خانه » تعبیر خواب » همه چیز در مورد “تعبیر خواب جن” زده شدن و جن زدگی
3t21
تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1396 - 19:11

همه چیز در مورد “تعبیر خواب جن” زده شدن و جن زدگی

تعبیر خواب جن | تعبیرخواب جن | tabire khab

تعبیر خواب جن,تعبیر خواب جن زده شدن , تعبیر خواب جن زدگی , تعبیر خواب جن در بدن , تعبیر خواب جن و بسم الله گفتن , تعبیر خواب جن گیری , تعبیر خواب جن و روح , تعبیر خواب جن و پری , تعبیر خواب جن زده , تعبیر خواب جن سیاه , تعبیر خواب جن چیست

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

تعبیر خواب جن

خواب جن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم جن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب جن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب جن را مطالعه نمایید و متوجه شوید جن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب جن از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن جن پنج چیز است

دوستی عزیز-بخت و دولت-کامرانی در کار-بزرگی و حشمت-خبر دروغ و کارهای بیهوده

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

تعبیر خواب جن زده شدن

تعبیر خواب جن از دید ابوهریره

تعبیر خواب جن از دید رسول اله دولت و بزرگی است و با سخن گفتن و دست دادن نشاط و خرمی است

تعبیر خواب جن از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب دیدن جن خوشحال و زیبا عزت و دولت است

تعبیر خواب دیدن جن زشت غم و غصه است

تعبیر خواب دیدن جن مرده این است که کارش شوریده می شود

تعبیر خواب جنگیدن با جن این است که کارش آشفته می شود

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

تعبیر خواب جن زدگی

تعبیر خواب جن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب جن مسلمان دوست و بخت و دولت است

تعبیر خواب جن کافر دیدار دشمن است

تعبیر خواب جن از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب بین جن ها بودن رفتن به سفری مبارک است

تعبیر خواب جن شما را به گردن بگیرد عزت و جلال است

تعبیر خواب سخن گفتن نیکو با جن ها،نیکو شدن کار است

تعبیر خواب دیدن جن در لباس زیبا حال نیکوست

تعبیر خواب دیدن جن در خانه بد حال بد است

تعبیر خواب جن خبری از طلا و نقره به شما دهد دولت و اقبال است

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

تعبیر خواب جن در بدن

تعبیر خواب جن از دید جابر مغربی

تعبیر خواب دیدن جن مرده یا بیمار خراب شدن حال است

تعبیر خواب پادشاه پریان کسی را نوازش کند دولت و اقبال است

تعبیر خواب جنی که ظاهر و پنهان می شود زنی فریبکار است

تعبیر خواب رفتن به خانه جن هایی که آنها را می شناسد رفتن به غربت است

تعبیر خواب جن شما را جایی ببرد حاجت روا شدن است

تعبیر خواب جن از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب جن روبرویی با فتنه است

تعبیر خواب ترسیدن از جن و فرار کردن امنیت است

تعبیر خواب دیدن جن در خانه خود دشمن خانگی است

تعبیر خواب دیدن چند جن در خانه خود این است که اهالی خانه بر علیع شما جبهه گرفته اند

تعبیر خواب دیدن جن در جای نا آشنا روبرویی با دشمن بیگانه است

تعبیر خواب دیدن جن خوشحال ناراحتی است و برعکس

تعبیر خواب جن به شما چیزی دهد این است که پول بدست می اورید و اگر بگیرد پول از دست می دهید

تعبیر خواب دعوا کردن با جن ، صلح و سلامت است

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

تعبیر خواب جن و بسم الله گفتن

تعبیر خواب جن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن سم شکافته جن این است که بدبختی شما را تهدید می کند

اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می شوید.اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می دهید دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.

تعبیر خواب جن | جن در خواب دیدن | تعبیر خواب

 

تاکنون 105 نظر ثبت شده است.

