون پله ها وارد تاریکی شد البته پدر شوهرم از لحاظ مهریه من که گردن گرفته بود حق منو کامل نداد ومن هم حقم رو حلال نکردم توروخدا حقیقت تعبیرش هرچی هست رو بگید ممنون

 • اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده، همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست

 • اگر ببیند کفشش سوراخ شده، همسرش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد، همسرش بیمار می شود.

  • سلام در خواب دیدم کفش سیاهی به پا داشتم در یک مراسم شلوغی آمدم و وقتی که به دنبال کفشم رفتم آن را پیدا نکردم لطفا تعبیرش را برایم بفرستید ممنون.

  • سلام من خواب دیدم کفشم سوراخ شده اما مجردم.تعبیرش چیه؟

 • داشتن کفش چرمی نشانه این است که بیننده خواب در راهی که در پیش دارد، ثابت قدم است و اگر کفش چرمی او نو و براق باشد، نشانه ازدیاد ثروت و اگر کهنه و فرسوده باشد، نشانه ضرر و زیان است.

  • از کسی که همسرتونه یا دوستش دارید دور میشید
   اگه حس میکردید کفش را برداشته اند یعنی در جدایی شما ،شخص دیگری نقش داره .

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کفش درخواب بر هفت وجه است:
  زن،
  خادم،
  کنیزک،
  قوت،
  معیشت،
  مال،
  سفر.

  • OK

   • سلام خواب دیدم برای خانومم کفش سفیدو سیاه رنگ خریدم تعبیرش رو بفرستید ممنون میشم

  • اگر کهنه و بدقواره باشه نشونه همسریه که خوشایند و دلخواه نیست

  • کفش چرمی مقاوم هستو اصالت داره ولی احتیاج به توجه و مراقبت بیشتری داره تا زیبا و سالم بمونه
   مچاظب غزیزانمون باشیم تا خودمون از وجودشون همیشه لذت ببریم

 • دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.

  • شما در خودتون تغییراتی بوجود میارید که یا برای همسرتونه یا خودبخود به نفع ایشون هست
   هم پولدارتر میشید هم از نظر اخلاقی بهتر .
   انشالله

 • محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کفش درخواب، دلیل زن است.

 • اگر ببیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد.

 • اگر درخواب کفش خود را سیه ببیند، دلیل که زن او توانگر خواهد بود. اگر کفش را سبز ببیند، دلیل که آن زن مستوره و با حجاب است.

 • اگر کفش را سرخ ببیند، دلیل که آن زن معاشر است. اگر زرد ببیند، دلیل که آن زن بیمارگونه است

 • اگر در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید، خرابی های کارتان را جبران می کنید

 • . اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست، کسی به شما یاری خواهد رسانید و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند.

 • گالش هم تعبیر کفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین حال آسیب پذیر و کم مقاومت.

 • دیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا صورتی یا مشکی و سیاه یا قهوه ای باشد ندارد بلکه بیشتر به حالت آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد . برای شما در این پست تعبیر خواب کفش را از زبان بزرگان تعبیر خواب که در حالت های گوناگون کفش نو و کهنه و خریدن کفش و کفش پاشنه بلند و …بررسی شده است

 • ديدن كفش درخواب، دليل زن بود. اگر بيند كفش نو و کفش جدید در پاي كرد، دليل كه زني بخواهد يا كنيزكي بخرد. اگر درخواب كفش خود را سيه بيند، دليل كه آن زن توانگر بود. اگر كفش را سبز بيند، دليل كه آن زن مستوره بود. اگر كفش را سرخ بيند، دليل كه آن زن معاشر بود. اگر زرد بيند، دليل كه آن زن بيمارگونه بود.

 • کفش در خواب ما زن است و همسر. براي زنان ديدن کفش در خواب زندگي زناشوئي است که شوهر اصل کلي آن است. اگر زن داريد و در خواب کفش ببينيد خواب شما به همسرتان بر مي گردد و نوئي و کهنگي و رنج و راحت آن اشاره اي است به روابط بيننده خواب و همسرش. ولي اگر بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببينيد کفشي جديد و نو پوشيده ازدواج مي کند. اگر مردي در خواب ببيند کفش هايش لنگه به لنگه پوشيده از همسرش جدا مي شود و چنانچه مرد مجردي اين خواب را ببيند زني کج خو و بد خلق نصيب او مي شود ( تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه پوشیدن). اگر مردي در خواب ببيند کفش تنگ است و پايش را مي زند با همسرش اختلاف پيدا مي کند. اگر ببيند کفش براي پايش کوچک شده همسرش از او تقاضائي مي کند که قادر به بر آوردن آن نيست. اگر مردي در خواب ببيند کفشش سوراخ شده زنش به او خيانت مي کند و اگر ببيند کفشش آن قدرکهنه و پاره و فرسوده شده است که نمي تواند بپوشد همسرش بيمار مي شود. اين تعابير براي زنان نيز هست با اين تفاوت که کفش زن به زندگي خانوادگي او نيز اشاره مي کند و تنها شوهرش مطرح نيست.

  • اگر کهنه و بدقواره باشه نشونه همسریه که خوشایند و دلخواه نیست

  • حدیثی از امام صادق علیه السلام
   کفش زرد بپوشید چون سوی چشم را زیاد میکند و قوت مردانه را افزایش میدهد و غم و اندوه را میزداید و کفش پیامبران است
   پس تعبیر زیباتر برای کفش زرد در خواب ،همسری خوب و مایه آرامش و قوت زندگیست

 • خانم آيتانوس مي گفت: دیدن جعبه کفش در خواب مادر زن است به همين علت مردان غربي کفش خود را بدون جعبه مي خرند و به خانه مي برند و شرقي ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد.

 • اگر خانمي در خواب ببيند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بيکار مي شود و اگر زني ببيند که کفش مردانه پوشيده صاحب پسر مي شود.

  • كفشى كه ديدم رنكى بود ازجند رنك تشكيل شده

 • کفش عروسی : اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید .

 • ابن خلیل می گوید : دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست که شما را به اوج موفقیت می رساند .

 • دزدیده شده کفش : حضور یک شخص که در زندگی زناشویی شما اختلال ایجاد می کند .

  • سلام من تو خواب دیدم که شب هنگام تو کوچه دارم میرم یهویی برگشتم دیدم دو کفش سفید وسط کوچس احساس کردم که اون کفشا مال من هستن یهویی دیدم یه کلاغ بزرگ اومد خواست یه لنگه کفشو برداره که من رفتمو از دستش گرفتم زود پوشیدم پام کفشارو اونم رفت بالایه دیوار نشست لطفا خوابم رو تعبیر کنید

 • گم شدن یا گم کردن کفش (گمشده) : نشان از طلاق و جدایی می باشد . اگر بیننده خواب ببیند که کفش کسی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد .

 • جا گذاشتن کفش نشان از غافل بودن شما از همسراتان هست . ( به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند – باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید )

 • تعبیر خواب کفش نو یا جدید : ازدواج ( مخصوصا اگر خرید کفش قرمز یا سفید یا مشکی باشد ) – هدیه دادن یا هدیه گرفت کفش نیز در از نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر .

 • یدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست و دیدن کفش عروس و عروسی و مجلسی بیشتر نماد ازدواج یا مقام برای شماست .

 • اگر دیدید که کفش شما خیس یا خاکی ، گلی و گل آلود، یا پاره و کهنه شده و شما بی توجه از کنار آن می گذرید .

 • دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل .

  • عزیز،همسر ،یا عشق شما گرفتار هست و شما به مشکلات او بی توجه هستید

 • تعویض کفش یا کفش تا به تا : ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان .
  دیدن کفش دخترانه یا بچگانه یعنی اینکه بچه دار می شوید .

 • اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید ، نشانة آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت .

