نمک دریایی چیست

درباره نمک دریا و خواصش بدانید درواقع نمک دریا باعث می شود پوست سدی حفاظتی برای خود ایجاد کند. به این ترتیب ارتباط بین سلولی نیز افزایش پیدا کرده و آبرسانی به …

نام علمی گیاه ترشک

درباره ترشک و خواصش بدانید ر درشت (نام علمی: Rumex acetosella) گیاهی است تک جنسی(دو پایه) [۱] که برگ، ریشه و دانه آن برای ترشکدرمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار میگیرد. درباره ترشک …

رژیم لاغری موز و شیر

آیا درباره رژیم لاغری می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید رژیم لاغریآیا به دنبال سریع‌ترین راه برای کم کردن وزن هستید؟ آیا در آینده نزدیک میهمانی بزرگی در پیش دارید و دوست …

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار به خواب دیدن شلوار ، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون. اگر بیند شلوار بخرید، دلیل که کنیزکی عجمی کند. تعبیر خواب شلوار اگر بیند در میان شلوار او ماری یا کژدمی بود، دلیل که دشمنی با عیال او فساد کند.تعبیر خواب شلوار اگر بیند شلواری به وی بخشیدند، دلیل است خادمی به وی بخشند.

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار راحتی , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد تعبیر خواب شلوار به هیچ وجه جنبه _ عاطفی – ندارد. اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده اید از نظر روابط جنسی دچار تشویش و اظطراب می شوید وتعبیر خواب شلوار بیشتر از هر چیز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار راحتی , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار اگر در خواب بیند که شلواری چرکین داشت، دلیل عقوبت بود.تعبیر خواب شلوار اگر مردی در خواب دید که شلواری سرخ در پا داشت، دلیل که بی حرمت گردد. اگر شلوار زرد بیند، دلیل است بیمار گردداما شلوار رنگین به خواب دیدن، زنان را نیکو بود.تعبیر خواب شلوار اگر بیند که شلوار او گم شد، دلیل که کنیزک یا خادمش بگریزد.

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار راحتی , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود.

تعبیر خواب شلوار اول: زن.

دوم: كنیزك.

تعبیر خواب شلوار سوم: خادم.

تعبیر خواب شلوار

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 23 آبان 1395

1 دیدگاه

  • مانی ژانویه 2020 در 14:47

    دیدن شلوار راحتی بر تن داشتن و چهار دست و پا راه رفتن

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.