خواص شنگ در بارداری

شنگ را بیشتر بشناسید

برگ های گیاه شنگ از خونریزی معده جلوگیری می‌ كند. اگر مسموم شدید از ریشه‌ این گیاه استفاده كنید. شنگبرای رماتیسم مفید است و آب ریشه خام شنگ زگیل را از بین می ‌برد. برای مسلولین نفع بسیار دارد. گل این گیاه را بر روی محل سوختگی قرار دهیدشنگ تا از قدرت التیام آن برای سوختگی پی ببرید!

شنگ را بیشتر بشناسید

شنگفارسی این گیاه شنگ است، در شیراز و اصفهان به شنگ آلاله و در خراسان ریش بز خالدار خطاب می ‌کنند. به این گیاه قندرون، سنسفیل، تسلسفیل، اسپلنج و اسفلنج هم می‌ گویند. در عربی نوع چمنی این گیاه که برگ های آن باریک ‌تر از شنگ می ‌باشد، شنگلحبه النبس و زنب الخیل است. ولی در عراق و شامات به آن اذناب الخیل می‌ گویند.

شنگ را بیشتر بشناسید

شنگ , خواص شنگ , خواص شنگ در بارداری , مضرات شنگ

شنگ را بیشتر بشناسید

شنگ در چمنزارهای نمناک شمال ایران، عمارلو، بین کبوترچای و زردچین، ایسپیلی ییلاق دامنه البرز، مخصوصا افجه و نارون می ‌روید و شنگنوع چمنی این گیاه در مغرب ایران، تفرش، اراک، کوه شاهو و کردستان زیاد است، و در اروپا به علت زیبایی گل این گیاه، شنگ پرورش می‌ دهند. شنگگیاه‌ شناسان قدیم نوع حقیقی شنگ را نر و نوع چمنی را ماده می ‌دانستند،شنگ و در زبان فرانسه به شنگ یارب دوشوو گویند و در فاصله اردیبهشت تا تیرماه ظاهر می‌ شود.

شنگ را بیشتر بشناسید

شنگ , خواص شنگ , خواص شنگ در بارداری , مضرات شنگ

شنگ را بیشتر بشناسید

ريشه شنگ براي جلوگيري از اسهال و خونريزي، از برگش قويتر است و خوردن خيسانده آن در شراب براي جلوگيري از خونريزي رحم تجويز مي‏شودشنگ پاشيدن برگ و گل خشك شده این گیاه  در روي زخمهاي چركي و متعفن سودمند مي‏باشد ضماد آنرا براي التيام عصب قطع شده مفيد دانسته‏اند ضماد گل شنگ با موم جهت شنگسوختگي آتش مفيد است حكيم محمد بن زكرياي رازي خوردن ريشه گياه شنگ را پادزهر سموم مي‏دانست.

شنگ را بیشتر بشناسید

عصاره گياه شنگ كه در طب سنتي ايران طرثوث خوانده شده است پادزهر قوي است و در ساختن ترياق فارون به كار مي‏رود. شنگبراي معالجه نزله ريوي، نقرس، رماتيسم و امراض جلدي جوشانده شصت گرم ريشه شنگ تجويز می  كرده‏اند. اگر این گیاه را پختید  شنگهرگز آب آن را دوز نريزند بلكه آن را بنوشید، زيرا منافع شنگ  در آب جوشانده جمع مي‏شود.

شنگ را بیشتر بشناسید

شنگ , خواص شنگ , خواص شنگ در بارداری , مضرات شنگ

شنگ را بیشتر بشناسید

عصاره شنگ جهت درمان كچلي و زخمهاي جلدي مفيد است. آب ريشه خام شنگ  زگيل را از بين مي‏برد.شنگاز نظر طبیعت طبق نظر حكمای طب سنتی سرد و خشك است و در مورد خواص آن معتقدند كه قابض است و كمی تلخ و خونریزی را بند می آورد و اسهال خونی و اسهال صفراوی را نیز قطع می كندشنگ ریشه آن از نظر قابض بودن قوی تر از برگ آن است شنگ عصاره آن مقوی معده و آشامیدن عصاره آن با سركه رقیق برای جلوگیری از خونریزی رحم مفید است شنگضماد آن مقوی اعضای ضعیف و دهانه معده و كبد است

شنگ

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.