 • اگر خواب ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید ، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعة مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد

 • خریدن کفشهای نو در خواب ، نشانة آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببینید کفشهای نو ، پای شما را می زنند ، نشانة آن است که دوستان هم کار و خوشگذران ، شما را مورد تمسخر و ریشخند قرار خواهند داد .

  • سلام، خسته نباشيد
   خواب ديدم برادرم يك جفت صندل پاشنه بلند به رنگ سفيدومشكى به من هديه دادند
   محبت ميكنيد تعبيرش را بفرماييد

 • توی خواب شوهرم کفشهایی که یک ماه خریده پوشیده بود کفش اسپرت ورزشی. اما جلوی یکی از کفشش جلوی انگشت شصتش اندازه یه نوک انگشت سوراخ بود لطفاً تعبیرش رو بهم بگید

  • چرا تعبير نميكنيد؟؟؟

 • سلام.من خواب دیدم کفش نو چرمی قهوه ای که نیم پوت بود به پا داشتم و مقداری گرد و خاک روی اون نشسته بود و در حالی که چادر مشکی پوشیده بودم و رنگ کفش هام با توجه به رنگ چادرم خیلی تو چشم میزد البته بگم که خودم چادری هستم.ممنون.

  • دیدن کفش نوپاشنه بلندیک لنگه سوخته باشد

 • تعبیر دکان کفش چرم وکیف چرم ودیدن کفش چرم مردانه نو که فروشی است ودیدم پا برهنه میروم وکیف کفشم گم شده ممنونم.

 • خواب دیدم که کفش کس دیگری را که کهنه است واکس میزنم .البته دو تا کفش بود. بعد یکی از آنها را پوشیدم تا نشان دهم که بسیار نو و تمیز شده.

 • سلام.خواب دیدم کفش ندارم و پا برهنه در حضور مردم در خیابان راه میروم و در جایی که خاک و سنگلاخ میباشدو یک جمع بار زیادی را میدیدم که به شمارش نمی آمد و همه لباس متحد الشکل به تن داشتند مثل مانتو مقنعه شلوار سرمه‌ای و مرا به یکدیگر نشان میدادند و من با فاصله از آنها راه میرفتم بقیه زیر پایشان آسفالت بود. به جایی رسیدم ‌که باید از یک دیوار سنگی بالا میرفتم فقط من بالا رفتم و همه شروع به تشویقم کردند اماهمه ان جمعیت بیشمار همانجا ماندند وقتی به بالا رسیدم ناگهان متوجه شدم بر روی یک صلیب سفید بسیار بلند ایستاده‌ام و خانمی دستم را گرفت و من به آن به خیابانی پا گذاشتم مانند جاده های شمال که البته هیچ احدی آنجا نبود و رفتم

 • سلام خواب دیدم به سمت دری میدوم در بزرگ بود ،فکر میکنم از هتل میخواستم برم و باید چمدان ها را میگرفتم. وقتی میدویدم از توی اب گل آلود رد شدم و صندل کرم رنگم گلی شد

 • سلام خواب دیدم دو جفت کفش از هرکدوم یک لنگه را خوردم

 • با عرض سلام
  خواب ديدم برادرم يك جفت صندل پاشنه بلند سفيدومشكى به من هديه دادند

 • با سلام
  خواب دیدم که یکی از کفش هایم که خیلی دوستش دارم یک لنگه ان در پای زن دیگری است و همان لنگه پاره شده ولی لنگه دیگر که در پایش نبود سالم است

 • با سلام
  در خواب دیدم که یک لنگه از کفشم پای زن دیگری است و همان لنگه پاره هست و لنگه دیگر که پا نکرده بود سالم و نو بود

  • زنی دیگری با همسر و یا عشقت ارتباط داره یا بهش نظر داره یا خواهد شد
   که برای همسر یا عشقت ضرر و زیان داره ،باید در آرامش و با عشق و محبت همسرت را کاملا محافظت کنی و نزاری اتفاق بیفته

 • او مای گاد وای خدای من یعنی من ازدواج میکنم واییییییییییی
  ?
  مبارکم باشه انشاالله قسمت شما بشه

 • سلام شوهرم خواب دیده ک کفشهایش رو گم کرده هرچی دنبالشون میگرده نیست

 • سلام.چند بار تا حالا خواب دیدم کفشم گم شده یعنی از همسرم جدا میشم ؟؟تعبیر خواب برای زن و مرد یکی هست؟

  • چنبارکفشم گم شده

   • منم همین خوابو دیدم تعبیرش چیه

 • سلام.تا حالا چندبار خواب دیدم کفشم گم شده.یعنی میگین از همسرم جدا میشم?تعبیر این خواب برای زن و مرد یکجوره؟

  • خواب دیدم هرچی کفش به پا میکنم یک لنگه ندارد

  • پاسخ سوال

  • پاسخ سوال پاسخ سوال

  • پاسخ سوال پاسخ سوال سمیرا میس

   • خواب دیدم کفش مشکی نو دارم در مجلسی گم شده

  • سلام فکر میکنم گم شدن کفش نشان مسافرت و دوری از عیال باشد ، اما به تجربه میگم اگه از خواب شاد شدیم انشاءالله خوشی دارد

 • خواب دیدم هرچی کفش به پا میکنم یک لنگه ندارد

 • همیشه خواب کفش های کهنه ام رو می بینم یعنی چی

 • خواب دیدم کفش نو شوهرم که رنگ نسکافه ای بود توو پام بود و یهویی یک لنگ کفش به پام نبود
  یعنی چی؟

 • سلام
  من خواب دیدم خواستگار اومده خونه مون بعد مادر داماد اومد از من دمپایی خواست
  کسی میدونه یعنی چی ؟؟؟

 • سلام و وقت بخیر

  خواب دیدم صدای اذان از مسجد نزدیک خونمون میاد، خواستم با همسایه مون بریم مسجد برا نماز ، همسایه مون انگار کارداشت نمیتونست بیاد ، خودم خواستم زودی برم که به جماعت برسم ، اما کفشهام نبود جلوی در چند جفت کفش بود، یه جفت کفش کتانی آبی آسمونی خوشرنگ و نو پوشیدم کاملا اندازه پام بود، تو پام خیلی قشنگ بود . اما درشون اوردم ، گفتم می خوام برم نماز و اینها که مال نیست. بی خیال شدم و رفتم انگار قسمت مسجد برم و باید تو خونه نماز بخونم.
  (متأهل هستم)

  ببخشید میشه لطف کنید و برام تعبیرش را بگید .
  متشکرم از لطفتون

 • سلام و وقت بخیر

  خواب دیدم صدای اذان از مسجد نزدیک خونمون میاد، خواستم با همسایه مون بریم مسجد برا نماز ، همسایه مون انگار کارداشت نمیتونست بیاد ، خودم خواستم زودی برم که به جماعت برسم ، اما کفشهام نبود جلوی در چند جفت کفش بود، یه جفت کفش کتانی آبی آسمونی خوشرنگ و نو پوشیدم کاملا اندازه پام بود، تو پام خیلی قشنگ بود . اما درشون اوردم ، گفتم می خوام برم نماز و اینها که مال نیست. بی خیال شدم گفتم انگار قسمت نیست مسجد برم و باید تو خونه نماز بخونم.
  (متأهل هستم)

  ببخشید میشه لطف کنید و برام تعبیرش را بگید .
  متشکرم از لطفتون

  • سلام خواب دیدم دوتا کفش خوشگل مشکی و کرم از برادر شوهرم که دوقلو ان خریدم اندازه پام بودن

 • سلام خواب دیدم کفشم را ب پسری داده وکفش اونو میپوشم
  تعبیر ان چیست؟

 • دیدم چندجفت کفش تازه به خانه ما می اورند

 • خواب دیدم زن عموم یه گونی کفش کهنه گم کرده و از من میپرسه نمیدونی کجاست؟

 • خواب دیدم زن عموم یه گونی کفش کهنه شو گم کرده و از من میپرسه نمیدونی کجاست؟

 • من خواب دیدم یه نفر اومده خونمون وبچه هاش هر کدوم یه لنگه کفش جا گذاشتن خونمون البته کفشام نو بود تعبیرش لطفا؟