 1. در خواب دیدم در یک دره ای که برایم ناشناخته است ولی میگویند فلان جا هست جن ها جشن گرفته بودند و من همراه مادر زنم بودم و تاریک بود و یکی از جن ها را گرفتم که بسیار زشت بود تعبیرش چی میشه ؟

 2. من یک دوست 9 ساله به نام تانیا داشته ام که به خاطر سرطان خون مرد یک بار خوابش را دیدم که به همراه جن و روح به من حمله میکند تعبیرش چیست؟

 3. تعبیرش‌اینه‌‌‌چیزی‌بهش‌بدهکاری‌یا‌اونو‌یه‌زمانی‌رنجوندی‌سارینا‌خانم‌اوفتاد

 4. دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود

 5. اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید

 6. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند.

 7. اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می شوید.

 8. اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است

 9. اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می دهید دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.

 10. سلام من چند بار خواب جن دیدم.مسیری که تو خواب میرفتم جن هم دنبالم بود هرچی بسم الله میگفتم دعا میخوندم نمیرفت باز هم نبالم بود.دیشب هم این خواب و دیدم

 11. سلام توروخدا جواب بدی جواب بدین خواب دیدم در خانه ما هممون تو یه لحظه تسخیر شدیم اثار فیلمه یا تعبیر داره؟ میخاست بگم الله الکبر صدام خفه شده بود

 12. تو دستشویی خونمون بودم و تو ایینه یه جن بود البته دوتا قیافه داشت بعد منم خیلی خوشحال بودم و داشتم با اون حرف میزنم

 13. وارد حمام شدم در قسمت رخت کن حمام بودم که از پشت شیشه مشجر حمام دیدم که جنی که لخت است و فقط اندامش بالا تنه اش را میبینم در حال نماز خواندن است لحظه ای که میخواست قنوت بگیرد را دیدم
  روی سنگ حمام نشستم و بسم الله گفتم
  لحظه ای نبود ولی دباره دیدمش ک نماز میخواند
  چه تعبیری ممکن است داشته باشد ؟؟

 14. سلام. خواب دیدم توسط جن تو یه جاده متروک دزدیده شدم و بزور داره منو میبره که با گفتن اسم الله ولم کرد

 15. دیشب خواب دیدم روتختم خوابم بعدش تختمو همش یه جن تکون میداد قیافه جنه دیده نمیشد فقط همش تکونش میداد

 16. من مدتی هست که خواب جن هایی رو میبینم که به صورت سایه هستن و من مدام از دستشون فرار میکنم. گاهی منو گیر میندازن و از خون گردنم میمکند.

 17. سلام
  نگران نباشد ، به خدا توکل کنید و همیشه دعای حرز امام جواد علیه سلام و حرز یمانی را به بازوی خود ببندید و نگه دارید انشاالله مشکل شما مرتفع خواهد شد.

 18. من توی خواب جن را ندیدم ولی وقتی از خانه بیرون امدم در را محکم پشت سرم بست و خیلی داد می زد

 19. سلام ,لطفا تعبیر کنید ،من خواب دیدم جنی. من و خواتوادمو اذیت میکنه و در اخر خوابم دندان بزرگ و خونی به پدرم داد و او نیز آن را به من داد

 20. اگه ببینی یه تکه از موی جن را در باد گرفتی تعبیرش چی میشه.

  • تعبیر دندان خونی و کنده شده این است که یکی از نزدیکان فوت میکند.چون اون جن دندان خونی به شما داده،تعبیرش اینه که احتمالا در خونه خودتون بر اثر کاری نا خواسته یکی از اهل خونواده اون جن رو از بین بردید و اون داره انتقام میگیره.دعای رفع مزاحمت اجنه استفاده کنید وگرنهدتا زهرشو نریزه ول نمیکنه

 21. سلام . یه منو به شکل حضرت عزرائیل دیده بودتعبیرچیه؟ممنون

 22. من خواب دیدم یک جن که صورت پوشیده و سیاه داره توی اتاقم به پهلوی من میزنه و باصدای خش دار میگه الحمد الله الله اکبر بعد که از خواب پریدم تو ناحیه ی پهلو احساس سنگینی میکردم

 23. من مدتیه همش خواب میبینم ک من خون میخورم و فرار میکنم و یه جن داره دنبالم میکنه و میخنده صورتشو میبینم ولی شبیه هیچکدوم از اوناییکه تاحالا دیدم نیست

 24. مرسی از مطالبتون

 25. خواهشا یکی تعبیر خوابم رو بگه

 26. ن خواب دیدم دارم نماز میخونم اما از ترس چند تا جن میخام سریع نمازم رو تمام کنم اما از خواب بلند شدم

 27. من خواب دیم که جن از من ترسید و فرار کرد…
  تعبیرش چیه؟

 28. بدان که معبران را در این خلاف است وبعضی گفته اند دشمن است و بعضی گفته اند بخت است و کامروائی در آن کار که بود.

