تعبیر خواب انگشتر | 100 تعبیر دیدن انگشتر در خواب

تعبیر خواب انگشتر | 100 تعبیر دیدن انگشتر در خواب

تعبیر خواب انگشتر خواب انگشتر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم انگشتر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب انگشتر می گردید می توانید در این مطلب از سایت …

تعبیر خواب بانک

تعبیر خواب بانک

تعبیر خواب بانک | تعبیرخواب بانک | tabire khab تعبیر خواب بانک رفتن,تعبير خواب بانک,تعبیر خواب بانک زدن,تعبير خواب بانك,تعبیر خواب حساب بانکی,تعبیر خواب دیدن بانک,تعبیر خواب چک بانکی,تعبیر خواب کارت عابر …

تعبیر خواب گردو | 50 تعبیر دیدن گردو در خواب

تعبیر خواب گردو | 50 تعبیر دیدن گردو در خواب

تعبیر خواب گردو خواب گردو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم گردو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گردو می گردید می توانید در این مطلب از سایت …

تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب مدفوع,تعبیر خواب مدفوع بچه,تعبیر خواب مدفوع نوزاد,تعبیر خواب مدفوع در دهان,تعبیر خواب مدفوع سگ,تعبیر خواب مدفوع گربه,تعبیر خواب مدفوع در توالت,تعبیر خواب مدفوع کردن,تعبیر خواب مدفوع بچه,تعبیر خواب مدفوع بچه چیست,تعبیر خواب مدفوع نوزاد,تعبیر خواب مدفوع نوزاد پسر,تعبیر خواب مدفوع نوزاد دختر,تعبیر خواب مدفوع کردن بچه,تعبیر خواب شستن مدفوع بچه,تعبیر خواب مدفوع پسر بچه,تعبیر خواب مدفوع کودک,تعبیر خواب شستن مدفوع نوزاد,تعبیر خواب دیدن مدفوع نوزاد,تعبیر خواب مدفوع کردن نوزاد,تعبیر خواب ادرار و مدفوع نوزاد,تعبیر خواب شستن مدفوع کودک,تعبیر خواب مدفوع در دهان,تعبیر خواب مدفوع از دهان,تعبیر خواب دیدن مدفوع در دهان,تعبیر خواب دیدن مدفوع سگ,تعبیر مدفوع سگ در خواب,تعبیر دیدن مدفوع سگ در خواب,تعبیر خواب مدفوع گربه,تعبیر خواب مدفوع گربه سیاه,تعبیر خواب مدفوع گربه در خانه,تعبیر دیدن مدفوع گربه در خواب,تعبیر خواب خوردن مدفوع گربه,تعبیر خواب دیدن مدفوع گربه,تعبیر مدفوع گربه در خواب,تعبیر خواب مدفوع در دستشویی,تعبیر خواب دیدن مدفوع در توالت,تعبیر خواب مدفوع کردن در توالت,تعبیر خواب شستن مدفوع در توالت,تعبیر خواب مدفوع کردن در دستشویی,تعبیر خواب دیدن مدفوع در دستشویی,تعبیر خواب مدفوع کردن مرده,تعبیر خواب مدفوع کردن زیاد,تعبیر خواب مدفوع کردن در شلوار

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع

در این مطلب به طور کامل به تعبیر خواب مدفوع می پردازیم.اکثر کسانی که دنبال تعبیر خواب مدفوع هستند یا مدفوع در خواب دیده اند یا دنبال تعبیر خواب مدفوع بچه و تعبیر خواب مدفوع سگ هستند.با خواندن این مطلب جواب خود را خواهید گرفت

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب مدفوع از دید ابن سیرین

دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و دیدن مدفوع در خواب خوب است.دیدن پهن اسب و گاو در خواب دلیل بر مال و نعمت فراوان است و هرچه بیشتر باشد دلیل بر نعمت افزون تر است. تعبیر خواب مدفوع انسان مال حرام است.اگر مدفوع در بسترش کند تعبیر خواب این است که قسمتی از مال خود را به همسرش می دهد.تعبیر خواب پنهان کردن مدفوع این است که مال خود را پنهان می کند

تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سفید , تعبیر خواب مار سبز , تعبیر خواب مار قرمز , تعبیر خواب مار بزرگ

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع بچه

تعبیر خواب مدفوع از دید کرمانی

تعبیر خواب خوردن مدفوع مردم خوردن مال حرام است.اگر ببیند مدفوع خود را در جای ناشناسی می اندازد پولش را در جای بیهوده خرج می کند.اگر بدنش به مدفوع آلوده شود مرتکب گناهی می شود.اگر در خواب ببیند اسهال گرفته تعبیرش اسراف مال است.اگر در خواب ببیند از شکمش نجاست بیرون می آید دلیلش رنج از پادشاه است

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده زنده شود , تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن , تعبیر خواب مرده در زندان , تعبیر خواب مرده شستن

تعبیر خواب مدفوع از دید مجلسی رحمه الله علیه

دیدن غایط و مدفوع در خواب خوب است چون بیننده خواب را از همه غم ها و رنج ها می رهاند و قرضش ادا شود.در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد.  مدفوع کردن از غم رها شدن است

تعبیر خواب آب , تعبیر خواب آب دریا , تعبیر خواب آب استخر , تعبیر خواب آب گل آلود , تعبیر خواب آب خوردن

تعبیر خواب مدفوع از دید حضرت دانیال ع

دیدن پلیدی و مدفوع آدمی در خواب دلیل بر مال حرام است و مدفوع و تاپاله چارپایان نیز دلیل بر مال حرام است ولی سرگین درندگان مالی است که با ظلم و ستم بدست می اید.

تعبیر خواب دندان , تعبیر خواب دندان لق , تعبیر خواب دندان لق شدن , تعبیر خواب دندان لق و شکسته , تعبیر خواب کشیدن دندان لق

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع نوزاد

تعبیر خواب مدفوع از دید جابر مغربی

پلیدی(مدفوع) که از ادم جدا شود تعبیرش این است که مالی را از دست می دهد.اگر ببیند در خواب در میان مدفوع راه می رود یا در راه یا خانه غرق در مدفوع است از پادشاه وبه او رنجی می رسد.اگر ببیند روی مدفوع پا گذاشت و افتاد و بدنش الوده شد اگر در جایگاهی پست و ناپسند بود از حاکم و والی به او رنج و ازاری وارد می شود.

تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش مرده , تعبیر خواب موش و گربه , تعبیر خواب موش سفید , تعبیر خواب موش در خانه

تعبیر خواب مدفوع از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دیدن مدفوع و اسهال در خواب اگر در جایگاه آن باشد دلیل بر 4 چیز است

مال حرام-گشایش و آسانی در کار-خرج کردن پول برای عیال و خانواده-برطرف شدن اندوه و غم.همچنین دیدن مدفوع حیوانات در خواب دلیل بر گنج و ثروت است

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع در دهان

تعبیر خواب مدفوع از دید خالد بن علی بن محد العنبری

اگر کسی ببیند که در حال مدفوع کردن در انظار عمومی ست باید از اعمالی که مایه آبروریزی است دست بردارد.اگر ببیند در خواب در بستری در حال مدفوع کردن است زنش را طلاق داده و به بیماری بلند مدتی گرفتار می شود.تعبیر دیدن بدن نجس هم آلوده شدن به جرم و گناه است

تعبیر خواب الماس امام صادق , تعبیر خواب الماس ابن سیرین , تعبیر خواب الماس سفید , تعبیر خواب دزدیدن الماس , تعبیر خواب الماس ابی

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب مدفوع دلیلی بر پول و گرایش به پوچ گرایی است

تعبیر مدفوع نوزاد روی تخت این است که امتیاز بزرگی نصیبتان میشود

تعبیر خواب مدفوع حیوانات این است که  منفعت های بزرگ براحتی نصیب شما می شود

تعبیر خواب هر نوع مدفوع این است که هدیه ای با ارزش دریافت می کنید

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین , تعبیر خواب انار امام صادق , تعبیر خواب انار برای زن باردار

تعبیر خواب مدفوع + تعبیر خواب مدفوع انسان

در این مطلب از تعبیر خواب , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع را اماده کرده ایم ,مدفوع غایط  یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد. این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی مرده , تعبیر خواب ماهی سیاه , تعبیر خواب ماهی سرخ شده , تعبیر خواب ماهی پخته

 تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع گربه

 

مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند  مدفوع در خواب پول است و به خصوص پول نقداین تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست

ابن سیرین نگاشته که دیدن  مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد.  مدفوع کردن از غم رها شدن است

این گمان که  مدفوع  در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند  مدفوع را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند

تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ چیست , دیدن تخم مرغ در خواب , خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع در توالت

تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع

دیدن مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به  مدفوع نسبت داده اند.

ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند  مدفوع در این جا پول باشد

تعبیر خواب ماهی گیر , تعبیر خواب ماهی گیری , تعبیر خواب ماهی گیری کردن , تعبیر ماهی گیری کردن , ماهی گیری کردن در خواب

 

تعبیر خواب مدفوع : دانیال (ع) می گوید: دیدن پلیدی ادمی در خواب دلیل مال حرام است و سرگین چارپایان نیز مال حرام است ولی سرگین درندگان مالی است که با ظلم و ستم بدست می اید. / جابر مغربی می گوید: پلیدی که از ادم جدا شود در خواب دلیل بر مالی است که از دست می دهد. اگر ببیند میان پلیدی راه می رفت یا در راه یا در خانه در پلیدی غرق شد از پادشاه به رنج و اندوهی دچار می شود، اگر ببیند روی پلیدی پا گذاشت و افتاد و همه بدنش الوده شد، اگر در جایگاهی پست و ناپسند بود از حاکم و والی به او رنج و ازاری وارد می شود. / حضرت صادق (ع) می فرماید: تعبیر دیدن اسهال در خواب، اگر در جایگاه ان باشد بر چهار وجه است: ۱- مال حرام ۲- گشایش و اسانی ۳- خرج کردن مال برای عیال ۴- برطرف شدن غم و اندوه ؛ و سرگین دیدن در خواب دلیل بر گنج و ثروت است.

تعبیر خواب فندق , تعبیر خواب فندق تازه , تعبیر خواب فندق شکستن , تعبیر خواب فندق سبز , تعبیر خواب فندق و پسته

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ 

تعبیر خواب مدفوع کردن

تعبیر خواب مدفوع خالد بن علی بن محد العنبری

 

اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه میکنند، باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد.

اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع میکند، زنش را طلاق میدهد و به بیماری درازمدتی مبتلا میگردد و اگر ببیند که بدن و لباس هایش را به مدفوع و نجاست آلوده کرد، مرتکب جرم و گناهی میشود.

 

تعبیر خواب فالوده , تعبیر خواب فالوده خوردن , تعبیر خواب فالوده و بستنی , تعبیر خواب فالوده بستنی , تعبیر خواب خوردن فالوده

کتاب سرزمین رویاها

 

تعبیر خواب مدفوع : پول و گرایش به پوچ گرایی

مدفوع نوزاد روی تخت : امتیاز بزرگی نصیبتان میشود

مدفوع حیوانات : منفعت های بزرگ براحتی نصیب شما می شود .

هرنوع مدفوع دیگر : هدیه پرارزشی دریافت میکنید .

تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , تعبیر خواب مارمولک سفید , تعبیر خواب مارمولک بزرگ , تعبیر خواب مارمولک امام صادق

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع بچه

ابن سیرین نگاشته که دیدن غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. غایط کردن از غم رها شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند. دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد

تعبیر خواب مردن , تعبیر خواب مردن مادر , تعبیر خواب مردن مرده , تعبیر خواب مردن همسر , تعبیر خواب مردن برادر

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع بچه چیست

تعبیر خواب مدفوع ابن سیرین می گوید: سرگین و پهن اسب و گاو در خواب دلیل بر مال و نعمت است و مخصوصا اگر کسی ببیند سرگین بسیار دارد مال و نعمت بسیار بدست می اورد و سرگین ادمی دلیل بر مال حرام است. اگر کسی در خواب ببیند در بستر خود پلیدی کرد قسمتی از مال خود را به همسرش می دهد، اگر ببیند وقتی سرگین و پلیدی انداخت ان را با خاک پوشاند، مال خود را در زمین پنهان می کند. / کرمانی می گوید: اگر ببیند سرگین مردم را می خورد مال حرام می خورد و از حرام مال کسب می کند. اگر ببیند در جای ناشناسی سرگین انداخت مال خود را در کاری که اجر و ثوابی ندارد خرج می کند، اگر ببیند بدن خود را به پلیدی الوده کرد، مرتکب گناهی می شود، اگر ببیند مرتکب اسهال شده مال خود را به اسراف خرج می کند، اگر ببیند از شکمش مثل سیل نجاست بیرون امد از پادشاه به غم و اندوه مبتلا می شود

تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه , تعبیر خواب مورچه زرد , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه امام صادق

نمونه ای از سوالات شما در مورد تعبیر خواب دزدن مدفوع بهمراه جواب

تعبیر خواب شیرینی , تعبیر خواب شیرینی خوردن امام صادق , تعبیر خواب شیرینی گرفتن , تعبیر خواب شیرینی فروشی , تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران

تعبیر خواب دیدن مدفوع به طور کلی در خواب چیست؟

مدفوع در خواب یعنی رهایی از غم و رنج است و به طور کلی خواب بسیار خوبی است

تعبیر خواب شیر , تعبیر خواب شیر جنگل , تعبیر خواب شیر جنگل امام صادق , تعبیر خواب شیر جنگل در خانه , تعبیر خواب شیر جنگلی

من در خواب پهن گاو و اسب دیدم تعبیر این خواب چیست؟

به طور کلی تعبیر خواب پهن اسب و گاو گوسفند و شتر و بز بر مال و نعمت فراوان دلالت دارد و هرچه پهن بیشتری در خواب دیده باشید مال و منفعت بیشتری به شما می رسد

تعبیر خواب دعوا , تعبیر خواب دعوا با مادر , تعبیر خواب دعوا با پدر , تعبیر خواب دعوا با همسر , تعبیر خواب دعوا با برادر

