تعبیر خواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب بدانبد محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب عقربدیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت …

تعبیر خواب روباه بچه

می دانید تعبیر خواب روباه از نظر علمای تعبیر چیست تعبیر خواب روباهروباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن.تعبیر خواب روباه اگر ببینید روباهی …

خواص تخمه کدو خام

تاثیر تخمه‌ کدو برای پروستات را  می دانید؟ البته نباید انتظار معجزه داشت اما نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تخمه‌ کدو تأثیر مثبتی روی سلامت پروستات دارد. در طب سنتی از تخمه‌ی …

درباره تعبیر خواب شلوار چقدر می دانید

 تعبیر خواب شلواربه خواب ديدن شلوار، دليل بر زني عجمي بود يا زني دون. اگر بيند شلوار بخريد، دليل كه كنيزكي عجمي كند. اگر بيند در ميان شلوار او ماري يا كژدمي بود، دليل كه دشمني با عيال او فساد كند.  تعبیر خواب شلوار اگر بيند شلواري به وي بخشيدند، دليل است خادمي به وي بخشند

درباره تعبیر خواب شلوار چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب شلوار هدیه گرفتن , ‫تعبیر خواب شلوار , ‫تعبیر خواب شلوار نو , شلوار در خواب دیدنپ

درباره تعبیر خواب شلوار چقدر می دانید

 تعبیر خواب شلواردر مجموع‌، البسه‌ و پوشاك‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌نقش‌ هايي‌ هستند كه‌ ما در زندگي‌ ايفا مي‌كنيم‌ و هم‌چنين‌ نمايانگر برداشت‌ و استنباط افراد روي‌ مامي‌باشند. اگر در خواب‌، پوشيدن‌ يا در آوردن‌ شلوار  تعبیر خواب شلوار،محور قرار گرفته‌ باشد، به‌ احتمال‌ زياد در رابطه‌ بانقش‌ تان‌ در محل‌ كار، خانه‌ يا هر قسمت‌ ديگري‌ اززندگي‌ برايتان‌ سؤالاتي‌ پيش‌ آمده‌ است‌. با بررسي‌  تعبیر خواب شلواردقيق‌ محتواي‌ عاطفي‌ خوابتان‌ و اين‌ كه‌ چه‌ كسي‌شلوار به‌ تن‌ داشت‌، مي‌توانيد به‌ راحتي‌ اين‌ گونه‌خوابها را تعبير نماييد.

درباره تعبیر خواب شلوار چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب شلوار هدیه گرفتن , ‫تعبیر خواب شلوار , ‫تعبیر خواب شلوار نو , شلوار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب شلوار چقدر می دانید

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:  تعبیر خواب شلوار تعبیر خواب لباس، کسب و کار مرد می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب لباس به دو صورت است: یک نوع مربوط به دین می‌باشد و  تعبیر خواب شلوار نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به دین و لباس نو مربوط به دنیا می‌باشد.

درباره تعبیر خواب شلوار چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب شلوار هدیه گرفتن , ‫تعبیر خواب شلوار , ‫تعبیر خواب شلوار نو , شلوار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب شلوار چقدر می دانید

 تعبیر خواب شلوار اگر مردي در خواب ديد كه شلواري سرخ در پا داشت، دليل كه بي حرمت گردد. اگر شلوار زرد بيند، دليل است بيمار گردد  تعبیر خواب شلوار. اما شلوار رنگين به خواب ديدن، زنان را نيكو بود.

تعبیر خواب شلوار

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 11 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.