 29. ابوهریره گوید:
  از رسول خدا (ص) مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دلیل خرمی است.

  • من خواب دیدم که چوپانم وشنیدم که در دره جن است ودوستم گفت حتما هست یادم نمیاد دوستم که بود ولی ناآشنا بود بعد رفتیم وجنی نبود ومن به دوستم خندیدم که یک هو یک جن ظاهر شد ومن در خواب غش کردم وآن مکانی هم که جن بود بالای جراغ برق خانه یمان بود این تعبیرش چیست

 30. پری به خواب دیدن، اگر خوشخوی و شادمان است، دلیل که عز و دولت یابد، اگر او را زشت و غمگین بیند، دلیل بر غم و اندوه کند،اگر پری را مرده بیند، کار او شوریده شود، اگر با پری جنگ می کرد، دلیل که کار او آشفته شود.

 31. ابراهیم کرمانی گوید:
  پریان بعضی مسلمانند و در خواب دیدن، دوست و بخت و دولت است و آن چه کافر باشند، دیدار ایشان دیدار دشمن و ادبار و اندوه است.

 32. حضرت دانیال گوید:
  اگر به خواب دید که در میان پریان است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود. اگر بیند پری او در گردن گرفت و می رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود. اگر بیند پری او از گردن بینداخت، از جاه و بزرگی بیفتد. اگر بیند پریان با او به لطف سخن می گفتند، دلیل که کارش نیکو شود. اگر پری را درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود. اگر پری را در خانه بد بیند، حالش بد شود. اگر بیند پری او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چه بدین ماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود.

 33. جابرمغربی گوید:
  اگر پری را بیمار یا مرده بیند، دلیل که حال او بد شود. اگر بیند پادشاه پریان او را بنواخت، دلیل که دولت و اقبال یابد و مقرب پادشاه گردد. اگر دید پری جایگاه خویش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه کرد و گاه خود را پنهان، دلیل که زنی با وی مکر و خیانت سازد. اگر بیند در خانه پریان شد و ایشان را می شناخت، دلیل که به غربت افتد و شهرها بیند. اگر بیند پری او را همی برد، دلیل که حاجت او روا شود، از جائی که امید ندارد.

 34. حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  دیدن پری در خواب بر پنج وجه است.
  اول: دوستی عزیز.
  دوم: بخت و دولت.
  سوم: کاری که دارد از او کامرانی یابد.
  چهارم: بزرگی و حشمت.
  پنجم: خبر دروغ و کارهای باطل است.

 35. منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
  دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود. اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می شوید.اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می دهید دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.

 36. آنلی بیتون مى‏گوید:
  دیدن سم شکافته جن در خواب ، نشانه آن است که بدبختی شما را تهدید می کند و با دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت

 37. خواب دیدم چند تا جن منو دزدیدن و من هر چی “بسم اله الرحمن الرحیم” می گفتم فقط بهم می خندیدن و غیب نمی شدن

 38. هیچ معبری بدون شنیدن ماجرای کامل خواب نمی تونه خواب رو تعبیر کنه.
  در خواب همه چیز بستگی به شرایط داره…

 39. کسانی که این قبیل خوابها رو می بینند افردی هستند که ترس خاصی از آینده دارند دیدن جن در خواب تابیر خوبی ندارد وپیامد رسیدن مشکلاتی هست ولی شما از پس آن بر خواهید آمد

 40. خواب دیدم شخص مهم بدی پادشاهی خوب در قصری زندانی کرده ودستور داده هر کس می خواهد به دیدار او بیاید.ناگهان لشگری از جویان پای خوبان به روی زمین در حال آمدن بودند ومن تماشاچی.تعبیرش چیست

 41. سلام من توخواب دیدم سرنماز بودم یه نیرویی بهم واردشد یاحسین گفتم نشستم مامان بزرگم گفت نترس اجنه است اجنه رودیدم بایه صورت کودک زیبادستش چیزی داشت به زورازش گرفتم بهم لبخندمیزد منم نوازشش میکردم بعدموقع رفتن بهم دست تکون داد رفت