 • من خواب دیدیم که یه جفت کفش مشکی مخمل نو که داشتم تو یه امام زاده گم کردم هر چی میگشتم دنبالش پیداش نمیکردم اگه کسی تعبیرش بلده بگه لطفا

 • من خواب دیدم مهمونی بودیم کفشمو ازپادراوردم بعدش یهویی گم شدش انقد گشتم تابلاخره پیداشکردم خیلی خوشکل بودنسیاه براق تعبیرش چی میشه

  • منم این خاب دیدم

 • من خواب دیدم مهمونی بودیم کفشمو ازپادراوردم بعدش یهویی گم شدش انقد گشتم تابلاخره پیداشکردم خیلی خوشکل بودنسیاه براق تعبیرش چی میشه

 • با سلام
  اگر زنی متاهل در خواب ببیند مردی که فوت شده بند کفش کتانی زن را که باز شده ببند به چه معنا است؟؟

  • یعنی که اون هم به باد فنا میره

   • سلام
    من خواب دیدم یه جفت صندل سفید که داشتم میخوام ببرم تو خیابون مثل دستفروشها بفروشم، مامانم هم یه جفت کفش کهنه که داشت برداشت و برد و فروخت. اما من نفروختم. لطف میکنید بگید تعبیرش چیه؟

 • با سلام،من مجرد هستم ،يك بار خواب ديدم به مراسم امام حسين رفته ام و در آنجا كفشايم كه سفيد رنگ بود گم شد و پيدا نشد ،و شب دوم هم در خواب ديدم براى زيارت رفته و در آنجا فيش كفش خود و سه خواهر زاده ها وپسر برادرم را گم كردم و كفشايمان را نميدادند .

 • سلام من خواب دیدم با دونفر ازاشناها رفتیم مسجد هنوز داخل نرفته بودیم درب ورود داخل نرفته بودیم که من داشتم کفشم رو در میاوردم یدفه همون لنگ کفشم پرت شد داخل مسجد که دیگه خواستم برم بیارمش بقیه خوابم یادم نیست ات

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کفش، زن می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش مردی است که ارث و میراث را تقسیم می‌کند (تعبیرهای مختلف).

  • سلام خواب دیدم کفشای سفیدم کنار آتش سیاه شدولی بازم تونستم بپوشم وراه برم

 • رنگ‌های کفش
  ● سیاه: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفش تو سیاه می‌باشد، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی.
  ● سبز: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو سبز می‌باشد، یـعـنـی با زنی باحجاب ازدواج می‌کنی .
  ● قرمز: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو قرمز می‌باشد، یـعـنـی با زن خوش‌گذرانی ازدواج می‌کنی.
  ● زرد: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو زرد می‌باشد، یـعـنـی با زنی که مثل آدم‌های مریض رنگ پریده و زرد است ازدواج می‌کنی.

 • رنگ‌های کفش
  ● سیاه: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفش تو سیاه می‌باشد، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی.
  ● سبز: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو سبز می‌باشد، یـعـنـی با زنی باحجاب ازدواج می‌کنی .
  ● قرمز: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو قرمز می‌باشد، یـعـنـی با زن خوش‌گذرانی ازدواج می‌کنی.
  ● زرد: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو زرد می‌باشد، یـعـنـی با زنی که مثل آدم‌های مریض رنگ پریده و زرد است ازدواج می‌کنی.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفش نو خریدی و پوشیدی، تعبیرش این است که «کنیزکی» «دوشیزه» به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی با زنی خوش‌گذران ازدواج می‌کنی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی کفش نو پوشیده‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج کرده یا اینکه کنیزکی به دست می‌آوری.
  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی کفشهایت را پوشیده‌ای و راه می‌روی، یـعـنـی به مسافرت خواهی رفت.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کفش عبارتند از: 1- زن 2- خدمتکار 3- کنیزک 4- قوت 5- معاش و معیشت 6- مال و اموال 7- مسافرت.

 • خواب دیدم کفش مشکی براق گذاشتم پیش پسر مورد علاقم ودمپایی سفید پام کردم دارممیرم مغازش کفشموبپوشم

 • سلام من در یک شب 2 خواب دیدم در خواب اول دیدم که همسرم وو پسرم در در کنار خیابان به خواب رفته اند بعدا فهمیدم که با پول من که در دستشان بود با پسر دایی ام رفتن یک شکم سیر غذا خورده اند بنابراین در روز روشن در وسط خیابان به خواب رفته اند چند ساعت بعد دوباره خواب دیدم که کفشهایم باید تعمیر بشوند چون زیره کفش کمی مانده که جدا شود

 • مشکل خاصی نیست… فقط به طور کلی از اطرافیان و اصلاح و ارشاد صحیح آنها غفلت نکنید.

 • سلام – من خواب دیدم با خواهرم در جایی بودیم شبیه بازار و هرکدام یک جفت کفش مشکی خریدیم که برای من ساده تر از کفش خواهرم بود. – ممنون میشم اگر تعبیر کنید

 • کفشم راازپاهایم بیرون آورده ام ووقتی که می خواهم بپوشم یک لنگه کفشم نیست یااشتباه یک کفش دیگرپوشیده ام وهرچقدرمیگردم کفش خودم راپیدانمی کنم،خیلی نگرانم

 • سلام من خواب دیدم که میخاستم برم یه جایی امتحان بدم ولی باوجود کفش های زیادی که بود هر چی دنبال کفشم میگشتم نبود تو ذهنم کفشم مشکی بود بعد با خواهرم رفتیم تو سالن امتحان که ببینم کی کفش من پا کرده ولی دیگه خوابم تموم شد و معلوم نشد چه اتفاقی افتاد

 • سلام . من مجردم ولی با یکی قرار ازدواج گذاشتیم .ایشون برا من یه جفت کفش خریدن .من تو خواب دیدم کفش ها سوراخ شده با خودم گفتم الان به مامانم چی بگم بعد به ذهنم رسید بگم یه جفت دیگه از اون کفش ها برام بیاره.تو تعبیرها دیدم کفش پاره نشانه خیانت هست . خیلی نگرانم لطفاً تعبیرشو برام ایمیل کنین . ممنون

 • سلام من خواب ديدم با ظاهري مرتب بيرون از خانه هستم بعد چشمم به پاهايم افتاد كه يك جفت چكمه قهوه اي پوشيدم كه روي هر دو خطهاي راه راه سبز بود و در خواب از پوشيدن آنها خجالت زده شدم

  • مادرم خواب ديده خانه آتش گرفته و ويران شده و كفش هاي سوخته است چي تعبير دارد

  • مادرم خواب ديده خانه ما آتش گرفته و ويران شده و كفش هاي ما سوخته است چي تعبير دارد

  • مادرم خواب ديده خانه ما آتش گرفته و ويران شده و كفش هاي ما سوخته است چي تعبير دارد

   • سلام من خاب دیدم روی صندلی نشستم و پسری با کفش به چادرم میزنه و جا کف کفشش رو چادرم میمون انگار سر ب سرم میذاشت تعبیر چیه

 • خواب دیدم چکمه هایی به پا داشتم که یکی از آنها مشکی و دیگری شیشه ای بود هر دو گلی بودند آنها را از پا درآوردم چکمه شیشه ای را به همسرم دادم که برایم بشوید در نهر آبی که کنارش نشسته بود.چکمه مشکی را عشق سابقم هرچه اصرار میکرد که بهش بدم تا بشوره قبول نمیکردم.مادرش هم تاکید داشتکه دخترش بشورد ولی من دستش ندادم. تعبرش چیست

