همه چیز در مورد “تعبیر خواب جن” زده شدن و جن زدگی

تعبیر خواب جن | تعبیرخواب جن | tabire khab

تعبیر خواب جن,تعبیر خواب جن زده شدن , تعبیر خواب جن زدگی , تعبیر خواب جن در بدن , تعبیر خواب جن و بسم الله گفتن , تعبیر خواب جن گیری , تعبیر خواب جن و روح , تعبیر خواب جن و پری , تعبیر خواب جن زده , تعبیر خواب جن سیاه , تعبیر خواب جن چیست

با نظر مدیریت سایت جسارت و برای کمک به بازدید کنندگان محترم نظرات شما عزیزان بعلاوه جوابهای سایر کاربران به در پایین این مطلب اضافه می شود.

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

تعبیر خواب جن

خواب جن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم جن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب جن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب جن را مطالعه نمایید و متوجه شوید جن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب جن از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن جن پنج چیز است

دوستی عزیز-بخت و دولت-کامرانی در کار-بزرگی و حشمت-خبر دروغ و کارهای بیهوده

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

تعبیر خواب جن زده شدن

تعبیر خواب جن از دید ابوهریره

تعبیر خواب جن از دید رسول اله دولت و بزرگی است و با سخن گفتن و دست دادن نشاط و خرمی است

تعبیر خواب جن از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب دیدن جن خوشحال و زیبا عزت و دولت است

تعبیر خواب دیدن جن زشت غم و غصه است

تعبیر خواب دیدن جن مرده این است که کارش شوریده می شود

تعبیر خواب جنگیدن با جن این است که کارش آشفته می شود

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

تعبیر خواب جن زدگی

تعبیر خواب جن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب جن مسلمان دوست و بخت و دولت است

تعبیر خواب جن کافر دیدار دشمن است

تعبیر خواب جن از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب بین جن ها بودن رفتن به سفری مبارک است

تعبیر خواب جن شما را به گردن بگیرد عزت و جلال است

تعبیر خواب سخن گفتن نیکو با جن ها،نیکو شدن کار است

تعبیر خواب دیدن جن در لباس زیبا حال نیکوست

تعبیر خواب دیدن جن در خانه بد حال بد است

تعبیر خواب جن خبری از طلا و نقره به شما دهد دولت و اقبال است

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

تعبیر خواب جن در بدن

تعبیر خواب جن از دید جابر مغربی

تعبیر خواب دیدن جن مرده یا بیمار خراب شدن حال است

تعبیر خواب پادشاه پریان کسی را نوازش کند دولت و اقبال است

تعبیر خواب جنی که ظاهر و پنهان می شود زنی فریبکار است

تعبیر خواب رفتن به خانه جن هایی که آنها را می شناسد رفتن به غربت است

تعبیر خواب جن شما را جایی ببرد حاجت روا شدن است

تعبیر خواب جن از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب جن روبرویی با فتنه است

تعبیر خواب ترسیدن از جن و فرار کردن امنیت است

تعبیر خواب دیدن جن در خانه خود دشمن خانگی است

تعبیر خواب دیدن چند جن در خانه خود این است که اهالی خانه بر علیع شما جبهه گرفته اند

تعبیر خواب دیدن جن در جای نا آشنا روبرویی با دشمن بیگانه است

تعبیر خواب دیدن جن خوشحال ناراحتی است و برعکس

تعبیر خواب جن به شما چیزی دهد این است که پول بدست می اورید و اگر بگیرد پول از دست می دهید

تعبیر خواب دعوا کردن با جن ، صلح و سلامت است

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

تعبیر خواب جن و بسم الله گفتن

تعبیر خواب جن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن سم شکافته جن این است که بدبختی شما را تهدید می کند

اگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. اگر جني در خانه خودتان ديديد او يک دشمن خانگي است و خواب شما مي گويد که مراقب يکي از نزديکان خويش باشيد. چنانچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن است که اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائي ناآشنا ديديد دشمني بيگانه است که با او روبه رو مي شويد.اگر جن در خواب ديديد و آن جن خوشحال بود شما غمگين مي شويد و اگر اندوهگين بود شما شادي و سرور مي يابيد. مشاهده شادي اجنه و جشن و سرور آن ها شادي دشمنان تلقي مي گردد که مطلوب نيست چون شادي دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قيافه آشنائي را ديديد و احساس کرديد که او جن است تعبير همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چيزي به شما داد پولي عايدتان مي شود و اگر چيزي از شما خواست يا گرفت مالي را از دست مي دهيد دوستي با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کرديد صلح و سلامت مي يابيد.

تعبیر خواب جن | جن در خواب دیدن | تعبیر خواب

فائزه (کد 1)

خوابم دیدم جن ک دیده نمیشد ولی میدونستم جنه داشت تو لیوان اب میریخت منم بابامو بغل کروم.گریه کردم

علی (کد 2)

من یک روز تو خوابم دیدم تو خونه هستم خونه رو انگاری با بیل زمینشو کنده بودن و پایینو وقتی نگاه میکردم انگاری بالای کوه بودم یک جن امد بود و خیلی بزرگ بود به من نگاه میکرد من با پدر مادرم و ابجیم از پله ها بالا میرفتیم تا ازدجن عبور کنیم تعبیرش چیه

امیرحسین (کد 3)

سلام من در خواب دیدم من و رفیقام رفتیم تو یک خونه متروکه بعد نمی دونم چی شد یک جن از بالای سرمتن به ما حمله کرد و یکی از دوستام جن زده شد و من هم یک تفنگ دو لول تو دستم بود نمی دونستم چجوری رفیقمو نجات بدم جنه داشت به ما می خندید که یک تیر تو پای رفیقم زدم و حالش خوب شد و جنه عصبانی شد به طرف من حمله کرد من پریدم همون جایی گه جنه وایستاده بود تا خواستم بجنبم از رو هوا پرید روم و از خواب با وحشت بلند شدم

190 comments

 1. محمدزاده

  در خواب دیدم در یک دره ای که برایم ناشناخته است ولی میگویند فلان جا هست جن ها جشن گرفته بودند و من همراه مادر زنم بودم و تاریک بود و یکی از جن ها را گرفتم که بسیار زشت بود تعبیرش چی میشه ؟

 2. من يک دوست 9 ساله به نام تانیا داشته ام که به خاطر سرطان خون مرد یک بار خوابش را دیدم که به همراه جن و روح به من حمله میکند تعبیرش چیست؟

 3. تعبیرش‌اینه‌‌‌چیزی‌بهش‌بدهکاری‌یا‌اونو‌یه‌زمانی‌رنجوندی‌سارینا‌خانم‌اوفتاد

 4. ديدن جن در خواب روبه روئي با فتنه و دشمني است و چنانچه در خواب جن ببينيد با دشمني دست و پنجه نرم مي کنيد و عليه شما آتش فتنه اي بر افروخته مي شود

 5. اگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. اگر جني در خانه خودتان ديديد او يک دشمن خانگي است و خواب شما مي گويد که مراقب يکي از نزديکان خويش باشيد

 6. چنانچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن است که اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند.

 7. شورانگیز

  اگر جن را در جائي ناآشنا ديديد دشمني بيگانه است که با او روبه رو مي شويد.

 8. اگر جن در خواب ديديد و آن جن خوشحال بود شما غمگين مي شويد و اگر اندوهگين بود شما شادي و سرور مي يابيد. مشاهده شادي اجنه و جشن و سرور آن ها شادي دشمنان تلقي مي گردد که مطلوب نيست چون شادي دشمن با غم و اندوه ما مرادف است

 9. اگر در خواب قيافه آشنائي را ديديد و احساس کرديد که او جن است تعبير همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چيزي به شما داد پولي عايدتان مي شود و اگر چيزي از شما خواست يا گرفت مالي را از دست مي دهيد دوستي با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کرديد صلح و سلامت مي يابيد.

