خانه » تعبیر خواب » همه چیز در مورد “تعبیر خواب لباس عروس” زن متاهل و دختر مجرد
3t21
تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1396 - 17:12

همه چیز در مورد “تعبیر خواب لباس عروس” زن متاهل و دختر مجرد

تعبیر خواب لباس عروس | تعبیر خواب لباس | tabire khab

تعبیر خواب لباس عروس,تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن زن متاهل,تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن دختر,تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن,تعبیر خواب لباس عروس به تن داشتن,تعبیر خواب لباس عروسی پوشیدن,تعبیر خواب لباس عروس مشکی,تعبیر خواب لباس عروس سفید پوشیدن,تعبیر خواب لباس عروس قرمز,تعبیر خواب لباس عروس سفید,تعبیر خواب لباس,تعبیر خواب لباس سفید,تعبیر خواب لباس قرمز,تعبیر خواب لباس مشکی,تعبیر خواب لباس سیاه,تعبیر خواب لباس سبز,تعبیر خواب لباس شستن,تعبیر خواب لباس سرخ,تعبیر خواب لباس سفید عروسی,تعبیر خواب لباس سفید بلند,تعبیر خواب لباس سفید رنگ,تعبیر خواب لباس سفید بر تن داشتن,تعبیر خواب لباس سفید احرام,تعبیر خواب لباس سفید خریدن,تعبیر خواب لباس سفیدعروس,تعبیر خواب لباس سفید عروس پوشیدن,تعبیر خواب لباس سفید به تن داشتن,تعبیر خواب لباس قرمز پوشیدن,تعبیر خواب لباس قرمز پوشیدن,تعبیر خواب لباس قرمز مرده,تعبیر خواب لباس قرمز و مشکی,تعبیر خواب لباس قرمز خریدن,تعبیر خواب لباس قرمز عروس,تعبیر خواب لباس قرمز ابن سیرین,تعبیر خواب لباس قرمز نو,تعبیر خواب لباس قرمز برای مردان,تعبیر خواب لباس مشکی پوشیدن,تعبیر خواب لباس مشکی خریدن,تعبیر خواب لباس مشکی مجلسی,تعبیر خواب لباس مشکی,تعبیر خواب لباس مشکی پوشیدن مرده,تعبیر خواب لباس مشکی هدیه گرفتن,تعبیر خواب لباس مشکی عروس,تعبیر خواب لباس سیاه توری,تعبیر خواب پیراهن مشکی,تعبیر خواب لباس سیاه بر تن داشتن,تعبیر خواب لباس سیاه پوشیدن,تعبیر خواب لباس سیاه بر تن مرده,تعبیر خواب لباس سیاه در عروسی,تعبیر خواب لباس سیاه و سفید,تعبیر خواب لباس سیاه مرده,تعبیر خواب لباس سیاه پوشیدن مرده,تعبیر خواب لباس سیاه بلند,تعبیر خواب لباس سبز بلند,تعبیر خواب لباس سبز,تعبیر خواب لباس سبز پوشیدن,تعبیر خواب لباس سبز هدیه گرفتن,تعبیر خواب لباس سبز و سفید,تعبیر خواب لباس سبز ابن سیرین,تعبیر خواب لباس سبز خریدن,تعبیر خواب لباس سبز عروس,تعبیر خواب لباس سبز عروسی,تعبیر خواب لباس شستن مرده,تعبیر خواب لباس شستن توسط مرده,تعبیر خواب لباس شستن مرده,تعبیر خواب لباس شستن در آب روان,تعبیر خواب لباس شستن امام صادق,تعبیر خواب شستن لباس کثیف,تعبیر خواب شستن لباس دیگران,تعبیر خواب شستن لباس چرک,تعبیر خواب شستن لباس سفید,تعبیر خواب لباس سرخابی,تعبیر خواب پیراهن سرخ,تعبیر خواب پیراهن سرخ,تعبیر پوشیدن لباس سرخ در خواب,تعبیر خواب لباس به رنگ سرخ

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن و سفید و قرمز و سیاه و سبز

تعبیر خواب لباس عروس

خواب لباس عروس یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم لباس عروس در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب لباس عروس می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب لباس عروس را مطالعه نمایید و متوجه شوید لباس عروس چه تعبیری دارد

تعبیر خواب لباس  از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب لباس هفت چیز است

دین پاک – توانگری – عز و جاه – منفعت – عیش خوش- عمل – عدل.