 • خواب دیدم به یک عروسی رفتم که تعدادی از فامیل در اون عروسی بودند. همراه با برادرم برای کاری که مربوط به همان عروسی بود از عروسی خارج شدیم ولی اندک زمانی که گذشت متوجه شدم کفش در پا ندارم و بدون اینکه متوجه بشم کفشهایم نیست؛ خلاصه یکی گفت وقتی از رودخانه رد می شدی کفش هایت در گل ماندند. لطفاً تعبیرش را بگویید

 • سلام من خواب دیدم کفش شوهرم یه لنگش نیست

 • سلام من همیشه خاب میبینم دنبال کفشام میگردم پیدا نمیکنم وقتی ام که پیداش میکنم مال خودم نیست

 • من خواب ديدم ي لنگه كفشم گم شده يعني جا گذاشتم تو حرم امام رضا بعد برگشتم تو باب الجواد پيداش كردم بعد اونجا چند رقم غذا بهمون دادن. ميشه لطف كنيد تعبير خواب منو بگيد. ممنون ميشم

 • سلآم من س شب پیش خواب دیدم کفشی ک 20روز پیش خریدم روی ی لنگه ی ان کمی پاره شده و شب بعد خواب دیدم ک با یکی از دوستام میخام برم بیرون یادم رفته کفشمو بپوشم و با عجله دویدم برای پوشیدن کفشم و شب بعدش خواب دیدم ی کفش نو خریدم بعدآ دیدگ ک روی یک لنگه ان کمی پارگی دارد اگ لطف کنید جواب بدید ممنون میشم…باتشکر فراوان…

 • من خواب ديدم موهامو رفتم آرايشگاه كه مرتب كنم گفت كوتاه كن و منم كردم. و چتري هم زد. اما دوست داشتم زودتر بلند بشه. سپس وقتي ميخواستم از روي جوي كثيفي بپرم دو جفت چكمه ام افتاد و كثيف شد ولي يكي كه انگار دزد بودند برام آورد بيرون و من تميزش كردم و خوشحال شدم و از دست دزدها هم فرار كردم. تعبيرش چيه؟

 • باسلام.من چند وقته خیلی خواب کفش میبینم.یک بار دیدم کفش هایم ک مشکی رنگ بود را یکی از پسرای فامیل که میشناسمش به اشتباه پوشیده.من در واقعیت قهوه ای همون کفش رو دارم.اما در خواب گاه مشکی بود گاه قهوه ای.و من هم در خواب کفش های مشکی اون پسر رو پوشیدم و دنبال دسته ی هیت دنبال خونه اونها میگشتم که در اخر هم کفشم رو پیدا نکردم.

  • سلام من سه شب خواب کفش می بینم دو شب خواب دیدم پامو تو کفش کردم زنبور تو کفش مرا نیش زد باز خواب دیدم که کسی برام از جای زیارتی هدیه کفش سفید پاشنه بلند گشاد آورده من خانمی متاهل هستم لطفا پاسخ بدهید

 • سلام. دوستان اگر کفشهامون گم بشه و زود پیدا بشه تعبیرش چی هست؟

  • خواب دیدم دوجفت کفش سیاه نو را که زیاد راضی به انتخاب آنها نبودم ولی نمی دانم چرامجبورشودم یک جفت را انتخاب کنم وآن جفتی که انتخاب کردم پاشنه بلند بود پایم را اذیت می کرد

 • خواب دیدم دوجفت کفش سیاه نو را که زیاد راضی به انتخاب آنها نبودم ولی نمی دانم چرامجبورشودم یک جفت را انتخاب کنم وآن جفتی که انتخاب کردم پاشنه بلند بود پایم را اذیت می کرد

 • من خواب دیدم من کفش نداشتم و یه دختر از فامیل کفش خودش که نو بود به من داد و من پوشیدم،کفش مشکی بود،تعبیرش چه می شود؟با تشکر فراوان…… در ضمن من متاهلم

 • سلام منباردار هستم و خواب دیدم به مشهد رفتم و یکی از خادمان حرم یک جفت کفش قرمز بچگانه به من داده است به عنوان هدیه

 • من خاب كفش سفيد ديدم كه در اوردم وواهية ميخاستم پياده برمً ميشه بپرسم يعني جي

 • سلام من خواب دیدم از مکانی بیرون امدم وقتی کفشم رو پوشیدم دیدم پنجه ان خیلی ناجور سوراخ شده هر دو لنگه ان,کفشم مشکی بود و من هم دختری مجرد هستم

 • من دختری مجرد هستم خواب دیدم کهاز مکانی بیرون امدم وقتی کفشای مشکیم را پوشیدم دیدم هر دو لنگه ان جلوی پنجش نا جور سوراخ شده کعه احتمالا زیر پاشنه پای دیگران به این وضع افتاده بوده

  • خانمم خواب دیده که من برایش کفش مشکی جدید گرفتم . چه تعبیری دارد ؟

 • خانمم خواب دیده که من برایش کفش مشکی نو خریدم . چه تعبیری دارد ؟

  • خب براش یه هووووووو توانگر میاری

 • سلام
  من خواب دیدم بیرون از خانه یک جا همه مردم بودند چند دزد با شمشیر و قمه بدست به مردم حمله کردند و سراغ من اومدن منم بچه بغل از ترس اینکه کشته نشیم التماس میکردم یکی از دزدها با تهدید و خنده با شمشیرش النگوهامو از دستم برید و برد در همین حین شوهرم با ترس و ناراحتی و عصبانیت بدنبالمون اومد اما شلوار مشکی جدید و کفش زنانه جدید مشکی بپا داشت.
  لطفا تعبیر خوابم رو ارسال کنید
  ممنون

 • سلام خواب دیدم با 4 بچه که دقیقا نمی دونم نوه ام بودن به زیارتگاهی وارد شدیم نمیدونم چرا بچه ها از در دیگر امدن که نمی دانم کدام در بود وقتی رفتم دری که کفشهایم را در اورده بودم کفشم مشکی وپایهصاف بود ولی نبود چرا که میخواستم بگردم کفش بچه ها را پیدا کنم

 • سلام خواب دیدم با 4 بچه که دقیقا نمی دونم نوه ام بودن به زیارتگاهی وارد شدیم نمیدونم چرا بچه ها از در دیگر امدن که نمی دانم کدام در بود وقتی رفتم دری که کفشهایم را در اورده بودم کفشم مشکی وپایهصاف بود ولی نبود چرا که میخواستم بگردم کفش بچه ها را پیدا کنم

 • من خواب دیدم کفش نداشتم و از کسی درخواست کردم که بهم یکی از کفش هایش را بدهد . در حالیکه داشت تلاش می‌کرد از بین کفش های متنوعی که داشت یکی را به من بدهد از خواب پریدم

 • سلام​
  من خواب دیدم کفش نداشتم و از یکی از دوستانم که مدتهاست ندیدمش درخواست کردم یکی از کفش هایش را بهم بدهد. اون چند تا کفش داشت بهش گفتم یکی که نیاز نداری رو بهم بده … داشت انتخاب می‌کرد یکی رو بهم بده که از خواب پریدم …میشه بگین چه تعبیری داره
  ممنونم

 • سلام من خواب دیدم یه نفردوتا کفش داشت رنگش قهوه ای روشن بود و یکی بچه گانه و دیگری هم مال خودش بود که هردو رو در دست داشت و کفش بچگانه رو به من داد کفشا پسرونه بود و اون فردم پسر بود و من در خواب شناختمش…..کفشا مث هم بودن فقط بهم داد و من دیگه از خواب پا شدم…..لطفا جوب بدین خیلی مهم برام ممنون

 • سلام من خواب ديدم با مادرم رفتم حرم امام رضا،بعد كفش هاي نو داشتم كه رنگش مشكي-سورمه اي بود بعد موقعي كه مي خواستم بيام بيرون كفش هام گم شده بود و همش داشتم دنبالش ميگشتم كه از خواب پريدم،ميشه لطفا خواب منو تعبير كنيد؟!بعضي جاها نوشته طلاق و جدايي و بعضي جاها نوشته ازدواج!دوتا چيز مختلف.لطفا راهنماييم كنين
  من مجرد هستم

