تعبیر خواب بیماری عزیزان

درباره تعبیر خواب بیماری چقدر می دانید تعبیر خواب بیماریچنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف …

تعبیر خواب گوشواره مرد

از تعبیر خواب گوشواره بیشتر بدانید تعبیر خواب گوشوارهگوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست. پس تعبیر ی که برای …

خواص نخود فرنگی در بارداری

از خواص نخود فرنگی بیشتر بدانید نخودفرنگی منبعی خوب از ویتامین b2، b3، b6 و b1 است که همه این ویتامین ها برای سوخت و ساز چربی، پروتئین و کربوهیدرات ضروری هستند …

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

  تعبیر خواب لباس عروساگر زن متاهلی لباس عروس سفید بر تن کند و غمگین باشد نشان از کسب و کار و روزی فراوان برای مرد خانه میباشد تعبیر خواب لباس عروساگر زن متاهلی لباس عروس بر تن کند و قصد تجدید فراش داشته باشد تعبیر خواب لباس عروسو منتظر مرد دیگر برای ازدواج باشد نشان از جدایی و رنج برای زن میباشد 

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن , تعبیر خواب لباس سفید , تعبیر خواب لباس قرمز , تعبیر خواب لباس سیاه

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

جابرمغربي گويد: تعبیر خواب لباس عروساگر زني بيند كه عروس شده او را پيش شوهر مي بردند، دليل است تعبیر خواب لباس عروسكه آخر او باشد. منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن عروسي در خواب ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسي تعبیر خواب لباس عروسرا عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصيبت.

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن , تعبیر خواب لباس سفید , تعبیر خواب لباس قرمز , تعبیر خواب لباس سیاه

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروسزنی متاهل هراسان و گریان نزد شیخی حضور یافت که این شیخ به علم تعبیر خواب تسلط داشت تعبیر خواب لباس عروس و پرسید ای شیخ من شوهر دارم صاحب فرزندم ولی در خواب دیدم که لباس عروسی سفید بر تن دارم تعبیر تعبیر خواب لباس عروساین خواب چیه ایا این خواب برای من عواقب شومی دارد؟شیخ پاسخ دادند شادمان باش تعبیر خواب لباس عروسکه بزودی شادمانی و نشاط سراسر منزلت را فرا خواهد گرفت

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن , تعبیر خواب لباس سفید , تعبیر خواب لباس قرمز , تعبیر خواب لباس سیاه

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروس  اگر کسي در خواب ببيند که داماد شده و نداند عروس کيست و چه ناميده مي شود تعبیر خواب لباس عروسبه هيچ وجه خوب نيست چون معبران نوشته اند پايان عمر چنين کسي نزديک است. زن نيز اگر چنين خوابي ببيند تعبیر خواب لباس عروسو نداند داماد کيست و چه کسي شوهر کرده حکم همين است.

تعبیر خواب لباس عروس

آخرین بروز رسانی در : شنبه 29 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.