تعبیر خواب خواستگار و خواستگاری

تعبیر خواب خواستگارتعبیر خواب خواستگاری | tabire khab

تعبیر خواب خواستگاری,تعبیر خواب خواستگاری رفتن,تعبیر خواب خواستگاری رفتن مرد متاهل,تعبیر خواب خواستگاری آمدن,تعبیر خواب خواستگاری مرده از زنده,تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهردار,تعبیر خواب خواستگاری آمدن برای دختر,تعبیر خواب خواستگاری شدن,تعبیر خواب خواستگاری پسر از دختر,تعبیر خواب خواستگاری چیست؟,تعبیر خواب خواستگار آمدن,تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن شوهردار,تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر,تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر مجرد,تعبير خواب خواستگار آمدن براي دختر,تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن,تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن متاهل,تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختری,تعبیر خواب خواستگار آمدن چیست؟,تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن بیوه,تعبیر خواب خواستگاری رفتن مرد,تعبیر خواب خواستگاری رفتن پسر,تعبير خواب خواستگاری رفتن,تعبیر خواب خواستگاری رفتن برای شوهر,تعبیر خواب خواستگاری رفتن برای پسر,تعبیر خواب خواستگاری رفتن زن,تعبیر خواب خواستگاری رفتن برای دختر,تعبیر خواب خواستگاری رفتن زن شوهردار,تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دخترم,تعبیر خواب خواستگار امدن برای دختر دم بخت,تعبیر خواب خواستگار امدن برای دختر متاهل,تعبیر خواب خواستگار داشتن برای دختر,تعبیر خواب خواستگار داشتن,تعبیر خواب خواستگار داشتن زن متاهل,تعبیر خواب خواستگار داشتن دختر,تعبير خواب خواستگار داشتن,تعبیر خواب خواستگار داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب خواستگاری داشتن,تعبیر خواب رفتن مرد به خواستگاری,تعبیر خواب رفتن مرده به خواستگاری,تعبير خواب خواستگاري آمدن,تعبیر خواب خواستگاری مرد مرده از زن زنده

تعبیر خواب خواستگار , تعبیر خواب خواستگاری , تعبیر خواب خواستگاری رفتن , تعبیر خواب خواستگاری رفتن مرد متاهل

خواب خواستگاری یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خواستگاری در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب خواستگاری می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب خواستگاری را مطالعه نمایید و متوجه شوید خواستگاری چه تعبیری دارد

تعبیر خواب خواستگاری از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب خواستگاری رفتن 4 چیز است

بزرگی و ثروت و سلامت و شادی

تعبیر خواب خواستگاری از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب زن خواستن و خواستگاری زایل شدن بزرگی است

تعبیر خواب خواستگاری کردن از مرده و مجامعت با او ، رسیدن مالی از ان مرده به بیننده خواب است

تعبیر خواب زنی که مرده از او خواستگاری کند و با مرده جماع کند ، مال زن کم می شود

تعبیر خواب به خواستگاری رفتن زن ناشناس ، نزدیکی اجل است

تعبیر خواب خواستگاری از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زن شوهر داری که خواستگاری می شود شرف و مال است

تعبیر خواب خواستگاری از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خواستگاری از دوشیزه خیر و نیکی است

تعبیر خواب خواستگاری کردن از دختر و قبل عقد با او مجامعت کردن ، مال حرام است

تعبیر خواب خواستگاری | خواستگاری در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 158 عدد

 • سلام من خواب مردی پیر بخ خواستگاریم امد تعبیرش چیست

  • وووووای انقدخندیدم اول صبی ، خداخیرت بده خواهر???????