 10. سلام من چند بار خواب جن دیدم.مسیری که تو خواب میرفتم جن هم دنبالم بود هرچی بسم الله میگفتم دعا میخوندم نمیرفت باز هم نبالم بود.دیشب هم این خواب و دیدم

 11. سلام توروخدا جواب بدی جواب بدین خواب دیدم در خانه ما هممون تو یه لحظه تسخیر شدیم اثار فیلمه یا تعبیر داره؟ میخاست بگم الله الکبر صدام خفه شده بود

 12. تو دستشویی خونمون بودم و تو ایینه یه جن بود البته دوتا قیافه داشت بعد منم خیلی خوشحال بودم و داشتم با اون حرف میزنم

 13. وارد حمام شدم در قسمت رخت کن حمام بودم که از پشت شیشه مشجر حمام دیدم که جنی که لخت است و فقط اندامش بالا تنه اش را میبینم در حال نماز خواندن است لحظه ای که میخواست قنوت بگیرد را دیدم
  روی سنگ حمام نشستم و بسم الله گفتم
  لحظه ای نبود ولی دباره دیدمش ک نماز میخواند
  چه تعبیری ممکن است داشته باشد ؟؟

 14. سلام. خواب ديدم توسط جن تو يه جاده متروک دزدیده شدم و بزور داره منو میبره که با گفتن اسم الله ولم کرد

 15. دیشب خواب دیدم روتختم خوابم بعدش تختمو همش یه جن تکون میداد قیافه جنه دیده نمیشد فقط همش تکونش میداد

 16. من مدتی هست که خواب جن هایی رو میبینم که به صورت سایه هستن و من مدام از دستشون فرار میکنم. گاهی منو گیر میندازن و از خون گردنم میمکند.

  • ببخشید احیانا شما فیلم خون اشام نکاه نمیکنید

  • شما فیلم‌ زیاد میبینی ومپایر جدیدش‌ اومده فکر کنم ?

  • بنظرم اون جن نبود ک خون آشام بود فیلم دیاد میبینی داوش??

  • سلام …تعبیر خوابتون کارهاو افکارتون هست ..افکار آشفته ای دارید…برای همین این افکارتون به صورت جن دو خوابتون ظاهر شدن .توکل بر خدا کنید و افکارو استرستون رو کم کنید

 17. سلام
  نگران نباشد ، به خدا توکل کنید و همیشه دعای حرز امام جواد علیه سلام و حرز یمانی را به بازوی خود ببندید و نگه دارید انشاالله مشکل شما مرتفع خواهد شد.

  • خخخخ داداش چی زدی بگو ما هم امتحانش کنیم قربون کل امام ها برم ولی یه چیزی زدی

 18. من توی خواب جن را ندیدم ولی وقتی از خانه بیرون امدم در را محکم پشت سرم بست و خیلی داد می زد

 19. سلام ,لطفا تعبير كنيد ،من خواب ديدم جني. من و خواتوادمو اذيت ميكنه و در اخر خوابم دندان بزرگ و خوني به پدرم داد و او نيز آن را به من داد

 20. اگه ببینی یه تکه از موی جن را در باد گرفتی تعبیرش چی میشه.

  • تعبير دندان خوني و کنده شده اين است که يکي از نزديکان فوت ميکند.چون اون جن دندان خوني به شما داده،تعبيرش اينه که احتمالا در خونه خودتون بر اثر کاري نا خواسته يکي از اهل خونواده اون جن رو از بين برديد و اون داره انتقام ميگيره.دعاي رفع مزاحمت اجنه استفاده کنيد وگرنهدتا زهرشو نريزه ول نميکنه

 21. سلام . یه منو به شکل حضرت عزرائیل دیده بودتعبیرچیه؟ممنون

 22. من خواب دیدم یک جن که صورت پوشیده و سیاه داره توی اتاقم به پهلوی من میزنه و باصدای خش دار میگه الحمد الله الله اکبر بعد که از خواب پریدم تو ناحیه ی پهلو احساس سنگینی میکردم

 23. من مدتیه همش خواب میبینم ک من خون میخورم و فرار میکنم و یه جن داره دنبالم میکنه و میخنده صورتشو میبینم ولی شبیه هیچکدوم از اوناییکه تاحالا دیدم نیست

 24. مرسی از مطالبتون

 25. خواهشا یکی تعبیر خوابم رو بگه

 26. ن خواب دیدم دارم نماز میخونم اما از ترس چند تا جن میخام سریع نمازم رو تمام کنم اما از خواب بلند شدم

 27. من خواب دیم که جن از من ترسید و فرار کرد…
  تعبیرش چیه؟

 28. بدان كه معبران را در اين خلاف است وبعضي گفته اند دشمن است و بعضي گفته اند بخت است و كامروائي در آن كار كه بود.

 29. ابوهريره گويد:
  از رسول خدا (ص) مروي است كه ديدار پري در خواب، دولت و بزرگي است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دليل خرمي است.

  • من خواب دیدم که چوپانم وشنیدم که در دره جن است ودوستم گفت حتما هست یادم نمیاد دوستم که بود ولی ناآشنا بود بعد رفتیم وجنی نبود ومن به دوستم خندیدم که یک هو یک جن ظاهر شد ومن در خواب غش کردم وآن مکانی هم که جن بود بالای جراغ برق خانه یمان بود این تعبیرش چیست

 30. پري به خواب ديدن، اگر خوشخوي و شادمان است، دليل كه عز و دولت يابد، اگر او را زشت و غمگين بيند، دليل بر غم و اندوه كند،اگر پري را مرده بيند، كار او شوريده شود، اگر با پري جنگ مي كرد، دليل كه كار او آشفته شود.

 31. ابراهيم كرماني گويد:
  پريان بعضي مسلمانند و در خواب ديدن، دوست و بخت و دولت است و آن چه كافر باشند، ديدار ايشان ديدار دشمن و ادبار و اندوه است.

 32. حضرت دانيال گويد:
  اگر به خواب ديد كه در ميان پريان است، دليل كه به سفر شود و آن سفر او را مبارك بود. اگر بيند پري او در گردن گرفت و مي رفت، دليل بر عز و جاه و بزرگي بود. اگر بيند پري او از گردن بينداخت، از جاه و بزرگي بيفتد. اگر بيند پريان با او به لطف سخن مي گفتند، دليل كه كارش نيكو شود. اگر پري را درجامه نيكو بيند، حالش نيكو شود. اگر پري را در خانه بد بيند، حالش بد شود. اگر بيند پري او را چيزي داد. از زر و سيم و آن چه بدين ماند، دليل كه دولت و اقبالش زيادت شود.

 33. جابرمغربي گويد:
  اگر پري را بيمار يا مرده بيند، دليل كه حال او بد شود. اگر بيند پادشاه پريان او را بنواخت، دليل كه دولت و اقبال يابد و مقرب پادشاه گردد. اگر ديد پري جايگاه خويش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه كرد و گاه خود را پنهان، دليل كه زني با وي مكر و خيانت سازد. اگر بيند در خانه پريان شد و ايشان را مي شناخت، دليل كه به غربت افتد و شهرها بيند. اگر بيند پري او را همي برد، دليل كه حاجت او روا شود، از جائي كه اميد ندارد.

 34. حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن پري در خواب بر پنج وجه است.
  اول: دوستي عزيز.
  دوم: بخت و دولت.
  سوم: كاري كه دارد از او كامراني يابد.
  چهارم: بزرگي و حشمت.
  پنجم: خبر دروغ و كارهاي باطل است.

 35. منوچهر مطيعي تهراني گويد :
  ديدن جن در خواب روبه روئي با فتنه و دشمني است و چنانچه در خواب جن ببينيد با دشمني دست و پنجه نرم مي کنيد و عليه شما آتش فتنه اي بر افروخته مي شود. اگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. اگر جني در خانه خودتان ديديد او يک دشمن خانگي است و خواب شما مي گويد که مراقب يکي از نزديکان خويش باشيد. چنانچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن است که اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائي ناآشنا ديديد دشمني بيگانه است که با او روبه رو مي شويد.اگر جن در خواب ديديد و آن جن خوشحال بود شما غمگين مي شويد و اگر اندوهگين بود شما شادي و سرور مي يابيد. مشاهده شادي اجنه و جشن و سرور آن ها شادي دشمنان تلقي مي گردد که مطلوب نيست چون شادي دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قيافه آشنائي را ديديد و احساس کرديد که او جن است تعبير همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چيزي به شما داد پولي عايدتان مي شود و اگر چيزي از شما خواست يا گرفت مالي را از دست مي دهيد دوستي با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کرديد صلح و سلامت مي يابيد.

