خواص زردآلو برای پوست

آیا زردآلو چاق کننده است؟ زردآلو یکی از میوه های خوبی است که ورزشکاران بعد از “ورزش” می توانند بخورند. به شرط آنکه بعد از خوردن، آب ننوشند. در زمستان می توانند …

انواع انگور سیاه

انگور سیاه پرخاصیت را بشناسید انگورسیاه میوه‌ای شیرین و لذیذ و از نوع میوه‌های خوشه‌ای است. انگورسیاه میوه ای بهشتی است. در احادیث آمده است که امام محمد باقر (ع) فرموده اند: …

خواص شنگ در بارداری

شنگ را بیشتر بشناسید برگ های گیاه شنگ از خونریزی معده جلوگیری می‌ كند. اگر مسموم شدید از ریشه‌ این گیاه استفاده كنید. شنگبرای رماتیسم مفید است و آب ریشه خام شنگ …

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری داشته باشد

تعبیر خواب خرمادیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد.تعبیر خواب خرما بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید. اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید. چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنیدتعبیر خواب خرما بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری داشته باشد

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما رسیده , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما نارس

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری داشته باشد

تعبیر خواب خرمااگر بيند آن خرما بن خشك بود، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد. اگر ديد درتعبیر خواب خرما سراي او خرما خشك شد و باز سبز گرديد، دليل كه اگر بيمار است شفا يابد. اگر بيند خرما را ببريد،تعبیر خواب خرما دليل كه كسي از اهل بيت او بيمار شود

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری داشته باشد

.تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما رسیده , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما نارس

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری داشته باشد

محمد بن سيرين آمد و گفت: تعبیر خواب خرمابه خواب ديدم كه بر در سراي سلطان چهل خرما بيافتم. گفت: تعبیر خواب خرماچهل هزار درم سيم بيابي. مرد گفت: پارسال تعبير اين خواب را به گونه ديگر كردي، امسال به خلاف آن تاويل مي كني؟ گفت: پارسال درختان خشك بودند تعبیر خواب خرماو خرما بر درخت نبود و امسال درختان سبزند و خرما بر درخت است، دليل كه سيم و زر يابي. تعبیر خواب خرماپس آن مرد يك هفته ديگر، آن چهل هزار درم سيم را يافت.

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری داشته باشد

 تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما رسیده , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما نارس

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری داشته باشد

خوابها آنچه که می‌بینیم نیستند
تعبیر خواب خرما اگر شما درباره ی چیز خاصی خواب می‌بینید، الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می‌بینید.تعبیر خواب خرما خوابها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می‌گویند. از طریق این سایت میتوانید تعبیر خواب خرماخواب خود را تعبیر نمایید.
لازم به ذکر است اين وب سایت برگرفته از تعبير خواب معبران مختلف مي باشد تعبیر خواب خرما ولي بيان تعبير خواب معبران مختلف دليل بر رد يا قبول صحبتهاي آنها نميباشد .

تعبیر خواب خرما

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 23 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.