مدفوع انسان در خواب به چه چیزی تعبیر می شود؟

تعبیر دیدن مدفوع انسان در خواب به مال حرام اشاره دارد

تعبیر خواب وضو گرفتن , تعبیر خواب وضو گرفتن و نماز خواندن , تعبیر خواب وضو گرفتن از امام صادق , تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد , تعبیر خواب وضو گرفتن مرده

خواب مدفوع کردن در بستر خود چه تعبیری دارد؟

این خواب اشاره به این موضوع دارد که شما قسمتی از مال خود را به همسرتان می دهید

تعبیر خواب سوسک , تعبیر خواب سوسک امام صادق , تعبیر خواب سوسک بالدار , تعبیر خواب سوسک مرده , تعبیر خواب سوسک ابن سیرین

من در خواب دیدم که دارم مدفوع خود را پنهان می کنم تعبیر این خواب چیست؟

اگر در خواب ببینید که دارید مدفوع خود را پنهان می کنید دلالت بر این دارد که مال خود را از دیگران پنهان می کنید

تعبیر خواب سیل , تعبیر خواب سیل گل آلود , تعبیر خواب سیل دیدن , تعبیر خواب سیل آمدن , تعبیر خواب سیل آب

خوردن مدفوع دیگران در خواب چه تعبیری دارد؟

خوردن مدفوع هر کسی در خواب اشاره به خوردن مال ان شخص به صورت حرام دارد

تعبیر خواب سیب , تعبیر خواب سیب قرمز , تعبیر خواب سیب زرد , تعبیر خواب سیب سرخ , تعبیر خواب سیب قرمز بزرگ

من در خواب دیدم که مدفوع خود را در جای ناشناسی انداختم.تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر انداختن مدفوع در جایی که نمیشناسید این است که پول خود را در جایی بیهوده خرج می کنید

تعبیر خواب بیمارستان , تعبیر خواب بیمارستان روانی , تعبیر خواب بیمارستان دکتر آرام , تعبیر خواب دیدن بیمارستان , تعبیر خواب در بیمارستان

من در خواب دیدم که بدنم با مدفوع نجس شده است تعبیر این خواب چیست؟

نجس شدن بدن با مدفوع اشاره به گناه دارد

تعبیر خواب سفر , تعبیر خواب سفر با هواپیما , تعبیر خواب سفر کربلا , تعبیر خواب سفر حج , تعبیر خواب سفر به خارج از کشور

تعبیر خواب اسهال چیست؟

تباه کردن مال و اسراف

تعبیر خواب بچه , تعبیر خواب بچه دار شدن , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب بچه دختر , تعبیر خواب بچه داشتن

من در خواب دیدم از شکمم نجاست خارج می شود تعبیر این خواب چیست؟

شما از پادشاه یا دولت یا مقامی رنج می بینید

تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سفید , تعبیر خواب اسب قهوه ای , تعبیر خواب اسب سیاه , تعبیر خواب اسب سواری

مدفوع مالی است که حرام است یا حلال؟

مدفوع مالی است که شک این که حرام باشد در آن است البته مدفوع اسب و گاو و گوسفند مال حلال است

تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل رز , تعبیر خواب گلدان , تعبیر خواب گل سفید , تعبیر خواب گل رز قرمز

تعبیر مدفوع حیوانات درنده چیست؟

مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده است

تعبیر خواب زلزله , تعبیر خواب زلزله و آوار , تعبیر خواب زلزله شدید , تعبیر خواب زلزله و طوفان , تعبیر خواب زلزله و سیل

تعبیر مدفوع کردن چیست؟

از دست دادن مال است

تعبیر خواب پیاز , تعبیر خواب پیازچه , تعبیر خواب پیازچه سبز , تعبیر خواب پیاز داغ , تعبیر خواب پیاز پوست کندن

تعبیر خواب در میان مدفوه راه رفتن یا در مدفوع غرق شدن چیست؟

از بزرگی به شما رنجی می رسد

تعبیر خواب کفش , تعبیر خواب کفش سفید , تعبیر خواب کفش قهوه ای , تعبیر خواب کفش پاره شده , تعبیر خواب کفش گشاد

تعبیر خواب دیدن مدفوع از نظر حضرت امام جعفر صادق ع چیست؟

ایشان معتقدند که مدفوع در جایگاه خودش بر چهار چیز دلالت دارد

مال حرام.گشایش در کار.خرج کردن پول برای خانواده.از بین رفتن غم و اندوه

البته ایشان مدفوع حیوانات اهلی را در خواب گنج و ثروت می دانند

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب طلا خریدن , تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن , تعبیر خواب طلای شکسته , تعبیر خواب طلا گرفتن از مرده

تعبیر خواب مدفوع کردن در جلوی چشم همه چیست؟

باید از کارهایی زشتی که مایه آبروریزی است دست بردارد

تعبیر خواب طلاق , تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر , تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد , تعبیر خواب طلاق دادن زن , تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر

تعبیر خواب در تخت خود مدفوع کردن چیست؟

طلاق دادن زن خود و یا بیماری طولانی مدت

تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف نشسته روی زمین , تعبیر خواب برف بازی , تعبیر خواب برف و باران , تعبیر خواب برف باریدن

مطالب مرتبط

تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب اسهال

تعبیر خواب استفراغ

تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیمارستان

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مردن

تعبیر خواب حاملگی

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب لباس عروس

تعبیر خواب عنکبوت

 تعبیر خواب مدفوع | تعبیر خواب مدفوع بچه | تعبیر خواب مدفوع سگ | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 24 مهر 1396

124 دیدگاه

 • شیرین آگوست 2016 در 14:05

  غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد. این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست. ابن سیرین نگاشته که دیدن غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. غایط کردن از غم رها شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند. دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.

  • ناشناس آوریل 2018 در 08:54

   تعبیر خواب کودکی که بر من روی لباسم مدفوع کرد و بدنم اغشته به نجاست شد چیست؟

 • مونا آگوست 2016 در 14:05

  در این مطلب از تعبیر خواب , تعبیر خواب مدفوع انسان , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع را اماده کرده ایم ,مدفوع غایط یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد. این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست

  • نرگس ژانویه 2017 در 01:01

   سلام من خواب دیدم روسرویس پله هایه افتابه هس دخترم مدفوع کرده بعددرکنارمدفوع دخترم یه مدفوع حیوان هس ممنون میشم بگین تعبیرش چی میشه خسته نباشید

 • سارا آگوست 2016 در 14:05

  مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند مدفوع در خواب پول است و به خصوص پول نقداین تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست

  • ناشناس اکتبر 2016 در 18:55

   براچی از سایت های دیکه متن کپی میکنی و مینوسی بدبدون ذکر منبع.حرام کار

 • شهلا آگوست 2016 در 14:06

  ابن سیرین نگاشته که دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. مدفوع کردن از غم رها شدن است

 • مریم آگوست 2016 در 14:06

  این گمان که مدفوع در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند مدفوع را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند

 • کمال آگوست 2016 در 14:06

  دیدن مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده اند.

  ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند مدفوع در این جا پول باشد

 • بندر آگوست 2016 در 14:06

  تعبیر خواب مدفوع : دانیال (ع) می گوید: دیدن پلیدی ادمی در خواب دلیل مال حرام است و سرگین چارپایان نیز مال حرام است ولی سرگین درندگان مالی است که با ظلم و ستم بدست می اید. / جابر مغربی می گوید: پلیدی که از ادم جدا شود در خواب دلیل بر مالی است که از دست می دهد. اگر ببیند میان پلیدی راه می رفت یا در راه یا در خانه در پلیدی غرق شد از پادشاه به رنج و اندوهی دچار می شود، اگر ببیند روی پلیدی پا گذاشت و افتاد و همه بدنش الوده شد، اگر در جایگاهی پست و ناپسند بود از حاکم و والی به او رنج و ازاری وارد می شود. / حضرت صادق (ع) می فرماید: تعبیر دیدن اسهال در خواب، اگر در جایگاه ان باشد بر چهار وجه است: ۱- مال حرام ۲- گشایش و اسانی ۳- خرج کردن مال برای عیال ۴- برطرف شدن غم و اندوه ؛ و سرگین دیدن در خواب دلیل بر گنج و ثروت است.

 • مارال آگوست 2016 در 14:06

  خواب دیدم توالیت را صاف میکنم مواد غایته را میکشم

 • یحیی آگوست 2016 در 14:07

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مدفوع انسان، مال حرام می‌باشد، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش مال حرام است.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد، ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری (تعبیرهای مختلف).
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب مدفوع جانوران درنده، مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.

 • سارا آگوست 2016 در 14:07

  راه رفتن روی مدفوع بدون افتادن روی زمین

 • امجد آگوست 2016 در 14:08

  برای دور شدن بلا و گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید.

 • خلیل آگوست 2016 در 14:08

  من در خواب دیدم که یه دختر بچه کوچک بغل مادرش. مدفوع کرده وافتاده روی فرش خانه من ومن رفتم دنبال جارو وخاک انداز که یه دفعه. از خواب پریدم میخوام بدانم تعبیرش چیست .

 • امجد آگوست 2016 در 14:08

  سلام
  به نظر می رسد که موضوع اصلی این خواب دربارۀ مال و اموال و رزق و روزی و … می باشد. در مورد خرج کردن و مصرف مال و اموال خود و نزدیکان بیشتر دقت کنید تا در اثر آن ضرر نکنید.

 • مرتضی آگوست 2016 در 14:08

  خواب دیدم داخل دستشویی ام چاه توالت بسته شده و مدفوع بالا میاد

 • امجد آگوست 2016 در 14:08

  در این مورد تعبیری از سوی تعبیرگران گفته نشده، اما بهتر است با توجه به صورت ظاهری خواب برای دور شدن گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید.

 • بهناز آگوست 2016 در 14:09

  من خواب دیدم خونه عمم اینا با دخترم که ۴ سالشه رفتیم دستشویی و هر دوتامون مدفوع کردیم.من خودمو شستم بلند شدم دخترمم شستم ولی هر چی دستشویی رو میشستم بازم مدفوع درمیومد و تمییز نمیشد
  هر چی میشستم بازم بود
  لطفا بهم بگین تعبیر خوابم رو خیلی فکرمو مشغول کرده

 • امجد آگوست 2016 در 14:09

  سلام
  شاید از مشکلی در خرج کردن و مصرف دارایی و مال و اموال می گوید. روش جدید تعبیر خواب شما را در فهم این خواب کمک می کند.
  اگر متوجه چیزی نشدید، برای حل مشکلات و دور شدن گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید

 • شیرین آگوست 2016 در 14:09

  درخواب دیدم که دنبال دستشویی می گردم و همه دستشوی ها پراست و کسافت انسان بالا زده و یکی از همکارانمان نشسته بود و باانگشت میزد به آن و میگفت این ها شن های ریزی هستند

 • امجد آگوست 2016 در 14:10

  سلام
  فقط می توانم بگویم که شاید این خواب در مورد خرج کردن یا مصرف نمودن مال و اموال و دارائی باشد. برای اطلاع بیشتر به روش جدید تعبیر خواب مراجعه کرده و در آن وقتی که گفته می شود تعبیرها را بخوانید می بایست به تعبیر خواب توالت مراجعه نمایید.

 • تارا آگوست 2016 در 14:10

  سلام من خواب دیدم تو اتاقم و صدای اب از حمام میاد دنبال صدا رفتم دیدم توی لگن حمام مقداری اب است و در اب مدفوع است ک تو خواب صدای یک موجود رو‌ شنیدم ک تو خواب مید‌دستم یا شیطان است یا جن ک گفت ۳۶سالشه و مدف‌ع ها با اینکه شبیه مدفوع انسان بود اما مدفوع مال اون موجود بود افتاد دنبالم تا منو بگیره ک از خواب بیدارشدم
  ممنون اگ تعبیرش رو برام ایمیل کنید

 • امجد آگوست 2016 در 14:10

  سلام
  این خواب پیچیده می باشد و به طور دقیق نمی توانم بگویم که به چیزی اشاره دارد. فقط می توانم بگویم که برای دور شدن بلا و گرفتاری و دشمنی صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید.

 • غضنفر آگوست 2016 در 14:10

  خواب دیدم درخیابان به جای آسفالت رودخانه جریان داره و من با چنو نفر در حال فیلمبرداری از مردم هستیم . من همینجور به حالت نشسته در آب مخفیانه مدفوع میکنم و همانجا خودم را تمیز میکنم و از محلی که مدفوع کرده ام در حال دور شدن هستم و آن را میبینم که از من دور می شود . تا به خانه میرسم و در توالت دوباره شزوع به مدفوع کزدن میشوم
  لطفا برایم تعبیر یفرمایید

 • امجد آگوست 2016 در 14:11

  سلام
  در مصرف و هزینه و خرج کردن (چه پولی و چه غیر پولی) دقت کنید.

 • لاریسا آگوست 2016 در 14:11

  سلام خسته نباشید
  خواب دیدم طوطی برادرم مدفوع کرده که به نسبت برای یک پرنده مقدار بیشتری از حالت طبیعی است
  ومن مشغول تمیز کردن مدفوع طوطی هستم
  در شب 14 ماه خواب دیدم
  البته تعبیرش با قران مشخص است در شب 14 ولی تعبیر مدفوع پرنده چیست؟
  چون تعبیر با قران کلی است

 • امجد آگوست 2016 در 14:11

  سلام، شما هم خسته نباشید
  در ابتدا به روش جدید تعبیر خواب مراجعه کرده و در آن وقتی که گفته می شود تعبیرها را بخوانید می بایست به تعبیر طوطی مراجعه کنید. همچنین شاید در این خواب تعبیر مدفوع کردن را به مصرف یا خرج بیش از حد چیزی دانست.

  در این خواب برادر شما ممکن است فقط به صورت نماد و مثال بوده و تعبیرش به شخص دیگری برسد. شاید تعبیر آن طوطی مربوط به فرزند کسی باشد.

  اگر لازم می باشد باید به کسی که در مصرف و خرج کردن افراط می کند، تذکر بدهید.

  همچنین به قرآن می توان استناد کرد منتها به نه به این شکل.