تعبیر خواب لباس از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب پوشیدن لباس تابستان در زمستان زیادی مال است و برعکس ترس است

تعبیر خواب زنی که لباس مردان پوشیده است سود و منفعت است

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن دختر مجرد شادی است

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن و سفید و قرمز و سیاه و سبز

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن زن متاهل

تعبیر خواب لباس از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دیدن لباس بزرگان در تن خود دلیل بزرگی است

تعبیر خواب لباس فاسقان به تن داشتن مصیبت است

تعبیر خواب لباس از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب لباس حیثیت و آبرو یا کسب و کار مرد است

تعبیر خواب لباس شیک به تن داشتن زندگی آبرومند است

تعبیر خواب لباس کثیف به تن داشتن بی آبرویی و کار  و حرفه بد است

تعبیر خواب لباس شیک به تن داشتن در ظاهر ولی در باطن لباس کثیف است دارای آبرویی هستید که مستحقش نیستید

تعبیر خواب پوشیدن لباس لک دار این است که به شما تهمت می زنند

تعبیر خواب پوشیدن لباس زرد خبر از بیماری است

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن و سفید و قرمز و سیاه و سبز

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن دختر

تعبیر خواب لباس ابریشم نیرنگ و حقه است

تعبیر خواب لباس پشمی مال و آرزو است

تعبیر خواب پاره شدن لباس فاش شدن راز است

تعبیر خواب پاره شدن لباس از پشت این است که به شما تهمت می زنند

تعبیر خواب لباس چرک و کثیف به تن داشتن غم و اندوه است

تعبیر خواب لباس سیاه شوکت و اعتبار است

تعبیر خواب لباس سرخ خرمی همراه با خشم است

تعبیر خواب لباس سبز مبارک است

تعبیر خواب لباس قرمز برای مردان خوب نیست ولی برای زنان خوب است

تعبیر خواب دوختن لباس به سفر رفتن است

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن و سفید و قرمز و سیاه و سبز

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن

تعبیر خواب لباس عروس از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب لباس عروس آشنا شدن با دوستان خوب است

تعبیر خواب لباس کثیف و چروک قطع رابطه با فردی شایسته است

تعبیر خواب لباس از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب پیراهن و لباس سفید مرد است

تعبیر خواب لباس عروس برای زن متاهل در حال شادمانی بیرون رفتن شادی از خانه اش است

تعبیر خواب لباس عروس برای زن متاهل در حال غصه افزایش روزی است

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن و سفید و قرمز و سیاه و سبز

تعبیر خواب لباس عروس به تن داشتن

دیدن لباس عروسی در خواب ، علامت آن است که با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در کارهایی شادیب خش شرکت خواهید کرد .

2ـ  دیدن لباس عروسی کثیف و چروک در خواب ، علامت آن است که رابطه شما با فردی شایسته قطع خواهد شد .

تعبیر خواب لباس | تعبیر خواب لباس عروس | تعبیر خواب

تاکنون 91 نظر ثبت شده است.