 • سلاااام بستن بند کفش توی خواب تعبیرش چی میشه؟

 • من خواب دیدم برام کفش مشکی پاشنه بلند هدیه اوردن لطف میکنید خواب منو تعبیر کنید

 • سلام من زنی مطعلقه هستم خواب دیدم که با همسر سابقم نامزد هستم اما رابطه خوبی نداریم ومن یک جفت صندل فکر کنم سبز بود براش خریده بودم که بدم بهش که بیدار شدم میشه تعبیرش کنید برام

 • دیدن کفش اسپرتی که قبلا ازم دزدیده بودن توخواب دیدم تویه کمده

 • ازدواج میکنی انشاالله

 • خواب دیدم مغازه کفش فروشی رفتم کفش انتخاب کردم یادم امد پول کافی همراهم نیست لطفا راهنمایی کنید

 • خواب دیدم مغازه کفش فروشی رفتم کفش انتخاب کردم یادم امد پول کافی همراهم نیست لطفا راهنمایی کنید در ضمن من متاهل هستم

  • باسلام خواب دیدم گفش کتونی ای دارم به پامیکنم که به پام خیلی گشادبود متاهل هستم ودم صبح این خوابو دیدم ممنوم میشم از زحمت تعبیرش

  • ازدواج میکنی ولی کمی با تاخیر

 • من خواب دیدم فقط یک کفش به پا داشتم و پای دیگم کفش نداشت و لخت بود

 • خواب ديدم شوهرم ميره كلاس كفشش كهنه است بهش ميگم يه جفت نو بخر ،بعد ديدم تو حياط كلاس داره با يه خانومي داره قدم ميزنه به نيت دوستي و كفش نو پاشه
  تعبيرش چي ميتونه باشه؟؟؟

 • باسلام خواب دیدم گفش کتونی ای دارم به پامیکنم که به پام خیلی گشادبود متاهل هستم ودم صبح این خوابو دیدم ممنوم میشم از زحمت تعبیرش

 • با سلام
  خوابی دیدم که به مصداق ان یک جفت کفش قهوه ایی که که همیشه پایم میکنم داشتم که ناگهان گوشه ی سمت راست ان کفش پاره شد من عقد کرده ام میخواهم بدانم تعبیر ان چیست

 • سلام من خواب دیدم که همسرم دمپایی سفید نگین دار پوشیده و پاهایش برای اون دمپایی مجلسی کنی بزرگ است لطفا تعییر کنید

 • تعبیر خواب دمپایی سفید نگین دار و کمی هم بزرگ نسبت به پا

 • با سلام خواب دیدم خونه صاحبکار قبلیم بودم ک بهش علاق داشتم داشتم نظافت میکردم کفش مامانم ک نو بود تازه خریده بودیم براش گم شد خیلی گشتک تا پیداش کردم

 • سلام.
  من تو خواب خانم دوست پدرم و با دختر خانماشونو( یه برادر مجرد دارن و تا به حال ندیدمشون وفقط عکس ایشونو دیدم) اومده بودن خونه پدر بزرگم.ماهم اونجا بودیم.
  تارسیدن کفش پاشنه بلند مشکی خالمو از توجعبه در آوردم وپوشیدم دیگه ام در نیاوردم واز خواب بیدار شدم. دقیق یادم نیس اون خانم کفش رو برام اورد یانه اما توخواب کفش ماله من بود.من مجردم
  بنظرتون تعبیرش چی میتونه باشه؟

 • سلام
  من توخواب دیدم خانم دوست پدرم ودختر خانماشون (که یه برادر مجرد دارن فقط عکس ایشونو دیدم)تشریف اورد مهمون خونه پدر بزرگم که ماهم اونجا بودیم.
  تااونا رسیدن نشستن من رفتم اتاق بالایی کفش پاشنه بلند سیاه خالمو پوشیدم اما تو خواب اون کفش جدید بود و ماله من بود دقیق یادم نیس اون خانم برام کفش رو آوردن یا نه ودیگه هم در نیاوردم از خواب بیدار شدم.من مجردهستم.
  میخواستم ببین تعبیر این خواب چی هست
  آیا به اشخاصی که توی خواب دیدم مربوط میشه؟

 • سلام
  من توخواب دیدم خانم دوست پدرم ودختر خانماشون (که یه برادر مجرد دارن فقط عکس ایشونو دیدم)تشریف اورد مهمون خونه پدر بزرگم که ماهم اونجا بودیم.
  تااونا رسیدن نشستن من رفتم اتاق بالایی کفش پاشنه بلند سیاه خالمو پوشیدم اما تو خواب اون کفش جدید بود و ماله من بود دقیق یادم نیس اون خانم برام کفش رو آوردن یا نه ودیگه هم در نیاوردم از خواب بیدار شدم.من مجردهستم.
  میخواستم ببین تعبیر این خواب چی هست
  آیا به اشخاصی که توی خواب دیدم مربوط میشه؟

 • خواب دیدم دو تا کفش نویی ک داشتم ..پاشنه هاشون شکسته شدن..خواستم با دوستم برم بیرون مجبور شدم کفش مامانمو بپوشم..کفش مامانم هم فرسوده و از پام دراورده میشد..تفسیرش چیه؟

 • من خواب دیدم که یک جفت کفش سورمه ای نو داشتم که به مرحوم خواهر م دادم کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 • سلام
  خواب دیدم میخوام برم مهمونی دو جفت پوتین دارم ولی نمیدونم کدوم و بپوشم
  یکی نو بود یکی کهنه

 • من یک دخترمجردم و خواب دیدم کفش لنگه بلنگه اونم کفش مردونه پام کردم یکفش سیاه بود یه کفش قهوه ای میشه بگید تعبیرش چیه

 • من یک دخترمجردم و خواب دیدم کفش لنگه بلنگه اونم کفش مردونه پام کردم یکفش سیاه بود یه کفش قهوه ای میشه بگید تعبیرش چیه

 • جاری من در خواب دیده که کفش های من پاره شدن تعبیرش چی میتونه باشه مرسی

 • خواب من : کفش های ورزشی خودم پایم بود بعد از گشتی در بازار شهرم احساس پا برهنگی کردم و دیدم کفشهایم نیست در همان لحظه یکی از اقوام نزدیکم را دیدم که اصلا در آن لحظه حس خوبی نداشتم …..
  لطفا تعبیر کنید

 • با سلام من در خواب دیدم ک ب یک تفریحگاه رفته بودم و درآنجا کفش هایم را گم کردم تعبیرش رو میخاستم.

 • باسلام من در خواب دیدم ک ب یک تفریحگاه رفته بودم و در آنجا کفش هایم.را گم کردم

 • سلام…چند روز پیش خواب دیدم که دوست بنده کتونی ام رو پوشیده خواستم دنبال این تعبیر بگردم لطف کنید واسم ارسال کنید همچین تعبیر خواب رو البته کتونیم نه نو بو نه فرسوده….ممنون

 • سلام خواب کفش دیدم رنگ سیاه بودیه لنگش رو پوشیدم اندازم بودازخانواده پریدم دلشون نبود تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم کفشنو دارم که آتش کوچیکی گرفت من تو رودخونه اتش کفشو خاموش کردم بعد کفش قدیمیه خودم که خیلی نو شده بود رو پوشیدم.

 • سلام خواب دیدم کفشنو دارم که آتش کوچیکی گرفت من تو رودخونه اتش کفشو خاموش کردم بعد کفش قدیمیه خودم که خیلی نو شده بود رو پوشیدم.