 • لاوی آگوست 2016 در 14:11

  سلام ممنون از زحماتتون,
  من خواب دیدم چاه توالت پر از مدفوع اسهالی هست ,نمیدونستم کار کیه ,حتی تصمیم داشتم برم و چاه توالت و تمیز کنم که ,یهو متوجه شدم لباس خودم ()شلوارم()اغشته ب اسهال شده ,و رفتم و لباس خودمو عوض کردم,ومادرم چاه توالت و تمیز کرد , ندیدم مادرم و اما صدام کرد ,بیدار ک شدم نمیدونم چرا ولی از تو خوابمم یه همچین جمله ایی و زمزه میکرد ی مرد ک بیدار شدم منم تکرارش میکردم ,()با اینکه سنی ندارم ده ساله هزاران غم دارم() ^خواهش میکنم جواب بدین

 • امجد آگوست 2016 در 14:11

  سلام
  متاسفانه چیز خاصی به ذهنم نمی رسد و فقط می توانم بگویم که به روش جدید تعبیر خواب مراجعه نمایید.

 • میرکمالی آگوست 2016 در 14:12

  تعبیر خواب کامل و جامع در مورد مدفوع انسان

  مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند مدفوع در خواب پول است و به خصوص پول نقد

  این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست

  ابن سیرین نگاشته که دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.

  در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. مدفوع کردن از غم رها شدن است

  این گمان که مدفوع در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند مدفوع را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند.

  دیدن مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده اند.

  ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند مدفوع در این جا پول باشد.

  خالد بن علی بن محد العنبری

  اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه میکنند، باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد.
  اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع میکند، زنش را طلاق میدهد و به بیماری درازمدتی مبتلا میگردد و اگر ببیند که بدن و لباس هایش را به مدفوع و نجاست آلوده کرد، مرتکب جرم و گناهی میشود.

  کتاب سرزمین رویاها

  خواب مدفوع : پول و گرایش به پوچ گرایی

  مدفوع نوزاد روی تخت : امتیاز بزرگی نصیبتان میشود

  مدفوع حیوانات : منفعت های بزرگ براحتی نصیب شما می شود .

  هرنوع مدفوع دیگر : هدیه پرارزشی دریافت میکنید .

 • ریحان آگوست 2016 در 14:02

  چرا تو تعبیر خوابا نبود اگر کسی مدفوع خودشو بخوره چی؟

 • نیلوفر آگوست 2016 در 15:43

  سلام من خواب دیدم که یک نوزاد که مال کسی هست رو بردم دستشویی و هی نوزاد از دستم میخواست بیوفته ولی به سختی گرفتمش و سرپاش کردم و نوزاد سه برابر مدفوع انسان مدفوع کرد جوری که تو ذهنم گفتم وای مگه معدت چقد جا داره که اینهمه مدفوع کردی. اینم بگم که قبل خواب از یه موضوعی به شدت ناراحت بودم و تقلا میکردم عشقم ولم نکنه ولی اون حرف خودشو میزد و میگفت من مشکل مالی دارم شرایطم درست نمیشه بیام جلو برو به زندگیت برس.میخوام بدونم این خواب تعبیرش چی هست وایا به این موضوع که باعث ناراحتیم شده ربط داره یا نه.لططططفا کمک کنید

 • محبوبه آگوست 2016 در 11:21

  خواب دیدم مدفوع در دهانم بود و به دندانهایم چسبیده بود و من در حال تمیز کردن آن با دست بودم لطفا تعبیرش را به من بگویید.

  • ناشناس اکتبر 2017 در 08:20

   حسین

 • ناشناس سپتامبر 2016 در 09:22

  سلام.تعبیر ها خیلی قدیمی هستند و اصلا جواب آدمو نمیدن.یه مشت جملات تکراری ابن سیرین و امام صادق و اینا که هیچ ربطی به موضوع ندارند.تو هر سایتی هم سر بزنید همش همین مزخرفاته.کاش میشد خواب نبینیم که مجبور نشیم این مزخرفاتو بخونیم

  • ناشناس اکتبر 2016 در 06:51

   ديدن خوردن مدفوع درخواب چيست؟

   • ناشناس نوامبر 2016 در 10:46

    تعبیر

    • مهسا ژوئن 2017 در 07:42

     دیشب خواب دیدم ک نوزاد داره مدفوع میکنه منم دارم جمع میکنم تو جیبم میذارم تعبیرش چیه

 • حسین سپتامبر 2016 در 20:38

  دیدن بچه ای که مدفوع خود را می خورد و من او را سرزنش و تنبیه می کنم در خواب چه تعبیری دارد

 • سمیرا ش اکتبر 2016 در 13:27

  دو شب پشت سر هم دیدم بچه کس دیگری را که مدفوع کرده میشویم،یکیبچه برادرم ودیگری بچه برادر شوهرم،هیچ کدام از بچه ها وجود خارجی ندارند،

 • ناشناس اکتبر 2016 در 22:26

  سلام خواب دیدم مدفوع نوه ام که نوزاد پسر است را دارم میشویم

 • مریم اکتبر 2016 در 22:27

  سلام خواب دیدم مدفوع نوه ام که نوزاد پسر است را دارم میشویم

 • ناشناس اکتبر 2016 در 13:54

  سلام خواب دیدم پسر بچه ای روی لباسام مدفوع کرده یک شبانه روز رو لباسام بود بعد یادم اومد میخواستم برم حموم بشورمش

 • فرزانه نوامبر 2016 در 13:27

  باسلام خواب دیدم یک تکه مدفوع خشک شده را با دست دور میاندازم تا محل رفت وآمد تمیز باشد تعبیر آن چیست ؟با تشکر

 • شفيق نوامبر 2016 در 00:48

  سلام خواب ديدم كه در تواليت مدفو كردم بسيار زياد ايسال ميباشم أب ايلا ميكنم تمام نمشيه باز ايلا ميكنم تمام نميشه چيند بار أب را ايلا ميكنم نميشه تمام بالاخره إز كوچه بند ميباشه

 • sh_m نوامبر 2016 در 23:25

  من و پدرم همزمان ديشب خواب مدفوع ديديم،من خواب ديدم وسط دريا با خونواده بودم كه خودم اينكار را ميكنم و مدفوع روي اب مياد ميمونه و خواهرم ميگه چيكار كردي،من به دست ميگيرم تا قايمش كنم،پدرم خواب ديده توي يه خونه قديمي پيرزن ناشناسيدر حضور جمع اين كارو ميكنه،اگه امكانش هست راهنمايي بفرماييد

 • sh_m نوامبر 2016 در 23:27

  باسلام،من و پدرم همزمان خوابي ديديم،من وسط دريا با خونواده بودم خودم اينكارو ميكنم و مدفوعم روي اب شناور ميمونه،پدرمم توي خونه قديمي پيرزني رو ميبينه در حال مدفوع كردن در حضور جمع

