تعبیر خواب چسب زخم

تعبیر خواب چسب زخم | تعبیرخواب چسب زخم | tabire khab

تعبیر خواب چسب زخم,تعبیر خواب دیدن چسب زخم,تعبیر خواب چسب زخم خریدن,تعبیر خواب چسب زخم گرفتن,تعبیر خواب چسب زخم دادن,تعبیر خواب چسب زخم زدن,تعبیر خواب چسب زخم چسباندن,تعبیر خواب چسب زخم داشتن,تعبیر چسب زخم در خواب

تعبیر خواب چسب زخم , تعبیر خواب دیدن چسب زخم , تعبیر خواب چسب زخم خریدن

خواب چسب زخم یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم چسب زخم در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب چسب زخم می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب چسب زخم را مطالعه نمایید و متوجه شوید چسب زخم چه تعبیری دارد

تعبیر خواب چسب زخم از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب چسب زخم ، اوضاع نا مساعد است

تعبیر خواب چسب زخم بر روی جراحت چسباندن ، کمک کردن به همنوعان است

تعبیر خواب چسب زخم داشتن ، کسانی که به شما تعرض میکنند ببخشید

تعبیر خواب چسب زخم | چسب زخم در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 17 عدد

 • لوک اویتنهاو میگوید :

  چسب زخم : اوضاع نا مساعد

  چسب زخم بر رویجراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان

 • چسب زخم داشتن: کسانیکه به شما تعرض میکنند ببخشید

 • چسب در خواب شما زن يا مردي است خير و نيکوکار و مصلح که نيکي مي کند و مي کوشد گسيختگي زندگي ديگران را ترميم کند و گسستگي ها را از بين ببرد.

 • اگر در خواب ببينيد که با چسب کاغذ ديواري را مي چسبا نيد به کمک همان انسان نيکو کار به زندگي سر و سامان مي بخشيد. اگر اتاق در خواب متعلق به خودتان باشد به ديگري اين خدمت را انجام مي دهيد و اگر اتاق غريبه باشد به زندگي خودتان سامان مي دهيد. تخته و چوب در خواب مردي منافق و دروغگو است.

 • چنان چه در خواب بينيد که با چسب چوب و تخته يا يک شئي چوبي را مي چسبانيد به ياري همان مرد مصلح اختلاف خودتان را با مردي دروغگو و منافق ازبين مي بريد و صلح و آشتي مي کنيد و اگر چنين منافقي در زندگي خود شما نيست بين ديگران صلح برقرار مي داريد

 • اگر در خواب ببينيد که کاغذها را به هم مي چسبانيد کاري بيهوده و عبث انجام مي دهيد معهذا از ياري آن مرد مصلح بهره مند مي شويد اگر چه محبت او را از بين مي بريد.

 • اگر ببينيد به کمک چسب عکسي به ديوار يا آلبوم مي چسبانيد، اگر عکس خودتان باشد سبب شهرت ديگري مي شويد و اگر عکس ديگري باشد با وساطت آن خير و نيکو کار خودتان علم مي شويد.

 • اگر به دستتان چسب ماليده شده بود به طوري که انگشتانتان به هم مي چسبيد در مال شخصي نيکو کار دست درازي مي کنيد و اگر لب هايتان چسبيده بود دروغ مي گوئيد و ناسپاسي مي کنيد

 • اگر ديديد به کفش خود چسب مي زنيد به سفر مي رويد و در اين سفر با مردي خوب آشنا مي شويد يا با زني نيکو کار و شريف برخورد مي نمائيد.

 • دست درد نکنه از تعبیر خوابهایتان ممنون میشویم اگر از امام جعفر صادق هم در تعبیر خواب هایتان استفاده کنید ➡

 • لوک اویتنهاو می گوید : چسب زخم : اوضاع نا مساعد چسب زخم بر روی جراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان چسب زخم داشتن: کسانی که به شما تعرض میکنند ببخشید

 • تعبیر چسب در خواب، انسان نیکو کاری است که سعی می کند بین دیگران دوستی و نزدیکی به وجود آورد و رابطه ها را بین افراد خوب کند.

 • اگر ببینید که با چسب، کاغذ دیواری را می چسبانید، به کمک یک شخص مهربان و دلسوز، به زندگی شما رنگ شادی و نشاط خواهد رسید.

 • اگر ببینید با چسب چوب، وسایل چوبی زندگی خود را که شکسته اند می چسبانید، بین شما و یک انسان ذاتا دروغگو، صلح و صفا برقرار می شود.

 • اگر به دستتان چسب مالیده شده و انگشتانتان به هم می چسبید به ثروت شخصی نیکو کار دست درازی می کنید.

 • مالیدن چسب به کفش، تعبیرش رفتن به سفر و آشنایی با انسانی نیکوکار است.

 • دیدن چسب زخم در خواب، کمک رساندن به کسانی است که اوضاع خوبی ندارند و بخشیدن اعمال آنها از طرف کسی است که چسب زخم را می چسباند.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.