 36. آنلي بيتون مى‏گويد:
  ديدن سم شكافتة جن در خواب ، نشانة آن است كه بدبختي شما را تهديد مي كند و با دوري از افراد ناشناس به انجام كار مثبتي خواهيد پرداخت

 37. خواب دیدم چند تا جن منو دزدیدن و من هر چی “بسم اله الرحمن الرحیم” می گفتم فقط بهم می خندیدن و غیب نمی شدن

 38. هیچ معبری بدون شنیدن ماجرای کامل خواب نمی تونه خواب رو تعبیر کنه.
  در خواب همه چیز بستگی به شرایط داره…

 39. کسانی که این قبیل خوابها رو می بینند افردی هستند که ترس خاصی از آینده دارند دیدن جن در خواب تابیر خوبی ندارد وپیامد رسیدن مشکلاتی هست ولی شما از پس آن بر خواهید آمد

 40. خواب دیدم شخص مهم بدی پادشاهی خوب در قصری زندانی کرده ودستور داده هر کس می خواهد به دیدار او بیاید.ناگهان لشگری از جویان پای خوبان به روی زمین در حال آمدن بودند ومن تماشاچی.تعبیرش چیست

 41. سلام من توخواب دیدم سرنماز بودم یه نیرویی بهم واردشد یاحسین گفتم نشستم مامان بزرگم گفت نترس اجنه است اجنه رودیدم بایه صورت کودک زیبادستش چیزی داشت به زورازش گرفتم بهم لبخندمیزد منم نوازشش میکردم بعدموقع رفتن بهم دست تکون داد رفت

  • خواب دیدم یه جای شلوغ بودم یه جن خیلی زشت بین مردم میرقسید و میگفت من جنم من جنم سعی داشت مردم را بترساند اما هیچ کسی جز من نمیدیدش تعبیر این خوابم چیه؟

 42. خواب دیدم یه جای شلوغ بودم یه جن خیلی زشت بین مردم میرقسید و میگفت من جنم من جنم سعی داشت مردم را بترساند اما هیچ کسی جز من نمیدیدش تعبیر این خوابم چیه؟

 43. سلام،اين بار دوميه كه اين خواب رو مي بينم كه جن مردي قد بلند مي گه كه چند ساله عا شقمه و مراقبمه ، و ازم مي خواد كه باهاش ازدواج كنم..و اگه قبول نكنم هيچ وقت نمي ذاره با كسه ديگه اي باشم،بار دوم توي خواب ازمً خواست كه باهاش به جايي برم كه زندگي ميكنه و اگه خوشم اومد پيشش بمونم،و من هم قبول كردم كه اونجا رو ببينم..كه تعداد خيلي زيادي جن اونجا بود كه همه در استخر و رود خونه در حال خوش گذروني بودن و من هم به داخل رودخونه بردن..مدتي اونجا بودم كه فهميدم تو اين دنيا به كما رفتم و دارم ميميرم و همين شد كه بر گشتم… تعبيرش چيه ؟ ?

  • کسانی پیدا خواهند شد که تو را فریب می دهند و با خودشان به چاه می اندازند تو مدتی در خلصه افکار آنها میمانی و راه خود را گم میکنی و روزی متوجه خواهی شد که آنان از تو استفاده ی کامل را بردند

 44. من اسمم متین هستش. خواب ديدم دارم ازیه کوچه رد میشم که توهمون کوچه یه کوچه ی دیگه هست که دره یکی از خونه های قدیمی یک جن واستاده منم که تادیدمش فرار کردم اما همه ی حیونا به طرف من ميومدن.يه سگ سفید ولاغر. ویه گربه ی خاکستری. ویکی ازپیرمردایی که اذان ميگفت وسنشم زیاد بود دستمو میگرفت ومیگفت صب کن. منم که زبونم گرفته بود نمیتونستم حرف بزنم.

 45. سلام من خاب دیدم با کسی که دوستش دارم آمیزش میکنم ولی اون خوده واقعیش نبود جن بود ینی تو خواب میدونستم که جنه دقیقا همین خواب رو همون روز همونی که دوستش دارم دیده ینی خابای مشابه دیدیم تعبیرش چیه؟؟؟خیلی میترسم

  • عزیزم بخاطر عشق و دوست داشتن زیاد خود واقعی هر دوی شما به سمت هم رفتن به این میگن بیداری در رویا اون خواب نیست در اصل شما لحظه ای از واقعیتو دیدید و این فیزیک شما و خود غیرواقعی شماست که خواب بود خیلی عالیه این تجربه

 46. یکی خواب منو تعبیر کنه من خواب دیدم که داخل دانشگام همه فامیل های‌پدریم اونجان به شکل جن بودن به هم جک می گفتن می خندیدن بعد چند نفرشون میفتن دنبالم منم از پله های مدرسه به سمت پایین می دویدم هر چی بسم الله می گفتم نمی رفتن اونا هم هر جا میرفتم دنبالم بودن
  تعبیر خواب من چی میشه !

 47. سلام من خواب دیدم که توی یه زندانم بعد از اینکه فرار میکنم پلیسا میوفتن دنبالم بعد من مجبور میشم سوار اسانسور بشم وقتی اسانسور میره بالا و میرسه یه راهروی تاریک جلومه بعد بدو بدو از راهروعه رد میشم تا اینکه راهرو تموم میشه و یه راهروی روشن میبینم بعد یهو میبینم که یه دختر جن زده از اتاقی که توش زندانی بوده فرار میکنه بعد تو همون راهرویی که هستم یهو صدای یه دختر بچه میاد منم قایمکی در حال دید زدن بودم که رد میشه میره بعد یهو برمیگرده میگه یکی منو قایمکی دید میزنه بعد منو میبینه بعد مامانشو صدا میزنه منم ازش دور میشم که میخورم به دیوار بعد مامانش با یه چیزی مثل نیزه میاد سمتم بعد یهو چشاش قرمز میشه میشه بگین یعنی چی؟ خوابام خیلی عجیب غریبه

 48. یاسمن خانم کمتر فیلم اکشن یا بازی اکشن استفاده کن

 49. چشم خخخ

 50. خواب دیدم که جن ها اومدن دنبالم و منو بردن خونشون یکی از اونا عاشقم شده بود نمیزاشت برگردم هرچی سعی کردم برگردم نشد اون جن هی به من نزدیک و نزدیک تر میشد

 51. من در خواب دیدم جن من ودخترم وخیلی اذیت میکنه خودشونشون نمیداد ولی هر کاری می خواستم بکنم نمیزاشت لیوان میشکست لباس پاره میکرد غذا رومیریخت زمین من ودخترم همش جیغ میزدیم

 52. خواب ديدم كه ازدواج كردم و يه هوو دارم و تو اتاق فعلي برادرم تو خونه ي پدرم هستم و شوهرم و اون زن خوابيدن ولي من بيدار شدم و ديدم در اتاق روبرويي (اتاق فعلي خودم) بازه و روي تختم كه روبروي در اتاقه يكي خوابيده من ترسيده بودم و چشمام رو چند ثانيه ميبستم و باز ميكردم ،هر بار كه اين كارو ميكردم اون جن بلد ميشد و به حالت نشسته در ميومد اخرين چيزي كه ديدم اين بود كه يه جن شبيه يه دختر جوون كه موهاش دورش ريخته و جاي چشماش سياهه و رنگ پوستش فوق العاده پريده و بعد من جيغ كشيدم ولي شوهرم اهميت نميداد و ميگفت بيا بخواب و جيغ نكش بعدش هم كه از خواب پريدم،،،اين تعبيرش چيه،اخه خيلي ترسيدم اون جنه دقيقا روي همين تختي كه الان روش ميخوابم خوابيده بود (من ازدواج نكردم ولي تو خواب…

 53. سلام من تو خاب دیدم ک ی زنه با من حرف میزنه و کمکم میکنه رفتیم با هم انار جمع کنیم با هم میخندیدیم،اما مادرم با ی زنه دیگه تو خونه بودن میگفتن بیا من گفتم باشه میام انارا رو جم کنم ک اون زنه اعوذ بالله خوند یهو زنی ک کنارم بود غیب شد تعبیرش چیه ممنون میشم زودتر ج بدین

 54. سلام من توخواب دیدم که جنی به من نزدیک میشود ولی چهره اورا نمیدیدم ولی معلوم بود که به طرف می امد چون درحال نزدیک شدنش بادمیوزید ومن را ازپا گرفت سروته هم کرد وبه طرف بالامیبرد وچون این کارا انجام میداد من باذرکر الاالاه اللاه بازم ول نمیشدم ولی درخواب مادرم اومد دید من اویزان هستم دستم را گرفت میکشید نمیزاشت من راببرد لطفا تعبیرش چیه ممنون میشوم