   • سلام .خیر و نیکی

  • ادرس بده بیام خواستگاری خیلی بد تعبیرش

  • دیشب خواب دیدم عروسیمه ولی لباس عروس نپوشیده بودم یه تاپ سفید و یه شلوار دامادم ندیدم تازه قرار بود برم جشن که از خواب بیدار شدم جشنم ندیدم تعبیرش چیه

   • منم از این خوابا زیاد میبینم چندسالته؟؟؟؟
    بشین درس بخون به این چیزا فکر نکن

 • من خواب دیدم انگار تو ی اتاقی بودم ک توش میز کامپیوتر بزرگ بود با کامپیوتر نمیدونم حالا کلاس بود یل محل کار انگار ی خواستگار داشتم خیلی خوش قیافه خوشتیپ بعد من شروع ب صحبت کردم انگار حرفی نداشتیم من گفتم از بس حرف زدیم دیگه حرفی نداریم اون ی لبخند بهم زد بعد من گفتم دوست دارم همسر ایندم من رو دوست داشته باسه بعد با خنده گفت ناقلا کی همسرت هست من بهش گفتم مثال زدم من ک نگفتم الان همسر دارم (تعبییر این خواب می خوام)

  • شوهر کمه داری میترشی. هزیون دیدی .شبا شام کمتر بخور

   • این خواب نبود یه رویا بودت معنای این خواب اینه که تا اخر عمرت ترشی میزنی تو خونه مو هات مثه دندونات سفید میشه

  • خخخخخخخ بس ک ب شوهر فکر میکنی خوابت هیچ تعبیری نداره

 • من خواب دیدم دوس پسرم اومده خواستگاریم وما جواب مثبت دادیم ….تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • یعنی که نمیاد

  • تعببیر خاصی نداره فقط ارچی دوست پسرت گفت بگو چشم

  • من خواب دیدم رفتم خواستگار مادر دختر میگه نا البته همون دخترو دوسش دارن

 • من خواب دیدم ی پسر خوشگل اومده خواستگاریم تعبیرش چیه؟

  • خواب دیدم مردی که زنش مرده بهواستگاری من اومده بهش جواب مثبه دادم

 • یا خدااااااااااا خخخخخ

 • من خواب دیدم دوست پسرم به خواستگاریم اومده و همینطور یکی از فامیلامون البته با هم این یعنی چی؟

  • من خواب دیدم عشقم برام خاستگار اومده تعبیرش چیه

 • همه هم خواب خواستگار دیدن

 • نگین…من متاهل هستم ولی خواب دیدم ی پسری ک واقعا دوسش دارم ب خواستگاریم امده در ی شب چندبار خواب تکرار شد….

  • تو عاشقم هسی

   • زهرامن ازدواج کر دم بیشتر موقعها خواب مبینم خواستگار دارم وخواستگاری میکنند وخیلی تو خواب دوستم دارندتعبیرش چیه

  • خوبه که

  • منم همین خواب رو دیدم
   هربار از خواب بیدار میشدم و میخوابیدم دوباره میدیدم

  • خیره لعنت به شر بخاطر اینه که هنوزم بهش فکر میکنی

 • من الان یه ماهههههه که هرشب خواب میبینم که همسایمون میاد خواستگاریم آقا یا بیا خواستگاریم جوابتو بگیریادست وردار دیگههه خخخخخ

 • من الان یه ماهه هرشب میبینم که همسایمون میاد خواستگاریم آقاجان یا بیا خواستگاریم جوابتو بگیر یا دست بردار دیگه خخخ

  • درو باز کن اومدم

  • همسایتون خشگله

 • اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.

  • من خواب دیدم رفتم خولستگاری خواهر زن داداشم

  • من خواب دیدم رفتم خواستگاری عشقم بعد اونا نظرشون نگفتن تعبیرش چیه

 • . اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود

  • دیگه وقتشه که خواهر زنتم بوروفی

  • یعنی چی اندکی از مال وی صاحب شود

 • د. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود

 • . اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد

 • اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

 • اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.

 • .اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

 • گر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

 • تعبیر خواب خواستگاری محمدبن سیرین گوید : اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.

 • اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد.

 • اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند. ابراهیم کرمانی گوید : اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد.

 • . حضرت امام جعفر صادق فرماید : زن خواستن درخواب بر چهار وجه است. اول: بزرگی، دوم: زیادتی مال، سوم: سرحالی، چهارم: خرمی و شادی.

