تعبیر خواب جوش ؛ 31 تعبیر جوش چرکی روی صورت و بدن و کمر

تعبیر خواب جوش

تعبیر خواب جوش ، تعبیر خواب جوش صورت ، تعبیر خواب جوش چرکی ، تعبیر خواب جوش بدن

در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب جوش صحبت کنیم . امیدواریم با خواندن این مطلب نیاز شما برطرف شود و بتوانید به راحتی خواب خود را تعبیر نمایید.

تعبیر خواب جوش

دیدن جوش و یا هر نوع بیماری پوستی در خواب مانند قرمز شدن پوست نشان دهنده عزت نفس شماست و یا حکایت از بیماری شما دارد.

تعبیر خواب جوش صورت

اگر در خواب خود دیدید که پیشانی شما جوش زده است یکی از اقوامتان بیمار می شود.دیدن جوش چرکی در خواب و امدن چرک ازآن نشان از نزدیک شدن به مال و ثروت است.

تعبیر خواب جوش قرمز صورت

اگر در صورت خود جوش قرمز ببینید از آن جوش هایی که چرکی نیستند معنی این خواب این است که با یکی از اقوامتان رابطه تان تیره می شود و یا ممکن است یکی از فامیل هایتان مریض شود.

جوش صورت دیگران

دیدن جوش چرکی بر صورت کسی نشان از ثروتمند شدن آن دارد.اما اگر جوش چرکی نبود و سرخ رنگ و ریز و درشت بود معنی این خواب این است که افکار او پریشان می شود و یا یکی از بستگانش مریض می شود و با صدقه دادن رفع بلا می شود.

جوش زدن بدن

اگر بدن جوش بزند دو حالت دارد ، اگر جوش چرکی باشد نشان از مال و ثروت است و اگر چرکی نباشد یا بیماری است و یا تکدر خاطر شما از کسی.البته باید دقت داشته باشید که هر قطعه از بدن شما به یکی از بستگانتان مربوط می شود.

مثلا به عنوان مثال می توانیم به دست اشاره کنیم که یا همسر است و یا برادر.هر قسمتی که جوش زده بود را باید به طور تخصصی بررسی کنید تا معنی خواب معلوم شود.

ترکاندن جوش در خواب

اگر در خواب دیدید که اقدام به ترکاندن جوش می کنید معنی اش این است که خودتان کارهایی انجام می دهید که شما را زود تر از حلت عادی به پول و ثروت می رساند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.