  • خواب دیدم یه جای شلوغ بودم یه جن خیلی زشت بین مردم میرقسید و میگفت من جنم من جنم سعی داشت مردم را بترساند اما هیچ کسی جز من نمیدیدش تعبیر این خوابم چیه؟

 42. خواب دیدم یه جای شلوغ بودم یه جن خیلی زشت بین مردم میرقسید و میگفت من جنم من جنم سعی داشت مردم را بترساند اما هیچ کسی جز من نمیدیدش تعبیر این خوابم چیه؟

 43. سلام،این بار دومیه که این خواب رو می بینم که جن مردی قد بلند می گه که چند ساله عا شقمه و مراقبمه ، و ازم می خواد که باهاش ازدواج کنم..و اگه قبول نکنم هیچ وقت نمی ذاره با کسه دیگه ای باشم،بار دوم توی خواب ازمً خواست که باهاش به جایی برم که زندگی میکنه و اگه خوشم اومد پیشش بمونم،و من هم قبول کردم که اونجا رو ببینم..که تعداد خیلی زیادی جن اونجا بود که همه در استخر و رود خونه در حال خوش گذرونی بودن و من هم به داخل رودخونه بردن..مدتی اونجا بودم که فهمیدم تو این دنیا به کما رفتم و دارم میمیرم و همین شد که بر گشتم… تعبیرش چیه ؟ 😿

 44. من اسمم متین هستش. خواب دیدم دارم ازیه کوچه رد میشم که توهمون کوچه یه کوچه ی دیگه هست که دره یکی از خونه های قدیمی یک جن واستاده منم که تادیدمش فرار کردم اما همه ی حیونا به طرف من میومدن.یه سگ سفید ولاغر. ویه گربه ی خاکستری. ویکی ازپیرمردایی که اذان میگفت وسنشم زیاد بود دستمو میگرفت ومیگفت صب کن. منم که زبونم گرفته بود نمیتونستم حرف بزنم.

 45. سلام من خاب دیدم با کسی که دوستش دارم آمیزش میکنم ولی اون خوده واقعیش نبود جن بود ینی تو خواب میدونستم که جنه دقیقا همین خواب رو همون روز همونی که دوستش دارم دیده ینی خابای مشابه دیدیم تعبیرش چیه؟؟؟خیلی میترسم

  • عزیزم بخاطر عشق و دوست داشتن زیاد خود واقعی هر دوی شما به سمت هم رفتن به این میگن بیداری در رویا اون خواب نیست در اصل شما لحظه ای از واقعیتو دیدید و این فیزیک شما و خود غیرواقعی شماست که خواب بود خیلی عالیه این تجربه

 46. یکی خواب منو تعبیر کنه من خواب دیدم که داخل دانشگام همه فامیل های‌پدریم اونجان به شکل جن بودن به هم جک می گفتن می خندیدن بعد چند نفرشون میفتن دنبالم منم از پله های مدرسه به سمت پایین می دویدم هر چی بسم الله می گفتم نمی رفتن اونا هم هر جا میرفتم دنبالم بودن
  تعبیر خواب من چی میشه !

 47. سلام من خواب دیدم که توی یه زندانم بعد از اینکه فرار میکنم پلیسا میوفتن دنبالم بعد من مجبور میشم سوار اسانسور بشم وقتی اسانسور میره بالا و میرسه یه راهروی تاریک جلومه بعد بدو بدو از راهروعه رد میشم تا اینکه راهرو تموم میشه و یه راهروی روشن میبینم بعد یهو میبینم که یه دختر جن زده از اتاقی که توش زندانی بوده فرار میکنه بعد تو همون راهرویی که هستم یهو صدای یه دختر بچه میاد منم قایمکی در حال دید زدن بودم که رد میشه میره بعد یهو برمیگرده میگه یکی منو قایمکی دید میزنه بعد منو میبینه بعد مامانشو صدا میزنه منم ازش دور میشم که میخورم به دیوار بعد مامانش با یه چیزی مثل نیزه میاد سمتم بعد یهو چشاش قرمز میشه میشه بگین یعنی چی؟ خوابام خیلی عجیب غریبه