 1. برا بی ادب ها سایت مخصوص بگذارید هر چه دوست دارند به روح اموات شان، فحش بدهند

 2. شخص که فحاشی میکند بیمارروانی است
  باید بهروانپزشک مراجعه کند

 3. سلام خواب عجیبی دیدم خواب دیدم توی یک جاده شبیه گردنه تک و تنها داشتم میدویدم جاده بسیار زیبا بود ولی در راه زن و مردهایی که لباس مشکی به تن داشتند و خیلی هم خوش تیپ بودند زنها همه لباس دامن مشکی تنگ و کوتاه تنشون بود و مردا هم لباس و شلوار مشکی اونا هم در حال دویدن بودند به من سنگ پرتاب میکردند و سعی میکردند مانع حرکت من بشن ولی من بهشون خیره میشدم و مثل سگ پارس میکردم اونا هم فرار میکردن خیلی نگرانم کرده این خواب تعبیرش چی میتونه باشه

  • ابراهیم کرمانی گوید: سنگ درخواب ، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: مهتری و هر سنگی که نرم بود، خیرات و منفعت آن زیادتر و هر سنگ که سخت تر بود، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که با مهتری خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند. اگر دید سنگ سیاه داشت با مهتری کینه دار و بدخوی اورا صحبت افتد و از او منفعت بیند. اگر بیند سنگی سرخ داشت، دلیل است با مهتری مفسد و بدخوی و بدخواه او را صحبت افتد و بدو منفعت رسد. اگر دید که بر کوه شد و سنگهائی بسیار دید و از آن سنگ ها چیزی برگرفت و در دامن نهاد و می نگریست که آن سنگ ها چه رنگ داشت، تاویلش هم بر آن قیاس بود. اگر بیند سنگ سیاه و سفید داشت، دلیل که با مردی منافق وی را صحبت افتد و به قدر آن از وی نفع یابد. محمدبن سیرین گوید: دیدن سنگ ها در خواب ، سختی است در کارها. اگر دید که سنگ در زیر آب جمع می کرد، دلیل که مالی چند به مکر و حیله و رنج جمع کند. اگر دید که سنگ از کوه می تراشید، دلیل که از مردی بزرگ سخت دل به مکر و حیله مال حاصل کند. اگر دید میان بیابان سنگ جمع می کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود. اگر دید بر کسی سنگ می انداخت، دلیل که به رنج و کراهت از مال خود چیزی به کسی دهد. اگر دید که سنگریزه به خانه همی آورد، دلیل کند که به قدر آن مال حاصل کند. جابرمغربی گوید: اگر دید که سنگ بر کسی می انداخت، دلیل است وی را تهمت کند به زنا، یابه گناه. حضرت امام جعفر صادق فرماید: سنگ در خواب برچهار وجه است. اول: مال. دوم: مهتر. سوم: سختی در کارها. چهارم: کسب و رنج.
   بعد لباس مشکی بر دووجه اگه تمیز و اراسته بودن شوکت اگه پاره و کثیف بدبختی و عزا

  • من زنی متأهلم خواب دیدم لباس سفیدعروسی پوشیدم آرایشگاه هم رفته بودم ولی انگار باآرایشم حموم کردم که آرایشم پاک شده وچون مدل موهام خراب شده وتاجی برسرم نذاشته آرایشگر دوباره فرستادم دنبال آرایشگره.راستی خیلی هم طلا پوشیده بودم واین خواب رو صبح ساعت ده ونیم دیدم خواهشا تعبیرشو برام بفرستین.

 4. پنجشنبه 13ابان

 5. خاک برسر بی ادبت خدا شفاعتت کنه

 6. ایشون یا مریضه یا دچار فقر فرهنگیه البته غافل نشیم ایشون به کمک و راهنمایی لازم داره تا …….

 7. ایشون یا مریضه یادچار فقر فرهنگیه البته غافل نشیم همچین ادمهایی راهنمایی و کمک لازم دارن تا اینکه …..

 8. سلام من خواب دیدم لباس عروس تنم میکنند واینکه من متاهلم ولی هنوز عروسی نگرفتیم تعبیر ش چی میشه

 9. سلام من خواب دیدم رفتم خونه ی دوستم که متاهله وخیلی وقته ازش خبر ندارم بهش گفتم داریم بادوس پسرم تدارکات عروسی میبینیم میشه به لباس عروست نگا کنم اون آورد نشونم داد ازش اجازه خواستم و پوشیدم لباس عروس تمیز بود و سفید فقط یکم برام گشاد بود و خیلیم نازک بود طوری که اززیر پاهام معلوم بود.میشه لطفا زود بگید خیلی ذهنمو درگیر کرده

 10. خب راس میگه بنده خدا
  ادم باید خیلی بی شعور باشه که اینطوری مطلب بگذاره.