  • خواب دیدم عشقم اومده خاستگاریم و نامزد میشدیم تعبیرش چیه

 • اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

 • اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

 • بایستی خواستگار با خود گل ببرد، ترجیحاً گل صورتی رنگ ( علامت حیات، لذت و زندگی) و از یک نوع باشند. در منزل عروس خانم روی یک میز کوچک گلدان با آب آماده باید باشد.

 • ازدواج -عروسي : رسيدن به هدف
  ازدواج کردن : سود ، خوشبختي ، در برخي موارد ميتواند به معناي اختلافات نيز باشد
  ديدن شوهر : اميدهاي واهي
  ديدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن يک موقعيت مشکل به خير و خوشي

 • اگر دختري خواب ببيند با پيرمردي ازدواج مي كند ، علامت آن است كه با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد

 • اما اگر خواب ببيند در هنگام جشن ازدواح مردي با لباس سياه از مقابلش مي گذرد و نگاه ملامت آميزي به او مي كند نشانة آن است كه سردي بي تقاوتي يكي از دوستان او را نااميد مي سازد .

 • ديدن مراسم ازدواج ديگران در خواب با ميهماناني شادمان كه لباسهايي زيبا بر تن كرده اند ، علامت آن است كه از زندگي لذتهايي عالي خواهيد برد . اما اگرميهمانان لباسهايي سياه بر تن كرده باشند ، علامت آن است كه در آينده به سوگ كسي خواهيد نشست .

 • اگر خواب ببينيد با كسي پيمان ازدواج مي بنديد ، نشانة آن است كه خبرهايي ناگوار خواهيد شنيد .

 • اگر خواب ببينيد در جشن ازدواج كسي شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه امور شغلي به طرز باور نكردني اميد بخش خواهد شد . و از فكر كردن به افراد مورد علاقةخود لذت زيادي خواهيد برد .

 • اگر خواب ببينيد در جشن ازدواح واقعه اي ناگوار رخ مي دهد ، علت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد . يا از مرگ يكي از اعضاي خانوادة خود رنج خواهيد كشيد .

 • اگر دختري خواب ببيند عروس شده است اما هيچ احساس خوشحالي نمي كند ، علامت آن است كه در زندگي به نوميدي دچار خواهد شد ، و در امور عاطفي شكست خواهد خورد .

 • اگر خواب ببينيد با فردي خارجي ازدواج مي كنيد ، نشانة آن است كه با ديگران به دعوا ومشاجره خواهيد پرداخت .

 • خواب دیدم دختری از فامیل پیشنهاد ازدواجمو بعد از سالها قبول کرد.لطفا” برام تعبیر کنید.

 • این نشان دهنده آن است که به او خیلی علاقه دارید و تمام فکر وذهن خود رامشغول او کرده اید و قبول کردن او معنی خوبی دارد انشاالله بزودی خبر خوشی از جانب او به گوشت میرسد.

 • سلام خواب دیدم که نامزدم داره آماده می شه بره خواستگاری یکی از دوستام . تو این خواستگاری مادر شوهرم هم بسیار تشویقش می کرد.

  • من خواب دیدم که مادرم خواستگارمو قبول کرد تعبیرش چ میشه ممنون میشم جواب بدین اگ میدونین

 • سلام دیشب خواب دیدم ازدواج کردم البته شوهرم یه زن دیگم داشت خواهش میکنم بگید معنیش چیه ؟در ضمن مجرد هستم

 • منم دقیقااا همین خوابو دیدم تعبیرش چیه

 • سلام من خواب ديدم يه نفر به خواستگاريم اومده و من به او جواب رد دادم و شروع كردم به ادرار كردن لطفا تعبيرش كنيد

 • برو خوشحال باش که پولدار میشی

 • درمورد من که متاهل هستم خواهرم خواب دیده که دارم ازدواج میکنم ودر خواب ناراحت هستم دوبار به فاصله چندروز این خواب رادیده تعبیرش چیست لطفا ارسال بفرمایید.

