اسفناج در بارداری

اسفناج را با خاصیت بی شمارش بشناسید اسفناجاز دیدگاه طب سنتی چین، اسفناج گیاهی است که طبیعتی خنک و ملین دارد بنابراین مصرف آن در افرادی که دچار اختلال در عملکرد دستگاه …

خواص کدو سبز با ماست

خواص کدو سبز راچقدر می شناسید؟ کدو سبزیکی از سبزیجات پرطرفدار در بین بیماران دیابتی است اما خاصیت کدو سبزتنها مختص بیماران دیابتی نیست چرا که با مصرف درست و نحوه ی …

تعبیر خواب کبوتر مرده

از تعبیر خواب کبوتر بخوانید تعبیر خواب کبوترکبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت تعبیر خواب کبوتربه …

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

تعبیرخواب انارچنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است تعبیرخواب انار به سلامت به خانه باز می گردد و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می یابد و تعبیرخواب اناربخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می کند

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

 
تعبیر خواب انار امام صادق , تعبیر خواب انار , تعبیر خواب انار دانه شده , انار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

تعبیرخواب انارانار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان. تعبیرخواب اناراین تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت تعبیرخواب انارمعاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار راهزار سکه بر آورد کرده اند.

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

تعبیر خواب انار امام صادق , تعبیر خواب انار , تعبیر خواب انار دانه شده , انار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

تعبیرخواب انارخوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع کردن، دوم: زن پارسا، سوم: تعبیرخواب انار شهر آبادان. لیکن انار ترش غم است. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و تعبیرخواب اناربازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است.

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

تعبیر خواب انار امام صادق , تعبیر خواب انار , تعبیر خواب انار دانه شده , انار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

تعبیرخواب انار در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است تعبیرخواب اناراما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که تعبیرخواب اناربرای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم.

تعبیرخواب انار

آخرین بروز رسانی در : شنبه 22 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.