تعبیر خواب لاک پشت کوچک

درباره تعبیر خواب لاک پشت اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام …

عکس ها و تصاویر جدید شهرام عبدلی و همسرش و فرزندش بازیگر نقش استالین

عکس ها و تصاویر جدید شهرام عبدلی و همسرش و فرزندش بازیگر نقش استالین عکس ها و تصاویر جدید شهرام عبدلی و همسرش و فرزندش بازیگر نقش استالین عکس ها و تصاویر …

تعبیر خواب خرگوش ماده

چقدر درباره تعبیر خواب خرگوش می دانید تعبیر خواب خرگوش دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش در خواب های ما نشانه تعبیر خواب …

درباره تعبیر خواب اناراز معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب انار انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. تعبیر خواب انار معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد کرده  تعبیر خواب انار و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان.

درباره تعبیر خواب اناراز معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب انار ترش , تعبیر خواب انار شیرین , تعبیر خواب انار چیدن

درباره تعبیر خواب اناراز معبران بزرگ بخوانید

حضرت دانیال گوید:

 تعبیر خواب انار اصل انار به خواب مال است. لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود. تعبیر خواب انار  اگر نه به وقت خود بود بد بود. اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد، تعبیر خواب انار  دلیل که از زنی صاحب جمال منفعت یابد.

درباره تعبیر خواب اناراز معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب انار ترش , تعبیر خواب انار شیرین , تعبیر خواب انار چیدن

درباره تعبیر خواب اناراز معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب انار  اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک  تعبیر خواب انار انار شیرین خوردن در خواب، هزاردرم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش یا شیرین بود، تعبیر خواب انار  تعبیرش چون انار شیرین است.

درباره تعبیر خواب اناراز معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب انار ترش , تعبیر خواب انار شیرین , تعبیر خواب انار چیدن

درباره تعبیر خواب اناراز معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب انار  انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی دانید،  تعبیر خواب انار شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد. چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می گردد تعبیر خواب انار  و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می یابد تعبیر خواب انار  و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می کند.

تعبیر خواب انار

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 24 مهر 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.