زعفران ایرانی

زعفران گیاه گران قیمت را بشناسید زعفران ، گیاهی است چند ساله که دارای پیاز می باشد این پیاز دارای غلاف قهوه ای رنگی است. این گیاه در جنوب غربی آسیا، جنوب …

ایدز از راه دهان

درباره ایدز بیشتر بدانید ایدز (به انگلیسی: AIDS) یا نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی (به انگلیسی: Acquired immune deficiency syndrome)، نوعی بیماری است که در دستگاه ایمنی و توسط ویروس نقص ایمنی (HIV) …

تعبیر خواب تمساح در اب

درباره تعبیر خواب تمساح بدانید  تعبیر خواب تمساحديدن تمساح در خواب ، علامت آن است كه صميمي ترين دوستان ، شما را فريب مي دهند و دشمنان به شما حمله خواهند كرد …

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب برفبرف در خواب غم و اندوه است. روزهايي که برف مي بارد هوا گرفته ابر و مه غليظ آسمان راتعبیر خواب برف پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم مي شود و بيشتر مردم اگر سر کار تعبیر خواب برفنباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش مي گذراننددر این حالت انسان غمگین می شود

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف باریدن , تعبیرخواب برف بازی

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب برف همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیندتعبیر خواب برف زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خواب د برف در تعبیر خواب برفخواب می بیند.

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف باریدن , تعبیرخواب برف بازی

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبیر خواب برفديدن برف به خواب بر شش وجه است.
تعبیر خواب برفاول: رزق وروزي،
دوم: زندگاني،

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب برفسوم: مال بسيار و ارزاني نرخها،
چهارم: لشگر بسيار،
پنجم: بيماري،
تعبیر خواب برفششم: غم و اندوه.

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف باریدن , تعبیرخواب برف بازی

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید:تعبیر خواب برف  برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود.تعبیر خواب برف اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. جابرمغربی گوید:تعبیر خواب برف دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند

تعبیر خواب برف

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 26 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.