 55. منوچهر مطيعي تهراني گويد :ديدن جن در خواب روبه روئي با فتنه و دشمني است و چنانچه در خواب جن ببينيد با دشمني دست و پنجه نرم مي کنيد و عليه شما آتش فتنه اي بر افروخته مي شود. اگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. اگر جني در خانه خودتان ديديد او يک دشمن خانگي است و خواب شما مي گويد که مراقب يکي از نزديکان خويش باشيد. چنانچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن است که اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائي ناآشنا ديديد دشمني بيگانه است که با او روبه رو مي شويد.اگر جن در خواب ديديد و آن جن خوشحال بود شما غمگين مي شويد و اگر اندوهگين بود شما شادي و سرور مي يابيد. مشاهده شادي اجنه و جشن و سرور آن ها شادي دشمنان تلقي مي گردد که مطلوب نيست چون شادي دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قيافه آشنائي را ديديد و احساس کرديد که او جن است تعبير همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چيزي به شما داد پولي عايدتان مي شود و اگر چيزي از شما خواست يا گرفت مالي را از دست مي دهيد دوستي با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کرديد صلح و سلامت مي يابيد

 56. خواب دیدم ی زن جن میاد توی خونه بعد ازم انگشتر بدل میگیره بهم انگشتر طلا میده بعد من میگم آخی دیگه از جن ها نمیترسم خیالم راحته .. میشه تعبیرشو بگید مرسی

 57. سلام خواب دیدم که اومدن دنبال من و گفتن که جن وارده بدنه یکی وارد شده و تو بیاو خارجش کن من رفتم ولی وارد اتاقش نشدم از پنجره ی اتاق که به حیاط راه. داشت دیدمش و شروع کردم به خواندن قرآن که بعد از چند بار خواندن از پشت. از بین دو کتفش خارج شد و جیغ کشید و به سمت آسمون رفت و فردا شب اونو دیدم که به سمت من میاد و من با یه مشعل که دستم بود و بود وبا زیاد کردن شعله و تحدید کردنش غیب شد و از خواب پریدم ممنون میشم تعبیرشو برام ایمیل کنید

 58. بعضی خوابها خیلی جالب بودن. جالبه من امروز خواب دیدم روی یه صندلی نشسته بودم که صندلی شروع کرد به حرکت. ما مهمون داشتیم و مهمونهامون شروع کردن به داد و فریاد. بعد که فهمیدیم جن هست شروع کردیم سوره ناس و فلق خوندیم و انقدر خوندیم تا جن رفت. اما صندلی رو پرت کرد تو حیاط. کلا مشکلش با صندلیه بود انگار.

 59. دیشب. خواب دیدم. ک. پسر عمویم ک در بیمارستان بسر میبرد. من. و مادرمرفتیم. پیشش برای دیدنش. بعد من رفتم. طرفش و مادرم. کنار ایستاد. از قسمت. بینی. چیزی. خشک شده بود و تا حد. دهان. او امده بود. و دستش. را. گرفتم. ک. اشهد. گفتم. او دستش. را کشید. و کنار. رفت. لطفا. تعبیرش را میخاهم بدانم

 60. با عرض سلام من خواب دیدم که جنها از پشت سرم نزدیک به گردنم خارج میشوند ومن خیلی درد میکشیدم. تعبیرش چیست؟ ممنون

 61. من خواب دیدم تو یجا نا غشنا بودم صدا میومد پشتم یه دیوار بود پشت دیوار نگاه کردم یه زن با قیافه ترسناک سفیده روی دیدم بع. از ترس فریاد زدمو بعدش بسم الله گفتم جنم جیغ کشید و با قیافه خندان فرار کرد میشه معنیشون بگین یه جایی مثل حموم بود

 62. در مقابل ایینه ایستاده بودم ناگهان جن در وجودم نفوذ کرد بدنم منقبض شد و کنترلم از دستم خارج شد و بیرون امد

 63. سلام خواب دیدم از جنی می ترسم و من را عذاب می دهد اما بعد ها با من دوست شد ….. تعبیرش را لطفا بفرمایید

 64. سلام.درخواب دیدم ک یکی از نزدیکانم را جن زده و بدن او را موهای سیاه وبلند پوشانده است تعبیر این خواب چیست؟

 65. لطفا جواب بدین

 66. سلام من خوب دیدم ک یک جن تو خونمونه و داره منو اذیت میکنه و من از دستش فرار میکردم و سوره ناس و میخواستم بخونم ولی هرکار میکردم اول سوره رو یادم نمی اومد قیافه جن شبیه یکی از دوستام بود ممنون میشم اگه بهم بگید تعبیرش چیه؟؟

 67. سلام من چند وقته زیاد خواب جن میبینم اما دو بارش یه جن مرد منو میبره و باهام رابطه برقرار میکنه یه بارش داخل کلبه بوده و بهم سیب میداد که واسم آشنا نبوده و یه بارش توی یه کوه ییلاقی بوده که قبلا اونجا رفتم و واسم آشنا بوده تعبیر این چیه؟

 68. باران خانم بی خیال…شبا سبک بخوابید و فکر و خیال نکنید و حداقل یه دعا یا سوره بخونید و به جای اینکه اینجا بگید و کمک بخواید از خدا کمک بخوایید..من تو اتاقم همیشه خواب جن میدیدم و که جدیدا بعد بیدار شدنم هم میبینم بالا سرم وایسادن و کمکم میرن ..قبلا اذییت میکردن ولی جدیدا کار به کارم ندارن و فقط میترسونن…جالب اینه که مادرمم دیشب تو اتاقم خوابید که جن اومد به خوابش..دیدم عرق کرده و بد نفس میکشه سریع بیدارش کردم..انشالله که خیر هستش..

 69. سلام،من خواب دیدم تو یه جابب رفتم که حس کردم جن اونجاست و دیدمشون،تو یه خونه ای که کامل یاخته نشده بود همه طبقاتش ،طبقه اولش کامل نبود،بعد یه زن و یه مرد جن و دیدم و از دستشون فرار کردم،وقتی دیدمشون تو خواب از تر سوره یاس و براشون بلند خوندم ،اونام بهم میگفتن تو ترسیدی،بعد بیدار شدم و مجدد باز خواب دیدم که تو خونه پدریم دارم با خواهرم حرف میزنم که اینجا جن داره،یهو یه صداایی اومد و از لای در دیثم یه جن با موهای اشفته داره نگام مبکنه ، اونجام سورخ یاسین و به زور ترس خوندم و فوت کردم،ولی اون نگام مبکرد،گگفتم من ازت نمیترسم و بسم ا… میگفتم ،تعبیزش چیه؟

 70. سلام دختر عمه من تو خاب دیده که تو خونه قدیمیمون هسیم و من جن میبینم و ازش فرار میکنم ولی اون فقط حرکت وسایلارو میبینه که من بهش میگم جن داره اونارو جابه جا میکنه .تعبیر خواب چی‌میتونه باشه ممنون

  • گناهی کبیره انجام داده با ید توبه کند . واین که دیدی جن نبوده . دیو بوده اون ازجن بد تر است

 71. گناه کبیره انجام داده وباید توبه کند اون دیو بوده نه جن

 72. با سلام خواب دیدم چندین بار در اتاقم را قفل کردم و باز درب باز شد من هم ترسیدم و بسم الله گفتم اما باز همان اتفاق تکرار شد و به منزل همسایه فرار کردم

 73. در خواب دیدم در اتاقم را چندین بار قفل کردم و یکدفعه باز شد بسم الله گفتم باز قفل کردم اما باز هم درب باز شد ترسیدم و به خانه همسایه فرار کردم

 74. خواب دیدم در اتاقمو قفل میکنم باز در باز میشه هر چی بسم الله میگم بازم قفل میکنم در خوبه خود باز میشه منم ترسیدم و‌رفتم خونه همسایه تعبیرش چیست

  • بابا قفل نکن فقط خودتومی ترسونی و به این حرف ها نباش و شبا بزدایند فکرا نخواب.