 11. man khab didam ruze arusime lebasamo pushidam didam paine damanesh ture meshki zadan bad darovordam dashtam beuni ke lebaso azash kharidam migoftam ino nakhaste budam???tabiresh chie

 12. من متاهلمو دوران عقد خواب دیدم لباس عروس سیاه تنمه و شوهرم باهام سرسنگینه و همه کارا ریخته بود بهم شبب شده بودو من نه ارایشگاه رفته بودم نه آتلیه

  • من نامزد دارم بعوخانوگ برادرم دوران بارداری خواب دیدن ک من لباس عروس مشکی تنمه تعبیرش چیه

 13. سلام
  یکی از دوستانم که خیلی وقته من رو ندیده خواب دیده که من لباس سفیدی بر تن دارم همچنین مادربزرگمم که فوت شده لباس سفیدی بر تن داره
  تعبیرش رو لطف میکنید؟

 14. سلاممن نامزدکردم بعد خانوم برادرم که بارداربودن خواب دیده بودن که من لباس عروس مشکی تنمه خواستم تعبیرشوبدونم.ممنون

 15. کسی تعبیر این خواب و میدونه؟
  من خواب دیدم لباس عروسم از خشک شویی که گرفتم کثیف بود خواستم خودم بشورمش شد یه کبوتر سفید با بالهای کثیف!
  اومدم کبوتر و بردارم بشورم پرید زیر پاش تخم بود!دلم سوخت گفتم برم کنار بره روی تخم خاش بشینه برگشتم دیدم یه بوقلمون قرمز رفته سراغ تخم کبوتره می خواد بخورتشون نفهمیدم تخم ها شکست یا نه! شوهرم سمت بوقلمون رفت که دورش کنه که از خواب پریدم….
  کسی تعبیرش و می دونه؟

 16. سلام دیشب خواب دیدم عروسیمه ولی مهمون نبود اونجا ومن لباسمو پوشیدم و زود دراوردم داماد روهم ندیدم وناراحت بودم که همسرم اومد وباهم شوخی میکردیم لطفا تعبیرشو برام بگین درضمن من متاهل م و بچه م دارم حتی بچهامم توعروسی بودن

  • سلام من تعبیر خوابم زیاد بلد نیستم اما خوابت پرمعناست احتمال داره شوهرت زن و بچه داشته باشه تحقیقات بیشتری داشته باشید

 17. در رویا هفت خرگوش سفید را دیدم که هفت خرگوش سیاه را میخورند و بعد از ان هفت زن با لباس سفید سوار بر هفت اسب سیاه در دشت می تازند تعبیرش چیه؟؟؟

 18. اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است

 19. اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد.

 20. دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست

 21. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت

 22. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند.

 23. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است.

 24. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

 25. من خاب دیدم ارایشم کردند و لباس عروسی سفید پوشیدم،،،،
  یعنی من پایان عمرمه؟

 26. واقعا این حرفا روباور میکنی؟

 27. منم همین خوابو دیدم عزیزم
  از بچگی تا حالا که ۲۶ سالمه
  خودت خیر تعبیرش کن و صدقه بده و بفهم که تنها کسی که میتونه خواب ها رو تعبیر کنه خداست خودتو بسپر دست اون
  صدقه یادت نره،معجزه میکنه این صدقه

 28. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻳﻦ ﺧﻮاﺏ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ, ﺳﺨﺘﻲ و ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭ ﺭاﻩ ﻫﺴﺖ, ﻣﺤﻜﻢ و اﺳﺘﻮاﺭ ﺑﺎﺵ, ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺴﺖ .

 29. تعبیر خواب با لحاظ شرایط روحی بیننده خواب صحیح است
  و اینایی که هست فقط درصد جزیی درسته
  مابقی اش مال عهد جاهلیته

 30. الان زنده ای؟

 31. عزیزم من از این خابا زیاد دیدم هنوز که نمردم

 32. هر خوابی تعبیر نمیشه مگر خواب هایی خواست

 33. من خواب دیدم دارم عروسی میکنم نمیدونم عروس کیه بعد دیدم ساقدوش داماد شدم تعبیر خواب نوشته کسی ممیرد

 34. منم همینطور وای خدا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 35. سلام.نه خانومی اینها فقط احتمالاته

 36. من حدود ۲۰ سال پیش یه همچین خوابی دیدم و هنوز زنده و سلامتم

 37. سلام منم امروز عروسی خودمو دیدم که با عجله کارهارو انجام میدم

 38. خواب هایی که میبینیم بیشتر تحت تاثیر جریانات روزمره و افکار و مشکلات و تغذیه و خیلی چیزهای دیگه هست تا پیش بینی آینده …زیاد جدی نگیرید

 39. سلاااااام منم خواب دیددددددم ?

 40. چرا هنوز جواب تعبیر خواب منو ندادین?

 41. دیدن عروسی در خواب ، چه عروسی خود باشد چه عروسی خواهر و برادر و فامیل و غریبه از دید اکثر معبران خوب نیست . ما تلاش کرده ایم تمام این تعابیر را برای شما گردآوری کنیم . تعبیر خواب عروس بیشتر به رنگ لباسهای عروس و داماد و اینکه عروس و داماد را می شناسید یا نه ، و حالت عروسی که شاد باشد یا توام با گریه باشد تعابیر مختلفی دارد

 42. لوک اویتنهاو میگوید : ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف

  ازدواج کردن : سود ، خوشبختی، در برخی موارد میتواند به معنای اختلافات نیز باشد اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج میکنید ، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت .

  اگر زن یا شوهر عروسی خودشان (همسر خود با خود) را در خواب ببینند که به خوشی باشد نشانه ی شادی در زندگی ست .

 43. اگر ببیند که زن (شوهر دار ) یا مرد (زن دار) با کسی دیگر یا همسر خود با دیگران ازدواج می کند ، یک مشکل بزرگ در پیش است .

  دیدن شوهر در خواب : امیدهای واهی

  دیدن زن در خواب : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

 44. اگر دختریخواب ببیند با پیرمردی ازدواج میکند ، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش میگذرد و نگاه ملامت آمیزی به او میکند نشانه آن است که سردی بیتقاوتی یکی از دوستان او را ناامید میسازد . اگر عروس لباس سیاه بر تن داشته باشد عمرش کوتاه است ، اگر لباس قرمز به تن داشته باشد و خوشحال باشد ، به زودی اتفاق خوبی خواهد افتاد .

 45. دیدن مراسم ازدواج و جشن عروسی دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند (عروس سیاهپوش) ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

 46. اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج میبندید ، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .

 47. سلام من خواب دیدن لباس سفید عروسی از تن مرده گرفتم وپوشیدم تعبیرش چی میشه

 48. سلام.من خواب دیدم چهار نفر از فامیلامون که خیلی وقته ازدواج کردن روز عروسیشونه.و من خوشحال بودم که بعداز پایان عروسی لباس اونا رو می پوشم.البته هیچ جشنی ندیدم.عروسی تموم شده بود.و لباس یکیشونو پوشیدم ولی ب طور دقیق رو تن خودم ندیدم.بعدش از رو تخت یه نفر ناشناس یه حلقه ک فقط یک نگین داشتو پیدا کردم.و دیدم دقیقا شبیه حلقه ای هست که رو دست خودمه.و حلقه ای که پیدا کرده بودمو گذاشتم سرجاش.
  خواهش میکنم سریع تر تعبیرشو بگین این روزا پشت هم خوابای عجیب می بینم نمی دونم چه اتفاقی میخواد بیفته خیلی نگرانم.منتظرجوابتون هستم.