 • خواب دیدم که کف کفشهایم هردوسوراخ شدند بعد ازاینکه بررسی کردم محدد پایم کردم میشه لطفا بفرمائید تعبیرش چیست – خانم هستم ومتاهل

 • خواب دیدم خونه ی مادرم هستم وبرادرزاده ی پدرم فوت کرده وبالای درخانه ی پدرم سیاه زدن و مادرم دم در بود وهمسایه داشت بهش تسلیت می گفت ویکدفعه منآمدم بیرون و
  دیدم جایی هستم که عزاداری برای امام حسین بود ومن با کسی که یادم نیست کیه می خواستم برم جلو که لز نزدیک مداحی را ببینم.که رفتم جلو وهمه سیا ه پوش بودند ومت هم دستهایم رابردم بالا. ویکدفعه دیدن جای دیگری هستم با برادرم وبرادرزاده ام.و سرم را انداختم پایین ودیدم یک لنگه از کفشی که پام هست سفیده ودیگری سیاه وهر دو تمیز هستند تو ذهنم میگم موقع پوشیدن دقت نکردم و لنگه به لنگه پوشیدم و میگم هیچ ایرادی نداره مردم فکر می کنن مد هستش .وبه برادرم میگم یه چیزی میگم ولی بهم نخندیدا واز آنها جلوتر بودم دیدم آنها جایی که ایستادن گلی هست ومی خوان که گلی نشن ومن به خودم نگاه می کنم می بینم گلی نیستم ویکدفعه از خواب بیدار میشم.

 • سلام خواب دیدم خاک زیر کفش زن سابق برادرم را پاک کردم کفشش راحتی پاشنه ۲سانت نسبتا کهنه وقهوه ای بود

 • خواب دیدم خاک زیر کفش زن سابق برادرم را پاک کردم کفشش راحتی قهوای و نسبتا کهنه بود

 • یکاره گیر داده شوهر بده منو ??

 • سلام ببخشیدمن خواب دیدم پابرهنه بودم ویه جفت دمپایی نزدیکم بود امااونالیزخوردن افتادن توانباری بعدمن زیرماشینونگاه کردم دیدم یه جفت کفش سفید جلوبازاونجاست پاهاموبردم سمتش وپاکردم مادرم گفت مال خواهرته یه چرخی هم باهاش زدم میگفتم باکلاسه میشه بگیدتعبیراین خواب من چی میشه؟

 • خواب دیدم کفش سفیدوجلوبازی رامی پوشم که مادرم میگوید مال خواهرت است منم یه چرخی باهاش زدمومیگفتم خوشگله میشه بگیدتعبیراین خواب من چی میشه؟؟؟؟؟؟لطفاراهنماییم کنید???

 • سلام خواب دیدم انگار توووو خونه نون ندارم.ولى همش میرم از کفشم یه تیکه هایه کوچیک میکَنم مثله نون باهاش لقمه میگرفتمو غذا میخوردم.توووو خواب همش حواسم بود که جورى کنده نشه که نتونم بعدش بپوشم.همش از کناره هاش میکندم که خیلى خراب نشه.کفشم اسپرت و سفید بود.تعبیرش چیه؟؟

 • سلام من خواب کفش سفید دیدم اسپورت بود خواهرممیخواست بپوشه نزاشتم کفشا رنگشون خیلی سفید بود ولی یه گوشش لکه ی زردداشت لطفا تعبیرش را بگویید ممنون

 • سلام من خواب دیدم یک آقایی که سید هست و جوان هست به من کفش سبز داد .مجرد هستم

  • شوهر میکنی.

 • سلام من خواب دیدم میخوام برم عروی ولی دم در تالا یادم افتاد کفش مجلسی هام رو توخونه جاگذاشتم ونیاورم وهمون موقع ازخواب پاشدم.ببخشید تعبیرش چیه؟

 • سلام
  من همیشه خواب میبینم از یه مجلسی بیرون اومدم و موقع رفتن هرچی بین کفشا میگردم کفشمو پیدا نمیکنم.در واقع همیشه کفشم گم شده.یا حس میکنم یکی برداشته.نمیفهمم تعبیرش چیه و چرا مدام تکرار میشه این خوابم

 • سلام. من خواب میدیدم روز عروسیمه کفش نداشتم داماد بهم یه جفت کفش چرم مشکی مردونه داد پوشیدم و نگران بودم اگه دامن لباسم یکم بالا بگیرم کفشم معلوم بشه مردونه ست… تعبیرش چیه

 • با سلام من خواب پدرم را که فوت کرده دیدم که همراه مادرم از یه کوچه که آشناست وسرابالایی داره به اتفاق میروند که مادرم منو صدا کرد منم دنبالش رفتم دیدم پدرم بخاطر شیب کوچه کفشش رو دستش گرفته که بعد وایسادم و کفشش رو که کتانی بود و تا الان کفش کتانی نپوشیده بود رو پوشید و خودش بندش رو سفت کرد ومن که خواستن کمکش کنم که به جلو بریم گفت خودم میتوانم و اصلا دیگه مریض احوال نبود منو بغل کرد و بوسید ابن چه تعبیری داره

 • با سلام من خواب پدرم را دیدم که همراه مادرم از یه کوچه که آشناست و وسرابالایی داره به اتفاق میروند که مادرم منو صدا کرد منم دنبالش رفتم دیدم پدرم به خاطر اینکه کوچه شیب داشت کفشش رو دستش گرفته که بعد وایسادم و کفشش رو که کتانی بود و تا الان کفش کتانی نپوشیده بود رو پوشید و خودش بندش رو سفت کرد ومن که خواستن کمکش کنم که به جلو بریم گفت خودم میتوانم و اصلا دیگه مریض احوال نبود منو بغل کرد و من رو بوسید تعبیرش چیه ممنونم

 • سلام.من در خواب بعد از ظهرم دیدم که از اتاق بیرون امدم وسه کفش سیاه مردانه دیدم که هرکدوم فقط یک لنگه داشتند کفش ها هرسه تازه بودند وبه نظرم چرمی می امدند یکی از کفش ها بوت ساقدار دیگری تابستانی و سومی فکر میکنم از کفش های معمولی فقط به خاطرم می أید که از مادرم پرسیدم اینها از کجا آمده
  .لطفا تعبیرش رو بگید.

 • من به تازگی کفشی خریدم و خیلی علاقه زیادی به آن دارم بعد در اثر اتفاقی دو کناره ی کفشم پاره شد و من آن را در آوردم به کناری انداختم و از آنجا دور شدم

 • خواب دیدم پدرم کفش کهنه ای دارد و در حال خریدن کفش های نو است که به رنگ مشکی و قهوه ای است.پدرم 3سال است که فوت شده اند.

 • خواب دیدم رفتم مکه .از اونجا یه جفت کفش طلا خریدم پوشیدن .خیلی خوشگل بودن .تعبیرش چی میتونه باشه

 • سلام خواب دیدم که یه خانمی از آشنایان کیف قرمز داشت و کفش پاشنه بلند قرمز پاش کرده بود ولی مثل اینکه تو خواب پاش پیچ خورده بود و نمیتونست خوب راه بره ، تعبیرش چی میشه

  • چرا اینجا هیشکی جواب نمیده؟؟ ادمین جان شما هم علم تعبیر خواب ندارین جواب بدین؟

 • سلام خواهرم چندشب پیش خواب دیده رفتیم بازارومن یک جفت کفش جدیدمشکی گرفتم پوشیدم تعبیرش چی میشه

 • سلام
  من یه خانمم و خواب دیدم یکی از اشناهامون که اقا هستن کفش های قدیمیش تو یه مغازه اس،نمیدونم فروخته بودن یا دزدیده شده یا بخشیده بودن به اون اقا،و من متعجب بودم که کفش های ایشون اونجا چیکار میکنه
  میشه لطفا تعبیرشرو بگین ممنون

  • چند ماهیه با مردى آشنا شده ام، خواب دیدم کفشاى مشکیشو اونجا توى قفسه بود. منم ورش داشتم آوردم جلو گذاشتم و گفتم قربون اون کفشات برم. یهو متوجه شدم کفشاش خیلى گنده ست. شاید هر کدوم نیم متر بود. میشه تعبیرش رو بگید.