  • یادمه وقتی بچه بودم نمیدونم خواب بودم یا بیدار اینکار یه مرده کچلی که ابروهاش پیوندی بود از گوشه ی تختم، بهم گفت سلام بامن دوست میشی منم زیر پتو رفتم و خوابم برد

 75. من خواب دیدم که چوپانم وشنیدم که در دره جن است ودوستم گفت حتما هست یادم نمیاد دوستم که بود ولی ناآشنا بود بعد رفتیم وجنی نبود ومن به دوستم خندیدم که یک هو یک جن ظاهر شد ومن در خواب غش کردم وآن مکانی هم که جن بود بالای جراغ برق خانه یمان بود این تعبیرش چیست

 76. سلام من ديشب داشتم خواب ميديدم يادم نيست چي بود ولي يكدفه خواب من متوقف شد يه نفر روبرو وايساد دستمو گرفت گفت تو چششمم نگاه كن صورتش خيلي سفيد و چششمايي درشت داشت ولي نميدونم خيلي ترسناك بود تو ديده من احساس كردم كه جن يا شبح باشه وسريعا از خواب پريدم واز شدت ترس ناخواسته يا حسين گفتم با اينكه اصلا معتقد نيستم ولي مطمعنم كه جن بود چهره اشم نميشناختم من تعبيرش چيه دستمو گرفت ولي من تو چششماش نگاه نكردم و از خواب با دادو ترس پريدم

 77. سلام من ديشب داشتم خواب ميديدم يادم نيست چي بود ولي يكدفه خواب من متوقف شد يه نفر روبرو وايساد دستمو گرفت گفت تو چششمم نگاه كن صورتش خيلي سفيد و چششمايي درشت داشت ولي نميدونم خيلي ترسناك بود تو ديده من احساس كردم كه جن يا شبح باشه وسريعا از خواب پريدم واز شدت ترس ناخواسته يا حسين گفتم با اينكه اصلا معتقد نيستم ولي مطمعنم كه جن بود چهره اشم نميشناختم من تعبيرش چيه دستمو گرفت ولي من تو چششماش نگاه نكردم و از خواب با دادو ترس پريدم

 78. يه جن با صورت سفيد مثل ديوار روبروي من وايساد دستمو گرفت گفت تو چششمام نگاه كن من ترسيدم خيلي و از خواب پريدم تعبيرش چيه

 79. سلام من خواب دیدم که گروهی از انسانها قصد همله به ما رو دارن ولی چون نیروی ما به انها نمیرسه من با اشارهای گویی تمام جن هایی که مثل بچه بودند که تعداد انها خیلی زیاد بود با اساره دست من ار من فرمانروابی می کردن و برای دفاع از ما اماده بودند

 80. سلام من خواب دیدم جن توی خونمه و دارن خونمو تمیز میکنن و یه خونی ازش میاد مثه پریودی
  تعبیرش چیه؟

 81. ناشناس

  سلام خوااااهش میکنم بهم جواب بدین خواب دیدم پشت پنجره ها مون پر از جن هست که اگه یکی از اون ها باز می شد اون جن میومد تو خونه و …..من همیشه سعی میکردم پنجره هارو ببندم ولی هیچکس حرفمو باور نمیکرد و من یک بار به یکی از اون جن های پشت پنجره به سرش سنگ زدم و از سرش خون اومد و اون اعصبانی شد و شکل کوسه شد تعبیرش چیه خواهش میکنم جواب بدییین

 82. سلام خوااااهش میکنم بهم جواب بدین خواب دیدم پشت پنجره ها مون پر از جن هست که اگه یکی از اون ها باز می شد اون جن میومد تو خونه و …..من همیشه سعی میکردم پنجره هارو ببندم ولی هیچکس حرفمو باور نمیکرد و من یک بار به یکی از اون جن های پشت پنجره به سرش سنگ زدم و از سرش خون اومد و اون اعصبانی شد و شکل کوسه شد تعبیرش چیه خواهش میکنم جواب بدییین

 83. نيلوفر

  سلام من تو حالت خواب و بيداري چشمامم نيمه باز بود وتين جن از پشت قصد لخت مردنمو داشت و من مقاومت ميكردم و منو ميزد هرچي داد زدم ولم نميكرد از خواب جدا ميشدم ميرفت باز مثل يك موم دوباره ميديدم يمي اونده پشتم گرفته خوابيده كلي صداي تلق و چيز نيز ميومد تو اتاق بعد كه ديدم يكي بهم چسبيده فكردم مامانمه تا اينكه منو زد و دوباره داشت كارشو تكرار ميكرد هرچي دعا خوندم نرفتم تا با فحش گفتم سيدم بيچارت ميكنم با كتك ولم كرد قبلنا سابقه بختك داشتم ولي اونا مسلمون بودن انگار اذيتم در اين حد نميكردن

 84. نيلوفر

  سلام هرچي مينويسم پاك ميشه تو حالت خواب و بيدازي يك جن ٣بار بهم حمله كرد با يك عالم دود مشكي منو قفل ميكرد كه نتونم بلند شم ولي چشمام تقريبا باز بود تو اتاقمم خيلي سر و صدا ميكرد و بزرر ميخواست لختم كنه و از پشت نيچسبيد بهم و منو ميزد هرچي دعا خوندم نرفت تا اينكه گفتم سيدم بيچارت ميكنم با كتك كاري ولم كرد

 85. ناشناس

  من خواب دیدم که خانه خاله خودم هستم ولی جای ان نااشنا هست
  ولی مرا اذیت ا مرا به خودش نشان داد زن بود

 86. من تو خواب دیدم که چند تا جن توخونمون حضور دارن.یکیش تو حموم بودو داشت سرشو خشک میکردو چند تای دیگه مشغول کاردیگه بودن..هروقت که من نگاهشون میکردم کاملا شبیه به جن بودن ولی هروقت ک مادرم نگاهشون میکرد به شکل حیوان یا چیز دیگر در می امدند

 87. سلام ، در خواب دیدم با گروهی از مردم غریبه به یک قلعه ناشناس وارد شدیم و پر از جن و پری بود و رییسشان که جن بزرگی بود دنبال ما کرد و ما همه فرار میکردیم تا اینکه یک دختر کوچک بر من ظاهر شد و گفت یک جا بایستید و فرار نکنید تا جنها خارج شوند ، من هم به همه گفتم و ایستادیم و تعداد زیادی جن و پری خارج شدند از ان قلعه و در اخر 4 پری زیبا در حال رفتن و خارج شدن نزدیک من شدند و یک پری کوچک هدیه دادن به من و دست به شانه ام کشیدند و رفتن . میخواستم تعبیر این خوابم را بدانم ، متشکرم

 88. تبعیرش بده و خیلی نگران باش

 89. سلا من خواب دیدم دارم نماز صبح میخونم تو قسمت سجده هر کاری میکردم نمیتونستم بلند شم و چسبیدم به زمین و یه چیزی پشتم نشسته و نمیذاشت من از سجده بلند شم ولی انگار خودم توی خواب میدونستم جنه, هر دعایی خوندم نمیرفت تا این که خواستم ایت الکرسی بخونم و تا شروع کردم یا الله,.. تونستم یلند شم و و اون جن از پشتم افتاد تعبیرش چیه؟

 90. سلام من خواب دیدم دارم نماز صبح میخونم و تو قسمت سجده هر کاری میکنم نمیتونم بلند بشم و چسبیم زمین, توی عالم خواب قشنگ میفهمم یه چیزی پشتم نشسته و نمیذاره تکون بخورم و میدونستم جن هست, هر دعایی میخونم نمیره تا که میخوام ایت الکرسی بخونم و تا شروع میکنم میگم یا الله.. میتونم بلند شمو اون جن از پشتم میفته, تعبیرش چیه؟

 91. خواب دیدم که یک پیرمرد ریش سفید که یک کتاب بزرگ توی دستش داشت و از توی اون کتاب شروع کرد یک سری چیز خوندن و وقتی که این پیرمرد داشت این جمله هارو میخوند بقل دستش یک جن داشت آروم آروم پدیدار میشد و وقتی که جن کاملا پدید اومد پیرمرد رو به من کرد و گفت این جن از این به بعد همیشه با تو و مراقبته . حتی اسم جن رو هم گفت ولی یادم نمیاد.
  تعبیرش رو اگه کسی بدونه ممنون میشم

 92. یک ربع مانده به نماز صبح خواب یک جن در یک دره دیدم که شبیه به یک حیوان عظیم الجثه بود و بعد تغیر شکل داد و به صورت یک بز که روی دو پا ایستاده شد و کنار مغازه در منا و منظر عموم بود ولی کسی او را نمیشناخت و فقط من متوجه تغیر شکل او بودم بعد از این به سرعت رفتم جلو و دستش را گرفتم – به همان حالتی که شبیه بز بود – بعد دستش را کشیدم -که ثم داشت – و به زور سعی داشتم او را به جایی ببرم که به صورت انسان تغیر قیافه دهد و مدام ممانعن میکرد از آمدن و به شدت از من ترسیده بود ولی من به زور او را با خود میکشاندم تا رسیدیم به یک خانه که درش باز بود و من او را با زور به داخل خانه کشیدم و در گوشه ی رارو اتاقی بود که فکر کردم چون خلوت است بهتر است او را به آنجا ببرم تا به صورت انسان تغییر غیافه دهد و مدام هم به او میگفتم من میدانم تو جن هستی یالا بامن بیا اینجا و مثل آدم شو تا باهات حرف بزنم ولی متاسفانه قصد فرار داشت و ترسیده بود که در همین حین با صدای زنگ ساعت نماز صبح از خواب پریدم و خیلی آشفته و پریشان و ترسیده بودم و وحشت تمام وجودم را گرفته بود الآن هم که دارم این مطلب را مینویسم بعد از خواندن نماز صبح است و به علت پریشانی دنبال تعبیرش میگشتم ولی متاسفانه چیزی دستگیرم نشد. اگر بزرگواری تعبیر را میداند ممنون میشم راهنماییم کند.

