تعبیر خواب فیل در خانه

درباره تعبیر خواب فیل بدانید

تعبیر خواب فیلفيل حيواني است که براي ما ايرانيان تقريبا ناشناخته است. بومي سرزمين ما نيست و بيشتر آشنايي هاي ما به خصوص در کودکي با افسانه ها همراه بوده است. شايد به همين علت معبران ايراني در مورد فيل تعابيري نوشته اند تعبیر خواب فیلکه درست به نظر نمي آيد. مثلا نوشته اند ( فيل پادشاه عجم است و تعبیر خواب فیلاگر سوار فيل باشيد زن ايراني مي گيريد و چنانچه پياده کنار فيل باشيد زن عجمي و …

درباره تعبیر خواب فیل بدانید

تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب بچه فیل , فیل در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب فیل بدانید

تعبیر خواب فیلچنانچه در خواب ببینیم گله ای فیل عبور می کند و ما به تماشا ایستاده ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت. اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید.تعبیر خواب فیل اگر بر فیل سوار شدید که تعبیر ش را نوشتم ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی شوید

درباره تعبیر خواب فیل بدانید

تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب بچه فیل , فیل در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب فیل بدانید

تعبیر خواب فیلفیل‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ علم‌ ودانش‌، قدرت‌، زور و پایداری‌ باشد. همچنین‌می‌تواند در ارتباط با حافظه‌ دراز مدت‌ و حتی‌پوست‌ کلفتی‌ باشد. تعبیر خواب فیلاگرچه‌، با در نظر گرفتن‌جزییات‌ خواب‌، فیل‌ می‌تواند سمبل‌ یک‌ بارسنگین‌ و یا مسؤولیتی‌ خطیر و مهم‌ قرار بگیرد

درباره تعبیر خواب فیل بدانید

تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب بچه فیل , فیل در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب فیل بدانید

تعبیر خواب فیل فیل‌ در خواب‌، نشانه‌ و نماد شانسی‌ بزرگ‌ و فوق‌ العاده‌ است‌ و نشان‌ می‌دهد که‌ مقدمات‌ و زیربنای‌مستحکم‌ و باثباتی‌ برای‌ موفقیت‌، پیشرفت‌، سلامت‌ و رفاه‌ زندگی‌ خود استوار کرده‌اید.تعبیر خواب فیل به‌ این‌ معنا که‌، ازقدرت‌، مقام‌، منزلت‌، استحکام‌، ثبات‌، سعادت‌، خوشبختی‌، بهروزی‌، رفاه‌، ثروت‌، ترقی‌ و آسایش‌برخوردار خواهیدشد

تعبیر خواب فیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.