 • چند ماهیه با مردى آشنا شده ام، خواب دیدم کفشاى مشکیشو اونجا توى قفسه بود. منم ورش داشتم آوردم جلو گذاشتم و گفتم قربون اون کفشات برم. یهو متوجه شدم کفشاش خیلى گنده ست. شاید هر کدوم نیم متر بود. میشه تعبیرش رو بگید.

 • سلام درخواب دیدم همراه صاحب معازه به مغازه ها سر میزنم ناگهان متوجه شودم که کفش های من ازکف سوراخ ازبغل پاره است سپس صاحب کار درمیان گذاشتم وارد مغازه شودیم وباهم بهم به صحبت ومزاکره پرداختم

 • سلام من خواب دیدم با مامانم توی ماشین درباره ی خرید عید

  صحبت میکنیم و مامانم بهم میگه برای عید فقط کفش مونده که

  واست بخرم اونم بریم بخریم تموم میشه ،بعدش داشتیم

  میرفتیم که کفش بخریم .میشه تعبیرش رو بگین؟

 • سلام من خواب دیدم که با مامانم توی ماشین بودیم و درباره ی

  خرید عید صحبت میکنیم و مامانم بهم گفت که فقط کفش مونده

  که واسه عید بخری و تصمیم گرفتیم بریم که کفش بخریم .

  میشه لطفا واسم تعبیرش کنید

 • سلام خواب دیدم از یه مجلس کفشی که نمیدونم مال چه کسی بود رو جای دمپایی خودم که کهنه وپاره وقابل پوشیدن نیس برداشتم پاشنه اش بلند وبود کاملا سایز پاهام به رنگ مشکی بعدا فهمیدم این کفش مال کسی نیست به خاطر همین پوشیدمش تعبیرش چیه؟

 • سلام
  من یک دختر مجردم خواب دیدم با یک از آشناهام که یک پسره جوونیه داریم قدم میزنیم چشمم میفته به کفشم که لنگه به لنگه است یکیش مال خودمه سفید رنگه یکشم که انگار سفید و طلاییه و مردونه اس چشمم میفته به پای پسری که همراهمه میبینم اونم دقیقا لنگه به لنگه است و عین کفشهای من متوجه میشم من یه لنگ کفش اونو پوشیدم اون یه لنگ کفش من تعبیرش چیه میشه لطف جواب بدید ممنونم

 • سلام من یک دختر مجردم خواب دیدم با یه پسری که اشناست قدم میدنیم متوجه کفشام میشم که یه لنگ زنونه سفید یه لنگ مردونه سفید طلاییه به پای پسر همراهم نگاه میکنم اونم کفشاش عین منه متوجه میشم که اون یه لنگ کفش من و پوشیده من یه لنگ کفش اونو تعبیرش چیه

  • تعبیر ش اینه که شما باهم از دواج میکنید
   ولی اختلاف باهم پیدامیکنید
   ولی زندگیتون ادامه پیدامیکنه

 • سلام، اگر شخصی درخواب ببیند که مرده ای از وی تقاضای کفش کند تعبیرش چیست؟

 • شما با اون فرد ازدواج میکنید
  مناسب همدیگه نیستید و زندگیتون به اختلافات زیادی برمی خوره
  ولی هیچ وقت ازهم جدا نمیشین
  وبه شدت وابستگی به هم پیدا میکنید
  وبا وجود اختلافات زیاد از
  ادامه زندگیتون حمایت میکنید وکسی نمیتونه زندگیتون به هم بزنه

 • سلام خواب دیدیم
  ی کفش ورنی براق قرمز نو پوشیدم که پاپیونم داره
  مجردم

 • من یک جفت کفش مشگی دارم که درخواب دریک مجلس گم کردم ودنبال کفشهایم رفتم سرازجاهای زیادی دراوردم وکفشی تقریبا مشابه کفشهای خود به پایم کردم همچنان دنبال کفشهایم بودم.

 • سلام.شخصی برای من خواب دیده که از کفشداری یک جفت کفش سبز و سیاه میگیرم که بپوشم.تعبیر آن چیست؟

 • سلام.شخصی برای من خواب دیده که از کفشداری یک جفت کفش سبز و سیاه میگیرم که بپوشم.تعبیر آن چیست؟

 • سلام، خانم هستم و خواب دیدم همسرم همون کفشی رو که قبلا داشتن یعنی الان هم دارن و. به همون شکل که هست، پوشیدن میشه تعبیرشو برام لطف کنید

 • سلام.من خواب دیدم در یک مکانی موقع برگشت به منزل هوا بارونی میشه و من یک لنگ از کفشامو اب میبره دنبالش میرم ولی نمتونم بگیرمش تا اینکه همون موقع ها اب فشارش کم میشه کفش من برمیگرده و من دوباره پام میکنم
  این تعبیرش چی میشه؟
  ممنونم

 • سلام.من مجردم خواب دیدم که یک لنگ از کفشامو که سفید بود رنگش رو اب میبره ولی دوباره برمیگردونه بهم و من میگیرم پام میکنم.این تعبیرش چی میشه؟
  ممنونم

 • سلام.خواب دیدم کنار دریا هستم.مدتی پابرهنه بودم .ولی میدانستم دمپایی زرد دارم وکجا گذاشتم.بعد از مدتی پیادهروی رفتم ودمپایی زردم را از کسی گرفتم.خیلی خوشحال شدم.

 • سلام خواب دیدم که کفشامو توی تاکسی جاگزاشتم وقتی پیاده شدم چن تا کفش روی زمین افتاده بودکه کهنه بودن دوتا لنگه کفش متفاوت پوشیدم یکیش مردونه واسپورت وسیاه رنگ بودیکی دیگش کفش بچه گانه بودوکوچیک وبااینکه موذب بودم واحساس میکردم مردم نگاهم میکنن پیاده راه افتادم بسمت خونه…ولی توفکر کفشام بودم وپیش خودم میگفتم بعدن ت میگیرم با راننده تاکسی کفشامو برام بیاره

 • سلام
  خواب دیدم برای خرید به بازار رفتم و بااینکه قصد خرید کفش نداشتم کفش نو و خیلی راحتی را پوشیدم وقصد خریدش را داشتم ولی همش با کفش قهوه ای رنگی‌مقایسه میکردم و در آخر همان کفش را خریدم تعبیرش چیه؟ ممنونم

 • سلام من یه دختر مجردم چند شب پیش از خداخواستم تا آیندمو تو خواب ببینم مثلا ببینم همسرم کیه و همون شب خواب دیدم که پابرهنه از خونه زدم بیرون و میدویدم توی کوچه بعد یه جفت کفش کهنه ی سیاه پیدا کردم و پوشیدم کاملا اندازه ی پام بود خیلی هم راحت بود تعبیرش چیه؟

 • سلام من یه دختر مجردم چند شب پیش قبل از خواب طبق دستور مفاتیح الجنان برای خواب دیدن مطلوب خود عمل کردم و از خدا خواستم همسر آیندمو تو خواب ببینم همون شب خواب دیدم که پابرهنه و سریع دویدم توی کوچه درحالی که خیلی سنگ ها پامو اذیت میکرد یه جفت کفش مشکی کهنه که به نظرم میومد تنگم باشه پیدا کردم وقتی پوشیدمش کامل اندازه ی پام بود و خیلی راحت بود میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟
  با تشکر

 • سلام وقت بخیر خواب دیدم که کفشام و در محلی که شلوغ بود گم کردم وفرصت نداشتم ک بین کفشهاپیدایش کنم خیلی عجله داشتم در همین حال گشتن متوجه شدم که کفش مشکی خوبی دردستم هست میشه لطفا بفرمایید تعبیرش چیه

 • اگر ببینید کفش دو جای دور کفش ببینید چی هست

 • سلام خواب دیدم که یه نفر یک جفت کفش سیاه ک نوکشون نقره ای بود رو ب من داد، بعد کفشا یکمم گشاد بودن ولی خودم خیلی دوسشون داشتم
  تعبیرش چی میشه؟