 • من در خواب دیدم اسمم در شناسنامه ی کسی که دوستش دارم نوشته شده است. ولی توی خواب یادم که خیلی از هم دور بودیم و چند روزی بود که خبری ازش نداشتم. :roll::

 • سلام با عرض خسته نباشید من در خواب دیدم که بایکی از اشنایان نامزد کرده ام میخواستم تعبیر ان را از شما سوال کنم با تشکر

 • مادربزرگ من در خوابی دیده است مراسم نامزدی من است ولی پدر مادر من و داماد را ندیده است تعبیر آن چیست؟

 • خواب دیدم خواهرم که فوت کرده است، ازدواج کرده و خیلی زیبا شده بود

 • من خواب دیدم دوست پسرم اومده خواستگاری تعبیرش,چیه

 • من خواب دیدم دوست پسرم اومده خواستگاری تعبیرش,چیه بعد اون هم درهمان روز یکی از اشنایایه بابام

 • خواب دیدم دوس پسرم اومده خواستگاری درهمان روزم یکی از اشنایایه بابم اومد خواستگاری تعبیرش چیه؟

 • این حرفای مسخره بزاریدکناربهترنیست؟خواستگاراومدن که باخواب دیدن نیست یاهمچنین خواستگاری رفتن همه اش باقسمت وخواست خداست خانم هاوآقایون بهتره به جای خواب دیدن به فکرآینده خودتون باشید

  • منم تأییدمی کنم

 • عجب دنیایی همه خواب شوهر میبینن

 • من يه خواب عجيب ديدم و الان خيلى ميترسم چون معمولا من هر خوابى ميبينم بعدش اتفاق ميوفته
  خواب هاى من هميشه با من حرف ميزنن
  من شوهر دارم ولى خواب ديدم پدر و مادر دنبال يه خواستگار خوب برام ميگردن
  بين اون خواستگار ها با يكيشون ازدواج كردم كه انگار خيلى دوسش داشتم توى مراسم عروسيمون مادر شوهرم قلبش درد گرفت كه من و يك خانوم ديگه توى اون مراسم دويديم سمتش بهش دارو داديم
  من حتى بچه ام دارم كه توى مراسم عروسيم اونم بغل ام بود
  و عروسيم بهم خورد و بابام دوباره دنبال يه خواستگار ديگه ميگشت برام كه بعدش نا اميد شد وقتى پيدا نكرد
  چند روز قبلم خواب ديدم براى عروسى رفتم اتليه كه عكس بندازم كه عكاس ميخواستم يه عروس و داماد ديگه رو هم بياره توى عكسمون كه من نزاشتم

 • من يه خواب عجيب ديدم و الان خيلى ميترسم چون معمولا من هر خوابى ميبينم بعدش اتفاق ميوفته
  خواب هاى من هميشه با من حرف ميزنن
  من شوهر دارم ولى خواب ديدم پدر و مادر دنبال يه خواستگار خوب برام ميگردن
  بين اون خواستگار ها با يكيشون ازدواج كردم كه انگار خيلى دوسش داشتم توى مراسم عروسيمون مادر شوهرم قلبش درد گرفت كه من و يك خانوم ديگه توى اون مراسم دويديم سمتش بهش دارو داديم
  من حتى بچه ام دارم كه توى مراسم عروسيم اونم بغل ام بود
  و عروسيم بهم خورد و بابام دوباره دنبال يه خواستگار ديگه ميگشت برام كه بعدش نا اميد شد وقتى پيدا نكرد
  چند روز قبلم خواب ديدم براى عروسى رفتم اتليه كه عكس بندازم كه عكاس ميخواستم يه عروس و داماد ديگه رو هم بياره توى عكسمون كه من نزاشتم

 • سلام عرض ادب وقت همگی بخیر . بنده با یه دختر در تماس تلفنی هستم و قبلا خاستگاریش رفتم ولی چون خواهرش قبل از او بود نشد و اکنون خواهرش ازدواج کرده و حال با ایشون بخاطر آشنایی بیشتر در تماس تلفنی هستیم . بعدش بنده یه خواب در مورد ایشون دیدم . که رفتم سراغشون و یکی به بنده کفت این شوهر داره وحتی نشونشم به دادن یا نمیدونم شایدم زیدشه ..درست یادم نیس و بنده تا این موضوع دیدم پشیمون شدم و به دختر خانوم کفتم بنده خیانت نمیکنم و ایشون دنبال بنده اومدن و اسرار به ازدواج کردن . تعبیر این خواب چیه ؟ میشه لطفا بنده رو راهنمایی فرمایید؟؟؟