 48. یاسمن خانم کمتر فیلم اکشن یا بازی اکشن استفاده کن

 49. چشم خخخ

 50. خواب دیدم که جن ها اومدن دنبالم و منو بردن خونشون یکی از اونا عاشقم شده بود نمیزاشت برگردم هرچی سعی کردم برگردم نشد اون جن هی به من نزدیک و نزدیک تر میشد

 51. من در خواب دیدم جن من ودخترم وخیلی اذیت میکنه خودشونشون نمیداد ولی هر کاری می خواستم بکنم نمیزاشت لیوان میشکست لباس پاره میکرد غذا رومیریخت زمین من ودخترم همش جیغ میزدیم

 52. خواب دیدم که ازدواج کردم و یه هوو دارم و تو اتاق فعلی برادرم تو خونه ی پدرم هستم و شوهرم و اون زن خوابیدن ولی من بیدار شدم و دیدم در اتاق روبرویی (اتاق فعلی خودم) بازه و روی تختم که روبروی در اتاقه یکی خوابیده من ترسیده بودم و چشمام رو چند ثانیه میبستم و باز میکردم ،هر بار که این کارو میکردم اون جن بلد میشد و به حالت نشسته در میومد اخرین چیزی که دیدم این بود که یه جن شبیه یه دختر جوون که موهاش دورش ریخته و جای چشماش سیاهه و رنگ پوستش فوق العاده پریده و بعد من جیغ کشیدم ولی شوهرم اهمیت نمیداد و میگفت بیا بخواب و جیغ نکش بعدش هم که از خواب پریدم،،،این تعبیرش چیه،اخه خیلی ترسیدم اون جنه دقیقا روی همین تختی که الان روش میخوابم خوابیده بود (من ازدواج نکردم ولی تو خواب…

 53. سلام من تو خاب دیدم ک ی زنه با من حرف میزنه و کمکم میکنه رفتیم با هم انار جمع کنیم با هم میخندیدیم،اما مادرم با ی زنه دیگه تو خونه بودن میگفتن بیا من گفتم باشه میام انارا رو جم کنم ک اون زنه اعوذ بالله خوند یهو زنی ک کنارم بود غیب شد تعبیرش چیه ممنون میشم زودتر ج بدین

 54. سلام من توخواب دیدم که جنی به من نزدیک میشود ولی چهره اورا نمیدیدم ولی معلوم بود که به طرف می امد چون درحال نزدیک شدنش بادمیوزید ومن را ازپا گرفت سروته هم کرد وبه طرف بالامیبرد وچون این کارا انجام میداد من باذرکر الاالاه اللاه بازم ول نمیشدم ولی درخواب مادرم اومد دید من اویزان هستم دستم را گرفت میکشید نمیزاشت من راببرد لطفا تعبیرش چیه ممنون میشوم

 55. منوچهر مطیعی تهرانی گوید :دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود. اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می شوید.اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می دهید دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید

 56. خواب دیدم ی زن جن میاد توی خونه بعد ازم انگشتر بدل میگیره بهم انگشتر طلا میده بعد من میگم آخی دیگه از جن ها نمیترسم خیالم راحته .. میشه تعبیرشو بگید مرسی

 57. سلام خواب دیدم که اومدن دنبال من و گفتن که جن وارده بدنه یکی وارد شده و تو بیاو خارجش کن من رفتم ولی وارد اتاقش نشدم از پنجره ی اتاق که به حیاط راه. داشت دیدمش و شروع کردم به خواندن قرآن که بعد از چند بار خواندن از پشت. از بین دو کتفش خارج شد و جیغ کشید و به سمت آسمون رفت و فردا شب اونو دیدم که به سمت من میاد و من با یه مشعل که دستم بود و بود وبا زیاد کردن شعله و تحدید کردنش غیب شد و از خواب پریدم ممنون میشم تعبیرشو برام ایمیل کنید

 58. بعضی خوابها خیلی جالب بودن. جالبه من امروز خواب دیدم روی یه صندلی نشسته بودم که صندلی شروع کرد به حرکت. ما مهمون داشتیم و مهمونهامون شروع کردن به داد و فریاد. بعد که فهمیدیم جن هست شروع کردیم سوره ناس و فلق خوندیم و انقدر خوندیم تا جن رفت. اما صندلی رو پرت کرد تو حیاط. کلا مشکلش با صندلیه بود انگار.