 49. من خواب دیدم که دخترم در یک حویلی بسیار سبز است و یک لباس مقبول قرمز به تن دارد و در مو هایش گل های قرمز بند کرده و من نیز برایش گل قرمز میدهم
  این تعبیرش چیست

 50. سلام من خواب دیدم که لباس سبز استادم را با اب می شویم

 51. سلام من ازدواج کردم ولی طی یکی دو هفتس که دو بار خواب دیدم لباس عروس سفید و تمیزی پوشیدم و نه شاد و نه غمگین بودم

 52. سلام. .دیشب خواب دیدم رفتم برای خرید لباس عروس ولی خوشم نمیومد و دنبال لباس عروس پوشیده بودم و از خواب بیدار شدم و ساعت حدود عبود.

 53. سلام من خواب دیدم کلباس عروس پوشیدم عروسیمه با کسی ک دوسشدارم ازدواج کردم ولی داماد نبود، من فقط استین لباس عروس ک سفید بودو دیدم بعذه عروسی همراه پدرو مادرم رفتیم خونمون بعد پدرم مخالف ازدواجمونه ک تو خواب هم هتوز مخالف بود با مامانم بحث میکرد منم ک هی گریه میکردم اما اونا ب گریه من توجهی نمیکردن لطفا تعبیرشو بگییینن

 54. سلام25سالمه مطلقه هستم خواب دیدم تو خونه خودم ارایش کردم خودمو لباس عروسمم پوشیدم ولی یادم رفته به ارایشگر زنگبزنم بیاد خونه موهامودرس کنه.وقتی مامانم یاداوری کرد دیرم شده بود ولی هرکارکردم به ارایشگرزنگبزنم نشد.خلاصه ازخواب بیدارشدم وبه مجلس هم نرفتم.تعبیرش چیمیشه؟؟

 55. من خواب دیدم مادرم مرده تو مراسم عزاش بهم لباس سفیده توری دادن گفتن هرچی خاکه مادرته عمره تو باشه این لباس بختته تعبیرش چی میشه

 56. من خواب دیدم چند مراتبه عروسی من میشه عروسی نامزاد من است لیکن لباس جدید من نیست لباس کونه را میپوشم

 57. سلام من خواب دیدم یه لباس عروس طلایی تنمه وقراره برم به مجلسم وقتی ک میخوام شنلمو ک بالای اینه بودش رو بردارم چهرمو تو اینه میبینم ک بدون ارایشه

 58. خواب دیدن برام ، لباس عروس پوشیدم ولی کوتاه است

 59. سلام من تو خوابم دیدم عروسدم هست و لباس عروسیم سیاهه که پایناش گل های رنگارنگ داره این تعبیرش چیه

 60. سلام من خواب دیدم منو شوهر دادن.توو خواب لباس عروس قشنگی تنم بود اما

 61. من دختر مجرد 25 ساله هستم. دیشب خواب دیدم توی یه مجلسی لباس عروس پوشیدم، خیلی هم خوشکل شده بودم. جالب اینجاست که من عروس نبودم. تعبیرش چی میشه؟

 62. دوست من خواب دیده من لباس عروس پوشیدم و با شوهرم اومدم خونه مامانم ولی مامانم ناراحته از ازدواج ما و من دارم گریه میکنم تعبیرش چیه؟ بهم بگید لطفا :'( 🙁

 63. خواب دیدم عروسی من هست خوشحالم طرفم میشناسم ولی حضور نداشت ، دو تا دختر بچه خیلی ناز حدودا پنج ساله هستن بغل میکنم شاید از خودم هستن! هردوشون مثل خودم لباس عروس پوشیدن! لطفا بگین تعبیرش چی میشه

 64. سلام من خواب دیدم لیاس عروس سفید پوشیدم اما تنگ بود یه کوجولو پاره شده تعبیرش چیه لطفا بگید….. مرسی

 65. تعبیر لباس عروس قرمز چیه؟

 66. من خواب دیدم همسرم تو لباس عروس در کنارم است ولی داماد یکی دیگه است .

