همه چیز درباره ی تعبیر خواب آمپول زدن و آمپول خوردن

همه چیز درباره ی تعبیر خواب آمپول زدن و آمپول خوردن همه چیز درباره ی تعبیر خواب آمپول زدن و آمپول خوردن  تعبیر خواب آمپول تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی …

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ تعبیر خواب هدیه گرفتن از پدر و مادربزرگ 1تعبیر خواب هدیه ـ اگر خواب ببينيد ازتعبیر خواب هدیه كسي كادو مي گيريد ، علامت …

تعبیر خواب دیدن معشوق قدیمی

درباره تعبیر خواب معشوق بدانید تعبیر خواب معشوقعشق در خواب ديدني نيست مگر اين که خودتان يا ديگريرا عاشق بيابيد. عشق در هر غالبي که باشد در خواب هاي ما حرص و …

درباره تعبیر خواب پسته چقدر می دانید

تعبیر خواب پستهپسته در خواب اشتغال ذهني و فکري است که گاه مي تواند سرگرم کننده يا اميد بخش هم باشد.تعبیر خواب پسته ديدن پسته در خواب به اين معني است که فکر مي کنيد و چنانچه ديديد ظرفي پسته مقابل خويش داريد خواب شما مي گويد کهتعبیر خواب پسته در روزهاي آينده ذهن و فکري مشغول خواهيد داشت و به چيز يا چيزهايي که پيش مي آيند فکر مي کنيد.

درباره تعبیر خواب پسته چقدر می دانید

‫تعبیر خواب پسته ابن سیرین , ‫تعبیر خواب پسته , ‫تعبیر خواب پسته خوردن , پسته در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پسته چقدر می دانید

ابن سیرین می گوید: تعبیر خواب پستهتعبیر پسته در خواب، مال و نعمت است و اگر ببیند مغز پسته دارد از ادم بخیل مال بدست می اورد. تعبیر خواب پسته/ یوسف نبی ( ع) می فرماید: دیدن جوز و پسته و بادام و فندق یا میوه های دیگر با مرد سفید؟ تعبیر خواب پستهگفتگوهای بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شود

درباره تعبیر خواب پسته چقدر می دانید

‫تعبیر خواب پسته ابن سیرین , ‫تعبیر خواب پسته , ‫تعبیر خواب پسته خوردن , پسته در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پسته چقدر می دانید

تعبیر خواب پستهچنانچه مردی سالمند ببیند که در خانه اش درخت پسته روئیده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده اشت یک جا جمع می شوند و موردی پیش می آید که گرد هم می آیند و زیاد جر و بحث می کنند.تعبیر خواب پسته اگر دختر جوانی ببیند که مغز پسته می خورد عاشق می شود تعبیر خواب پستهو ازدواج می کند اما ازدواج او بعد از حرف های زیاد و گفتگوی طولانی انجام می پذیرد.

درباره تعبیر خواب پسته چقدر می دانید

تعبیر خواب پستهزنها اگر از یکدیگر مغز پسته بگیرند حرف است و چیزهایی است که درباره هم می گویندتعبیر خواب پسته. به هر حال دیدن پسته در خواب فکر است و اشتغال ذهنی و اگر در جائی دیدید که پسته را غم و غصه نوشته اند درست نیست و ثابت نشده است.

درباره تعبیر خواب پسته چقدر می دانید

‫تعبیر خواب پسته ابن سیرین , ‫تعبیر خواب پسته , ‫تعبیر خواب پسته خوردن , پسته در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پسته چقدر می دانید

تعبیر خواب پسته اگر ظرفي پر از پوست پسته در خواب ديديد در کاري شکست مي خوريد تعبیر خواب پستهولي اگر مغز پسته ديديد توفيق خواهيد يافت و بدون زحمت زياد سودي قابل توجه عايدتان مي شود. اگر مردي زن دار و متاهل ببيند که تعبیر خواب پستههمسرش به او مغز پسته تعارف مي کند صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستي مي شود.

تعبیر خواب پسته

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 9 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.