 • ببخشید من خواب دیدم داره برام خاتگار میاد یعنی هنوز اونارو ندیده بودم و بسیار تو اون خواب خوشحال بودم ولی نمی دونستم اون شخص کیه تعبیر خواب من چیه ؟

  • گناه داری تو میمیری ?الله یرحمچ

 • ببخشید من خواب دیدم داره برام خاتگار میاد یعنی هنوز اونارو ندیده بودم و بسیار تو اون خواب خوشحال بودم ولی نمی دونستم اون شخص کیه تعبیر خواب من چیه ؟

 • ایمان

  سلام اول صبحی پوکیدم از خنده…شمارتونو بزارید خودم میام خواستگاریتون که خوابتون تعبیر بشه!!!

  • خخخ تو اگه راست میگی بیا خواستگاری من

 • سلام من خواب دیدم که با وجود اینکه یه بچه کوچیک دارم و یک خواستگار برایم اومده و شوهرم هم پیشم هست ، و می گویند چون او نمی تواند شما را تأمین کند شما ازدواج دیگری باید بکنید و خواستگار از بچه من خبر نداشت بعد از متوجه شدن مردد شد. حتی توی این خواب از شوهرم میپرسم که الان حالت چطوریه ، تعبیرش چیه؟

 • من خواب دیدم ، خانوادم با وجود اینکه شوهر دارم و یه بچه کوچک میخوان مجدد من رو شوهر بدن و میگن این نمیتونه شمارو تأمین که و همسرم هم کنارم هست و دخترم که خواستگار از وجود بچه خبر نداشت بعد از اینکه متوجه شد مردد شد و من توی خواب از همسرم میپرسم الان حالت چطوره و اون هم میگه امیدوارم نشه اگر بشه خودم میکشمش. تعبیر خوابم چیه

 • اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

 • اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

 • اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

 • زن خواستن درخواب بر چهار وجه است. اول: بزرگی، دوم: زیادتی مال، سوم: سرحالی، چهارم: خرمی و شادی.

 • سلام من ی خواب عجیب دیدم.
  خواهشا زود تعبیرشو بفرستید.خواب دیدم پیامبر اومده خواستگاریم.

 • سلام من خواب دیدم خواستگار اومده برام اقا از اشناها است.تعبیرش چیه؟؟

 • سلام.من خواب دیدم جواب رد دادم به خواستگارم؟تعبیرش چیه؟

 • من خواب دیدم پسری که قبلن دوستش داشتم و یه کاری کرد که الان دیگه دوستش ندارم، تو خواب ازم درخواست ازدواج کرد.، تعبیرش چیه؟

 • خیلی باحالید همتون

 • دعاکنید همه ی جوونا خوشبخت بشن واسه منم دعا کنید توروخدا خیلی گرفتارم

 • من زن شوهرداری هستم که مدام خواب میبینم در مراسم خواستگاری قرار دارم که قرار است جواب بله بدهم .شوهر و فرزندم هم در ان مراسم هستند . تعبیرش چیه؟

 • یعنی تا این حد فکرمون درگیره شوهره????????????منم دیشب خواب دیدم اح اح شوهرکردنم دگ داره خز میشه???????

 • خخخخخخخخخخخخخ

 • بس ک فکر شوهر کردنید

 • سلام من خوابدیدم یکی از پسرای فامیلمون بهم کتاب هدیه داده این یعنی چی

 • سلام من خواب دیدم یکی از پسرای فامیلامون بهم کتاب هدیه داده این یعنی چی

 • من خواب دیدم باوجود داشتن همسر ۳خواستگار همزمان به خواستگاری می ایند تعبیر چیست

 • من خواب دیدم تو حیاط مدرسه یکی از معلمامون گفت من چه جوری ادرس تو رو پیدا کنم گفتم چه طور؟؟ گفت برای خواستگاری!!!! تعبیرش چیه؟؟؟