  • ناشناس آوریل 2017 در 10:49

   مدفوع كردن و خجالت كشيدن تعبيرش چيست

 • حسین نوامبر 2016 در 09:27

  من خواب دیدم روی فرش خونه مدفوع کردم
  تعبیرش چیه!؟؟؟

 • م/ق نوامبر 2016 در 10:22

  سلام خواب دیدم که توی خونه نشسته بودیم دور هم بعد خالم که در واقعیت هم نمیتونه راه بره اومد که کمی جابجا بشه بابام دید که لباسش کمی کثیف شده از مدفوع خود خالم بعد من اشکال نداره ولی خالم که جابجا شد دیدیم که تقریبا اون مکان قطره قطره زیاد کثیف شده بود ولی من گفتم اشکال نداره و اون محل را کامل شستم و خالم هم تمیز کردم
  ولی من کلا خیلی خواب مدفوع و ادرار خودم میبینم و این داره اذیتم میکنم
  خواهش ا تعبیر خوابم چی میشه؟

 • کامل ژانویه 2017 در 17:13

  توخواب دیدم در فضای آزاد شلوارم را پایین کشیدم وغایط کردم و باهیمن وضع به‌ توالت عمومی رفتم و یکی از دفترداران یک نماینده‌ مسئول آنجا بو د اما مردم زیادی در نوبت بودند و یک دستوشی بدون در و دیوار آنجا بود که‌ کاسه‌ داشت اما خیلی کثیف بود و یکی از همکاران برایم آب آورد

 • نرگس ژانویه 2017 در 01:04

  سلام خسته نباشیدمن خواب دیدم کدختررویی افتابه ک توسرویس پله هابودمدفوع کرده کنارشم مدفوعه حیوان بودممنون میشم بگین تعبیرش چی میشه

  • علی نوامبر 2017 در 23:16

   اگر کسی خواب ببیند در خودش مدفوع کرده تعبیرش چیست

 • ناشناس فوریه 2017 در 06:03

  خواب دیدم بچه شش ساله ام افتاده داخل دست شویی درش باز بود درحالی که داشت دست پا می زد متوجه شدم در حالی تمام لباس وبدنش اغشته به مدفوع شده بود داشت خفه میشد زنده درش اوردم لطفا تعبیرش چیه

 • مهناز فوریه 2017 در 18:46

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مدفوع انسان، مال حرام می‌باشد، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش مال حرام است.

 • مهرو فوریه 2017 در 18:46

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد

 • فاطمه فوریه 2017 در 18:46

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری

 • ریحانه فوریه 2017 در 18:46

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب مدفوع جانوران درنده، مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.

 • هما فوریه 2017 در 18:47

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی اسهال کرده‌ای، تعبیرش این است که در خرج کردن مال و اموال اسراف می‌کنی .

 • احمدعلی فوریه 2017 در 18:47

  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای اسهال عبارتند از (البته اگر اسهال در محل مخصوص به خودش باشد): 1- مال حرام 2- گشایش 3- خرج کردن مال برای عیال و زن خود 4- دور شدن غم و اندوه.

 • قادر فوریه 2017 در 18:47

  جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب مدفوع کردن انسان، جدا شدن مال و اموال می‌باش

 • ساینا فوریه 2017 در 18:47

  ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی در توالت ادرار و مدفوع می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

 • نیما فوریه 2017 در 18:47

  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در رختخواب خودت مدفوع کرده‌ای، یـعـنـی مقداری از مال خودت را به زنت می‌دهی.

 • امیرحسین فوریه 2017 در 18:48

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در جایی که تا به حال آن را ندیده‌ای مدفوع کردی، یـعـنـی مال خودت را جایی خرج می‌کنی که مزد و ثوابی ندارد.

 • مهناز فوریه 2017 در 18:48

  اگر ببینی از شکم تو مثل سیل مدفوع بیرون می‌آید، یـعـنـی «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

 • بابک فوریه 2017 در 18:48

  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مدفوع کردی و آن را با خاک پوشانده‌ای، یـعـنـی مال خودت را در زمین پنهان می‌کنی.

 • برنا فوریه 2017 در 18:48

  جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بین مدفوع می‌روی یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع غرق شده‌ای، تعبیرش این است که «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود.

 • فرزان فوریه 2017 در 18:48

  اگر ببینی پایت را روی مدفوع قرار دادی و سُر خوردی و به زمین افتادی و تمام بدنَت آلوده شده است، یـعـنـی اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری، حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد (دفع بلا و گرفتاری).

 • اکبر فوریه 2017 در 18:49

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی همۀ بدن خودت را آلوده به مدفوع کرده‌ای، یـعـنـی مرتکب گناهی خواهی شد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد، تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.

 • نیکی فوریه 2017 در 18:49

  ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی ببیند که در توالت یا چاه توالت افتاده است، یـعـنـی غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود.

 • مظاهر فوریه 2017 در 18:49

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مدفوع انسان‌ها را می‌خوری، تعبیرش این است که مال حرام مصرف می‌کنی و از طریق حرام مال به دست می‌آوری .

 • رضا فوریه 2017 در 18:49

  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از «آلت مردی» تو مدفوع درآمده است، یـعـنـی تمایل به لواط کردن داری.

 • برنا فوریه 2017 در 18:49

  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر سرگین‌دان و سرگین‌زار گنج و مال و اموال می‌باشد.

 • سحر فوریه 2017 در 18:50

  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سیرابی پر از پهن و مدفوع می‌باشد، تعبیرش مال حرام است.

 • لادن فوریه 2017 در 18:50

  چند هفته پیش خواب دیدم من و برادرم در یک کلبه کوچک داریم صبحانه میخوریم و این کلبه وسط یک مزرعه که بخشی از ان گندمزار بود وجود داشت بعد انگار من و برادرم هر کدام یک گاو خریده بودیم که داشتن تو مزرعه چرا میکردن یهو انگار من دیدم گاو هامون مدفوع کردن و ریخته تو مزرعه بعد به برادرم گفتم چون ما تاحالا گاو نداشتیم نمیدونستیم باید مدفوعشون را جمع کنیم حالا بدو بریم جمع کنیم بعد رفتیم که جمع کنیم

 • نرمین فوریه 2017 در 18:50

  خواب دیدم روی خودم دستشویی کردم شلوارم فقط جای مقعد کثیف شد مدفوع را در دهان خود نگه داشتم و در جایی تف کردم

 • شهاب فوریه 2017 در 18:51

  سلام خواب دیدم چند تا گاو وحشی یک گاو اهلی طرف همسرم میان بهش گفتم بیا تا گاوها بهت حمله نکنن به حرفم گوش نکرد تا اومد گاو اهلی فراری بده گاو های دیگه بهش حمله کردن منم پدر شوهرم (که فوت کرده ) وشوهرخالم صدا کردم تا بهش کمک کند

 • مهسا فوریه 2017 در 18:51

  ببخشید من خواب دیدم که رو پاهایم اسهال است تعبیرش چیست؟

 • رزا فوریه 2017 در 18:51

  سلام خواب دیدم از بدنم مدفوع خارج شد در مسیر ی پر رفت و امد و بونه اراده من که شرمساری گشت و خجالتم شد

 • نیکی فوریه 2017 در 18:51

  در کسب روزی حلال و یا خرج کردن آن بیشتر دقت کنید.