 59. دیشب. خواب دیدم. ک. پسر عمویم ک در بیمارستان بسر میبرد. من. و مادرمرفتیم. پیشش برای دیدنش. بعد من رفتم. طرفش و مادرم. کنار ایستاد. از قسمت. بینی. چیزی. خشک شده بود و تا حد. دهان. او امده بود. و دستش. را. گرفتم. ک. اشهد. گفتم. او دستش. را کشید. و کنار. رفت. لطفا. تعبیرش را میخاهم بدانم

 60. با عرض سلام من خواب دیدم که جنها از پشت سرم نزدیک به گردنم خارج میشوند ومن خیلی درد میکشیدم. تعبیرش چیست؟ ممنون

 61. من خواب دیدم تو یجا نا غشنا بودم صدا میومد پشتم یه دیوار بود پشت دیوار نگاه کردم یه زن با قیافه ترسناک سفیده روی دیدم بع. از ترس فریاد زدمو بعدش بسم الله گفتم جنم جیغ کشید و با قیافه خندان فرار کرد میشه معنیشون بگین یه جایی مثل حموم بود

 62. در مقابل ایینه ایستاده بودم ناگهان جن در وجودم نفوذ کرد بدنم منقبض شد و کنترلم از دستم خارج شد و بیرون امد

 63. سلام خواب دیدم از جنی می ترسم و من را عذاب می دهد اما بعد ها با من دوست شد ….. تعبیرش را لطفا بفرمایید

 64. سلام.درخواب دیدم ک یکی از نزدیکانم را جن زده و بدن او را موهای سیاه وبلند پوشانده است تعبیر این خواب چیست؟

 65. لطفا جواب بدین

 66. سلام من خوب دیدم ک یک جن تو خونمونه و داره منو اذیت میکنه و من از دستش فرار میکردم و سوره ناس و میخواستم بخونم ولی هرکار میکردم اول سوره رو یادم نمی اومد قیافه جن شبیه یکی از دوستام بود ممنون میشم اگه بهم بگید تعبیرش چیه؟؟

 67. سلام من چند وقته زیاد خواب جن میبینم اما دو بارش یه جن مرد منو میبره و باهام رابطه برقرار میکنه یه بارش داخل کلبه بوده و بهم سیب میداد که واسم آشنا نبوده و یه بارش توی یه کوه ییلاقی بوده که قبلا اونجا رفتم و واسم آشنا بوده تعبیر این چیه؟

 68. باران خانم بی خیال…شبا سبک بخوابید و فکر و خیال نکنید و حداقل یه دعا یا سوره بخونید و به جای اینکه اینجا بگید و کمک بخواید از خدا کمک بخوایید..من تو اتاقم همیشه خواب جن میدیدم و که جدیدا بعد بیدار شدنم هم میبینم بالا سرم وایسادن و کمکم میرن ..قبلا اذییت میکردن ولی جدیدا کار به کارم ندارن و فقط میترسونن…جالب اینه که مادرمم دیشب تو اتاقم خوابید که جن اومد به خوابش..دیدم عرق کرده و بد نفس میکشه سریع بیدارش کردم..انشالله که خیر هستش..

 69. سلام،من خواب دیدم تو یه جابب رفتم که حس کردم جن اونجاست و دیدمشون،تو یه خونه ای که کامل یاخته نشده بود همه طبقاتش ،طبقه اولش کامل نبود،بعد یه زن و یه مرد جن و دیدم و از دستشون فرار کردم،وقتی دیدمشون تو خواب از تر سوره یاس و براشون بلند خوندم ،اونام بهم میگفتن تو ترسیدی،بعد بیدار شدم و مجدد باز خواب دیدم که تو خونه پدریم دارم با خواهرم حرف میزنم که اینجا جن داره،یهو یه صداایی اومد و از لای در دیثم یه جن با موهای اشفته داره نگام مبکنه ، اونجام سورخ یاسین و به زور ترس خوندم و فوت کردم،ولی اون نگام مبکرد،گگفتم من ازت نمیترسم و بسم ا… میگفتم ،تعبیزش چیه؟