 • من خواب دیدم تو حیاط مدرسه یکی از معلمامون گفت من چه جوری ادرس تو رو پیدا کنم گفتم چه طور؟؟ گفت برای خواستگاری!!!! تعبیرش چیه؟؟؟

 • اه

 • خواب دیدم ک کسی ک دوسش دارم اومده خواستگاریم . تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم پسر همسایه اومده خاستگاریم اما همسایه ما اصلا همچین پسری که من دیدم نداره خیلی عاشقم بود اما بهش گفتم ک تو میدونی من متاهلم و تازه ام ازدواج نکردم پنج ماه پیش عقد کردم گف اره منم گذاشتم اومدم پیش شوهرم ?وای عذاب وجدان گرفتم این چ خوابی بود آخه

 • هرکی خواب ببینه برعکسش اتفاق می افتد

 • هرکی خواب ببینه برعکسش تعبیر می شه

 • هرکی خواب ببینه برعکسش تعبیر می شه

 • با سلام…برعکس همه دخترا به هرچی فک میکنم الا خواستگار…و معمولا خوابام بهم پیغام میدن…من مجردم و دیشب خواب دیدم با یه فرد مرده قبلا ازدواج کردم و بیوه ایشونم و در همون حال انگار مراسم خواستگاری باشه حقیقتو برای مهمونا میگفتم که بیوه هستم و یکی از همسایه های قدیمیمونم اونجا بود گفت قرار نیست همه چیو بگی…منم گفتم حقیقته باید گفته بشه…حالا بیدار شدمو وحشت کردم میشه بهم بگین تعبیرش چی میشه؟

 • سلام
  من خواب دیدمادر خواستگارقبلیم با مادر ی پسره دیگه که دوتاشون همسایمون هستند باهم اومدن خواستگاریمنم منم جواب منفی دادم تعبیرش چی میشه

 • سلام
  من امروز بعد از نماز صبح خواب دیدم به خانه یک زن صالحه و پیر رفتم که افراد زیادی بخاطر خوبی وی آنجا جمع بودند.
  او دخترم را برای پسرش خواستگاری کرد و همزمان در جایی دیگر یک هموار بسیار خوبم نیز دخترم را خواستگاری کرد برای پسرش
  تعبیر این خواب چیست ؟

 • خاب دیدم به خاستگاری دختری که عاشقشم رفتم و مادرش اجازه داد که بریم خاستگاری ؛من و مادرم و برادرم رفتیم خاستگاری من گل خیلی زیبا گرفتم و با ادن دختر داشتیم حرف میزدیم و یک دفعه بغلم کرد و بوسم کرد

  تعبیر خواب من چی میشه

 • خب دبدم منو مادرم و برادرم خاستگاری دختری که عاشقشم رفتیم و مادرش بالاخره راضی شد و من گل زیبا گرفتم و رفتیم خاستگاری و منو اون دختر حرف زدیم منو بِفل گرد و بوسم کرد .

  تغبیر خواب من چی میشه

 • خاب دیدم به خاستگاری دختری که عاشقشم رفتم و مادرش اجازه داد که بریم خاستگاری ؛من و مادرم و برادرم رفتیم خاستگاری من گل خیلی زیبا گرفتم و با ادن دختر داشتیم حرف میزدیم و یک دفعه بغلم کرد و بوسم کرد

  تعبیر خواب چیست؟

 • خواب دیدم توی جنگ بودیم و دشمنمون یه لشگر قدرتمند بودن که بهمون پیروز شدن و همرو کشتن همه اعضای خانواده و کل شهرو به جز من. رئیس اون لشگر یه پیرمرد بود که منو مجبور کرد باهاش ازدواج کنم من مجردم و هنوز بیست سالم نشده.

 • خواب دیدم یه پسری با پدر مادرش اومدن خواستگاری بعد خواهرم اوند بهم گفت برو خودتو اماده کن میخوان ببیننت بعد من با چادر رفتم خیلی خوشحال بودم بع باباش. یه طوری نگامون کرد در حال خوردن بود حالا تعبییرش چیه ??????