 • بهار فوریه 2017 در 18:52

  تشکر فراوان از مدیر سایت

 • یاور فوریه 2017 در 18:52

  مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند مدفوع در خواب پول است و به خصوص پول نقداین تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست

 • رضا فوریه 2017 در 18:53

  ابن سیرین نگاشته که دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. مدفوع کردن از غم رها شدن است

 • اشکان فوریه 2017 در 18:53

  این گمان که مدفوع در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند مدفوع را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند

 • شیدا فوریه 2017 در 18:53

  دیدن مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده اند.

  ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند مدفوع در این جا پول باشد

 • اشکان فوریه 2017 در 18:53

  تعبیر خواب مدفوع : دانیال (ع) می گوید: دیدن پلیدی ادمی در خواب دلیل مال حرام است و سرگین چارپایان نیز مال حرام است ولی سرگین درندگان مالی است که با ظلم و ستم بدست می اید. / جابر مغربی می گوید: پلیدی که از ادم جدا شود در خواب دلیل بر مالی است که از دست می دهد. اگر ببیند میان پلیدی راه می رفت یا در راه یا در خانه در پلیدی غرق شد از پادشاه به رنج و اندوهی دچار می شود، اگر ببیند روی پلیدی پا گذاشت و افتاد و همه بدنش الوده شد، اگر در جایگاهی پست و ناپسند بود از حاکم و والی به او رنج و ازاری وارد می شود. / حضرت صادق (ع) می فرماید: تعبیر دیدن اسهال در خواب، اگر در جایگاه ان باشد بر چهار وجه است: ۱- مال حرام ۲- گشایش و اسانی ۳- خرج کردن مال برای عیال ۴- برطرف شدن غم و اندوه ؛ و سرگین دیدن در خواب دلیل بر گنج و ثروت است.

 • افسانه فوریه 2017 در 18:53

  اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه میکنند، باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد.

 • ستایش فوریه 2017 در 18:53

  اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع میکند، زنش را طلاق میدهد و به بیماری درازمدتی مبتلا میگردد و اگر ببیند که بدن و لباس هایش را به مدفوع و نجاست آلوده کرد، مرتکب جرم و گناهی میشود.

 • یگانه فوریه 2017 در 18:54

  ابن سیرین نگاشته که دیدن غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. غایط کردن از غم رها شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند. دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد

 • سارا فوریه 2017 در 18:54

  تعبیر خواب مدفوع ابن سیرین می گوید: سرگین و پهن اسب و گاو در خواب دلیل بر مال و نعمت است و مخصوصا اگر کسی ببیند سرگین بسیار دارد مال و نعمت بسیار بدست می اورد و سرگین ادمی دلیل بر مال حرام است. اگر کسی در خواب ببیند در بستر خود پلیدی کرد قسمتی از مال خود را به همسرش می دهد، اگر ببیند وقتی سرگین و پلیدی انداخت ان را با خاک پوشاند، مال خود را در زمین پنهان می کند. / کرمانی می گوید: اگر ببیند سرگین مردم را می خورد مال حرام می خورد و از حرام مال کسب می کند. اگر ببیند در جای ناشناسی سرگین انداخت مال خود را در کاری که اجر و ثوابی ندارد خرج می کند، اگر ببیند بدن خود را به پلیدی الوده کرد، مرتکب گناهی می شود، اگر ببیند مرتکب اسهال شده مال خود را به اسراف خرج می کند، اگر ببیند از شکمش مثل سیل نجاست بیرون امد از پادشاه به غم و اندوه مبتلا می شود

 • ستایش فوریه 2017 در 18:54

  غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد. این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست. ابن سیرین نگاشته که دیدن غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. غایط کردن از غم رها شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند. دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.

 • شیرین فوریه 2017 در 18:54

  خواب دیدم به توالت رفتم و وقتی مدفوعم داخل سنگ دستشویی افتاد از اب داخل سنگ به بدنم پاشیده شد

 • نفس فوریه 2017 در 18:55

  ابن سیرین نگاشته که دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.

 • سجاد فوریه 2017 در 18:56

  اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه میکنند، باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد.
  اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع میکند، زنش را طلاق میدهد و به بیماری درازمدتی مبتلا میگردد و اگر ببیند که بدن و لباس هایش را به مدفوع و نجاست آلوده کرد، مرتکب جرم و گناهی میشود.

 • ذ فوریه 2017 در 18:56

  کتاب سرزمین رویاها

  خواب مدفوع : پول و گرایش به پوچ گرایی

  مدفوع نوزاد روی تخت : امتیاز بزرگی نصیبتان میشود

  مدفوع حیوانات : منفعت های بزرگ براحتی نصیب شما می شود .

  هرنوع مدفوع دیگر : هدیه پرارزشی دریافت میکنید

 • نازی آوریل 2017 در 11:50

  سلام.خسته نباشید…من توی خواب دیدم مادرم داخل دهانش خون به همراه مدفوع هستش….یه مرجع دیگه به یه شکل دیگه ازخواب رو دیدم که به معنی مال حرام خوردن..خیلی مهمه واسم تعبیرشوبگین بی زحمت???

 • نازی آوریل 2017 در 11:50

  سلام
  .من توی خواب دیدم مادرم داخل دهانش خون به همراه مدفوع هستش….یه مرجع دیگه به یه شکل دیگه ازخواب رو دیدم که به معنی مال حرام خوردن..خیلی مهمه واسم تعبیرشوبگین بی زحمت

 • نبی می 2017 در 21:43

  سلام من خواب دیدم کاسه توالت خونم شکسته وپر از مدفوع هست ومن با ادرارم مدفوع رو میشورم طوری که کمیازش مونده بود از خواب بیدار شدم

 • مهسا ژوئن 2017 در 07:46

  دیشب خاب دیدم دارم مدفوع نوزاد رو جمع میکنم تو جیبم میذارم تعبیرش چیه؟؟؟؟

 • سعید ژوئن 2017 در 18:31

  سلام. من خواب دیدم داره از یه کاسه روشویی مدفوع انسان درمیاد و منم سرم رو کردم توش و دارم نون رو میپیچم دورش و لقمه میگیرم و میخورم. و چندین لقمه خوردم و حالم به هم خورد و دیگه نخوردم و از خواب پریدم… لفطا بهم تعبیرش رو بگین… ممنونم..

 • شبنم شريفي اکتبر 2017 در 12:22

  سلام من در خواب ديدم تعداد زيادي دستشويي هست و مردگان بسياري آنجا مدفوع كردن به شكلي كه روده هاي پوسيده شان هم كنار مدفوعشان بود

 • امیر اکتبر 2017 در 21:36

  من در خواب دیدم که مخاستم در توالت مدفوع کنم که به جای مدفوع یک نوزاد کوچک دفع شد واز ترسم میخاستم آب بریزم بره بعد دوباره نشستم که یک مار بزرگ دفع کردم وهمه اش آب میگرفتم که تخلیه بشن

 • پریسا اکتبر 2017 در 09:51

  چند شب پی در پی در خواب مدفوع بالا میدارم ,یعنی چی؟

 • ناشناس نوامبر 2017 در 07:44

  سلام اگه تو خواب ببینی کسی مدفوع تو رو می خوره چی؟

 • بیتا نوامبر 2017 در 09:16

  سلام
  خواب دیدم ی حیوانی مثل گربه یا سنجاب کنار دخترم مدفوع کرد دخترم دست کرد ومدفوعشو برداشت.منم داشتم دعواش مکردم که یهو دیدم ی تکه از مدفوع داخل دهان خودمو و هی حالت تهوع خیلی شدید و بدی داشتم که یهو از خواب پریدم!تعبیرش چیه؟

 • بیتا نوامبر 2017 در 10:07

  سلام
  خواب دیدم با دخترم نشسته بودم یک گربه کنار دخترم مدفوع کرد داشتم دعواش میکردم که دست زدی به مدفوع گربه و… یکدفعه مدفوع داخل دهان خودم بود و حالت تهوع خیلی بدی داشتم تا از خواب پریدم!
  تعبیرش چی میشه؟!!!