 70. سلام دختر عمه من تو خاب دیده که تو خونه قدیمیمون هسیم و من جن میبینم و ازش فرار میکنم ولی اون فقط حرکت وسایلارو میبینه که من بهش میگم جن داره اونارو جابه جا میکنه .تعبیر خواب چی‌میتونه باشه ممنون

 71. گناه کبیره انجام داده وباید توبه کند اون دیو بوده نه جن

 72. با سلام خواب دیدم چندین بار در اتاقم را قفل کردم و باز درب باز شد من هم ترسیدم و بسم الله گفتم اما باز همان اتفاق تکرار شد و به منزل همسایه فرار کردم

 73. در خواب دیدم در اتاقم را چندین بار قفل کردم و یکدفعه باز شد بسم الله گفتم باز قفل کردم اما باز هم درب باز شد ترسیدم و به خانه همسایه فرار کردم

 74. خواب دیدم در اتاقمو قفل میکنم باز در باز میشه هر چی بسم الله میگم بازم قفل میکنم در خوبه خود باز میشه منم ترسیدم و‌رفتم خونه همسایه تعبیرش چیست

 75. من خواب دیدم که چوپانم وشنیدم که در دره جن است ودوستم گفت حتما هست یادم نمیاد دوستم که بود ولی ناآشنا بود بعد رفتیم وجنی نبود ومن به دوستم خندیدم که یک هو یک جن ظاهر شد ومن در خواب غش کردم وآن مکانی هم که جن بود بالای جراغ برق خانه یمان بود این تعبیرش چیست

 76. سلام من دیشب داشتم خواب میدیدم یادم نیست چی بود ولی یکدفه خواب من متوقف شد یه نفر روبرو وایساد دستمو گرفت گفت تو چششمم نگاه کن صورتش خیلی سفید و چششمایی درشت داشت ولی نمیدونم خیلی ترسناک بود تو دیده من احساس کردم که جن یا شبح باشه وسریعا از خواب پریدم واز شدت ترس ناخواسته یا حسین گفتم با اینکه اصلا معتقد نیستم ولی مطمعنم که جن بود چهره اشم نمیشناختم من تعبیرش چیه دستمو گرفت ولی من تو چششماش نگاه نکردم و از خواب با دادو ترس پریدم

 77. سلام من دیشب داشتم خواب میدیدم یادم نیست چی بود ولی یکدفه خواب من متوقف شد یه نفر روبرو وایساد دستمو گرفت گفت تو چششمم نگاه کن صورتش خیلی سفید و چششمایی درشت داشت ولی نمیدونم خیلی ترسناک بود تو دیده من احساس کردم که جن یا شبح باشه وسریعا از خواب پریدم واز شدت ترس ناخواسته یا حسین گفتم با اینکه اصلا معتقد نیستم ولی مطمعنم که جن بود چهره اشم نمیشناختم من تعبیرش چیه دستمو گرفت ولی من تو چششماش نگاه نکردم و از خواب با دادو ترس پریدم

 78. یه جن با صورت سفید مثل دیوار روبروی من وایساد دستمو گرفت گفت تو چششمام نگاه کن من ترسیدم خیلی و از خواب پریدم تعبیرش چیه

 79. سلام من خواب دیدم که گروهی از انسانها قصد همله به ما رو دارن ولی چون نیروی ما به انها نمیرسه من با اشارهای گویی تمام جن هایی که مثل بچه بودند که تعداد انها خیلی زیاد بود با اساره دست من ار من فرمانروابی می کردن و برای دفاع از ما اماده بودند

 80. سلام من خواب دیدم جن توی خونمه و دارن خونمو تمیز میکنن و یه خونی ازش میاد مثه پریودی
  تعبیرش چیه؟

 81. سلام خوااااهش میکنم بهم جواب بدین خواب دیدم پشت پنجره ها مون پر از جن هست که اگه یکی از اون ها باز می شد اون جن میومد تو خونه و …..من همیشه سعی میکردم پنجره هارو ببندم ولی هیچکس حرفمو باور نمیکرد و من یک بار به یکی از اون جن های پشت پنجره به سرش سنگ زدم و از سرش خون اومد و اون اعصبانی شد و شکل کوسه شد تعبیرش چیه خواهش میکنم جواب بدییین