 67. سلام.من خواب دیدم با دوستم رفتم تا لباس عروس انتخاب کنم و مدام لباسای قشنگیو عوض میکردم!تعبیر خوابم من چیه؟!

 68. من خواب دیدم که به همسرم یک لباس سفید و چروک به کرایه گرفتم لطفآ تعبیرش را برام بگین

 69. دوس پسرم خواب دیده لباس عروس پوشیدمو دارم باهاش میرقصم.

 70. سلام من دیشب خواب میدیدم دنبال لباس عروس مورد پسند خودم میگردم.تعبیرش چی میتونه باشه؟؟ممنون میشم اگه برام بکین

 71. من چند بار خواب عروسی دیدم دوسه بارش هم خودم عروس بودم توی یکی از خوابام لباس عروس پوشیده بودم اما یه پارچه سفید دست مامانم بود میگفت لباس عروسیته اما داشت گریه می کرد

 72. در خواب دیدم که مراسم خواستگاریمه ولی خانواده راضی نیستند و جواب رد میدهند ودر ضمن توخواب کسی که خواستگاریم اومده بود خواستگاریم اومده و خانواده ام جواب رد دادند

 73. سلام‌ دوستان
  من نامزد دارم و نامزدم خواب دیده که لباس عروس سفید و گرونی خریده و پوشیده و هرچی که میخواد تو اینه خودشو نگاه کنه نمیتونسته اینه نبوده و فقط میتونه از بالا به خودش نگاه کنه.
  لطفا اگه کسی تعبیر صحیح این خواب رو میدونه لطفا جواب بده.

 74. لطفا جواب بدید

 75. سلام .من خواب دیدم رفته بودیم عروسی. من لباس عروس پوشیده بودم ولی عروسی من نبود. بعد از پله ها رفتم پایین که پیش خانم ها که طبقه پایین بودند برم و روی پله ها چند تا از پسرها فامیل متوجه مبهوت من رو نگاه میکردن. ممنونم

 76. باسلام. دختری مجردم خواب دیدم لباس سفیدعروسی به تن کردم که پدرخیلی تعریف میکنه ازلباس اماخودم ناراضی ام.اگه میشه لطف کنین تعبیرخواب بگین.ممنونم

 77. سلامـ مـن نامزد دارم ودر خواب دیده ام که با نانزدم عروسی میکنم یعنی من لباس عروس تو تنم کردم و نامزدم را هم میبینم کنارم نشسته و هنوز لبلس دامادی ب تن نکرده است،و من هم ب ارایشگاه نرفتم و فقط لباس عروس تو تنم کردم و نامزدمنو میبینه و خانه هم تزئیین شده است و چن تا مهمان هم امده هست خونمون.نگرانمتعبیرش چیه تورو خدا بگیــــــــــــن،،،،

 78. سلامـ مـن نامزد دارم ودر خواب دیده ام که با نانزدم عروسی میکنم یعنی من لباس عروس تو تنم کردم و نامزدم را هم میبینم کنارم نشسته و هنوز لبلس دامادی ب تن نکرده است،و من هم ب ارایشگاه نرفتم و فقط لباس عروس تو تنم کردم و نامزدمنو میبینه و خانه هم تزئیین شده است و چن تا مهمان هم امده هست خونمون.نگرانمتعبیرش چیه تورو خدا بگیــــــــــــن،،،،

 79. خاب دیده ام با نامزدم قرار هست ازدواج کنم و من تنها لباس عروس بر تن کردم و هنوز در خانه هستم و خانمون چن معمان امده هس و بقیه مهمان بعد ها نیایند و هنوز نامزدم لباس دامادی نپوشیده هس و در خواب من کمی ناراحتم و هنوز نرفتم ارایشگاه

 80. سلام من خواب دیدم که خواهرم عروس شده دارن میبرنش در حالی که هیچ. کدوم از خانواده ما باهاش نرفتیم
  البته خواهرم متاهله و دوتا بچه داره
  خیلی نگران این خواب هستم
  لطفا جواب بدید
  با تشکر

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