 • خواب دیدم کفش اسپرت سفید دوستم رو داشتم می شستم

 • سلام من خواب دیدم دمپایی مردونه پوشیدم به بیمارستان عیادت مریض رفتم تورا خدا جواب بدین برام خیلی مهمه

 • من خواب دیدم کفش چرمی مشکی پام بود ک نشسته بودم ردیف اول کلاس و خواستگار قدیمیم ک بعد از ی قضیه کاملا رابطمون بهم خورد اومده بود سر اون کلاس تدریس میکرد و البته همه توجهش بمن بود و سعی میکرد کفش منو لگد کنه .بنظرتون تعبیرش چیه؟

 • سلام من خواب دیدم به یه امامزاده رفتم با زن داداشم جلو در امامزاده کفش گذاشته بودن من یه کفش مشکی و زن داداشم یه کفش چرم قهواه ای خریدیم . من کفشامو بوشیدم وقتی واسه زیارت رفتم و برگشتم کفشامو دزدیده بودن . تعبیر لطفا

 • سلام خواب دیدم با زن داداشم رفتیم امامزاده زیارت جلوی درب امامزاده کفش میفروختن من یه کفش پاشنه چن سانتی مشکی و زن داداشم یه کفش پاشنه دار قهواه ای چرم خریدیم . من کفشمو پوشیدم رفتم زیارت بعد از زیارت کفشامو دزدیده بودن . تعبیر لطفا

 • خواب دیدم با دخترم راهی به سوی دریا میریم من کالش پوشیدم سیاه بود و جلوی یکیش پاره بود و بزرگ بود به پام .انگاری برا کسی رو پوشیده بودم .به دخترمم گفتم تو هم یه چیز بپوش‌تا دریا بریم و بیام‌ کفش خودت خراب نشه .دخترم یه دمپایی جلو بسته پیدا کرد پوشید راه میرفتیم از خواب‌پریدم .میشه تعبیرشو لطف کنید بگید

 • سلام خواب دیدم کفش سفید نو
  برای خواهرم بود که کش مشکی درکناره هایش را من با قیچی پاره کردم درخیالم اضافی بوده.میخواستم تعبیر خواب را بدانم

 • سلام من خواب دیدم که در یک‌مراسمی هستم واز اون مراسم خارج شدم وکفشم رو برداشتم که نارنجی بود و روی لنگه ی چپش حرف bبود که من کفش های نارنجی دیگه ای دیدم در میان‌کفش های مردم که کفشم رو با کفش های نارنجی دیگران چک میکردم که مبادا کفشم رو اشتباهی برداشته باشم ولی بعد همون کفش خودم بود که حرف بی به انگلیسی داشت و رفتم یک‌گوشه ای نشستم و یک لنگه رو پای چپ ام‌کردم قبل این هم دیده بودم که روی کف سرامیک آشپزخونه ی قدیمیمون حرف بی نوشته شده که جفتش یک سوراخ بود و از سوراخ یک دونه گوشواره دراوردم.

 • سلام .من خواب دیدم در جایی از یه خونه یه عقرب زرد هست که بقیه را صدا زدم که اونو بکشن ولی پیداش نکردن درحالی که من میدیدمش که کجاست وبعد از اونجا رفتیم در خیابان متوجه شدم عقرب در کف کفشم مخفی شده بوده انرا دیدیم و از بین بریویم.

 • سلام من خواب دیدم که دوتا کفش از توی یک قفسه برداشتم ولی نپوشیدم وقتی داشتم با دوستام تو خواب صحبت می کردم از خواب بیدار شدم

  رنگ کفش هاهم سیاه بود و اصلا لنگه لنگه نبود

  لطفا سریع جوابشو به من بدید اگه میشه

 • سلام من خواب دیدم که دوجفت کفش ازخواهرموپوشیدم که هردوگشادبودن برام ومن دوسشون نداشتم درشون آوردن .خواهشاتعبیرشوبه من بگین نگرانم کرده این خواب.

  • تو به زودی میمیری گلم

 • سلام من خواب دیدم که دوجفت ازکفشای خواهرموپوشیدم برامن گشادبودن ومن درشون آوردم کفشایه جفت قهوه ایی ویه جفت مشکی بودن .خواهشاتعبیرشوبهم بگین این خواب نگرانم کرده.

 • من دختری مجرد هستم و خواب دیدم کفش لنگه به لنگه پوشیدم و کمی گلی است.

 • من دختری مجرد هستم و خواب دیدم کفش اسپورت مشکی لنگه به لنگه پوشیدم .کمی گلی بود

 • خیلی از خوابها بر اساس افکار و اذهانی است که ما در سرمان میپرورانیم که ممکن است هیچ گاه در عمل و زندگی رخ ندهد یعنی اکثریت خوابهایی که مامیبینیم تعبیرش به ذهن ما برمیگردد

 • خواب دیدم وسط هزار جفت کفش وایسادم و دنباله کفشه خودم میگردم که دارم میبینم همه این کفشارو از طرف اداره کادو دادن و من باید کفش خودمو پیدا کنم

 • من خواب دیدم که به عشقم یک جفت کفش قرمز مردونه هدیه دادم ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • سلام من خواب دیدم رفتم با کسی احوال پرسی کنم خواستم کفشهایم را در بیاورم یکی از کفشهایم از پایم در آوردم وبه زیر پله افتاد واونیکی لنگه کفشم هر کاری در نیامد
   کردم در نیامد

 • خواب منو میشه تعبیر کنین. یه کفش تمیز چرم زرشکی داشتم که یه کفش چرم مشی خمیلی تمیز و براق از روی کفش قبلی پوشیدم.

 • سلام خواب دیدم خونه باغ برادرم رفتم وبرادرم باناراحتی بهم میگه دیگه نمیخوام اینجا بیای ,بعدمن خودم کفش نو ورزشی داشتم ولی داشتم دنبال کفش ورزشی که قبلا داشتم و خونه برادرم گذاشته بودم می گشتم وپیداشون کردم وداشتم میرفتم

 • سلام خواب دیدم خونه باغ برادرم رفتم وبرادرم باناراحتی بهم میگه دیگه نمیخوام اینجا بیای ,بعدمن خودم کفش نو ورزشی داشتم ولی داشتم دنبال کفش ورزشی که قبلا داشتم و خونه برادرم گذاشته بودم می گشتم وپیداشون کردم وداشتم میرفتم

 • سلام من در حال طلاق از همسرم هستم خواب دیدم با برادرم تو رودخونه کفشای کتونی سفیدمون رو داریم تو اب میشوریم و خیلی تمیز و سفید شدن و خوشحال بودم تعبیرش چیه

  • تغییر مثبتی در زندگی شما در حال انجام است

 • لطف می‌فرمائید اگر تعبیر خوابم را بگوئید.

  من در واقعیت چندوقتیست کمردرد دارم. خواب می‌دیدم که یکی از دوستانم بهم میگن یه آقایی (که بهش علاقه داشتم اما نمی‌بینمش) برام یه کفش ورزشی خیلی گرون قیمت خریده. بعد یکی از فامیل‌های اون آقا اومد تا منو دید گفت وای نمی‌دونی فلانی چه کفش‌هایی برات خریده.
  منم هی می‌گفتم خب چرا نمیاد بده؟من الآن کمردرد دارم. فقط همه تعریف این کفش‌ها رو می‌کردن…

 • سلام.من خواب دیدم که کفشهای پاشنه بلندیکی از دوستان ک بااوقهرهستم پوشیده ام وبعدازچن دقیقه که اذیتم میکنند،درشون میارم،تعبیراین خواب چیه؟

 • باسلام
  خواب دیدم یکی از کفشام در اتش میسوزه وکف آن سوراخ شده وکفی آنهم جدا شده لطفکنید تعبیر بفرمایین!

 • درخواب دیدم کفش ورزشی خیلی گشاد به پا کردم وپاره هم بود

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.