 93. سلام
  من خواب جنی با لباس سیاه رو میدیدم تو یه خونه قدیمی که پر از درخت انگور بود .وقتی میدیدمش می خواستم فرار کنم ولی پاهام انگار به زمین قفل میشد و زبونم بند میومد و نمیتونستم از کسی کمک بگیرم، خیلی ترسیده بودم. در طول شب این خوای مدام تکرار میشد. تعبیرش چیه؟؟؟

 94. سلام من خواب دیدم توی یه بن بست رفتم و یک خونه متروکه هست . این بن بست برای من اشناس و من قبلا در بچگی به انجا رفتم ولی یادم نمیاد کجاس
  و جلوی دیوار خانه ی متروکه یه جن رو به دیوار ایستاده بود و من رفتم نزدیک تر و دستم رو دراز کردم طرفش که لمسش کنم ولی قبل از تماس دستم با اون برگشت و رو به من کرد و در صورتش نگاه کردم ولی هیچ صورتی ندیدم انگار یه کم نور سفید از صورتش باز تاب میشد و من وحشت زده شدم فکم قفل کرد و میخواستم چیزی بگم که م ن و من میکردم و سعی کردم یه کاری کنم و احساس کردم یه کسی یا یه جن دیگه ظاهر شد که من ففط وجود اونو حس کردم ولی ندیدمش و بعد دست جن را گرفتم و زانو زدم جلویش و دستش را بوسیدم ولی یه دست زن بود

 95. سلام. من دیشب خواب دیدم، صبحه و من از تخت خوابم بلند شدم و رفتم کنار پنجره اتاقم بعد متوجه شدم یه نفر لاغر اندام تو رختخوابمه. چهره ش اصلا یادم نیست‌.ولی جن بود. من ترسیدم و اون میخندید.بسم الله رو یادم نمیومد صلوات میفرستادم و میخواستم خودمو از پنجره پرت کنم پایین.اون میخندید و خونسرد دراز کشیده بود. بعداز مدتی ترسم تموم شد.انگار میخواست باهام معامله کنه.جزییات یادم نیست فقط ازم دوستی میخواست و من میدونستم این دوستی مستلزم تسلیم شدن من در برابر خواسته های اونه.

 96. سلام من همين ديشب كه نه نزديك صبح خواب ديدم كخ دارم با موتور مسافرت ميكنم تنهايي بعد توي شمال با يه دختري آشنا ميشم كه جنه و منو خيلي دوس داره و ميگه منم همون جا زندگي ميكنم يعني بوشهر بعد منم بهش كمك ميكنم خيلي هم خوشگل بود چشماش رنگي بود ولي هي قيافش عِوَض ميشد به يه جايي كه رسيديم من يكي از دوستان ديدم به بهانه اَي كه ميخوام اونو برسونم اونو سپردم به يه راننده و به اون راننده پول دادم بعد اون گفت كه دلش تنگ ميشه منم بهش گفتم اگه ميخواي بياي خونمون يه جوري بيا كه نترسم اونم گفت باشه بعد منم رفتم كه وسايلمو بردار و برم دنباله دوستم كه يه دفعه ديدم نشسته روبه رو نونوايي يعني خودش نبود صورتش بزرگ بود و چشاشم بزرگتر بود و با لبخند داشت منو نگاه ميكرد من خيلي ارش ميترسيدم ميترسيدم همون موقع هم. كه گفت منو ببر با هم ميريم بوشهر بگم نه برام دردسر شه خيلي ميترسيدم من خيلي خواب جن ميبينم ولي اين خيلي عجيب بود چون فك كنم شاخ و دو و اين چيزش نداشت فقط قيافش عِوَض ميشد

 97. سلام، لطفا تعبیر کنید پیشاپیش ممنون تان ام: دیشب خواب دیدم که تو اتاقم با ماما بزرگم هستم که به یکبارگی مامای کوچکترم میاید و از سر الماری لباسم به مثل گربه و تسخیر شده جن خیز میزند به اون طرف و میرود و فرار میکند. ما تو یک خانه یکجا زندگی داریم.

 98. سلام من خواب دیدم یه جن تو خونه هست و من و خواهرم هی حس میکردیم هستن و گریه میکردیم . بعضی وقتاههم صداشون میومد به ما یه چیزایی میگفتن ولی یاددم نیست چی بعد نمیدونم چی شد من رفتم تو اتاق باهاشون حرف بزنم یکی شون زن بود اونیکیم مرد به زنه گفتم لطفا مارا نترسونید خیلی مهربون گفتم اونم گفت باشه بعدم خواهرم اومد یکم باهم حرف زدیم. تعبیرش چی میشه ؟

 99. سلام خواب دیدم که همراه خانواده به ی خونه ای رفتم که هیچ کس توش نبود ولی بعد فهمیدم که خونه جن هاست اونا نارحت بودن ولی ما خوشحالی میگردیم

 100. خواب دیدم جنی شبیه به خودم تو حمام خونمون داره بامن صحبت میکنه،انگار که داشت بامن بحث میکرد،چهره ی خودشو مثل من کرده بود.بعد دوباره در حمام بازشد من جن که شبیه به مادرم خودشو کرده بود دیدم که سرشو خم کرده بود و من نگاه میکرد.

 101. ببخشید من خواب دیدم از یه عکس بادوربین عکس گرفتم و یهو یه جن ظاهر شد تو اون عکسی که بادوربین گرفته بودم و ما بعدش یادم نمیاد نمیدومنم پارش کردیم یا همینطوری انداختیم اشغال تعبیرش چی میشه

 102. خواب دیدم ی جن خودشو ب شکل ادم در اورده میخواد یکی گول بزنه من فهمیدم ک اون جنه میخواستم ب همه بگم اما زیر نظراون جنه بودم میترسیدم از جام تکون بخورم تااینک ی دره باز دیدم تادویدم نزدیک در شدم بلند خواستم دادبدنم یکدفه جن منو گرفت تسخیرکرد نمیتونستم چیزی بگم خیلی ترسیده بودم فشارقلبم بالارفته بود توخواب تعبیرش چیه؟

 103. تا حالا دو بار ازدواج کردم. بار اول همسر اولم که هنوز با هم زندگی میکردیم رو به شکل جن در چهارچوب در دیدم. به تازگی هم همسر دومم رو دقیقا همون محل و همون مکان به همون شمل با همون حرکات به شکل جن دیدم.نمهر دوبار ترسیدم، نمیدونم تعبیرش چیه …

 104. سلام من در خواب موجود رو دیدم سیاه شبیه به جن یا بختک که دوید به سمت من و هی سعی کرد بره تو شکمم رو تختم نتوست و من بسم الله گفتم باز نرفت و سریع چشمامو باز کردم به اندازه ی قانیه دیدمش رو شکمم اما عین دود محو شد سریعا، لطفا تعبیرش رو بگین ، ممنون

 105. سلام من خواب میدیم که یه چیزی تو بدنم بود به زور منو میکشوند میبرد جاهای تاریک و ترسناک دنبال به وسیله بعد خانوادم باز میومدن برم میگردوندن هرچی بهشون میگفتم منو یکی برده خودم نرفتم باورشو نمیشد

 106. تعبیرش چیه

 107. من زیاد اجنه میبینم،تعبیرش چیست؟

 108. دیشب خواب دیدم توی خونه هستم کنار پرده یه جن ایستاده قیافش مثل اینکه یه پارچه سیاه روی صورتش بود نمیشد دید ولی زاهرا هم سن و سال و هم قد خودم بود خیره شده بود بهم و داشت نگاهم میکرد تعبیر این چیه

 109. سلام دیشب خواب دیدم توی خون هستم که ناگهان یه جن میبینم که کنار پرده ایستاده و داره نگام میکنه صورتش مشخص نبود انگار یه پرده سیاه روی صورتش انداخته بود ولی زاهرا هم سن و هم قد خودم بود این تعبیرش چیه

 110. من خواب دیدم که یه جن شبیه مامانم از اتاق اومد بیرون ولی خونه ایی که الان توش هستیم نبود ولی تو خواب انگار خونه خوذمون بود بعد مامانم تبدیل به جن شد میشه لطفا تعبیرشو بگین

 111. سلام من خواب دیدم ک بین چندین جن هستم و یکی از جن های ماده را به عقد من دراوردن و خیلی خوشحال بودن تعبیرش چیه

 112. سلام من خواب دیدم ک بین چندین جن هستم و یکی از جن های ماده را به عقد من دراوردن و خیلی خوشحال بودن تعبیرش چیه?