 • فرشته نوامبر 2017 در 17:00

  سلام من خواب دیدم چاه دستشویی پراست وشسته نشده ومن کودک یکی ازاشنایانم راسرپا گرفتم تودستشویی ومدفوع میکرد

 • فرشته نوامبر 2017 در 17:02

  من در خوابم دیدم دختربچه ای اشناراسرواگرفتم ومدفوع میکند ودستشویی هم کمی مدفوع. مانده ونشسته بود.

 • فرشید نوامبر 2017 در 15:47

  خواب دیدم فرزندانم دریک کاسه مدفوع کردند ومیخورند مدفوع خودرا تاحالا چند بار این خواب رادیدم

 • ناشناس دسامبر 2017 در 08:01

  واقعاکه تعبیرخواب مزخرفی است یک کتاب تعبیرخواب خیلی بهتر ازای آنلاین است مزخرف مزخرفه

 • مرتضی ژانویه 2018 در 16:41

  خواب دیدم بی اختیاردر لباس خودم مدفوع میکردم

 • مریم ژانویه 2018 در 14:32

  سلام
  لطفا میشه تعبیر خوابمو بگید من واقعا استرس گرفتم.خواب دیدم در حال مدفوع کردن توی یه دستشویی بی درو دیوار و کمی کثیف هستم و عده ای دارن از سمت بالا کار منو تماشا می کنن.وقتی زل زدن این ادمارو به خودم دیدم خجالت کشیدم و با یه حالت عصبانی گفتم چیه چرا نگاه می کنین؟!مگه دیدن داره؟!و بعد مدفوعامو برداشتم و به سمتشون پرتاب کردم بعدش اونام اومدن از مدفوعای خودم برداشتن به سمت خودم پرتاب کردن تو همین حین که سرتاپام پر از نجاست شده بود،یهو نجاست رفت توی دهنم و من هرچی تف میکردم و با آب دهنمو میشستم این نجاسات از توش پاک نمیشد و طعم بدی داشت.هرتلاشی برای پاک کردن اون از توی دهنم میکردم بی فایده بود.تروخدا اگه تعبیری چیزی داره بهم بگین.

 • آرش ژانویه 2018 در 00:42

  سلام
  یک عمو پیر دارم که در بستر بیماری است خواب دیدم مدفوع خودش رو که داخل یه ظرفی بود داد به من و من هم دنبال دستشویی بودم که این نجاست رو خالی کنم اونجا ولی نمیتونستم پیدا کنم و از اینکه نجاست دست من بود خجالت میکشیدم و حس خوبی نداشتم که ناگهان رسیدم به یک مجلس زنانه و نجاست رو قایم میکردم که کسی نبینه و در این حال حس کردم که مقداری از این نجاست داخل دهنمه تو این جمع دختر عموم رو دیدم که بهم جای دستشویی رو نشون داد من به محض اینکه رفتم داخل دستشویی دیدم داخل دستشویی دوتا مار کبری سبز رنگ هست که مردن و در همین حال از خودم مدفوع زد بیرون و من آب کشیدم به داخل دستشویی و از خواب بیدار شدم و حس خوبی به این خواب نداشتم کسی تعبیرشو میدونه ممنون میشم سریع جواب بده

 • آرزو ژانویه 2018 در 05:07

  سلام من خواب دیدم درمدرسه هستم .دستشوی می گیره تاب دستشوی برم توی شورتم خراب کاری می کنم .وقتی ب دستشوی می رم تاتمیزکنم خانم خدتمکارمی یادمی گه اینجورنمی شه شورت بده من ببرم تمیزکنم من می گم نه می گه حالت بده بزاربرات بیسکوبیت بیارم شورت بده بازم گفتم نه .کمی ازدستشوی ب شورتم باقی ماندهکنده نشود بودک ازتوالت بلندشدم.ورفتم دستم شستم .

 • آرزو ژانویه 2018 در 05:14

  درمدرسه ای بودم دستشوم گرفت تاخواستم ب دستشوی برم توشورتم خراب کاری کردم رفتم دستشوی تاخودم تمیزکنم خانمی امدتاشورت منوبگیرتمیزکنه هرکارکردندادم دادبیداکردم رفت کمی ازدستشوم باآب ب چاه بیرون دستشوی رفت وبقیه ب چاه دشتشوی وتکی ب شورتم باقی ماندکنده نشدازدستشوی ببند شدم رفتم دستم روبامایع شستم

 • آرزو ژانویه 2018 در 05:35

  من خواب دیدم درمدرسه هستم ودرشورتم خراب کاری کردم ب دستشوی رفتم تاتمیزش کنم دیدم ک زن امدتاشورت مرابگیرتمیزکنه نمی دم هرکاری کردندادم .کمی ازمدفوع ب ب راه آب بیرون دستشوی رفت همراه آب بقیه ب چاه توالت وکمی درشورتم باقی ماندبلندشدم ورفتم دستهاموشستم

 • farbod مارس 2018 در 21:37

  سلام
  مدفوع کردن بر روی نان لواش در خواب چه تعبیری دارد.
  لطفا پاسخ دهید
  با تشکر.

 • عسل می 2018 در 23:03

  خواب دیدم که یه مردی در ملحفه مدفوع روشن کرده است

 • ماریا می 2018 در 18:12

  خواب دیدم میمون توی دست شوهرم مدفوع کرد

 • دیدن مدفوع میمون توی دست شوهرم می 2018 در 18:13

  ماریا

 • مینا می 2018 در 19:28

  سلام من درخواب دیدم یکی اززن های اقوام فرزندپسری ب دنیااورده من رفتم ب اوکمک کنم درشستن کثیف کاری و نجاست فرزندتقریبا۱ساله اش که بچه روی پاهای من کثیف کاری کرد لدفابگیرتعبیرش چیست ممنونم.

 • روشن جولای 2018 در 10:51

  خواب دیدم یه تیکه مدفوع دختر 3 ساله خودم جلوی دهانم بین دو تا دندان هام ولی با دست در آوردم
  تعبیرش چیست ؟

 • رها جولای 2018 در 14:54

  من خواب دیدم گربه ای از بیرون به داخل متزل میاد که خودش رو به ما نزدیک میکنه ما هم با اوی بازی میکنیم بعد ۲ بار در داخل منزل مدفوع میکنه که با دستمال تمیز میکنیم. و در خواب متوجه میشوم گربه باردار است

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.