 82. سلام خوااااهش میکنم بهم جواب بدین خواب دیدم پشت پنجره ها مون پر از جن هست که اگه یکی از اون ها باز می شد اون جن میومد تو خونه و …..من همیشه سعی میکردم پنجره هارو ببندم ولی هیچکس حرفمو باور نمیکرد و من یک بار به یکی از اون جن های پشت پنجره به سرش سنگ زدم و از سرش خون اومد و اون اعصبانی شد و شکل کوسه شد تعبیرش چیه خواهش میکنم جواب بدییین

 83. سلام من تو حالت خواب و بیداری چشمامم نیمه باز بود وتین جن از پشت قصد لخت مردنمو داشت و من مقاومت میکردم و منو میزد هرچی داد زدم ولم نمیکرد از خواب جدا میشدم میرفت باز مثل یک موم دوباره میدیدم یمی اونده پشتم گرفته خوابیده کلی صدای تلق و چیز نیز میومد تو اتاق بعد که دیدم یکی بهم چسبیده فکردم مامانمه تا اینکه منو زد و دوباره داشت کارشو تکرار میکرد هرچی دعا خوندم نرفتم تا با فحش گفتم سیدم بیچارت میکنم با کتک ولم کرد قبلنا سابقه بختک داشتم ولی اونا مسلمون بودن انگار اذیتم در این حد نمیکردن

 84. سلام هرچی مینویسم پاک میشه تو حالت خواب و بیدازی یک جن ٣بار بهم حمله کرد با یک عالم دود مشکی منو قفل میکرد که نتونم بلند شم ولی چشمام تقریبا باز بود تو اتاقمم خیلی سر و صدا میکرد و بزرر میخواست لختم کنه و از پشت نیچسبید بهم و منو میزد هرچی دعا خوندم نرفت تا اینکه گفتم سیدم بیچارت میکنم با کتک کاری ولم کرد

 85. من خواب دیدم که خانه خاله خودم هستم ولی جای ان نااشنا هست
  ولی مرا اذیت ا مرا به خودش نشان داد زن بود

 86. من تو خواب دیدم که چند تا جن توخونمون حضور دارن.یکیش تو حموم بودو داشت سرشو خشک میکردو چند تای دیگه مشغول کاردیگه بودن..هروقت که من نگاهشون میکردم کاملا شبیه به جن بودن ولی هروقت ک مادرم نگاهشون میکرد به شکل حیوان یا چیز دیگر در می امدند

 87. سلام ، در خواب دیدم با گروهی از مردم غریبه به یک قلعه ناشناس وارد شدیم و پر از جن و پری بود و رییسشان که جن بزرگی بود دنبال ما کرد و ما همه فرار میکردیم تا اینکه یک دختر کوچک بر من ظاهر شد و گفت یک جا بایستید و فرار نکنید تا جنها خارج شوند ، من هم به همه گفتم و ایستادیم و تعداد زیادی جن و پری خارج شدند از ان قلعه و در اخر 4 پری زیبا در حال رفتن و خارج شدن نزدیک من شدند و یک پری کوچک هدیه دادن به من و دست به شانه ام کشیدند و رفتن . میخواستم تعبیر این خوابم را بدانم ، متشکرم

 88. تبعیرش بده و خیلی نگران باش

 89. سلا من خواب دیدم دارم نماز صبح میخونم تو قسمت سجده هر کاری میکردم نمیتونستم بلند شم و چسبیدم به زمین و یه چیزی پشتم نشسته و نمیذاشت من از سجده بلند شم ولی انگار خودم توی خواب میدونستم جنه, هر دعایی خوندم نمیرفت تا این که خواستم ایت الکرسی بخونم و تا شروع کردم یا الله,.. تونستم یلند شم و و اون جن از پشتم افتاد تعبیرش چیه؟

 90. سلام من خواب دیدم دارم نماز صبح میخونم و تو قسمت سجده هر کاری میکنم نمیتونم بلند بشم و چسبیم زمین, توی عالم خواب قشنگ میفهمم یه چیزی پشتم نشسته و نمیذاره تکون بخورم و میدونستم جن هست, هر دعایی میخونم نمیره تا که میخوام ایت الکرسی بخونم و تا شروع میکنم میگم یا الله.. میتونم بلند شمو اون جن از پشتم میفته, تعبیرش چیه؟

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