 113. من خواب دیدم یه جن وارد بدنم شد و بدن من شروع به لرزیدن کرد یه رعشه ای وحشتناک به بدنم افتاد توی دلم بسم الله میگفتم اما اون از بدنم بیرون نمیومد بعد از چند لحظه بدنم آروم گرفت حس کردم منو تسخیر کرده الانم خیلی میترسم که نکنه جن زده شده ام اصلا ننیدونم خواب بود یا واقعیت

 114. سلام خواب هایی که من میبینم خیلی شبیه واقعیت یه شب پشت بوم خونمون خوابیده بودم روبروم ی اتاقک ک تو پشت بوممون هست قرار داشت وقتی ب خواب میرفتمم کاملا همه جا تاریک بود و نفهمیدم کی خوابم برد تو خواب دیدم ک دقیقا همون فضایی روبرومه ک قبل خواب تو واقعیت بود و منم زیر پتوام دقیقا مثل قبل خواب بعد دیدم از تو اتاقک یه جنی بیرون اومد انقدر شبیه

 115. سلام خواب هایی که من میبینم خیلی شبیه واقعیت یه شب پشت بوم خونمون خوابیده بودم روبروم ی اتاقک ک تو پشت بوممون هست قرار داشت وقتی ب خواب میرفتمم کاملا همه جا تاریک بود و نفهمیدم کی خوابم برد تو خواب دیدم ک دقیقا همون فضایی روبرومه ک قبل خواب تو واقعیت بود و منم زیر پتوام دقیقا مثل قبل خواب بعد دیدم از تو اتاقک یه جنی بیرون اومد خیلی ترسیده بودم و سرمو بیشتر زیر پتو میبردم و هی میخواستم بسم الله بگم اما یا نصفه بود یا تاثییر نداشت جنه سمت من بود ک یهو از خواب پریدم و همون صحنه قبل خواب و اتاقک جلوم بود خداروشکر کردم ک خواب بوده اما یهو دیدیم ی جن مث تو خوابم از سمت اتاقک داره میاد و من هی بسم الله گفتم ک باز دوباره از خواب پریدم و دیدم دقیقا همون صحنه و اتاقک روبرومه اما ایندفعه واقعا بیدار شده بودم خیلی ترسناک بود

 116. من دیشب خاب دیدم ک جنه دورم میچرخید و قصد داشت بم اسیب بزنه و مادرم سعی داشت اونو از من دور کنه یه ان حس کردم ک دستمو گاز گرف و تو گوشم جیغ زد
  من مدتی هست ک همش خاب جن میبینم
  کمک کنید تعبیرش چیه

 117. خواب دیدم درخانه دایی کوچکم هستم وفقط من مادرم دوتا دختر دایی هایم درمنزل بودن دقت ک کردم کودکی با لباس سفیدک قیافه کودکی خودم بوددربغل گرفته اندو شادندمن نمیخندیدم و جدی بودم من کودک رابغل وروی دوست بلند کردم ولی هرچی فکر میکنم انگار اون لحظه قیافشوندیدم ب اشپزخانه رفتم با لیوانی اب ب اتاق خصوصی و جایی ک کودک و مادردختردایی هام بودن رفتم توخواب یادمه کودک توانایی راه رفتن نداشت ولی تا نزدیک ب اتاق شدم باچشمانی مشکین وطوری حالت طبیعی نداشت بزرگ بودوبرق افتاده بودبسمتم دوید مادرم اسمم راصدازدوبسم الله گفت وگفت ک کودک جن زده است من احساس ترسی نداشتم خم شدم تاهم قدشیم ولی از خواب بیدارشدم

 118. خواب دیدم درخانه دایی کوچکم هستم وفقط من مادرم دوتا دختر دایی هایم درمنزل بودن دقت ک کردم کودکی با لباس سفیدک قیافه کودکی خودم بوددربغل گرفته اندو شادندمن نمیخندیدم و جدی بودم من کودک رابغل وروی دوست بلند کردم ولی هرچی فکر میکنم انگار اون لحظه قیافشوندیدم ب اشپزخانه رفتم با لیوانی اب ب اتاق خصوصی و جایی ک کودک و مادردختردایی هام بودن رفتم توخواب یادمه کودک توانایی راه رفتن نداشت ولی تا نزدیک ب اتاق شدم باچشمانی مشکین وطوری حالت طبیعی نداشت بزرگ بودوبرق افتاده بودبسمتم دوید مادرم اسمم راصدازدوبسم الله گفت وگفت ک کودک جن زده است من احساس ترسی نداشتم خم شدم تاهم قدشیم ولی از خواب بیدارشدم

 119. سلام من خواب دیدم یکی از نزدیکانم به شکل جن دراومده بود و کارهای عجیب انجام میداد من چند بار بسم اله گفتم ولی فایده نداشت از یکی از فامیلامون که اونجا بود راجع به 1 آیه از قرآن پرسیدم که باعث فراری دادن جن ها میشه چند بار پشت هم همون آیه رو از روی نوشته خوندم آیرو جن داشت رفتارش طبیعی میشد.
  اگر کسی تعبیرشو میدونه بهم بگه لطفا

 120. سلام من خواب دیدم که جن زده شدم همش گریه میکنم و جیغ میزم قیافم خیلی وحشتناک شده بود و مادرم بالای سرم سوره میخوند میشه تعبیرشو بگین لطفا

 121. با سلام.خواب دیدم که کنار همسرم خوابیدم و جن دسو پاو سر اونو با دست گرفته .بعد دست جنهرو گرفتمو ازون خواستم پنجه بگیریم.اون اصلا دردش نمیومد.بعد گفتم لا اله الاالله محو شد گفتم بسم الله با سختی بعد بیدار شدم .و همسرم هم همین خوابو دیده بود.لطفا ج بدید

 122. سلام
  من یک خواب یکسان رو سه بار و در فاصله چند سال دیدم. ممنون میشم برام تعبیر کنید
  هر دفعه خواب دیدم که از روی تخت بلند میشم و دو موجود سیاه رنگ که چهرشون رو نمبینم ولی میدونم جن هستن دو طرف من رو از ناحیه بازو میگیرند و من با اونها پرواز میکنم و به بالا میرم و بعد از طی مسیری به بالای بیابون تاریکی میرسیم که از بالا شعله های اتش میبینم. بعد در کنار یکی از اتش ها پایین میایم و وارد یه خونه چوبی که بوسیله پایه هایی از زمین فاصله داره میشیم. داخل خونه حفره ای وجود داره که داخل اون اتش ست .داخل خونه تعداد زیادی جن وجود داره که مثل اینکه منتظرم هستن و من بدون اینکه بترسم و خوشحالم هستم داخل میشم و کنار اونها میشینم و ازم پذیرایی میکنن و حرف میزنیم که هیچ وقت حرفها یادم نمیاد.

 123. سلام من چند شب پیش خواب حضرت زعفر جنی را دیدم که ب من کلی پول طلا سکه داد و دراخر گفت هر وقت کمک خواستی کافیه س بار اسم بگی میام تعبیرش چیه

 124. سلام خسته نباشید من خواب دیدم برا ی جن سوره حمد میخونم اصرارداره فقط براش حمد بخونم ولم نمیکرد ممنون میشم جوابش برام بفرسین

 125. سلام من از بچگی حس میکنم کسی کنارمه تا الان و زیاد خواب جن میبینم تو خواب خیلی اذیت میشم یک سالی میشد که خواب جن نمی دیدم ولی الان بیشتر شده طرفای صبح از اتاقم میترسم ترو خدا بگین تعبیرش چیه

 126. سلام الان ساعت سه و یازده دقیقه نیمه شب شنبه ۱۰ آذر ۹۶ است دیدن خوابی مرا بیدار کرده مجبور شدم به سایت شما واسه تعبیرش بیام خواب دیدم جنی در بدن پسر عموم هست و داره اذیت میکنه گویی پسر عموم شده جن من و همسرم کنارش بودیم آروم نمی شد دو بار آیه الکرسی خوندم جنه از بدنش خارج نمی شد مدتی باهاش درگیر بودم چندین بار سوره ناس و فلق خوندم تا پس از درگیری زیاد ز دهانش خارج شد لطفا بگین تعبیرش چیه؟

