تعبير خواب خاموش كردن آتش

درباره تعبیر خواب آتش بدانید تعبیر خواب آتشاز آنجایی که آتش نمادی از نیروهای طبیعی و نماد پاکی و درستی و قدرت می باشد ، تعبیر خواب دیدن آتش و آتش سوزی معمولا …

رژیم لاغری دکتر آز

درباره رژیم لاغری بیشتر اطلاعات داشته باشد  رژیم لاغریشما باید مقدار چربی را در رژیم غذایی تان اصلاح کنید. در یک رژیم صحیح تنها 10 درصد رژیم لاغری از مقدار غذایی که می …

تعبیر خواب خاک خوردن

در مورد تعبیر خواب خاک چقدر می دانید تعبیر خواب خاکخاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب دیدید که خاک جمع می کنید موردی پیش می آید تعبیر …

درباره تعبیرخواب شلوار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب شلوارشلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد به هیچ وجه جنبه _ عاطفی – ندارد.تعبیرخواب شلوار اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده اید از نظر روابط جنسی دچار تشویش و اظطراب می شویدتعبیرخواب شلوار و بیشتر از هر چیز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد

درباره تعبیرخواب شلوار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب شلوار ابن سیرین , تعبیر خواب شلوار هدیه گرفتن , تعبیر خواب شلوار نو , شلوار در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب شلوار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب شلواراگر در خواب ببينيد شلواري گشاد و بي قواره پوشيده ايد روابط شما با همسرتان و هر زني که در زندگي تان وجود دارد تعبیرخواب شلواربه سردي مي گرايد و اگر شلوارتان زياد تنگ باشد تحت فشار قرار مي گيريد و تعبیرخواب شلواربه شما چيز هائي تحميل مي شود که نمي پسنديد و دوست نمي داريد.

درباره تعبیرخواب شلوار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب شلوار ابن سیرین , تعبیر خواب شلوار هدیه گرفتن , تعبیر خواب شلوار نو , شلوار در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب شلوار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب شلواربه خواب ديدن شلوار، دليل بر زني عجمي بود يا زني دون. اگر بيند شلوار بخريد، دليل كه كنيزكي عجمي كند.تعبیرخواب شلوار اگر بيند در ميان شلوار او ماري يا كژدمي بود، دليل كه دشمني با عيال او فساد كند. تعبیرخواب شلواراگر بيند شلواري به وي بخشيدند، دليل است خادمي به وي بخشند.

درباره تعبیرخواب شلوار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب شلوار ابن سیرین , تعبیر خواب شلوار هدیه گرفتن , تعبیر خواب شلوار نو , شلوار در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب شلوار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب شلوار  در مجموع‌، البسه‌ و پوشاك‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌نقش‌ هايي‌ هستند كه‌ ما در زندگي‌ ايفا مي‌كنيم‌تعبیرخواب شلوار و هم‌چنين‌ نمايانگر برداشت‌ و استنباط افراد روي‌ مامي‌باشند. اگر در خواب‌، پوشيدن‌ يا در آوردن‌ شلوار،محور قرار گرفته‌ باشد، به‌ احتمال‌ زياد در رابطه‌ بانقش‌ تان‌ در محل‌ كار، خانه‌ يا هر قسمت‌ تعبیرخواب شلوارديگري‌ اززندگي‌ برايتان‌ سؤالاتي‌ پيش‌ آمده‌ است‌

تعبیرخواب شلوار

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 19 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.