 • خواب ديدم ك يه پسره ك خيلي خوش قيافه بود نامزدم شده!طرف خيلي برام آشنا بود و قيافشو ميتونستم واضح ببينم ولي خب الان قيافش يادم نمياد فقط چشاش يادمه?بعد از اون ك قرار شد نامزد كنيم اصن من ن خواستگاريو ديدم ن مراسمي?بعد هم من خيلي دوسش داشتم همون اون منو.بعد نميدونم چيشد ك بهم گفت ناز نكن و منم نازتو نميكشم بعد منم با خنده گفتم ك خودم درستت ميكنم.بعد از اون ك عروسي بود من هيچ عروسي نديدم و ما رفتيم خونه خودمون.هيچ اتفاقي هم نيوفتاد ولي هر روز ك تو خوابم ميگذره اون بيشتر عاشقم ميشد?خودمم هنوز تو كف خوابمم?ميشه تعبيرشو بگين؟البته اگه تعبير داره.
  (مجردم و 16 سالمه??)

 • سلام. خواب دیدم ی آقایی واسطه هست ت برام خواستگار بیاره اما هفت اول واسطه فوت شد و هفته بعد خود خواستگاره. امکانش هست تعبیرش رو بفرمایید. ممنون میشم

 • سلام. من خواب ی آقایی قرار بود واسطه آوردن خواستگار بشه برام اما هفته خودش فوت شد و هفته بعد خواستگاره. ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

 • خواب دیدم ی خانمی ازم برای پسرش خواستگاری کرده یکی از همسایه های قدیمیمون ک دیگه هم اون محل زندگی نمیکینم

 • خواب دیدم ی خانمی ازم برای پسرش خواستگاری کرده یکی از همسایه های قدیمیمون ک دیگه هم اون محل زندگی نمیکینم

 • تركيدم ???

 • سلام خواب دیدم رفتم خواستگاری یه دختر ناشناس تعبیرش چیه دوستان

 • سلام خواب دیدم خواستگار اومده برام تعبیرش چیه؟

 • من چند بار خواب دیدم میان خواستگاریم چند بارم خواب دیدم حرف زدن که بیان و یک بارم دیدم یکی اومده و همش میگه من باید تو رو بگیرم ولی بابام دورش میکنه

 • من چند بار خواب دیدم میان خواستگاریم چند بارم خواب دیدم حرف زدن که بیان و یک بارم دیدم یکی اومده و همش میگه من باید تو رو بگیرم ولی بابام دورش میکنه

 • اجل نزدیک است. خدا به دادم برسه اون دنیا

 • سلام.
  خدایی جدا از شوخی وخنده اگه کسی تعبیر این خوابو میدونه بگه
  خواهرم خواب دیده که برای من خواستگار میاد و پدرو مادرم هم میشناسن اون شخص رو.
  اگه تعبیری داره لطفا بگین بهم

  • مبارکه

 • خواب دیدم ک مردی پیر به خاستگاری ام آمد بعد از این که جواب رد بهش دادم تبدیل به مردی جوان شد که متعجب از این بود که چرا جواب رد بهش دادم.
  خواهش می کنم تعبیر شو بگید؟

 • من خواب دیدم واسه یکی از اشناهامون میریم خواستگاری تعبیرش چیه؟؟؟؟
  منم اونجا حظور داشتم.

 • من خواب دیدم عشقم و خانوادش میخوان بیان خواستگاری ولی ابجیش قبول نمی‌کرد می‌گفت بمونه برای فردا تعبیرش چیه

 • من خواب دیدم واسه دخترم‌حواستگار اومده و من راضی نیستم شوهرمم میگه واش کن وقتی خودش دلش میخواد بعد من‌میگم اخه این بزمجه مگه مال ازدواج اخه پسره ۱۹سالش بود لطفاتعبیرش؟!