 127. سلام من چن دفس خواب جن میبینم یا تو خواب اگه نمیبینمش اما حسش میکنم از طرفی بهم گفتن همزاد داری… نمیدونم چیکار کنم…
  اگه کسی هس ک بتونه تعبیر کنه شمارشو بدید لطفا

 128. سلام خواب دیدم که از تو اشپز خونه صداهایی میاد و قابلمه بشقابا میریزن زمین وقتی مامانم میره میبینه کسی نیست ولی همون موقع لامپ اتاق خاموشو روشن میشه تصویر جن نبود لطفا تعبیرشو بگین

 129. خواب دیدم تویکی از دوستام جن رفته البته بخاطر ندارم کدوم دوستمه هرچقدر بهش میگفتم صلوات بفرس بزار جنه از جودت بره بیرون میگفت نه میمیره اون تو اتاق من نشسته بود اومدم بیرون دراتاقو قفل کردم ولی در اتاق باز شد ومنم از خواب پریدم میشه تعبیرشو زود بگین من خیلی میترسم

 130. خواب دیدم که من جراغ های خانه را روشن میکردم و دوباره خاموش میشد ولی خانه اصلا برام اشنا نبود و جنی هم ندیدم مسشه تعبیرش را بگین من اصلا نمیتونم بخوابم

 131. سلام خواب دیدم که توی یک خونه ی بودیم که اصلا اشنا نبود هیمن چراغ هارا روشن میکردم ئ دوباره چراغ ها خاموش میشدن به مامانم و خالمم که کیگفتم اصلا توجهی نمیکردن ولی جنی ندیدم

 132. سلام خواب دیدم که توی یک خونه ی بودیم که اصلا اشنا نبود هیمن چراغ هارا روشن میکردم ئ دوباره چراغ ها خاموش میشدن به مامانم و خالمم که کیگفتم اصلا توجهی نمیکردن ولی جنی ندیدم من و دختر خالم بودم هی در کابینت باز میشد وحتی صدای جیغ هم می امد تعبیرش چیه من نمیتونم بخوابم ممنون

 133. سلام .تو خوابم صورت یک جن رو دیدم که خیلی زشت بود و تو آسمان می چرخید و به سمت من میومد خیلی ترسیده بودم و لی در اوج ترس یه لوح گرد دستم بود که فکر کنم آیه یدالله فوق ایدیهم بود.همینطور که وحشت کرده بودم این لوح رو سمتش رو به آسمان گرفته بودم و با ترس همین آیه یدالله فوق ایدیهم رو تکرار می گردم انگار می خواستم با خوندن این آیه از خودم دفاع کنم و اونو بترسونم ولی خودمم خیلی ترسیده بودم و بعدش یه دفعه از خواب پریدم.لطفا بگید تعبیرش چیه؟ممنوم

 134. من خواب دیدم با یکی از فامیل هامون داشتیم قدم میزدیم یهو رعدو برق زد منم چشمم افتاد به یه ساختمونه که تاریک بود جنه به صورتی خیلی ترس ناک خودشو دار زده بود چهرش معلوم نبود اما سیاه ترس ناک بود ترسیدم به فامیلمون نشون دادم اونم ترسید باهم فرار کردیم تو خونه درو بستیم اما خونه تاریک سیاه بود احساس کردم اونجاس خاستم بازم فرار کنم در باز نمیشد دیدم فاملمون نیست بعد از خواب بلند شدم تعبیرش چی میشه؟

 135. خواب دیدم که با پدرم و خواهرم تو خونه مادر بزرگمیم و یه جن هی به شکل خواهرم و پدرم در میاد اما مادرم اصلا همراهمون نبود

 136. خواهشا تعبیر بگین برا مهمه خواب دیدم شب من روتختم میخوام بخوابم یک جن بچه هی رو تخت بالا پایین میپره من بهش رحم میکنم میگم بگیره بخوابه دست میزنم به کمرش با هم به خواب میریم

 137. سلام…من خواب دیدم مدرسمون لب یه اتوبان شلوغ بود تعطیل شده بودیم منتظر بودیم با خواهرم…بعد خواهرم یهو بدون اینکه حواسش به جاده و ماشینا باشه حرکت کرد به اون سمت اتوبان…هرچی صداش زدم گوش نداد بعدبا دوستام رفتیم دنبالش برش گردونیم یه جا خرابه انگار زیرزمین بودبعد خواهرمو دیدم با کمی گشتن که روی یه گاری افتاده و انگار بیهوشه…بغلش کردم و گریه کردم بعد چن دقیقه گریه کردن خواهرم بلند شد و سعی داشت از دستم فرار کنه ولی من سفت بغلش کرده بودم و نمیذاشتم …وقتی بغل من بود انگار داشت به یکی دیگه لگد میزد…یهو یکی از دوستام گفت این جن زده شده…منم از ترس بیدارشدم همون لحظه اذان دادن….لطفا بگین تعبیرخوابمو….خیلی مهمه حالم خوب نیست اصن گگگگگگگگ
  مدیر ثبت پلیز

 138. سلام من خواب دیدم یه مرتاض هفتا جن از بدنم کشید بیرون ومن سبک شدم

 139. مادرم خواب دید یک بچه جن با ثم وارد خانه شده و او را دید و بعضی از قوم و خویشان آمده بودند و گفتن این بچه مال کیه و مادرم هیچی نگفت و این بچه جن را برو تو حمام و شست و بعد دید تو حموم چند تا بچه جن دیگه زار شد و بعد آن ها رو هم شست و پرسید چرا این جا آمده ای گفت کسانی که این جا هستند دشمن تو هستند و از خواب بیدار شد

 140. خواب دیدم جن ها اذیتم میکردن و بهم دست میزدن ولی قابل رویت نبودن ومن مرتب بسم اله میگفتم و اعوذ بالله و مادرم در ماه ربیع الاول اینطوریه و من یادم افتاد تو گوشیم دعا برای رفع جن دارم خوندم و اروم شدم تعبیرش چیه؟

 141. سلام من خواب همزادمو دیدم که هی منو اذیت میکرد و گفتم چرا اذیت میکنی گفت باید 6 ماه سختی بکشی تا من برم تعبیرش چیه؟

 142. سلام من دوبار پشت سر هم خواب دیدم : بار اول اون روح از تو فرش قهوه ای اتاق در اومد بدنمو تکون میداد میخواستم بلند شم داد گفت بگیر بخواب و اذیت می کرد توی آخر خوابم دیدم فرش اتاق جابه جا شده و یکی دیگه از وسایل خانه هم از کار افتاده بود . خواب دوم هم یکی منو تکون میداد. بعد خوابم یکم احساس لرزش میکردم

 143. سلام من ظهرک خوابیدم . خواب دیدم ک یه خونه ی هست ک داخل پذیرایی یه نورگیر هست ک خواهرم میگفت اون بالاست منم سرمو اوردم بالا دیدمش زشت بود بعد منم افتادم دنبالش گرفتم زدمش بعد یه مدت باز خواهرم گفت دیدمش ولی من ندیدمش دیگه

 144. سلام من ظهرک خوابیدم . خواب دیدم ک یه خونه ی هست ک داخل پذیرایی یه نورگیر هست ک خواهرم میگفت اون بالاست منم سرمو اوردم بالا دیدمش زشت بود بعد منم افتادم دنبالش گرفتم زدمش بعد یه مدت باز خواهرم گفت دیدمش ولی من ندیدمش دیگه

 145. من خاب دیدم جن‌رفته توبدنم هی دردمیکشیدم میترسیدم اخرشم منو بردن تویه کتابخونه ی زنه دعاخوند جنه ازبدنم خارج شد بالااوردم تعبیرش چیه؟

 146. متاسفانه حدود یک ساله که دارم توی بیداری و هوشیاری کامل میبنمشون.

  مخصوصا شبا که قدرت بیشتری دارند.نمیدونم چی میخوان.ولی هرشب راس ساعت ۳.۳۰ دیقه بیدارم میکنه.

  نکته مهم اینکه توی حلال ماه قدرت خیلی بیشتری دارند ینی اول و آخر ماه قمری.
  هرچی نور ماه کمتر بوده قدرتمندتر بودن

  و امیدوارم یه روز از ایران برم.

  امروز ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ms

 147. دوستم خواب دیده ک با جن ها حرف میزنم و بهشون غذا میدم بعد جن ها بهم میگن برو بزن تو گوش دبیر ادبیات منم میرم میزنم بچه ها هرچی میخوان فرار کنن نمیشه در کلاس هم بسته است و باز نمیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.