تعبیر خواب کشتن لاک پشت

آیا درباره تعبیر خواب لاک پشت اطلاعاتی دارید تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، تعبیر خواب لاک پشتصبور …

تعبیر خواب گاو سیاه شاخدار

درباره تعبیر خواب گاو از معبران بزرگ بخوانید  تعبیر خواب گاو  روزی و منشا معیشت است خیرات و نعماتی که طی روزهای آینده به ما می رسند  تعبیر خواب گاو در خواب …

تعبیر خواب کرم های خاکی و سبز در میوه ها و سبزیجات

تعبیر خواب کرم های خاکی و سبز در میوه ها و سبزیجات تعبیر خواب کرم های خاکی و سبز در میوه ها و سبزیجات منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر خواب کرم …

درباره تعبیر خواب فرش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فرشمعنی فرِش با قالی فرق دارد. قالی را در جای خود نوشته ام. فرش به معنی چیزی است که می گسترانند وتعبیر خواب فرش بر آن می نشینند حتی ممکن است آجر یا موزائیک یا سنگ را هم فرش کنند کما این که زیاد ( سنگ فرش) و تعبیر خواب فرشامثالهم را شنیده و دیده ایم. فرش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است.

درباره تعبیر خواب فرش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فرش , تعبیرخواب فرش شستن , فرش در خواب دیدن , خواب فرش بافتن

درباره تعبیر خواب فرش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فرشاگر درخواب قالي را سبز و پاكيزه بيند، دليل بر جمعيت بود در دين و دنيا. اگر قالي را در خانه ديگران بيندتعبیر خواب فرش كه انداخته بود، دليل است سفري نمايد و از آن سفر منفعت بسيار حاصل كند.

درباره تعبیر خواب فرش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فرش , تعبیرخواب فرش شستن , فرش در خواب دیدن , خواب فرش بافتن

درباره تعبیر خواب فرش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فرشاما اگر در خواب ندانيد صاحب قالي کيست يا آن اتاق به چه کسي تعلق دارد در هر دو حالت خود شما صاحب آن ها هستيد و تعبير به اهميت و ارزش قالي بستگي مي يابد. اگر در خواب ببينيد که قالي مي بافيد کارتان روال مطلوب تعبیر خواب فرشو خوب پيدا مي کند ولي اگر در قالي که مي بافيد مشاهده کنيد نقش ها به هم ريخته در کارتان آشفتگي پديد مي آيد. اگر در خواب ببينيد که روي قالي محقري نشسته ايدتعبیر خواب فرش خوب نيست چه از کوتاهي عمر و تنگي معاش نشان دارد.

درباره تعبیر خواب فرش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فرش , تعبیرخواب فرش شستن , فرش در خواب دیدن , خواب فرش بافتن

درباره تعبیر خواب فرش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فرش اگر درخواب بيند بر قالي كوچك نشسته بود، دليل كه عمرش كوتاه بود. اگر بيند تعبیر خواب فرشآن قالي كوچك در زير او دراز شد، دليل كه روزي بر وي فراخ شود. اگر بيند قالي پيچيد و به كنج خانه نهاد، تعبیر خواب فرشدليل است اقبال خود را به دست خود كند.

تعبیر خواب فرش

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 27 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.