 • من یه زن متاهلم که دارم از شوهرم جدا میشم. خواب دیدم با مادرم به خونه ای رفتیم برای خواستگاری و انگار من طلاق گرفتم.خانومای خانواده بودن اما آقایی رو ندیدم.همه در مورد ازدواج من و اون آقایی که حضور نداشت حرف زدن ولی من خیلی ناراحت و خجالت زده بودم از اینکه به عنوان یه مطلقه دارم دوباره ازدواج میکنم.تعبیرش چی میتونه باشه؟ انشالله خیره

 • یه نفر این بین فکر میکنه خیلی بامزه
  ولی اینو بدون خیلی خونوک هستی

 • سلام من زن متاهل هستم .خواب دیدم پسر داییم که مرده ازم خواستگاری کرده قبول نمیکردم خیلی اصرار میکرد کلی کاد می آورد قهر کرد ناراحت شد تا بهش گفتم لیافتت رو ندارم زندگی خوبی نخواهیم داشت چون عاشقت نیستم ولی در نهایت قبول کردم تمام این خواب تو خونه ی پسر داییم بود لطفا بگید تعبیرش چی میشه

 • اونی که داره مسخره میکنه بقیه رو بدونه
  خونوک ، اگه دخترا ازدواج نمیکنن بخاطر اینه که مرد خوب کمه و الا با هر آشغالی ازدواج نمیکنن که

  در ضمن خییییییلییییییی خییییییلییییییی خونوووووک هستی اینو بدون

 • سلام. خواب دیدم که یه نفر داره تلفنی شخصی رو معرفی میکنه برای خواستگاری و شرایطشم یادمه که به من گفت . توخواب برام قطع و یقین بود که اون طرف منو میخاد و میاد واسه خواستگاری … لطفا راهنماییم کنین

 • سلام. خواب دیدم که یه نفر داره تلفنی شخصی رو معرفی میکنه برای خواستگاری و شرایطشم یادمه که به من گفت . توخواب برام قطع و یقین بود که اون طرف منو میخاد و میاد واسه خواستگاری … لطفا راهنماییم کنین

 • سلام من خواب دیدم یه پسر جوان به خواستگاریم اومد تعبیرش چیه؟

 • سلام من خواب دیدم یه پسر جوان به خواستگاریم اومد ومن خواب بودم وبیدارشدم ارایش کردم

 • من مجردم تاحالا چـند بار تو خواب دیدم پسرداییم بهم ابراز علاقه میکنه منم بااینکه خوشحالم ولی جیزی نمیگم دیشبم همین خوابو دیدم ولی دیشب دیدم که ردش کردم اونم خیلی ناراحته تو واقعیتم حس خاصی بهم نداریم میشه بگین تعبیرش چی میشه خواهش میکنم??

 • سلام. اقا من خواب دیدم یه خانواده اومدن استگاری من برا دخترشون مثل هندیا. تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم باشوهرم رفتم خواستگاری یه دختره واسه شوهرم؟ شوهرمم خیلی خوشحال بود توخواب
  تعبیرش چی میتونه باشه

 • سلام خواب دیدم با شوهرم رفتم خواستگاری یه دختره واسه شوهرم
  شوهرمم تو خواب خیلی خوشحال بود
  تعبیرش چی میتونه باشه

 • سلام خواب دیدم عشقم با مادرش اومده خاستگاریم و نامزد میشدیم

 • دیشب خواب دیدم معشوقم اومده خواستگاریم و نامزد میشدیم تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم عشقم اومده خاستگاریم و نامزد میشدیم تعبیرس چیه

 • سلام خواب دیدم عشقم اومده خاستگاریم و نامزد میشدیم تعبیرس چیه ??

 • من خواب دیدم کسی که دوسش دارم اومده خواستگاریم تعبیرش چیه؟؟؟؟

 • من خواب دیدم رفتم خواستگاری برای پسرم درحالیکه منپسرندارم واون خانواده بسیارضعیف بود وهیچ تناسبی باماندبامانداشت

 • سلام من پدر بزرگم خواب دیدن که پسر یکی از اقوام به خواستگاری من اومده و پدربزرگم خیلی خوشحال بودن
  تعبیرش چی میشه؟لطفا بهم بگید ممنون

 • سلام من پدر بزرگم خواب دیدن که پسر یکی از اقوام به خواستگاری من اومده و پدربزرگم تو خوابشون خیلی خوشحال بودن
  تعبیرش چی میشه؟لطفا بهم بگید ممنون

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.